MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie"

Transcriptie

1 MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare premie / deelnemers 55+ De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze presentatie en de gebruikte voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Stichting Pensioenfonds Heinz schematisch overzicht Heinz NL 1100 Nijmegen 300 Elst 450 Zeist (HJH-NL) 250 Heinz Pensioenfonds KDR - Utrecht 100 Bedrijfstak Pensioenfonds SNOEP Pensioen: één pensioenfonds (muv KDR) dat drie regelingen uitvoert: - CAO: middelloon - Boven CAO-ers: Beschikbare premie - Keuzepensioen: Beschikbare premie Eerder met pensioen: - Op basis van beschikbare premie - Geboren vóór 1/1/1950: een oude VUT regeling

3 Heinz Arbeidsvoorwaarden en MIJN HEINZ PENSIOEN Salaris: een keer per maand Vakantiegeld: een keer per Pensioen: hééél ver weg Salaris is en in blijft nr.1, maar op welke plaats komt pensioen voor mij? Ik werk ongeveer één dag per week voor MIJN pensioen! Een vette nr.2 dus Een goeie reden om te weten hoe het zit En wat ik krijg voor die ene dag Want het is MIJN HEINZ PENSIOEN Wat is er geregeld Wat mag ik verwachten Heinz draagt bij. Ik draag zelf bij Wat kan ik zelf nog doen voor mijn oudedagsvoorziening

4 Pensioen niet alleen voor later INKOMENSZEKERHEID (bredere context) De belangrijkste risico s TIJDENS mijn loopbaan Arbeidsongeschiktheid Overlijden Werkloosheid Overheid heeft geregeld: Wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA) Algemene Nabestaandenwet (ANW) Werkloosheidswet Heinz heeft apart geregeld: WGA-hiaatverzekering: eigen keuze en voor mijn eigen rekening WGA-Excedent verzekering (boven maximum loongrens sociale verzekeringen): automatisch, voor rekening Heinz ANW-Hiaat verzekering: eigen keuze en voor mijn eigen rekening MIJN HEINZ PENSIOEN regelt verder: Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (pensioenopbouw loopt dan door) Nabestaandenpensioen (op risico basis verzekerd: partner- en wezenpensioen) Bij werkloosheid soms mogelijkheid om pensioenopbouw of bepaalde risico s te verzekeren En nu over naar ouderdomspensioen

5 De oude dag in Nederland 3 pijlers Eerste pijler: AOW (en ANW) In Nederland heeft iedereen na zijn 65e recht op een AOW-uitkering. Die bouwt iedereen in NL op vanaf zijn 15e - 65e Maar dat wordt waarschijnlijk 66, 67,? Tweede pijler: Pensioenopbouw via de werkgever Dit is een aanvulling en krijg ik dus straks naast mijn AOW Pensioenregelingen verschillen per werkgever Niet iedere werkgever is verplicht een pensioenregeling aan te bieden Heinz heeft een eigen ondernemingspensioenregeling: Mijn Heinz Pensioen Derde pijler: Persoonlijke aanvulling Persoonlijke aanvulling van inkomen (of verlaging van kosten) door middel van: Privé-pensioenverzekering, lijfrenteverzekering, een eigen huis, sparen, belegging, etc

6 MIJN HEINZ PENSIOEN 3 modules Salaris en pensioengrondslag 3. Keuzepensioen: Beschikbare Premie 1. Basis 2. Basis Beschikbare Pensioen Pensioen grondslag Middelloon Premie Pensioen grondslag Pensioen gevend UITKERING KAPITAAL gevend salaris salaris Franchise AOW = staatspensioen (hoogte franchise niet gelijk aan AOW) Franchise Pensioengevendsalaris: 12x maandsalaris + vakantiegeld + vaste uitkering + ploegentoeslag Pensioengrondslag: daarover bouw je pensioen op en dat is de basis voor premieberekening

7 Middelloonregeling (CAO gerelateerd) Opbouw van pensioenrecht = uitkeringsovereenkomst: Per deelnemers wordt 1,50% ouderdomspensioen opgebouwd van de pensioengrondslag Ouderdomspensioen gaat in op 65-jarige leeftijd en wordt dan maandelijks levenslang uitgekeerd De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van: aantal jaren dat aan de pensioenregeling is deelgenomen (bijvoorbeeld van = 45 x 1,5% => 67.5%) salaris (gemiddelde) dat tijdens de deelname werd ontvangen wel of geen nabestaande pensioen Totale pensioen bestaat uit een optelling van de lijks opgebouwde pensioenrechten Indexatie pensioen(opbouw) voorwaardelijk: alléén als het pensioenfonds voldoende financiële middelen heeft! Premie 19,8% (van pensioengrondslag) 2/3 e bijdrage van Heinz (13,2%) 1/3 e eigen bijdrage (6,6%)

8 Middelloonregeling (CAO) Opbouw voor Indexatie voorwaardelijk laatste 1e 2e 3e 4e een aantal jaren samen laatste een aantal jaren samen Pensioengrondslag 1,5% opbouw 4e 3e 2e 1e Pensioenopbouw

9 Beschikbare Premieregeling Opbouw van pensioenkapitaal = premieovereenkomst: Geen vaste pensioentoezegging maar een afgesproken pensioenpremie Premie is percentage van de pensioengrondslag en wordt bepaald op basis van leeftijd (jong=langer rendement) Pensioenkapitaal komt tot uitkering op de 65-jarige leeftijd moet worden gebruikt voor de aankoop van een ouderdomspensioen Ouderdomspensioen wordt dan maandelijks levenslang uitgekeerd De hoogte van het pensioen dat je op de pensioendatum kan aankopen staat niet vast, maar is onder meer afhankelijk van: de omvang van het pensioenkapitaal (inleg en rendement), de tarieven (rentestand / levensverwachting) op de pensioendatum Indexatie pensioen voorwaardelijk: alléén als het pensioenfonds voldoende financiële middelen heeft! Premie X % (van pensioengrondslag) 2/3 e bijdrage van Heinz en 1/3 e eigen bijdrage

10 Beschikbare Premie 1e 2e 3e 4e een aantal jaren samen laatste Beleggingsresultaat laatste een aantal jaren samen Pensioengrondslag PREMIE 4e 3e 2e 1e Pensioenkapitaal

11 Flexibele Keuze Pensioen Flexibele deel van Mijn Heinz Pensioen Maatwerk op basis van eigen pensioensituatie Naar eigen keuze extra pensioenopbouw voor een hoger pensioen, eerder pensioen of reparatie van een pensioengat (zover fiscaal is toegestaan) Bij Heinz vooral bedoeld als/voor Pensioenvervroeging: Samen met Heinz sparen voor een extra pensioenkapitaal om eerder met pensioen te kunnen gaan Beschikbare premie: 2,9% van pensioensalaris: zelf betaal ik 1,83% en Heinz betaalt 1,07% (extra Heinz bijdrage voor deelnemersjaren voor 2006) Verder ook: Garantie tot niveau oude regeling (deelnemers voor 2006) Meestal 2 regelingen: basis- en keuzepensioen

12 Basis regeling + Keuze pensioen Keuzepensioen: Beschikbare Premie EN Basis Middelloon UITKERING <=OF=> Keuzepensioen: Beschikbare Premie EN Basis Beschikbare Premie KAPITAAL De basis regelingen zijn volstrekt verschillend, de keuze regeling is voor iedereen hetzelfde

13 Pensioenvervroeging en Levensloop PENSIOENVERVROEGING: Extra sparen om eerder met pensioen te kunnen: met hulp van Heinz Uitgangspunt 40 opbouw => 210% van salaris Mogelijkheid om 3 eerder te stoppen (3x70%) 2,9% per (40 lang) van pensioensalaris (vóór 2006 extra premie) Beschikbare premie om pensioenkapitaal te sparen Maar Belastingregels: geen onbeperkte pensioenopbouw Pensioenopbouw per gemaximeerd De Heinz bijdrage en eigen bijdrage is veelal/meestal meer dan fiscaal toegestaan Als totale premie/pensioenopbouw te hoog is: Beschikbare extra premie wordt dan afgetopt tot fiscale maximum Restant premie wordt dan aangewend voor opbouw Levensloop Levensloop kan dan gebruikt worden voor pensioenvervroeging Levensloop is bij Heinz een uitvloeisel van de regeling pensioenvervroeging Drie onderdelen: Een plaatje helpt

14 Premie (totaal) Pensioen vs Levensloop Premie wg-basisregeling (2/3) Premie wn. Basisregeling (1/3) Overgangsregeling Pensioenvervroegingspremie Extra eigen inleg Iedere medewerker: Basis regeling Basisregeling: inleg reglementair vastgesteld + Keuze Pensioen ivm vervroegingsmogelijkheid? Levensloop: indien boven fiscale grens Middelloon Regeling of Beschikbare Premie Regeling Keuze Regeling = Beschikbare Premie Regeling Levensloop

15 Informatie over MIJN HEINZ PENSIOEN Pensioenbrochure (bij indiensttreding) Jaarlijks Pensioen Overzicht Uitkeringsovereenkomst: Middelloon Kapitaal overeenkomst: Beschikbare premie Vaak 2 overeenkomsten per medewerker: CONTROLEER zelf ook de gegevens (pensioensalaris en PT%) Nieuwsbrieven Website: Informatiebijeenkomsten Deelnemers voor 2006: Aparte brief met individuele afspraken over overgangsmaatregelen Extra premie niveau oude regeling Extra premie pensioenvervroeging (dienstjaren voor 2006)

16 Inhoud lijks Pensioen Overzicht (1) Uitkeringsovereenkomst (middelloon + oude rechten voor 2006) : Te bereiken pensioen vanaf 65 (verwachting) Reeds opgebouwd pensioen 1. wordt levenslang uitgekeerd 2. Toezegging staat vast 3. Indexatie (toeslagen ivm stijgende prijzen) is voorwaardelijk Nabestaande pensioen: Overlijden voor de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP norm 70%) Fictieve opbouw tot 65 van overleden deelnemer: NP = 70% NP dit noemen we NP verzekerd op risicobasis Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP = 70%) Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na einde dienstverband: Geen fictieve opbouw omdat men niet meer verzekerd is (op risicobasis) Let op: Nabestaandenpensioen is een aanvulling op ANW (net als bij AOW), maar ANW is niet zeker! (eventueel zelf doen: via HR)

17 Inhoud lijks Pensioen Overzicht (2) Premieovereenkomst (basis beschikbare premie en flexibel/keuze pensioen): Recht op een afgesproken pensioenpremie is vermeld Te bereiken pensioen voorbeeldkapitaal op 65 en Te bereiken pensioen voorbeeldkapitaal bij uitdiensttreding (huidig kapitaal + voorbeeld rente) Reeds opgebouwd pensioenkapitaal Prognose van levenslang ouderdomspensioen dat men kan aankopen Op basis van situatie van dat moment! Nabestaande pensioen (werkt in principe net als middelloonregeling): Overlijden voor de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP norm 70%) Fictieve opbouw tot 65 van overleden deelnemer: NP = 70% NP dit noemen we NP verzekerd op risicobasis Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na de pensioendatum: Nabestaande pensioen (partnerpensioen) levenslang (NP = 70%) Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Bedragen zijn dus anders! Overlijden na einde dienstverband: Geen fictieve opbouw omdat men niet meer verzekerd is (op risicobasis) Let op: Nabestaandenpensioen is een aanvulling op ANW (net als bij AOW), maar ANW is niet zeker! LET OP: Alle beschikbare premie pensioen op één overzicht (geen onderscheid basis keuze regeling)

18 MIJN HEINZ Pensioen: wat krijg ik Op 65 berekend: de toegezegde uitkering (uitkeringsovereenkomst) gespaard pensioenkapitaal (vertaald naar ouderdomspensioen) evt. levensloop kapitaal (inkopen ouderdomspensioen) Let op: meestal veel hoger dan men denkt: je hebt immers voor pensioenvervroeging gespaard! Eerder Stoppen / met Pensioen (geboren in/na 1950) : Uitgangspunt: je spaart samen met Heinz voor pensioenvervroeging en daar beslis je zelf over Als je eerder stopt: Actuarieel omrekening: eerder met pensioen kan, maar dan wordt je pensioen wel lager Extra pensioenkapitaal én Levensloopsaldo gebruiken De pensioencalculator geeft een indicatie Heinz pensioen + Levensloop + rechten elders Volgend nieuwe calculator

19 MIJN HEINZ Pensioen: wie betaalt Beschikbare premie Middelloon LTFD Totaal Heinz Zelf Totaal Heinz Zelf % 2.7% 1.3% 19.8% 13.2% 6.6% % 3.1% 1.5% 19.8% 13.2% 6.6% % 3.7% 1.9% 19.8% 13.2% 6.6% % 4.5% 2.3% 19.8% 13.2% 6.6% % 5.5% 2.8% 19.8% 13.2% 6.6% % 6.7% 3.4% 19.8% 13.2% 6.6% % 8.3% 4.2% 19.8% 13.2% 6.6% % 10.2% 5.1% 19.8% 13.2% 6.6% % 12.7% 6.4% 19.8% 13.2% 6.6% % 16.1% 8.0% 19.8% 13.2% 6.6% Gemiddeld vanaf % 8.2% 4.1% 19.8% 13.2% 6.6% Verzekeringen & Adm. 6.0% 6.0% 0.0% - 0.0% - Totaal (PG) 18.3% 14.2% 4.1% 19.8% 13.2% 6.6% Pensioenvervroeging (PS) 2.9% 1.1% 1.8% 2.9% 1.1% 1.8% Overgangsmaatregelen Ind. Ind. 0.0% Ind. Ind. 0.0% Van Loonsom 21% 16.3% 4.7% 21% 16.2% 4.8% Zelf betaal ik gedurende een loopbaan bij Heinz gemiddeld minder dan 25% voor MIJN HEINZ PENSIOEN

20 Wat weet ik nu (1) Middelloonregeling Op mijn pensioendatum (65 ) kan ik rekenen op een vast pensioen De verwachte hoogte staat in mijn pensioenoverzicht Mijn pensioenrecht groeit alleen mee met loon/prijsontwikkeling als het pensioenfonds dat kan betalen Als mij iets overkomt weet ik hoeveel pensioen mijn partner en kinderen krijgen Ik spaar samen met Heinz voor een extra pensioenkapitaal Dat is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken (doel op 62 bij 40 jr) Hoeveel ik straks gespaard heb is niet zeker Waarschijnlijk bouw ik ook Levensloopkapitaal op dat ook bedoeld is om eerder te kunnen stoppen De verwachting over de hoogte van ouderdomspensioen uit beide overzichten mag ik optellen: verwachting van mijn Heinz pensioen op 65 Ik kan zelf bepalen of ik eerder wil stoppen Het pensioen op 65 wordt dan lager Maar gaat dan wel eerder in (en opbouw stopt eerder) De AOW gaat niet eerder in en moet ik zelf overbruggen Levensloop is ook bedoeld om eerder te stoppen Als ik niet eerder wil stoppen: Dan krijg ik gewoon het pensioen op 65 Dan kan ik mijn Levensloopkapitaal voor andere dingen gebruiken Aparte info als pensioen in zicht is

21 Wat weet ik nu (2) Beschikbare premieregeling Met de beschikbare premie spaar ik voor MIJN pensioenkapitaal De verwachte hoogte van kapitaal staat in mijn pensioenoverzicht Maar dat is afhankelijk van inleg en rendement Van het kapitaal koop ik een levenslang pensioen Maar de prijs van 1 pensioen (nu ca 16,5) staat niet vast Pensioen dat ik bij Heinz PF aankoop groeit daarna alleen mee met prijsstijgingen als het pensioenfonds dat kan betalen Ik spaar samen met Heinz ook nog voor een extra pensioenkapitaal Dat is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken (doel op 62 bij 40 jr) Hoeveel ik straks gespaard heb is niet zeker In het 2 e pensioenoverzicht staat wel een verwachting Waarschijnlijk bouw ik ook Levensloopkapitaal op dat ook bedoeld is om eerder te kunnen stoppen De verwachting over de hoogte van ouderdomspensioen staat op één overzicht: verwachting van mijn Heinz pensioen op 65 Ik kan zelf bepalen of ik eerder wil stoppen Het pensioen op 65 wordt dan lager Maar gaat dan wel eerder in De AOW gaat niet eerder in en moet ik zelf overbruggen Levensloop is ook bedoeld om eerder te stoppen Als ik niet eerder wil stoppen: Dan krijg ik gewoon het pensioen op 65 Dan kan ik mijn Levensloopkapitaal voor andere dingen gebruiken

22 Vraag & antwoord (1) Ik heb bij mijn vorige werkgever al pensioen opgebouwd wat kan ik daarmee? Pensioen overdragen kan (binnen 6 maanden aanvragen) Hangt ook af van regeling vorige werkgever Formulier bij HR (of Web-site) Moet ik meedoen met MIJN HEINZ PENSIOEN? Ja, deelname is verplicht Moet ik meedoen met Pensioenvervroeging? Nee, maar dan wel een afstandsverklaring invullen Je spaart zelf niet, maar de Heinz bijdrage vervalt dan ook!!!! Kan ik stoppen met Levensloop? Nee, als je dat echt niet wilt dan afstand doen van pensioenvervroeging Je spaart zelf niet, maar de Heinz bijdrage vervalt dan ook!!!! Kan ik zelf extra pensioensparen? Ja, maar dat hangt af van fiscale ruimte Als die er niet is, dan kun je via Levensloop sparen (max 12%) Middelloonregeling wordt door het pensioenfonds geregeld, maar hoe werkt beschikbare premie? Middelloon is inderdaad een collectieve regeling met collectieve risico s Beschikbare premie is een individuele regeling en risico s werken direct door Pensioenfonds heeft zorgplicht : Automatische piloot beperkt risico s Aparte toelichting hoe het beleggen werkt

23 Vraag & antwoord (2) Is MIJN HEINZ PENSIOEN onder alle omstandigheden gegarandeerd? Het pensioenfonds belegt het vermogen zorgvuldig en staat onder streng toezicht Als beleggingen tegenvallen en rente laag is dan is indexatie niet zeker Korting alleen als pensioenfonds 5 lang minder dan 105% vermogen heeft/verwacht Herstelplan: geen probleem binnen herstelperiode, maar geen harde garantie Heinz heeft vrijwillig geholpen ( 5 mio), maar was en is dat niet verplicht Hoe weet ik of mijn pensioen genoeg is? 70% is een sprookje uit de oude doos Wat je aan pensioen straks nodig hebt bepaal je zelf Hangt af van jouw persoonlijke situatie en keuzes Bij middelloon spelen gemiddeld salaris, duur deelname en indexatie een rol Bij beschikbare premie: de ingelegde premie, beleggingsresultaat en tarieven Wat gebeurt er met MIJN HEINZ PENSIOEN als de AOW leeftijd wordt verhoogd?????? Het pensioen dat al opgebouwd is, verandert in principe niet Als het later moet ingaan wordt het actuarieel gelijkwaardig omgerekend (korter=hoger) Toekomstige pensioenopbouw: hangt af van afspraken en wettelijke regels (koffiedik)

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen?

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen? Pensioeninloop voor DPF-leden Meer of minder pensioen? Agenda - Voorstel Jacco Los, Comminz, jlos@comminz.nl, 06-42149092 - Hoe is je inkomen van straks opgebouwd? - Van Overzicht naar Inzicht - Waar zorgt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Heinz. Met in deze uitgave: Dit is de 10e nieuwsbrief sinds 2006. Communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Belangrijke onderdelen van uw UPO Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioen regeling, over wat u tot nu toe aan pensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Hoewel wij deze presentatie met veel zorgvuldigheid hebben gemaakt kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Uw pensioenrechten zijn vastgelegd

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Voorzitter Stichting Pensioenfonds Heinz in liquidatie Bunnik 15 juni / Elst 16 juni 2015 MIJN HEINZ PENSIOEN gaat binnenkort stoppen Deze slides

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Agenda Het pensioenfonds Uw inkomen straks Pensioenregeling StiPP. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Bestuur van het pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Belangrijke onderdelen van uw UPO Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioen regeling, over wat u tot nu toe aan pensioen

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 2010 Towers Watson. All rights reserved. De Pensioenregeling van RBS in vogelvlucht Een korte impressie van uw pensioenregeling door

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007. De pensioenregeling van Cosun in het kort

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007. De pensioenregeling van Cosun in het kort Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun mei 2007 De pensioenregeling van Cosun in het kort mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding 2 Pensioen in het algemeen Pensioen bij Cosun Opbouw via een

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie