Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen?

2 Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn pensioen pagina 6 H04 Vrijwillige voortzetting van mijn pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid pagina 8 H05 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn inkomen pagina 10 H06 Waar moet ik op letten? pagina 15 H07 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf pagina 17 H08 Mogelijke gevolgen van een herkeuring pagina 18 H09 Vragen pagina 20 Arbeidsongeschikt 2

3 Hoofdstuk 01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? Als u twee jaar ziek bent geweest, kunnen een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaren. Ze doen dat als u door uw ziekte niet of onvoldoende in staat bent om in uw eigen inkomen te voorzien. U kunt dan aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werd u vóór 1 januari 2004 ziek en kreeg u daarna een uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)? Dan blijft die regeling voor u bestaan. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen en uw pensioen. U leest er alles over in deze brochure. U ziet ook hoe bpfbouw u helpt de gevolgen op te vangen. In hoofdstuk 6 staan zaken waar u goed op moet letten. Vooral de dingen die u zelf moet doen! Verwacht u een herkeuring? Lees dan ook hoofdstuk 8 met extra aandacht. Arbeidsongeschikt 3

4 Arbeidsongeschikt 4

5 Hoofdstuk 02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? Als u arbeidsongeschikt bent geworden, moet u drie dingen weten: 1. U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat bpfbouw de opbouw van uw ouderdomspensioen gedeeltelijk voortzet. Zonder dat u premie betaalt. Als u volledig arbeidsongeschikt bent bouwt u 65% op van het bedrag dat u als werkende zou opbouwen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bouwt u ook minder op. U moet premievrije pensioenopbouw tijdig aanvragen. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar na uw eerste WIA- of WAO-dag. De premievrije pensioenopbouw gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. U leest hier meer over in hoofdstuk U bouwt bij premievrije opbouw geen volledig pensioen op. Daarnaast neemt u ook niet langer deel aan de aanvullingsregeling. U kunt het ontbrekende deel van uw pensioen wel zelf opbouwen. U kiest dan voor vrijwillige voortzetting. U moet vrijwillige voortzetting tijdig aanvragen. Meer weten? Lees dan hoofdstuk Als u arbeidsongeschikt bent kunt u, afhankelijk van de sector waarin u werkt, recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen). Dit is een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. U vraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen zelf bij ons aan. U doet dit schriftelijk, binnen twaalf maanden na uw eerste WIA-dag. Aanvullingsregeling De aanvullingsregeling zorgt ervoor dat u eerder kunt stoppen met werken. De aanvullingsregeling vult uw pensioen aan. Wij verhogen uw pensioen met de aanvulling als u 60 of 62 (UTA) wordt. U moet wel voldoen aan alle voorwaarden. En u moet deelnemen aan onze pensioenregeling op het moment dat we uw pensioen verhogen. De regeling verschilt per sector. Meer informatie vindt u op bpfbouw.nl/aanvulling. Arbeidsongeschikt 5

6 Hoofdstuk 03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn pensioen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u bpfbouw vragen de opbouw van uw pensioen voort te zetten. Als bpfbouw akkoord gaat met uw verzoek, hoeft u geen premie te betalen. We noemen dit premievrije pensioenopbouw. Welk deel van uw pensioenopbouw neemt bpfbouw dan voor haar rekening? Dat hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Kijk maar: Arbeidsongeschiktheidspercentage Welk deel van de middelloonregeling zet bpfbouw voort? 65% of meer 65% 45 tot 65% 32,5% 25 tot 45% (WAO) 35 tot 45% (WIA) Tot 25% (WAO) Tot 35% (WIA) 16,25% Geen Stel dat mijn arbeidsongeschiktheid toeneemt Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger wordt, zal bpfbouw uw premievrije pensioenopbouw niet zomaar verhogen. Wij doen dit alleen als u voor het deel dat u wel kunt werken, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dat is het geval als: U voor dat deel werkt bij een werkgever die pensioenpremie betaalt aan bpfbouw. U voor dat deel heeft gekozen voor vrijwillige voortzetting. U leest meer over vrijwillige voortzetting in hoofdstuk 4. Wat gebeurt er als mijn WIA- of WAO-uitkering wordt verlaagd of stopt? Dan kan uw premievrije pensioenopbouw lager worden of zelfs stoppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld na een herkeuring. Geldt dat voor u? Dan is het volgende van belang: U bouwt tijdens uw arbeidsongeschiktheid niet volledig pensioen op. U doet ook niet mee aan de aanvullingsregeling. Stel u wordt weer arbeidsgeschikt. Dan komt u later misschien tekort om eerder met pensioen te gaan. U kunt dit voorkomen door op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt al te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. Arbeidsongeschikt 6

7 Hoe vraag ik premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw? Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Arbeidsongeschikt 11 7

8 Hoofdstuk 04 Vrijwillige voortzetting van mijn pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid niet verandert, loopt uw WIA- of WAO-uitkering door tot uw AOW-leeftijd. Bij bpfbouw bouwt u voor een deel premievrij pensioen op. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (zie de tabel op pagina 6). Voor het deel dat u geen pensioen opbouwt, kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Er bestaan twee vormen van vrijwillige voortzetting: 1. U zet uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregeling vrijwillig voort. Dat laatste is zelfs verplicht. Als u de pensioenregeling wilt voortzetten, moet u ook de aanvullingsregeling voortzetten. U houdt zo de opbouw van uw pensioen op peil en verliest bovendien geen aanvullingsrechten (zolang u aan de voorwaarden voldoet). 2. U zet alleen uw deelname aan de aanvullingsregeling vrijwillig voort. U kunt nog steeds onder voorwaarden aanspraak maken op een aanvulling. U vindt de voorwaarden op bpfbouw.nl/aanvulling. Heeft u geen internet? Ga dan naar uw vakbondsconsulent of bel de Pensioen Informatielijn. Kiest u voor vrijwillige voortzetting? Dan bepaalt u zelf of u keuzemogelijkheid 1 of 2 wilt. In beide gevallen betaalt u zelf het werkgeversdeel én het werknemersdeel van de premie. Op bpfbouw.nl/pensioenpremie kunt u zelf berekenen hoe hoog de premie is. Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan? Dat is toegestaan zolang u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt. U kunt voor maximaal drie jaar uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Daarnaast moet u blijven voldoen aan de voorwaarden van de aanvullingsregeling. Raadpleeg daarom altijd uw vakbondsconsulent! Vrijwillige voortzetting is een lastig onderwerp. Maar wel belangrijk. Het is altijd verstandig om uw vakbondsconsulent te raadplegen, voordat u een besluit neemt over vrijwillige voortzetting. Wacht daar niet te lang mee. U moet vrijwillige voortzetting namelijk tijdig aanvragen. Arbeidsongeschikt 8

9 Hoe vraag ik vrijwillige voortzetting aan? Zo vraagt u vrijwillig voortzetting aan: Ga naar bpfbouw.nl/vrijwilligevoortzetting Onder het kopje Downloads vindt u het aanvraagformulier vrijwillige voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Print het aanvraagformulier voor uit. Lees de uitleg bij het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid. Vul het formulier in en stuur het op binnen 9 maanden na: Uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag of De dag waarop uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd. Arbeidsongeschikt 11 9

10 Hoofdstuk 05 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor mijn inkomen Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u mogelijk een uitkering van UWV. Daarnaast heef u mogelijk recht op het arbeidsongschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen van bpfbouw. Dit een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. In dit hoofdstuk leest u in welke gevallen u recht heeft op dit pensioen. Let op! UWV bepaalt welke uitkering u ontvangt. Kijk daarom ook op 1. U heeft mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheids pensioen Bent u arbeidsongeschikt geworden na 28 december 2005? Dan ontvangt onder voorwaarden een uitkering van UWV. Daarnaast heeft u mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Lees hier wat dit betekent voor uw inkomen en pensioen. Ik ben na 28 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en ik heb recht op een WIA-uitkering. Wat betekent dit voor mijn inkomen? U bent arbeidsongeschikt als UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken en niet het inkomen kan verwerven dat u voor die tijd verdiende. UWV kan u dan een uitkering op grond van de WIA toekennen. Of u een uitkering krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WIA-uitkering te beperken, hebben CAO-partijen in de sectoren Bouwbedrijf, Timmerindustrie, Natuursteenbedrijf en de Betonmortelindustrie het arbeidsongeschiktheidspensioen ingevoerd. Het is een regeling van bpfbouw. U ziet in de tabel op bladzijde 12 hoe hoog dit pensioen is. Let op: Werkt u in de sector Afbouw, Bikudak of de Baksteenindustrie? Die sectoren kennen geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik ben volledig arbeidsongeschikt (80-100%). Wat betekent dit voor mijn inkomen? Als de kans klein is dat u weer kunt werken, ontvangt u een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Is dat niet het geval? Dan ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), zie hierna. Arbeidsongeschikt 10

11 De IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatste loon voordat u ziek werd. Hierbij geldt wel een maximum. U houdt uw IVA-uitkering zolang u volledig arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%). Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan kan UWV u een WGA-uitkering toekennen. De WGA-uitkering vult (tot een maximum) het deel aan dat u niet kunt verdienen. U zorgt zelf voor het deel dat u nog wel kunt verdienen volgens UWV (zie hierna). U houdt een WGA-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. UWV kent de volgende WGA-uitkeringen: A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU), gevolgd door B - WGA-vervolguitkering (VVU) of C - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU). A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) Als u na twee jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, krijgt u meestal eerst een loon- gerelateerde uitkering (LGU). De hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Zolang u een loongerelateerde WGA- uitkering ontvangt, heeft u geen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. U krijgt dus meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Maar welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. B - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU) Als u minstens de helft verdient van wat u volgens UWV zelf kunt verdienen, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU). Zolang u een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, heeft u geen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Arbeidsongeschikt 11

12 C - WGA-vervolguitkering (VVU) De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u minder dan de helft daarvan? Of verdient u niets? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseert UWV de vervolguitkering op uw vroegere loon. Zolang u de WGA-vervolguitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Hoe hoog is mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? Mate van arbeidsongeschiktheid vult aan tot Arbeidsongeschiktheidspensioen 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 35% Geen arbeidsongeschiktheidspensioen Ik werk in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. Wat betekent dit voor mijn pensioen? Dan heeft u wellicht ook recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet daarvoor wel aan de volgende voorwaarde voldoen: u had direct voorafgaand aan uw ziekte een dienstverband in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. U leest er meer over in hoofdstuk U heeft mogelijk recht op het invaliditeitspensioen Bent u arbeidsongeschikt geworden voor 29 december 2005? Dan ontvangt onder voorwaarden een uitkering van UWV. Daarnaast heeft u mogelijk recht op het invaliditeitspensioen van bpfbouw. Lees hier wat dit betekent voor uw inkomen en pensioen. Ik ben voor 29 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en ik heb recht op een WAO-uitkering. Wat betekent dit voor mijn inkomen? U bent arbeidsongeschikt als UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken. U komt dan onder voorwaarden in aanmerking voor een uitkering op grond van de WAO. U ontvangt dan: A - Eerst een WAO-loondervingsuitkering. B - Daarna een WAO-vervolguitkering. Met Arbeidsongeschikt pensioen gaan 12

13 Om het inkomensverlies voor werknemers met een WAO-uitkering te beperken, hebben de CAO-partijen het invaliditeitspensioen ingevoerd. Dit pensioen is een regeling van bpfbouw. A - U ontvangt eerst een WAO-loondervingsuitkering Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt deze uitkering 75% van uw laatste loon, voordat u ziek werd. Hierbij geldt echter een maximum. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe lang heeft u recht op een loondervingsuitkering? Dat hangt af van uw leeftijd op uw eerste WAO-dag. U ziet dat in de tabel hierna. Zolang u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw leeftijd op uw eerste WAO-dag Jonger dan 33 jaar Hoe lang duurt uw loondervingsuitkering? 0 jaar 33 t/m 37 jaar 0,5 jaar 38 t/m 42 jaar 1,0 jaar 43 t/m 47 jaar 1,5 jaar 48 t/m 52 jaar 2,0 jaar 53 t/m 57 jaar 3,0 jaar 58 jaar en ouder maximaal 6 jaar B - Daarna ontvangt u een WAO-vervolguitkering De WAO-vervolguitkering begint als de WAO-loondervingsuitkering stopt. Als u arbeidsongeschikt blijft, kan deze uitkering tot uw AOW-leeftijd duren. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt de WAOvervolguitkering 75% van het zogeheten vervolgdagloon. Dit bestaat uit het minimumloon plus een aanvulling. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw leeftijd en uw laatste loon voordat u ziek werd. Er zit wel een maximum aan. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Gedurende de WAO-vervolguitkering komt u in aanmerking voor een invaliditeitspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Arbeidsongeschikt 13

14 Hoe hoog is mijn invaliditeitspensioen? Arbeidsongeschiktheidspercentage Invaliditeitspensioen vult aan tot 80 tot 100% voordat u ziek werd 70% van uw laatste loon 65 tot 80% voordat u ziek werd 50,75% van uw laatste loon 55 tot 65% voordat u ziek werd 42% van uw laatste loon 45 tot 55% voordat u ziek werd 35% van uw laatste loon 35 tot 45% voordat u ziek werd 28% van uw laatste loon 25 tot 35% voordat u ziek werd 21% van uw laatste loon 15 tot 25% voordat u ziek werd 14% van uw laatste loon Minder dan 15% Geen invaliditeitspensioen Let op: bent u UTA-werknemer in de sector Bouwbedrijf? Of werkte u in de sector Betonmortelindustrie, Bikudak, of Baksteenindustrie? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw werkgever heeft mogelijk ergens anders een verzekering afgesloten. Vraag dit na bij uw werkgever. Arbeidsongeschikt 14 11

15 Hoofdstuk 06 Waar moet ik op letten? Moet ik een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen zelf aanvragen? Zodra u een vervolguitkering ontvangt, moet u het arbeidsongeschiktheidsof invaliditeitspensioen schriftelijk aanvragen bij bpfbouw. Vraag het in elk geval binnen een jaar na toekenning van de vervolguitkering aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. Bent u te laat? Dan krijgt u over de jaren daarvoor geen uitkering. Stuur een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen in? Tegelijk met uw vervolguitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan het einde van de maand. De uitbetaling van het invaliditeitspensioen vindt plaats rond de 25e dag van de maand. Daarnaast krijgt u elk jaar een vakantietoeslag van 8%. Wanneer stopt het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen? Uw arbeidsongeschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen wordt stopgezet in de volgende gevallen: uw WIA- of WAO-uitkering van UWV is beëindigd u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bij WIA of minder dan 15% arbeidsongeschitk bent bij WAO vanaf het moment dat uw ouderdomspensioen bij bpfbouw ingaat uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Klopt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen nog? BpfBOUW keert het arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen uit op grond van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw vervolguitkering. We krijgen deze gegevens van UWV. De gegevens zijn niet altijd actueel. Het is namelijk mogelijk dat UWV nog over een wijziging van uw uitkering moet beslissen. Hier kan een lange tijd overheen gaan. Het gevolg is dat UWV geregeld een beslissing met terugwerkende kracht moet nemen. BpfBOUW kan dan niet anders dan de eventueel noodzakelijke veranderingen in uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen ook met terugwerkende kracht door te voeren. Arbeidsongeschikt 15

16 Nieuwe beschikking van UWV ontvangen? Geef dit aan ons door! Is uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de hoogte van uw WIA- of WAOuitkering lager geworden? Dan heeft dat vaak gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Heeft u van UWV een nieuwe beschikking gekregen? Stuur dan de beschikking van UWV gelijk naar ons op. Wij passen het arbeidsongeschiktheidspensioen dan gelijk aan. Zo voorkomt u dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Let op! Vraag zelf premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw In het begin van deze brochure wezen wij u er al op. Premievrije pensioenopbouw moet u zelf aanvragen. Ontvangt u een WIAof WAO-uitkering? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of klantnummer te vermelden. Ik heb vragen over mijn WIA- of WAO-uitkering. Waar kan ik voor mijn vragen terecht? Ga naar of bel UWV, tel (lokaal tarief ). Ik heb vragen over mijn arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen. Waar kan ik voor mijn vragen terecht? Bel dan de Pensioen Informatielijn, tel Arbeidsongeschikt 16

17 Hoofdstuk 07 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? En was u direct voorafgaand aan uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag werkzaam in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan heeft u niet alleen recht op een invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. U heeft dan ook recht op een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik viel tot mijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor het Natuursteenbedrijf. Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan krijgt u drie jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheids pensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1994 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het maakt ook uit of u het uw eerste, tweede of derde uitkeringsjaar is. Ik viel tot mijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor de Timmerindustrie. Wat betekent dit voor mijn inkomen? Dan krijgt u vier jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1995 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar ook van de vraag of u het uw eerste, tweede, derde of vierde uitkeringsjaar is. Na beëindiging van het aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen heeft u vervolgens jaarlijks recht op een eindejaarsuitkering. Arbeidsongeschikt 17

18 Hoofdstuk 08 Mogelijke gevolgen van een herkeuring Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan kunt u op een gegeven moment een herkeuring krijgen. Dit kan verschillende gevolgen hebben. We lichten deze mogelijkheden toe en vertellen wat de gevolgen kunnen zijn. A - Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager Dan kan dat in de onderstaande gevallen gevolgen hebben. U ontvangt een WIA-uitkering en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 35%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 15%. In dat geval bent u niet meer arbeidsongeschikt. Uw WIA- of WAO-uitkering van UWV wordt beëindigd. Uw premievrije pensioenopbouw in Pensioenregeling Bouwnijverheid stopt. Heeft u nog een (gedeeltelijk) dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw? Dan blijft u (voor dat deel) deelnemen aan Pensioenregeling Bouwnijverheid. U ontvangt geen arbeidsongeschikheids- of invaliditeitspensioen meer. U ontvangt een WAO-uitkering en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 15 en 65%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 35 en 65%. Uw WIA- of WAO-uitkering wordt mogelijk verlaagd. BpfBOUW verlaagt wellicht uw premievrije pensioenopbouw. U kunt in hoofdstuk 3 nakijken of dit voor u het geval is. Is dit inderdaad zo? Dan bouwt u minder ouderdomspensioen op. Uw arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen wordt mogelijk verlaagd. Het is dan mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Arbeidsongeschikt 18 11

19 B Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering en is uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger geworden? Dan kan dit gevolgen hebben: U ontvangt een hoger invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is het geval als u door de verhoging van uw arbeidsongeschiktheidspercentage recht heeft op een hoger percentage van uw laatste loon voordat u ziek werd. Wordt uw WIA-uitkering verhoogd tot het maximum (WGA: 70% en IVA:75%), dan vervalt het arbeidsongeschiktheidspensioen. U heeft wellicht recht op een hogere premievrije pensioenopbouw door bpfbouw. U kunt dit nalezen in hoofdstuk 3. Maar let op! BpfBOUW verhoogt de premievrije pensioenopbouw alleen als u voor het deel, dat u arbeidsgeschikt was, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dit is het geval als u bent blijven werken bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw. Of als u heeft gekozen voor vrijwillige voortzetting. Over vrijwillige voortzetting leest u meer in hoofdstuk 4. C - Mijn arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk In dat geval verandert er niets. Arbeidsongeschikt 19

20 Hoofdstuk 09 Vragen? Heeft u een vraag en kon u het antwoord niet vinden in deze brochure? Dan heeft u de volgende mogelijkheden: U kijkt op bpfbouw.nl U raadpleegt uw vakbondsconsulent U vraagt uw werkgever om informatie U belt de Pensioen Informatielijn, tel Houdt mijn pensioen zijn waarde? bpfbouw probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijzen, zodat u altijd hetzelfde kunt blijven kopen. Dit noemen wij onze ambitie. Verhogingen over de afgelopen kalenderjaren bpfbouw heeft de pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2014 met 0,20%. Onze ambitie was 0,57%. De prijzen gingen toen met 0,98% omhoog. Over het jaar 2013 met 0,28% Onze ambitie was 1,08%. De prijzen gingen toen met 2,51% omhoog. Over het jaar 2012 met 0,00%. Onze ambitie was 1,81%. De prijzen gingen toen met 2,45% omhoog. Toekomstige verhogingen? bpfbouw betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het bestuur neemt hierover ieder jaar een besluit. Besluit het bestuur slechts een gedeeltelijke toeslag of helemaal geen toeslag te verlenen? Dan probeert het de achterstand later in te halen. Meer informatie over ons toeslagbeleid vindt u op bpfbouw.nl/toeslagen Arbeidsongeschikt 20 11

21 Wat gebeurt er bij? U bouwt niet alleen pensioen op voor uw eigen oudedag. Maar u bouwt ook iets op voor als u er niet meer bent. Als u een partner heeft, krijgt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Ook uw kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt: het wezenpensioen. Een goed pensioen begint nu. Ook als u nog niet met pensioen gaat, zijn er momenten waarop u dingen moet regelen voor uw pensioen. Als u gaat samenwonen. Of als u werkloos wordt. In deze brochure kunt u lezen wat de gebeurtenis arbeidsongeschikt voor uw pensioen betekent. En wat u in dit geval zelf moet doen. Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Ze beoogt slechts een vereenvoudigde indruk te geven van Pensioenregeling Bouwnijverheid en de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling van bpfbouw. Voor een uitputtende beschrijving van de rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar de reglementen van bpfbouw. U kunt deze downloaden op bpfbouw.nl. Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam U kunt daar ook het jaarverslag en een verklaring over de beleggingsbeginselen van bpfbouw downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u deze informatie aanvragen bij de Pensioen Informatielijn. Arbeidsongeschikt 21

22 bpfbouw.nl

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 2 Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? Ontslagen of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3 2.2

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat minder verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 3 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt minder ouderdomspensioen op 3 2.2

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen Als u bent geboren voor 1950 Met pensioen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 2. Wanneer kunt u met pensioen? 4 3. Zo vraagt u vervroegd pensioen aan 5 4. Vervroegd pensioen: opbouw van

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen?

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 3 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 3 Hoe draagt u het pensioen over? 6 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Wat moet ik regelen?

Met pensioen gaan. Wat moet ik regelen? Met pensioen gaan Wat moet ik regelen? Inhoud H01 Voor wie is deze brochure bedoeld? pagina 3 H02 Wanneer kan ik met pensioen? pagina 6 H03 Hoe vraag ik mijn pensioen aan? pagina 7 H04 Uitbetaling van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Wat moet ik regelen? bpfbouw.nl 31.0036.15

Met pensioen gaan. Wat moet ik regelen? bpfbouw.nl 31.0036.15 Met pensioen gaan Wat moet ik regelen? bpfbouw.nl 31.0036.15 Hoofdstuk 01 Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? H01 Voor wie is deze brochure bedoeld? pagina 3 H02 Wanneer kan ik met pensioen? pagina

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen September 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor WIA-aanvullingen. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken?

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken? Toelichting Wijzigingen per 1 januari 2015 Pensioenrechten omgerekend naar leeftijd 67 en een verbeterd partnerpensioen! Uniform Pensioenoverzicht 2015 Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken? Ga

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 WELKOM BIJ PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw WIA-excedentpensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie