Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen?

2 Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn pensioen pagina 6 H04 Vrijwillige voortzetting van mijn pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid pagina 8 H05 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn inkomen pagina 10 H06 Waar moet ik op letten? pagina 15 H07 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf pagina 17 H08 Mogelijke gevolgen van een herkeuring pagina 18 H09 Vragen pagina 20 Arbeidsongeschikt 2

3 Hoofdstuk 01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? Als u twee jaar ziek bent geweest, kunnen een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaren. Ze doen dat als u door uw ziekte niet of onvoldoende in staat bent om in uw eigen inkomen te voorzien. U kunt dan aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werd u vóór 1 januari 2004 ziek en kreeg u daarna een uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)? Dan blijft die regeling voor u bestaan. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen en uw pensioen. U leest er alles over in deze brochure. U ziet ook hoe bpfbouw u helpt de gevolgen op te vangen. In hoofdstuk 6 staan zaken waar u goed op moet letten. Vooral de dingen die u zelf moet doen! Verwacht u een herkeuring? Lees dan ook hoofdstuk 8 met extra aandacht. Arbeidsongeschikt 3

4 Arbeidsongeschikt 4

5 Hoofdstuk 02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? Als u arbeidsongeschikt bent geworden, moet u drie dingen weten: 1. U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat bpfbouw de opbouw van uw ouderdomspensioen gedeeltelijk voortzet. Zonder dat u premie betaalt. Als u volledig arbeidsongeschikt bent bouwt u 65% op van het bedrag dat u als werkende zou opbouwen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bouwt u ook minder op. U moet premievrije pensioenopbouw tijdig aanvragen. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar na uw eerste WIA- of WAO-dag. De premievrije pensioenopbouw gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. U leest hier meer over in hoofdstuk U bouwt bij premievrije opbouw geen volledig pensioen op. Daarnaast neemt u ook niet langer deel aan de aanvullingsregeling. U kunt het ontbrekende deel van uw pensioen wel zelf opbouwen. U kiest dan voor vrijwillige voortzetting. U moet vrijwillige voortzetting tijdig aanvragen. Meer weten? Lees dan hoofdstuk Als u arbeidsongeschikt bent kunt u, afhankelijk van de sector waarin u werkt, recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen). Dit is een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. U vraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen zelf bij ons aan. U doet dit schriftelijk, binnen twaalf maanden na uw eerste WIA-dag. Aanvullingsregeling De aanvullingsregeling zorgt ervoor dat u eerder kunt stoppen met werken. De aanvullingsregeling vult uw pensioen aan. Wij verhogen uw pensioen met de aanvulling als u 60 of 62 (UTA) wordt. U moet wel voldoen aan alle voorwaarden. En u moet deelnemen aan onze pensioenregeling op het moment dat we uw pensioen verhogen. De regeling verschilt per sector. Meer informatie vindt u op bpfbouw.nl/aanvulling. Arbeidsongeschikt 5

6 Hoofdstuk 03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn pensioen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u bpfbouw vragen de opbouw van uw pensioen voort te zetten. Als bpfbouw akkoord gaat met uw verzoek, hoeft u geen premie te betalen. We noemen dit premievrije pensioenopbouw. Welk deel van uw pensioenopbouw neemt bpfbouw dan voor haar rekening? Dat hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Kijk maar: Arbeidsongeschiktheidspercentage Welk deel van de middelloonregeling zet bpfbouw voort? 65% of meer 65% 45 tot 65% 32,5% 25 tot 45% (WAO) 35 tot 45% (WIA) Tot 25% (WAO) Tot 35% (WIA) 16,25% Geen Stel dat mijn arbeidsongeschiktheid toeneemt Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger wordt, zal bpfbouw uw premievrije pensioenopbouw niet zomaar verhogen. Wij doen dit alleen als u voor het deel dat u wel kunt werken, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dat is het geval als: U voor dat deel werkt bij een werkgever die pensioenpremie betaalt aan bpfbouw. U voor dat deel heeft gekozen voor vrijwillige voortzetting. U leest meer over vrijwillige voortzetting in hoofdstuk 4. Wat gebeurt er als mijn WIA- of WAO-uitkering wordt verlaagd of stopt? Dan kan uw premievrije pensioenopbouw lager worden of zelfs stoppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld na een herkeuring. Geldt dat voor u? Dan is het volgende van belang: U bouwt tijdens uw arbeidsongeschiktheid niet volledig pensioen op. U doet ook niet mee aan de aanvullingsregeling. Stel u wordt weer arbeidsgeschikt. Dan komt u later misschien tekort om eerder met pensioen te gaan. U kunt dit voorkomen door op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt al te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. Arbeidsongeschikt 6

7 Hoe vraag ik premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw? Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Arbeidsongeschikt 11 7

8 Hoofdstuk 04 Vrijwillige voortzetting van mijn pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid niet verandert, loopt uw WIA- of WAO-uitkering door tot uw AOW-leeftijd. Bij bpfbouw bouwt u voor een deel premievrij pensioen op. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (zie de tabel op pagina 6). Voor het deel dat u geen pensioen opbouwt, kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Er bestaan twee vormen van vrijwillige voortzetting: 1. U zet uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregeling vrijwillig voort. Dat laatste is zelfs verplicht. Als u de pensioenregeling wilt voortzetten, moet u ook de aanvullingsregeling voortzetten. U houdt zo de opbouw van uw pensioen op peil en verliest bovendien geen aanvullingsrechten (zolang u aan de voorwaarden voldoet). 2. U zet alleen uw deelname aan de aanvullingsregeling vrijwillig voort. U kunt nog steeds onder voorwaarden aanspraak maken op een aanvulling. U vindt de voorwaarden op bpfbouw.nl/aanvulling. Heeft u geen internet? Ga dan naar uw vakbondsconsulent of bel de Pensioen Informatielijn. Kiest u voor vrijwillige voortzetting? Dan bepaalt u zelf of u keuzemogelijkheid 1 of 2 wilt. In beide gevallen betaalt u zelf het werkgeversdeel én het werknemersdeel van de premie. Op bpfbouw.nl/pensioenpremie kunt u zelf berekenen hoe hoog de premie is. Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan? Dat is toegestaan zolang u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt. U kunt voor maximaal drie jaar uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Daarnaast moet u blijven voldoen aan de voorwaarden van de aanvullingsregeling. Raadpleeg daarom altijd uw vakbondsconsulent! Vrijwillige voortzetting is een lastig onderwerp. Maar wel belangrijk. Het is altijd verstandig om uw vakbondsconsulent te raadplegen, voordat u een besluit neemt over vrijwillige voortzetting. Wacht daar niet te lang mee. U moet vrijwillige voortzetting namelijk tijdig aanvragen. Arbeidsongeschikt 8

9 Hoe vraag ik vrijwillige voortzetting aan? Zo vraagt u vrijwillig voortzetting aan: Ga naar bpfbouw.nl/vrijwilligevoortzetting Onder het kopje Downloads vindt u het aanvraagformulier vrijwillige voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Print het aanvraagformulier voor uit. Lees de uitleg bij het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid. Vul het formulier in en stuur het op binnen 9 maanden na: Uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag of De dag waarop uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd. Arbeidsongeschikt 11 9

10 Hoofdstuk 05 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn inkomen Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u mogelijk een uitkering van UWV. Daarnaast heef u mogelijk recht op het arbeidsongschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen van bpfbouw. Dit een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. In dit hoofdstuk leest u in welke gevallen u recht heeft op dit pensioen. Let op! UWV bepaalt welke uitkering u ontvangt. Kijk daarom ook op 1. U heeft mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheids pensioen Bent u arbeidsongeschikt geworden na 28 december 2005? Dan ontvangt onder voorwaarden een uitkering van UWV. Daarnaast heeft u mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Lees hier wat dit betekent voor uw inkomen en pensioen. Ik ben na 28 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en ik heb recht op een WIA-uitkering. Wat betekent dit voor mijn inkomen? U bent arbeidsongeschikt als UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken en niet het inkomen kan verwerven dat u voor die tijd verdiende. UWV kan u dan een uitkering op grond van de WIA toekennen. Of u een uitkering krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WIA-uitkering te beperken, hebben CAO-partijen in de sectoren Bouwbedrijf, Timmerindustrie, Natuursteenbedrijf en de Betonmortelindustrie het arbeidsongeschiktheidspensioen ingevoerd. Het is een regeling van bpfbouw. U ziet in de tabel op bladzijde 12 hoe hoog dit pensioen is. Let op: Werkt u in de sector Afbouw, Bikudak of de Baksteenindustrie? Die sectoren kennen geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik ben volledig arbeidsongeschikt (80-100%). Wat betekent dit voor mijn inkomen? Als de kans klein is dat u weer kunt werken, ontvangt u een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Is dat niet het geval? Dan ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), zie hierna. Arbeidsongeschikt 10

11 De IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatste loon voordat u ziek werd. Hierbij geldt wel een maximum. U houdt uw IVA-uitkering zolang u volledig arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%). Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan kan UWV u een WGA-uitkering toekennen. De WGA-uitkering vult (tot een maximum) het deel aan dat u niet kunt verdienen. U zorgt zelf voor het deel dat u nog wel kunt verdienen volgens UWV (zie hierna). U houdt een WGA-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. UWV kent de volgende WGA-uitkeringen: A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU), gevolgd door B - WGA-vervolguitkering (VVU) of C - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU). A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) Als u na twee jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, krijgt u meestal eerst een loon- gerelateerde uitkering (LGU). De hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Zolang u een loongerelateerde WGA- uitkering ontvangt, heeft u geen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. U krijgt dus meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Maar welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. B - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU) Als u minstens de helft verdient van wat u volgens UWV zelf kunt verdienen, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU). Zolang u een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, heeft u geen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Arbeidsongeschikt 11

12 C - WGA-vervolguitkering (VVU) De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u minder dan de helft daarvan? Of verdient u niets? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseert UWV de vervolguitkering op uw vroegere loon. Zolang u de WGA-vervolguitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Hoe hoog is mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? Mate van arbeidsongeschiktheid vult aan tot Arbeidsongeschiktheidspensioen 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 35% Geen arbeidsongeschiktheidspensioen Ik werk in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. Wat betekent dit voor mijn pensioen? Dan heeft u wellicht ook recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet daarvoor wel aan de volgende voorwaarde voldoen: u had direct voorafgaand aan uw ziekte een dienstverband in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. U leest er meer over in hoofdstuk U heeft mogelijk recht op het invaliditeitspensioen Bent u arbeidsongeschikt geworden voor 29 december 2005? Dan ontvangt onder voorwaarden een uitkering van UWV. Daarnaast heeft u mogelijk recht op het invaliditeitspensioen van bpfbouw. Lees hier wat dit betekent voor uw inkomen en pensioen. Ik ben voor 29 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en ik heb recht op een WAO-uitkering. Wat betekent dit voor mijn inkomen? U bent arbeidsongeschikt als UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken. U komt dan onder voorwaarden in aanmerking voor een uitkering op grond van de WAO. U ontvangt dan: A - Eerst een WAO-loondervingsuitkering. B - Daarna een WAO-vervolguitkering. Met Arbeidsongeschikt pensioen gaan 12

13 Om het inkomensverlies voor werknemers met een WAO-uitkering te beperken, hebben de CAO-partijen het invaliditeitspensioen ingevoerd. Dit pensioen is een regeling van bpfbouw. A - U ontvangt eerst een WAO-loondervingsuitkering Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt deze uitkering 75% van uw laatste loon, voordat u ziek werd. Hierbij geldt echter een maximum. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe lang heeft u recht op een loondervingsuitkering? Dat hangt af van uw leeftijd op uw eerste WAO-dag. U ziet dat in de tabel hierna. Zolang u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw leeftijd op uw eerste WAO-dag Jonger dan 33 jaar Hoe lang duurt uw loondervingsuitkering? 0 jaar 33 t/m 37 jaar 0,5 jaar 38 t/m 42 jaar 1,0 jaar 43 t/m 47 jaar 1,5 jaar 48 t/m 52 jaar 2,0 jaar 53 t/m 57 jaar 3,0 jaar 58 jaar en ouder maximaal 6 jaar B - Daarna ontvangt u een WAO-vervolguitkering De WAO-vervolguitkering begint als de WAO-loondervingsuitkering stopt. Als u arbeidsongeschikt blijft, kan deze uitkering tot uw AOW-leeftijd duren. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt de WAOvervolguitkering 75% van het zogeheten vervolgdagloon. Dit bestaat uit het minimumloon plus een aanvulling. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw leeftijd en uw laatste loon voordat u ziek werd. Er zit wel een maximum aan. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Gedurende de WAO-vervolguitkering komt u in aanmerking voor een invaliditeitspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Arbeidsongeschikt 13

14 Hoe hoog is mijn invaliditeitspensioen? Arbeidsongeschiktheidspercentage Invaliditeitspensioen vult aan tot 80 tot 100% voordat u ziek werd 70% van uw laatste loon 65 tot 80% voordat u ziek werd 50,75% van uw laatste loon 55 tot 65% voordat u ziek werd 42% van uw laatste loon 45 tot 55% voordat u ziek werd 35% van uw laatste loon 35 tot 45% voordat u ziek werd 28% van uw laatste loon 25 tot 35% voordat u ziek werd 21% van uw laatste loon 15 tot 25% voordat u ziek werd 14% van uw laatste loon Minder dan 15% Geen invaliditeitspensioen Let op: bent u UTA-werknemer in de sector Bouwbedrijf? Of werkte u in de sector Betonmortelindustrie, Bikudak, of Baksteenindustrie? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw werkgever heeft mogelijk ergens anders een verzekering afgesloten. Vraag dit na bij uw werkgever. Arbeidsongeschikt 14 11

15 Hoofdstuk 06 Waar moet ik op letten? Moet ik een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen zelf aanvragen? Zodra u een vervolguitkering ontvangt, moet u het arbeidsongeschiktheidsof invaliditeitspensioen schriftelijk aanvragen bij bpfbouw. Vraag het in elk geval binnen een jaar na toekenning van de vervolguitkering aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. Bent u te laat? Dan krijgt u over de jaren daarvoor geen uitkering. Stuur een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen in? Tegelijk met uw vervolguitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan het einde van de maand. De uitbetaling van het invaliditeitspensioen vindt plaats rond de 25e dag van de maand. Daarnaast krijgt u elk jaar een vakantietoeslag van 8%. Wanneer stopt het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen? Uw arbeidsongeschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen wordt stopgezet in de volgende gevallen: uw WIA- of WAO-uitkering van UWV is beëindigd u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bij WIA of minder dan 15% arbeidsongeschitk bent bij WAO vanaf het moment dat uw ouderdomspensioen bij bpfbouw ingaat uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Klopt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen nog? BpfBOUW keert het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen uit op grond van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw vervolguitkering. We krijgen deze gegevens van UWV. De gegevens zijn niet altijd actueel. Het is namelijk mogelijk dat UWV nog over een wijziging van uw uitkering moet beslissen. Hier kan een lange tijd overheen gaan. Het gevolg is dat UWV geregeld een beslissing met terugwerkende kracht moet nemen. BpfBOUW kan dan niet anders dan de eventueel noodzakelijke veranderingen in uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen ook met terugwerkende kracht door te voeren. Arbeidsongeschikt 15

16 Nieuwe beschikking van UWV ontvangen? Geef dit aan ons door! Is uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de hoogte van uw WIA- of WAOuitkering lager geworden? Dan heeft dat vaak gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Heeft u van UWV een nieuwe beschikking gekregen? Stuur dan de beschikking van UWV gelijk naar ons op. Wij passen het arbeidsongeschiktheidspensioen dan gelijk aan. Zo voorkomt u dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Let op! Vraag zelf premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw In het begin van deze brochure wezen wij u er al op. Premievrije pensioenopbouw moet u zelf aanvragen. Ontvangt u een WIAof WAO-uitkering? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Ik heb vragen over mijn WIA- of WAO-uitkering. Waar kan ik voor mijn vragen terecht? Ga naar of bel UWV, tel (lokaal tarief ). Ik heb vragen over mijn arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen. Waar kan ik voor mijn vragen terecht? Bel dan de Pensioen Informatielijn, tel Arbeidsongeschikt 16

17 Hoofdstuk 07 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? En was u direct voorafgaand aan uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag werkzaam in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan heeft u niet alleen recht op een invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. U heeft dan ook recht op een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik viel tot mijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor het Natuursteenbedrijf. Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan krijgt u drie jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheids pensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1994 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het maakt ook uit of u het uw eerste, tweede of derde uitkeringsjaar is. Ik viel tot mijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor de Timmerindustrie. Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan krijgt u vier jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1995 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar ook van de vraag of u het uw eerste, tweede, derde of vierde uitkeringsjaar is. Na beëindiging van het aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen heeft u vervolgens jaarlijks recht op een eindejaarsuitkering. Arbeidsongeschikt 17

18 Hoofdstuk 08 Mogelijke gevolgen van een herkeuring Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan kunt u op een gegeven moment een herkeuring krijgen. Dit kan verschillende gevolgen hebben. We lichten deze mogelijkheden toe en vertellen wat de gevolgen kunnen zijn. A - Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager Dan kan dat in de onderstaande gevallen gevolgen hebben. U ontvangt een WIA-uitkering en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 35%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 15%. In dat geval bent u niet meer arbeidsongeschikt. Uw WIA- of WAO-uitkering van UWV wordt beëindigd. Uw premievrije pensioenopbouw in Pensioenregeling Bouwnijverheid stopt. Heeft u nog een (gedeeltelijk) dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw? Dan blijft u (voor dat deel) deelnemen aan Pensioenregeling Bouwnijverheid. U ontvangt geen arbeidsongeschikheids- of invaliditeitspensioen meer. U ontvangt een WAO-uitkering en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 15 en 65%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 35 en 65%. Uw WIA- of WAO-uitkering wordt mogelijk verlaagd. BpfBOUW verlaagt wellicht uw premievrije pensioenopbouw. U kunt in hoofdstuk 3 nakijken of dit voor u het geval is. Is dit inderdaad zo? Dan bouwt u minder ouderdomspensioen op. Uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen wordt mogelijk verlaagd. Het is dan mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Arbeidsongeschikt 18 11

19 B Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering en is uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger geworden? Dan kan dit gevolgen hebben: U ontvangt een hoger invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is het geval als u door de verhoging van uw arbeidsongeschiktheidspercentage recht heeft op een hoger percentage van uw laatste loon voordat u ziek werd. Wordt uw WIA-uitkering verhoogd tot het maximum (WGA: 70% en IVA:75%), dan vervalt het arbeidsongeschiktheidspensioen. U heeft wellicht recht op een hogere premievrije pensioenopbouw door bpfbouw. U kunt dit nalezen in hoofdstuk 3. Maar let op! BpfBOUW verhoogt de premievrije pensioenopbouw alleen als u voor het deel, dat u arbeidsgeschikt was, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dit is het geval als u bent blijven werken bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw. Of als u heeft gekozen voor vrijwillige voortzetting. Over vrijwillige voortzetting leest u meer in hoofdstuk 4. C - Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk In dat geval verandert er niets. Arbeidsongeschikt 19

20 Hoofdstuk 09 Vragen? Heeft u een vraag en kon u het antwoord niet vinden in deze brochure? Dan heeft u de volgende mogelijkheden: U kijkt op bpfbouw.nl U raadpleegt uw vakbondsconsulent U vraagt uw werkgever om informatie U belt de Pensioen Informatielijn, tel Houdt mijn pensioen zijn waarde? bpfbouw probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijzen, zodat u altijd hetzelfde kunt blijven kopen. Dit noemen wij onze ambitie. Verhogingen over de afgelopen kalenderjaren bpfbouw heeft de pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2014 met 0,20%. Onze ambitie was 0,57%. De prijzen gingen toen met 0,98% omhoog. Over het jaar 2013 met 0,28% Onze ambitie was 1,08%. De prijzen gingen toen met 2,51% omhoog. Over het jaar 2012 met 0,00%. Onze ambitie was 1,81%. De prijzen gingen toen met 2,45% omhoog. Toekomstige verhogingen? bpfbouw betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het bestuur neemt hierover ieder jaar een besluit. Besluit het bestuur slechts een gedeeltelijke toeslag of helemaal geen toeslag te verlenen? Dan probeert het de achterstand later in te halen. Meer informatie over ons toeslagbeleid vindt u op bpfbouw.nl/toeslagen Arbeidsongeschikt 20 11

21 Wat gebeurt er bij? U bouwt niet alleen pensioen op voor uw eigen oudedag. Maar u bouwt ook iets op voor als u er niet meer bent. Als u een partner heeft, krijgt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Ook uw kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt: het wezenpensioen. Een goed pensioen begint nu. Ook als u nog niet met pensioen gaat, zijn er momenten waarop u dingen moet regelen voor uw pensioen. Als u gaat samenwonen. Of als u werkloos wordt. In deze brochure kunt u lezen wat de gebeurtenis arbeidsongeschikt voor uw pensioen betekent. En wat u in dit geval zelf moet doen. Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Ze beoogt slechts een vereenvoudigde indruk te geven van Pensioenregeling Bouwnijverheid en de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling van bpfbouw. Voor een uitputtende beschrijving van de rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar de reglementen van bpfbouw. U kunt deze downloaden op bpfbouw.nl. Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam U kunt daar ook het jaarverslag en een verklaring over de beleggingsbeginselen van bpfbouw downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u deze informatie aanvragen bij de Pensioen Informatielijn. Arbeidsongeschikt 21

22 bpfbouw.nl

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 eer u n n a w n e t Wilt u we n met werken? pe kunt stop gen naar en! uwpensio tto bedra Ga voor ne pensioen.nl, Mijn Bo www.bouw Inhoudsopgave Toelichting Uniform

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten

Nadere informatie