Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1

2 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen 5 4 Vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 7 5 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen 9 6 Belangrijke zaken waar u goed op moet letten 13 7 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf 15 8 Mogelijke gevolgen van een herkeuring 16 9 Hebt u een vraag? 18 De Deelnemersraad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze brochure. De raad vertegenwoordigt de deelnemers en gepensioneerden van bpfbouw. De raad adviseert het bestuur. 2

3 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Als u twee jaar ziek bent geweest, kunnen een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaren. Ze doen dat als u door uw ziekte niet of onvoldoende in staat bent om in uw eigen inkomen te voorzien. U kunt dan aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werd u vóór 1 januari 2004 ziek en kreeg u daarna een uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)? Dan blijft die regeling voor u bestaan. Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen en uw pensioen. U leest er alles over in deze brochure. U ziet ook hoe bpfbouw u helpt de gevolgen op te vangen. In hoofdstuk 6 staan zaken waar u goed op moet letten. Vooral de dingen die u zelf moet doen! Verwacht u een herkeuring? Lees dan ook hoofdstuk 8 met extra aandacht. 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent Als u arbeidsongeschikt bent geworden, moet u drie dingen weten: 1. U kunt recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat bpfbouw de opbouw van uw ouderdomspensioen voortzet zonder dat u premie betaalt. Zo blijft de opbouw van uw ouderdomspensioen op peil. Voor alle duidelijkheid: ouderdomspensioen is het pensioen vanaf uw 65e. U moet premievrije pensioenopbouw tijdig aanvragen. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar na uw eerste WIA- of WAO-dag. U leest er meer over in hoofdstuk U bouwt geen vervroegd pensioen op en u neemt ook niet meer deel aan de aanvullingsregelingen. Voor alle duidelijkheid: met vervroegd pensioen bedoelen we het pensioen vóór uw 65e. Wilt u weten wat aanvullingsregelingen zijn? Lees dan het kader de volgende pagina. Wilt u de opbouw van uw vervroegd pensioen op peil houden? En wilt u voorkomen dat u aanvullingsrechten verliest? Kies dan voor vrijwillige voortzetting. U moet vrijwillige voortzetting tijdig aanvragen. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. 3

4 3. U kunt recht hebben op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen. BpfBOUW betaalt dat pensioen als aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar u moet daar wel zelf iets voor doen. Vraag het in elk geval tijdig aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. U leest er meer over vanaf hoofdstuk 5. Aanvullingsregelingen Aanvullingsregelingen bieden compensatie aan deelnemers die al voor 2006 in de sectoren Bouwbedrijf (inclusief UTA), Timmerindustrie, Afbouw of Natuursteenbedrijf werkten en vanwege hun leeftijd niet in staat zijn om 40 jaar vervroegd pensioen op te bouwen. 4

5 3 De gevolgen van arbeids - ongeschiktheid voor uw pensioen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u bpfbouw vragen de opbouw van uw pensioen voort te zetten. Als bpfbouw uw verzoek inwilligt, hoeft u geen premie betalen. We noemen dit premievrije pensioenopbouw. Welk deel van uw pensioenopbouw neemt bpfbouw dan voor haar rekening? Dat hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Kijk maar: Arbeidsongeschiktheidspercentage 65% of meer 59% 45 tot 65% 29,5% 25 tot 45% (WAO) 35 tot 45% (WIA) Tot 25% (WAO) Tot 35% (WIA) Welk deel van de middelloonregeling zet bpfbouw voort? 14,75% Geen Waarom is uw premievrije pensioenopbouw lager dan uw pensioenopbouw voordat u arbeidsongeschikt werd? Omdat u nu een WIA- of WAO-uitkering hebt. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid houdt u deze uitkering tot uw AOW-leeftijd. Premievrije pensioenopbouw is daarom alleen bedoeld voor de opbouw van uw pensioen vanaf uw 65e, het ouderdomspensioen. En niet voor de opbouw van uw vervroegd pensioen (pensioen tót uw 65e). Om dezelfde reden neemt u tijdens arbeidsongeschiktheid niet meer deel aan de aanvullingsregelingen. Deze regelingen zijn namelijk ook bedoeld voor het vervroegd pensioen. Stel dat uw arbeidsongeschiktheid toeneemt Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger wordt, zal bpfbouw uw premievrije pensioenopbouw niet zonder meer verhogen. Het fonds doet dat alleen als u voor het deel dat u wel kunt werken, bent blijven deelnemen aan de pensioen regeling van bpfbouw. Dat is het geval als: U voor dat deel werkt bij een werkgever die pensioenpremie betaalt aan bpfbouw. U voor dat deel hebt gekozen voor vrijwillige voortzetting*. U leest meer over vrijwillige voortzetting in hoofdstuk 4. * Deelnemers uit de sector Afbouw of Timmerindustrie, die zijn geboren vóór 1950, kunnen hun aanvullingsregeling niet vrijwillig voortzetten. Perioden van arbeidsongeschiktheid uit het verleden kunnen op de pensioendatum onder voorwaarden wel meetellen voor de aanvullingsregeling. 5

6 Wat gebeurt er als uw WIA- of WAO-uitkering wordt verlaagd of stopt? Dan kan uw premievrije pensioenopbouw lager worden of zelfs stoppen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na een herkeuring. Geldt dat voor u? Dan is het volgende van belang: Als de verlaging vóór uw 65e gebeurt, hebt u waarschijnlijk onvoldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. U bouwt tijdens uw arbeidsongeschiktheid immers alleen pensioen op voor de opbouw van uw pensioen vanaf uw 65e. En niet voor de opbouw van uw vervroegd pensioen (pensioen tót uw 65e). U doet dan ook niet mee aan de aanvullingsregelingen. Deze regelingen zijn namelijk ook bedoeld voor het vervroegd pensioen. Het is mogelijk dit te voorkomen door op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt al te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Meer weten? Lees dan hoofdstuk 4. Zo vraagt u premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw Hebt u een uitkering op grond van de WIA of de WAO? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. 6

7 4 Vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Als uw arbeidsongeschiktheid niet verandert, loopt de WIA- of WAO-uitkering door tot de AOW-leeftijd. BpfBOUW zorgt voor het pensioen dat nodig is vanáf uw 65e (premievrije pensioenopbouw). Wilt u ook de opbouw om eerder dan uw 65e te stoppen op peil houden? Dan kunt u vrijwillige voortzetting overwegen. Er bestaan 2 vormen van vrijwillige voortzetting: 1. U zet uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Dat laatste is overigens verplicht. Als u de pensioenregeling wilt voortzetten, moet u ook de aanvullingsregelingen voortzetten. U houdt zo wel de opbouw van uw pensioen op peil en verliest bovendien geen aanvullingsrechten. 2. U zet alleen uw deelname aan de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Als u vervroegd met pensioen gaat, kunt u nog steeds onder voorwaarden aanspraak maken op een aanvulling. U vindt de voorwaarden in de brochure Met pensioen. Deze kunt u downloaden op Hebt u geen internet? Ga dan naar uw vakbondsconsulent of bel de Pensioen Informatielijn. Kiest u voor vrijwillige voortzetting? Dan bepaalt u zelf of u keuzemogelijkheid 1 of 2 wilt. In beide gevallen betaalt u zelf het werkgeversdeel én het werknemersdeel van de premie. Op kunt u laten uitrekenen hoe hoog de premie is. Ga daarvoor naar Bereken uw pensioenpremie. Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan? Dat is toegestaan zolang u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, maar nooit langer dan drie jaar. Beoordeel of u kunt blijven voldoen aan de voorwaarden van de aanvullingsregeling! Raadpleeg daarom altijd uw vakbondsconsulent! Vrijwillige voortzetting is een lastig onderwerp. Maar wel belangrijk. Het is altijd verstandig om uw vakbondsconsulent te raadplegen, voordat u een besluit neemt over vrijwillige voortzetting. Wacht daar niet te lang mee. U moet vrijwillige voortzetting namelijk tijdig aanvragen. 7

8 Overweegt u vrijwillige voortzetting? Dan moet u aangeven welk deel u vrijwillig wilt voortzetten. U hebt 3 mogelijkheden: Welk deel zet u voort? 1 U zet vrijwillig voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent én het deel dat u wel kunt werken. 2 U zet vrijwillig voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 3 U zet vrijwillig voort alleen voor het deel dat u kunt werken. Wanneer? U wilt een pensioenopbouw waarmee u vóór uw 65e volledig met pensioen kunt gaan. U werkt gedeeltelijk in de bouwnijverheid. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, wilt u ook eerder dan uw 65e met pensioen kunnen gaan. U wilt voor het deel dat u kunt werken, eerder dan uw 65e met pensioen. U gaat ervan uit dat uw arbeidsongeschiktheid niet verandert. Hierna leggen we de drie mogelijkheden om vrijwillig voort te zetten nog verder uit. Mogelijkheid 1 U kunt ervoor kiezen de pensioenregeling volledig voort te zetten. U zet dan uw deelname aan de pensioenregeling (voor het deel dat u geen premievrije pensioenopbouw krijgt) én de aanvullingsregelingen vrijwillig voort. Want stel, u wordt na een herkeuring weer arbeidsgeschikt verklaard. In dat geval hebt u door vrijwillig voort te zetten toch voldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. Mogelijkheid 2 Daar gaan we ervan uit dat u voor het deel dat u wel kunt werken, een baan hebt in de Bouwnijverheid en voor dat deel al volledig meedoet aan de pensioenregeling. Maar u kiest ervoor ook het arbeidsongeschikte deel aan te vullen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Want stel, u wordt na een herkeuring weer arbeidsgeschikt verklaard. Dan hebt u door vrijwillig voort te zetten toch voldoende opgebouwd om vervroegd met pensioen te gaan. Mogelijkheid 3 Hier is het uitgangspunt dat uw arbeidsongeschikt blijft tot uw 65e. U hebt voor dat deel geen pensioen nodig om te vervroegen. Maar voor het deel dat u kunt werken, gaan we ervan uit dat u niet meer meedoet aan de pensioenregeling omdat u werkloos bent. U kiest voor dat deel voor vrijwillige voortzetting om toch vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Zo vraagt u vrijwillig voortzetting aan: Ga naar Klik op Brochures en formulieren (downloads). Print het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting uit. Lees ook de uitleg bij het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid. Vul het formulier in en stuur het op binnen 9 maanden na: Uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag of De dag waarop uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd. 8

9 5 De gevolgen van arbeids - ongeschiktheid voor uw inkomen Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u recht hebben op: Een uitkering op grond van de WIA. U hebt hier onder voorwaarden recht op als u arbeidsongeschikt bent geworden na 28 december Geldt dit voor u en wilt u weten wat dit voor uw inkomen betekent? Dat leggen we hieronder uit. U leest daar ook wat bpfbouw doet om uw inkomensverlies beperkt te houden. Een uitkering op grond van de WAO. U hebt hier onder voorwaarden recht op als u arbeidsongeschikt bent geworden voor 29 december Geldt dit voor u en wilt u weten wat dit voor uw inkomen betekent? Ga dan naar bladzijde 11. U leest daar ook wat bpfbouw doet om uw inkomensverlies beperkt te houden. U bent na 28 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en u hebt recht op een WIA-uitkering. Wat betekent dit voor uw inkomen? U bent arbeidsongeschikt als het UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken en niet het inkomen kan verwerven dat u voor die tijd verdiende. Het UWV kan u dan een uitkering op grond van de WIA toekennen. Of u een uitkering krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WIA-uitkering te beperken, hebben CAO-partijen in de sectoren Bouwbedrijf, Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf het arbeidsongeschiktheidspensioen ingevoerd. Het is een regeling van bpfbouw. U ziet in de tabel op bladzijde 10 hoe hoog dit pensioen is. LET OP: Werkt u in de sector Afbouw? Die sector kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u volledig arbeidsongeschikt (80-100%)? Als de kans klein is dat u weer kunt werken ontvangt u een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Is dat niet het geval? Dan ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), zie hierna. De IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatste loon voordat u ziek werd. Hierbij geldt wel een maximum. U houdt uw IVA-uitkering zolang u volledig arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%)? Dan kan UWV u een WGA-uitkering toekennen. De WGA-uitkering vult (tot een maximum) het deel aan dat u niet kunt verdienen. U zorgt zelf voor het deel dat u nog wel kunt verdienen volgens het UWV (zie hierna). U houdt een WGA-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. UWV kent de volgende WGA-uitkeringen: A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU), gevolgd door B - WGA-vervolguitkering (VVU) of C - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU). 9

10 Let op! UWV bepaalt welke uitkering u ontvangt. Kijk daarom ook op A - Loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) Als u na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). De hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u hebt gewerkt. Zolang u een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. U krijgt dus meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Maar welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. B - WGA-loonaanvullingsregeling (LAU) Als u minstens de helft verdient van wat u volgens UWV zelf kunt verdienen, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU). Tijdens de WGA-loonaanvullingsregeling wordt er door bpfbouw geen arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend. C - WGA-vervolguitkering (VVU) De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u minder dan de helft daarvan? Of verdient u niets? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseert UWV de vervolguitkering op uw vroegere loon. Zolang u de WGA-vervolguitkering ontvangt, komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen? Mate van arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen vult aan tot 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 35% Geen arbeidsongeschiktheidspensioen Werkt u in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan hebt u wellicht ook recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. U moet daarvoor wel aan een voorwaarde voldoen. Namelijk dat u direct voorafgaand aan uw ziekte een dienstverband had in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf. U leest er meer over in hoofdstuk 7. 10

11 U bent voor 29 december 2005 arbeidsongeschikt geworden en u hebt recht op een WAO-uitkering. Wat betekent dit voor uw inkomen? U bent arbeidsongeschikt als het UWV vaststelt dat u niet (volledig) kunt werken. U komt dan onder voorwaarden in aanmerking voor een uitkering op grond van de WAO. U ontvangt dan: A - Eerst een WAO-loondervingsuitkering. B - Daarna een WAO-vervolguitkering. Om het inkomensverlies voor werknemers met een WAO-uitkering te beperken, hebben de CAO-partijen het invaliditeitspensioen ingevoerd. Dit pensioen is een regeling van bpfbouw. A - U ontvangt eerst een WAO-loondervingsuitkering Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt deze uitkering 75% van uw laatste loon, voordat u ziek werd. Hierbij geldt echter een maximum. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe lang hebt u recht op een loondervingsuitkering? Dat hangt af van uw leeftijd op uw eerste WAO-dag. U ziet dat in de tabel hierna. Zolang u een WAO-loondervingsuitkering ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het invaliditeitspensioen van bpfbouw. B - Daarna ontvangt u een WAO-vervolguitkering De WAO-vervolguitkering begint als de WAO-loondervingsuitkering stopt. Als u arbeidsongeschikt blijft, kan deze uitkering tot uw AOW-leeftijd duren. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt de WAO-vervolguitkering 75% van het zogeheten vervolgdagloon. Dit bestaat uit het minimumloon plus een aanvulling. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw leeftijd en uw laatste loon voordat u ziek werd. Er zit wel een maximum aan. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw loondervingsuitkering lager. De exacte hoogte hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Gedurende de WAO-vervolguitkering komt u in aanmerking voor een invaliditeitspensioen van bpfbouw. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Er zit wel een maximum aan. Uw leeftijd op uw eerste WAO-dag Jonger dan 33 jaar Hoe lang duurt uw loondervingsuitkering? 0 jaar 33 t/m 37 jaar 0,5 jaar 38 t/m 42 jaar 1,0 jaar 43 t/m 47 jaar 1,5 jaar 48 t/m 52 jaar 2,0 jaar 53 t/m 57 jaar 3,0 jaar 58 jaar en ouder maximaal 6 jaar 11

12 Hoe hoog is uw invaliditeitspensioen? Arbeidsongeschiktheidspercentage Invaliditeitspensioen vult aan tot 80 tot 100% 70% van uw laatste loon voordat u ziek werd 65 tot 80% 50,75% van uw laatste loon voordat u ziek werd 55 tot 65% 42% van uw laatste loon voordat u ziek werd 45 tot 55% 35% van uw laatste loon voordat u ziek werd 35 tot 45% 28% van uw laatste loon voordat u ziek werd 25 tot 35% 21% van uw laatste loon voordat u ziek werd 15 tot 25% 14% van uw laatste loon voordat u ziek werd Minder dan 15% Geen invaliditeitspensioen Let op: bent u UTA-werknemer in de sector Bouwbedrijf? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen van bpfbouw. Uw werkgever heeft wellicht elders een verzekering afgesloten. Informeer hiernaar. 12

13 6 Belangrijke zaken waar u goed op moet letten Moet u een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) zelf aanvragen? Zodra u een vervolguitkering ontvangt, moet u het arbeidsongeschiktheidspensioen schriftelijk aanvragen bij bpfbouw. In de meeste gevallen geeft het UWV het overigens al door aan bpfbouw. Maar hebt u twee maanden na toekenning van de vervolguitkering nog geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen? Vraag het in elk geval binnen een jaar na toekenning van de vervolguitkering aan. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat namelijk niet verder terug dan één jaar voor de datum waarop u de aanvraag doet. Bent u te laat? Dan krijgt u over de jaren daarvoor geen uitkering. Stuur een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. Wanneer gaat het in? Tegelijk met uw vervolguitkering. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan het einde van de maand. De uitbetaling van het invaliditeitspensioen vindt plaats rond de 25e dag van de maand. Daarnaast krijgt u elk jaar een vakantietoeslag van 8%. Wanneer stopt het? Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt stopgezet als u 80 tot 100% arbeidsongeschikt wordt, 50% of meer van uw verdiencapaciteit gaat benutten, minder dan 35% arbeidsongeschikt bent of als u met pensioen gaat. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt ook als u overlijdt. Klopt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen nog? BpfBOUW keert het arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen) uit op grond van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw vervolguitkering. We krijgen deze gegevens van het UWV. De gegevens zijn niet altijd actueel. Het is namelijk mogelijk dat het UWV nog over een wijziging van uw uitkering moet beslissen. Dat vraagt nu eenmaal tijd. Het gevolg is dat het UWV geregeld een beslissing met terugwerkende kracht moet nemen. BpfBOUW kan dan niet anders dan de eventueel noodzakelijke veranderingen in uw arbeidsongeschiktheidspensioen ook met terugwerkende kracht door te voeren. Dringend advies We hebben een dringend advies: is uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de hoogte van uw WIA- of WAO-uitkering lager geworden? Dan heeft dat vaak gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. Hebt u van UWV een nieuwe beschikking gekregen? Stuur dan de beschikking van het UWV gelijk naar ons op. Wij kunnen het arbeidsongeschiktheidspensioen dan aanpassen. 13

14 Nogmaals: vraag premievrije pensioenopbouw aan bij bpfbouw In het begin van deze brochure wezen wij u er al op. Premievrije pensioenopbouw moet u zelf aanvragen. Hebt u een uitkering op grond van de WIA of de WAO? Dan moet u een verzoek indienen bij bpfbouw om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw. U doet dit schriftelijk, binnen een jaar nadat uw WIA- of WAO-uitkering is ingegaan. U stuurt een brief naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer te vermelden. Hebt u vragen over uw WIA- of WAO-uitkering? Ga naar of bel het UWV, tel (lokaal tarief). Hebt u vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen? Bel dan de Pensioen Informatielijn, tel

15 7 Aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen voor de sectoren Timmerindustrie en Natuursteenbedrijf Hebt u een uitkering op grond van de WIA of WAO? En was u direct voorafgaand aan uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag werkzaam in de sector Timmerindustrie of Natuursteenbedrijf? Dan hebt u niet alleen recht op een invaliditeits- of arbeidsongeschikt heidspensioen. U hebt dan ook recht op een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Viel u tot uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor het Natuursteenbedrijf? Dan krijgt u 3 jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1994 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het maakt ook uit of u het uw eerste, tweede of derde uitkeringsjaar is. Viel u tot uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag onder de CAO voor de Timmerindustrie? Dan krijgt u 4 jaar lang een aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Als voorwaarde geldt dat uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag na 1 juli 1995 ligt. De uitkeringspercentages zijn opgenomen in het Pensioenreglement Bouwnijverheid. De exacte hoogte hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar ook van de vraag of u het uw eerste, tweede, derde of vierde uitkeringsjaar is. Na beëindiging van het aanvullend invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen hebt u vervolgens jaarlijks recht op een eindejaarsuitkering. 15

16 8 Mogelijke gevolgen van een herkeuring Ontvangt u een uitkering op grond van de WIA of WAO? Dan kunt u op een gegeven moment een herkeuring krijgen. Dit kan verschillende gevolgen hebben: A Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager B Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger C Uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk We lichten deze mogelijkheden toe en vertellen wat de gevolgen kunnen zijn. A - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt lager Dan kan dat in de onderstaande gevallen gevolgen hebben. U ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 35%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd tot minder dan 15%. In dat geval bent u niet meer arbeidsongeschikt. Wat betekent dit voor u? Uw WIA- of WAO-uitkering wordt beëindigd. Uw premievrije pensioenopbouw in Pensioenregeling Bouwnijverheid stopt. Hebt u nog een (gedeeltelijk) dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw? Dan blijft u (voor dat deel) deelnemen aan Pensioenregeling Bouwnijverheid. U ontvangt geen invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen meer. 16

17 U ontvangt een uitkering op grond van de WAO en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 15 en 65%. Of u ontvangt een uitkering op grond van de WIA en uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd. Het ligt nu tussen 35 en 65%. Geldt dit voor u? Dan zijn dit de gevolgen: Uw WIA- of WAO-uitkering wordt mogelijk verlaagd. BpfBOUW verlaagt wellicht uw premievrije pensioenopbouw. U kunt in hoofdstuk 3 nakijken of dit voor u het geval is. Is dit inderdaad zo? Dan bouwt u minder ouderdomspensioen op. Uw invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen wordt mogelijk verlaagd. Het is dan mogelijk dat u te veel ontvangen pensioen moet terugbetalen. B - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt hoger Ontvangt u een uitkering op grond van de WIA of WAO en is uw arbeidsongeschiktheidspercentage hoger geworden? Dan kan dit gevolgen hebben: U ontvangt een hoger invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is het geval als u door de verhoging van uw arbeidsongeschiktheidspercentage recht hebt op een hoger percentage van uw laatste loon voordat u ziek werd. Wordt uw WIA-uitkering verhoogd tot het maximum (WGA: 70% en IVA:75%), dan vervalt het arbeidsongeschiktheidspensioen. U hebt wellicht recht op een hogere premievrije pensioenopbouw door bpfbouw. U kunt dit nazien in hoofdstuk 3. Maar let op! BpfBOUW verhoogt de premievrije pensioenopbouw alleen als u voor het deel, dat u arbeidsgeschikt was, bent blijven deelnemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Dit is het geval als u bent blijven werken bij een werkgever die is aangesloten bij bpfbouw. Of dat u hebt gekozen voor vrijwillige voortzetting. Over vrijwillige voortzetting leest u meer in hoofdstuk 4. C - Uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk In dat geval verandert er natuurlijk niets. 17

18 9 Hebt u een vraag? Hebt u een vraag en kon u het antwoord niet vinden in deze brochure? Dan hebt u de volgende mogelijkheden: U kijkt op U raadpleegt uw vakbondsconsulent U vraagt uw werkgever om informatie U belt de Pensioen Informatielijn, tel

19 Verhoging van uw pensioen BpfBOUW probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Dit noemen wij onze ambitie. BpfBOUW gaat hierbij uit van de stijging van de lonen van de sectoren binnen bpfbouw. Voor 2014 gaat bpfbouw uit van de stijging van de prijzen. BpfBOUW heeft de pensioenen over het jaar 2013 met 0,28% verhoogd. Verhogingen over de afgelopen jaren BpfBOUW heeft de pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2012 met 0,00%. Onze ambitie was 1,81%. De prijzen gingen toen met 2,45% omhoog. Over het jaar 2011 met 0,00%. Onze ambitie was 1,03%. De prijzen gingen toen met 2,34% omhoog. Over het jaar 2010 met 0,00%. Onze ambitie was 1,35%. De prijzen gingen toen met 1,27% omhoog. Toekomstige verhogingen? BpfBOUW betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het bestuur neemt hierover ieder jaar een besluit. Besluit het bestuur slechts een gedeeltelijke toeslag of helemaal geen toeslag te verlenen? Dan probeert het de achterstand in de vijf daarop volgende jaren in te halen. 19

20 Pensioendashboard Uw pensioen is bij bpfbouw in vertrouwde handen. U hebt er zelf weinig omkijken naar. Wat dit betreft lijkt uw pensioen op een onderhoudsvrije auto. Want net zoals bij uw pensioen, mag u er bij een onderhoudsvrije auto van uitgaan dat deze het altijd naar behoren doet. U hoeft niet dagelijks onder de motorkap te kijken. Maar u moet wel op de lampjes op uw dashboard letten. Als er één brandt, is er iets aan de hand. Dan moet u in actie komen. Met uw pensioen is het net zo. U hoeft zich er niet dagelijks in te verdiepen, maar ook daar moet u op de lampjes letten! Er kunnen zich namelijk gebeurtenissen in uw leven voordoen die van invloed zijn op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u eigen baas wordt. Maar er zijn meer van dit soort momenten. Om u te helpen, hebben we een pensioendashboard voor u gemaakt. Hierop staan twaalf lampjes. Ieder lampje staat voor een gebeurtenis die gevolgen heeft voor uw pensioen. U moet er zelf op letten of één van deze gebeurtenissen zich in uw leven voordoet. In deze brochure kunt u lezen wat de gebeurtenis arbeidsongeschikt voor uw pensioen betekent. En wat u in dit geval zelf moet doen. Eerste baan Een andere werkgever Samenwonen Werkloos Trouwen Arbeidsongeschikt Kinderen Eigen baas Uit elkaar Met pensioen Scheiden Overlijden Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Ze beoogt slechts een vereenvoudigde indruk te geven van Pensioenregeling Bouwnijverheid en de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling van bpfbouw. Voor een uitputtende beschrijving van de rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar de reglementen van bpfbouw. U kunt deze downloaden op Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam U kunt daar ook het jaarverslag en een verklaring over de beleggingsbeginselen van bpfbouw downloaden. Hebt u geen internet? Dan kunt u deze informatie aanvragen bij de Pensioen Informatielijn

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen

Als u bent geboren voor 1950. Met pensioen Als u bent geboren voor 1950 Met pensioen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 2. Wanneer kunt u met pensioen? 4 3. Zo vraagt u vervroegd pensioen aan 5 4. Vervroegd pensioen: opbouw van

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen?

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 3 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 3 Hoe draagt u het pensioen over? 6 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 2 Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? Ontslagen of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3 2.2

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid December 2011 Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening die eerder willen stoppen met werken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn Let

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat minder verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 3 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt minder ouderdomspensioen op 3 2.2

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor WIA-aanvullingen September 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor WIA-aanvullingen. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 eer u n n a w n e t Wilt u we n met werken? pe kunt stop gen naar en! uwpensio tto bedra Ga voor ne pensioen.nl, Mijn Bo www.bouw Inhoudsopgave Toelichting Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 WELKOM BIJ PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw WIA-excedentpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Als het tegenzit. Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. www.bakkerspensioen.nl

Als het tegenzit. Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. www.bakkerspensioen.nl Als het tegenzit Uw pensioen en arbeidsongeschiktheid www.bakkerspensioen.nl U wilt toch niet inleveren? Iedere maand reserveert het Bakkers Pensioenfonds een deel van uw salaris. Hiermee regelen wij

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken?

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken? Toelichting Wijzigingen per 1 januari 2015 Pensioenrechten omgerekend naar leeftijd 67 en een verbeterd partnerpensioen! Uniform Pensioenoverzicht 2015 Wilt u weten wanneer u kunt stoppen met werken? Ga

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 AAOP aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie