Hoe is uw pensioen geregeld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe is uw pensioen geregeld?"

Transcriptie

1 Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via <naam werkgever> pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen vindt u informatie over uw pensioenregeling. U leest wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in 5 minuten. Biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie over de pensioenregeling. Laag 2 De pensioenregeling in 30 minuten. Biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1. Laag 3 De pensioenregeling in detail. Bevat alle overige documenten, zoals de startbrief en het pensioenreglement. Laag 1, 2 en 3 vindt u op Mijn Delta Lloyd ( en kunt u opvragen bij Delta Lloyd. Pensioen biedt geen persoonlijke informatie over de hoogte van uw pensioen. Die vindt u wel als u inlogt op Mijn Delta Lloyd en mijnpensioenoverzicht.nl. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, inkomen voor uzelf als u met pensioen gaat. U krijgt ouderdomspensioen als u 67 jaar wordt en zolang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de premie die voor uw pensioen wordt betaald, van de waarde van de beleggingen en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. Partner- en wezenpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum Als u overlijdt, krijgen uw eventuele partner en/of kinderen een uitkering. Dit geldt alleen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt. Partnerpensioen voor de pensioendatum Het partnerpensioen voor de pensioendatum is een maandelijkse uitkering. Uw partner krijgt dit voor de rest van zijn of haar leven. Het partnerpensioen stijgt niet nadat het is ingegaan. Uitgebreide informatie over dit partnerpensioen leest u in de startbrief (laag 3). De hoogte van het partnerpensioen vindt u op Mijn Delta Lloyd en mijnpensioenoverzicht.nl. Wezenpensioen voor de pensioendatum Het wezenpensioen is een maandelijkse uitkering. Deze uitkering - stijgt niet nadat het is ingegaan - stopt als uw kind 18 jaar wordt De hoogte van het wezenpensioen vindt u op Mijn Delta Lloyd en mijnpensioenoverzicht.nl. Partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum U moet op uw pensioendatum naast ouderdomspensioen ook een deel van de beleggingswaarde gebruiken om een partnerpensioen na de pensioendatum te kopen. Uw partner krijgt dan een partnerpensioen als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Hoe hoog dit partnerpensioen is kunnen we nu niet zeggen. Een indicatie van de hoogte van het partnerpensioen vindt u op Mijn Delta Lloyd en op mijnpensioenoverzicht.nl. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw door. Delta Lloyd neemt de betaling van de premie van uw werkgever over. Hoeveel dit precies is, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. XY Benieuwd naar uw pensioen? Kijk op of op Mijn Delta Lloyd. 1/6

2 Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt dan ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw salaris. Meer hierover leest u in de startbrief. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Partner- en wezenpensioen voor de pensioendatum als u niet meer bij deze werkgever werkt In deze pensioenregeling is alleen partner- en wezenpensioen voor de pensioendatum verzekerd zolang u bij deze werkgever werkt en aan deze pensioenregeling deelneemt. Dit betekent dat uw eventuele partner en kinderen geen uitkering van Delta Lloyd ontvangen, als u overlijdt wanneer u niet meer bij deze werkgever werkt. Delta Lloyd zorgt er voor dat als u uitdienst gaat uw eventuele partner en kinderen toch verzekerd zijn van een inkomen als u overlijdt voor uw pensioendatum. De uitkering bedraagt dan 90% van het per de datum van overlijden aanwezig kapitaal. Dit leidt wel tot een lager ouderdomspensioen. Meer hierover leest u in de starbrief. Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt op 3 manieren pensioen op: A. De AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op svb.nl. Let op: hebt u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. B. Pensioen via uw werkgever Dit is extra pensioen dat u, naast de AOW, opbouwt via uw werkgever. Hoeveel pensioen u via uw werkgever opbouwt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht ontvangt u elk jaar. Ook kunt u kijken op Mijn Delta Lloyd. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. C. Inkomen waar u zelf voor zorgt U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op de AOW en het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Beschikbare premie Uw werkgever betaalt premie voor uw pensioen. Wij noemen dit de beschikbare premie. De premie die uw werkgever betaalt, is een percentage van een deel van uw salaris. Wij noemen dit het beschikbare premiepercentage. Welk beschikbare premiepercentage voor u geldt, ziet u hierna bij Berekening van de beschikbare premie. Wij beleggen de premie Van de premie koopt Delta Lloyd beleggingseenheden voor u aan. Dit noemen wij een beleggingspensioen. Op uw pensioendatum is de waarde van de beleggingen uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u op de pensioendatum: - ouderdomspensioen voor uzelf vanaf 67 jaar aan, en - partnerpensioen dat uw partner ontvangt als u na uw pensioendatum overlijdt Let op! Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. En zullen meer schommelen naarmate het beleggingsrisico hoger is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. U draagt zelf het risico voor tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan betekenen dat de waarde van uw beleggingen minder is dan waarop u had gerekend. Hierdoor kunt u mogelijk lagere pensioenbedragen aankopen. Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 3 van Pensioen op Mijn Delta Lloyd. 2/6

3 Wanneer u voor het eerst gaat deelnemen aan het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen wij de premie altijd in de Neutrale Lifecycle op basis van Index Mix Fonds. U hebt ook andere beleggingsmogelijkheden. Meer hierover leest u in uw startbrief. De Neutrale Lifecyle is de standaard lifecycle van Delta Lloyd Bij lifecycle-beleggen ligt de beleggingsverantwoordelijkheid bij Delta Lloyd. Wij beleggen standaard in de Neutrale Lifecycle. Voor een goed pensioen moet voldoende rendement worden gehaald. Daarom beleggen wij, als uw pensioendatum nog ver weg is, met meer risico dan kort voor uw pensioendatum. Als u uw pensioendatum nadert, beleggen wij daarom steeds meer in de Pensioenstabilisator om de toekomstige pensioenuitkeringen zoveel mogelijk veilig te stellen. De Pensioenstabilisator Op uw pensioendatum koopt u een pensioen aan. Hoeveel pensioen u kunt kopen, is afhankelijk van de prijs van dit pensioen. Deze prijs is voor een groot deel afhankelijk van de marktrente. Als de rente laag is, hebt u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen. Is de rente hoog, dan kunt u meer pensioen kopen. Door de Pensioenstabilisator wordt de pensioenuitkering minder afhankelijk van toekomstige schommelingen in de marktrente. Meer informatie over de lifecycles en de Pensioenstabilisator vindt u op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Berekening van de beschikbare premie Wij berekenen de beschikbare premie over de pensioengrondslag. Dat is uw pensioengevend salaris min het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit deel heet de franchise. Uw werkgever geeft de hoogte van uw pensioengevend salaris aan ons door. De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengrondslag. Meer informatie hierover vindt u in uw startbrief. De franchise is ,00 (2016). De franchise wordt mogelijk jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie hierover vindt u in uw startbrief. Het beschikbare premiepercentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien welk percentage wij nemen bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie. Uw leeftijd op 1 januari 21 tot 25 jaar 4.20% 25 tot 30 jaar 5.10% 30 tot 35 jaar 6.20% 35 tot 40 jaar 7.60% 40 tot 45 jaar 9.20% 45 tot 50 jaar 11.30% 50 tot 55 jaar 13.90% 55 tot 60 jaar 17.00% 60 tot 65 jaar 21.20% 65 tot 67 jaar 24.90% Percentage voor de beschikbare premie Deze beschikbare premiepercentages zijn lager dan toegestaan volgens de regels van de Belastingdienst. U bouwt daarom minder pensioen op dan mogelijk is. U kunt wel zelf extra premie betalen voor extra pensioen. Meer informatie hierover vindt u bij Welke keuzes hebt u zelf? Daarnaast geldt er een wettelijk maximum voor het salaris waarover u pensioen mag opbouwen. Dit is (2016) voor het ouderdomspensioen en maximaal voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Benieuwd naar uw pensioen? Kijk op of op Mijn Delta Lloyd. 3/6

4 Premiebetaling Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u zelf bijdraagt aan de pensioenregeling. Wij noemen dit de eigen bijdrage. Uw werkgever heeft afspraken met u gemaakt over de hoogte van uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage houdt uw werkgever in op uw bruto salaris. U ziet dit terug op uw salarisstrook. Welke keuzes hebt u zelf? Beleggingskeuze Wij beleggen de premie altijd in de Neutrale Lifecycle op basis van Index Mix Fonds. Wanneer u voor het eerst gaat deelnemen aan het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen wij uw premie standaard in de Neutrale Lifecycle. Wilt u meer of minder risico nemen met uw beleggingen? Kijk dan in uw startbrief naar uw mogelijkheden. Vrijwillige premie voor extra pensioen U kunt zelf vrijwillig premie betalen voor extra pensioen. Uw werkgever houdt deze vrijwillige premie in op uw bruto salaris en betaalt de premie aan ons. Wij kopen hier dan extra beleggingen mee aan. In uw startbrief ziet u hoeveel vrijwillige premie u zelf maximaal kunt betalen. Als u kiest om vrijwillige premie voor extra pensioen te betalen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via Mijn Delta Lloyd. U ziet daar ook hoeveel vrijwillige premie u voor uw pensioen zelf mag betalen. Waardeoverdracht wanneer u aan deze pensioenregeling gaat deelnemen Als u pensioen bij een vorige werkgever hebt opgebouwd, dan kunt u de waarde van die pensioenregeling meenemen naar deze pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u al uw pensioenen bij één uitvoerder hebben. Meer hierover leest u in de startbrief. Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Kijk dan in Laag 3 naar de Pensioenvergelijker. Op uw pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering die u ontvangt zolang u leeft. U kunt zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder- of verzekeraar u deze uitkering koopt. Dit noemen wij shoppen. Keuzemogelijkheden Uw pensioenleeftijd is 67 jaar. U kunt uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden: - eerder of later met pensioen - gedeeltelijk met pensioen gaan - tijdelijk hoger of lager pensioen - partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen Meer informatie vindt u in het pensioenreglement. Hoe zeker is uw pensioen? Risico s Beleggingspensioen De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum hebt u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen op uw pensioendatum. Het tarief hangt af van: - de rente - de gemiddelde levensverwachting en - de vergoeding voor kosten Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 3 van Pensioen op Mijn Delta Lloyd. 4/6

5 Toets maximum pensioen De Belastingdienst stelt grenzen aan de hoogte van pensioen. Uw pensioen is daarom aan een maximum gebonden. Delta Lloyd toetst of uw pensioen hieraan voldoet. Is de waarde van uw pensioen hoger dan volgens de regels is toegestaan? Dan gaat volgens de regels van de Belastingdienst het deel van de opgebouwde waarde dat boven het maximum uitkomt naar de verzekeraar. Delta Lloyd toetst de hoogte van uw pensioen op de door de Belastingdienst vastgestelde momenten. Bijvoorbeeld wanneer u van baan verandert en u de waarde meeneemt naar uw nieuwe pensioenregeling, uw pensioen ingaat, of u gaat scheiden. Meer hierover leest u in het pensioenreglement. Meer informatie? Op deltalloyd.nl bij Risico s en uw pensioen vindt u uitlegvideo s met meer informatie over deze risico s. Welke kosten maken wij? Kosten Delta Lloyd rekent de volgende kosten voor de uitvoering van uw pensioenregeling: - administratiekosten die uw werkgever betaalt - kosten voor het beheren van de beleggingen die u betaalt; dit zijn: Lifecycle of basis van Index Mixfondsen Aankoopkosten Verkoopkosten Lopende kosten Inkoopkosten (spread) Afgiftekosten (spread) 0,50% van de beschikbare premie Geen De jaarlijkse lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en niet apart in rekening gebracht. De lopende kosten vindt u op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. De jaarlijkse inkoopkosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en niet apart in rekening gebracht en vindt u op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. De jaarlijkse afgiftekosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en niet apart in rekening gebracht en vindt u op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Meer informatie vindt u in de startbrief en op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen. Wanneer moet u in actie komen? Als u uit dienst gaat en kiest voor waardeoverdracht U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat u hier vooraf goed over informeren. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal staan. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in de startbrief. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft u of uw werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan (een deel van) de premie voor uw pensioen. Hoeveel premie wij betalen, hangt af van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die u van de overheid krijgt (de WIA-uitkering). Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de WIA-uitkering en van de hoogte van uw salaris. Benieuwd naar uw pensioen? Kijk op of op Mijn Delta Lloyd. 5/6

6 Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor uw pensioenregeling hetzelfde. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dit niet genoeg? Zorg dan voor een aanvulling hierop. Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in de startbrief. Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, geef dit dan aan ons door. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen dat bij uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw ex-partner. Meer hierover leest u in de startbrief. Woont u ongehuwd samen en gaat u uit elkaar? Geef dit dan aan ons door. Uw ex-partner heeft recht op een bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. U en uw ex-partner kunnen afwijkende afspraken maken. Voorwaarde hiervoor is dat u deze vast laat leggen. In de startbrief leest u hier meer over. Meer informatie vindt u ook in de brochure Pensioen en scheiding. Deze brochure kunt u vinden op deltalloyd.nl. Als u gaat verhuizen naar het buitenland Geef dit aan ons door en bespreek wat de gevolgen voor uw pensioen zijn met uw financieel adviseur. Uw verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor uw AOW-uitkering. Kijk op svb.nl voor meer informatie. Let op: Ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Delta Lloyd hierover informeren. Als u met pensioen gaat U moet dan van uw beleggingswaarde pensioen kopen. En kiezen bij wie u dit wilt doen. Dit kan bij ons of bij een andere verzekeraar. Wij noemen dit shoppen. Ook hebt u een aantal keuzes, u kunt mogelijk: - eerder of later met pensioen - gedeeltelijk met pensioen gaan - tijdelijk hoger of lager pensioen kopen - partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen In de startbrief vindt u meer informatie. Wij informeren u tijdig over uw mogelijkheden. Als u vragen hebt over uw pensioenregeling Neem contact met ons op als u vragen hebt over uw pensioenregeling. Onze Client Service Desk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur via telefoonnummer Mijnpensioenoverzicht.nl Op ziet u hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd. Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 3 van Pensioen op Mijn Delta Lloyd. 6/6

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ABN AMRO Pensioenfonds. In deze Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet kr in de netto pensioenregeling. En wat u kunt kiezen. Met de netto pensioenregeling bouwt u aanvullend

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij pensioenfonds Croda! U bouwt via uw werkgever bij ons pensioen op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen Laag 2 netto pensioenregeling Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze basisregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie