Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

2 U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds die in deze folder zijn beschreven. Als u als gevolg van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet of minder kunt werken, wordt het Pensioenfonds hiervan vanzelf op de hoogte gebracht. Arbeidsongeschikt: wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? Iedereen kan van de ene op de andere dag ziek worden. Als dat 2 jaar duurt, wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Geen prettige situatie. Gelukkig hebben Stichting Pensioenfonds AVEBE (het Pensioenfonds) en uw werkgever een aantal maatregelen getroffen voor medewerkers die hiermee te maken krijgen. Deze maatregelen van het Pensioenfonds gelden naast de voorziening van de overheid. In deze folder leest u wat er voor u is geregeld en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Wat is er voor u geregeld? Voorziening overheid: 1 WIA- uitkering Maatregelen Pensioenfonds: 2 Arbeidsongeschiktheidspensioen (aanvulling op WIA) 3 Premievrijstelling (voortzetting van uw pensioenopbouw) Arbeidsongeschikt: wat zijn de gevolgen voor uw inkomen? Als u onverhoopt in een situatie van langdurige arbeidsongeschiktheid belandt, kunt u enige tijd uit de roulatie zijn. In dat geval blijft u minimaal de eerste 2 jaar gewoon uw salaris ontvangen van AVEBE. Ook uw pensioenopbouw loopt door. In sommige gevallen wordt een deel van uw salaris na de periode van 2 jaar nog langer uitbetaald. Na 2 jaar ziekte volgt een keuring. Als u volgens deze keuring minimaal 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op een uitkering volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zodra u hier recht op hebt, komt u daarnaast mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling. Beide gaan in dat geval gelijk met uw WIA-uitkering in. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering via de WIA en de maatregelen van het Pensioenfonds. In het overzicht hiernaast staat aangegeven welke maatregelen bij een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid horen. 2

3 Voorziening van de overheid WIA-uitkering Zoals gezegd: blijkt uit de keuring dat u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze wet maakt onderscheid tussen onder andere gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid % arbeidsongeschikt U bent volgens de wet gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een WIA-uitkering. De uitkering is opgedeeld in 2 opeenvolgende periodes. De eerste periode - maximaal 38 maanden - bedraagt deze uitkering 70% van het verschil tussen uw oude en uw nieuwe salaris, waarbij voor het oude salaris het maximum van euro (in 2015) geldt. Hierna wordt de hoogte van de WIA-uitkering sterk afhankelijk van hoeveel u nog werkt % arbeidsongeschikt U bent volgens de wet volledig arbeidsongeschikt als u voor ten minste 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA-uitkering bedraagt in deze situatie 70% van uw laatstverdiende salaris, tot maximaal euro (in 2015). Blijven werken De WIA kijkt naar wat u ondanks uw arbeidsongeschiktheid nog wél kunt. Volgens de WIA bent u arbeidsongeschikt als u door uw ziekte meer dan 35% inkomensverlies hebt. Is uw inkomensverlies mínder dan 35%, dan bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U komt in dat geval dus niet in aanmerking voor een WIA-uitkering, en dus ook niet voor de aanvullende maatregelen van het Pensioenfonds. De WIA bevordert dus dat iemand die arbeidsongeschikt is zoveel mogelijk blijft werken. Het totale inkomen (salaris plus de WIA-uitkering) neemt namelijk toe naarmate iemand meer werkt tijdens de periode van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Op vindt u meer informatie. Overzicht: wat bij arbeidsongeschiktheid is geregeld Mate van (%) Arbeidsongeschiktheid Overheid: WIA-uitkering Pensioenfonds: Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioenfonds: Premievrijstelling 0 35% Geen Geen Geen 35 45% Geen 45 65% 70% van het salaris boven % van het verschil tussen oud* euro vermenigvuldigd met het en nieuw salaris uitkeringspercentage (zie overzicht 50% premievrijstelling 65 80% op p. 4) 100% premievrijstelling % 70% van laatstverdiende* salaris 70% van salaris boven euro * het oude/laatstverdiende salaris is hierbij maximaal euro bruto per jaar (in 2015) 3

4 Wat regelt het Pensioenfonds? Arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling Naast de WIA-uitkering kunt u eventueel in aanmerking komen voor aanvullende maatregelen van het Pensioenfonds. Ook die zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, oftewel uw arbeidsongeschiktheidspercentage (zie tabel linksonder). De aanvullende maatregelen bestaan uit een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen en (gedeeltelijke) premievrijstelling. Hier leest u bij welk percentage u eventueel recht hebt op deze aanvullende maatregelen. Uitkeringspercentage van het Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidspensioen, ontvangt u altijd 70% van uw salaris boven euro (in 2015), vermenigvuldigd met een bepaald uitkeringspercentage. Dit uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: 80% of meer 65% - 80% 55% - 65% 45% - 55% 35% - 45% < 35% Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage 100% 72,5% 60% 50% 40% 0% 35 45% arbeidsongeschikt Als uit de keuring blijkt dat u voor 35 tot 45% arbeidsongeschikt bent, hebt u via het Pensioenfonds alleen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt géén premievrijstelling. U komt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen in aanmerking als u meer verdient dan euro (in 2015) bruto per jaar. De aanvulling bedraagt dan 70% van het salaris boven euro vermenigvuldigd met 40%. Dit is het uitkeringspercentage dat hierbij hoort (zie overzicht Uitkerinspercentage Arbeidsongeschiktheidspensioen). Het Pensioenfonds keert het arbeidsongeschikt- heidspensioen uit. De uitkering stopt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U werkt nog gedeeltelijk. Over het deel dat u nog werkt, blijft u gewoon pensioen opbouwen en premie betalen. Over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u geen pensioen op % arbeidsongeschikt Bent u volgens de keuring voor 45 tot 65% arbeidsongeschikt? Dan zorgt het Pensioenfonds voor: (1) arbeidsongeschiktheidspensioen en (2) gedeeltelijke premievrijstelling. >> lees verder op p. 5 Het volledige overzicht van wat bij arbeidsongeschiktheid is geregeld vindt u op p.3 4

5 >> vervolg van p Arbeidsongeschiktheidspensioen Over het salarisgedeelte boven de euro (in 2015) keert het Pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% uit. Dit wordt vermenigvuldigd met uw uitkeringspercentage. U ontvangt deze uitkering tot u de AOWgerechtigde leeftijd hebt bereikt. 2. Gedeeltelijke premievrijstelling U werkt nog gedeeltelijk. Over het salaris dat u hiermee verdient, bouwt u een ouderdoms- en partnerpensioen op. U betaalt hiervoor de normale pensioenpremie. Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, loopt uw oorspronkelijke pensioenopbouw gewoon door. U betaalt hiervoor geen pensioenpremie. Ook als het dienstverband wordt beëindigd, blijft uw gedeeltelijke pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte gedeelte gewoon premievrij doorlopen. Als u weer arbeidsgeschikt wordt, stopt de pensioenopbouw omdat u uit dienst bent % arbeidsongeschikt Als uit de keuring blijkt dat u voor ten minste 65% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op: (1) arbeidsongeschiktheidspensioen en (2) volledige premievrijstelling. Rekenvoorbeeld Mark is gedeeltelijk arbeidsongeschikt Mark (30) wordt na twee jaar ziekte voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Voordat hij arbeidsongeschikt werd verdiende hij euro per jaar. Mark kan gedeeltelijk bij AVEBE aan de slag blijven. Hiermee verdient hij 50% van zijn oude salaris: euro. Na 2 jaar ziekte bestaat zijn totale inkomen uit euro aan salaris en een WIA-uitkering. Omdat zijn oude salaris lager was dan euro (in 2015), is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen van het Pensioenfonds. De WIA-uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen zijn oude en nieuwe salaris: 70% van euro ( ) = euro. Zijn totale inkomen is dus: (salaris) (WIA-uitkering) = euro. Zijn pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte deel (50%) loopt gewoon door. Mark betaalt voor dit deel van zijn pensioenopbouw zelf geen premie. Die premie wordt namelijk door het Pensioenfonds betaald. Over het deel dat Mark nog werkt, bouwt hij gewoon pensioen op. Hij betaalt hiervoor de normale pensioenpremie. 1. Arbeidsongeschiktheidspensioen Over het salarisgedeelte boven de euro keert het Pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% uit. Dit wordt weer vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage. U ontvangt deze uitkering tot u de AOWgerechtigde leeftijd hebt bereikt. 2. Volledige premievrijstelling De opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen wordt voortgezet op basis van het salaris dat u verdiende op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Uw premievrijstelling is 100%, dus u betaalt hiervoor geen pensioenpremie meer. Als het dienstverband wordt beëindigd, blijft uw pensioenopbouw gewoon doorlopen. Als u weer arbeidsgeschikt wordt, stopt de pensioenopbouw. Rekenvoorbeeld Peter is volledig arbeidsongeschikt Peter (51) is volledig arbeidsongeschikt (80%) en wil weten hoe hoog zijn totale inkomen na 2 jaar ziekte zal zijn. Voordat hij ziek werd, verdiende hij euro bruto per jaar. Van de overheid ontvangt hij een WIA-uitkering. Die uitkering bedraagt 70% van euro (in 2015), het maximum salaris volgens de WIA. Daarnaast betaalt het Pensioenfonds Peter een arbeidsongeschiktheidspensioen: 70% van zijn salaris boven de euro, oftewel 70% van euro. Zijn totale inkomen wordt dan: 70% van ( euro) + 70% van (5.615 euro) = euro Zijn pensioenopbouw loopt gewoon door. Hiervoor betaalt Peter geen premie. 5

6 Aanvulling op uw salaris door AVEBE Als u arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk bij AVEBE kunt blijven werken, komt u na twee jaar mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw salaris. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de CAO van AVEBE. Daarnaast kunt u mogelijk rekenen op een (gedeeltelijke) WIA-uitkering en aanvullende maatregelen van het Pensioenfonds. Meer folders Meer informatie over het AVEBE Pensioen leest u in de verschillende folders die u bij de AVEBE Pensioenhelpdesk kunt opvragen: Het AVEBE Pensioen samengevat In dienst Nabestaandenpensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen Arbeidsongeschiktheid Samenwonen Uit elkaar Uit dienst Met Pensioen Het AVEBE Pensioen is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket van AVEBE. Hebt u vragen? Bij de AVEBE Pensioen Helpdesk kunt u terecht met vragen over uw AVEBE Pensioen. De Helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur op telefoonnummer U kunt ook een sturen naar of een brief: AVEBE Pensioen Helpdesk p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus LM Tilburg Om de teksten prettig leesbaar te houden is informatie in deze folder een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Maart

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie