KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een grondfunctie, geboren na 1 januari 1950 of die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, en medewerkers van KLM Flight Academy. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement 2006 met bijlage(n) van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en in de cao. De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Is uw pensioen gevend salaris ,- of meer? Dan verwijzen wij u naar onze website klmgrondfonds.nl voor informatie over aanvullende regelingen. Vanaf 2015 mag er over het salaris boven de ,- (op fulltime basis, inclusief eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling, dus tot ,-. In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen KLAAR VOOR EEN NIEUWE Bijna met pensioen Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E klmgrondfonds.nl facebook.com/klmgrondfonds twitter.com/klmgrondfonds Non-activiteit Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden april 2015 FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud BIJNA MET PENSIOEN 5 UW PENSIOEN 7 Ouderdomspensioen 7 Nabestaandenpensioen 9 Wezenpensioen 9 Uniform Pensioenoverzicht 9 EERDER MET PENSIOEN 10 Verlaging van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen 10 Ziek of arbeidsongeschikt 11 Wilt u eerder met pensioen? 12 Pensioenplanner 12 DEELTIJDPENSIOEN 14 VARIABELE PENSIOENUITKERING 15 Eerst een hogere, daarna een lagere pensioenuitkering 15 Bijna met pensioen NABESTAANDENPENSIOEN INRUILEN VOOR 17 EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN OUDERDOMSPENSIOEN INRUILEN VOOR 19 EEN HOGER NABESTAANDENPENSIOEN PENSIOEN IN ZICHT: MEER INFORMATIE 21 PENSIOENWOORDENBOEK 22 HEBT U NOG VRAGEN? 23

3 BIJNA MET PENSIOEN Wat valt er voor mij te kiezen als ik met pensioen ga? Als u bijna met pensioen gaat, staat u voor een aantal keuzes Gaat u bijna met pensioen, dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. U begint aan een nieuwe fase in uw leven en KLM en uw pensioenfonds helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. In deze brochure leest u meer over de keuzes die u kunt maken voordat u met pensioen gaat. Welke keuzes hebt u? Eerder met pensioen; In deeltijd met pensioen; Variatie in de hoogte van uw ouderdomspensioen; Extra ouderdomspensioen in combinatie met een lager nabestaanden pensioen; Extra nabestaandenpensioen in combinatie met een lager ouderdoms pensioen. Ook wat mijn pensioen betreft, wil ik het graag allemaal snappen. Bij enige bestudering zit het vaak toch ook logisch in elkaar. Het is belangrijk dat u doorgeeft welke keuzes u wilt maken voor uw pensioen. Het verzoek voor uw gewenste pensioendatum kunt u op zijn vroegst negen maanden en op zijn laatst zes maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aangeven bij KLM. Overleg met uw werkgever is bij de meeste keuzes noodzakelijk, zoals bij de keuze voor deeltijdpensioen. De keuzes die u maakt hebben bijna allemaal invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen en/of het nabestaandenpensioen. Als het nabestaandenpensioen door uw keuze lager uitvalt, moet uw partner het hier mee eens zijn en de aanvraag ook ondertekenen. De keuze die u maakt is definitief en kunt u niet meer terug draaien. 5

4 UW PENSIOEN Hoe is mijn pensioen opgebouwd? Het pensioen dat u hebt opgebouwd bestaat uit een ouderdomspensioen, nabestaanden- en wezenpensioen In de periode dat u voor KLM werkt, hebt u pensioen opgebouwd. Dit bestaat uit een ouderdomspensioen, een nabestaanden- en een wezenpensioen. In deze brochure is uitgegaan van pensioenopbouw volgens pensioenreglement Naast het pensioen dat u bij KLM hebt opgebouwd, ontvangt u AOW van de overheid. Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: svb.nl.* Ouderdomspensioen Uw ouderdomspensioen is gebaseerd op het salaris dat u verdiende tijdens uw loopbaan bij KLM. Dit ouderdomspensioen ontvangt u naast uw AOW-pensioen. De normpensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt voor dat deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot en met 31 december Voor het deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2014 is de normpensioendatum de dag waarop u 67 jaar wordt. Onder voorwaarden is het mogelijk om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan. Ik weet nog dat mijn pensioen uit drie onderdelen bestaat, en daarnaast krijg ik dan AOW. Maar hoe zit dit ook al weer precies...? Bent u op of na 1 mei 1995 gescheiden** tijdens uw dienstverband bij KLM? Dan is het mogelijk dat een deel van uw ouderdomspensioen is gereserveerd voor uw ex-partner. U kunt dit ook nagaan in het echtscheidingsconvenant of een ander officieel document waarin de afspraken in geval van scheiding zijn vastgelegd. Zie hiervoor ook de brochure Verdeling van Ouderdomspensioen bij scheiding, te verkrijgen via rijksoverheid.nl. * De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna stijgt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes: in 2019 is deze 66 jaar en in 2023 is deze 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet Rutte II heeft het voornemen de AOW-leeftijd nog sneller te laten stijgen: naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over deze stapsgewijze verhoging. ** Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, scheiding van tafel en bed dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap. 7

5 Hebt u op uw pensioendatum geen partner? Dan wordt het opgebouwde nabestaandenpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen. Dit geldt voor zover er geen sprake is van een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat uw ex-partner ontvangt bij uw overlijden. Nabestaandenpensioen Uw partner ontvangt dit pensioen als u overlijdt. In principe is dit 70% van het ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen vervalt en de uitkering van het nabestaandenpensioen aan uw partner gaat van start. Bent u gescheiden* tijdens of na uw dienstverband bij KLM? Dan is een deel van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner gereserveerd. Dit deel heet bijzonder nabestaandenpensioen. Wezenpensioen Als u overlijdt hebben uw kinderen recht op een inkomen: het wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Overlijdt u terwijl u pensioen ontvangt? Dan gaat het wezenpensioen in op de 1 e van de maand volgend op het overlijden. Wezenpensioen wordt in principe alleen uitgekeerd aan kinderen onder de 18 jaar. Oudere kinderen die studeren vormen een uitzondering. Zij krijgen zolang zij studeren een uitkering tot ze uiterlijk 27 jaar zijn. Ik Een wil goed graag pensioen precies regel weten je niet hoe alleen mijn voor pensioen jezelf, maar in elkaar ook voor zit, je nabestaanden. zó ingewikkeld kan het toch niet zijn? Uniform Pensioenoverzicht Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds, waarin vermeld wordt hoeveel pensioen u tot dat moment had opgebouwd. Ook wordt vermeld hoeveel uw pensioen uiteindelijk zal bedragen op uw pensioendatum. In de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl kunt u ook meer informatie vinden. * Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of van het door KLM erkende samenlevingsverband. 9

6 EERDER MET PENSIOEN Kan ik ook voor mijn 65 e al met pensioen? Als u eerder met pensioen gaat, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioen Uw pensioenregeling kent een normpensioendatum van 65 en 67 jaar. Gaat u met pensioen op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan wordt het pensioen op 65 jaar uitgesteld en het pensioen op 67 jaar vervroegd naar de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij u dit niet wilt. Als u wilt, kunt u eerder met pensioen gaan, op zijn vroegst vanaf 55 jaar. Wilt u het nabestaanden pensioen aanpassen? Dan moet uw partner hiervoor toestemming geven Ik wil het ouderdomspensioen én het nabestaanden- en wezenpensioen laten verlagen Uw ouderdomspensioen wordt verlaagd, samen met de pensioenen die van het ouderdomspensioen zijn afgeleid. Dit zijn bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen. Het nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen per kind bedraagt 20% van het ouderdomspensioen. Dus als uw ouderdomspensioen wordt verlaagd, wordt ook uw U kunt zelf kiezen op welke dag van de maand u uw ouderdomspensioen wilt laten ingaan. Een voorwaarde voor vervroeging van de pensioendatum is wel dat het ouderdomspensioen alleen kan ingaan als uw dienstverband ook daadwerkelijk nabestaanden- en wezenpensioen lager. Dit wordt immers (in principe) 70% en 20% van een lager ouderdomspensioen. beëindigd is. Kiest u ervoor om naast het ouderdomspensioen ook het nabestaandenpensioen te laten aanpassen? Dan moet uw partner hiervoor toestemming geven en de aanvraag Uw keuze om eerder met pensioen te gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Door eerder met pensioen te gaan, is uw actieve dienstverband korter en dus bouwt u minder lang pensioen op. Ook ontvangt u langer de (levenslange) pensioenuitkering. Het is dus belangrijk dat u bij uw keuze om eerder met pen- voor vervroegd pensioen samen met u ondertekenen. Als uw partner het verzoek niet mede ondertekent, dan gaan wij er vanuit dat u enkel het ouderdomspensioen laat verlagen. sioen te gaan rekening houdt met een lager pensioen. Wat de gevolgen precies zijn kunt u berekenen met de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl. Ik wil alleen mijn ouderdomspensioen laten verlagen De ingangsdatum van uw pensioen wordt vervroegd en dit heeft bij deze keuze alleen invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen. De pensioenen die van het Verlaging van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen Eerder met pensioen gaan betekent dus een lagere pensioenuitkering. U kunt het ouderdomspensioen zijn afgeleid, zoals het nabestaandenpensioen, blijven gelijk. ouderdomspensioen en het daarvan afgeleide nabestaandenpensioen laten verlagen, of alléén het ouderdomspensioen laten verlagen. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Ziek of arbeidsongeschikt Het kan zijn dat u een keuze voor vervroegd pensioen hebt aangegeven en dat u daarna ziek of arbeidsongeschikt verklaard bent. Bent u op uw vervroegde pensioen datum nog ziek of arbeidsongeschikt, dan kunt u uw aangepaste pensioendatum niet meer wijzigen. Uw pensioen gaat dan gewoon in op de vervroegde ingangs datum. Het pensioen dat u ontvangt wordt verminderd met de uitkering die u krijgt in verband met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid

7 Als u al arbeidsongeschikt bent, en geen keuze hebt gemaakt om eerder met pensioen te gaan, kunt u niet vervroegd met (deeltijd)pensioen. Uw pensioen gaat in op normpensioendatum. Bezoek de pensioenplanner om te bekijken welke invloed bepaalde keuzes hebben op uw pensioen Wilt u eerder met pensioen? Meld het op tijd aan KLM! U kunt uw keuze voor een vervroegd pensioen op z n vroegst negen maanden maar op z n laatst zes maanden voor ingang aan KLM melden. Pensioenplanner Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kunt u zelf zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u ontvangt als u op uw pensioen datum met pensioen gaat. Dit zijn uw opgebouwde pensioen en uw bereikbare pensioen. In de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl kunt u voor uzelf bekijken wat de gevolgen zijn als u eerder met pensioen gaat. Nu ik nadenk over éérder met pensioen gaan, helpt de pensioenplanner mij om de juiste keuzes te maken. 12

8 DEELTIJDPENSIOEN Kan ik ook parttime met pensioen? VARIABELE PENSIOENUITKERING Kan ik zelf bepalen hoe ik mijn pensioen verdeel? Deeltijdpensioen betekent dat u deels met pensioen gaat en deels blijft werken U kunt gedeeltelijk eerder met pensioen gaan. Dan gaat u voor een deel met pensioen en voor het andere deel blijft u in dienst bij KLM. Dit kan vanaf de eerste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt. Ook hier gaat het om een U kunt variëren met de hoogte van uw pensioenuitkering Eerst een hogere, daarna een lagere pensioenuitkering Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen eerst een hoger pensioen te ontvangen en na de AOW-leeftijd een lager pensioen. Op deze vervroeging van uw pensioen. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt dan ook lager. manier compenseert u het AOW-gat. U kunt het pensioenfonds vragen deze zogenaamde hoog/laag uitkering voor u te berekenen. Als u met deeltijdpensioen gaat maakt u eerst met KLM de afspraak voor welk deel van uw werktijd u nog in dienst blijft. Voor het andere deel van uw werktijd Het pensioenfonds kan voor u de mogelijkheden berekenen De Belastingdienst stelt grenzen aan de toepassing van deze regeling. De lage uitkering moet in principe minimaal 75% van de hoge uitkering zijn. neemt u pensioen op. Dit mag samen niet meer zijn dan het percentage waarvoor U kunt de pensioenplanner bezoeken om de gevolgen voor uw persoonlijke pen- u voorheen in dienst van KLM was. Voor het gedeelte dat u blijft doorwerken voor sioensituatie te bekijken. U kunt in deze regeling ook de van het ouderdoms- KLM blijft u ook pensioen opbouwen. pensioen af te leiden pensioenen meenemen, zoals het nabestaandenpensioen. U kunt uw deeltijdpensioenpercentage niet meer wijzigen Hebt u eenmaal gekozen voor een deeltijdpensioenpercentage dan kunt u dit niet meer wijzigen. Dit percentage geldt tot de datum dat u volledig met pensioen gaat

9 NABESTAANDENPENSIOEN INRUILEN VOOR EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN Kan ik een hoger ouderdomspensioen krijgen? Als u met pensioen gaat mag u het nabestaanden - pensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen voor uw partner, voor als u komt te overlijden. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u gescheiden bent, is het mogelijk dat het nabestaandenpensioen verminderd wordt met een bijzonder nabestaandenpensioen dat gereserveerd is voor uw ex-partner. Op uw pensioeningangsdatum krijgt u eenmalig de mogelijkheid om het opgebouwde nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit kan vooral aantrekkelijk zijn als uw partner zelf ook pensioen opbouwt of ontvangt. Uw partner is dan niet afhankelijk van uw nabestaandenpensioen als u eerder dan uw partner overlijdt. U kunt er op dat moment voor kiezen om het volledige nabestaandenpensioen of een deel van van het nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Ik Je moet wil graag een aantal precies keuzes weten maken hoe voor mijn je met pensioen pensioen in elkaar gaat, daar zit, moet zó je ingewikkeld echt de tijd kan voor het nemen. toch niet zijn? U kunt het nabestaanden - pensioen helemaal of voor de helft inruilen Ruilt u het nabestaandenpensioen volledig of voor een deel in om tot een hoger ouderdomspensioen te komen? Dan betekent dit wel dat als u komt te overlijden, uw partner minder of geen nabestaandenpensioen ontvangt.daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daarmee ook akkoord gaat. Uw partner zal dus ook dit verzoek moeten ondertekenen. Geef uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds door. Hiervoor moet u het formulier gebruiken dat het pensioenfonds beschikbaar stelt. De keuze die u en uw partner maken is definitief. U kunt uw beslissing op een later moment niet meer terugdraaien. 17

10 OUDERDOMSPENSIOEN INRUILEN VOOR EEN HOGER NABESTAANDENPENSIOEN Kan ik ook kiezen voor extra nabestaandenpensioen? Als u geen partner hebt op uw pensioendatum wordt het nabestaandenpensioen automatisch omgezet in een hoger ouderdomspensioen U hoeft natuurlijk geen nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u geen andere keus aangeeft, bedraagt uw nabestaanden pensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Hebt u op uw pensioendatum geen partner? Dan zet het pensioenfonds het nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd, automatisch helemaal Extra nabestaandenpensioen betekent een lager ouderdomspensioen U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra nabestaandenpensioen. Dit is aantrekkelijk als u meer voorzieningen wilt treffen voor uw achterblijvende partner. In plaats van een nabestaandenpensioen van 70% van uw ouderdomspensioen om in een hoger ouderdomspensioen. kunt u bij deze uitruil kiezen voor een nabestaandenpensioen dat even hoog is als uw ouderdomspensioen of dat gelijk is aan 85% van uw ouderdomspensioen. In dat geval wordt uw ouderdomspensioen lager. Wanneer u komt te overlijden ontvangt uw partner vervolgens een nabestaandenpensioen dat 100% of 85% bedraagt van het ouderdomspensioen dat u zou hebben ontvangen als u niet was komen te overlijden. Als u kiest voor extra nabestaandenpensioen dan kunt u die beslissing niet meer terugdraaien Geef uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds door. Hiervoor moet u het formulier gebruiken dat het pensioenfonds beschikbaar stelt. De keuze die u en uw partner maken is definitief. U kunt uw beslissing op een later moment niet meer terugdraaien

11 PENSIOEN IN ZICHT Waar kan ik meer informatie krijgen over mijn pensioen? Als u bijna met pensioen gaat, bent u van harte welkom op een Pensioen In Zicht-dag Het pensioenfonds organiseert samen met Blue Sky Group Pensioen In Zicht-dagen voor mensen die bijna met pensioen gaan. U ontvangt dan twee jaar voor de normpensioendatum een uitnodiging voor deze dag. Wilt u eerder naar een Pensioen In Zicht-dag? Dan kunt u zich opgeven via Op het moment dat u met pensioen gaat, verandert er veel in uw dagelijks leven. Uw dienstverband met KLM is beëindigd en u ontvangt een inkomen van het pensioenfonds. Wat dit allemaal concreet betekent vertellen wij u graag persoonlijk op een Pensioen In Zicht-dag. Verschillende sprekers informeren u over de pensioenregeling en wat er verandert in uw relatie met KLM. Ook kunt u kennis maken met de Vereniging van gepensioneerden KLM (VG). Tijdens deze informatiedag is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen over uw pensioen en om ervaringen met collega s uit te wisselen. Met een uitgebreide lunch in het programma willen we er naast een informatieve dag ook vooral een bijzonder moment van maken. U en uw partner zijn van harte welkom! Ik Ik wil wil graag straks precies niet denken: weten hoe had mijn ik me pensioen maar eerder in elkaar in zit, mijn zó ingewikkeld pensioen verdiept... kan het toch niet zijn? 21

12 PENSIOENWOORDENBOEK Wat betekent dat ook al weer? Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wanneer u overlijdt én uw partner is jonger dan 65 jaar, heeft deze mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt deze uitkering. Kijk op svb.nl voor meer informatie over de voorwaarden. AOW Algemene Ouderdomswet Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van KLM in een grondfunctie. Facultatief nabestaandenpensioen Een aanvullende uitkering aan de nagelaten partner waarmee het nabestaandenpensioen over de toekomstige diensttijd wordt afgedekt. Pensioeningangsdatum De datum dat uw pensioen ingaat. HEBT U NOG VRAGEN? Voor vragen over uw pensionering in relatie tot KLM kunt u terecht bij uw HR-afdeling. Voor vragen over uw pensioen en de gevolgen van uw persoonlijke keuzes voor de uitkering van uw pensioen kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. Telefoonnummer: Website: klmgrondfonds.nl Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind in communicatie en design

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld?

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld? PENSIOEN Vooruit blijven kijken Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. Hier vindt u informatie over

Nadere informatie

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN VOORUIT BLIJVEN KIJKEN Bijna met pensioen Gaat u bijna met pensioen? Lees in deze brochure wat u moet weten Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM De uitvoering

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen! Wat nu? Heeft u plannen voor als u gestopt bent met werken? Een verre reis of wilt u eindelijk die oude hobby weer oppakken? Misschien wilt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Vervroegd pensioen aanvragen

Vervroegd pensioen aanvragen Vervroegd pensioen aanvragen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u vervroegd pensioen aanvragen. Vul het formulier samen met uw werkgever in. Met dit formulier vraagt u uw pensioen definitief

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor KLM-medewerkers in een grondfunctie. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Uitgave maart 2015 Inhoud Inleiding 1. Wat is pensioen? 2. Ouderdomspensioen 3. Eerder met pensioen 4. Wat gebeurt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten over met pensioen gaan 1 Wat is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie