IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract"

Transcriptie

1 IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract

2 Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze handleiding verwezen. IPAP is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw werknemers. Deze handleiding is bedoeld om u informatie te geven en dient als praktisch naslagwerk. Voor gedetailleerde informatie kunt u uw contract en de bijlage raadplegen. Voor het leesgemak is in deze handleiding gekozen voor het gebruik van hij, hem of zijn. Uiteraard kunt u ook zij of haar lezen. De WIA heeft de WAO op 1 januari 2006 vervangen. Voor werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004 gelden de regels van deze WIA. Kijk voor actuele informatie op easinet.loyalis.nl. Omdat u een collectief contract met Loyalis hebt gesloten, betaalt u de premie voor uw werknemers. Deze premiepercentages kunt u terugvinden in uw contractbijlage. De verzekering vult aan tot minimaal 70% van het verzekerd jaarinkomen en wel tot 65 jaar. Daarnaast is er bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in een aantal gevallen recht op een vergoeding ter aanvulling van pensioenopbouw. Tot het niveau van de pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid (50%). Een ander aspect van de verzekering is een mogelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid beneden 35% arbeidsongeschiktheid. De dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid blijft 10% van het verzekerd jaarinkomen, over de gehele looptijd tot 65 jaar. Onze missie Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid. En ook op het gebied van personeelszorg, administratieve en financiële dienstverlening. Speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen. 2

3 Inleiding Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. U hebt met ons een contract afgesloten voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, IPAP. Op basis van dit contract kunt u uw werknemers speciale voorwaarden bieden. Het afsluiten van IPAP is voor bijna al uw werknemers zinvol. IPAP vult het inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Het betreft een aanvulling op de WIA of de WAO en de regeling van uw pensioenfonds. Er vindt geen medische selectie plaats. U meldt uw werknemer aan voor deze verzekering zonder dat hij gezondheidsvragen hoeft te beantwoorden. Met de komst van de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een snelle re-integratie van al uw langdurig zieke werknemers nog belangrijker geworden. Voor werkgevers zijn de financiële risico s rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren flink toegenomen. Het voorkomen van verzuim en een snelle re-integratie van zieke werknemers zijn daardoor nog belangrijker. Loyalis wil u hierbij graag ondersteunen. Met de Re-integratie Subsidie betaalt Loyalis mee aan maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau (projectsubsidie) en aan de kosten voor begeleiding van verzuim van individuele zieke werknemers (individuele subsidie). 3

4 Inhoud 1. De hoofdlijnen IPAP 1.1 Wat biedt IPAP? De premie Extra voordelen 5 2. Wat als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt 6 3. Uw werknemer kan zich verzekeren Wie kunnen deelnemen? Zonder medische selectie De premie Korting 9 4. Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt jaar wordt jaar wordt Begrippen 5.1 Begrippen Service 6.1 Service 11 4

5 1. Hoofdlijnen IPAP De zekerheid van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Deze extra arbeidsvoorwaarde kunt u uw werknemers bieden dankzij uw collectief contract voor IPAP. En wel tegen zeer voordelige voorwaarden. 1.1 Wat biedt IPAP? Met IPAP verzekert u uw werknemers tegen het risico van een sterk dalend inkomen door arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij kiezen uit drie dekkingen: complete dekking: dekking bij zowel volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die geen ander werk vindt, ontvangt via IPAP een aanvulling tot minimaal 70% van zijn verzekerd jaarinkomen. Dit is het inkomen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin hij ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt nog 75% van zijn laatstverdiende salaris. Als hij zich heeft bijverzekerd voor volledige arbeidsongeschiktheid, blijft hij tot 65 jaar vanuit IPAP een aanvulling ontvangen van tien procent van zijn verzeker jaarinkomen. Dit is het inkomen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin hij ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid. Met deze aanvulling wordt zijn totale inkomen dan zo n 85% van zijn salaris. Als uw werknemer 65 jaar wordt, stopt deze uitkering. Hij ontvangt dan AOW en ouderdomspensioen. 1.2 De premie U krijgt elk jaar een contractbijlage toegestuurd. Hierop vindt u de actuele premies en korting. De totale premiekorting is afhankelijk van het aantal werknemers en de sector waartoe u als werkgever behoort. 1.3 Extra voordelen Dankzij uw collectieve overeenkomst kunnen u en uw werknemers profiteren van extra voordelen. Blanco acceptatie Dankzij uw contract met Loyalis hebben uw werknemers recht op blanco acceptatie. Dit betekent dat er geen medische selectie plaats vindt. Re-integratie Subsidie Sinds 1 januari 2006 betaalt Loyalis mee aan de re-integratiekosten van langdurig zieken bij werkgevers met een IPAP-contract. Met de Re-integratie Subsidie wil Loyalis de re-integratie van langdurig zieken stimuleren. En hiermee zowel uw als onze schadelast beperken. Omdat u een collectief contract heeft afgesloten, geldt deze Re-integratie Subsidie voor al uw werknemers U kunt meer lezen over deze Re-integratie Subsidie en preventie in de speciale handleiding Re-integratie Subsidie Loyalis. Te vinden op easinet.loyalis.nl 5

6 2. Wat als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever de eerste 2 ziektejaren maximaal 170% van het laatstverdiende salaris door. Uiteraard is dit afhankelijk van de cao. Die termijn gaat in op de dag dat uw werknemer ziek werd. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Na deze twee jaar krijgt hij via de wet WIA een IVA-uitkering* (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De uitkering is 75% van het salaris (tot maximum dagloon). Als uw werknemer zich via IPAP heeft bijverzekerd voor volledige arbeidsongeschiktheid, krijgt hij hierop een aanvulling van 10% van het verzekerd jaarinkomen. Zijn maandelijkse uitkering is dan ongeveer 85% van zijn laatste salaris. Vanaf 65 jaar stopt de IVA-uitkering en de uitkering van IPAP. Uw werknemer krijgt dan AOW en ouderdomspensioen. * en bij een inkomen boven maximum dagloon bestaat recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Het inkomen wordt dan aangevuld tot 75% van het oude verzekerde inkomen. 100% 85 % 75 % 70% IPAP arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van het verzekerd inkomen. Meer informatie over de WIAuitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt u op de internetsite van UWV: gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever de eerste 2 ziektejaren maximaal 170% van het laatstverdiende salaris door. Uiteraard is dit afhankelijk van de cao. Die termijn gaat in op de dag dat uw werknemer ziek werd. Na twee jaar mag u het dienstverband verbreken. Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35-80% dan heeft hij volgens de wet WIA recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Er kunnen zich dan drie situaties voor doen; WGA, werknemer is tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt en vult volledig zijn restverdiencapaciteit in Werknemer ontvangt een WGA loongerelateerde uitkering waarvan de duur en hoogte afhankelijk is van het arbeidsverleden en het inkomen. De hoogte hiervan is 70% van het verschil tussen het oude (tot maximum dagloon) en nieuwe salaris. Blijft betrokkene na afloop van deze loongerelateerde periode zijn restverdiencapaciteit volledig invullen? Dan heeft hij recht op de WGA loonaanvullingsregeling die aanvult tot 70% van het oude salaris (tot maximum dagloon) minus zijn restverdiencapaciteit. Het pensioenfonds vult gedurende de gehele WIA-periode aan tot 80% van het oude inkomen. Loon Loon IVA 100% 0 1 jaar 2 jaar 65 jaar Werkgever UWV Pensioenfonds Loyalis 80% 70% arbeids ongeschiktheids pensioen arbeids ongeschiktheids pensioen Loon Loon WGA WGA Volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt Bij volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid, dus met kans op herstel, is er volgens de WIA recht op een WGAuitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). In deze situatie vult IPAP ook aan met Loon Loon 0 1 jaar 2 jaar max. 5,2 jaar 65 jaar Werkgever Privaat of UWV Pensioenfonds 6

7 WGA, werknemer is tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt en vult zijn restverdiencapaciteit niet volledig in Werknemer ontvangt een WGA loongerelateerde uitkering waarvan de duur en hoogte afhankelijk is van het arbeidsverleden en het inkomen. De hoogte hiervan is 70% van het verschil tussen het oude (tot maximum dagloon) en nieuwe salaris. Blijft betrokkene na afloop van deze loongerelateerde periode zijn restverdiencapaciteit niet volledig invullen maar wel tenminste 50% dan heeft hij ook recht op de WGA- Loonaanvullingsregeling. Het pensioenfonds vult gedurende de gehele loongerelateerde WIA-periode aan met ongeveer 70% van het oude inkomen minus hetgeen de werknemer zelf nog verdient en biedt vervolgens een aanvulling op de loonaanvullende WIA-uitkering. De hoogte hiervan is ongeveer 80% van het deel van het oude inkomen waarvoor de betrokkene arbeidsongeschikt is. IPAP vult in deze periode het inkomen indien nodig verder aan met 70% van het deel van het oude inkomen waarvoor de werknemer nog arbeidsgeschikt is (de zogeheten restverdiencapaciteit). ingevuld dan heeft hij recht op een WGA-Vervolguitkering. De hoogte van deze Vervolguitkering is gelijk aan 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als uw werknemer zich heeft bijverzekerd voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan krijgt hij tot zijn 65ste jaar een aanvulling tot minimaal 70% van zijn verzekerd jaarinkomen. Verdiende de werknemer boven maximum dagloon, dan ontvangt hij gedurende de loongerelateerde uitkering een uitkering van zijn pensioenfonds die aanvult tot 70% van zijn oude inkomen. Gedurende de Vervolguitkering vult het pensioenfonds 10 jaar lang aan met 65% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het oude inkomen. Dit totaal wordt verminderd met de vervolguitkering. 100% 70% arbeids ongeschiktheids pensioen IPAP 100% Loon Loon WGA arbeids ongeschiktheids pensioen 80% WGA 70% Loon Loon arbeids ongeschiktheids pensioen WGA arbeids ongeschiktheids pensioen WGA 0 1 jaar 2 jaar max. 5,2 jaar 65 jaar Werkgever Privaat of UWV Pensioenfonds Loyalis Loon Loon 0 1 jaar 2 jaar max. 5,2 jaar 65 jaar Werkgever Privaat of UWV Pensioenfonds Loyalis WGA, werknemer is tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt en heeft geen werk Werknemer ontvangt een WGA loongerelateerde uitkering waarvan de duur en de hoogte afhankelijk is van het arbeidsverleden en het inkomen. Heeft betrokkene na afloop van bovengenoemde loongerelateerde uitkering zijn restverdiencapaciteit onvoldoende (minder dan 50%) 7

8 Nieuw in de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: leeftijd verzekerbaar belang De dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is niet meer nodig wanneer uw werknemer 60 jaar wordt. Op dat moment heeft hij bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid namelijk recht op twee jaar lang doorbetaling van zijn salaris door de werkgever (ter hoogte van in totaal maximaal 170% van zijn salaris). Dit wordt gevolgd door ongeveer drie jaar lang een WGA-uitkering (eventueel verhoogd met een aanvulling van het pensioenfonds bij een inkomen boven maximum dagloon) tot 70% van zijn laatste salaris. Na die tijd heeft uw werknemer recht op AOW. Wij beëindigen automatisch de verzekering van uw werknemers wanneer de verzekering niet meer tot uitkering kan komen. In het verleden was de leeftijd waarop werknemers de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet meer nodig hadden, 57,5 jaar. Dit kwam doordat er toen sprake was van eveneens twee jaar lang een uitkering vanuit de werkgever maar vervolgens naast de WAO van vijf en een half jaar lang een suppletie-uitkering. Het pensioenfonds vult gedurende de gehele loongerelateerde WIA-periode, de WIA-uitkering aan tot ongeveer 70% van het oude inkomen minus hetgeen de werknemer nog zelf verdient. Het pensioenfonds biedt vervolgens een aanvulling op de loonaanvullende WIA-uitkering. De hoogte hiervan is ongeveer 80% van het deel van het oude inkomen waarvoor de betrokkene arbeidsongeschikt is. IPAP vult in deze periode het inkomen indien nodig verder aan tot 70% van het deel van het oude inkomen waarvoor de werknemer nog arbeidsgeschikt is (de zogeheten restverdiencapaciteit). 8

9 3. Uw werknemer verzekerd Voor bijna al uw werknemers is het zinvol IPAP te sluiten. Al uw werknemers komen in aanmerking voor blanco acceptatie. 3.1 Wie kunnen deelnemen? Al uw werknemers. Maar als ze ouder zijn dan 63 jaar is deelname niet interessant. Vanaf het moment dat uw werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever immers twee jaar zijn laatstverdiende salaris door. De volgende werknemers zijn uitgesloten van deelname, ook bij blanco acceptatie: volledig arbeidsongeschikte werknemers werknemers met een ontslaguitkering werknemers die vervroegd met pensioen zijn werknemers met een 0-uren contract Gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen deelnemen maar de reeds aanwezige arbeidsongeschiktheid is dan uitgesloten van dekking. 3.3 De premie De premie wordt berekend over de totale bruto loonsom van al uw werknemers. Dit is het pensioengevend inkomen van al uw werknemers op 1 januari van het lopende jaar, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement van uw pensioenfonds. Het premiepercentage is afhankelijk van de gekozen dekking. Details over de premie kunt u vinden in uw contractbijlage. 3.4 Korting Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt. Loyalis Verzekeringen stelt elk jaar opnieuw de hoogte van de korting voor u vast. Wanneer u ineens per jaar betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag. Bovendien heeft u recht op 5% extra korting wanneer u naast een collectieve IPAP-verzekering een verzuimverzekering of WGA verzekering afsluit. 3.2 Zonder medische selectie Loyalis Verzekeringen biedt uw werknemers blanco acceptatie aan. Maar werknemers die ten tijde van het afsluiten van het collectieve contract ziek zijn. zijn uitgesloten van deelname. Pas nadat ze 4 weken hersteld zijn, is de dekking weer van kracht. 9

10 4. Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt Zodra uw werknemer langdurig ziek is, meldt u dit schriftelijk bij Loyalis Verzekeringen. In ieder geval na zes maanden en uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontstaan van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat kan met het meldingsformulier. U vindt dit formulier op easinet.loyalis.nl. U kunt dit ook telefonisch aanvragen via jaar wordt Vanaf 63 jaar is de IPAP-verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid niet meer interessant voor uw werknemer. U bent immers verplicht bij ziekte het loon in de eerste twee jaren door te betalen. Vervolgens heeft uw werknemer vanaf zijn 65ste recht op AOW en ouderdomspensioen jaar wordt De dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is niet meer nodig wanneer uw werknemer 60 jaar wordt. Op dat moment heeft hij bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid namelijk recht op twee jaar lang doorbetaling door de werkgever (ter hoogte van in totaal maximaal 170% van zijn salaris). Dit wordt in de meeste gevallen, afhankelijk van het arbeidsverleden, gevolgd door ongeveer drie jaar lang een WGA-uitkering (eventueel opgehoogd vanuit het pensioenfonds bij een inkomen boven maximum dagloon) tot 70% van zijn laatste salaris. Na die tijd heeft uw werknemer recht op AOW. Daarom laten wij vanaf deze leeftijd de verzekering premievrij doorlopen. Mocht het nodig zijn, kan uw werknemer namelijk alsnog aanspraak maken op deze dekking. 10

11 5. Begrippen 6. Service Blanco acceptatie Bij blanco acceptatie vindt er geen medische selectie plaats: uw werknemers hoeven geen medische vragen te beantwoorden. Maximum dagloon Het gemaximeerde inkomen waarover een uitkering ingevolge de WIA plaatsvindt. Korting Afhankelijk van de sector en het aantal werknemers, komt u in aanmerking voor een korting op de premie. Restverdiencapaciteit Dat deel van het inkomen dat de werknemer op basis van zijn arbeidsgeschiktheid nog kan verdienen. Verzekerbaar belang Is uw werknemer 63 jaar of ouder en niet ziek? Dan hoeft hij zich niet meer te verzekeren voor IPAP. Want door de huidige sociale regelingen komt een uitkering op zijn vroegst tot uitbetaling als uw werknemer 65 jaar of ouder is. En op dat moment ontvangt hij AOW en ouderdomspensioen. Is uw werknemer ouder dan 60 jaar dan is het meestal zo dat het verzekeren voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet relevant meer is. Het arbeidsongeschiktheidspensioen komt tot uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en speelt voornamelijk bij inkomens boven het maximum dagloon. IPAP vult het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd aan tot minimaal 70% van het verzekerd jaarinkomen, en wel tot 65 jaar. Vanaf zijn 65ste jaar krijgt uw werknemer AOW en pensioen en stopt de aanvullende uitkering. Verzekerd inkomen Dit is het jaarinkomen zoals in het pensioenreglement van uw pensioenfonds is gedefinieerd als pensioengevend inkomen. Deze handleiding is een deel van ons complete informatiepakket speciaal voor werkgevers en pensioenspecialisten van vakcentrales. Loyalis biedt u naast deze handleiding: EASiNet Dat is de naam van de werkgeverssite van Loyalis die bereikbaar is via easinet.loyalis.nl. Actueel, compact en interactief zijn de voornaamste kenmerken. Deze site is speciaal voor u als werkgever en vakbondsvertegenwoordiger en biedt u actuele informatie en ondersteuning bij uw werkzaamheden. Digitale nieuwsbrief Op easinet kunt u gemakkelijk een abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief voor werkgevers. U vindt maandelijks in deze nieuwsbrief actuele informatie over pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, HRM en zorg en sociale zekerheid. Voorlichting en kennisoverdracht Ook voor themadagen, workshops en presentaties kunt u terecht bij Loyalis. Wij organiseren die voor medewerkers van personeelszaken toegespitst op hun werkzaamheden. Uw werknemers bieden wij presentaties over actuele onderwerpen. Onze Adviesdesk vertelt u er graag meer over. Adviesdesk: voor algemene vragen De medewerkers van onze Adviesdesk geven antwoord op uw vragen. Op het gebied van pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, HRM en zorg en sociale zekerheid. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17 uur via telefoonnummer: Werkgeverszaken: voor specifieke vragen De medewerkers van Werkgeverszaken helpen u graag bij al uw vragen over uw IPAP-contract. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8 tot 17 uur via telefoonnummer: Klantenservice: voor vragen van uw werknemers Als uw werknemers vragen hebben, dan kunnen zij bellen met onze Klantenservice. Deze is elke werkdag bereikbaar van 8 tot uur via telefoonnummer:

12 Vragen? Bel gerust onze Adviesdesk. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur Telefoon Loyalis Verzekeringen Postbus JR Heerlen Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De percentages in deze brochure gelden per 1 januari 2009 en kunnen in de toekomst wijzigen. Loyalis Schade N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer AFM-vergunningnummer Gecertificeerd ISO 9001:2000. Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid. En ook op het gebied van personeelszorg, administratie en financiële dienstverlening. Speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen november 2009

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid versie: maart 2013 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers (semi-collectief contract) 90.1723.17 Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Windesheim

Vragen en antwoorden Windesheim Vragen en antwoorden Windesheim Heb je privé al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Je beslist zelf of je wilt overstappen of niet. Kies je voor deelname aan de collectieve regeling? Vul dan de deelnameverklaring

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten.

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten. Haarlem, januari 2017 Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Beste nieuwe collega, Als u in dienst treedt bij de OSZG bent u automatisch via een collectieve verzekering verzekerd tegen

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 AAOP aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wetgeving en CAO s 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie