EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het Pensioenreglement 2008 A en 2008 B met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel en in de cao. EEN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden JUNI 2015 NIEUWE FASE IN ZICHT Bijna met pensioen Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat

2 Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds KLM Cabine-personeel. De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u vragen over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar u kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud BIJNA MET PENSIOEN 5 UW PENSIOEN 6 Ouderdomspensioen 6 Netto Aanvullend Pensioen 6 Overbruggingspensioen en uitgesteld nabestaandenpensioen 7 Partnerpensioen 8 Anw-hiaatpensioen 8 SCHEIDING 9 UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 11 Eerder of later met pensioen 11 Deeltijdpensioen 13 Variatie in de hoogte van uw pensioen 14 Wijzigen verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen 15 ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT 17 INDEXATIE VAN UW PENSIOENUITKERING 18 Bijna met pensioen PENSIOENOPGAVE 19 Pensioenplanner 19 PENSIOEN IN ZICHT-DAGEN 21 PENSIOENWOORDENBOEK 22 MEER INFORMATIE 23

3 BIJNA MET PENSIOEN Hoe bereid ik me voor op mijn pensionering? Op een Pensioen In Zicht-dag wordt u bijgepraat over uw pensionering Gaat u bijna met pensioen, dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. U begint aan een nieuwe fase in uw leven. KLM en uw pensioenfonds helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. In deze brochure leest u meer over de keuzes die u kunt maken voordat u met pensioen gaat. U hebt voor uw pensioen de volgende keuzes: eerder of later met pensioen; met deeltijdpensioen; variëren in de hoogte van uw pensioen (hoog/laag of andersom); wijzigen verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen. In deze brochure leest u meer over deze keuzes. In samenwerking met KLM organiseert het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Pensioen In Zicht-dagen. Op deze dagen krijgt u onder meer een concreet beeld van wat u aan pensioen gaat ontvangen en praktische informatie over de beëindiging van uw dienstverband bij KLM. Vanaf uw 58 e ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de Pensioen In Zicht-dag. U kunt uzelf ook opgeven via Mijn pensioen is nog ver weg. Maar als het zo ver is, wil ik mijn pensioenzaken graag goed geregeld hebben. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice, via , of mail uw vraag naar Meer informatie vindt u ook op 5

4 UW PENSIOEN Uit welke elementen is mijn pensioen eigenlijk opgebouwd? U kunt het NAP op verschillende manieren laten uitkeren In de periode dat u voor KLM werkte, hebt u pensioen opgebouwd. Dit bestaat uit een ouderdomspensioen en eventueel een Netto Aanvullend Pensioen (NAP, een overbruggingspensioen en een uitgesteld nabestaandenpensioen. De norm - pen sioeningangsdatum in de pensioenregeling is de eerste dag van de maand waarin u 60 jaar wordt. Daarnaast ontvangt u vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een overheidsuitkering uit de Algemene Ouderdomswet: AOW. Voor elk jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd dat u in Nederland woonde, hebt u hiervoor 2% opgebouwd. NB: VANAF 2013 WORDT UW AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD JAARLIJKS IN STAPJES VERHOOGD NAAR 67 JAAR. Ouderdomspensioen Vanaf uw 60 e krijgt u levenslang maandelijks een ouderdomspensioen uitgekeerd. Lees verderop bij Uw keuzemogelijkheden over eerder of later met pensioen gaan en het opnemen van deeltijdpensioen. Netto Aanvullend Pensioen Via de vrijwillige Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) kunt u extra ouderdomspensioen opgebouwd hebben. Dit is een netto pensioenuitkering; u betaalt hierover geen loonbelasting of premies volksverzekeringen. Wel moet u als pensioengerechtigde ieder jaar de waarde van het NAP-pensioen voor de inkomsten belasting opgeven in Box 3 voor de vermogensrendementsheffing. Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds welke waarde u moet opgeven. De afgelopen jaren zijn de regels voor het overbruggingspensioen en uitgesteld nabestaandenpensioen aangepast Hebt u extra pensioen opgebouwd via de NAP? Dan kunt u dit op drie manieren op uw pensioendatum laten uitkeren: levenslang, waarbij u vanaf uw pensioendatum maandelijks een gelijk bedrag ontvangt; tijdelijk, waarbij u vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-leeftijd een verhoogd bedrag ontvangt. Na uw AOW-leeftijd wordt niets uitgekeerd; afkoop, waarbij de waarde van uw NAP bij uw eerste pensioenbetaling éénmalig wordt uitgekeerd. Overbruggingspensioen en uitgesteld nabestaandenpensioen Mogelijk hebt u ook aanspraak op een overbruggingspensioen en/of een uitgesteld nabestaandenpensioen. In voorgaande pensioenreglementen werd tot 2006 zogenaamd overbruggingspensioen opgebouwd. Dit is een tijdelijk ouderdomspensioen dat standaard vanaf uw 56 e tot uw 65 e tot uitkering zou komen. Deze pensioenopbouw was met ingang van 1 januari 2006 fiscaal niet meer toegestaan. De tot dat moment opgebouwde aanspraken zijn omgezet in premievrije aanspraken. In voorgaande pensioenreglementen was het uitgestelde nabestaandenpensioen een uitkering voor uw nabestaanden in het geval u na de pensioen datum zou overlijden. Per 1 januari 2008 is er uitsluitend opbouw van een ouderdomspensioen. De aanspraken opgebouwd tot 1 januari 2008 zijn per die datum omgezet in premievrije aanspraken. In 2009 kon u bij het pensioenfonds aangeven of u de premievrije pensioenaanspraken wilde omzetten in extra ouderdomspensioen. Als u hier niet mee akkoord bent gegaan, beschikt u op uw pensioendatum nog over premievrije aanspraken op overbruggingspensioen en uitgesteld nabestaandenpensioen. 6 7

5 Het partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen zijn beide risicoverzekeringen Op de dag dat uw partner recht op AOW heeft, wordt het Anw-hiaatpensioen stopgezet Partnerpensioen Het partnerpensioen tot aan uw pensioendatum is verzekerd op risicobasis. Dit wil zeggen dat de verzekering alleen uitkeert bij uw overlijden als u bent verzekerd. Er is geen sprake van opbouw van partnerpensioen. De keuze voor verzekering van het zogenaamde facultatief partnerpensioen is vrijwillig. Bij uw pensionering wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch omgezet in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen in de verhouding 100:70. U en uw eventuele partner kunnen deze verhouding wijzigen in een andere verhouding. Als u geen partner hebt, is de verhouding automatisch 100:0. Anw-hiaatpensioen Bent u vrijwillig voor het Anw-hiaatpensioen verzekerd, dan stopt de verzekering als u met pensioen gaat. U kunt deze verzekering op uw verzoek na uw pensioneren ook nog enige tijd laten doorlopen. Ook voor deze verzekering geldt dat het een risicoverzekering betreft. U bouwt hiervoor geen pensioenaanspraken op. Zodra uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, stopt de verzekering. SCHEIDING Heeft mijn (ex-)partner recht op pensioen na onze echtscheiding? Uw ex-partner ontvangt een bijzonder partnerpensioen na scheiding Bij een scheiding wordt het ouderdomspensioen dat u tot de datum van scheiden hebt opgebouwd, verlaagd. Dit gebeurt in twee stappen: Ten eerste wordt een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in een partnerpensioen. Dit is geheel bestemd voor de ex-partner en wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd.* Vervolgens wordt het resterende opgebouwde ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner verdeeld. Dit noemen we verevening. In de wet is bepaald dat deze verdeling standaard 50/50 is.** Tenzij u met uw ex-partner andere afspraken hebt gemaakt die in een convenant of een ander officieel document zijn vastgelegd. * Dit is op grond van de Pensioenwet van toepassing bij echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap danwel van het door KLM erkende samenlevingsverband. ** De verdeling van het ouderdomspensioen door het pensioenfonds geldt op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding alleen bij scheidingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 mei Onder scheiding wordt dan verstaan: echtscheiding, scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Bij beëindiging van een door KLM erkend samenlevingsverband is er dus geen sprake van verdeling van ouderdomspensioen met de ex-partner door het fonds. U kunt wel zelf afspraken maken met uw ex-partner over een verdeling van het tot de scheiding opgebouwde ouderdomspensioen. Het fonds staat hier buiten. Voor meer informatie leest u de brochure Verdeling van Ouderdomspensioen bij scheiding, te verkrijgen via 8 9

6 UW KEUZEMOGELIJKHEDEN Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er zoveel te kiezen valt De keuzes die u maakt zijn van invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over de keuzes die u wilt maken voor uw pensioen. Houdt u hierbij rekening met het volgende: Het verzoek voor uw gewenste pensioendatum moet u maximaal negen maanden en minimaal zes maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aangeven bij KLM. Bij de meeste keuzes is overleg met uw werkgever noodzakelijk, zoals bij een keuze voor deeltijdpensioen. De keuzes die u maakt hebben bijna allemaal invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen. Uw eventuele partner moet het eens zijn met de gemaakte keuzes en de aanvraag ook ondertekenen. De keuze die u maakt is definitief en is op een later moment niet meer terug te draaien. Mijn dochter vindt dat ik best wat langer door kan werken omdat ik toch niet stil kan zitten. Daar zit wel wat in... Eerder of later met pensioen De normpensioendatum in uw pensioenregeling is de eerste dag van de maand waarin u de 60-jarige leeftijd bereikt. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Op zijn vroegst kunt u op de eerste dag van de maand volgend op uw 50-jarige leeftijd met pensioen gaan en op zijn laatst op de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioen kan, met uitzondering van pensionering op de normpensioendatum, ingaan op elk gewenst moment. 11

7 U kunt eerder stoppen met werken en uw pensioenuitkering later laten ingaan Langer doorwerken betekent dat er meer pensioen wordt opgebouwd Eerder met pensioen U kunt ook eerder met pensioen gaan. Hiervoor moet u wel uit dienst gaan bij KLM. Ook mag u dan niet ergens anders gaan werken. Wilt u eerder stoppen met werken, maar de pensioenuitkering zelf later laten ingaan dan kan dat alleen door op het moment dat u wilt stoppen, ontslag te nemen. De pensioenuitkering gaat in dit geval op basis van de belastingwetgeving altijd uiterlijk in op de normpensioendatum (60 jaar). Uw keuze om eerder met pensioen te gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Het betekent dat u tijdens uw pensionering een lager ouderdomspensioen ontvangt. Door eerder met pensioen te gaan bouwt u minder lang pensioen op. Ook ontvangt u, doordat u eerder met pensioen gaat, langer de (levenslange) pensioenuitkering. Later met pensioen Ook kunt u later met pensioen gaan, u moet dan wel blijven doorwerken. Stopt u daarna met werken, dan gaat de pensioenuitkering direct in. U kunt deze uitkering dan in eerste instantie niet uitstellen. Bent u al ergens anders werkzaam en bouwt u daar pensioen op? Dan is het mogelijk uitstel van uw pensionering aan te vragen. Deeltijdpensioen U kunt gedeeltelijk eerder met pensioen gaan. Dan gaat u voor een deel met pensioen en voor het andere deel blijft u in dienst bij KLM/KLC. Dit kan vanaf de eerste dag de maand volgend op uw 50-jarige leeftijd. U kunt ook later dan uw 60-jarige leeftijd met deeltijdpensioen, echter niet op uw AOW-gerechtigde leeftijd omdat uw pensioen dan volledig ingaat. Als u het pensioen voor uw 60 e eerder in laat gaan, wordt het ouderdomspensioen lager. Eerder met pensioen gaan kan alleen als en voor zover het dienstverband bij KLM ook daadwerkelijk beëindigd is en u elders geen nieuw inkomen meer gaat verkrijgen. Laat u het later ingaan dan uw 60 e, dan wordt het ouderdomspensioen hoger. Het deeltijdpensioenpercentage en het deeltijdpercentage waarvoor u in dienst van KLM blijft, mogen samen niet meer zijn dan het percentage waarvoor u daarvoor in dienst van KLM was. Voor het gedeelte dat u blijft doorwerken voor KLM gaat uw pensioenopbouw door. Hebt u eenmaal gekozen voor een deeltijdpensioenpercentage, dan geldt dit tot de datum van volledige pensioeningang, tenzij u het gekozen percentage tussentijds verhoogt. Uw keuze om uw pensioen uit te stellen zorgt ervoor dat u bij pensionering een hoger pensioen ontvangt. U werkt langer door dus u bouwt ook langer pensioen op. Daarnaast ontvangt u het levenslange pensioen minder lang. Kiest u er voor om met deeltijdpensioen te gaan, meld dit dan tijdig aan KLM. KLM/KLC moet uw keuze minimaal zes maanden vóór de gewenste ingangsdatum van het pensioen aan het pensioenfonds doorgeven. Geef minimaal vier maanden van tevoren aan dat u eerder of later met pensioen wilt gaan Wilt u eerder of later met pensioen? Meld het op tijd aan KLM! Kiest u er voor om eerder of later met pensioen te gaan, meldt dit dan minimaal vier maanden van te voren bij KLM. Zij geven uw keuze dan aan het pensioenfonds door

8 Pensioenvariatie geeft u de mogelijkheid om uw pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen/verlagen en vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd te verlagen/verhogen Variatie in de hoogte van uw pensioen Op de pensioendatum hebt u de keuzemogelijkheid om de hoogte van uw pensioen vanaf de pensioendatum als volgt te laten variëren. Pensioenvariatie geeft u de mogelijkhed om uw pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen/verlagen en vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd te verlagen/verhogen. Aanleiding voor variatie in de hoogte van uw pensioen kan zijn dat u naast uw pensioenuitkering van het pensioenfonds vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ook een AOW-uitkering ontvangt. Als u een deel van uw ouderdomspensioen inruilt voor partnerpensioen wordt uw ouderdomspensioen lager, maar uw partner heeft dan recht op pensioen als u komt te overlijden Wijzigen verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen Tijdens de opbouw van uw pensioen kon u vrijwillig partnerpensioen verzekeren op risicobasis. Deze verzekering vervalt als u met pensioen gaat. Hebt u een (bij KLM geregistreerde) partner, dan wordt op uw pensioendatum standaard uw opgebouwde ouderdomspensioen verlaagd met een bijbehorend partnerpensioen van 70%. Het partnerpensioen is een percentage van het resterende ouderdomspensioen. Het wezenpensioen blijft 14% van het ouderdomspensioen zoals het voor de uitruil was. Hebt u geen (geregistreerde) partner op uw pensioendatum, dan vindt er geen omzetting plaats. Er is een fiscale grens gesteld aan deze manier van uitkeren. De lage uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoge uitkering. Hierbij wordt al Hebt u een (geregistreerde) partner, dan kunt u bij pensioeningang ook zelf aan- rekening gehouden met uw AOW-uitkering. geven in welke mate u het ouderdomspensioen wilt omzetten in partnerpensioen. De keuzes zijn afhankelijk van het moment van pensioneren omdat het partner- Op MijnKLMPensioen kunt u in de pensioenplanner bekijken welke mogelijkheden pensioen een fiscaal maximum kent. Op uw pensioenplanner kunt u zien welke er voor u zijn. mogelijkheden u op uw (gekozen) pensioendatum hebt. In alle gevallen is toestemming van uw partner vereist en dient hij of zij het aanvraagformulier mede te ondertekenen. Ook kunt u samen met uw partner afzien van het omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen. Uw eventuele partner ontvangt dan bij overlijden geen partnerpensioen. Daarentegen is het levenslange ouderdomspensioen hoger. Ook voor deze keuze moet uw partner toestemming geven en het aanvraagformulier mede ondertekenen. Dit heeft ook gevolgen voor de IPB-rechten van de partner als u komt te overlijden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij KLM HR. Uw keuze voor een afwijkende verdeling van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen moet u uiterlijk tot een maand voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds doorgegeven. Uw keuze ten aanzien van de omzetting is definitief; u kunt uw beslissing op een later moment niet meer terugdraaien

9 ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT Wat als ik onverhoopt ziek word vlak voor mijn pensionering? Bent u ziek of arbeidsongeschikt en ontvangt u daarvoor een WIA-uitkering of een andere wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en komt uw pensioendatum in zicht? Dan gelden de volgende regels: Had u op uw eerste ziektedag nog geen keuze gemaakt om eerder of later met pensioen te gaan dan op uw 60 e, dan gaat u op uw 60-jarige leeftijd met pensioen. Had u voor uw eerste ziektedag er voor gekozen om eerder met pensioen te gaan, dan kunt u deze keuze niet meer wijzigen. Uw pensioen gaat dan in op de door u aangeven vervroegde pensioendatum. Had u voor uw eerste ziektedag ervoor gekozen om uw pensioendatum uit te stellen, dan gaat uw pensioen aan het einde van het tweede ziektejaar in, of op de door u gekozen pensioendatum als deze eerder is. In alle gevallen wordt de WIA-uitkering of een andere wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op uw ouderdomsuitkering. Deze verrekening vindt plaats van uw pensioendatum tot uw 65-jarige leeftijd. Juist als het om mijn pensioen gaat, zit ik graag safe. Ook bij onverwachte omstandigheden. 17

10 INDEXATIE VAN UW PENSIOENUITKERING Op welke manier houdt mijn pensioen zijn waarde? PENSIOENOPGAVE Waar kan ik de stand van zaken van mijn pensioen inzien? Zodra u met pensioen gaat, geldt dat de uitkering die u gaat ontvangen jaarlijks voorwaardelijk wordt aangepast aan de procentuele ontwikkeling van de prijsindex voor alle huishoudens (prijsindex). Het CBS stelt de prijsindex vast over een periode van twaalf maanden, die eindigt op 31 oktober van het voorafgaande boekjaar. Voorwaardelijke indexatie wil zeggen dat er geen recht is op indexatie. Het bestuur beslist jaarlijks, afhankelijk van de financiële middelen van het fonds, of er volledig, gedeeltelijk of niet wordt geïndexeerd. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De indexatie wordt uit betaalt met het beleggingsrendement. Op het UPO staat hoeveel uw pensioen bedraagt als u 60 jaar wordt Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen u tot 1 januari van het jaar hebt opgebouwd. Ook staat in het UPO hoeveel pensioen u kunt bereiken op het moment dat u 60 jaar wordt. Op dit overzicht kunt u zien welke pensioenen voor u verzekerd zijn op het moment van uw pensionering. Dit zijn het ouderdomspensioen, eventueel het Netto Aanvullend Pensioen, een overbruggings pensioen en een uitgesteld nabestaandenpensioen. Minimaal een half jaar voor de ingang van uw pensioen ontvangt u een pensioenopgave van het pensioenfonds, met bruto en netto bedragen. Hierop wordt ook weergegeven wat de gevolgen zijn van de eventuele keuzes die u kunt maken voor uw pensioen, zoals de wijziging van de verhouding ouderdoms- en partnerpensioen. Pensioenplanner In de pensioenplanner van de website van het pensioenfonds kunt u voor uzelf bekijken wat de gevolgen zijn van uw keuzes op uw pensioen

11 PENSIOEN IN ZICHT-DAGEN Waar en wanneer bereid ik me voor op mijn pensioen? Het pensioenfonds organiseert, samen met Blue Sky Group en KLM, Pensioen In Zicht-dagen voor mensen die bijna met pensioen gaan. U ontvangt vanaf uw 58 e een uitnodiging voor de Pensioen In Zicht-dag. Er verandert veel als u met pensioen gaat. De Pensioen In Zicht-dag bereidt u daar op voor Op het moment dat u met pensioen gaat, verandert er veel in uw dagelijks leven. Uw dienstverband met KLM is beëindigd en u ontvangt een inkomen van het pensioenfonds. Wat dit allemaal concreet betekent vertellen wij u graag persoonlijk op een Pensioen In Zicht-dag. Tijdens deze dag informeren medewerkers van Blue Sky Group u over uw keuzemogelijkheden binnen uw pensioenregeling. Ook is er een spreker van KLM uitgenodigd om uit te leggen wat er verandert in uw relatie met KLM. De bestuursleden van het pensioenfonds lichten de actualiteiten rondom uw pensioen toe. Tijdens deze informatiedag is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen over uw pensioen, maar ook over uw pensioenfonds. Ook is er voldoende gelegenheid om ervaringen met collega s uit te wisselen. U en uw eventuele partner zijn van harte welkom! Een vriendin tipte mij om de Pensioen In Zicht-dag te gaan bezoeken. Daar heb ik veel aan gehad! 21

12 PENSIOENWOORDENBOEK Wat betekent dat ook al weer? Deelnemer Deeltijdpensioenpercentage Ouderdomspensioen Partner Partnerpensioen Premievrije aanspraken Een deelnemer is een werknemer van KLM of KLM Cityhopper BV (KLC) die deelneemt aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Het percentage van het op de deeltijdpensioendatum opgebouwde pensioen, dat gedeeltelijk ingaat. De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioen ingangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen. Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aan gegaan of met wie u een gezamenlijke huishouding voert zoals omschreven in het pensioenreglement. De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Pensioenaanspraken die bij het pensioenfonds van uw oude werkgever achterblijven, nadat u uit dienst getreden bent. U bent geen deelnemer meer en bouwt ook geen pensioen meer op. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen. MEER INFORMATIE Voor vragen over uw pensionering in relatie tot KLM/KLC kunt u terecht bij uw HR-afdeling. Voor vragen over uw pensioen en de gevolgen van uw persoonlijke keuzes voor de uitkering van uw pensioen kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden en/of nabestellen op de website Hier kunt u ook het volledige pensioenreglement inzien. T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, in communicatie en design, Amsterdam. 22

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld?

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld? PENSIOEN Vooruit blijven kijken Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. Hier vindt u informatie over

Nadere informatie

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN VOORUIT BLIJVEN KIJKEN Bijna met pensioen Gaat u bijna met pensioen? Lees in deze brochure wat u moet weten Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM De uitvoering

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

ALLE TIJD VOOR DE WERELD

ALLE TIJD VOOR DE WERELD Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START? KLAAR VOOR In dienst EEN VLIEGENDE START? Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds KLM Grondpersoneel

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

WELKOM WELCOME BIENVENUE

WELKOM WELCOME BIENVENUE Deze pensioenbrochure maakt onderdeel uit van de startbrief die u ontvangt als u als cabinemedewerker in dienst treedt bij KLM of KLC. De pensioenregeling die voor u van toepassing is, is op 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Uitgave maart 2015 Inhoud Inleiding 1. Wat is pensioen? 2. Ouderdomspensioen 3. Eerder met pensioen 4. Wat gebeurt

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken Bijna met pensioen Lees alles over de keuzes die u kunt maken Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt

Nadere informatie

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat Deel VI Hoofdstuk 8 Als u met pensioen gaat Keuzemogelijkheden Als u bijna met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. In de eerste plaats kunt u in overleg met uw werkgever kiezen op welk moment

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Pensioen voor het grondpersoneel van KLM

Pensioen voor het grondpersoneel van KLM Pensioen voor het grondpersoneel van KLM Bastiaan van Staaveren / Rosaline de Vries (20 maart 2014) Pieter Willemsen / Rosaline de Vries (27 maart 2014) Bastiaan van Staaveren / Pieter Willemsen (2 april

Nadere informatie