Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop"

Transcriptie

1 Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015

2

3 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2 Wat gebeurt er als u... 6 arbeidsongeschikt wordt werkloos wordt uit dienst gaat met pensioen gaat 3 De verhoging van uw pensioen 8 4 Contact met PME 9 5 Begrippenlijst 11 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop 3

4 1. Uw Anw-hiaatpensioen bij PME Uw Anw-hiaatpensioen zorgt ervoor dat uw partner (de begunstigde) na uw overlijden een maandelijkse uitkering ontvangt tot de maand waarin hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. In deze brochure leggen wij in het kort uit hoe deze regeling eruit ziet en hoe u uw Anw-hiaatpensioen aanvraagt. Anw-hiaatpensioen Verzekerd bedrag Premie Ingang uitkering Geen Anw-hiaatpensioen bij overlijden binnen één jaar Tenzij een verklaring van de medisch adviseur Anw-hiaatpensioen is een partnerpensioen op risicobasis. Uw Anw-hiaatpensioen verzekert een inkomen voor uw partner als u overlijdt. De premie voor het Anw-hiaatpensioen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de leeftijd van uw partner en het verzekerde bedrag. Bereken zelf uw premie voor 2015, kijk hiervoor op onze website U heeft bij aanvang van het Anw-hiaatpensioen de keuze uit een verzekerd brutobedrag van minimaal en maximaal (2015) met stappen van 100. Als u het verzekerde bedrag wilt wijzigen, dan kan dat alleen als u ons dat schriftelijk vóór 1 oktober heeft laten weten. Het verzekerd bedrag wijzigt dan per 1 januari van het volgende jaar. Bij een verhoging van het verzekerde bedrag met meer dan 10% verlangt PME medische waarborgen. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast met het percentage van de verhoging van de wettelijke ANW-uitkering. Omdat u ieder jaar ouder wordt en de kans groter wordt dat u komt te overlijden, wordt de premie ieder jaar hoger. De premie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de leeftijd van u en uw partner op 1 januari. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Uw partner kan er ook voor kiezen de uitkering op een later tijdstip in te laten gaan. De uitgestelde uitkering wordt op de ingangsdatum opnieuw berekend. Als u overlijdt binnen één jaar na het afsluiten van de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen, ontvangt uw partner géén Anw-hiaatpensioen. Ook als u binnen één jaar na aanvang van uw relatie overlijdt, ontvangt uw partner geen Anw-hiaatpensioen. Met relatie wordt bedoeld een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een gezamenlijke huishouding met een notarieel samenlevingscontract. Verklaart de medisch adviseur van PME dat uw overlijden op ingangsdatum van de regeling of aanvang van uw partnerschap niet te voorzien was, dan ontvangt uw partner wel Anw-hiaatpensioen. 4 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

5 Beëindiging deelname Anw-hiaatpensioen Uw deelname aan de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen eindigt: - als het contract van uw werkgever met PME eindigt.* - als uw werkgever u afmeldt voor de regeling.* - als u niet meer deelneemt aan de basispensioenregeling van PME. - als uw partner overlijdt. - als de premie niet wordt betaald. - als u met pensioen gaat.* - als u zelf de deelneming opzegt en de verzekering niet voortzet. * u kunt het Anw-hiaatpensioen in enkele gevallen vrijwillig voortzetten, kijk voor meer informatie op pagina 6 en 7. Arbeidsongeschiktheid Opzeggen deelname Anw-hiaatpensioen Als u niet meer (volledig) kunt werken omdat u arbeidsongeschikt wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen. Als u recht heeft op een WIAuitkering, kan het Anw-hiaatpensioen in bepaalde gevallen premievrij worden voortgezet. Dat betekent dat u minder of geen premie hoeft te betalen. U kunt het Anw-hiaatpensioen per de eerste dag van elk kwartaal schriftelijk opzeggen. Doe dit uiterlijk één maand voorafgaand aan dat kwartaal. U en uw partner moeten beiden het beëindigingsverzoek ondertekenen. Ook kan het Anw-hiaatpensioen worden opgezegd als: - uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding wordt beëindigd. - uw partner overlijdt. - uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Beëindiging uitkering Bij betalingsachterstand regeling beëindigd Wettelijk verlof Als de Anw-hiaatpensioenuitkering is ingegaan vóór 1 januari 2014, stopt deze als uw partner 65 jaar wordt. Als de Anw-hiaatpensioenuitkering is ingegaan na 2013, dan stopt deze als uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Ook stopt de uitkering als uw partner overlijdt. Als uw werkgever de premie langere tijd niet betaalt, dan zal PME genoodzaakt zijn de regeling te beëindigen. PME zal u tijdig informeren als er een premieachterstand optreedt en wat hiervan de gevolgen zijn. Uw werkgever krijgt twee aanmaningen. Na de tweede aanmaning wordt u als deelnemer ingelicht. Als de werkgever dan nog niet betaalt, vervalt de volledige dekking. Uw Anw-hiaatpensioen is dan niet meer verzekerd. Bij wettelijke vormen van verlof, zoals levensloopverlof, sabbatical en studieverlof, bent u nog steeds verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen. Dit geldt voor een periode van maximaal 18 maanden. WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop 5

6 2. Wat gebeurt er als u... Premie bij arbeidsongeschiktheid Geen premievrijstelling Wettelijke risicodekking Vrijwillige voorzetting gaat verder...arbeidsongeschikt wordt Als u niet meer (volledig) kunt werken omdat u arbeidsongeschikt wordt, dan kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen. Als u recht heeft op een WIAuitkering, kan het Anw-hiaatpensioen in bepaalde gevallen premievrij worden voortgezet. Dat betekent dat u minder of geen premie hoeft te betalen. Premievrijstelling wordt niet verleend als: uw eerste ziektedag voor de aanvangsdatum van deelname aan de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen is....werkloos wordt Het kan voorkomen dat u werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt. Tijdens uw WWperiode is het overlijdensrisico van het Anw-hiaatpensioen gedekt alsof u nog gewoon deelneemt aan de regeling (wettelijke risicodekking). U blijft dus kosteloos verzekerd voor Anw-hiaatpensioen tijdens uw WW-periode. Na het einde van uw WW stopt de dekking van het overlijdensrisico. Gaat u weer werken bij een werkgever die onder de PME-regeling valt? Dan kunt u de Anw-hiaatpensioenregeling opnieuw afsluiten. Vrijwillige voortzetting gaat verder dan de wettelijke risicodekking tijdens uw WWperiode. Als u namelijk de regeling tijdens uw WW-periode vrijwillig hebt voortgezet, dan kunt u deze tijdens uw pensioen ook voortzetten. U kunt de Anw-hiaatpensioenregeling alleen voortzetten als u gelijktijdig ook de basispensioenregeling vrijwillig voortzet. U hoeft hiervoor niet de zogenaamde wachtperiode voort te zetten. Dit is de periode van 180 dagen waarin recht is op een WW-uitkering. Als u tijdens uw WW-periode het Anw-hiaatpensioen vrijwillig voortzet betaalt PME de premie. De premie voor vrijwillige voortzetting van de basispensioenregeling moet u zelf betalen. Eventueel komt u in aanmerking voor een bijdrage in de premie van PME. Meer informatie over vrijwillige voortzetting van uw basispensioenregeling vindt u in de folder Werkloosheid en pensioenopbouw op onze website. Of bel met onze Servicedesk. Tijdens uw TOP of pensioen betaalt u wel zelf de premie voor de ANW-hiaatpensioenregeling. De voortzetting van het Anw-hiaatpensioen eindigt uiterlijk op het moment dat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Nogmaals, kiest u voor alleen de wettelijke risicodekking dan kunt u de ANW-hiaatpensioenregeling tijdens uw pensioen niet voor eigen rekening voortzetten. Let op: vrijwillige voortzetting van het Anw-hiaatpensioen tijdens uw werkloosheid is alleen mogelijk als u ook de basispensioenregeling voortzet. Een verzoek om voortzetting moet binnen één jaar na beëindiging van uw baan worden ingediend. 6 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

7 Op onze website kunt u het aanvraagformulier Voortzetten eigen pensioen bij Werkloosheid downloaden, waarmee u deze voortzetting kunt aanvragen. Uit dienst gaan Vrijwillige voortzetting...uit dienst gaat Als u uit dienst gaat, eindigt uw deelname aan de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen. Als u opnieuw in dienst treedt bij een werkgever in de Metalektro, kunt u zich opnieuw aanmelden voor het Anw-hiaatpensioen. Als u dit binnen drie maanden na indiensttreding doet, dan vraagt PME geen medische waarborgen. Als u bij een bedrijf gaat werken dat het pensioen niet bij PME heeft ondergebracht, vervalt uw aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen. Als u een eigen bedrijf begint of als uw nieuwe werkgever geen pensioen aanbiedt, stopt uw deelname bij PME. U kunt uw Anw-hiaatpensioen voortzetten als u ook de basispensioenregeling bij PME voortzet. U betaalt voor de voortzetting zelf de volledige premie. Alleen als u recht heeft op een WW-uitkering, betaalt PME de premie. Meer informatie over vrijwillige voortzetting van uw pensioen vindt u in de folder Eigen bedrijf of werkgever zonder pensioen op onze website. Voortzetting na Pensionering...met pensioen gaat Als u met pensioen gaat, kunt u uw Anw-hiaatpensioen op eigen kosten voortzetten tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. U kunt uw keuze hiervoor via uw pensioenaanvraagformulier doorgeven aan PME. De ingangsdatum van voortzetting moet gelijk zijn aan de ingangsdatum van uw pensioen. WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop 7

8 3. De verhoging van uw pensioen Het leven wordt ieder jaar iets duurder. PME streeft ernaar uw pensioen ieder jaar te laten meestijgen met de stijging van de prijzen. Het jaarlijks verhogen van de pensioenen wordt indexatie genoemd. De verhoging van uw pensioen wordt betaald uit het beleggingsrendement. U betaalt er dus geen premie voor. Er is ook geen geld voor gereserveerd. De indexatie is dus voorwaardelijk: alleen als de financiële positie van PME het toelaat, kan uw pensioen worden geïndexeerd. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) voldoende hoog is. Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere overheidsregels voor indexatie. Indexatie komt pas in beeld bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110% en wanneer aan overige wettelijke voorwaarden voldaan wordt. Daaronder kan er geen indexatie worden gegeven. De beleidsdekkingsgraad van PME bevindt zich nog ruim onder de 110%. Daardoor en door de nog steeds onzekere economie verwacht PME dat uw pensioen de komende jaren niet verhoogd zal worden. 8 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

9 4. Contact met PME Vragen? Bel of mail de Servicedesk Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan op onze website of neem contact op met onze Servicedesk. De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer Of stuur een mail met uw vraag naar: Wilt u een uitgebreid gesprek over uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een pensioenconsulent bij u in de buurt. De telefoonnummers vindt u op onze website. Een afspraak is zo gemaakt. Extra informatie van PME Meer informatie Op onze website vindt u meer informatie over de laatste ontwikkelingen, de kerncijfers van PME, brochures en aanvraagformulieren. Met specifieke vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van PME. Op te vragen informatie: overzicht waarin staat hoeveel pensioen er voor u geregeld is het voor u geldende pensioenreglement het jaarverslag inclusief de jaarrekening van PME verklaring inzake beleggingsbeginselen het uitvoeringsreglement van PME voor u relevante informatie over beleggingen informatie over: - het langetermijnherstelplan - het jaarverslag inclusief de jaarrekening - informatie over het uitruilen van pensioensoorten - hoogte van de dekkingsgraad - het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van De Nederlandsche Bank/Autoriteit Financiële Markten - de eventuele aanstelling van een bewindvoerder Als de pensioenregeling wijzigt, dan ontvangt u voorafgaand aan de wijziging binnen drie maanden hierover meer informatie. WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop 9

10 Belangrijke informatie van u Een klacht over PME? Pensioenreglement is bepalend Houdt u ons ook op de hoogte? U bent verplicht ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Als u een onjuistheid ziet in de informatie die u van ons ontvangt, dan bent u verplicht om dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Klacht Wij regelen uw pensioenzaken zo goed mogelijk voor u. Toch kan het zijn dat u ergens een klacht over heeft. PME heeft daarvoor een eigen klachtenregeling. Ook heeft PME een geschillenregeling. Hierbij kunt u een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een genomen besluit door het fonds op grond van het reglement of een Aanvullend reglement. De procedure vindt u op onze website. Een klacht of bezwaar kunt u richten aan de klachtencoördinator van PME, Postbus 9103, 1006 AC Amsterdam, of aan Over de welkomstbrief en de brochure De brief en de brochure zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de op dit moment bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden via onze website of opvragen bij de Servicedesk. 10 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

11 5. Begrippenlijst Deelname Als werknemer van een bij PME aangesloten werkgever kunt u voor uw partner een Anw-hiaatpensioen afsluiten bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Premie De premie voor het Anw-hiaatpensioen wordt jaarlijks berekend. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de leeftijd van uw partner en het verzekerde bedrag. Partner Als partner wordt gezien: - uw echtgenoot of echtgenote; - degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft; - degene met wie u minimaal een half jaar samenwoont, met een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen en waarin de mogelijkheid van eenzijdige opzegging van het contract is opgenomen. Stuur PME altijd een kopie van het samenlevingscontract. Samenlevingscontract Een schriftelijke overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die een relatie hebben en een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen). Stuur PME altijd een kopie van het samenlevingscontract. WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop 11

12 Pensioenfonds van de Metalektro Postbus AC AMSTERDAM t: +31 (0) f: +31 (0) w: PME

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie