Vrijwillige voortzetting na ontslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillige voortzetting na ontslag"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wilt u wel pensioen blijven opbouwen? Dat kunt u dat bij ons op eigen kosten doen. Wij noemen deze regeling vrijwillige voortzetting. Vul dit formulier in als u gebruik wilt maken van deze regeling. In de bijlage van dit formulier leest u welke voorwaarden voor u gelden. Terugsturen Vraag vrijwillige voortzetting binnen zes maanden na uw ontslag bij ons aan. Anders kunnen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. U kunt dit formulier digitaal invullen. Daarna print u het uit en ondertekent u het. U stuurt het formulier naar: Pensioenfonds Zorg en Welzijn Antwoordnummer VB Zeist 1. Uw gegevens 1a. Uw klantnummer bij PFZW (U vindt uw klantnummer op uw pensioenoverzicht) 1b. Uw persoonsgegevens De heer Mevrouw Voorletters Geboortenaam Geboortedatum 1c. Uw adres Straat Postcode Telefoonnummer Land Woonplaats Huisnummer 2. Uw situatie 2a. Kruis aan waarom u vrijwillig wilt voortzetten. Ga daarna verder met de vraag die achter uw situatie staat. U ontvangt een loongerelateerde uitkering (WIA, WW, Ziektewet, wachtgeld of stamrecht) > Ga verder met 3 U ontvangt geen loongerelateerde uitkering > Ga verder met 4 U heeft een fictieve opzegtermijn na gedwongen ontslag > Ga verder met 5 U gaat na uw ontslag verder als zelfstandig ondernemer. > Vul dan niet dit aanvraagformulier in maar het Aanvraagformulier vrijwillige voortzetting zelfstandig ondernemer. pag. 1

2 3. U ontvangt een loongerelateerde uitkering Een loongerelateerde uitkering is een WIA-uitkering, WW-uitkering, Ziektewet-uitkering maar ook een wachtgeld- of stam rechtuitkering, of een combinatie van deze uitkeringen. Niet alle uitkeringen hebben dezelfde regels. Lees daarom voordat u deze vraag invult punt 1 van de voorwaarden. Die vindt u achter dit formulier. 3a. Ontvangt u een WIA-uitkering? Kruis de optie aan die voor u van toepassing is en ga daarna verder met de vraag die achter uw antwoord staat. Nee, ik ontvang geen WIA-uitkering. > Ga verder met 3b Ja, Ik heb een WGA-uitkering en ik wil vrijwillig voortzetten voor het werkloosheidsdeel van deze uitkering. > Ga verder met 3c Ja, ik heb een IVA-uitkering. > Ga verder met 3e Ja, Ik heb een WGA-uitkering en ik wil vrijwillig voortzetten voor het arbeidsongeschiktheidsdeel waarvoor ik geen premievrij pensioen opbouw. > Ga verder met 3e 3b. Welke loongerelateerde uitkering ontvangt u? U kunt hier maar één keuze opgeven. Ontvangt u meer dan één uitkering? Kruis dan alleen de uitkering aan die u in totaal het langst ontvangt: WW-uitkering Ziektewet-uitkering Stamrecht Wachtgeld > Stuur een kopie mee van het document waarin staat dat u een loongerelateerde uitkering ontvangt. Dat is een beslissing van UWV of een persoonlijke regeling. 3c. Hoeveel uren per week werkte u voordat u uw loongerelateerde uitkering ontving? uur 3d. Voor hoeveel uren per week bent u werkloos? uur 3e. Periode Hieronder vult u de begin- en einddatum van uw vrijwillige voortzetting in. U kunt maximaal vrijwillig voortzetten tot de einddatum van uw loongerelateerde uitkering. Begindatum Einddatum > Ga verder met 6 pag. 2

3 4. U ontvangt geen loongerelateerde uitkering Als u geen loongerelateerde uitkering ontvangt, kunt u maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Lees voordat u deze vraag invult punt 2 van de voorwaarden. Die vindt u achter dit formulier. 4a. Periode Hieronder vult u de begin- en einddatum van uw vrijwillige voortzetting in. De begindatum is de dag na uw ontslag. De einddatum is uiterlijk drie jaar na de begindatum. Begindatum Einddatum > Ga verder met 6 5. U heeft een fictieve opzegtermijn na gedwongen ontslag Deze situatie is op u van toepassing als uw ontslag direct is ingegaan en uw werkgever geen rekening heeft gehouden met de opzegtermijn in uw cao. Lees voordat u deze vraag invult punt 3 van de voorwaarden. Die vindt u achter dit formulier. 5a. Periode Hieronder vult u de begin- en einddatum van uw vrijwillige voortzetting in. Begindatum Einddatum > Stuur een kopie mee van de afwijzingsbeslissing WW-uitkering van UWV. 6. Offerte Nadat u dit aanvraagformulier heeft opgestuurd, ontvangt u een offerte van ons. 6a. Wilt u dat wij een kopie van de offerte naar uw (ex-)werkgever sturen? Nee Ja 7. Rekening voor de premie 7a. Naar wie moeten wij de rekening voor de premie sturen? Let op: kruis alleen uw (ex-)werkgever aan als u dat heeft afgesproken. Uzelf Uw (ex-)werkgever pag. 3

4 8. Documenten 8a. Wilt u kopieën van de volgende documenten meesturen (als dat van toepassing is)? beslissing van UWV persoonlijke regeling waarin de begin- en einddatum en de hoogte van uw uitkering staat afwijzingsbeslissing WW-uitkering van UWV 9. Ondertekening Heeft u het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en stuur het met de gevraagde documenten naar ons op. Datum dag maand jaar Naam Handtekening pag. 4

5 Voorwaarden Vrijwillige voortzetting na ontslag Als u ontslagen bent, bouwt u geen pensioen meer op via uw werkgever. Om hier iets aan te doen kunt u bij PFZW vrijwillig voortzetten. Dat betekent dat u op eigen kosten pensioen opbouwt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Die leest u hieronder. Onder 1 tot en met 3 staan drie situaties beschreven. Lees de voorwaarden voor uw situatie en ga daarna verder met U ontvangt een loongerelateerde uitkering Een loongerelateerde uitkering kan een WIA-uitkering, WW-uitkering of Ziektewet-uitkering zijn, maar ook een wachtgeld- of stamrechtuitkering, of een combinatie van deze uitkeringen. Het totaal van de uitkeringen moet wel minimaal 70% van het minimumloon zijn. Als u gedeeltelijk werkloos bent, geldt dit percentage naar verhouding. a. Pensioenopbouw aanvullen bij een WGA-uitkering (arbeidsongeschiktheidsdeel) of een IVA-uitkering Als u een WGA- of IVA-uitkering ontvangt, heeft u recht op premievrije pensioenopbouw. Deze is bij een IVA-uitkering gebaseerd op 75% van het salaris waarover u pensioen opbouwt. Bij een WGA-uitkering is dit tijdens de eerste twee maanden ook 75% en vanaf de derde maand 70%. Doordat u geen volledig salaris meer ontvangt, bouwt u ook geen volledig pensioen meer op. Wilt u wel een volledig pensioen opbouwen? Kruis dan bij vraag 3a op het formulier de optie aan die voor u van toepassing is. > Vraag uw vrijwillige voortzetting aan binnen zes maanden nadat u uw toekenningsbrief premievrije pensioenopbouw heeft ontvangen. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. b. WGA-uitkering (werkloosheidsdeel) Een loongerelateerde WGA-uitkering bestaat uit een arbeidsongeschiktheidsdeel en een werkloosheidsdeel. Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op premievrije pensioenopbouw. Voor het gedeelte dat u werkloos bent, kunt u een vrijwillige voortzetting aanvragen. Wilt u dat doen? Kruis dan het vakje WGA-uitkering (werkloosheidsdeel) aan bij vraag 3a op het formulier. > Vraag uw vrijwillige voortzetting aan binnen zes maanden nadat u uw toekenningsbrief premievrije pensioenopbouw heeft ontvangen. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. c. Ontvangt u een Ziektewet-uitkering van UWV? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dat geldt dan voor de periode van het einde van uw dienstverband tot de ingangsdatum van uw WW- of WIA-uitkering. Is dit uw situatie? Kruis dan het vakje Ziektewet-uitkering aan bij vraag 3b op het aanvraagformulier. > Stuur met uw aanvraag een kopie mee van de beslissing van UWV. d. Ontvangt u een wachtgeld- of stamrechtuitkering? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dat mag als uw wachtgeld- of stamrechtuitkering alleen of samen met andere uitkeringen minimaal 70% van het minimumloon is. Is dit uw situatie? Kruis dan het vakje Wachtgeld of Stamrecht aan bij vraag 3b op het aanvraagformulier. > Stuur een kopie mee van uw persoonlijke regeling. Daarin moeten de begin- en einddatum en de hoogte van uw uitkering staan. 2. U ontvangt geen loongerelateerde uitkering Ook als u geen loongerelateerde uitkering ontvangt kunt u vrijwillig voortzetten bij PFZW. Dat kan voor maximaal drie jaar. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw dienstverband bij uw laatste werkgever is (gedeeltelijk) beëindigd. U heeft ten minste drie jaar pensioen opgebouwd bij PFZW vanuit een dienstverband. Heeft u al een keer gebruik gemaakt van vrijwillige voortzetting voor drie jaar of als zelfstandig ondernemer? Dan moet u daarna opnieuw drie jaar pensioen hebben opgebouwd bij PFZW. Na die drie jaar mag u opnieuw vrijwillige voortzetting aanvragen. De vrijwillige voortzetting begint op de dag na uw ontslag. U mag met uw vrijwillige voortzetting uw pensioenopbouw aanvullen tot het pensioen dat u opbouwde voor uw ontslag. Uw AOW gaat pas over meer dan drie jaar in. Deze voorwaarde geldt niet als u een salaris ontvangt, als zelfstandige werkt, of om medische redenen niet kunt werken. Heeft u nog een andere pensioenverzekeraar? Gaat u ook pensioen opbouwen bij een andere pensioenverzekeraar? Geef dat dan zelf aan ons door. Ook tijdens uw vrijwillige voortzetting. Als u het niet doorgeeft en daardoor te veel pensioen opbouwt, kan de Belastingdienst daar extra belasting over heffen. Hoe lang mag u vrijwillig voortzetten? De vrijwillige voortzetting stopt na maximaal drie jaar. Of eerder als binnen drie jaar uw AOW ingaat. Deze voorwaarde geldt niet als u een salaris ontvangt, als zelfstandige werkt, of om medische redenen niet kunt werken. Premie betalen De premie voor uw vrijwillige voortzetting bestaat uit twee delen: Een gedeelte van de premie betaalt u voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Een gedeelte van de premie betaalt u voor arbeidsongeschiktheidspensioen. pag. 5

6 Voorwaarden Vrijwillige voortzetting na ontslag Heeft u toch een loongerelateerde uitkering? Ontvangt u op dit moment een loongerelateerde uitkering? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst vrijwillig voort te zetten op basis van uw loongerelateerde uitkering. De pensioenpremie is dan lager. Na de beëindiging van uw loongerelateerde uitkering kunt u de rest van de periode nog vrijwillig voortzetten. Dat is maximaal drie jaar. Heeft u vragen? Als u nog vragen heeft over dit formulier of de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice via (030) Zij helpen u graag verder. De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. 3. U heeft een fictieve opzegtermijn na gedwongen ontslag Is uw ontslag direct ingegaan? En heeft uw werkgever geen rekening gehouden met de opzegtermijn die wettelijk of in de cao is geregeld? Dan heeft u waarschijnlijk een vergoeding gekregen in plaats van salaris. Het gaat om de periode tussen het einde van uw dienstverband en de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Dit noemen wij de fictieve opzegtermijn. Omdat u tijdens deze opzegtermijn geen salaris ontvangt maar een vergoeding, bouwt u geen pensioen op. Wilt u tijdens de opzegtermijn wel pensioen blijven opbouwen? Vul dan vraag 5 in op het formulier. > Stuur met uw aanvraag een kopie mee van de afwijzingsbeslissing WW-uitkering van UWV. 4. Is uw pensioenpremie aftrekbaar? Betaalt u de rekening voor uw premie zelf? Dan kunt u de premie in veel gevallen verrekenen met uw inkomstenbelasting. Wilt u weten of dit ook voor u geldt? Neem dan contact op met de Belastingdienst via 5. Premie tussentijds aanpassen Wij kunnen ons voorstellen dat u de premie die u betaalt soms wilt aanpassen, bijvoorbeeld omdat uw inkomsten verschillen. Onder voorwaarden mag u uw percentage vrijwillige voortzetting daarom twee keer per jaar aanpassen. U kunt het percentage dan verlagen of verhogen. Dit kan niet als u een vrijwillige voortzetting afsluit tijdens fictieve opzegtermijn, of tijdens een WGA- of IVA-uitkering. 6. Gratis verzekerd Na uw ontslag bouwt u geen pensioen op. Ontvangt u een loongerelateerde uitkering? Dan bent u wel gratis verzekerd voor de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Is deze gratis risicodekking voldoende voor u, dan hoeft u geen vrijwillige voortzetting af te sluiten. U moet zich wel zelf aanmelden voor de gratis dekking. Dat doet u via het formulier Bescherming bij verlof en werkloosheid. Dat kunt u zelf downloaden op of opvragen bij de klanten service, telefoon: (030) Pensioenfonds Zorg en Welzijn Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist pag. 6

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie