In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?"

Transcriptie

1 Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten?

2 2

3 Welkom bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber U bouwt pensioen op bij Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Uw pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het geeft u, naast de AOW, de zekerheid van een inkomen voor later. Toch is het belangrijk dat u nu al goed geïnformeerd bent over uw pensioen en uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor later. Het is ook bedoeld voor uw nabestaanden mocht u komen te overlijden. In deze brochure leest u de belangrijkste punten uit uw pensioenregeling. Pensioen is best een lastig onderwerp en tegelijk ook een belangrijk onderwerp. Als u weet wat uw persoonlijke pensioensituatie is, weet u ook of het nodig is om zelf iets extra s te regelen voor later. Goed dat u daarom deze brochure leest! Handig om te weten Bouwt u voldoende op? Lees het Uniform Pensioenoverzicht! Elk jaar ontvangt u van ons het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht vindt u allerlei informatie over uw pensioen. U leest hier bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u ontvangt als u doorwerkt tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Verder ziet u op het overzicht of uw werkgever de juiste gegevens aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld uw salaris. Lees het UPO daarom goed door! Kerncijfers 2015 Maximum pensioengevend salaris basisregeling: Franchise*: Maximum excedent, het maximale salaris waar-over pensioen kan worden opgebouwd: Opbouwpercentage: 1,875% van de pensioengrondslag Pensioenrichtleeftijd 67 jaar * Zie pagina 5 voor uitleg van het begrip franchise. Vragen of meer informatie? Ga naar Of mail uw vragen naar U kunt ons ook bellen op (050) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. 3

4 Wat is pensioen? Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie delen: 3 Beleggen, sparen en particuliere verzekering. Dit regelt u zelf. 2 1 Pensioen, dit bouwt u op via uw werkgever. AOW-uitkering, deze ontvangt u van de overheid. 1. AOW-uitkering Het eerste deel is uw basisinkomen dat u krijgt van de overheid. Dit is de AOW-uitkering. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op AOW (kijk voor de hoogte en leeftijd op Dit basisinkomen is lager dan u gewend was. 2. Pensioen Voor extra inkomen voor later, bouwt u via uw werkgever een pensioen op bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber. Hiervoor is elke maand een pensioenpremie verschuldigd. Pensioenfonds Kunststof en Rubber kent twee soorten pensioen: A. Ouderdomspensioen Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard is dat op 67 jaar, maar u kunt er ook voor kiezen eerder (op zijn vroegst vanaf uw 60e) met pensioen te gaan. Wij zorgen ervoor dat u levenslang elke maand automatisch een vast bedrag op uw rekening ontvangt. 3. Beleggen, sparen of een particuliere verzekering Misschien geven uw AOW en pensioen u nog niet het inkomen waarmee u de rest van uw leven vooruit wilt. Dan kunt u kiezen voor een extra pensioenvoorziening. Dit is niet mogelijk via Pensioenfonds Kunststof en Rubber, maar moet u zelf regelen door middel van beleggen, sparen of een particuliere verzekering. Het verhogen van uw pensioen Ieder jaar proberen we uw pensioen te verhogen (indexeren), maar dit is niet gegarandeerd. Het zogenoemde korten (het verlagen van pensioen) is bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber niet aan de orde. Het pensioen dat u bij ons opbouwt is gegarandeerd, omdat wij uw pensioen hebben herverzekerd. B. Nabestaandenpensioen Overlijdt u, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Op pagina 6 leest u hierover meer. Uw kinderen hebben in dat geval tot hun 18 e recht op wezenpensioen. Als ze studeren tot hun 27 e. 4

5 Hoeveel pensioen bouwt u op? Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op over uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Omdat u later een AOWuitkering krijgt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt en dat in mindering wordt gebracht, wordt franchise genoemd. De hoogte van de franchise is afhankelijk van de hoogte van de AOW. Het deel waarover u pensioen opbouwt heet de pensioengrondslag. Dat is dus uw salaris verminderd met de franchise. Per jaar bouwt u 1,875% van uw pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Dit percentage is wat fiscaal maximaal is toegestaan, omdat de overheid de regels voor de hoogte van pensioenen heeft gewijzigd. Werkt u parttime? Dan krijgt u minder loon. Als u minder loon krijgt, bouwt u minder pensioen op. Uw pensioengrondslag berekenen we op basis van het aantal gewerkte uren in verhouding tot een fulltime dienstverband. Weten wat u heeft opgebouwd? Ga naar Weten op welke leeftijd u een AOW-uitkering ontvangt? Dat kunt u eenvoudig berekenen met de AOWcalculator op Meer informatie? Pensioenaanspraken Artikel 4 van het pensioenreglement Pensioengrondslag Artikel 5 van het pensioenreglement Verhogen van pensioen Artikel 20 van het pensioenreglement Rekenvoorbeeld fulltime medewerker Naam: Joost Leeftijd: 30 jaar Diensttijd tot pensioendatum: 37 jaar Salaris: ,00 Franchise: ,00 Pensioengrondslag: ,00 Opbouwpercentage: 1,875% Vraag: Hoeveel pensioen bouwt Joost in totaal op bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber? Antwoord: 37 dienstjaren x 1,875% van ,00 pensioengrondslag = ,65. Vraag: Hoeveel pensioen krijgt Joost per maand als hij 67 jaar wordt? Antwoord: ( ,65 : 12 =) 951,30 per maand. Daarnaast krijgt hij nog een AOW-uitkering vanaf het moment dat hij zijn AOW-leeftijd bereikt. Vraag: Hoeveel pensioen bouwt Joost voor zijn partner op? Antwoord: (70% van ,65) 7.990,95 per jaar. Alle bovengenoemde voorbeeldbedragen zijn bruto bedragen. 5

6 Nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen Pensioen is er niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw eventuele partner en kinderen. Mocht u overlijden, dan is het een geruststellende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen, voor uw kinderen wezenpensioen. Partnerpensioen Stel: u komt te overlijden voordat u met pensioen gaat. Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67e in dienst was gebleven. Deze uitkering gaat in op de eerste van de maand van uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner. Let op: dit geldt alleen als u actief deelnemer bent aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Kunststof en Rubber. Komt u te overlijden als u al met pensioen bent? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als een deel van het ouderdomspensioen is omgezet naar een partnerpensioen. Dit gebeurt standaard. Uw partner ontvangt geen partnerpensioen als u en uw partner op de pensioendatum geen deel van het ouderdomspensioen hebben omgezet naar een partnerpensioen. Het is dus belangrijk om bij uw pensionering stil te staan bij de vraag of het partnerpensioen verzekerd moet zijn. Meer informatie over het omzetten van partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen vindt u verderop in deze brochure. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap heeft; een notarieel samenlevingscontract waaruit blijkt dat u tenminste een half jaar samenwoont; tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en als u een uittreksel van het bevolkingsregister heeft waaruit blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Verder is een vereiste dat u al samen was met uw partner voordat u met pensioen ging. Wezenpensioen Voor uw eventuele kinderen is er tot hun 18e wezenpensioen. Of tot hun 27e als ze studeren. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen per kind. Overlijdt ook uw partner, dan krijgt elk kind 28% van het ouderdomspensioen. Deze regeling geldt ook voor geadopteerde kinderen, stief- en pleegkinderen. 6

7 Rekenvoorbeeld Raoul, 41, komt onverwacht te overlijden. Hij heeft zijn hele leven bij het bedrijf gewerkt dat is aangesloten bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber. Hij laat zijn vrouw Sandra (40) en zoon Ramon (2) achter. Belangrijk dat mijn gezin niet met lege handen achterblijft Zou Raoul tot zijn pensioen gewerkt hebben bij zijn werkgever, dan zou hij een ouderdomspensioen van ,00 bruto per jaar hebben opgebouwd. Raoul zijn gezin blijft niet zonder inkomsten achter. Sandra: 8.750,00 bruto per jaar 70% van ,00 Totdat zij zelf komt te overlijden Ramon: 1.750,00 bruto per jaar 14% van ,00 Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Totaal nabestaandenpensioen na overlijden: ,00 bruto per jaar Mocht u komen te overlijden, dan blijft uw gezin niet zonder inkomsten achter Recht op een Anw-uitkering? In sommige gevallen hebben nabestaanden naast een partnerpensioen recht op een aanvullende uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ga naar Meer informatie? Partnerpensioen Artikel 8 van het pensioenreglement Wezenpensioen Artikel 9 van het pensioenreglement Gerelateerde onderwerpen Samenleven pag. 9 Scheiden pag. 10 7

8 Wanneer verandert uw pensioen? U staat er misschien niet direct bij stil, maar een verandering in uw persoonlijke situatie kan invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of arbeidsongeschikt raakt. We zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor u op een rij. 8

9 Samenleven Zijn er gevolgen voor uw pensioen en dat van uw partner? U hoeft uw huwelijk of partnerschap niet zelf aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u samen? Dan komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen als u een notarieel samenlevingscontract heeft. Daaruit moet blijken dat u met uw partner gedurende tenminste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert. Bovenstaande voorwaarden zijn niet vereist, als u en uw partner tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en wanneer u een uittreksel van het bevolkingsregister kunt overleggen waaruit blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Als u samenwoont, hoeft u uw partner niet aan te melden. Mocht u komen te overlijden, dan moet uw partner contact opnemen met het pensioenfonds. Uw partner moet dan het partnerschap kunnen aantonen. Het is goed om ervoor te zorgen dat u samen goede en duidelijke afspraken maakt. Wilt u meer weten over de gevolgen van trouwen op uw pensioen? Ga naar Meer informatie? Partnerpensioen Artikel 8 van het pensioenreglement Gerelateerde onderwerpen Scheiden pag. 10 Verhuizen pag. 11 Handig om te weten Uw partner wordt op het Uniform Pensioenoverzicht getoond als u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u samen? Dan wordt u partner niet geregistreerd en dus niet getoond op het Uniform Pensioenoverzicht. 9

10 Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen heet verevening. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidingsconvenant. Ouderdomspensioen verdelen Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u uw ouderdomspensioen verdelen tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn twee manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt; afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Wij betalen het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen de wettelijke termijn van twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. U moet dan zelf het deel van uw ex-partner aan hem of haar uitbetalen. De scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Partnerpensioen voor uw ex-partner Partnerpensioen voor uw ex-partner noemen we bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner heeft alleen aanspraak op een bijzonder partnerpensioen als u gaat scheiden nadat uw deelneming is beëindigd of nadat u met pensioen bent gegaan, en u een deel van het ouderdomspensioen heeft omgezet in een partnerpensioen. U en uw ex-partner kunnen hier afwijkende afspraken over maken, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of uw ex-partner nog in leven is. Wilt u meer weten over de gevolgen van scheiden op uw pensioen? Ga naar pensioen.html Meer informatie? Scheiden Artikel 7 van het pensioenreglement Gerelateerde onderwerpen Verhuizen pag

11 Verhuizen naar het buitenland, geef het aan ons door Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeeft. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van wijzigingen en ontwikkelingen rondom uw pensioen. 11

12 Nieuw werk Is waardeoverdracht verstandig? Een nieuwe baan en een nieuwe pensioenregeling? U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Kunststof en Rubber. Dit heet waardeoverdracht. Vraag waardeoverdracht aan door het formulier Aanvraagformulier waardeoverdracht in te vullen. Meer informatie over waardeoverdracht en of dit verstandig is, leest u in de brochure waardeoverdracht. U kunt de brochure waardeoverdracht downloaden op 12

13 Arbeidsongeschikt Verzekerd van pensioen als u niet meer kunt werken Raakt u tijdens uw dienstverband (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeluk? Dan blijft u onder voorwaarden pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Kunststof en Rubber. Wij nemen de (gedeeltelijke) pensioenopbouw dan voor onze rekening. Hoe groot dat deel is en hoelang wij dat doen, hangt af van de mate en duur van uw arbeidsongeschiktheid. Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u na twee jaar een WIAuitkering van de overheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Meer informatie kunt u vinden op Wanneer u een WIA-uitkering krijgt, zet Pensioenfonds Kunststof en Rubber uw pensioen (gedeeltelijk) voort. Dat betekent dat u (gedeeltelijk) geen premie hoeft te betalen. De opbouw stopt als u met pensioen gaat of als u niet langer arbeidsongeschikt bent. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Wilt u meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Ga naar Meer informatie? Arbeidsongeschiktheid Artikel 13 van het pensioenreglement 13

14 Gaat u bijna met pensioen? De keuze is aan u Voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. Zo stemt u uw pensioen af op uw persoonlijke wensen. Wij bieden u een aantal keuzemogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor: Eerder met pensioen gaan Gedeeltelijk met pensioen gaan Uw pensioen omzetten Een variabel pensioen Eerder met pensioen gaan De pensioenleeftijd in de pensioenregeling is standaard 67 jaar. Als u wilt, kunt u ook eerder (op zijn vroegst met 60 jaar) met pensioen gaan. Stem dit vooraf wel af met uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Vanaf de eerste van de maand waarin u 60 wordt, is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Deze keuze heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering en is eenmaal mogelijk voor 25%, 50% of 75% van het totale ouderdomspensioen. Na deze stap moet het pensioen volledig in gaan. Gedeeltelijk met pensioen. Gevolg: minder pensioenopbouw Bij deeltijdpensioen gaat u voor een deel (in ieder geval voor 25% van uw arbeidstijd) met pensioen. Uw inkomen bestaat dan uit een deel salaris en een deel pensioen. Over de dagen dat u blijft werken, bouwt u gewoon pensioen op totdat u volledig met pensioen gaat. Als u parttime gaat werken, gaat u ook naar rato minder salaris verdienen. Met deeltijdpensioen bouwt u uiteindelijk dus minder pensioen op dan wanneer u volledig blijft werken tot 67 jaar. Pensioenrechten met een pensioenleeftijd van 65 jaar In de huidige pensioenregeling wordt pensioen opgebouwd met een standaard ingangsdatum van 67 jaar. Veel deelnemers bij het pensioenfonds hebben ook pensioen opgebouwd met een standaard ingangsdatum van 65 jaar. Ook dan is deeltijdpensioen mogelijk. Het pensioen met een standaard ingangsdatum op 65 jaar kan alleen gedeeltelijk na uw 65ste ingaan als u voor het overige deel het deel dat nog niet ingaat - blijft werken. Wilt u met deeltijdpensioen of eerder met pensioen? Dan moet u dit eerst met uw werkgever overleggen. Vervolgens kunt u schriftelijk of telefonisch bij het Pensioenfonds voor Kunststofen Rubberindustrie melden dat u gebruik wilt maken van deeltijdpensioen. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. U moet het ingevulde aanvraagformulier minimaal drie maanden voordat u eerder met pensioen wilt of u uw deeltijdpensioen in wilt laten gaan inleveren bij het pensioenfonds. Pensioen ruilen Het partnerpensioen is verzekerd tegen risicopremie. Dat betekent dat er geen waarde wordt opgebouwd. Bij het bereiken van de pensioendatum of bij eerdere uitdiensttreding U kunt er voor kiezen uw partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk om te zetten in een hoger ouderdomspensioen 14

15 foto: David Hanlon vervallen deze pensioenaanspraken en is er uitsluitend ouderdomspensioen verzekerd. Bij ontslag of als u met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan lager met een daaraan gekoppelde aanspraak op levenslang partnerpensioen van 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Een op de ontslagdatum geruild ouderdomspensioen voor partnerpensioen kan, als er op de pensioendatum geen partner is, op de pensioendatum weer terug geruild worden voor een extra ouderdomspensioen. Een variabel pensioen Gaat u met pensioen, dan betalen wij u maandelijks een vast bedrag aan pensioen uit. U kunt bij volledige pensionering er voor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Pensioenplanner Uw keuzes zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen. Benieuwd naar het effect? Gebruik de pensioenplanner op Een half jaar voordat u uw pensioenleeftijd bereikt ontvangt u van ons het aanvraagformulier. Wilt u eerder (gedeeltelijk) met pensioen, neem dan tijdig contact met op ons. Meer informatie? Keuzemogelijkheden bij pensionering Artikel 14 van het pensioenreglement 15

16 Meer weten? Ga naar Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Postbus AE Groningen Pensioendesk (050) Maart 2015 Disclaimer Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure correct en actueel is. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is het pensioenfonds aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in deze brochure beschikbare informatie. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend.

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie