ALLE TIJD VOOR DE WERELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLE TIJD VOOR DE WERELD"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement 2008A en 2008B met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en in de cao. In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit ALLE TIJD VOOR DE WERELD Pensioen ontvangen Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden JULI 2015 Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud INLEIDING 5 Meer weten? 5 UITKERING VAN UW PENSIOEN 7 Loonheffing 7 Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering 8 Anw-hiaatpensioen 9 Verhoging pensioenen 9 AOW 11 Aanvragen van AOW 11 Inhoudingen op de AOW 11 Pensioen ontvangen WOONT IN HET BUITENLAND? 13 Betaling pensioen in het buitenland 13 Nederlandse belastingen 13 Zorgverzekering 14 Attestatie de Vita 14 WIJZIGINGEN IN UW SITUATIE 15 Informatie van uw pensioenfonds 15 PENSIOENWOORDENBOEK 17 MEER INFORMATIE 18

3 INLEIDING Ik ga met pensioen! Wat betekent dat voor mij? Hoe ziet uw pensioen eruit? Het moment is aangebroken dat u pensioen ontvangt. In deze brochure vindt u alles dat u moet weten over de uitkering van diverse soorten pensioen door het pensioenfonds. Meer weten? Op de website van het pensioenfonds, vindt u meer informatie en nieuws over het pensioenfonds. Uiteraard kunt u daarnaast met vragen over uw persoonlijke situatie terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer Mailen kan ook: Het eerste wat ik doe als ik met pensioen ga, is het zonnetje opzoeken! 5

4 UITKERING VAN UW PENSIOEN Wat houd ik netto over van mijn pensioen? Uw pensioen wordt maandelijks uitgekeerd Elke soort pensioen, of dit nu ouderdoms-, (bijzonder) partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen betreft, wordt maandelijks aan het einde van de maand uitgekeerd. De vakantie-uitkering keert het pensioenfonds niet apart uit, maar is al verwerkt in de maandelijkse uitkering van het pensioen die u ontvangt. Op de website van het pensioenfonds (www.klmcabinefonds.nl) vindt u een actuele lijst met betaaldata. Natuurlijk ga ik straks genieten van mijn pensioen! Ik heb een lijst gemaakt van alle leuke dingen die ik wil gaan doen. America here I come! Loonheffing Op uw bruto pensioen wordt (verplicht) loonheffing ingehouden (zie ook * op pag. 8). Die bestaat uit twee onderdelen: loonbelasting en de premies volksverzekeringen. U kunt korting krijgen op de in te houden loonheffing. Dit heet heffingskorting en mag maar bij één uitkeringsinstantie worden toegepast. Tot de AOW-gerechtigde leeftijd past uw pensioenfonds deze heffingskorting toe als u dit op de loonbelastingverklaring aangeeft. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd past de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de heffingskorting toe en wordt de korting vanuit het pensioenfonds beëindigd. Als u niet wilt dat de SVB de heffingskorting gaat toepassen kunt u dit wijzigen door zowel de SVB als het fonds een loonbelastingverklaring toe te sturen. U bent verplicht ieder jaar aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dit inkomen bestaat voor de AOW-gerechtigde leeftijd bijvoorbeeld uit ouderdomspensioen, een pensioen van een ander pensioenfonds of inkomen uit arbeid. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u naast het ouderdomspensioen een AOW-uitkering. Door gescheiden betalingen kan het voorkomen dat er in totaal te weinig loonheffing wordt ingehouden. Deze wordt in dat geval nagevorderd door een aanslag inkomstenbelasting. Voor meer informatie over AOW en de leeftijd waarop u AOW gaat ontvangen kijkt u op 7

5 De zorgverzekeringspremie wordt op uw pensioen ingehouden Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering Het pensioenfonds is ook wettelijk verplicht de premie voor de zorgverzekering op uw pensioen in te houden*. Iedereen betaalt voor de zorgverzekering een (verplichte) inkomensafhankelijke bijdrage en een nominale, vaste premie. U kunt uw Anw-hiaatpensioen voortzetten tot uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt Anw-hiaatpensioen U kunt ervoor kiezen om tijdens uw pensioen de verzekering van het Anw-hiaatpensioen voort te zetten. Dit kan alleen als u aansluitend vanuit uw dienstverband bij KLM met pensioen gaat. U kunt de verzekering maximaal voortzetten De hoogte van de inkomensafhankelijke premie is 4,85% (percentage 2015). tot het moment dat uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In geval van voortzetting wordt ook deze premie ingehouden op uw pensioenuitkering. In het Het maximale inkomen waarover de premie wordt berekend, bedraagt ,- geval u komt te overlijden, wordt het Anw-hiaatpensioen uitgekeerd tot aan het per jaar (in 2015). Dit wordt over iedere uitkering berekend. Het kan dus voor- over lijden van uw partner, maar uiterlijk totdat hij of zij de AOW-gerechtigde komen dat in totaal te veel wordt ingehouden. De te veel ingehouden premies leeftijd bereikt. worden door de Belastingdienst gerestitueerd. Dit doen zij in de maand juni van ieder jaar. Verhoging pensioenen Het pensioenfonds streeft ernaar uw pensioenuitkering te beschermen tegen * NB: op de uitkering van het Netto Aanvullend Pensioen (NAP) wordt, in tegenstelling inflatie. Zijn de middelen van het pensioenfonds volgens het bestuur toereikend? tot de andere pensioenuitkeringen, géén belasting ingehouden. Die hebt u namelijk al Dan worden de ingegane pensioenen jaarlijks per 1 januari verhoogd met betaald op het moment dat u dit pensioen opbouwde, wat bij de andere pensioen- maximaal de prijsindex. Deze indexering is voorwaardelijk. Het bestuur beslist soorten niet het geval is. jaarlijks of, en zo ja hoeveel er geïndexeerd wordt. Hiervoor is geen reserve Wel moet u de waarde van de opgebouwde NAP-aanspraken jaarlijks in Box 3 gevormd en wordt geen premie betaald. De indexatie wordt uit beleggingen opgeven bij uw belastingaangifte (vermogensrendementsheffing). De reden hierachter gefinancierd. is dat deze netto pensioenaanspraken worden gezien als vermogen c.q. spaargeld. Deze belasting is voor eigen rekening. U wordt over de hoogte van de op te geven Het ingegane NAP wordt op dezelfde wijze voorwaardelijk verhoogd met NAP-aanspraken (fiscale waarde) jaarlijks door het pensioenfonds geïnformeerd. maximaal de prijsindex. 8 9

6 AOW Wanneer heb ik recht op AOW? De AOW, Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW-uitkering uit. NB: WOONDE U GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE IN HET BUITENLAND, DAN WORDT UW AOW VOOR IEDER JAAR DAT U IN HET BUITENLAND WOONDE MET 2% GEKORT. De hoogte van uw AOW hangt samen met uw persoonlijke situatie. U vindt de actuele AOW-bedragen op de website van de SVB. Aanvragen van AOW Woont u in Nederland? Dan ontvangt u een half jaar voor het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen. Niet alleen voor nu, ook voor later is het goed om in vorm te blijven. Dat zien we nu aan onze (schoon)ouders! Inhoudingen op de AOW De SVB houdt de verschuldigde loonheffing in op de AOW. Bij de berekening van de loonheffing houdt de SVB rekening met de heffingskorting. Daarnaast wordt op de AOW een inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering ingehouden. Voor uitgebreide informatie bezoekt u de website 11

7 WOONT U IN HET BUITENLAND? Regels zijn regels, maar zijn die overal hetzelfde? Als u zich in het buitenland vestigt, verandert er niets aan de hoogte van uw ouderdomspensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten. Ook als u in het buitenland woont moet u in Nederland belasting blijven betalen Betaling pensioen in het buitenland Betaling van het pensioen op een buitenlandse rekening brengt extra kosten met zich mee. De bank brengt deze kosten op de pensioenuitkering in mindering. Wordt het pensioen in euro s op een bankrekening binnen de EU of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland overgemaakt? Dan zijn de kosten van de eurobetaling gelijk aan de kosten van een binnenlandse betaling. Voor u betekent dit dat op deze betaling geen kosten in rekening worden gebracht door de bank van het pensioenfonds. Wel kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Bij een betaling naar een bankrekening buiten de bovengenoemde landen, brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening. Een buitenlands avontuur is een mooie droom... voor later. Wij denken dan wel eens aan de Algarve of toch de Côte d Azur. Nederlandse belastingen U moet in Nederland belasting betalen over uw pensioen, ook als u in het buitenland woont. U kunt de Belastingdienst te Heerlen verzoeken het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting te verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. Kijk voor meer informatie op 13

8 Verhuizen naar het buitenland heeft gevolgen voor uw zorgverzekering Zorgverzekering Bij vertrek uit Nederland eindigt uw zorgverzekering. Als u zich vestigt in een EU-land of een ander verdragsland, dan hebt u op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland, behalve als u een inkomen hebt uit het land waar u zich vestigt. U bent hiervoor een zorgbijdrage verschuldigd aan het Zorginstituut Nederland. Na berichtgeving van het Zorginstituut Nederland wordt in dat geval op uw pensioen(en) en uw AOW de zorgbijdrage ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Meer informatie over uw zorgverzekering en wonen in het buitenland vindt u op Attestatie de Vita Het pensioenfonds vraagt pensioengerechtigden die in het buitenland wonen om jaarlijks een bewijs van in leven zijn toe te sturen (een Attestatie de Vita). Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde auto riteit zoals een notaris of de Nederlandse ambassade in het betreffende land. Op die manier beoordeelt het pensioenfonds of zij het pensioen nog altijd terecht uitkeren. Van de pensioengerechtigden die AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen, beoordeelt het pensioenfonds de gegevens in eerste instantie via gegevensuitwisseling met de SVB. Als de gegevens van de SVB niet voldoende zijn, ontvangen ook deze pensioengerechtigden van ons het formulier Bewijs van in leven zijn. WIJZIGINGEN IN UW SITUATIE Wélke veranderingen geef ik door aan mijn pensioenfonds? U ontvangt elk jaar een jaaropgave van uw pensioenfonds Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zijn mogelijk van invloed op uw pensioen. Daarom moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven. Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u deze wijziging niet door te geven omdat wij deze automatisch ontvangen van de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie van uw pensioenfonds Wij informeren u over uw pensioen en uw pensioenfonds via de website (www. klmcabinefonds.nl) en persoonlijke correspondentie. Zo ontvangt u circa zes maanden voor de pensioendatum van ons: een voorlopige pensioenopgave; het aanvraagformulier; en een loonbelastingverklaring. Zodra wij de door u ingevulde formulieren hebben ontvangen, kunnen wij het pensioen aan u uitbetalen. Daarnaast sturen wij u per post omstreeks de eerste pensioenbetaling een pensioen afrekening waarop de samenstelling van het pensioen en het netto uit te keren bedrag vermeld staan. De pensioenafrekening ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening. In het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave. Tot slot houden wij u via het pensioenblad Focus op de hoogte van de ontwikkelingen in de pensioensector, zoals u ook al van ons gewend was. Focus verschijnt minimaal twee keer per jaar en is ook te bekijken op de website van het pensioenfonds. Daarnaast verspreidt het pensioenfonds via de digitale nieuwsbrief (NWSflits) regelmatig actueel nieuws. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website van het pensioenfonds

9 PENSIOENWOORDENBOEK Wat betekent dat ook al weer? AOW Algemene Ouderdomswet. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van KLM of KLM Cityhopper BV (KLC). Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen. Partner Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of degene met wie u een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan. Partnerpensioen De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Het pensioen dat mijn moeder ontvangt, vind ik erg karig. Daarom wil ik goed weten waar ik aan toe ben met mijn eigen pensioen. 17

10 MEER INFORMATIE De uitvoering van uw pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is in handen van Blue Sky Group. Als u vragen hebt over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen, dan kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden op onze website Hier kunt u ook de volledige pensioenreglementen inzien. T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design, Amsterdam. 18

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015

Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Met pensioen gaan Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie