Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME"

Transcriptie

1 Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt maken rond uw pensionering om uw pensioenuitkering goed aan te laten sluiten op uw wensen. Bent u geboren voor 1950? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden rond uw pensionering. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME In Mijn PME staan uw persoonlijke gegevens en kunt u zien welke gevolgen de verschillende pensioenkeuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. Heeft u een keuze gemaakt, vraagt u dan gelijk online een pensioenvoorstel aan. U vindt Mijn PME op Inloggen is eenvoudig met DigiD.

2 1 Een passend pensioen kiezen Met pensioen gaan kan tot flinke veranderingen in uw financiële situatie leiden. PME biedt u verschillende keuzes om een pensioen te ontvangen dat bij uw situatie past. Ga na wat u straks wilt doen en bekijk hoeveel geld u daarvoor nodig heeft. naar uw eventuele andere inkomsten. Denkt u daarbij aan lijfrenteverzekeringen of banksparen. Als uw partner ook pensioen opbouwt of heeft opgebouwd en nog niet met pensioen is doet u er goed aan te weten wat het pensioenvooruitzicht van uw partner is. Uw pensioen Na pensionering kan uw inkomen uit drie onderdelen bestaan: 1. AOW-uitkering van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank) 2. Pensioen via uw werkgever(s) 3. Inkomen dat u zelf heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente) Op vindt u een overzicht van uw pensioen en AOW. Ook pensioen dat u via werkgevers buiten de Metalektro heeft opgebouwd. Kijk voor meer informatie over uw AOW-leeftijd op Om straks binnen de mogelijkheden van uw PME-pensioenregeling de voor u meest gunstige keuzes te maken is het ook van belang om te kijken U kunt uw PME-pensioen naar eigen keuze inrichten Om de hoogte van uw pensioen te beïnvloeden kunt u een aantal keuzes maken. Welke keuzes passen bij uw wensen en situatie? Houdt u er ook rekening mee dat uw geld minder waard kan worden doordat de prijzen stijgen en u minder kunt kopen voor hetzelfde geld. Pensioenfondsen zijn niet altijd in staat deze waardevermindering te compenseren. Heeft u nog ergens een klein pensioen, maar is dat lager dan 462,88 bruto per jaar? Dan kan dat pensioen onder voorwaarden worden afgekocht als uw dienstverband langer dan twee jaar geleden is beëindigd. U ontvangt dan in één keer de waarde van dat pensioen op dat moment. Uw uitgaven Op de site van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, kunt u meer vinden over gemiddelde uitgaven tijdens pensionering. 2 Keuze: Eerder of later stoppen met werken U bouwt pensioen op tot uw AOW-leeftijd. Een half jaar voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van ons bericht om uw pensioen aan te vragen. Ligt uw AOW-leeftijd voor 67 jaar? Dan rekenen wij uw pensioen terug van 67 jaar naar uw AOW-leeftijd. Eerder of later kan ook. U mag kiezen. Op zijn vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst in de maand dat u 70 jaar wordt. Houdt u hierbij rekening dat u vanaf 1 januari 2015 pensioen opbouwt tot uw AOWleeftijd. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw uitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger, uiteraard binnen de fiscale grenzen. Maak op tijd afspraken met uw werkgever, zodat u allebei weet waar u aan toe bent. U gaat met pensioen op uw AOW-datum Dit is de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U gaat met vervroegd pensioen U kunt uw pensioen al vanaf uw 55e in laten gaan. Eerder met pensioen gaan betekent rekening houden met: - een lager pensioen. Het pensioen moet namelijk langer uitgekeerd worden. - een AOW-gat. Uw AOW gaat later in dan uw PME-pensioen, hierdoor kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. U kunt uw pensioen anders laten uitkeren, waardoor het AOW-gat wordt opgevuld. U ontvangt dan eerst een hoger en later een lager pensioen. In Mijn PME kunt u berekenen wat eerder met pensioen gaan betekent voor de hoogte van uw PME-pensioen. U werkt langer door Langer doorwerken betekent dat u straks meer pensioen ontvangt. U bouwt bij PME pensioen op tot uw AOW-leeftijd. U kunt in overleg met uw werkgever uw pensioen uitstellen tot uiterlijk uw 70e. Hierbij moet u wel werkzaam blijven binnen de Metalektro. Als u parttime doorwerkt na uw 67e, moet u voor de overige uren met deeltijdpensioen gaan. Bent u werkloos of arbeidsongeschikt? Zet u uw pensioenopbouw voort op basis van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Dan kunt u niet later dan op de pensioen-rekenleeftijd van 67 jaar met pensioen gaan. Bent u echter gedeeltelijk arbeidsongeschikt of werkloos? Dan kunt u wel eerder of later met pensioen voor het deel dat u nog werkt.

3 Uw persoonlijke situatie 3 Heeft u een ex-partner? Een scheiding kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw pensioen. Houdt u rekening met eventuele afspraken die u met een ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of notarieel samenlevingscontract. Uw ex-partner heeft, tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt, recht op een deel van het partnerpensioen. Als u overlijdt kan daardoor voor uw huidige partner minder partnerpensioen overblijven. Houdt u daar rekening mee in uw planning en de keuzes voor uw pensioen. Meer informatie vindt u in de brochure U en uw partner gaan uit elkaar. Deze vindt u op onze website bij downloads. Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner mogelijk ook recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tenzij u hier in het echtscheidingsconvenant andere afspraken over heeft gemaakt. Ga ook na of u recht heeft op pensioen van uw ex-partner. Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd voor 1 mei 1995, dan geldt er een andere regeling. Bel onze Servicedesk voor meer informatie. Woont u in het buitenland? NL Als u in het buitenland woont, krijgen wij niet automatisch uw gegevens door vanuit Basisregistratie Personen (BRP). Daarom moet u bij de volgende situaties actie ondernemen: - Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aan? Stuur een kopie van uw huwelijksakte en een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner op. - Gaat u scheiden? Stuur een kopie van uw huwelijks-, scheidingsakte en echtscheidingsconvenant op. - Uitbetaling van uw pensioen, om uw pensioen uit te kunnen betalen, hebben we uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Als u geen BSN heeft, kunt u dit bij een aantal gemeenten in Nederland aanvragen. Kijk voor meer informatie op - Ieder jaar hebben wij een Attestatie de Vita nodig, ofwel een bewijs van in leven zijn. Zo kunnen we controleren of u nog recht heeft op het pensioen. Dit formulier wordt toegestuurd, maar kunt u ook downloaden op de website. - Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door aan Keuze: Gedeeltelijk met pensioen U kunt met deeltijdpensioen gaan. Dan gaat u voor een of meerdere dagen met pensioen en de rest van de dagen blijft u werken. U kunt met deeltijdpensioen op zijn vroegst vanaf 55 jaar. Uiterlijk als u 70 jaar wordt, gaat u volledig met pensioen. Voor het deel dat u blijft werken tot aan uw AOW-leeftijd, bouwt u ook nog pensioen op. De spelregels voor deeltijdpensioen zijn: 1. Het deeltijdpensioen duurt minimaal twaalf maanden. Tenzij u van deeltijdpensioen naar volledig pensioen gaat, dan geldt een termijn van drie maanden.. 2. Uw deeltijdpensioen is minimaal 20% van het volledige pensioen. 3. Voor het deel dat u stopt, raakt u uw dienstverband kwijt. 4. U kunt niet minder met pensioen gaan. U kunt uw deeltijdpensioen wel uitbreiden. 5. Vraag deeltijdpensioen minstens drie maanden van tevoren aan. Overleg met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn. Keuze: Tijdelijk meer of minder pensioen Standaard is uw pensioenuitkering vanaf de vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt door de jaren heen even hoog. U kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere of andersom. Wanneer kiezen voor tijdelijk meer of minder pensioen? Deze mogelijkheid kan handig zijn als u bijvoorbeeld een jongere partner heeft die nog geen AOW-uitkering ontvangt. Of om uw pensioen van PME te verhogen tot uw AOW-uitkering van de overheid ingaat. Of u wilt eerst een lager pensioen omdat in die periode uw partner nog werkt of u zelf naast uw pensioen nog andere inkomsten heeft. U kunt ervoor kiezen om vanaf uw AOW-leeftijd tot uw 69e, 72e of 75e een wat hoger of lager pensioen te ontvangen. U kunt niet aangeven hoeveel u wenst. Er zijn namelijk minimumen maximumgrenzen. Mijn PME berekent dit voor u. Let op: als u eerst meer pensioen kiest, betekent dit dat u later minder ontvangt. En andersom.

4 Bent u arbeidsongeschikt? Als u arbeidsongeschikt bent, is de opbouw van uw pensioen bij PME mogelijk doorgegaan. Dit kunt u zien in Mijn PME. Als u arbeidsongeschikt bent heeft u niet de mogelijkheid om uw pensioen uit te stellen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u wel eerder of later met pensioen voor het deel dat u nog werkt. Vervroegen van uw pensioen kan wel, maar alleen voor uw werkende pensioendeel. Als u uw volledige pensioen wenst te ontvangen, dan moet u uw WIA- of WAO-uitkering stopzetten. Meer informatie vindt u in onze brochure Ziek of arbeidsongeschikt, deze vindt u onze website bij downloads. Bent u werkloos? Bij werkloosheid heeft u de mogelijkheid uw pensioen vrijwillig voort te zetten. U heeft niet de mogelijkheid om uw pensioen uit te stellen. Bent u gedeeltelijk werkloos? Dan kunt u wel eerder of later met pensioen voor het deel dat u nog werkt. Meer informatie vindt u in onze brochure Werkloosheid en pensioenopbouw, deze vindt u op onze website bij downloads. Bent u geboren voor of in 1972? Dan heeft u mogelijk uitzicht op Voorwaardelijk extra pensioen (VEP). Als dit extra pensioen voor u wordt ingekocht, kunt u dit bijvoorbeeld gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Op onze website bij downloads kunt u onze brochure Uitzicht op extra pensioen downloaden waarin u alles vindt over VEP. Neem altijd even contact op met de Servicedesk: Als u op of na uw AOW-leeftijd gedeeltelijk met pensioen wilt gaan; Als u in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij PME; Als u uw pensioen vrijwillig wilt voortzetten. Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is voor 1 mei 1995; Als u uw scheiding niet terugziet in Mijn PME.; Als u uw pensioenaanvraag niet online kunt aanvragen in Mijn PME; Als u niet kunt inloggen in Mijn PME. Keuze: De hoogte van het pensioen van uw partner als u overlijdt Bij PME bouwt u automatisch partnerpensioen op. Partnerpensioen is pensioen voor uw partner als u overlijdt. Vanaf 1 januari 2015 bouwt u een partnerpensioen op ter hoogte van 50% van het ouderdomspensioen. U kunt ervoor kiezen om bij ingang van uw pensioen de verdeling aan te passen. U heeft twee keuzes. Meer ouderdomspensioen of meer partnerpensioen. Kijk in Mijn PME voor uw opgebouwde partnerpensioen. HIernaast is er een verzekerd partnerpensioen van 20% van het ouderdomspensioen. Dit gedeelte van 20% vervalt op het moment dat u met pensioen gaat of wanneer de pensioenopbouw stopt. Wanneer inwisselen? Als u geen partner heeft, is er maar één verstandige keuze: al het partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Zo ontvangt u maandelijks extra pensioen. Als uw partner financieel goed achter blijft, kunt u (of een deel) uw partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Zo ontvangt u zelf maandelijks een hoger pensioen. Als u uw partner beter verzorgd wil achterlaten als u overlijdt. Wissel dan (een deel van) uw ouderdomspensioen in voor meer partnerpensioen. Uw eigen uitkering wordt dan lager. Het partnerpensioen mag nooit meer zijn dan uw ouderdomspensioen. Het verzekerd partnerpensioen van 20% kan niet worden ingewisseld. Let op: Als u gescheiden bent, kan uw ex-partner recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit bijzondere partnerpensioen kunt u niet inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Ook het wezenpensioen, pensioen voor uw kinderen (tot 18 jaar) als u overlijdt, kunt u niet inwisselen.

5 4 Makkelijk een pensioenvoorstel aanvragen via Mijn PME Een pensioenvoorstel is een offerte voor uw pensioen. Vanaf een half jaar voor uw AOW-leeftijd verschijnt in de pensioenplanner bij Mijn berekeningen een groene knop Aanvragen pensioenvoorstel. Als u hierop klikt, kunt u vijf stappen doorlopen om uw pensioenvoorstel aan te vragen. Als u uw voorstel heeft aangevraagd, ontvangt u de berekening die u zelf in Mijn PME heeft gemaakt en het bijbehorende aanvraagformulier. Hierin ziet u de keuzes die u heeft gemaakt in Mijn PME. En wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen. Als u uw aanvraagformulier met alle bijlagen naar ons stuurt, ontvangt u binnen één maand een bevestiging van uw pensioenaanvraag. Hierin ziet u hoeveel nettopensioen u per maand gaat ontvangen. U kunt tot drie maanden voor uw geplande pensioendatum een pensioenvoorstel aanvragen. In vijf stappen uw pensioenvoorstel aanvragen: 1. Mijn situatie Hoeveel AOW-pensioen u ontvangt, hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt en of u alleen woont of samen met anderen. Om u een goed overzicht te geven van uw inkomsten na pensionering, ziet u in de grafiek ook uw AOW-pensioen. Bij PME vraagt u alleen het pensioen aan dat u bij PME heeft ondergebracht. 2. Overig pensioen Om binnen de mogelijkheden van uw PME-pensioenregeling de voor u meest gunstige keuzes te maken is het ook van belang om te kijken naar eventuele andere inkomsten. Zo heeft u een indicatie van uw totale pensioen. Op ziet u waar en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. 3. Mijn pensioenleeftijd U bouwt pensioen op tot uw AOW-leeftijd. Ligt uw AOW-leeftijd voor 67 jaar? Dan rekenen wij uw pensioen terug van 67 jaar naar uw AOW-leeftijd. Eerder of later met pensioen kan ook. U kunt dat hier kiezen. Op zijn vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar wordt. Uiterlijk kan dit op de eerste dag van de maand dat u 70 jaar wordt. Wilt u met deeltijdpensioen? Dat kan vanaf 20% en voor minimaal twaalf maanden. Wilt u hierna meer deeltijdpensioen? Dat is mogelijk, maar minder met pensioen kan niet meer. Gaat u van deeltijdpensioen naar volledig pensioen, dan geldt een termijn van minimaal drie maanden. Ik wil gedeeltelijk met pensioen na mijn AOW-leeftijd Deeltijdpensioen vanaf uw AOW-leeftijd is wel mogelijk, maar kunt u niet berekenen en aanvragen via de Pensioenplanner. Via onze Pensioenplanner kunt u uw deeltijdpensioen berekenen tot uw AOW-leeftijd. Uw pensioenconsulent en onze Servicedesk helpen u graag verder. 4. Hoogte van mijn pensioen Het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt is 50% van uw ouderdomspensioen als u met pensioen bent gegaan. Overlijdt u voor uw pensioeningangsdatum, dan ontvangt uw partner 70% van uw ouderdomspensioen. U kunt ervoor kiezen om bij de ingang van uw pensioen de verdeling aan te passen; meer ouderdomspensioen of meer partnerpensioen. Het verzekerd partnerpensioen van 20% kan niet worden ingewisseld. Heeft u geen partner? Dan is er maar één verstandige keuze: al het partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. 5. Tijdelijk verhogen of verlagen van mijn pensioen Standaard is uw pensioenuitkering vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt door de jaren heen even hoog. U kunt er voor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere of andersom. U kunt ervoor kiezen om vanaf uw AOW-leeftijd tot uw 69e, 72e of 75e een wat hoger of lager pensioen te ontvangen. U kunt niet aangeven hoeveel u wenst. Er zijn namelijk minimum- en maximumgrenzen. De Pensioenplanner in Mijn PME berekent dit voor u.

6 Uw pensioenaanvraag na het ontvangen van uw voorstel Als u uw voorstel heeft aangevraagd, ontvangt u binnen twee weken per post de berekening die u zelf in Mijn PME heeft gemaakt en het bijbehorende aanvraagformulier. Hierin ziet u de keuzes die u heeft gemaakt in Mijn PME. En wat dit betekent voor uw pensioen. Wilt u op basis van uw gemaakte berekening uw pensioen aanvragen, gebruikt u dan het aanvraagformulier. Als u uw aanvraagformulier met alle bijlagen naar ons stuurt, ontvangt u van ons binnen één maand een bevestiging van uw pensioenaanvraag. Hierin ziet u hoeveel nettopensioen u per maand ontvangt. MAANDEN Hoe verloopt mijn pensioenaanvraag? Ik ontvang deze brief en brochure Ik ga naar Pensioenplanner in Mijn PME Ik vraag een pensioenvoorstel aan Ik ontvang een pensioenvoorstel per brief met een berekening van mijn pensioen Ik bevestig mijn aanvraag door het aanvraagformulier terug te sturen naar PME Ik ontvang een bevestiging van mijn pensioenaanvraag (toekenbrief ) van PME Ik ga met pensioen Pensioenfonds van de Metalektro Postbus AC AMSTERDAM t: +31 (0) f: +31 (0) w: NIEUWE PENSIOENREGELING 2015 Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van PME gewijzigd. Dat was nodig om de pensioenen toekomstbestendig te maken, aan te passen aan nieuwe wetten van de overheid en zo goed mogelijk te beschermen tegen schommelingen op de financiële markten. Er is één pensioenregeling voor de Techniek. Dit is het resultaat van overleg tussen werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek en de Metalektro. Lees meer over onze pensioenregeling op onze speciale website Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke pensioeninformatie? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via PME

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Inhoud Voorwoord 3 Uw pensioen 4 Hoeveel pensioen? 6 Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 8 Veranderingen in uw

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie