Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014"

Transcriptie

1 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: Rastercode: ## Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer Voorbeeld Het bijgaande overzicht bevat belangrijke informatie! Het betreft een overzicht van uw pensioenrechten bij het Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) Wij adviseren u dit overzicht aandachtig door te lezen, zodat u meer inzicht krijgt in uw inkomenssituatie bij pensionering Bewaar dit overzicht dan ook goed Voor een toelichting verwijzen wij u naar de achterzijde van deze brief Hebt u vragen? Meer informatie over pensioen vindt u op de website, wwwpobeu U kunt ons bellen op Op werkdagen van 830 tot 1700 uur Of u mailt naar Wij helpen u graag Met vriendelijke groet, Team Stichting POB namens Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Voor Toelichting Zie achterzijde

2 Toelichting Pensioenopgave per 1 januari 2014 Deze opgave heeft betrekking op de door u opgebouwde pensioenaanspraken inclusief de omzetting van aanspraken uit de vóór 1 januari 2006 geldende pensioenregelingen Meer dan één pensioenopgave per overzichtsdatum In een aantal situaties kunnen wij uw pensioenaanspraken, om administratieve redenen, niet in één opgave verwerken Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een tweetal pensioenopgaven ontvangt In dit geval dient u de bedragen uit beide overzichten bij elkaar op te tellen Vermelding van de partnergegevens - De persoon met wie u gehuwd bent; - De persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; - De persoon met wie u samenwoont U moet uw partner dan wel aanmelden bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Standaardreglement - Voor de deelnemers geboren na 1 januari 1950; - Voor de deelnemers in dienst getreden op of na , ongeacht de geboortedatum Overgangsreglement - Voor de deelnemers geboren vóór 1 januari 1950; - Vut CAO overgangsbepaling is onderdeel van het Overgangsreglement De hieraan te ontlenen pensioenrechten zijn niet in de opgave opgenomen

3 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stand per: 1 januari 2014 Pensioenovereenkomst: Uitkeringsovereenkomst Uw werkgever: Biblionet Groningen Klantnummer: Uniform Pensioenoverzicht 2014 Actief deelnemer BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG LEES OOK DE TOELICHTING DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Voor u Voor uw partner De heer AB Voorbeeld geboren op 1 januari 1900 Burgerservicenummer: geen partner bekend Welk pensioen kunt u verwachten? Let op: alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald Uw pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op wwwmijnpensioenoverzichtnl voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 1 januari 2014 U ontvangt vanaf 65 jaar zolang u leeft 5980,22 Te bereiken pensioen Als u uw huidige dienstverband voortzet tot leeftijd 65 jaar, ontvangt u vanaf 65 jaar zolang u leeft 10486,76 Voorwaardelijk pensioen Op grond van het standaardreglement wordt over de deelnemersjaren gelegen vóór ,18 extra pensioen toegekend als u tot uw pensioendatum deelnemer blijft aan de pensioenregeling van de Stichting POB Indien uw deelname vóór 31 december 2020 eindigt, anders dan door pensionering, vervalt deze aanspraak Deze extra aanspraak is verwerkt in het bedrag dat wordt genoemd bij 'Te bereiken pensioen' Zie ook de toelichting blz 1/9

4 Bij overlijden Let op: als u uit dienst gaat voor uw pensioendatum, kan het zijn dat de uitkeringen bij overlijden lager worden of vervallen Kijk in de toelichting voor meer informatie Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd 14223, , ,68 Bij uw overlijden ná uw pensioendatum Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd 5395, , ,15 Voorwaardelijk pensioen voor uw partner Op grond van het standaardreglement wordt over de deelnemersjaren gelegen vóór ,95 extra pensioen toegekend als u tot uw pensioendatum deelnemer blijft aan de pensioenregeling van de Stichting POB Indien uw deelname vóór 31 december 2020 eindigt, anders dan door pensionering, vervalt deze aanspraak Deze extra aanspraak is verwerkt in het bedrag dat wordt genoemd bij "Uw partner ontvangt" Bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u mogelijk een aanvulling op de WIA-uitkering Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en uw salaris voor ingang WIA is hoger dan de WIA-loongrens, dan ontvangt u vanaf moment arbeidsongeschiktheid tot 65-jarige leeftijd 70% van het salaris dat de WIA-loongrens te boven gaat Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de verdere opbouw van uw pensioen blz 2/9

5 Houdt uw pensioen zijn waarde? Kijk in de toelichting voor meer informatie over de toeslagverlening Bijzondere omstandigheden Er is een herstelplan van toepassing Kijk in de toelichting voor meer informatie Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding Begin pensioenopbouw Deeltijdpercentage 50,00000% Voltijd pensioengevend salaris 35000,00 Voltijd franchise 13449,00 Voltijd pensioengrondslag 21551,00 Opbouwpercentage 1,84 % Pensioendatum Periode dienstverband t/m heden Periode dienstverband t/m Uw pensioenregeling is per 1 januari 2014 gewijzigd In het te bereiken pensioen in dit pensioenoverzicht is de volgende regelingswijziging verwerkt: het opbouwpercentage is gewijzgd In dit overzicht is rekening gehouden met eventuele waardeoverdracht als u door ons al over de afronding hiervan bent geïnformeerd Met een scheiding of beëindiging samenwonen is rekening gehouden als u door ons al daarover bent geïnformeerd Wilt u meer weten betreffende de gegevens waarop uw pensioenoverzicht is gebaseerd? Kijk dan in de toelichting blz 3/9

6 Factor A (voor uw belastingaangifte) Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan hebt u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig Pensioenaangroei (factor A) in ,80 Kijk in de toelichting voor meer informatie Hebt u vragen? Neem dan contact op met AZL U kunt: - schrijven naar: Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, p/a AZL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen - telefonisch contact opnemen: (tijdens kantooruren) - een sturen naar: Op onze website wwwpobeu kunt u het reglement raadplegen, uw pensioenopgave online inzien of rekenen met de pensioenplanner Op wwwmijnpensioenoverzichtnl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie Dat is handig als u bij uw vorige werkgever(s) hebt deelgenomen aan een andere pensioenregeling Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van wwwpobeu blz 4/9

7 Uitkeringsovereenkomst Wat hebt u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Actief deelnemer Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen Op wwwmijnpensioenoverzichtnl staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar Op wwwpensioenkijkernl vindt u algemene informatie over pensioen Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen Daarover leest u meer in uw pensioenreglement Dat kunt u bij ons opvragen of downloaden via wwwpobeu Hebt u vragen? Neem dan contact op met Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Wat voor pensioenregeling hebt u? Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u deelneemt in deze pensioenregeling Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? In dit pensioenoverzicht gaan wij uit van uw gegevens (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat) op 1 januari 2014 Uw gemeente geeft uw persoonlijke gegevens automatisch door aan het pensioenfonds Bij onjuiste persoonsgegevens neemt u contact op met uw gemeente Alleen indien u in het buitenland woont geeft u de wijzigingen rechtstreeks aan het pensioenfonds door Onder 'partner' verstaan wij: - De persoon met wie u gehuwd bent; - De persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; - De persoon met wie u samenwoont U moet uw partner dan wel aanmelden bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Gaat u samenwonen? Laat ons dat dan weten Zo zorgt u dat uw partner partnerpensioen kan ontvangen als u overlijdt Gaat u uit elkaar? Geef ook dit aan ons door Uw ex-partner heeft wellicht recht op het tot de beëindigingsdatum opgebouwde partnerpensioen blz 5/9

8 Welk pensioen kunt u verwachten? Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 1 januari 2014 Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 1 januari 2014 hebt opgebouwd Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 1 januari 2014, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt Te bereiken pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken en zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt Voorwaardelijk pensioen Op grond van het standaardreglement worden over de deelnemersjaren gelegen vóór extra aanspraken op ouderdomspensioen toegekend als u tot uw pensioendatum deelnemer blijft aan de pensioenregeling van de Stichting POB Indien de deelname vóór 31 december 2020 eindigt, anders dan door pensionering, vervalt deze aanspraak Verplichte tekst uit Besluit sociaal akkoord 2004: Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, hebt u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, hebt u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw eventuele partner en kinderen recht op een uitkering Er is een bedrag gereserveerd voor een uitkering bij uw overlijden Uw partner en kinderen hebben recht op een uitkering Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt Voorwaardelijk pensioen voor uw partner Op grond van het standaardreglement worden over de deelnemersjaren gelegen vóór extra aanspraken op partnerpensioen toegekend onder de voorwaarde dat u tot uw pensioendatum deelnemer blijft aan de pensioenregeling van de Stichting POB Indien de deelname vóór 31 december 2020 eindigt, anders dan door pensionering, vervalt deze aanspraak Zie het tekstblok `Welk pensioen kun u verwachten?` van de toelichting voor meer informatie betreffende de "Wettelijke toelichting uit Besluit sociaal akkoord 2004" Bij arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verzekerd Op basis hiervan wordt de pensioenopbouw voortgezet gedurende uw arbeidsongeschiktheid Het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden volledig toegekend indien u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent en volgens een staffel bij een mindere mate van arbeidsongeschiktheid Bij een lagere mate van arbeidsongeschiktheid wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid naar evenredigheid vastgesteld Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Naast deze uitkering en uw eventuele salaris, ontvangt u van ons mogelijk een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij uw werkgever Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een uitkering van ons ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door blz 6/9

9 Houdt uw pensioen zijn waarde? In het tekstblok 'Houdt uw pensioen zijn waarde?' leest u hoe uw pensioenfonds omgaat met de verhoging van uw pensioen Ook leest u met welke percentages uw pensioen in de afgelopen drie jaar verhoogd is Bijzondere omstandigheden Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de financiële situatie van ons pensioenfonds Er was te weinig geld Er was een reservetekort toen de dekkingsgraad van het fonds lager was dan 112,5% Nu is de dekkingsgraad hoger dan 112,5% Toch geldt voor Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken nog een herstelplan Hierin staat hoe het fonds de financiële situatie verder wil verbeteren Wilt u het herstelplan ontvangen, belt u ons dan In uw pensioenoverzicht staat het pensioen dat u straks ontvangt U leest dat u dit pensioen ontvangt 'zolang u leeft' Dat is ook de bedoeling van het bestuur van uw pensioenfonds Soms lukt dit niet Het pensioen kan lager worden Redenen hiervoor: een lage rente; tegenvallende resultaten op de beleggingen; het feit dat mensen steeds langer leven Het fonds kan dan te weinig geld hebben om alle toegezegde pensioenen uit te betalen De pensioenen kunnen dan verlaagd worden Bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken hoeven de pensioenen niet verlaagd te worden Mocht dit in de toekomst wel nodig zijn, dan krijgt u bericht blz 7/9

10 Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan Indiensttreding Dit is de datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst bent gekomen Onder andere bij wisseling van werkgevers of onderbrekingen in het dienstverband kan het voorkomen dat deze datum afwijkt Wij gaan uit van de laatste aanmelding Het kan dus zijn dat u al eerder bij een aangesloten bibliotheek hebt gewerkt Bij de bedragen in dit overzicht zijn wel alle perioden van pensioenopbouw opgenomen Begin pensioenopbouw Dit is de datum vanaf wanneer u deelneemt aan deze pensioenregeling Onder andere bij wisseling van werkgevers of onderbrekingen in het dienstverband kan het voorkomen dat deze datum afwijkt Wij gaan uit van de laatste aanmelding Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (18 uur per week) en een voltijd dienstverband is 36 uur Dan is het deeltijdpercentage 50% Uitgangspunt daarbij is in beginsel het afgelopen jaar Voltijd pensioengevend salaris Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn Vermeld is het pensioengevend salaris bij volledig dienstverband Voltijd franchise Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de overheid Vermeld is de franchise bij volledig dienstverband Voltijd pensioengrondslag Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise Uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd Vermeld is de pensioengrondslag bij volledig dienstverband Opbouwpercentage Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt Pensioendatum Dit is de datum waarop u met pensioen gaat Periode dienstverband Dit betreft de periode waarop uw pensioenaanspraken zijn gebaseerd Periode dienstverband Dit betreft de periode waarop uw pensioenaanspraken zijn gebaseerd Factor A (voor uw belastingaangifte) Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het jaar 2014 Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst Deze vindt u op wwwbelastingdienstnl blz 8/9

11 Keuzemogelijkheden Uitruil Op de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen hebt u eenmalig het recht om een deel van het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen U kunt er ook voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een hoger partnerpensioen Eerder met vervroegd ouderdomspensioen De vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd ouderdomspensioen ligt bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd Indien u besluit om uw pensioen eerder te laten ingaan dan de pensioendatum (standaardregeling: 65 jaar), waar in dit overzicht vanuit wordt gegaan, worden de in dit overzicht vermelde bedragen lager Deeltijdpensionering U kunt ervoor kiezen om gedeeltelijk met vervroegd ouderdomspensioen te gaan Indien u besluit om uw pensioen later te laten ingaan dan de richtleeftijd prepensioen, waar in dit overzicht vanuit wordt gegaan, worden de in dit overzicht vermelde bedragen hoger Maakt u geen gebruik van het prepensioen dan wordt de waarde hiervan omgerekend in een hoger ouderdomspensioen Hebt u vragen? Neem dan contact op met AZL U kunt: - schrijven naar: Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, p/a AZL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen - telefonisch contact opnemen: (tijdens kantooruren) - een sturen naar: Op onze website wwwpobeu kunt u het reglement downloaden, uw pensioenopgave online inzien of rekenen met de pensioenplanner blz 9/9

12

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten?

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Houdt uw pensioen zijn waarde? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Geachte heer/ mevrouw, Via uw werkgever neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 17 Oktober 2014 Klantnummer 045-0123456789-01 Onderwerp welkom bi Stichting Pensioenfonds Forbo Geachte heer Voorbeeld Per 1 september 2014

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen?

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: Juni 2018 Klantnummer: 079-0123456789-01 Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? Geachte heer Voorbeeld Per 30 april 2018 bent u

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen?

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: November 2016 Klantnummer: 079-0123456789-01 Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? Geachte heer Voorbeeld Per 31 oktober 2016

Nadere informatie

Onderwerp Onze referentie Datum

Onderwerp Onze referentie Datum NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER HUISNUMMER_TOEV POSTCODE WOONPLAATS Postbus 30020 2500 GA Den Haag Telefoon (070) 3 160 860 Telefax (070) 3 160 475 www.bpmt.nl KVK Haaglanden: 41149569 Uw brief Uw referentie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop staan ook de bedragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw,

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw, Postbus 30020, 2500 GA Den Haag 070 316 08 60 www.bpmt.nl Persoonsnummer Datum Uw kenmerk maart 2019 Uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2015.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Beroepspensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Beroepspensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975 pagina 1 van 7 Uniform Pensioenoverzicht 2019 Stand per: 1 januari 2019 Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: 999999 Relatienummer: xyz123456 Uw partner

Nadere informatie