UW SHELL NETTO PENSIOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW SHELL NETTO PENSIOEN"

Transcriptie

1 UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit bruto loon pensioen wordt opgebouwd. Voor het inkomen boven deze grens, kan alleen nog voor pensioen worden gespaard uit het netto inkomen (na loonbelasting). De pensioenuitkering is vanaf de pensioendatum onbelast: een netto pensioen. Hoe kunt u sparen voor netto pensioen en welke voordelen biedt de Shell netto pensioenregeling? In deze brochure leest u er meer over. Shell Nederland wil medewerkers een complete pensioenregeling bieden waarin het mogelijk is om ook voor het deel van uw pensioengevend salaris boven de fiscale grens een adequaat pensioen op te bouwen. Een regeling waarin nabestaanden goed verzekerd zijn bij overlijden en waarin ook bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid de opbouw van pensioenkapitaal boven de fiscale grens doorgaat. Daarom heeft Shell voor medewerkers met een pensioengevend salaris boven de fiscaal toegestane grens een netto pensioenregeling ingericht. De Shell netto pensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving. Shell zorgt daarbij voor een maximaal toegestane premie-inleg. Deze inleg wordt volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van uitvoeringskosten of winstmarges. Voor wie? De netto regeling is bedoeld voor deelnemers met een jaarsalaris dat uitkomt boven de fiscaal toegestane grens. Voor de pensioenregelingen van SSPF en SNPS is de opbouw anders en daarom is ook de fiscale grens verschillend: 1. U bent in dienst gekomen voor 1 juli Dan bent u deelnemer in Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en voor u ligt de fiscaal toegestane grens op (niveau 2015). 2. U bent in dienst gekomen na 1 juli Dan bent u al deelnemer in de Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) en voor u ligt de fiscaal toegestane grens op (niveau 2015). Shell gaat er van uit dat u voor uw salaris boven de wettelijke grens wilt deelnemen in de Shell netto pensioenregeling. Als dit het geval is, hoeft u daarvoor niets te doen en u bent automatisch deelnemer. Verderop leest u wat u moet doen als u níet wilt deelnemen in de netto pensioenregeling. Wat is een netto pensioenregeling? Het karakter van de netto pensioenregeling is een individueel beschikbare premieregeling. Dit betekent dat u met uw premie-inleg individueel spaart voor uw pensioenkapitaal, voor het gedeelte van uw salaris dat boven het fiscaal maximum uitkomt. De maandelijkse premiestortingen worden belegd, daarbij hoort altijd een bepaald beleggingsrisico. Het door u opgebouwde pensioenkapitaal ontwikkelt zich vervolgens op basis van de maandelijkse premie-inleg en de rendementen die op de beleggingen worden behaald. Uw opgebouwde pensioenkapitaal wordt niet belast in box 3 (inkomstenbelasting). Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt, koopt u met het opgebouwde kapitaal een levenslang netto ouderdomspensioen en (desgewenst) een netto nabestaandenpensioen.

2 Uw Shell netto pensioenregeling bij SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting is op gericht in Deelnemers binnen een pensioen regeling van SNPS kunnen via mijnsnps.nl inloggen op een persoonlijk omgeving om hun gegevens up-to-date te houden, de ontwikkeling van het door hen opgebouwde kapitaal te volgen en hun beleggingsvoorkeuren door te geven. In de Shell netto pensioenregeling bouwt u kapitaal op voor ouderdomspensioen. Daarnaast zijn ook uw nabestaanden en de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid goed verzekerd. Ouderdomspensioen U bouwt pensioen kapitaal op voor een ouderdomspensioen. De waarde van uw pensioenkapitaal valt tijdens de opbouwperiode buiten de heffing van box 3 van de inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing). U hoeft dit dus niet op te geven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u een netto pensioenuitkering (geen inkomstenbelasting) van een pensioenverzekeraar naar keuze. Het ouderdomspensioen ontvangt u zolang u leeft. Nabestaandenpensioen Als u tijdens uw dienstverband zou overlijden, dan ontvangen uw eventuele partner en/of uw kinderen een nabestaandenpensioen. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen levenslang en dit pensioen wordt netto uitgekeerd (geen inkomstenbelasting). Uw kinderen ontvangen tot hun 18 e verjaardag een netto wezenpensioen. Studerende kinderen hebben zo lang ze studeren recht op wezenpensioen (uiterlijk tot 24 jaar). Arbeidsongeschiktheid Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wordt uw premie-inleg in de Shell netto pensioenregeling voortgezet tijdens de periode dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Terwijl u dan recht hebt op vrijstelling van uw eigen premie-inleg. De pensioenpremie wordt bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid door Shell dus gewoon doorbetaald. Wie betaalt de premie? De premie-inleg voor uw netto pensioenregeling is opgebouwd uit een werk geversdeel en een werknemersdeel. De maximale premie die mag worden ingelegd is leeftijdsafhankelijk, dat is wettelijk zo bepaald. Naarmate de pensioen datum meer in zicht komt, wordt de premie hoger, dat gaat in stappen van vijf jaar. Zelf legt u altijd 2% premie in van het deel van uw bruto salaris boven de fiscale grens, onge acht uw leeftijd. De rest van de maximaal toegestane premie komt voor rekening van Shell. U ontvangt daarvoor een bruto toelage bij uw salaris boven de fiscale grens. De totale premie wordt, na aftrek van loonbelasting, als netto bedrag ingelegd in de netto pensionregeling.

3 Kosten SNPS heeft geen winstoogmerk. De Shell netto pensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving. Uw inleg wordt volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van uitvoeringskosten of winstmarges. Voor het beleggen van het pensioenkapitaal betaalt u alleen de kosten die gemaakt worden bij het be leggen. Deze kosten worden afgetrokken van het beleggingsrendement. SNPS kan deze kosten laag houden doordat er collectief wordt belegd. Kijk voor meer informatie over de kosten op mijnsnps.nl. Risicopremies De risicopremies die nodig zijn voor de verzekering van arbeidsongeschiktheid (voortzetting van de maandelijkse premie-inleg voor netto pensioen ook als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt zou raken) en overlijden tijdens uw dienstverband (partnerpensioen en wezenpensioen), zijn onderdeel van de totale premie-inleg. Deze risicopremies zijn laag vanwege de collectiviteit van SNPS. Inzicht in pensioenkapitaal Om inzicht te krijgen in uw opgebouwde pensioenkapitaal en het verwachte pensioeninkomen bezoekt u uw persoonlijke pagina van het deelnemersportaal mijnsnps.nl. Hier kunt u maandelijks zien in hoeverre uw pensioenkapitaal groeit. Verder ontvangt u eenmaal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor de netto pensioenregeling. Daarop staat welk bedrag u voor uw netto pensioen hebt opgebouwd en een schatting van uw verwachte pensioenvooruitzicht. U kunt dit UPO ook raadplegen op mijnsnps.nl. Met pensioen Op uw pensioendatum koopt u met het door u gespaarde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen, bij een pensioenverzekeraar naar keuze. Dit ouderdomspensioen wordt maandelijks netto uitgekeerd, u hoeft hierover geen belasting meer te betalen. U kunt besluiten ook een partnerpensioen aan te kopen. Uiteraard wordt hiermee het aan te kopen ouderdomspensioen wel lager. Ook het partnerpensioen wordt maandelijks netto uitgekeerd. Pensioenkeuzes Uw netto pensioenregeling bij SNPS biedt veel mogelijkheden en u staat daarbij zelf aan het stuur. Daarnaast kunnen sommige persoonlijke gebeurtenissen uw pensioen raken. Om te weten welke mogelijkheden uw netto pensioenregeling biedt of wat voor impact een gebeurtenis kan hebben kijkt u op mijnsnps.nl of neem contact op met de pensioen servicedesk. Life cycle profielen De ingelegde premies in de netto pensioenregeling worden belegd in een mix van onder meer aandelen en obligaties. Deze beleggingsmix wordt een Life cycle profiel genoemd en is afgestemd op uw leeftijd. Op jongere leeftijd wordt relatief meer in aandelen belegd en op latere leeftijd meer in obligaties. Schommelingen in het verwachte inkomen voor later door stijging of daling van de rente, worden zo minder groot naarmate u ouder wordt en dichter bij uw pensioendatum komt. SNPS kent drie soorten Life cycle profielen: Offensief, Neutraal en Defensief. Uw premie wordt bij SNPS standaard belegd op basis van het Life cycle profiel Neutraal. U hebt de mogelijkheid om uw beleggingen in lijn te brengen met uw risicoprofiel of hiervan bewust af te wijken. Meer informatie over de kapitaalopbouw binnen de Life cycle profielen en de onderliggende Life cycle portefeuilles vindt u op mijnsnps.nl. Uw nettopensioen, geen vast eindbedrag De hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal en de pensioenuitkering die u daarmee straks kunt aankopen, hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste risico s die daarbij een rol spelen zijn de volgende. Om de ingelegde premies goed te laten renderen wordt belegd. De afgelopen decennia is gebleken dat de kans op een goed rendement bij beleggen hoger is dan bij sparen. Beleggen en risico s horen bij elkaar. De onzekerheid over de hoogte van het te behalen rendement noemen we het beleggingsrisico. Daarnaast bent u afhankelijk van de hoogte van de marktrente op het moment dat u het pensioen inkoopt: het renterisico. Bovendien kunnen de tarieven die pensioenverzekeraars gebruiken in de loop der tijd wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de levensverwachting meer stijgt dan verwacht. We noemen dit het langlevenrisico.

4 U kunt tussen 55 en 67 jaar met pensioen gaan Pensioenleeftijd De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. U kunt tussen 55 en 67 jaar met pensioen gaan. Met toestemming van uw leidinggevende kunt u er ook voor kiezen om langer door te werken en uw pensioen juist uit te stellen (tot uiterlijk 70 jaar). Vier maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van SNPS een brief waarin de procedure rond uw pensioeningang wordt toegelicht. U ontvangt daarbij een schatting van het pensioenkapitaal dat op de pensioendatum beschikbaar is voor het aankopen van uw pensioen. Meer informatie of vragen? Hebt u na het lezen van deze brochure vragen over uw netto pensioenregeling bij SNPS? Op snps.nl vindt u de belangrijkste informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Wij zijn bereikbaar per en op weekdagen ook telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 17:30 uur op telefoonnummer (070) Vanaf april 2015 zijn dit onze nieuwe contactgegevens, en telefoon:

5 Wat moet ik doen? Deelnemen Anders dan bij uw gewone pensioenregeling tot de fiscale grens, is deelname aan een netto pensioenregeling niet verplicht. Shell gaat er echter van uit dat u voor uw salaris boven de wettelijke grens wilt deelnemen in de Shell netto pensioenregeling. Als dit het geval is, hoeft u daarvoor niets te doen en u bent automatisch deelnemer. Na deelname kunt u altijd maandelijks opzeggen. De betaalde premies blijven in dat geval wel bestemd voor het netto pensioen. Niet deelnemen Als u niet vanaf de start wilt deelnemen in de Shell netto pensioenregeling, dan kunt u een formulier invullen. Dat formulier vindt u op shell.nl/nettopensioen. In dat geval wordt de bruto toelage van Shell na belastinginhouding maandelijks aan u uitgekeerd bij uw salarisbetaling. U bouwt dan geen pensioen op voor het salarisdeel boven het fiscale maximum en u bent niet verzekerd voor nabestaandenpensioen over dat deel van uw salaris. U loopt dan het risico op een ontoereikend inkomen (voor uzelf en voor uw nabestaanden) na pensionering. Verder loopt de opbouw van uw pensioenkapitaal boven de fiscale grens niet door als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt zou worden. Later of opnieuw deelnemen? U kunt ook besluiten niet vanaf het begin maar juist later deel te nemen. Afzien van directe deelname aan de netto pensioenregeling betekent dat u pas weer na één jaar kunt toetreden. Ook als u bent gestopt met deelnemen en u besluit om opnieuw te gaan deelnemen aan de regeling, kunt u dat op zijn vroegst doen een jaar nadat u bent gestopt. Bedenk verder dat bij later of opnieuw deelnemen medische waarborgen kunnen worden gevraagd. Belangrijk Woont u samen? Als u zou overlijden voor uw pensioendatum dan heeft uw partner onder bepaalde voorwaarden recht op partnerpensioen. Wanneer u gehuwd bent is het partnerpensioen automatisch meeverzekerd maar als u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner zelf bij SNPS aanmelden voor de netto pensioenregeling. Werkt u in het buitenland? Woont of werkt u in het buitenland, dan krijgt SNPS de wijzigingen in uw persoonlijke situatie meestal niet automatisch door. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingen zelf aan SNPS doorgeeft. Verder betaalt u als expat geen Nederlandse belasting over uw bruto pensioenbijdrage. Op de bruto bijdrage van Shell wordt 52% hypothetische belasting ingehouden, om ervoor te zorgen dat medewerkers in het buitenland op hetzelfde netto inkomen uitkomen als medewerkers in Nederland. In het buitenland ontvangt u daarom een netto bijdrage die gelijk is aan de netto bijdrage die u gehad zou hebben als u in Nederland zou werken. Het is niet mogelijk om de bijdrage vóór aftrek van de hypothetische belasting in te leggen in de netto pensioenregeling, ongeacht of een belastingverdrag van toepassing is.

6 Voordelen Kapitaal opbouwen in de Shell netto pensioenregeling is voordeliger dan wanneer u dat zelf zou doen: a. SNPS belegt collectief en kan daardoor de beleggingskosten aanmerkelijk lager houden dan wanneer u zelf zou beleggen. b. SNPS heeft geen winstoogmerk en brengt geen uitvoeringskosten in rekening. c. Fiscale vrijstelling: het opgebouwde netto pensioenkapitaal wordt niet belast in box 3 inkomstenbelasting. Nabestaanden ontvangen een goed nabestaandenpensioen, ook voor het deel van uw pensioengevend salaris boven de fiscale grens. U blijft pensioenkapitaal opbouwen voor het salarisdeel boven de fiscale grens, ook als u niet (meer) kunt werken door volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij directe deelname worden er geen medische waarborgen gevraagd. U kunt altijd maandelijks opzeggen. SNPS heeft een speciale helpdesk voor de Shell netto pensioenregeling. Zo kunt u rekenen op een persoonlijke en deskundige behandeling van al uw vragen. Het bestuur van SNPS heeft de administratie en het vermogensbeheer van de pensioenregeling uitbesteed aan Syntrus Achmea. Het bestuur van SNPS blijft echter eindverantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van de pensioenregeling. Deze brochure is een vereenvoudigde uitleg van de netto pensioenregeling bij SNPS. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In het pensioenreglement staat de officiële juridische tekst van de netto pensioenregeling en deze is uiteindelijk leidend. Het pensioenreglement kunt u downloaden via snps.nl. De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect deelnemingen heeft, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In deze brochure wordt het collectieve begrip Shell gebruikt om de verschillende bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting aangesloten Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden. januari 2015 mijnsnps.nl

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie