Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen"

Transcriptie

1 Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen

2 2

3 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie over wat de overheid voor u geregeld heeft. 2. In dit deel leest u wat PMT voor u doet. Wat heeft PMT voor u geregeld? Wat kunt u doen? 3. Wat kunt u doen? In dit deel leest u wat u zelf kunt doen. Welke stappen of acties moet u wanneer ondernemen? En welke keuzes kunt u maken? 4. Het laatste deel is een begrippenlijst. Als u de brochure bekijkt zult u zien dat er een aantal begrippen in de kantlijn staat, of u komt gekleurde begrippen tegen in de tekst. De betekenis van de begrippen kunt u in de begrippenlijst opzoeken. De gekleurde blokken aan de rand van elke pagina laten u zien in welk deel u aan het lezen bent. 3

4 4

5 Inleiding Denkt u dat uw partner na uw overlijden onvoldoende inkomsten heeft? In deze brochure leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw partner meer inkomen heeft na uw overlijden. Collectieve regeling voor sector Techniek PMT regelt de pensioenen voor werknemers in de kleinmetaal en metaalnijverheid (Metaal en Techniek). Voor werknemers in de grootmetaal en elektrotechnische industrie (Metalektro) is er een ander pensioenfonds, PME. Metaal en Techniek en Metalektro vormen samen de sector Techniek. De sociale partners, vertegenwoordigd door werkgevers en werknemers in de technieksector, hebben per 1 januari 2015 afspraken gemaakt over een nieuwe collectieve regeling. Deze regeling is nagenoeg identiek voor de gehele sector Techniek, dus voor zowel de Metalektro als de Metaal en Techniek. Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op Mijn PMT 1 Inzicht in uw pensioen via Mijn PMT Op bekijkt u welke pensioenkeuzes bij uw situatie passen en vraagt u uw pensioen aan. U kunt uw pensioenoverzichten (UPO s) bekijken, pensioenberekeningen maken, uw pensioen anders verdelen en uw waardeoverdracht aanvragen. Heeft u ook pensioen bij andere werkgevers opgebouwd? Kijk dan ook op voor een totaaloverzicht. 5

6 Wat houdt Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Als u overlijdt, valt uw inkomen weg. Het is daarom belangrijk dat Wat kunt u doen? u weet wat er voor uw nabestaanden is geregeld. Uw nabestaanden kunnen recht hebben op: 1. Anw-uitkering van de overheid 2. Partnerpensioen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 3. Wezenpensioen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) Anw-uitkering partnerpensioen wezenpensioen In de brochure Overlijden leest u wat er geregeld is voor uw nabestaanden als u overlijdt. 6

7 Wat houdt Partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Uw partner krijgt het partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. partner AOW-uitkering 5 6 ANW Pensioen is extra pensioen voor uw partner Overlijdt u voordat uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan is het partnerpensioen misschien niet genoeg. Want uw partner krijgt nog geen AOW-uitkering. U kunt daarom een verzekering voor extra partnerpensioen afsluiten bij PMT: ANW Pensioen. Uw partner krijgt dan bij uw overlijden een extra uitkering bovenop het partnerpensioen tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. Op ziet u de hoogte van uw ANW-uitkering bij de gegevens over partnerpensioen. U kunt zelf kiezen of u deze extra verzekering afsluit, naast het partnerpensioen dat al bij PMT geregeld is. Het is niet verplicht. Wat kunt u doen? Wat zijn de voordelen van ANW Pensioen? Uw partner krijgt naast het partnerpensioen extra inkomen als u overlijdt totdat hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. Uw partner krijgt deze uitkering ook als hij of zij nog andere inkomsten heeft. Als uw partner na uw overlijden hertrouwt of gaat samenwonen, loopt deze uitkering door. U kunt het verzekerde bedrag aanpassen. U bepaalt daarmee zelf hoe hoog de ANW Pensioenuitkering is die uw partner krijgt Uw werkgever houdt de premie in op uw bruto salaris. U betaalt dus geen belasting over de premie. Betaalt u de premie zelf? Mogelijk kunt u een deel van de premie terugvragen bij de Belastingdienst. 7

8 Wat houdt ANW Pensioen tot AOW-leeftijd Na uw overlijden krijgt uw partner ANW pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Meer informatie over de AOW-leeftijd vindt u op Wat kunt u doen? Wie ziet PMT als uw partner? ANW Pensioen is bedoeld voor uw partner. Uw partner is degene met wie u vóór pensioeningangsdatum: getrouwd bent een geregistreerd partnerschap heeft een gezamenlijke huishouding voert. Uw partner komt alleen in aanmerking voor partnerpensioen als u en uw partner op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij Basisregistratie Personen (BRP) én als u een notarieel samenlevingscontract heeft. Let op: een ex-partner heeft geen recht op ANW Pensioen. ANW Pensioen is een verzekering Bij uw overlijden wordt alleen ANW Pensioen uitgekeerd als er premie betaald werd op het moment van overlijden. Als u de verzekering opzegt en daarna overlijdt, krijgt uw partner dus geen ANW Pensioen. Hierop zijn twee uitzonderingen. De verzekering wordt ook uitgekeerd: als u een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering ontvangt als u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard, premievrije pensioen opbouwt hebt en u al deelnam aan de ANW Pensioenregeling voordat u arbeidsongeschikt werd. 7 8 arbeidsongeschikt premievrije pensioenopbouw 8

9 Wat kost het? U betaalt iedere maand premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en het bedrag dat u wilt verzekeren. Op vindt u bij de tab formulieren de premietabel ANW Pensioen. Uw werkgever houdt de premie in op uw bruto salaris en maakt het over aan PMT. U betaalt dus geen belasting over de premie. Indien er geen werkgever is die de premie voor u kan afdragen dan betaalt u de premie direct aan PMT. Aanvullende voorwaarden bij overlijden binnen een half jaar Overlijdt u binnen een half jaar na het afsluiten of verhogen van ANW Pensioen? Dan krijgt uw partner geen uitkering, tenzij uw partner kan aantonen dat uw overlijden niet binnen een half jaar te verwachten was op het moment van het afsluiten of verhogen van de verzekering. Wat houdt Wat kunt u doen? Hoe hoog is het ANW Pensioen dat mijn partner krijgt na mijn overlijden? U kunt kiezen uit drie bedragen: , of (in 2016). Dit zijn bruto bedragen per jaar. Uw partner krijgt dit bedrag verdeeld over 12 maanden. Uw partner moet over deze uitkeringen nog belasting betalen. 9

10 Wat houdt Hoe vraagt mijn partner de uitkering aan? Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner automatisch een formulier, waarmee hij of zij de uitkering kan aanvragen. Zodra wij het formulier terug hebben zorgen wij voor de uitbetaling. Als u samenwoont of in het buitenland woont, moet uw partner na uw overlijden zelf contact opnemen met PMT. Wat kunt u doen? Uw nabestaanden kunnen, na uw overlijden, contact opnemen met de nabestaandendesk. De nabestaandendesk is elke werkdag tussen 8.00 en bereikbaar via Of stuur een mail naar 10

11 Wat kunt u doen? Wat houdt Waarom extra partnerpensioen regelen? PMT regelt uw pensioen, maar u moet met een paar dingen rekening houden: - Woont u samen? Neem dan contact met ons op om te controleren of uw partner bij ons bekend is. Als u dat nog niet heeft gedaan: sluit een notarieel samenlevingscontract af en stuur deze naar ons op. Dan melden wij uw partner aan als begunstigde voor uw partner- Wat kunt u doen? pensioen. - Als u gescheiden bent, is een deel van het partnerpensioen mogelijk Uniform Pensioenoverzicht 9 bestemd voor uw ex-partner. Wanneer de scheiding niet is doorgegeven aan PMT is dit niet te zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of op Het kan verstandig zijn extra partnerpensioen (ANW Pensioen) te regelen voor uw nieuwe partner. gescheiden 10 Wanneer kan ANW Pensioen verstandig zijn? Als u gescheiden bent, kunt u ANW Pensioen afsluiten voor een nieuwe partner. Als uw partner weinig of geen eigen inkomsten heeft. Als u niet uw hele loopbaan pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld omdat u een periode werkloos of arbeidsongeschikt bent geweest en geen premievrije opbouw had. Hierdoor is ook het partnerpensioen voor uw partner lager. 11

12 Wat houdt Wat kunt u doen? Wilt u deelnemen aan ANW Pensioen? U vindt het aanvraagformulier op of vraag een offerte aan bij Klanteninformatie. Hoe moet u de premie betalen? Uw werkgever houdt de premie in op uw bruto salaris en maakt deze over aan PMT. Als u geen werkgever (meer) heeft, maakt u zelf de premie over aan PMT. Wilt u de hoogte van ANW Pensioen aanpassen? Stuur ons een mail of brief. * Wilt u het verzekerde bedrag verhogen? Dat kan tussentijds. * Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Als wij uw verzoek vóór 1 december krijgen, passen wij het verzekerde bedrag aan. Het nieuwe bedrag aan ANW Pensioen gaat dan in vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Het bedrag kunt u één keer per jaar aanpassen. Let op: de premie gaat dan ook omhoog of omlaag. Wilt u de verzekering opzeggen? Stuur hierover dan een brief naar PMT. Als wij uw opzegging vóór 1 december krijgen, stopt het ANW Pensioen op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Komt uw opzegging op of na 1 december binnen, dan loopt de verzekering nog een jaar door. In de onderstaande situaties moet u uw ANW Pensioen zelf opzeggen. De opzegging gaat dan wel direct in. U hoeft dan niet een jaar te wachten. U zegt uw verzekering op: als uw partner de AOW-leeftijd bereikt. als uw relatie eindigt. als uw partner overlijdt. 12 Let op: Bij pensionering loopt de verzekering automatisch door. Als u geen ANW Pensioen meer wilt opbouwen, moet u zelf de verzekering opzeggen.

13 Wat gebeurt er als u ziek wordt? Uw ANW Pensioen loopt gewoon door. Als UWV verklaart dat u 80% of meer arbeidsongeschikt bent, krijgt u onder voorwaarden premievrijstelling. U hoeft dan geen premie te betalen voor uw ANW Pensioen. De premievrijstelling moet u zelf aanvragen bij PMT. Lees de brochure Arbeidsongeschikt voor meer informatie. Wat houdt Voorwaarden voor premievrijstelling Als u aan alle volgende voorwaarden voldoet, krijgt u premievrijstelling: u bent voor 80% of meer arbeidsongeschikt. u was verzekerd voor ANW Pensioen voordat u ziek werd. u was bij PMT tijdens uw ziekte verzekerd voor ANW Pensioen. Premievrijstelling eindigt wanneer u niet meer in de hoogste WIA-klasse zit. Wat kunt u doen? Gaat u met pensioen? De verzekering loopt automatisch door als u met pensioen gaat tenzij u de verzekering zelf opzegt. U gaat dan zelf de premie betalen. De premie wordt niet meer ingehouden op uw bruto salaris. In sommige gevallen kunt u een deel van de premie terugvragen via de Belastingdienst. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst. 13

14 Wat houdt Werkloos? Overlijdt u in de periode dat u een WW-uitkering krijgt? Uw partner heeft recht op ANW Pensioen van PMT als: u tijdens uw laatste dienstverband deelnam aan de ANW Pensioen- regeling van PMT; de ingangsdatum van uw WW-uitkering aansluit op uw laatste dienstverband. Wat kunt u doen? Tijdens uw werkloosheid kunt u pensioen blijven opbouwen via de regeling Pensioenopbouw tijdens Werkloosheid. 11 Pensioenopbouw tijdens Werkloosheid Meer informatie vindt u in de brochure Werkloos. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner na uw overlijden krijgt? U kunt dit op drie manieren nakijken: Op ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner bij uw overlijden krijgt. Ook ziet u hoeveel ouderdomspensioen u bij PMT heeft opgebouwd. 12 ouderdomspensioen U krijgt als u pensioen opbouwt ieder jaar van PMT een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u hoeveel ouderdomspensioen u heeft opgebouwd en hoeveel partnerpensioen uw partner kan verwachten na uw overlijden. Als u geen pensioen meer opbouwt, onvangt u dit overzicht eens in de vijf jaar. Heeft u bij meerdere werkgevers gewerkt, ook buiten de Metaal en Techniek? Kijk dan op U moet inloggen met uw DigiD. Hier ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner in totaal krijgt als u overlijdt. 13 DigiD 14

15 Pensioenconsulenten Voor een persoonlijke toelichting op uw pensioensituatie kunt u contact opnemen met de pensioenconsulenten van PMT. Op ziet u welke consulent in uw regio werkt. Wat houdt inwisselen 14 Naast het afsluiten van ANW Pensioen is er een andere manier om het partnerpensioen te verhogen. U kunt kiezen voor meer partnerpensioen Wanneer u met pensioen gaat kunt u een deel van het ouderdoms pensioen inwisselen in meer partnerpensioen. Lees hiervoor de brochure Bijna met pensioen. Inwisselen kan ook als uw pensioenopbouw bij PMT stopt omdat u uit dienst gaat. Wat kunt u doen? 15

16 Wat houdt Wat kunt u doen? 1 Mijn PMT Op kunt u zien hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u heeft opgebouwd en wat u te bereiken pensioen is. Ook kunt u de gevolgen van verschillende pensioenkeuzes berekenen. 2 Anw-uitkering De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt een uitkering voor de nabestaanden. Deze uitkering krijgen uw nabestaanden van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De hoogte van de Anw-uitkering kunt u vinden op Niet iedereen heeft recht op een Anw-uitkering. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voorwaarden voor een Anw-uitkering van de overheid Uw partner heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd als u overlijdt. U woonde of werkte in Nederland voor uw overlijden. Uw partner: - of is voor minstens 45% arbeidsongeschikt - of verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar. Let op: alleen als uw partner op het moment dat u overlijdt geen andere inkomsten heeft, krijgt hij of zij een volledige uitkering. Heeft uw partner wel zelf inkomsten, dan krijgt uw partner geen of maar een deel van de Anw-uitkering. 16

17 3 Partnerpensioen Bij PMT is een partnerpensioen geregeld voor uw partner als u overlijdt. Dat betekent dat uw partner na uw overlijden een uitkering krijgt van PMT. Uw partner krijgt het partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. Iedereen die pensioen opbouwt bij PMT, bouwt ook partnerpensioen op. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het moment waarop u overlijdt en of u werkzaam bent in de Metaal en Techniek en pensioen opbouwt. Het partnerpensioen bestaat uit twee delen: een deel dat u opbouwt en een deel op risicobasis. Het opgebouwde deel blijft staan voor uw partner, ook als uw dienstverband in de Metaal en Techniek eindigt en u daarna overlijdt. Het deel op risicobasis wordt alleen aan uw partner uitgekeerd als u overlijdt vóór uw AOW-datum en werkzaam bent in de Metaal en Techniek.. U ziet het partnerpensioen in Mijn PMT op of op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als u overlijdt, zorgt PMT voor de uitkering van het partnerpensioen aan uw partner. Wat houdt Wat kunt u doen? 4 Wezenpensioen Heeft u (minderjarige) kinderen? Dan krijgen zij bij uw over lijden ook een uitkering van PMT. Dit heet wezenpensioen. Uw kinderen krijgen na uw overlijden in ieder geval een uitkering totdat zij 18 jaar zijn. Daarna krijgen zij alleen nog een uitkering als zij studeren. Uw kind krijgt dan maximaal tot 27 jaar een uitkering. De hoogte van het wezenpensioen hangt af van het moment waarop u overlijdt. U ziet het wezenpensioen op of op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 17

18 Wat houdt Wat kunt u doen? 5 Partner Uw partner is degene met wie u voor uw pensioeningangsdatum: getrouwd bent een geregistreerd partnerschap heeft een gezamenlijke huishouding voert. Voor samenwonenden geldt dat zij een samenlevingsovereenkomst bij de notaris moeten hebben getekend. Ook moet u bij de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres ingeschreven staan. 6 AOW-uitkering De AOW-uitkering krijgt u van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naast het pensioen dat u bij PMT heeft opgebouwd. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op AOW. U moet dan wel in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Voor de jaren die u niet in Nederland woonde of werkte, krijgt u geen AOW-uitkering. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Meer informatie over de AOW-leeftijd vindt u op 7 Arbeidsongeschikt U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als het UWV u tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaart. U bent volledig arbeidsongeschikt als het UWV u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaart. U komt in aanmerking voor een uitkering via UWV. Bij minder dan 35% komt u niet in aanmerking voor een uitkering van UWV. Lees meer in de brochure Arbeidsongeschikt. 18

19 Voorwaarden voor premievrije deelname ANW pensioen Als u aan alle volgende voorwaarden voldoet, krijgt u premievrije pensioenopbouw: u bent voor 80% of meer arbeidsongeschikt. u was verzekerd bij PMT voor ANW Pensioen voordat u ziek werd. u was tijdens uw ziekte verzekerd voor ANW Pensioen. Wat houdt 8 Premievrije pensioenopbouw Premievrije pensioenopbouw betekent dat u en uw werkgever geen premie hoeven te betalen. Als u na twee jaar ziekte volledig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u onder voorwaarden premievrij pensioen opbouwen en ook premievrij deelnemen aan ANW Pensioen. U vraagt dit zelf aan bij PMT. Wat kunt u doen? 9 Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Actieve deelnemers krijgen van PMT ieder jaar een belangrijk document: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is een overzicht van uw pensioen. Op het overzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, uw te bereiken pensioen, hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, maar ook hoeveel pensioen uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Bouwt u geen pensioen meer op bij PMT, dan krijgt u iedere vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. 19

20 Wat houdt Wat kunt u doen? 10 Gescheiden Let op: als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt, kan dit grote gevolgen voor uw pensioen hebben. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. U kunt ook andere afspraken maken. Bovendien heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen dat u tot de scheiding heeft opgebouwd. Dit geldt ook voor het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ingekochte extra pensioen. Lees hierover meer in de brochure Uit elkaar. 11 Pensioenopbouw tijdens werkloosheid Als uw baan in de Metaal en Techniek eindigt, stopt ook uw pensioenopbouw bij PMT. U kunt ervoor kiezen om door te gaan met uw pensioenopbouw. U betaalt dan de hele premie: zowel het werknemers- als het werkgeversdeel. Met de regeling Pensioenopbouw tijdens werkloosheid kunt u tegen een lagere premie pensioen op blijven bouwen. PMT betaalt 50% van de premie en u betaalt zelf ook 50% van de premie. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling Pensioenopbouw tijdens werkloosheid zijn: U had een dienstverband in de Metaal en Techniek. U krijgt een WW-uitkering. De aanvraag moet binnen één jaar na aanvang van de WW-uitkering schriftelijk zijn ingediend. Meer informatie vindt u in de brochure Werkloos. 20

21 12 Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen is de uitkering die u krijgt nadat u met pensioen bent gegaan. U en uw werkgever leggen iedere maand geld opzij voor de opbouw van het ouderdomspensioen. U krijgt deze uitkering tot u overlijdt. Naast het ouderdomspensioen, krijgt u ook een AOW-uitkering van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank). De leeftijd waarop u ouderdomspensioen krijgt van PMT, kiest u zelf. U krijgt uw ouderdomspensioen vanaf uw AOW-datum, zolang u leeft als aanvulling op uw AOW-uitkering van de overheid.blijft u doorwerken na uw AOW-datum? U bouwt dan geen pensioen meer op. Uw pensioen bij PMT gaat maximaal vijf jaar na uw AOW-datum in. Neem contact op over de mogelijkheden. U kunt ook eerder met pensioen. Op zijn vroegst als u 62 jaar bent. Uw maandelijkse uitkering wordt dan wel lager. Vanaf 2016 is het ook mogelijk om vanaf uw 58e uw pensioen al gedeeltelijk in te laten gaan. Wilt u eerder (gedeeltelijk) met pensioen? Neem contact met ons op, we bekijken graag uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden. De leeftijd waarop u een AOW-uitkering krijgt wordt bepaald door de overheid. Kijk voor meer informatie op Wat houdt Wat kunt u doen? 14 DigiD Uw DigiD is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Met uw DigiD legitimeert u zich op internet. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te maken hebben. Advies: houd uw DigiD net als uw pincode voor uzelf! 21

22 Wat houdt Wat kunt u doen? 15 Inwisselen Inwisselen is het anders verdelen van uw pensioen. U kunt kiezen voor een lager ouderdomspensioen, waardoor uw partner extra partnerpensioen krijgt als u overlijdt. Of u wisselt partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen. U kunt kiezen voor eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering. Of u kiest voor eerst een lagere, dan een hogere pensioenuitkering. U kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan. U krijgt dan een lagere pensioenuitkering. Als u een partner heeft, moet hij of zij ook altijd het aanvraagformulier ondertekenen. 22

23 Heeft u vragen? Elke werkdag tussen 8.00 en uur kunt u bellen met de afdeling Klanteninformatie via U kunt ook terecht bij de pensioenconsulent in uw regio. De gegevens van de pensioenconsulenten vindt u op Digitale nieuwsbrief Op meldt u zich aan voor onze digitale nieuwsbrief. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de regeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Disclaimer Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het reglement bij ons opvragen of downloaden van 23

24 Pensioenfonds Metaal en Techniek Postbus GA Den Haag PMT

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie.

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken Bijna met pensioen Lees alles over de keuzes die u kunt maken Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw,

Uw Uniform Pensioenoverzicht Geachte heer, mevrouw, Postbus 30020, 2500 GA Den Haag 070 316 08 60 www.bpmt.nl Persoonsnummer Datum Uw kenmerk maart 2019 Uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Pensioenregeling. het kort. Wat houdt uw pensioen in? Wat doet PMT? En wat kunt u zelf doen?

Pensioenregeling. het kort. Wat houdt uw pensioen in? Wat doet PMT? En wat kunt u zelf doen? Pensioenregeling in het kort Wat houdt uw pensioen in? Wat doet PMT? En wat kunt u zelf doen? 2 Inhoudsopgave Wat houdt 6 U bouwt pensioen op bij PMT 6 Hoe ziet uw inkomen eruit als u met pensioen bent?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Onderwerp Onze referentie Datum

Onderwerp Onze referentie Datum NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER HUISNUMMER_TOEV POSTCODE WOONPLAATS Postbus 30020 2500 GA Den Haag Telefoon (070) 3 160 860 Telefax (070) 3 160 475 www.bpmt.nl KVK Haaglanden: 41149569 Uw brief Uw referentie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018

Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 Geachte heer/ mevrouw, Via uw werkgever neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten!

Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! 2 Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! 3 Eerste baan... 5. Samenwonen... 7. Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! Trouwen... 9. Uw pensioen is bij bpfbouw in vertrouwde

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Pensioenfonds Avebe Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2019 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Februari 2019 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw pensioen in een notendop Voor deelnemers geboren voor 1950

Welkom bij PME. Uw pensioen in een notendop Voor deelnemers geboren voor 1950 Deze brochure beschrijft de pensioenregeling voor deelnemers geboren voor 1950. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Servicedesk of ga naar www.metalektropensioen.nl. Welkom bij PME Uw

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

VOOR PARTNER & KINDEREN

VOOR PARTNER & KINDEREN & KINDEREN Voor uw naasten Wij bieden verschillende voorzieningen voor uw partner en kinderen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat zij financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. In deze brochure

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de grafimedia. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie