Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1

2 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen 5 4 Vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 7 5 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen 9 6 Belangrijke zaken waar u goed op moet letten 13 7 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf 15 8 Mogelijke gevolgen van een herkeuring 16 9 Hebt u een vraag? 18 De Deelnemersraad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze brochure. De raad vertegenwoordigt de deelnemers en gepensioneerden van bpfbouw. De raad adviseert het bestuur. 2

3 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Als u twee jaar ziek bent geweest, kunnen een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaren. Ze doen dat als u door uw ziekte niet of onvoldoende in staat bent om in uw eigen inkomen te voorzien. U kunt dan aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werd u vóór 1 januari 2004 ziek en kreeg u daarna een uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)? Dan blijft die regeling voor u bestaan. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen en uw pensioen. U leest er alles over in deze brochure. U ziet ook hoe bpfbouw u helpt de gevolgen op te vangen. In hoofdstuk 6 staan zaken waar u goed op moet letten. Vooral de dingen die u zelf moet doen! Verwacht u een herkeuring? Lees dan ook hoofdstuk 8 met extra aandacht. 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent Als u arbeidsongeschikt bent geworden, moet u drie dingen weten: 1. U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat bpfbouw de opbouw van uw ouderdomspensioen voortzet zonder dat u premie betaalt. Zo blijft de opbouw van uw ouderdomspensioen op peil. Voor alle duidelijkheid: ouderdomspensioen is het pensioen vanaf uw 65e. U moet premievrije pensioenopbouw tijdig aanvragen. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar na uw eerste WIA- of WAO-dag. U leest er meer over in hoofdstuk U bouwt geen vervroegd pensioen op en u neemt ook niet meer deel aan de aanvullingsregelingen. Voor alle duidelijkheid: met vervroegd pensioen bedoelen we het pensioen vóór uw 65e. Wilt u weten wat aanvullingsregelingen zijn? Lees dan het kader de volgende pagina. Wilt u de opbouw van uw vervroegd pensioen op peil houden? En wilt u voorkomen dat u aanvullingsrechten verliest? Kies dan voor vrijwillige voortzetting. U moet vrijwillige voortzetting tijdig aanvragen. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. 3

4 3. U kunt recht hebben op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen. BpfBOUW betaalt dat pensioen als aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar u moet daar wel zelf iets voor doen. Vraag het in elk geval tijdig aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. U leest er meer over vanaf hoofdstuk 5. Aanvullingsregelingen Aanvullingsregelingen bieden compensatie aan deelnemers die al voor 2006 in de sectoren Bouwbedrijf (inclusief UTA), Timmerindustrie, Afbouw of Natuursteenbedrijf werkten en vanwege hun leeftijd niet in staat zijn om 40 jaar vervroegd pensioen op te bouwen. 4

5 3 De gevolgen van arbeids - ongeschiktheid voor uw pensioen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u bpfbouw vragen de opbouw van uw pensioen voort te zetten. Als bpfbouw uw verzoek inwilligt, hoeft u geen premie betalen. We noemen dit premievrije pensioenopbouw. Welk deel van uw pensioenopbouw neemt bpfbouw dan voor haar rekening? Dat hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Kijk maar: Arbeidsongeschiktheidspercentage 65% of meer 59% 45 tot 65% 29,5% 25 tot 45% (WAO) 35 tot 45% (WIA) Tot 25% (WAO) Tot 35% (WIA) Welk deel van de middelloonregeling zet bpfbouw voort? 14,75% Geen Waarom is uw premievrije pensioenopbouw lager dan uw pensioenopbouw voordat u arbeidsongeschikt werd? Omdat u nu een WIA- of WAO-uitkering hebt. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid houdt u deze uitkering tot uw AOW-leeftijd. Premievrije pensioenopbouw is daarom alleen bedoeld voor de opbouw van uw pensioen vanaf uw 65e, het ouderdomspensioen. En niet voor de opbouw van uw vervroegd pensioen (pensioen tót uw 65e). Om dezelfde reden neemt u tijdens arbeidsongeschiktheid niet meer deel aan de aanvullingsregelingen. Deze regelingen zijn namelijk ook bedoeld voor het vervroegd pensioen. Stel dat uw arbeidsongeschiktheid toeneemt Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger wordt, zal bpfbouw uw premievrije pensioenopbouw niet zonder meer verhogen. Het fonds doet dat alleen als u voor het deel dat u wel kunt werken, bent blijven deelnemen aan de pensioen regeling van bpfbouw. Dat is het geval als: U voor dat deel werkt bij een werkgever die pensioenpremie betaalt aan bpfbouw. U voor dat deel hebt gekozen voor vrijwillige voortzetting*. U leest meer over vrijwillige voortzetting in hoofdstuk 4. * Deelnemers uit de sector Afbouw of Timmerindustrie, die zijn geboren vóór 1950, kunnen hun aanvullingsregeling niet vrijwillig voortzetten. Perioden van arbeidsongeschiktheid uit het verleden kunnen op de pensioendatum onder voorwaarden wel meetellen voor de aanvullingsregeling. 5

6 Wat gebeurt er als uw WIA- of WAO-uitkering wordt verlaagd of stopt? Dan kan uw premievrije pensioenopbouw lager worden of zelfs stoppen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na een herkeuring. Geldt dat voor u? Dan is het volgende van belang: Als de verlaging vóór uw 65e gebeurt, hebt u waarschijnlijk onvoldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. U bouwt tijdens uw arbeidsongeschiktheid immers alleen pensioen op voor de opbouw van uw pensioen vanaf uw 65e. En niet voor de opbouw van uw vervroegd pensioen (pensioen tót uw 65e). U doet dan ook niet mee aan de aanvullingsregelingen. Deze regelingen zijn namelijk ook bedoeld voor het vervroegd pensioen. Het is mogelijk dit te voorkomen door op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt al te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. Zo vraagt u premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw Hebt u een uitkering op grond van de WIA of de WAO? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. 6

7 4 Vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Als uw arbeidsongeschiktheid niet verandert, loopt de WIA- of WAO-uitkering door tot de AOW-leeftijd. BpfBOUW zorgt voor het pensioen dat nodig is vanáf uw 65e (premievrije pensioenopbouw). Wilt u ook de opbouw om eerder dan uw 65e te stoppen op peil houden? Dan kunt u vrijwillige voortzetting overwegen. Er bestaan 2 vormen van vrijwillige voortzetting: 1. U zet uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Dat laatste is overigens verplicht. Als u de pensioenregeling wilt voortzetten, moet u ook de aanvullingsregelingen voortzetten. U houdt zo wel de opbouw van uw pensioen op peil en verliest bovendien geen aanvullingsrechten. 2. U zet alleen uw deelname aan de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Als u vervroegd met pensioen gaat, kunt u nog steeds onder voorwaarden aanspraak maken op een aanvulling. U vindt de voorwaarden in de brochure Met pensioen. Deze kunt u downloaden op Hebt u geen internet? Ga dan naar uw vakbondsconsulent of bel de Pensioen Informatielijn. Kiest u voor vrijwillige voortzetting? Dan bepaalt u zelf of u keuzemogelijkheid 1 of 2 wilt. In beide gevallen betaalt u zelf het werkgeversdeel én het werknemersdeel van de premie. Op kunt u laten uitrekenen hoe hoog de premie is. Ga daarvoor naar Bereken uw pensioenpremie. Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan? Dat is toegestaan zolang u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, maar nooit langer dan drie jaar. Beoordeel of u kunt blijven voldoen aan de voorwaarden van de aanvullingsregeling! Raadpleeg daarom altijd uw vakbondsconsulent! Vrijwillige voortzetting is een lastig onderwerp. Maar wel belangrijk. Het is altijd verstandig om uw vakbondsconsulent te raadplegen, voordat u een besluit neemt over vrijwillige voortzetting. Wacht daar niet te lang mee. U moet vrijwillige voortzetting namelijk tijdig aanvragen. 7

8 Overweegt u vrijwillige voortzetting? Dan moet u aangeven welk deel u vrijwillig wilt voortzetten. U hebt 3 mogelijkheden: Welk deel zet u voort? 1 U zet vrijwillig voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent én het deel dat u wel kunt werken. 2 U zet vrijwillig voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 3 U zet vrijwillig voort alleen voor het deel dat u kunt werken. Wanneer? U wilt een pensioenopbouw waarmee u vóór uw 65e volledig met pensioen kunt gaan. U werkt gedeeltelijk in de bouwnijverheid. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, wilt u ook eerder dan uw 65e met pensioen kunnen gaan. U wilt voor het deel dat u kunt werken, eerder dan uw 65e met pensioen. U gaat ervan uit dat uw arbeidsongeschiktheid niet verandert. Hierna leggen we de drie mogelijkheden om vrijwillig voort te zetten nog verder uit. Mogelijkheid 1 U kunt ervoor kiezen de pensioenregeling volledig voort te zetten. U zet dan uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Want stel, u wordt na een herkeuring weer arbeidsgeschikt verklaard. In dat geval hebt u door vrijwillig voort te zetten toch voldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. Mogelijkheid 2 Daar gaan we ervan uit dat u voor het deel dat u wel kunt werken, een baan hebt in de Bouwnijverheid en voor dat deel al volledig meedoet aan de pensioenregeling. Maar u kiest ervoor ook het arbeidsongeschikte deel aan te vullen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Want stel, u wordt na een herkeuring weer arbeidsgeschikt verklaard. Dan hebt u door vrijwillig voort te zetten toch voldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. Mogelijkheid 3 Hier is het uitgangspunt dat uw arbeidsongeschikt blijft tot uw 65e. U hebt voor dat deel geen pensioen nodig om te vervroegen. Maar voor het deel dat u kunt werken, gaan we ervan uit dat u niet meer meedoet aan de pensioenregeling omdat u werkloos bent. U kiest voor dat deel voor vrijwillige voortzetting om toch vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Zo vraagt u vrijwillig voortzetting aan: Ga naar Klik op Brochures en formulieren (downloads). Print het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting uit. Lees ook de uitleg bij het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid. Vul het formulier in en stuur het op binnen 9 maanden na: Uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag of De dag waarop uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd. 8

9 5 De gevolgen van arbeids - ongeschiktheid voor uw inkomen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u recht hebben op: Een uitkering op grond van de WIA. U hebt hier onder voorwaarden recht op als u arbeidsongeschikt bent geworden na 28 december Geldt dit voor u en wilt u weten wat dit voor uw inkomen betekent? Dat leggen we hieronder uit. U leest daar ook wat bpfbouw doet om uw inkomensverlies beperkt te houden. Een uitkering op grond van de WAO. U hebt hier onder voorwaarden recht op als u arbeidsongeschikt bent geworden voor 29 december Geldt dit voor u en wilt u weten wat dit voor uw inkomen betekent? Ga dan naar bladzijde 11. U leest daar ook wat bpfbouw doet om uw inkomensverlies beperkt te houden. U bent na 28 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en u hebt recht op een WIA-uitkering. Wat betekent dit voor uw inkomen? U bent arbeidsongeschikt als het UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken en niet het inkomen kan verwerven dat u voor die tijd verdiende. Het UWV kan u dan een uitkering op grond van de WIA toekennen. Of u een uitkering krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WIA-uitkering te beperken, hebben CAO-partijen in de sectoren Bouwbedrijf, Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf het arbeidsongeschiktheidspensioen ingevoerd. Het is een regeling van bpfbouw. U ziet in de tabel op bladzijde 10 hoe hoog dit pensioen is. LET OP: Werkt u in de sector Afbouw? Die sector kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u volledig arbeidsongeschikt (80-100%)? Als de kans klein is dat u weer kunt werken ontvangt u een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Is dat niet het geval? Dan ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), zie hierna. De IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatste loon voordat u ziek werd. Hierbij geldt wel een maximum. U houdt uw IVA-uitkering zolang u volledig arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%)? Dan kan UWV u een WGA-uitkering toekennen. De WGA-uitkering vult (tot een maximum) het deel aan dat u niet kunt verdienen. U zorgt zelf voor het deel dat u nog wel kunt verdienen volgens het UWV (zie hierna). U houdt een WGA-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. UWV kent de volgende WGA-uitkeringen: A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU), gevolgd door B - WGA-vervolguitkering (VVU) of C - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU). 9

10 Let op! UWV bepaalt welke uitkering u ontvangt. Kijk daarom ook op A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) Als u na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). De hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u hebt gewerkt. Zolang u een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. U krijgt dus meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Maar welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. B - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU) Als u minstens de helft verdient van wat u volgens UWV zelf kunt verdienen, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU). Tijdens de WGA-loonaanvullingsregeling wordt er door bpfbouw geen arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend. C - WGA-vervolguitkering (VVU) De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u minder dan de helft daarvan? Of verdient u niets? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseert UWV de vervolguitkering op uw vroegere loon. Zolang u de WGA-vervolguitkering ontvangt, komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen? Mate van arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen vult aan tot 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 35% Geen arbeidsongeschiktheidspensioen Werkt u in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan hebt u wellicht ook recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet daarvoor wel aan een voorwaarde voldoen. Namelijk dat u direct voorafgaand aan uw ziekte een dienstverband had in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. U leest er meer over in hoofdstuk 7. 10

11 U bent voor 29 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en u hebt recht op een WAO-uitkering. Wat betekent dit voor uw inkomen? U bent arbeidsongeschikt als het UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken. U komt dan onder voorwaarden in aanmerking voor een uitkering op grond van de WAO. U ontvangt dan: A - Eerst een WAO-loondervingsuitkering. B - Daarna een WAO-vervolguitkering. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WAO-uitkering te beperken, hebben de CAO-partijen het invaliditeitspensioen ingevoerd. Dit pensioen is een regeling van bpfbouw. A - U ontvangt eerst een WAO-loondervingsuitkering Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt deze uitkering 75% van uw laatste loon, voordat u ziek werd. Hierbij geldt echter een maximum. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe lang hebt u recht op een loondervingsuitkering? Dat hangt af van uw leeftijd op uw eerste WAO-dag. U ziet dat in de tabel hierna. Zolang u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het invaliditeitspensioen van bpfbouw. B - Daarna ontvangt u een WAO-vervolguitkering De WAO-vervolguitkering begint als de WAO-loondervingsuitkering stopt. Als u arbeidsongeschikt blijft, kan deze uitkering tot uw AOW-leeftijd duren. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt de WAO-vervolguitkering 75% van het zogeheten vervolgdagloon. Dit bestaat uit het minimumloon plus een aanvulling. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw leeftijd en uw laatste loon voordat u ziek werd. Er zit wel een maximum aan. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Gedurende de WAO-vervolguitkering komt u in aanmerking voor een invaliditeitspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Uw leeftijd op uw eerste WAO-dag Jonger dan 33 jaar Hoe lang duurt uw loondervingsuitkering? 0 jaar 33 t/m 37 jaar 0,5 jaar 38 t/m 42 jaar 1,0 jaar 43 t/m 47 jaar 1,5 jaar 48 t/m 52 jaar 2,0 jaar 53 t/m 57 jaar 3,0 jaar 58 jaar en ouder maximaal 6 jaar 11

12 Hoe hoog is uw invaliditeitspensioen? Arbeidsongeschiktheidspercentage Invaliditeitspensioen vult aan tot 80 tot 100% 70% van uw laatste loon voordat u ziek werd 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd 25 tot 35% 21% van uw laatste loon voordat u ziek werd 15 tot 25% 14% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 15% Geen invaliditeitspensioen Let op: bent u UTA-werknemer in de sector Bouwbedrijf? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw werkgever heeft wellicht elders een verzekering afgesloten. Informeer hiernaar. 12

13 6 Belangrijke zaken waar u goed op moet letten Moet u een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) zelf aanvragen? Zodra u een vervolguitkering ontvangt, moet u het arbeidsongeschiktheidspensioen schriftelijk aanvragen bij bpfbouw. In de meeste gevallen geeft het UWV het overigens al door aan bpfbouw. Maar hebt u twee maanden na toekenning van de vervolguitkering nog geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen? Vraag het in elk geval binnen een jaar na toekenning van de vervolguitkering aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. Bent u te laat? Dan krijgt u over de jaren daarvoor geen uitkering. Stuur een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. Wanneer gaat het in? Tegelijk met uw vervolguitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan het einde van de maand. De uitbetaling van het invaliditeitspensioen vindt plaats rond de 25e dag van de maand. Daarnaast krijgt u elk jaar een vakantietoeslag van 8%. Wanneer stopt het? Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt stopgezet als u 80 tot 100% arbeidsongeschikt wordt, 50% of meer van uw verdiencapaciteit gaat benutten, minder dan 35% arbeidsongeschikt bent of als u met pensioen gaat. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt ook als u overlijdt. Klopt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen nog? BpfBOUW keert het arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) uit op grond van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw vervolguitkering. We krijgen deze gegevens van het UWV. De gegevens zijn niet altijd actueel. Het is namelijk mogelijk dat het UWV nog over een wijziging van uw uitkering moet beslissen. Dat vraagt nu eenmaal tijd. Het gevolg is dat het UWV geregeld een beslissing met terugwerkende kracht moet nemen. BpfBOUW kan dan niet anders dan de eventueel noodzakelijke veranderingen in uw arbeidsongeschiktheidspensioen ook met terugwerkende kracht door te voeren. Dringend advies We hebben een dringend advies: is uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de hoogte van uw WIA- of WAO-uitkering lager geworden? Dan heeft dat vaak gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Hebt u van UWV een nieuwe beschikking gekregen? Stuur dan de beschikking van het UWV gelijk naar ons op. Wij kunnen het arbeidsongeschiktheidspensioen dan aanpassen. 13

14 Nogmaals: vraag premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw In het begin van deze brochure wezen wij u er al op. Premievrije pensioenopbouw moet u zelf aanvragen. Hebt u een uitkering op grond van de WIA of de WAO? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. Hebt u vragen over uw WIA- of WAO-uitkering? Ga naar of bel het UWV, tel (lokaal tarief). Hebt u vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen? Bel dan de Pensioen Informatielijn, tel

15 7 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf Hebt u een uitkering op grond van de WIA of WAO? En was u direct voorafgaand aan uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag werkzaam in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan hebt u niet alleen recht op een invaliditeits- of arbeidsongeschikt heidspensioen. U hebt dan ook recht op een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Viel u tot uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor het Natuursteenbedrijf? Dan krijgt u 3 jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1994 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het maakt ook uit of u het uw eerste, tweede of derde uitkeringsjaar is. Viel u tot uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor de Timmerindustrie? Dan krijgt u 4 jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1995 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar ook van de vraag of u het uw eerste, tweede, derde of vierde uitkeringsjaar is. Na beëindiging van het aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen hebt u vervolgens jaarlijks recht op een eindejaarsuitkering. 15

16 8 Mogelijke gevolgen van een herkeuring Ontvangt u een uitkering op grond van de WIA of WAO? Dan kunt u op een gegeven moment een herkeuring krijgen. Dit kan verschillende gevolgen hebben: A Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager B Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger C Uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk We lichten deze mogelijkheden toe en vertellen wat de gevolgen kunnen zijn. A - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager Dan kan dat in de onderstaande gevallen gevolgen hebben. U ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 35%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 15%. In dat geval bent u niet meer arbeidsongeschikt. Wat betekent dit voor u? Uw WIA- of WAO-uitkering wordt beëindigd. Uw premievrije pensioenopbouw in Pensioenregeling Bouwnijverheid stopt. Hebt u nog een (gedeeltelijk) dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw? Dan blijft u (voor dat deel) deelnemen aan Pensioenregeling Bouwnijverheid. U ontvangt geen invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen meer. 16

17 U ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 15 en 65%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 35 en 65%. Geldt dit voor u? Dan zijn dit de gevolgen: Uw WIA- of WAO-uitkering wordt mogelijk verlaagd. BpfBOUW verlaagt wellicht uw premievrije pensioenopbouw. U kunt in hoofdstuk 3 nakijken of dit voor u het geval is. Is dit inderdaad zo? Dan bouwt u minder ouderdomspensioen op. Uw invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen wordt mogelijk verlaagd. Het is dan mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. B - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger Ontvangt u een uitkering op grond van de WIA of WAO en is uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger geworden? Dan kan dit gevolgen hebben: U ontvangt een hoger invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is het geval als u door de verhoging van uw arbeidsongeschiktheidspercentage recht hebt op een hoger percentage van uw laatste loon voordat u ziek werd. Wordt uw WIA-uitkering verhoogd tot het maximum (WGA: 70% en IVA:75%), dan vervalt het arbeidsongeschiktheidspensioen. U hebt wellicht recht op een hogere premievrije pensioenopbouw door bpfbouw. U kunt dit nazien in hoofdstuk 3. Maar let op! BpfBOUW verhoogt de premievrije pensioenopbouw alleen als u voor het deel, dat u arbeidsgeschikt was, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dit is het geval als u bent blijven werken bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw. Of dat u hebt gekozen voor vrijwillige voortzetting. Over vrijwillige voortzetting leest u meer in hoofdstuk 4. C - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk In dat geval verandert er natuurlijk niets. 17

18 9 Hebt u een vraag? Hebt u een vraag en kon u het antwoord niet vinden in deze brochure? Dan hebt u de volgende mogelijkheden: U kijkt op U raadpleegt uw vakbondsconsulent U vraagt uw werkgever om informatie U belt de Pensioen Informatielijn, tel

19 Verhoging van uw pensioen BpfBOUW probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Dit noemen wij onze ambitie. BpfBOUW gaat hierbij uit van de stijging van de lonen van de sectoren binnen bpfbouw. Voor 2014 gaat bpfbouw uit van de stijging van de prijzen. BpfBOUW heeft de pensioenen over het jaar 2013 met 0,28% verhoogd. Verhogingen over de afgelopen jaren BpfBOUW heeft de pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2012 met 0,00%. Onze ambitie was 1,81%. De prijzen gingen toen met 2,45% omhoog. Over het jaar 2011 met 0,00%. Onze ambitie was 1,03%. De prijzen gingen toen met 2,34% omhoog. Over het jaar 2010 met 0,00%. Onze ambitie was 1,35%. De prijzen gingen toen met 1,27% omhoog. Toekomstige verhogingen? BpfBOUW betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het bestuur neemt hierover ieder jaar een besluit. Besluit het bestuur slechts een gedeeltelijke toeslag of helemaal geen toeslag te verlenen? Dan probeert het de achterstand in de vijf daarop volgende jaren in te halen. 19

20 Pensioendashboard Uw pensioen is bij bpfbouw in vertrouwde handen. U hebt er zelf weinig omkijken naar. Wat dit betreft lijkt uw pensioen op een onderhoudsvrije auto. Want net zoals bij uw pensioen, mag u er bij een onderhoudsvrije auto van uitgaan dat deze het altijd naar behoren doet. U hoeft niet dagelijks onder de motorkap te kijken. Maar u moet wel op de lampjes op uw dashboard letten. Als er één brandt, is er iets aan de hand. Dan moet u in actie komen. Met uw pensioen is het net zo. U hoeft zich er niet dagelijks in te verdiepen, maar ook daar moet u op de lampjes letten! Er kunnen zich namelijk gebeurtenissen in uw leven voordoen die van invloed zijn op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u eigen baas wordt. Maar er zijn meer van dit soort momenten. Om u te helpen, hebben we een pensioendashboard voor u gemaakt. Hierop staan twaalf lampjes. Ieder lampje staat voor een gebeurtenis die gevolgen heeft voor uw pensioen. U moet er zelf op letten of één van deze gebeurtenissen zich in uw leven voordoet. In deze brochure kunt u lezen wat de gebeurtenis arbeidsongeschikt voor uw pensioen betekent. En wat u in dit geval zelf moet doen. Eerste baan Een andere werkgever Samenwonen Werkloos Trouwen Arbeidsongeschikt Kinderen Eigen baas Uit elkaar Met pensioen Scheiden Overlijden Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Ze beoogt slechts een vereenvoudigde indruk te geven van Pensioenregeling Bouwnijverheid en de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling van bpfbouw. Voor een uitputtende beschrijving van de rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar de reglementen van bpfbouw. U kunt deze downloaden op Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam U kunt daar ook het jaarverslag en een verklaring over de beleggingsbeginselen van bpfbouw downloaden. Hebt u geen internet? Dan kunt u deze informatie aanvragen bij de Pensioen Informatielijn

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie