De Ahold Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ahold Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1

2 Waarom? Als u ziek bent, hoopt u dat u snel weer beter wordt. Maar soms duurt een ziekte langer en raken mensen arbeidsongeschikt. Het is dan goed te weten welke arbeidsongeschiktheidsregelingen gelden. Ahold is met de vakorganisaties een aanvullingsregeling bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (WIA-CAO) overeengekomen. In deze CAO liggen de afspraken vast over aanvullingen op uw inkomen als u onverhoopt (na maximaal twee jaar ziekte) langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt (voor 35% of meer). In deze brochure leest u hier meer over. Bij het doornemen van deze brochure zult u merken dat de regelingen ingewikkeld zijn. Als u behoefte hebt aan extra uitleg, informatie of advies, kunt u terecht bij de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds. Ahold Pensioenfonds biedt twee arbeidsongeschiktheidsregelingen, waarover u een keuze moet maken: 1. Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen (zie pagina 4 en 5) 2. De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (zie pagina 6 en met 8) Ahold Pensioenfonds biedt nog een derde arbeidsongeschiktheidsverzekering aan, die alleen van toepassing is als uw inkomen hoger is dan ,52 (2011). Het gaat om de WIA-excedentverzekering, deze wordt uitgelegd op pagina 9. Op pagina 11 leest u meer over de volgende Ahold-regelingen: - Loondoorbetaling bij ziekte - Suppletie De overheidsuitkering (WIA) wordt behandeld op pagina 12 en 13. 2

3 Hieronder ziet u een overzicht van alle regelingen: Loondoorbetaling bij ziekte In de eerste twee jaren waarin u door uw ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (volledig) uit te voeren, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door. Zie hiervoor pagina 11. Na maximaal twee jaar ziekte: beoordeling voor de WIA Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Zie hiervoor pagina 12 en 13. De pensioenverzekeringen van Ahold Pensioenfonds vullen de overheidsuitkering aan 1. het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen (zie de pagina s 4 en 5). Let op: van dit pensioen kunt u afstand doen; u dient hiervoor een afstandsverklaring in te vullen 2. de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering: na een aantal jaren IVA of WGA daalt uw inkomen sterk. U kunt zich voor een deel van deze inkomensdaling verzekeren. U leest hierover meer op de pagina s 6 tot en met 8 3. de WIA-excedentverzekering (pagina 9). Suppletie Tijdens de eerste jaren van IVA of WGA ontvangt u, naast de aanvullingen uit de collectieve verzekeringen, nog een extra uitkering van Ahold: suppletie. Zie hiervoor pagina 11. 3

4 Pensioenverzekering 1: Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen Met het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen verzekert u zich tegen inkomensverlies bij langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de situatie dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast onvoldoende werkt (u werkt onvoldoende als u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut). De hoogte van de uitkering uit het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Hieronder volgt een voorbeeld om de dekking van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen toe te lichten. Er zijn veel variaties op dit voorbeeld mogelijk. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van bruto-bedragen, inclusief vakantietoeslag en andere vaste toeslagen. Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijke suppletie op grond van de WIA-CAO. Over deze suppletie leest u meer op pagina 11. Rekenvoorbeeld 1: Loon voor arbeidsongeschiktheid ,00 Mate van arbeidsongeschiktheid 40% Benutting resterende verdiencapaciteit 40% (van de 60% arbeidsgeschiktheid) Loon na arbeidsongeschiktheid 7.200,00 ( ,00 x 60% x 40%) WGA-vervolguitkering 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Totaal inkomen na arbeidsongeschiktheid ,00 Alle genoemde bedragen zijn bruto jaarbedragen. Om ervoor te zorgen dat u verzekerd bent tegen het WGA-hiaat, wordt automatisch premie ingehouden op uw loon. Voor 2011 bedraagt het percentage 0,32% van het loon, gemaximeerd op het maximumdagloon, minus het minimumloon. Dit percentage kan in de loop van de tijd veranderen. In het voorbeeld hieronder ziet u hoe de premie voor het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend: Rekenvoorbeeld 2: Loon ,00 Wettelijk minimumloon > 23 jaar ,00 Verschil 7.700,00 Bruto premie per periode 1,89 (0,32% x 7.700,00) / 13 = 1,89 bruto per periode 4

5 Keuzemoment 1: wel of geen WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen? U neemt automatisch deel aan het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen. Het WGA- Arbeidsongeschiktheidspensioen beperkt de inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U bent niet verplicht deel te nemen aan deze verzekering. Als u niet wilt deelnemen aan het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen, moet u een afstandsverklaring ondertekenen. Deze afstandsverklaring treft u bijgaand aan. Na ontvangst van de afstandsverklaring door Ahold Pensioenfonds zal inhouding van de premie met ingang van de daaropvolgende periode worden stopgezet. Mocht u overwegen afstand te doen van deze verzekering, dan raden we u met klem aan om u vooraf te laten informeren over de nadelige inkomensgevolgen van langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U kunt hiervoor terecht bij de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds. De verzekering heeft in het algemeen vanaf 59-jarige leeftijd geen of weinig toegevoegde waarde meer, tenzij er sprake is van ziekte. Indien u besluit afstand te doen van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen, dan worden de uitkomsten uit rekenvoorbeeld 1 als volgt: Loon voor arbeidsongeschiktheid ,00 Mate van arbeidsongeschiktheid 40% Benutting resterende verdiencapaciteit 40% (van de 60% arbeidsgeschiktheid) Loon na arbeidsongeschiktheid 7.200,00 ( ,00 x 60% x 40%) WGA-vervolguitkering 4.702,00 Totaal inkomen na arbeidsongeschiktheid ,00 Alle genoemde bedragen zijn bruto jaarbedragen. Het verschil met rekenvoorbeeld 1 is 3.698,00 bruto per jaar De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds Twijfelt u over deze keuze? Of hebt u andere vragen? De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088)

6 dagloon: Pensioenverzekering 2: De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, zal uw inkomen uiteindelijk tot maximaal 30% lager kunnen worden dan vóór uw arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, waarbij u ook nog werkt, kan de inkomensterugval minder zijn, of aanmerkelijk meer als u weinig werkt. Let op: hierbij gaan we er van uit dat u verzekerd bent voor het WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u zich voor deze verzekering hebt afgemeld, dan kan de inkomensterugval groter zijn dan 30%. Naast de terugval in inkomen kunt u ook andere inkomenscomponenten verliezen, zoals bijvoorbeeld bonussen en vergoedingen. U kunt zich voor een deel van de inkomensdaling verzekeren. Voor het afsluiten van deze verzekering geldt geen minimumleeftijd. Keuzemoment 2: wel of geen Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Wat biedt de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Maximaal 10% van uw laatstverdiende loon extra. Zo gaat u er bij arbeidsongeschiktheid dus ten hoogste 20% op achteruit in plaats van 30%. De verzekering komt tot uitkering na 4 jaar IVA of 5 jaar WGA, op het moment dat de suppletie vervalt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Inkomensverloop bij IVA, met 10% bijverzekering en een inkomen onder het maximum- 100% 100% 90% 80% 90% 80% 80% 80% 85% loon 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar vanaf 5e ziek ziek IVA IVA IVA IVA jaar IVA collectief verzekerd suppletie aanvullende verzekering 6

7 Rekenvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Uitgangspunten: Loon vóór ziekte: ,00 Percentage arbeidsongeschiktheid: 40% Leeftijd op eerste dag arbeidsongeschiktheid 40 jaar Arbeidsverleden 12 jaar Er is geen afstand gedaan van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen De Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor 10% afgesloten Bij volledige benutting van de restverdiencapaciteit: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loongerelateerd, 1 jaar bij leeftijd 40) 8.400,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 1 jaar ,00 Na 1 jaar: loongerelateerde uitkering wordt omgezet in een loonaanvullingsuitkering: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loonaanvullingsuitkering) 8.400,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 4 jaar ,00 Na 5 jaar: suppletie vervalt; de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid ,00 WGA-uitkering (loonaanvullingsuitkering) 8.400,00 Uitkering Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.200,00 Totale uitkering ,00 Bij 40% benutting van de restverdiencapaciteit: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (loongerelateerd, 1 jaar bij leeftijd 40) ,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 1 jaar ,00 Na 1 jaar: loongerelateerde uitkering wordt omgezet in een vervolguitkering; ook het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (vervolguitkering) 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Suppletie-uitkering 1.500,00 Totale uitkering gedurende 4 jaar ,00 Na 5 jaar: suppletie vervalt; Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat uitkeren: Inkomen uit arbeid 7.200,00 WGA-uitkering (vervolguitkering) 4.702,00 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen 3.698,00 Uitkering Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.200,00 Totale uitkering ,00 7

8 Wat kost de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering? De premie voor de aanvullende verzekering bedraagt 30,00 per 1.000,00 verzekerd bedrag (2011). Het minimaal te verzekeren bedrag is 1.000,00. Voor de indexering van het verzekerde bedrag gelden de bepalingen van de Ahold Pensioenregeling. Bedraagt uw loon ,00 per jaar en wilt u 10% bijverzekeren (het verzekerd bedrag bedraagt dan 3.000,00) dan kost u dit jaarlijks 90,00. De premie is volledig aftrekbaar voor de belasting; hier wordt tijdens de periodieke inhouding op het loon al rekening mee gehouden. Medische waarborgen Bij het afsluiten van de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen twee maanden na in dienst treden hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een externe medisch adviseur. In sommige gevallen kan een (aanvullende) medische keuring worden verlangd. De medische beoordeling kan leiden tot een hogere premie en/of uitsluiting van een bepaald gezondheidsrisico. 57 jaar De verzekering loopt, zolang u deze niet opzegt, door tot uw 65ste verjaardag. Omdat het eerste uitkeringsmoment van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering in het 7e (IVA) dan wel 8e (WGA) ziektejaar ligt, heeft de verzekering vanaf 57-jarige leeftijd, indien er geen sprake is van ziekte, weinig tot geen toegevoegde waarde. De verzekering wordt echter niet automatisch stopgezet. Indien u, nu of in de toekomst, de leeftijd van 57 jaar (heeft) bereikt, en u wenst de verzekering stop te zetten omdat er op dat moment geen sprake is van ziekte, dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. Einde dienstverband Als u uit dienst treedt, en er is op dat moment geen sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan wordt de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering beëindigd. Na beëindiging volgt geen premierestitutie. De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds Twijfelt u over deze keuze? Of hebt u andere vragen? Of wilt u een offerte ontvangen? De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088)

9 Pensioenverzekering 3: De WIA-excedentverzekering Deze verzekering is voor u van toepassing als uw inkomen hoger is dan ,52 (2011). Onder de WIA is het laatstverdiende loon het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Echter, dit loon is gemaximeerd op het maximumdagloon van bruto ,52 per jaar (2011). Als u meer verdient dan dit bedrag, zult u in geval van langdurige (gedeeltelijke) arbeidongeschiktheid te maken krijgen met een aanzienlijke inkomensachteruitgang. De WIA-excedentverzekering dekt deze inkomensachteruitgang. De uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 70% van uw inkomen, nadat dit is verminderd met ,52 (2011). De uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. De premie voor deze verzekering wordt door Ahold betaald. Rekenvoorbeeld bij volledige arbeidsongeschiktheid: Bruto jaarloon ,00 Uitkering uit de WIA-excedentverzekering: ,53 Namelijk: ,00 -/ ,52 = ,48 x 70% = ,53 De pensioenverzekeringen Als u niet bij Ahold werkt Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en benut u uw restverdiencapaciteit niet bij Ahold, dan geldt na één jaar WIA de volgende regel: wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager, dan worden de uitkeringen uit de drie pensioenverzekeringen naar beneden bijgesteld. Wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger, dan worden de uitkeringen niet naar boven bijgesteld. 9

10 Toeslagverlening Na ingang van één van de uitkeringen die u van Ahold Pensioenfonds bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, is het de intentie om deze uitkering jaarlijks te verhogen met de ontwikkeling van de prijsindex. Dit hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Hieronder treft u het beleid aan dat hiervoor geldt. Beleid van Stichting Pensioenfonds Ahold met betrekking tot de toeslagverlening (indexering) Actieve deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers volgens Pensioenregeling 2006, 2004 en 1996 Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling (van de voor u geldende CAO). Gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en arbeidsongeschikte deelnemers volgens Pensioenregeling 1987 Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling*. Deelnemers met een WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen te verhogen met de prijsontwikkeling*. Het Bestuur stelt ieder jaar de toeslagverlening vast. De verhoging zal per jaar nooit meer dan 5% bedragen. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw (opgebouwde) pensioen uit het beleggingsrendement. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening. In de premie die door Ahold en de deelnemers wordt betaald, is een marge opgenomen om het vermogen van het pensioenfonds te verhogen. Hierdoor stijgt de kans dat een toeslag kan worden verleend. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het verlenen van toeslagen hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Het Bestuur stelt ieder jaar vast of het pensioenfonds een toeslag kan verlenen. Als de financiële positie onvoldoende is, dan wordt in dat jaar de toeslag niet of slechts gedeeltelijk verleend. Het pensioenfonds heeft in 2009 bij De Nederlandsche Bank een herstelplan ingediend. In een herstelplan staan de maatregelen die het Bestuur neemt om de dekkingsgraad van het pensioenfonds te verhogen. Die maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor het toekennen van een toeslag. Op basis van de huidige dekkingsgraad, het beleggingsbeleid en het premiebeleid is een continuïteitsanalyse uitgevoerd. Een continuïteitsanalyse berekent de financiële situatie van een pensioenfonds in de toekomst bij verschillende economische scenario s. Volgens de continuïteitsanalyse is de verwachting dat, op langere termijn, circa 75% van de maximale toeslagverlening kan worden verleend. 10 * = Consumenten Prijs Index-Alle Huishoudens, over de peilperiode oktober tot oktober

11 Aholdregelingen Loondoorbetaling bij ziekte In de eerste twee jaren dat u vanwege ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (volledig) te verrichten, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door: in het 1e halfjaar 100%, in het 2e halfjaar 90% en in het 2e ziektejaar 80%. Als u in het tweede ziektejaar meer dan 25% van uw contracturen werkt, ook al is dat op basis van arbeidstherapie, dan wordt het percentage dat wordt doorbetaald over uw ziekte-uren verhoogd naar 90%. Suppletie Tijdens de eerste jaren van IVA of WGA ontvangt u van Ahold, naast de eerdergenoemde aanvullingen uit de collectieve verzekeringen, een extra uitkering. We noemen dit suppletie. De suppletie-uitkering is als volgt: IVA: het eerste jaar 15%, het tweede tot en met vierde jaar 5%. WGA: het eerste tot en met vijfde jaar 5%. 11

12 Overheid Na twee jaar ziekte: beoordeling voor de WIA Als u na twee jaar van ziekte niet (volledig) weer aan de slag kunt in uw oorspronkelijke functie of in een andere functie, kunt u op grond van de WIA in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate waarin u arbeids(on)geschikt bent en van de mate waarin u weer aan het werk gaat, oftewel uw restverdiencapaciteit benut. Wat uw restverdiencapaciteit is, leest u in de beschikking van het UWV. De WIA, die een basisverzekering biedt voor elke werknemer, kent twee soorten uitkeringen: IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) De IVA is van toepassing indien u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt bent, en de verwachting is dat er binnen 5 jaar geen herstel optreedt. U ontvangt 75% van uw laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon wordt gemaximeerd op bruto ,52 per jaar (2011). De uitkering bedraagt dus maximaal ,14 bruto per jaar (2011). WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) De WGA is van toepassing als de IVA niet van toepassing is. Er moet wel sprake zijn van minimaal 35% arbeidsongeschiktheid. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u géén arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. De WGA-uitkering bestaat achtereenvolgens uit: - Een loongerelateerde uitkering van minimaal 3 en maximaal 38 maanden. De exacte duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon (met een maximum van ,52 (2011)) verminderd met het inkomen dat u met werken verdient. Na twee maanden wordt het uitkeringspercentage verlaagd naar 70%. - Een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering: bij deze uitkeringen is het van belang of u voldoende werkt. Door het UWV wordt bepaald hoeveel u nog zou kunnen werken. Dat heet de restverdiencapaciteit. Hoeveel u werkt, hangt af van uw baan tijdens arbeidsongeschiktheid. Dat heet de benutte restverdiencapaciteit. - Als u minstens 50% van uw resterende verdiencapaciteit benut, dan hebt u recht op een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van het inkomen dat u met werken zou moeten verdienen. 12

13 - Als u minder dan 50% van uw resterende verdiencapaciteit benut, dan hebt u recht op een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon of van uw laatstverdiende salaris als dit lager is. De hoogte is tevens afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe hoger uw arbeidsongeschiktheidspercentage is, hoe hoger uw uitkering. De maximale vervolguitkering bedraagt ca. 50% van het wettelijk minimumloon (of laatstverdiende salaris als dit lager is). Er ontstaat dan een flink inkomensgat. Meer informatie Algemene informatie over de WIA kunt u vinden op Ook kunt u via telefoonnummer informatie aanvragen bij het UWV. 13

14 Voor alle duidelijkheid Arbeidsongeschiktheid Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien na (in beginsel) twee jaar ononderbroken ziekte de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van kracht wordt. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door UWV. Betalingsvoorbehoud Ahold kan de betaling van de pensioenpremie verminderen of geheel staken, als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van ingrijpende wijziging van de omstandigheden waarin Ahold verkeert. In een dergelijke situatie zal Ahold, in overleg met Ahold Pensioenfonds, de pensioenovereenkomst (tijdelijk) aanpassen en zullen de nog toe te kennen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De op grond van gedane premiebetalingen reeds ingegane pensioenaanspraken zullen niet worden aangetast. Als Ahold besluit tot vermindering of staking van de premiebetaling, zullen Ahold en Ahold Pensioenfonds de deelnemers en de pensioengerechtigden en de Centrale Ondernemingsraad hiervan op de hoogte stellen. Bruto loon Het loon dat u verdient voordat hierop de loonbelasting, de sociale premies en andere inhoudingen hebben plaatsgevonden. Na deze inhoudingen resteert een netto loon. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Als u door de verzekeringsarts van het UWV tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Loon Hieronder wordt verstaan: het bruto loon per jaar inclusief vaste en variabele toeslagen, vermeerderd met vakantietoeslag en een opslag voor de winstuitkering. In mindering gebracht worden: de pensioenpremie en de VUT-premie. Pensioen Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen, die uw vroegere salaris of een vroegere uitkering vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Periodieke inhouding Als de premie voor een verzekering of een spaarbedrag voor een spaarregeling bij iedere uitbetaling van salaris of uitkering hierop wordt ingehouden spreekt men van periodieke inhouding. Premie De premie per 1.000,00 verzekerd bedrag is voor iedere deelnemer aan de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd of burgerlijke staat. Salaristoeslagen Er zijn 2 soorten toeslagen: - Vaste toeslagen: dit zijn toeslagen, die niet zijn opgenomen in uw functie-uurloon. - Variabele toeslagen: dit zijn toeslagen die niet in uw vast loon zijn opgenomen. Een limitatieve opsomming van de vaste en variabele toeslagen, die voor de pensioenopbouw in aanmerking worden genomen ligt voor iedere belanghebbende ter inzage bij het Pensioenfonds en wordt jaarlijks vastgesteld. 14

15 Suppletie Tijdelijke aanvullingen van Ahold op uw WAO- of WIA-uitkering. Toeslagverlening Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling. De toeslagverlening is in het algemeen onder de voorwaarde dat het Pensioenfonds naar het oordeel van het Bestuur voldoende financiële middelen heeft. Volledige arbeidsongeschiktheid Als u door de verzekeringsarts van het UWV voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard. WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet die voor werknemers uitkeringen regelt indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt na (ten minste) twee jaar onafgebroken ziekte. De WAO is van toepassing als de eerste ziektedag is gelegen vóór 1 januari Voor situaties na 1 januari 2004 geldt de WIA. De WAO-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. WGA-hiaat of WGA-gat Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de daarop volgende WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Het WGA-hiaat wordt ook wel WGA-gat genoemd. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA omvat twee regelingen: de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk (en tijdelijk volledig) Arbeidsongeschikten). De WIA is van toepassing als uw eerste ziektedag is gelegen na 1 januari Voor situaties vóór 1 januari 2004 geldt de WAO. De uitkeringen worden in beginsel na twee jaar loondoorbetaling verstrekt en zijn afhankelijk van de duur en mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de WGA zijn de uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tevens afhankelijk van de mate waarin de restverdiencapaciteit wordt aangewend voor werk. De WIA-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. WIA-excedent Het verschil tussen uw jaarloon en het maximum jaarloon (2011: ,52). Over dit verschil wordt geen WIA-uitkering van de overheid verstrekt. Wel vindt eventueel een uitkering uit de collectieve verzekeringen van Ahold plaats. Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Uitgave: Ahold Pensioenfonds - Zaandam - september IPB PF

16 Pensioenregeling Anw-verzekering U En dan? Wat nu? Wordt arbeidsongeschikt (u gaat een WAO- of WIA-uitkering ontvangen) U heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen; uw pensioenopbouw gaat door, maar op een lager niveau Stuur de beschikking van het UWV naar Ahold Pensioenfonds Vroeger of later Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Servicedesk IPB PF

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! bent in dienst getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen of u bent al in dienst en u bent onlangs 21 jaar geworden. Daardoor

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is.

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Astrid Oussoren, verkoper II Albert Heijn, getrouwd, 2 kinderen Goed Geregeld De Ahold Pensioenregeling Waarom? De Algemene

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is.

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Astrid Oussoren, verkoper II Albert Heijn, getrouwd, 1 kind Goed Geregeld De Ahold Pensioenregeling 2006 Waarom? Met ongeveer

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

WIA aanvullingsverzekeringen

WIA aanvullingsverzekeringen WIA aanvullingsverzekeringen Uitgave: november 2016 Uw werkgever heeft één of meerdere WIA aanvullingsverzekeringen voor u afgesloten. Deze verzekeringen bieden extra financiële zekerheid wanneer u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen September 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor WIA-aanvullingen. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie