JE TIJD ANDERS INDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JE TIJD ANDERS INDELEN"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een grondfunctie, geboren na 1 januari 1950 of die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, en medewerkers van KLM Flight Academy. Als u niet tot deze groep behoort, verwijzen we u voor meer informatie over deeltijd werken en pensioen naar uw HR-afdeling. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement 2006 met bijlage(n) van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en in de cao. De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Is uw pensioengevend salaris ,- of meer? Dan verwijzen wij u naar onze website klmgrondfonds.nl voor aanvullende regelingen. Vanaf 2015 mag er over het salaris boven de ,- (op fulltime basis, inclusief eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat u opbouwt in de basispensioen regeling, dus tot ,-. Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E klmgrondfonds.nl facebook.com/klmgrondfonds twitter.com/klmgrondfonds In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden april 2015 JE TIJD ANDERS INDELEN Deeltijd werken Wilt u deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud INLEIDING 5 Deeltijd werken: wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? 5 DEELTIJD WERKEN 7 Deelnemersbijdrage 7 Gevolgen voor andere regelingen 7 GEVOLGEN VOOR DE HOOGTE VAN DE VERSCHILLENDE PENSIOENEN 9 Rekenvoorbeeld: Volledig dienstverband 10 Rekenvoorbeeld: Tussentijds in deeltijd gaan werken 11 Rekenvoorbeeld: Deeltijd dienstverband vanaf indiensttreding 12 Arbeidsongeschiktheidspensioen 13 Anw-hiaatpensioen 13 Deeltijdpensioen 13 Facultatief nabestaandenpensioen 14 PENSIOENWOORDENBOEK 16 HEBT U NOG VRAGEN? 18 Deeltijd werken

3 INLEIDING Is in deeltijd werken eigenlijk wel iets voor mij? Deeltijd werken heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. Als u deeltijd werkt, bouwt u ook naar rato van uw deeltijdpercentage pensioen op. Komt u bij het lezen termen tegen, die onbekend voor u zijn? U vindt achter in deze brochure een beknopt pensioenwoordenboek. Via de pensioenplanner kunt u zien welke gevolgen het werken in deeltijd heeft Deeltijd werken: wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? Wilt u weten wat deeltijd werken voor uw persoonlijke situatie betekent? Bekijk dan de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl Uiteraard kunt u daarnaast met al uw specifieke vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer Mailen kan ook: Ik heb met m n vriend afgesproken dat áls we kinderen krijgen, we beide minder gaan werken. 5

4 DEELTIJD WERKEN Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u evenredig aan het deeltijdpercentage pensioen op. Het deeltijdpercentage geeft de verhouding weer tussen het aantal door u gewerkte uren en de afgesproken normale arbeidsduur in de cao. In deeltijd bouwt u minder pensioen op dan bij een volledig dienstverband U bouwt daardoor minder pensioen op dan bij een volledig dienstverband. Dat betekent dat het uit te keren pensioen uiteindelijk ook lager zal zijn. Het werken in deeltijd beïnvloedt ook de hoogte van het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen. Verder zal ook een eventueel uit te keren arbeidsongeschiktheids pensioen lager uitvallen. Deelnemersbijdrage Uw deeltijdpercentage wordt ook toegepast bij de vaststelling van de hoogte van uw deelnemersbijdrage (de pensioenpremie die u betaalt). Werkt u bijvoorbeeld 50%? Dan betaalt u ook maar 50% van de deelnemersbijdrage. In deeltijd werken betekent méér Ik vrije wil tijd, graag maar precies óók minder weten geld, hoe dat mijn zijn keuzes pensioen die in ik elkaar graag zit, samen zó ingewikkeld maak. kan het toch niet zijn? Gevolgen voor andere regelingen In deeltijd werken heeft ook invloed op de hoogte van de uitkeringen van de diverse sociale wetten, zoals de WIA (arbeidsongeschiktheid) en WW (Werkloosheidswet). Meer informatie over de gevolgen voor eventuele sociale uitkeringen kunt u opvragen bij uwv.nl of svb.nl. 7

5 GEVOLGEN VOOR DE HOOGTE VAN DE VERSCHILLENDE PENSIOENEN Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenopbouw? De pensioenregeling van uw pensioenfonds is een zogenaamde middelloonregeling. In een middelloonregeling wordt uw pensioen opbouw ieder jaar berekend aan de hand van het salaris op 1 januari in dat jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het deeltijdpercentage dat voor u in dat jaar geldt. Verandert dit in de loop van het jaar, dan wordt voor de opbouw van uw pensioen het gemiddelde deeltijdpercentage van dat jaar gebruikt. Uw ouderdomspensioen op de pensioendatum is uiteindelijk een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks hebt opgebouwd. Jaarlijks bouwt u 1,895% van de netto pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen U bouwt pensioen op over de netto pensioengrondslag. Dit is uw bruto jaarsalaris inclusief toeslagen (maximaal ,-) verminderd met de franchise. Vanaf 2015 bouwt u jaarlijks 1,895% van de netto pensioengrondslag op aan ouderdoms pensioen. Bij de berekeningen wordt steeds uitgegaan van een volledig dienstverband. De uitkomsten worden vervolgens vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage om het pensioen dat u opbouwt te berekenen. Ik Ik wil wil graag het de precies laatste weten jaren voor hoe mijn mijn pensionering pensioen in iets elkaar rustiger zit, aan zó gaan ingewikkeld doen. kan het toch niet zijn? Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), waarin al uw pensioengrondslagen, opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken staan. Via de pensioenplanner kunt u nagaan hoe uw wijziging(en) in uw pensioenopbouw zijn verwerkt. 9

6 Bij een volledig dienstverband bouwt u meer pensioen op dan in deeltijd Rekenvoorbeeld: Volledig dienstverband Wij laten aan de hand van een (fictief) voorbeeld zien wat de gevolgen zijn van deeltijd werken voor de verschillende pensioenen van het fonds. Wij gaan er voor het gemak vanuit dat het salaris en de franchise in de toekomst gelijk blijven. Alle bedragen zijn bruto bedragen per jaar en gelden bij dertig jaren volledige pensioenopbouw. Aantal dienstjaren: 30 Opbouwpercentage per dienstjaar: 1,895% Deeltijdpercentage: 100% Bruto pensioengrondslag ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Ouderdomspensioen: opbouw per jaar ,- x 1,895% x 100% = 502,- Ouderdomspensioen totaal 502,- x 30 = ,- Bij overlijden tijdens actieve dienst: Nabestaandenpensioen (als facultatief nabestaandenpensioen is verzekerd; zie pagina 14) ,- x 70% = ,- Wezenpensioen per kind (20% van het bereikbare ouderdomspensioen) ,- x 20% = 3.012,- Bij overlijden na pensionering: Nabestaandenpensioen (70% van het ouderdomspensioen) ,- x 70% = ,- Rekenvoorbeeld: Tussentijds in deeltijd gaan werken GEVOLGEN VOOR DE HOOGTE VAN DE VERSCHILLENDE PENSIOENEN VAN HET FONDS Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenopbouw? Als u tussentijds in deeltijd gaat werken, is het belangrijk om te weten dat dit geen invloed heeft op de aanspraken die daarvóór al zijn opgebouwd. In deeltijd werken heeft alleen invloed op de in de toekomst op te bouwen pensioenen en op de uitkeringen bij overlijden tijdens actieve dienst. We werken het voorbeeld verder uit voor een situatie waarin u eerst 15 jaar 100% werkt. De resterende vijftien jaren werkt u 50% in deeltijd. Het werken in deeltijd beïnvloedt ook de hoogte van het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen Ouderdomspensioen: opbouw per jaar bij 100% Ouderdomspensioen: opbouw per jaar bij 50% 502,- 251,- Opgebouwd ouderdomspensioen 502,- x 15 = 7.530,- Nog op te bouwen ouderdomspensioen 251,- x 15 = 3.765,- Ouderdomspensioen totaal ,- Bij overlijden tijdens actieve dienst in het 15 e jaar (als u nog net 100% werkt): Nabestaandenpensioen (als facultatief nabestaandenpensioen is verzekerd), zie pagina ,- x 30 x 70% = ,- Wezenpensioen per kind (20% van het ouderdomspensioen) ,- x 20% = 3.012,- Bij overlijden tijdens actieve dienst in het 16 e jaar (als u net 50% werkt): Nabestaandenpensioen (als facultatief nabestaandenpensioen is verzekerd) ,- x 70% = 7.906,- Wezenpensioen per kind (20% van het ouderdomspensioen) ,- x 20% = 2.259,- Bij overlijden na pensionering: Nabestaandenpensioen (70% van het ouderdomspensioen) x 70% = 7.906,

7 Rekenvoorbeeld: Deeltijd dienstverband vanaf indiensttreding Als u de volledige periode van dertig dienstjaren in deeltijd werkt, bijvoorbeeld 50%, zien de cijfers er als volgt uit: Aantal dienstjaren: 30 Opbouwpercentage per dienstjaar: 1,895% Deeltijdpercentage: 50% Bruto pensioengrondslag ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Werken in deeltijd heeft ook gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u in deeltijd gaat werken is het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u eventueel gaat ontvangen gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledig dienstverband vermenigvuldigd met uw deeltijdpercentage bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Voor uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid gaan we uit van het deeltijdpercentage dat gold op het moment voordat u arbeidsongeschikt werd. Ouderdomspensioen: opbouw per jaar ,- x 1,895% x 50% = 251,- Ouderdomspensioen totaal 251,- x 30 = 7.530,- Bij overlijden tijdens actieve dienst: Nabestaandenpensioen (als facultatief nabestaandenpensioen is verzekerd) 7.530,- x 70% = 5.271,- Wezenpensioen per kind (20% van het ouderdomspensioen) 7.530,- x 20% = 1.506,- Bij overlijden na pensionering: Nabestaandenpensioen (70% van het ouderdomspensioen) 7.530,- x 70% = 5.271,- Als u in deeltijd gaat werken, kunt u het ouderdomspensioen gedeeltelijk laten ingaan Deeltijdpensioen Als u in deeltijd gaat werken, kun u ervoor kiezen het ouderdomspensioen gedeeltelijk te laten ingaan. Dat kan vanaf uw 55 e. Om met deeltijdpensioen te kunnen gaan maakt u eerst met KLM de afspraak voor welk deel van uw dienstverband u nog in dienst blijft. Voor het resterende deel van uw dienstverband (of een gedeelte daarvan) neemt u dan alvast pen sioen op. Het deeltijdpensioenpercentage en het deeltijdpercentage waarvoor u in dienst van KLM blijft mogen samen niet meer bedragen dan het percentage waarvoor u voor aanvang van uw deeltijd dienstverband in dienst van KLM was. Voor het gedeelte dat u blijft doorwerken voor KLM wordt de opbouw van het pensioen voortgezet

8 Anw-hiaatpensioen Het Anw-hiaatpensioen dat u mogelijk verzekerd hebt is niet afhankelijk van uw deeltijdpercentage. De uitkering verandert dus niet als u in deeltijd gaat werken. Op het UPO kunt u zien of u hiervoor verzekerd bent. Facultatief nabestaandenpensioen Werkt u in deeltijd? Dan wordt uw deeltijdpercentage ook toegepast bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel verzekerd facultatief nabestaandenpensioen en de verschuldigde extra bijdrage daarvoor. Dit is een aanvullend inkomen voor uw partner als u overlijdt terwijl u nog werkzaam bent bij KLM. Deze verzekering is op vrijwillige basis, u betaalt voor deze verzekering een extra bijdrage. Op het UPO kunt u zien of u verzekerd bent en wat het verzekerde bedrag is. Meer hierover kunt u lezen op onze website klmgrondfonds.nl. Nu heb ik wél tijd om mijn eigen B&B te beginnen; ongelooflijk dat mijn jeugdwens nu écht in vervulling kan gaan! 14

9 PENSIOENWOORDENBOEK Wat betekent dat ook al weer? AOW Algemene Ouderdomswet Partner Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of degene met wie u een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van KLM Nabestaandenpensioen De uitkering die uw partner levenslang ontvangt na uw overlijden. Deeltijdpensioendatum Deeltijdpensioenpercentage Deeltijdpercentage Franchise Middelloonregeling Ouderdomspensioen De datum waarop het pensioen gedeeltelijk ingaat. Het percentage waarvoor u met deeltijdpensioen gaat. Het percentage van het op de deeltijdpensioendatum opgebouwd pensioen, dat gedeeltelijk ingaat. Het percentage waarvoor u nog werkzaam bent vanaf de deeltijdpensioendatum. Het percentage dat een deeltijdwerknemer productief is van de volle productie noemen we het deeltijdpercentage. Iedereen in Nederland bouwt jaarlijks AOW op. Deze voorziet in een basispensioen. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de AOW daarin voorziet. In een middelloonregeling wordt de pensioenopbouw ieder jaar berekend aan de hand van het salaris op 1 januari in dat jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventueel deeltijd percentage in dat jaar. Verandert dit in de loop van het jaar, dan wordt voor de opbouw van uw pensioen het gemiddelde deeltijdpercentage van dat jaar gebruikt. Uw ouderdomspensioen op de pensioendatum jaar is uiteindelijk een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks heeft opgebouwd. De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen. Pensioengrondslag (netto) Pensioengrondslag (bruto) Wezenpensioen Het deel van uw pensioengevend jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is de (gemaximeerde) bruto pensioengrondslag minus de franchise. 12 x het vaste maandsalaris van de deelnemer per 1 januari van het betreffende jaar, vermeerderd met: 8% vakantietoeslag; en, indien van toepassing, vermeerderd met: twaalf keer het door KLM opgegeven bedrag aan vaste onregelmatigheidstoeslag en/of overbruggingstoeslag per 1 januari van het betreffende jaar; het percentage van het variabel inkomen van het voorafgaande jaar, rekening houdend met de in het lopende jaar van toepassing zijnde maxima voor de berekening van het variabele inkomen; het percentage van de variabele uitkering van het voorafgaande jaar; 4,33% eindejaarsuitkering voor de deelnemers met een variabele uitkering, of 8,33% voor deelnemers met een vaste uitkering; uitgaande van de in de cao afgesproken normale arbeidsduur. Voor de deelnemer met standplaats buiten Nederland: de bruto pensioengrondslag die zou gelden indien de standplaats van de deelnemer Nederland zou zijn geweest. Vanaf 1 januari 2015 is de bruto pensioengrondslag gemaximeerd op ,-. De uitkering die uw kinderen ontvangen na uw overlijden

10 HEBT U NOG VRAGEN? Voor verdere toelichting en vragen over deeltijd werken en deeltijd met pensioen kunt u contact opnemen met uw HR-afdeling. Voor het berekenen van de effecten op de hoogte van uw pensioen van deeltijd werken en deeltijdpensioen kunt u terecht op de pensioenplanner onder MijnKLMPensioen. Ook kunt u met uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden op onze website klmgrondfonds.nl. Hier kunt u ook de volledige pensioenreglementen inzien. Telefoonnummer: Website: klmgrondfonds.nl Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind in communicatie en design. 18

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie