Uw pensioen goed geregeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen goed geregeld"

Transcriptie

1 Uw pensioen goed geregeld 2010

2 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele inkomen van uw partner als u eerder komt te overlijden. Wolters Kluwer Nederland biedt u daarom drie pensioenregelingen, die elkaar goed aanvullen. Naast de Basispensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zijn er twee aanvullende pensioenregelingen. Dit zijn de Excedentpensioenregeling en de Vrijwillige bijspaarregeling. Deze aanvullende pensioenregelingen worden niet uitgevoerd door het pensioenfonds maar door Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Uw pensioen goed geregeld Wolters Kluwer Nederland biedt u de volgende mogelijkheden om uw pen sioen goed te regelen: De Basispensioenregeling. Hiermee bouwt u pensioen op over uw jaarlijkse vaste inkomen (inclusief vakantiegeld) tot een bepaald maximum inkomen. (In 2010 tot ) De Excedentpensioenregeling Hiermee bouwt u pensioen op over 80% van uw jaarlijkse vaste inkomen (inclusief vakantiegeld) boven het maximum inkomen van de Basispensioenregeling. (In 2010: 80% boven ) De Vrijwillige bijspaarregeling Deze regeling is het verlengde van de Basis- en Excedentpensioenregeling. Met de Vrijwillige bijspaarregeling kunt u pensioen opbouwen over ondermeer uw variabele inkomen, (bijvoorbeeld uw SOP, WDR), over de 20% van uw jaarlijkse vaste inkomen boven het maximum inkomen ( ) en over de periode dat u een pensioengat heeft opgelopen. Met deze drie regelingen kunt u over uw volledige inkomen pensioen opbouwen. Deelnemen Basispensioenregeling Als medewerker van Wolters Kluwer of een van de Nederlandse dochterondernemingen bent u automatisch deelnemer aan de Basispensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (tenzij anders overeengekomen) Uw inkomen als u met pensioen gaat AOW-uitkering Basispensioenuitkering Deelnemen aanvullende pensioenregelingen De Excedentpensioenregeling en de Vrijwillige bijspaarregeling zijn ondergebracht bij Allianz. EBC Nederland adviseert over en beheert voor Wolters Kluwer Nederland de Excedentpensioenregeling en de Vrijwillige bijspaarpensioenregeling. Excedentpensioenregeling Als u in aanmerking komt voor de Excedentpensioenregeling ontvangt u een aanmeldingsformulier van HR Support. Vrijwilige bijspaarregeling Indien u pensioen wilt bijsparen via de Vrijwillige bijspaarregeling kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen via HR support. EBC Nederland neemt na aanmelding contact met u op voor een persoonlijk gesprek. U krijgt dan een individuele toelichting over de Excedentpensioenregeling en/of de Vrijwillige bijspaarregeling. Excedentpensioenuitkering Vrijwillige bijspaarpensioenuitkering Eigen verzekeringen/ financiële middelen Dit is een sociale verzekering. Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15 e tot uw 65 e altijd verzekerd bent geweest. Ouderdomspensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. (U kunt ook nog pensioen opgebouwd hebben bij eventuele vorige werkgevers.) Aanvullend opgebouwd ouderdomspensioen- en/of partnerpensioen, aangekocht uit het pensioenkapitaal bij Allianz. Aanvullend opgebouwd ouderdomspensioen- en/of partnerpensioen, aangekocht uit het pensioenkapitaal bij Allianz. Eigen inkomensvoorzieningen

3 Basispensioenregeling Met de Basispensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland bouwt u elk jaar dat u deelneemt een stukje van uw pensioen op over uw vaste inkomen (inclusief vakantiegeld) tot een bepaald maximum. In 2010 is dit maximum Over uw variabele inkomen, zoals overwerkvergoedingen, SOP, WDR en provisieuitkeringen, bouwt u binnen de Basispensioenregeling geen pensioen op. Als medewerker van Wolters Kluwer of van één van de in Nederland gevestigde dochters bent u automatisch deelnemer aan de Basispensioenregeling. Middelloonregeling De Basispensioenregeling is een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling is de jaarlijkse pensioenopbouw gekoppeld aan het vaste salaris dat iemand in dat jaar verdient. Dit houdt in dat uw uiteindelijke pensioen een afspiegeling is, van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren dat u aan de pensioenregeling heeft deelgenomen. Pensioengrondslag De Basispensioenregeling kent een inkomensgrondslag, een pensioengrondslag en een franchise. De inkomensgrondslag is 12 maal uw vaste brutomaandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag van 8%. De maximale inkomensgrondslag bedraagt in De franchise is het deel van uw inkomensgrondslag waarover u geen pensioen opbouwt. U ontvangt waarschijnlijk over dat deel van uw inkomen een AOW-uitkering. In 2010 bedraagt de franchise De pensioengrondslag is het inkomen waarover u pensioen opbouwt. U bouwt namelijk niet over uw volledige inkomensgrondslag pensioen op. De pensioengrondslag is de inkomensgrondslag minus de franchise. De maximale pensioengrondslag bedraagt in Pensioenopbouw en premie U bouwt per jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling 2,25% van de pensioengrondslag op aan pensioen. Om uw pensioen op te bouwen betalen u en uw werkgever maandelijks een premie aan het pensioenfonds. U draagt 1/3 van de totale pensioenpremie bij; de werkgever neemt 2/3 van de premie voor rekening. In 2010 bedraagt de totale pensioenpremie 24% van uw pensioengrondslag. Toeslagverlening (indexatie) In de Basispensioenregeling is toeslagverlening van de opgebouwde pensioenrechten en van de ingegane pen sioenen voorwaardelijk. Toeslagverlening is dus geen recht. Jaarlijks bepaalt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland of de financiële middelen toereikend zijn om toeslagverlening te kunnen laten plaatsvinden. Arbeidsongeschiktheid Indien u wegens arbeidson geschiktheid wordt ontslagen, wordt uw pensioenopbouw premievrij voortgezet. Partnerpensioen Het partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt, wanneer u eerder komt te overlijden. Partnerpensioen voor uw pensionering Binnen de Basispensioenregeling is het partnerpensioen gedurende uw dienstverband standaard meeverzekerd. Het partnerpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken als u tot uw pensionering in dienst was gebleven. Als u uit dienst gaat (en u uw pensioenaanspraken laat staan bij het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wordt het partnerpensioen automatisch verzekerd) wordt een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen automatisch omgeruild voor een partnerpensioen. Tenzij u en uw partner aangeven dit niet te willen. Partnerpensioen na uw pensionering Bij uw pensionering kunt u kiezen om een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen voor uw partner. Uw partner heeft namelijk geen recht op uw ouderdomspensioen als u eerder komt te overlijden. Wie geldt als partner? In de Basispensioenregeling is uw partner degene met wie u (op het moment van overlijden): getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, een samenlevingsovereenkomst heeft en u deze partner bij het pensioenfonds heeft aangemeld. Wezenpensioen Wanneer u overlijdt, krijgen uw kinderen tot hun 18 of 27 e jaar (indien studerend) een wezenpensioen. Basispensioenregeling in het kort Pensioen opbouwen over vast inkomen tot Bijdrage van de werkgever Automatisch deelnemer Voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling Partnerpensioen tijdens dienstverband standaard verzekerd, daarna optioneel Altijd een wezenpensioen

4 Excedentpensioenregeling De Excedentpensioenregeling is een aanvullende pensioenregeling. Met de Excedentpensioenregeling bouwt u elk jaar dat u deelneemt een stukje van uw pensioen op over 80% van uw vaste inkomen (inclusief vakantiegeld) boven de maximum inkomensgrondslag van de Basispensioenregeling. In 2010 is dit het inkomen boven Over uw variabele inkomen, zoals overwerkvergoedingen, SOP, WDR en provisie-uitkeringen, bouwt u met de Excedentpensioenregeling geen pensioen op. De Excedentpensioenregeling wordt uitgevoerd door Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Als uw vaste inkomen meer is dan (bedrag 2010), dan ontvangt u automatisch bericht van HR Support dat u zich via EBC Nederland bij Allianz kunt aanmelden voor de Excedentpensioenregeling. Beschikbare premieregeling De Excedentpensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat de door u ingelegde premies en het rendement daarop uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum vormen. Met dit pensioenkapitaal koopt u op de pensioendatum een levenslange pensioenaanspraak en eventueel een partnerpensioen. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u uw pensioenaanspraken wilt aankopen. Dit hoeft niet bij Allianz te zijn. Pensioengrondslag Het inkomen waarover u uw Excedentpensioen opbouwt, de pensioengrondslag, is 80% van het verschil tussen uw vaste jaarinkomen (inclusief vakantiegeld) en de maximum inkomensgrondslag van de Basispensioenregeling. Voor 2010 is dit: 80% x (vaste jaarinkomen ). Premie De premie voor uw Excedentpensioen is leeftijdsafhankelijk en loopt op van 6% tot ruim 36% van uw pensioengrondslag. Van deze jaarpremie betaalt u zelf 1/3. Dit bedrag houdt uw werkgever in maandelijkse termijnen in op uw bruto maandloon. De werkgever betaalt 2/3 van de jaarpremie. Opbouw Excedentpensioen Allianz belegt uw premies standaard conform de systematiek van Einddatum Gericht Beleggen (EGB). Dit houdt in dat het beleggingsrisico afneemt, naarmate de pensioendatum nadert. U kunt er ook voor kiezen om af te wijken van de EGB-systematiek. Dit heet opting out. Waar u ook voor kiest, het beleggingsrisico ligt bij u. Indien u kiest voor opting out, dan dient u een klantprofiel in te vullen. U belegt dan op basis van uw persoonlijke klantprofiel. Toeslagverlening (indexatie) Op het moment dat u met uw opgebouwde kapitaal pensioenaanspraken gaat aankopen, kunt u ervoor kiezen om uw aangekochte pensioenaanspraken jaarlijks te laten indexeren. Arbeidsongeschiktheid Indien u arbeidsongeschikt raakt, wordt uw pensioenopbouw premievrij voortgezet. Partnerpensioen Het partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt, wanneer u eerder komt te overlijden. Partnerpensioen voor uw pensionering Binnen de Excedentpensioenregeling kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen te verzekeren. De premie hiervoor wordt in mindering gebracht op de premie die u betaalt voor de Excedentpensioenregeling. Partnerpensioen na uw pensionering Op uw pensioendatum vervalt de eventuele verzekering van het partnerpensioen. U kunt dan met het opgebouwde pensioenkapitaal, naast een aanvullend ouderdomspensioen, ook een partnerpensioen aankopen. Wezenpensioen U kunt binnen de Excedentpensioenregeling een wezenpensioen verzekeren. Excedentpensioenregeling in het kort Pensioen opbouwen over 80% van vaste inkomen boven Bijdrage van de werkgever Deelname via HR Support aanmelden bij Allianz via EBC Nederland Partnerpensioen tijdens dienstverband zelf aanvragen Wezenpensioen tijdens dienstverband zelf aanvragen

5 Vrijwillige bijspaarregeling De Vrijwillige bijspaarregeling is een aanvullende pensioenregeling voor ondermeer uw variabele inkomen zoals overwerkvergoedingen, SOP, WDR en provisie-uitkeringen, maar ook indien u een pensioentekort (zogenaamd pensioengat) hebt uit het verleden. De vrijwillige bijspaarregeling wordt uitgevoerd door Allianz Nederland Levensverzekering N.V. U kunt zich via HR Support aanmelden voor de Vrijwillige bijspaarregeling. Beschikbare premieregeling De Vrijwillige bijspaarregeling is een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat de door u ingelegde premies en het rendement daarop uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum vormen. Hiermee koopt u op de pensioendatum een levenslange pensioenaanspraak en eventueel een partnerpensioen. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u uw pensioenaanspraken wilt aankopen. Dit hoeft niet bij Allianz te zijn. Pensioengrondslag Uw pensioengrondslag voor de Vrijwillige bijspaarregeling is een optelsom van: uw variabele inkomen, zoals overwerkvergoedingen, SOP, WDR en provisie-uitkeringen van het voorgaande jaar het verschil tussen de franchise van Basispensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (2010: ) en de wettelijke minimale franchise (2010: ) 20% van uw vaste inkomen boven Los van de bovengenoemde grondslagen kunt u altijd bijsparen over uw inkomen in het verleden waar - over u geen pensioen heeft opgebouwd. EBC Nederland berekent in dit geval uw maximale bijspaarbedrag (per jaar). Premie De premie voor uw Bijspaarpensioen is leeftijdsafhankelijk en loopt op van 6% tot ruim 36% van uw pensioengrondslag. U mag niet meer bijsparen dan deze percentages. De Vrijwillige bijspaarregeling kent namelijk een fiscaal maximum. De jaarpremie betaalt u helemaal zelf. Dit bedrag houdt uw werkgever in maandelijkse termijnen in op uw bruto maandloon. Er is géén bijdrage van de werkgever. Opbouw Vrijwillige bijspaarpensioen Allianz belegt uw premies standaard conform de systematiek van Einddatum Gericht Beleggen (EGB). Dit houdt in dat het beleggingsrisico afneemt, naarmate de pensioendatum nadert (prudent beleggen). U kunt er ook voor kiezen om af te wijken van de EGB-systematiek. Dit heet opting out. Waar u ook voor kiest, het beleggingsrisico ligt bij u. Indien u kiest voor opting out, dan dient u een klantprofiel in te vullen. U belegt dan op basis van uw persoonlijke klantprofiel. Toeslagverlening (indexatie) Op het moment dat u met uw kapitaal pensioenaanspraken gaat aankopen kunt u er voor kiezen om uw aangekochte pensioenaanspraken jaarlijks te laten indexeren. Arbeidsongeschiktheid Binnen de Vrijwillige bijspaarregeling kunt u ervoor kiezen het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Allianz neemt uw premiebetaling dan over als u arbeidsongeschikt raakt. Uw pensioenopbouw wordt dus premievrij voortgezet. U moet deze verzekering zelf aanvragen. Partnerpensioen Het partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt, wanneer u eerder komt te overlijden. Partnerpensioen voor uw pensionering Binnen de Vrijwillige bijspaarregeling kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen te verzekeren. De premie hiervoor wordt in mindering gebracht op de premie die u betaalt voor de Vrijwillige bijspaarregeling. Partnerpensioen na uw pensionering Op uw pensioendatum vervalt de verzekering van het partnerpensioen. U kunt dan met het opgebouwde pensioenkapitaal, naast een aanvullend ouderdomspensioen, ook een partnerpensioen aankopen. Wezenpensioen U kunt binnen de Vrijwillige bijspaarregeling ook kiezen voor het verzekeren van een wezenpensioen. Bijspaarpensioenregeling in het kort Pensioen opbouwen over variabele inkomen en het vaste inkomen dat niet is betrokken in de Basis- en Excedentpensioenregeling Geen bijdrage van de werkgever Deelname zelf aanvragen bij HR Beschikbare premieregeling Partnerpensioen tijdens dienstverband zelf aanvragen Wezenpensioen tijdens dienstverband zelf aanvragen

6 ANW-hiaatverzekering De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw partner (of voor uw kinderen) wanneer u komt te overlijden. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet uw partner (of kinderen) aan een aantal voorwaarden voldoen. In de praktijk kunnen maar weinig mensen een beroep doen op de ANW. Uw partner krijgt dan te maken met een flinke inkomensterugval. Dit heet het ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te verzekeren via Wolters Kluwer Nederland. Hiervoor is een collectieve ANW-hiaatverzekering bij Nationale-Nederlanden afgesloten. Indien u zich daarvoor verzekert gaat de uitkering direct in na uw overlijden. Uw partner ontvangt de uitkering tot hij of zij 65 jaar is. Meer informatie over de collectieve ANW-hiaatverzekering van Wolters Kluwer Nederland vindt u op de HR portal of kunt u aanvragen bij HR support. Meer informatie over de ANW vindt u op Adressen Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Met vragen over de Basispensioenregeling kunt u terecht bij het Pensioenbureau van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Staverenstraat CJ Deventer Postbus GA Deventer Tel Fax Website: EBC Nederland Met vragen over de Excedentpensioen regeling en de Vrijwillige bijspaarregeling kunt u terecht bij EBC Nederland. Afdeling Accountbeheer Rivium 1 ste Straat LE Capelle a/d IJssel of: Postbus AA Capelle aan den IJssel Tel Fax Website: Allianz Nederland Levensverzekeringen Buizerdlaan AA Nieuwegein Postbus AA Nieuwegein Tel Fax Nationale Nederlanden Voor informatie over de ANW-hiaat verzekering kunt u terecht bij HR support of Nationale Nederlanden Postbus AV Den Haag HR support Voor informatie over de Excedentpensioenregeling, de Vrijwillige bijspaarregeling en de ANW-hiaatverzekering kunt u kijken op de HR portal of een zenden aan HR support. Postbus GA Deventer Tel Wolters Kluwer Nederland en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland hebben aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. Wolters Kluwer Nederland en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in deze uitgave. Ook kunnen aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend. Dat kan alleen op basis van het geldende reglementen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Brochure. Nieuw in dienst

Brochure. Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Brochure Nieuw in dienst

Brochure Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van belang

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort UW MENSEN, UW KAPITAAL Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort Welkom bij Aegon Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan te kopen.

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 55 jaar de oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ABN AMRO Pensioenfonds. In deze Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet kr in de netto pensioenregeling. En wat u kunt kiezen. Met de netto pensioenregeling bouwt u aanvullend

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen pagina 1 pagina 2 Welkom bij SPF U hebt u aangemeld bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). U bouwt bij ons uw pensioen op. Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR

PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR 1 DE HYBRIDE PENSIOENOPLOSSING VAN PNO MEDIA Voorspelbare kosten voor u als werkgever en voor uw werknemers het beste van

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 55 jaar

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie