De Ahold Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ahold Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1

2 Waarom? Als u ziek bent, hoopt u dat u snel weer beter wordt. Maar soms duurt een ziekte langer en raken mensen arbeidsongeschikt. Het is dan goed te weten welke arbeidsongeschiktheidsregelingen gelden. Ahold is met de vakorganisaties een aanvullingsregeling bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (WIA-CAO) overeengekomen. In deze CAO liggen de afspraken vast over aanvullingen op uw inkomen als u onverhoopt (na maximaal twee jaar ziekte) langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt (voor 35% of meer). In deze brochure leest u hier meer over. Bij het doornemen van deze brochure zult u merken dat de regelingen ingewikkeld zijn. Als u behoefte hebt aan extra uitleg, informatie of advies, kunt u terecht bij de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds. Ahold Pensioenfonds biedt twee arbeidsongeschiktheidsregelingen, waarover u een keuze moet maken: 1. Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen (zie pagina 4 en 5) 2. De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (zie pagina 6 en met 8) Ahold Pensioenfonds biedt nog een derde arbeidsongeschiktheidsverzekering aan, die alleen van toepassing is als uw inkomen hoger is dan ,52 (2011). Het gaat om de WIA-excedentverzekering, deze wordt uitgelegd op pagina 9. Op pagina 11 leest u meer over de volgende Ahold-regelingen: - Loondoorbetaling bij ziekte - Suppletie De overheidsuitkering (WIA) wordt behandeld op pagina 12 en 13. 2

3 Hieronder ziet u een overzicht van alle regelingen: Loondoorbetaling bij ziekte In de eerste twee jaren waarin u door uw ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (volledig) uit te voeren, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door. Zie hiervoor pagina 11. Na maximaal twee jaar ziekte: beoordeling voor de WIA Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Zie hiervoor pagina 12 en 13. De pensioenverzekeringen van Ahold Pensioenfonds vullen de overheidsuitkering aan 1. het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen (zie de pagina s 4 en 5). Let op: van dit pensioen kunt u afstand doen; u dient hiervoor een afstandsverklaring in te vullen 2. de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering: na een aantal jaren IVA of WGA daalt uw inkomen sterk. U kunt zich voor een deel van deze inkomensdaling verzekeren. U leest hierover meer op de pagina s 6 tot en met 8 3. de WIA-excedentverzekering (pagina 9). Suppletie Tijdens de eerste jaren van IVA of WGA ontvangt u, naast de aanvullingen uit de collectieve verzekeringen, nog een extra uitkering van Ahold: suppletie. Zie hiervoor pagina 11. 3

4 Pensioenverzekering 1: Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen Met het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen verzekert u zich tegen inkomensverlies bij langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de situatie dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast onvoldoende werkt (u werkt onvoldoende als u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut). De hoogte van de uitkering uit het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Hieronder volgt een voorbeeld om de dekking van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen toe te lichten. Er zijn veel variaties op dit voorbeeld mogelijk. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van bruto-bedragen, inclusief vakantietoeslag en andere vaste toeslagen. Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijke suppletie op grond van de WIA-CAO. Over deze suppletie leest u meer op pagina 11. Rekenvoorbeeld 1: Loon voor arbeidsongeschiktheid ,00 Mate van arbeidsongeschiktheid 40% Benutting resterende verdiencapaciteit 40% (van de 60% arbeidsgeschiktheid) Loon na arbeidsongeschiktheid 7.200,00 ( ,00 x 60% x 40%) WGA-vervolguitkering 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Totaal inkomen na arbeidsongeschiktheid ,00 Alle genoemde bedragen zijn bruto jaarbedragen. Om ervoor te zorgen dat u verzekerd bent tegen het WGA-hiaat, wordt automatisch premie ingehouden op uw loon. Voor 2011 bedraagt het percentage 0,32% van het loon, gemaximeerd op het maximumdagloon, minus het minimumloon. Dit percentage kan in de loop van de tijd veranderen. In het voorbeeld hieronder ziet u hoe de premie voor het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend: Rekenvoorbeeld 2: Loon ,00 Wettelijk minimumloon > 23 jaar ,00 Verschil 7.700,00 Bruto premie per periode 1,89 (0,32% x 7.700,00) / 13 = 1,89 bruto per periode 4

5 Keuzemoment 1: wel of geen WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen? U neemt automatisch deel aan het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen. Het WGA- Arbeidsongeschiktheidspensioen beperkt de inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U bent niet verplicht deel te nemen aan deze verzekering. Als u niet wilt deelnemen aan het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen, moet u een afstandsverklaring ondertekenen. Deze afstandsverklaring treft u bijgaand aan. Na ontvangst van de afstandsverklaring door Ahold Pensioenfonds zal inhouding van de premie met ingang van de daaropvolgende periode worden stopgezet. Mocht u overwegen afstand te doen van deze verzekering, dan raden we u met klem aan om u vooraf te laten informeren over de nadelige inkomensgevolgen van langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U kunt hiervoor terecht bij de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds. De verzekering heeft in het algemeen vanaf 59-jarige leeftijd geen of weinig toegevoegde waarde meer, tenzij er sprake is van ziekte. Indien u besluit afstand te doen van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen, dan worden de uitkomsten uit rekenvoorbeeld 1 als volgt: Loon voor arbeidsongeschiktheid ,00 Mate van arbeidsongeschiktheid 40% Benutting resterende verdiencapaciteit 40% (van de 60% arbeidsgeschiktheid) Loon na arbeidsongeschiktheid 7.200,00 ( ,00 x 60% x 40%) WGA-vervolguitkering 4.702,00 Totaal inkomen na arbeidsongeschiktheid ,00 Alle genoemde bedragen zijn bruto jaarbedragen. Het verschil met rekenvoorbeeld 1 is 3.698,00 bruto per jaar De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds Twijfelt u over deze keuze? Of hebt u andere vragen? De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088)

6 dagloon: Pensioenverzekering 2: De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, zal uw inkomen uiteindelijk tot maximaal 30% lager kunnen worden dan vóór uw arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, waarbij u ook nog werkt, kan de inkomensterugval minder zijn, of aanmerkelijk meer als u weinig werkt. Let op: hierbij gaan we er van uit dat u verzekerd bent voor het WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u zich voor deze verzekering hebt afgemeld, dan kan de inkomensterugval groter zijn dan 30%. Naast de terugval in inkomen kunt u ook andere inkomenscomponenten verliezen, zoals bijvoorbeeld bonussen en vergoedingen. U kunt zich voor een deel van de inkomensdaling verzekeren. Voor het afsluiten van deze verzekering geldt geen minimumleeftijd. Keuzemoment 2: wel of geen Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Wat biedt de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Maximaal 10% van uw laatstverdiende loon extra. Zo gaat u er bij arbeidsongeschiktheid dus ten hoogste 20% op achteruit in plaats van 30%. De verzekering komt tot uitkering na 4 jaar IVA of 5 jaar WGA, op het moment dat de suppletie vervalt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Inkomensverloop bij IVA, met 10% bijverzekering en een inkomen onder het maximum- 100% 100% 90% 80% 90% 80% 80% 80% 85% loon 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar vanaf 5e ziek ziek IVA IVA IVA IVA jaar IVA collectief verzekerd suppletie aanvullende verzekering 6

7 Rekenvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Uitgangspunten: Loon vóór ziekte: ,00 Percentage arbeidsongeschiktheid: 40% Leeftijd op eerste dag arbeidsongeschiktheid 40 jaar Arbeidsverleden 12 jaar Er is geen afstand gedaan van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor 10% afgesloten Bij volledige benutting van de restverdiencapaciteit: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loongerelateerd, 1 jaar bij leeftijd 40) 8.400,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 1 jaar ,00 Na 1 jaar: loongerelateerde uitkering wordt omgezet in een loonaanvullingsuitkering: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loonaanvullingsuitkering) 8.400,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 4 jaar ,00 Na 5 jaar: suppletie vervalt; de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loonaanvullingsuitkering) 8.400,00 Uitkering Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.200,00 Totale uitkering ,00 Bij 40% benutting van de restverdiencapaciteit: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (loongerelateerd, 1 jaar bij leeftijd 40) ,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 1 jaar ,00 Na 1 jaar: loongerelateerde uitkering wordt omgezet in een vervolguitkering; ook het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (vervolguitkering) 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 4 jaar ,00 Na 5 jaar: suppletie vervalt; Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (vervolguitkering) 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Uitkering Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.200,00 Totale uitkering ,00 7

8 Wat kost de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering? De premie voor de aanvullende verzekering bedraagt 30,00 per 1.000,00 verzekerd bedrag (2011). Het minimaal te verzekeren bedrag is 1.000,00. Voor de indexering van het verzekerde bedrag gelden de bepalingen van de Ahold Pensioenregeling. Bedraagt uw loon ,00 per jaar en wilt u 10% bijverzekeren (het verzekerd bedrag bedraagt dan 3.000,00) dan kost u dit jaarlijks 90,00. De premie is volledig aftrekbaar voor de belasting; hier wordt tijdens de periodieke inhouding op het loon al rekening mee gehouden. Medische waarborgen Bij het afsluiten van de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen twee maanden na in dienst treden hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een externe medisch adviseur. In sommige gevallen kan een (aanvullende) medische keuring worden verlangd. De medische beoordeling kan leiden tot een hogere premie en/of uitsluiting van een bepaald gezondheidsrisico. 57 jaar De verzekering loopt, zolang u deze niet opzegt, door tot uw 65ste verjaardag. Omdat het eerste uitkeringsmoment van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering in het 7e (IVA) dan wel 8e (WGA) ziektejaar ligt, heeft de verzekering vanaf 57-jarige leeftijd, indien er geen sprake is van ziekte, weinig tot geen toegevoegde waarde. De verzekering wordt echter niet automatisch stopgezet. Indien u, nu of in de toekomst, de leeftijd van 57 jaar (heeft) bereikt, en u wenst de verzekering stop te zetten omdat er op dat moment geen sprake is van ziekte, dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. Einde dienstverband Als u uit dienst treedt, en er is op dat moment geen sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan wordt de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering beëindigd. Na beëindiging volgt geen premierestitutie. De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds Twijfelt u over deze keuze? Of hebt u andere vragen? Of wilt u een offerte ontvangen? De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088)

9 Pensioenverzekering 3: De WIA-excedentverzekering Deze verzekering is voor u van toepassing als uw inkomen hoger is dan ,52 (2011). Onder de WIA is het laatstverdiende loon het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Echter, dit loon is gemaximeerd op het maximumdagloon van bruto ,52 per jaar (2011). Als u meer verdient dan dit bedrag, zult u in geval van langdurige (gedeeltelijke) arbeidongeschiktheid te maken krijgen met een aanzienlijke inkomensachteruitgang. De WIA-excedentverzekering dekt deze inkomensachteruitgang. De uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 70% van uw inkomen, nadat dit is verminderd met ,52 (2011). De uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. De premie voor deze verzekering wordt door Ahold betaald. Rekenvoorbeeld bij volledige arbeidsongeschiktheid: Bruto jaarloon ,00 Uitkering uit de WIA-excedentverzekering: ,53 Namelijk: ,00 -/ ,52 = ,48 x 70% = ,53 De pensioenverzekeringen Als u niet bij Ahold werkt Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en benut u uw restverdiencapaciteit niet bij Ahold, dan geldt na één jaar WIA de volgende regel: wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager, dan worden de uitkeringen uit de drie pensioenverzekeringen naar beneden bijgesteld. Wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger, dan worden de uitkeringen niet naar boven bijgesteld. 9

10 Toeslagverlening Na ingang van één van de uitkeringen die u van Ahold Pensioenfonds bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, is het de intentie om deze uitkering jaarlijks te verhogen met de ontwikkeling van de prijsindex. Dit hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Hieronder treft u het beleid aan dat hiervoor geldt. Beleid van Stichting Pensioenfonds Ahold met betrekking tot de toeslagverlening (indexering) Actieve deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers volgens Pensioenregeling 2006, 2004 en 1996 Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling (van de voor u geldende CAO). Gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en arbeidsongeschikte deelnemers volgens Pensioenregeling 1987 Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling*. Deelnemers met een WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen te verhogen met de prijsontwikkeling*. Het Bestuur stelt ieder jaar de toeslagverlening vast. De verhoging zal per jaar nooit meer dan 5% bedragen. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw (opgebouwde) pensioen uit het beleggingsrendement. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening. In de premie die door Ahold en de deelnemers wordt betaald, is een marge opgenomen om het vermogen van het pensioenfonds te verhogen. Hierdoor stijgt de kans dat een toeslag kan worden verleend. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het verlenen van toeslagen hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Het Bestuur stelt ieder jaar vast of het pensioenfonds een toeslag kan verlenen. Als de financiële positie onvoldoende is, dan wordt in dat jaar de toeslag niet of slechts gedeeltelijk verleend. Het pensioenfonds heeft in 2009 bij De Nederlandsche Bank een herstelplan ingediend. In een herstelplan staan de maatregelen die het Bestuur neemt om de dekkingsgraad van het pensioenfonds te verhogen. Die maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor het toekennen van een toeslag. Op basis van de huidige dekkingsgraad, het beleggingsbeleid en het premiebeleid is een continuïteitsanalyse uitgevoerd. Een continuïteitsanalyse berekent de financiële situatie van een pensioenfonds in de toekomst bij verschillende economische scenario s. Volgens de continuïteitsanalyse is de verwachting dat, op langere termijn, circa 75% van de maximale toeslagverlening kan worden verleend. 10 * = Consumenten Prijs Index-Alle Huishoudens, over de peilperiode oktober tot oktober

11 Aholdregelingen Loondoorbetaling bij ziekte In de eerste twee jaren dat u vanwege ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (volledig) te verrichten, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door: in het 1e halfjaar 100%, in het 2e halfjaar 90% en in het 2e ziektejaar 80%. Als u in het tweede ziektejaar meer dan 25% van uw contracturen werkt, ook al is dat op basis van arbeidstherapie, dan wordt het percentage dat wordt doorbetaald over uw ziekte-uren verhoogd naar 90%. Suppletie Tijdens de eerste jaren van IVA of WGA ontvangt u van Ahold, naast de eerdergenoemde aanvullingen uit de collectieve verzekeringen, een extra uitkering. We noemen dit suppletie. De suppletie-uitkering is als volgt: IVA: het eerste jaar 15%, het tweede tot en met vierde jaar 5%. WGA: het eerste tot en met vijfde jaar 5%. 11

12 Overheid Na twee jaar ziekte: beoordeling voor de WIA Als u na twee jaar van ziekte niet (volledig) weer aan de slag kunt in uw oorspronkelijke functie of in een andere functie, kunt u op grond van de WIA in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate waarin u arbeids(on)geschikt bent en van de mate waarin u weer aan het werk gaat, oftewel uw restverdiencapaciteit benut. Wat uw restverdiencapaciteit is, leest u in de beschikking van het UWV. De WIA, die een basisverzekering biedt voor elke werknemer, kent twee soorten uitkeringen: IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) De IVA is van toepassing indien u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt bent, en de verwachting is dat er binnen 5 jaar geen herstel optreedt. U ontvangt 75% van uw laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon wordt gemaximeerd op bruto ,52 per jaar (2011). De uitkering bedraagt dus maximaal ,14 bruto per jaar (2011). WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) De WGA is van toepassing als de IVA niet van toepassing is. Er moet wel sprake zijn van minimaal 35% arbeidsongeschiktheid. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u géén arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. De WGA-uitkering bestaat achtereenvolgens uit: - Een loongerelateerde uitkering van minimaal 3 en maximaal 38 maanden. De exacte duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon (met een maximum van ,52 (2011)) verminderd met het inkomen dat u met werken verdient. Na twee maanden wordt het uitkeringspercentage verlaagd naar 70%. - Een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering: bij deze uitkeringen is het van belang of u voldoende werkt. Door het UWV wordt bepaald hoeveel u nog zou kunnen werken. Dat heet de restverdiencapaciteit. Hoeveel u werkt, hangt af van uw baan tijdens arbeidsongeschiktheid. Dat heet de benutte restverdiencapaciteit. - Als u minstens 50% van uw resterende verdiencapaciteit benut, dan hebt u recht op een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van het inkomen dat u met werken zou moeten verdienen. 12

13 - Als u minder dan 50% van uw resterende verdiencapaciteit benut, dan hebt u recht op een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon of van uw laatstverdiende salaris als dit lager is. De hoogte is tevens afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe hoger uw arbeidsongeschiktheidspercentage is, hoe hoger uw uitkering. De maximale vervolguitkering bedraagt ca. 50% van het wettelijk minimumloon (of laatstverdiende salaris als dit lager is). Er ontstaat dan een flink inkomensgat. Meer informatie Algemene informatie over de WIA kunt u vinden op Ook kunt u via telefoonnummer informatie aanvragen bij het UWV. 13

14 Voor alle duidelijkheid Arbeidsongeschiktheid Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien na (in beginsel) twee jaar ononderbroken ziekte de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van kracht wordt. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door UWV. Betalingsvoorbehoud Ahold kan de betaling van de pensioenpremie verminderen of geheel staken, als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van ingrijpende wijziging van de omstandigheden waarin Ahold verkeert. In een dergelijke situatie zal Ahold, in overleg met Ahold Pensioenfonds, de pensioenovereenkomst (tijdelijk) aanpassen en zullen de nog toe te kennen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De op grond van gedane premiebetalingen reeds ingegane pensioenaanspraken zullen niet worden aangetast. Als Ahold besluit tot vermindering of staking van de premiebetaling, zullen Ahold en Ahold Pensioenfonds de deelnemers en de pensioengerechtigden en de Centrale Ondernemingsraad hiervan op de hoogte stellen. Bruto loon Het loon dat u verdient voordat hierop de loonbelasting, de sociale premies en andere inhoudingen hebben plaatsgevonden. Na deze inhoudingen resteert een netto loon. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Als u door de verzekeringsarts van het UWV tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Loon Hieronder wordt verstaan: het bruto loon per jaar inclusief vaste en variabele toeslagen, vermeerderd met vakantietoeslag en een opslag voor de winstuitkering. In mindering gebracht worden: de pensioenpremie en de VUT-premie. Pensioen Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen, die uw vroegere salaris of een vroegere uitkering vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Periodieke inhouding Als de premie voor een verzekering of een spaarbedrag voor een spaarregeling bij iedere uitbetaling van salaris of uitkering hierop wordt ingehouden spreekt men van periodieke inhouding. Premie De premie per 1.000,00 verzekerd bedrag is voor iedere deelnemer aan de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd of burgerlijke staat. Salaristoeslagen Er zijn 2 soorten toeslagen: - Vaste toeslagen: dit zijn toeslagen, die niet zijn opgenomen in uw functie-uurloon. - Variabele toeslagen: dit zijn toeslagen die niet in uw vast loon zijn opgenomen. Een limitatieve opsomming van de vaste en variabele toeslagen, die voor de pensioenopbouw in aanmerking worden genomen ligt voor iedere belanghebbende ter inzage bij het Pensioenfonds en wordt jaarlijks vastgesteld. 14

15 Suppletie Tijdelijke aanvullingen van Ahold op uw WAO- of WIA-uitkering. Toeslagverlening Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling. De toeslagverlening is in het algemeen onder de voorwaarde dat het Pensioenfonds naar het oordeel van het Bestuur voldoende financiële middelen heeft. Volledige arbeidsongeschiktheid Als u door de verzekeringsarts van het UWV voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard. WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet die voor werknemers uitkeringen regelt indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt na (ten minste) twee jaar onafgebroken ziekte. De WAO is van toepassing als de eerste ziektedag is gelegen vóór 1 januari Voor situaties na 1 januari 2004 geldt de WIA. De WAO-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. WGA-hiaat of WGA-gat Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de daarop volgende WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Het WGA-hiaat wordt ook wel WGA-gat genoemd. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA omvat twee regelingen: de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk (en tijdelijk volledig) Arbeidsongeschikten). De WIA is van toepassing als uw eerste ziektedag is gelegen na 1 januari Voor situaties vóór 1 januari 2004 geldt de WAO. De uitkeringen worden in beginsel na twee jaar loondoorbetaling verstrekt en zijn afhankelijk van de duur en mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de WGA zijn de uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tevens afhankelijk van de mate waarin de restverdiencapaciteit wordt aangewend voor werk. De WIA-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. WIA-excedent Het verschil tussen uw jaarloon en het maximum jaarloon (2011: ,52). Over dit verschil wordt geen WIA-uitkering van de overheid verstrekt. Wel vindt eventueel een uitkering uit de collectieve verzekeringen van Ahold plaats. Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Uitgave: Ahold Pensioenfonds - Zaandam - september IPB PF

16 Pensioenregeling Anw-verzekering U En dan? Wat nu? Wordt arbeidsongeschikt (u gaat een WAO- of WIA-uitkering ontvangen) U heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen; uw pensioenopbouw gaat door, maar op een lager niveau Stuur de beschikking van het UWV naar Ahold Pensioenfonds Vroeger of later Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Servicedesk IPB PF

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie