MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie"

Transcriptie

1 MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare premie / deelnemers 55+ De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze presentatie en de gebruikte voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Stichting Pensioenfonds Heinz schematisch overzicht Heinz NL 1100 Nijmegen 300 Elst 450 Zeist (HJH-NL) 250 Heinz Pensioenfonds KDR - Utrecht 100 Bedrijfstak Pensioenfonds SNOEP Pensioen: één pensioenfonds (muv KDR) dat drie regelingen uitvoert: - CAO: middelloon - Boven CAO-ers: Beschikbare premie - Keuzepensioen: Beschikbare premie Eerder met pensioen: - Op basis van beschikbare premie - Geboren vóór 1/1/1950: een oude VUT regeling

3 Heinz Arbeidsvoorwaarden en MIJN HEINZ PENSIOEN Salaris: een keer per maand Vakantiegeld: een keer per Pensioen: hééél ver weg Salaris is en in blijft nr.1, maar op welke plaats komt pensioen voor mij? Ik werk ongeveer één dag per week voor MIJN pensioen! Een vette nr.2 dus Een goeie reden om te weten hoe het zit En wat ik krijg voor die ene dag Want het is MIJN HEINZ PENSIOEN Wat is er geregeld Wat mag ik verwachten Heinz draagt bij. Ik draag zelf bij Wat kan ik zelf nog doen voor mijn oudedagsvoorziening

4 Pensioen niet alleen voor later INKOMENSZEKERHEID (bredere context) De belangrijkste risico s TIJDENS mijn loopbaan Arbeidsongeschiktheid Overlijden Werkloosheid Overheid heeft geregeld: Wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA) Algemene Nabestaandenwet (ANW) Werkloosheidswet Heinz heeft apart geregeld: WGA-hiaatverzekering: eigen keuze en voor mijn eigen rekening WGA-Excedent verzekering (boven maximum loongrens sociale verzekeringen): automatisch, voor rekening Heinz ANW-Hiaat verzekering: eigen keuze en voor mijn eigen rekening MIJN HEINZ PENSIOEN regelt verder: Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (pensioenopbouw loopt dan door) Nabestaandenpensioen (op risico basis verzekerd: partner- en wezenpensioen) Bij werkloosheid soms mogelijkheid om pensioenopbouw of bepaalde risico s te verzekeren En nu over naar ouderdomspensioen

5 De oude dag in Nederland 3 pijlers Eerste pijler: AOW (en ANW) In Nederland heeft iedereen na zijn 65e recht op een AOW-uitkering. Die bouwt iedereen in NL op vanaf zijn 15e - 65e Maar dat wordt waarschijnlijk 66, 67,? Tweede pijler: Pensioenopbouw via de werkgever Dit is een aanvulling en krijg ik dus straks naast mijn AOW Pensioenregelingen verschillen per werkgever Niet iedere werkgever is verplicht een pensioenregeling aan te bieden Heinz heeft een eigen ondernemingspensioenregeling: Mijn Heinz Pensioen Derde pijler: Persoonlijke aanvulling Persoonlijke aanvulling van inkomen (of verlaging van kosten) door middel van: Privé-pensioenverzekering, lijfrenteverzekering, een eigen huis, sparen, belegging, etc

6 MIJN HEINZ PENSIOEN 3 modules Salaris en pensioengrondslag 3. Keuzepensioen: Beschikbare Premie 1. Basis 2. Basis Beschikbare Pensioen Pensioen grondslag Middelloon Premie Pensioen grondslag Pensioen gevend UITKERING KAPITAAL gevend salaris salaris Franchise AOW = staatspensioen (hoogte franchise niet gelijk aan AOW) Franchise Pensioengevendsalaris: 12x maandsalaris + vakantiegeld + vaste uitkering + ploegentoeslag Pensioengrondslag: daarover bouw je pensioen op en dat is de basis voor premieberekening

7 Middelloonregeling (CAO gerelateerd) Opbouw van pensioenrecht = uitkeringsovereenkomst: Per deelnemers wordt 1,50% ouderdomspensioen opgebouwd van de pensioengrondslag Ouderdomspensioen gaat in op 65-jarige leeftijd en wordt dan maandelijks levenslang uitgekeerd De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van: aantal jaren dat aan de pensioenregeling is deelgenomen (bijvoorbeeld van = 45 x 1,5% => 67.5%) salaris (gemiddelde) dat tijdens de deelname werd ontvangen wel of geen nabestaande pensioen Totale pensioen bestaat uit een optelling van de lijks opgebouwde pensioenrechten Indexatie pensioen(opbouw) voorwaardelijk: alléén als het pensioenfonds voldoende financiële middelen heeft! Premie 19,8% (van pensioengrondslag) 2/3 e bijdrage van Heinz (13,2%) 1/3 e eigen bijdrage (6,6%)

8 Middelloonregeling (CAO) Opbouw voor Indexatie voorwaardelijk laatste 1e 2e 3e 4e een aantal jaren samen laatste een aantal jaren samen Pensioengrondslag 1,5% opbouw 4e 3e 2e 1e Pensioenopbouw

9 Beschikbare Premieregeling Opbouw van pensioenkapitaal = premieovereenkomst: Geen vaste pensioentoezegging maar een afgesproken pensioenpremie Premie is percentage van de pensioengrondslag en wordt bepaald op basis van leeftijd (jong=langer rendement) Pensioenkapitaal komt tot uitkering op de 65-jarige leeftijd moet worden gebruikt voor de aankoop van een ouderdomspensioen Ouderdomspensioen wordt dan maandelijks levenslang uitgekeerd De hoogte van het pensioen dat je op de pensioendatum kan aankopen staat niet vast, maar is onder meer afhankelijk van: de omvang van het pensioenkapitaal (inleg en rendement), de tarieven (rentestand / levensverwachting) op de pensioendatum Indexatie pensioen voorwaardelijk: alléén als het pensioenfonds voldoende financiële middelen heeft! Premie X % (van pensioengrondslag) 2/3 e bijdrage van Heinz en 1/3 e eigen bijdrage

10 Beschikbare Premie 1e 2e 3e 4e een aantal jaren samen laatste Beleggingsresultaat laatste een aantal jaren samen Pensioengrondslag PREMIE 4e 3e 2e 1e Pensioenkapitaal

11 Flexibele Keuze Pensioen Flexibele deel van Mijn Heinz Pensioen Maatwerk op basis van eigen pensioensituatie Naar eigen keuze extra pensioenopbouw voor een hoger pensioen, eerder pensioen of reparatie van een pensioengat (zover fiscaal is toegestaan) Bij Heinz vooral bedoeld als/voor Pensioenvervroeging: Samen met Heinz sparen voor een extra pensioenkapitaal om eerder met pensioen te kunnen gaan Beschikbare premie: 2,9% van pensioensalaris: zelf betaal ik 1,83% en Heinz betaalt 1,07% (extra Heinz bijdrage voor deelnemersjaren voor 2006) Verder ook: Garantie tot niveau oude regeling (deelnemers voor 2006) Meestal 2 regelingen: basis- en keuzepensioen

12 Basis regeling + Keuze pensioen Keuzepensioen: Beschikbare Premie EN Basis Middelloon UITKERING <=OF=> Keuzepensioen: Beschikbare Premie EN Basis Beschikbare Premie KAPITAAL De basis regelingen zijn volstrekt verschillend, de keuze regeling is voor iedereen hetzelfde

13 Pensioenvervroeging en Levensloop PENSIOENVERVROEGING: Extra sparen om eerder met pensioen te kunnen: met hulp van Heinz Uitgangspunt 40 opbouw => 210% van salaris Mogelijkheid om 3 eerder te stoppen (3x70%) 2,9% per (40 lang) van pensioensalaris (vóór 2006 extra premie) Beschikbare premie om pensioenkapitaal te sparen Maar Belastingregels: geen onbeperkte pensioenopbouw Pensioenopbouw per gemaximeerd De Heinz bijdrage en eigen bijdrage is veelal/meestal meer dan fiscaal toegestaan Als totale premie/pensioenopbouw te hoog is: Beschikbare extra premie wordt dan afgetopt tot fiscale maximum Restant premie wordt dan aangewend voor opbouw Levensloop Levensloop kan dan gebruikt worden voor pensioenvervroeging Levensloop is bij Heinz een uitvloeisel van de regeling pensioenvervroeging Drie onderdelen: Een plaatje helpt

14 Premie (totaal) Pensioen vs Levensloop Premie wg-basisregeling (2/3) Premie wn. Basisregeling (1/3) Overgangsregeling Pensioenvervroegingspremie Extra eigen inleg Iedere medewerker: Basis regeling Basisregeling: inleg reglementair vastgesteld + Keuze Pensioen ivm vervroegingsmogelijkheid? Levensloop: indien boven fiscale grens Middelloon Regeling of Beschikbare Premie Regeling Keuze Regeling = Beschikbare Premie Regeling Levensloop

15 Informatie over MIJN HEINZ PENSIOEN Pensioenbrochure (bij indiensttreding) Jaarlijks Pensioen Overzicht Uitkeringsovereenkomst: Middelloon Kapitaal overeenkomst: Beschikbare premie Vaak 2 overeenkomsten per medewerker: CONTROLEER zelf ook de gegevens (pensioensalaris en PT%) Nieuwsbrieven Website: Informatiebijeenkomsten Deelnemers voor 2006: Aparte brief met individuele afspraken over overgangsmaatregelen Extra premie niveau oude regeling Extra premie pensioenvervroeging (dienstjaren voor 2006)

16 Inhoud lijks Pensioen Overzicht (1) Uitkeringsovereenkomst (middelloon + oude rechten voor 2006) : Te bereiken pensioen vanaf 65 (verwachting) Reeds opgebouwd pensioen 1. wordt levenslang uitgekeerd 2. Toezegging staat vast 3. Indexatie (toeslagen ivm stijgende prijzen) is voorwaardelijk Nabestaande pensioen: Overlijden voor de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP norm 70%) Fictieve opbouw tot 65 van overleden deelnemer: NP = 70% NP dit noemen we NP verzekerd op risicobasis Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP = 70%) Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na einde dienstverband: Geen fictieve opbouw omdat men niet meer verzekerd is (op risicobasis) Let op: Nabestaandenpensioen is een aanvulling op ANW (net als bij AOW), maar ANW is niet zeker! (eventueel zelf doen: via HR)

17 Inhoud lijks Pensioen Overzicht (2) Premieovereenkomst (basis beschikbare premie en flexibel/keuze pensioen): Recht op een afgesproken pensioenpremie is vermeld Te bereiken pensioen voorbeeldkapitaal op 65 en Te bereiken pensioen voorbeeldkapitaal bij uitdiensttreding (huidig kapitaal + voorbeeld rente) Reeds opgebouwd pensioenkapitaal Prognose van levenslang ouderdomspensioen dat men kan aankopen Op basis van situatie van dat moment! Nabestaande pensioen (werkt in principe net als middelloonregeling): Overlijden voor de pensioendatum: Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) levenslang (NP norm 70%) Fictieve opbouw tot 65 van overleden deelnemer: NP = 70% NP dit noemen we NP verzekerd op risicobasis Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Overlijden na de pensioendatum: Nabestaande pensioen (partnerpensioen) levenslang (NP = 70%) Wezenpensioen (tot maximaal 27 ) Bedragen zijn dus anders! Overlijden na einde dienstverband: Geen fictieve opbouw omdat men niet meer verzekerd is (op risicobasis) Let op: Nabestaandenpensioen is een aanvulling op ANW (net als bij AOW), maar ANW is niet zeker! LET OP: Alle beschikbare premie pensioen op één overzicht (geen onderscheid basis keuze regeling)

18 MIJN HEINZ Pensioen: wat krijg ik Op 65 berekend: de toegezegde uitkering (uitkeringsovereenkomst) gespaard pensioenkapitaal (vertaald naar ouderdomspensioen) evt. levensloop kapitaal (inkopen ouderdomspensioen) Let op: meestal veel hoger dan men denkt: je hebt immers voor pensioenvervroeging gespaard! Eerder Stoppen / met Pensioen (geboren in/na 1950) : Uitgangspunt: je spaart samen met Heinz voor pensioenvervroeging en daar beslis je zelf over Als je eerder stopt: Actuarieel omrekening: eerder met pensioen kan, maar dan wordt je pensioen wel lager Extra pensioenkapitaal én Levensloopsaldo gebruiken De pensioencalculator geeft een indicatie Heinz pensioen + Levensloop + rechten elders Volgend nieuwe calculator

19 MIJN HEINZ Pensioen: wie betaalt Beschikbare premie Middelloon LTFD Totaal Heinz Zelf Totaal Heinz Zelf % 2.7% 1.3% 19.8% 13.2% 6.6% % 3.1% 1.5% 19.8% 13.2% 6.6% % 3.7% 1.9% 19.8% 13.2% 6.6% % 4.5% 2.3% 19.8% 13.2% 6.6% % 5.5% 2.8% 19.8% 13.2% 6.6% % 6.7% 3.4% 19.8% 13.2% 6.6% % 8.3% 4.2% 19.8% 13.2% 6.6% % 10.2% 5.1% 19.8% 13.2% 6.6% % 12.7% 6.4% 19.8% 13.2% 6.6% % 16.1% 8.0% 19.8% 13.2% 6.6% Gemiddeld vanaf % 8.2% 4.1% 19.8% 13.2% 6.6% Verzekeringen & Adm. 6.0% 6.0% 0.0% - 0.0% - Totaal (PG) 18.3% 14.2% 4.1% 19.8% 13.2% 6.6% Pensioenvervroeging (PS) 2.9% 1.1% 1.8% 2.9% 1.1% 1.8% Overgangsmaatregelen Ind. Ind. 0.0% Ind. Ind. 0.0% Van Loonsom 21% 16.3% 4.7% 21% 16.2% 4.8% Zelf betaal ik gedurende een loopbaan bij Heinz gemiddeld minder dan 25% voor MIJN HEINZ PENSIOEN

20 Wat weet ik nu (1) Middelloonregeling Op mijn pensioendatum (65 ) kan ik rekenen op een vast pensioen De verwachte hoogte staat in mijn pensioenoverzicht Mijn pensioenrecht groeit alleen mee met loon/prijsontwikkeling als het pensioenfonds dat kan betalen Als mij iets overkomt weet ik hoeveel pensioen mijn partner en kinderen krijgen Ik spaar samen met Heinz voor een extra pensioenkapitaal Dat is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken (doel op 62 bij 40 jr) Hoeveel ik straks gespaard heb is niet zeker Waarschijnlijk bouw ik ook Levensloopkapitaal op dat ook bedoeld is om eerder te kunnen stoppen De verwachting over de hoogte van ouderdomspensioen uit beide overzichten mag ik optellen: verwachting van mijn Heinz pensioen op 65 Ik kan zelf bepalen of ik eerder wil stoppen Het pensioen op 65 wordt dan lager Maar gaat dan wel eerder in (en opbouw stopt eerder) De AOW gaat niet eerder in en moet ik zelf overbruggen Levensloop is ook bedoeld om eerder te stoppen Als ik niet eerder wil stoppen: Dan krijg ik gewoon het pensioen op 65 Dan kan ik mijn Levensloopkapitaal voor andere dingen gebruiken Aparte info als pensioen in zicht is

21 Wat weet ik nu (2) Beschikbare premieregeling Met de beschikbare premie spaar ik voor MIJN pensioenkapitaal De verwachte hoogte van kapitaal staat in mijn pensioenoverzicht Maar dat is afhankelijk van inleg en rendement Van het kapitaal koop ik een levenslang pensioen Maar de prijs van 1 pensioen (nu ca 16,5) staat niet vast Pensioen dat ik bij Heinz PF aankoop groeit daarna alleen mee met prijsstijgingen als het pensioenfonds dat kan betalen Ik spaar samen met Heinz ook nog voor een extra pensioenkapitaal Dat is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken (doel op 62 bij 40 jr) Hoeveel ik straks gespaard heb is niet zeker In het 2 e pensioenoverzicht staat wel een verwachting Waarschijnlijk bouw ik ook Levensloopkapitaal op dat ook bedoeld is om eerder te kunnen stoppen De verwachting over de hoogte van ouderdomspensioen staat op één overzicht: verwachting van mijn Heinz pensioen op 65 Ik kan zelf bepalen of ik eerder wil stoppen Het pensioen op 65 wordt dan lager Maar gaat dan wel eerder in De AOW gaat niet eerder in en moet ik zelf overbruggen Levensloop is ook bedoeld om eerder te stoppen Als ik niet eerder wil stoppen: Dan krijg ik gewoon het pensioen op 65 Dan kan ik mijn Levensloopkapitaal voor andere dingen gebruiken

22 Vraag & antwoord (1) Ik heb bij mijn vorige werkgever al pensioen opgebouwd wat kan ik daarmee? Pensioen overdragen kan (binnen 6 maanden aanvragen) Hangt ook af van regeling vorige werkgever Formulier bij HR (of Web-site) Moet ik meedoen met MIJN HEINZ PENSIOEN? Ja, deelname is verplicht Moet ik meedoen met Pensioenvervroeging? Nee, maar dan wel een afstandsverklaring invullen Je spaart zelf niet, maar de Heinz bijdrage vervalt dan ook!!!! Kan ik stoppen met Levensloop? Nee, als je dat echt niet wilt dan afstand doen van pensioenvervroeging Je spaart zelf niet, maar de Heinz bijdrage vervalt dan ook!!!! Kan ik zelf extra pensioensparen? Ja, maar dat hangt af van fiscale ruimte Als die er niet is, dan kun je via Levensloop sparen (max 12%) Middelloonregeling wordt door het pensioenfonds geregeld, maar hoe werkt beschikbare premie? Middelloon is inderdaad een collectieve regeling met collectieve risico s Beschikbare premie is een individuele regeling en risico s werken direct door Pensioenfonds heeft zorgplicht : Automatische piloot beperkt risico s Aparte toelichting hoe het beleggen werkt

23 Vraag & antwoord (2) Is MIJN HEINZ PENSIOEN onder alle omstandigheden gegarandeerd? Het pensioenfonds belegt het vermogen zorgvuldig en staat onder streng toezicht Als beleggingen tegenvallen en rente laag is dan is indexatie niet zeker Korting alleen als pensioenfonds 5 lang minder dan 105% vermogen heeft/verwacht Herstelplan: geen probleem binnen herstelperiode, maar geen harde garantie Heinz heeft vrijwillig geholpen ( 5 mio), maar was en is dat niet verplicht Hoe weet ik of mijn pensioen genoeg is? 70% is een sprookje uit de oude doos Wat je aan pensioen straks nodig hebt bepaal je zelf Hangt af van jouw persoonlijke situatie en keuzes Bij middelloon spelen gemiddeld salaris, duur deelname en indexatie een rol Bij beschikbare premie: de ingelegde premie, beleggingsresultaat en tarieven Wat gebeurt er met MIJN HEINZ PENSIOEN als de AOW leeftijd wordt verhoogd?????? Het pensioen dat al opgebouwd is, verandert in principe niet Als het later moet ingaan wordt het actuarieel gelijkwaardig omgerekend (korter=hoger) Toekomstige pensioenopbouw: hangt af van afspraken en wettelijke regels (koffiedik)

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 GROEP 1

Pensioengids Deel 2 GROEP 1 Pensioengids Groep 1 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: Bleijenbergh-Fassaert Brakel Atmos Cebo Holland Cementbouw Cementbouw Bindmiddelen Cementbouw Mineralen Cementbouw

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie