WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen bij de WIA aanvullingsverzekeringen 4 1. Wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Moet ik zelf betalen voor de WIA aanvullingsverzekering? 4 3. Welke bedragen zijn verzekerd? 4 4. Betaal ik nog belasting en premies over de uitkering? 4 5. Houdt de uitkering zijn waarde? 4 Uitleg bij de 4 WIA aanvullingsverzekeringen 5 WIA-bodemverzekering 5 WIA-onderbouwverzekering 7 WIA-excedentverzekering 9 WGA-vervolghiaatverzekering 11 WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

3 Inleiding Stel, u wordt arbeidsongeschikt. U kunt maar voor een deel werken of u kunt helemaal niet meer werken. Daardoor verandert uw inkomen. U kunt ook recht hebben op een uitkering van de overheid: een WIAuitkering. De regels voor deze uitkering staan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar wat als u geen of slechts een deel van de WIA-uitkering krijgt? In de meeste gevallen daalt uw inkomen. De oplossing: een WIA aanvullingsverzekering Uw werkgever heeft één of meer WIA aanvullingsverzekeringen voor u afgesloten. Deze verzekeringen bieden extra financiële zekerheid als u arbeidsongeschikt wordt. De WIA aanvullingsverzekeringen vullen uw inkomen aan. Met uw werkgever hebben we de hoogte van de uitkering van uw WIA aanvullingsverzekering afgesproken. Welke verzekeringen uw werkgever voor u heeft afgesloten hangt af van uw salaris en uw pensioenreglement. Dit zijn mogelijke WIA aanvullingsverzekeringen: WIA-bodemverzekering WIA-onderbouwverzekering WIA-excedentverzekering WGA-vervolghiaatverzekering Tip: wilt u zeker weten dat u uw woonlasten of dagelijkse kosten kunt blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent? Vraag uw financieel adviseur dan om advies. Antwoord op 5 belangrijke vragen en uitleg bij de 4 verzekeringen U leest in deze brochure eerst het antwoord op 5 belangrijke, algemene vragen over de WIA aanvullingsverzekeringen. Daarna leest u een uitleg bij de 4 verschillende verzekeringen. Deze brochure geeft u een korte en eenvoudige uitleg over de belangrijkste onderdelen van de WIA aanvullingsverzekeringen. De volledige informatie vindt u in het pensioenreglement. De regels uit de Pensioenwet gelden voor de WIA aanvullingsverzekeringen U krijgt elke maand een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Deze uitkering noemen wij pensioen. De regels uit de Pensioenwet gelden hierbij. WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

4 5 belangrijke vragen bij de WIA Aanvullingsverzekeringen Vraag 1: Wanneer ben ik verzekerd? Zolang u meedoet met de WIA aanvullingsverzekering. Doet u niet meer mee met de verzekering? Dan heeft u geen recht op een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. U doet bijvoorbeeld niet meer mee met de verzekering als u uit dienst gaat bij uw werkgever. Belangrijk: als u ziek was voordat uw WIA aanvullingsverzekering stopt Was u tijdens de eerste ziektedag deelnemer aan de WIA aanvullingsverzekering? En leidde die ziekte uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u ook recht hebben op een uitkering. Ook als u inmiddels niet meer verzekerd bent met de WIA aanvullingsverzekering. Vraag 2: Moet ik zelf betalen voor de WIA aanvullingsverzekering? Uw werkgever kiest of u (een deel van) de premie betaalt. Dit staat in uw pensioenreglement. Uw werkgever betaalt ons de premie voor de WIA aanvullingsverzekering(en). Hij mag (een deel van) de premie inhouden op uw salaris. Belangrijk: in bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie gaan betalen Uw werkgever kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, laten wij dat altijd aan u weten. Vraag 3: Welke bedragen zijn verzekerd? Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat voor u in dat jaar verzekerd is. Dit zijn brutobedragen. U krijgt van ons elk jaar een UPO. Doet u niet meer mee aan de WIA aanvullingsverzekeringen? Dan krijgt u ook geen UPO meer. In deze brochure staat hoe we bij elk soort verzekering het verzekerde bedrag berekenen. Vraag 4: Betaal ik nog belasting en premies over de uitkering? Ja, wij houden loonheffingen in op de uitkering. Ook houden we premie in voor de Zorgverzekeringswet. Net als bij het inkomen dat een werknemer ontvangt van de werkgever. U krijgt een netto-uitkering op de bankrekening. In de jaaropgave die we elk jaar opsturen, staan deze bedragen: het bruto bedrag van het WIA-aanvullingspensioen het bedrag dat we hebben ingehouden aan loonheffing het bedrag dat we hebben ingehouden aan premie Zorgverzekeringswet Vraag 5: Houdt de uitkering zijn waarde? Kunt u met de uitkering bij arbeidsongeschiktheid in de toekomst nog evenveel kopen? Dat hangt af van wat uw werkgever kiest: wel of geen indexatie. U kunt de keuze van uw werkgever terugvinden in uw pensioenreglement en in laag 1 van Pensioen Zonder indexatie: de uitkering blijft gelijk en houdt niet zijn waarde. Waarschijnlijk wordt de uitkering ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag minder kopen dan het jaar daarvoor Met indexatie: de uitkering stijgt jaarlijks met een vast percentage. Waarschijnlijk houdt de uitkering (ongeveer) zijn waarde. Behalve als de prijzen in percentage meer stijgen dan de uitkering. WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

5 WIA-bodemverzekering U krijgt een WIA-uitkering van de overheid als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Wordt u arbeidsongeschikt tussen de 15% en 35%? Dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Maar u krijgt wel te maken met minder inkomen doordat u bijvoorbeeld 1 dag minder per week kunt werken. Wat is er precies verzekerd? Met de WIA-bodemverzekering verzekert u tijdelijk een deel van de daling in uw inkomen. Voor als u wel arbeidsongeschikt bent, maar geen recht heeft op een WIA-uitkering. Wanneer krijg ik een uitkering van deze verzekering? Als u na 104 weken ziekte tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt bent. U krijgt de uitkering zodra het UWV heeft vastgesteld voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. U stuurt ons de brief waarin de beslissing van het UWV staat. Hoe berekent Nedasco de uitkering? Dit is de rekensom voor de uitkering (per jaar): Meestal is dit de rekensom voor uw pensioensalaris: 20% x verzekerd pensioensalaris 12 x uw maandsalaris + 1 x vakantiegeld In het pensioenreglement leest u of dit ook de rekensom is voor uw pensioensalaris. Het kan ook zo zijn dat uw werkgever een maximaal verzekerd pensioensalaris met ons heeft afgesproken. Wanneer stopt de verzekering? De uitkering is tijdelijk. In uw pensioenreglement staat hoe lang u de tijdelijke uitkering krijgt. In 5 situaties stopt uw uitkering eerder: Op de dag dat u de eindleeftijd bereikt, die in het pensioenreglement staat Als u de AOW-leeftijd bereikt Op de dag dat u overlijdt (vóór de AOW-leeftijd) Als u minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt Als u 35% of meer arbeidsongeschikt wordt WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

6 Voorbeelden WIA-bodemverzekering Voorbeeld Karel Verzekerd pensioenpercentage: 20% Karel raakt voor 50% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-bodemverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-bodemverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. Dit betekent dat Karel geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Mariëlle per jaar per jaar Verzekerd pensioenpercentage: 20% Mariëlle raakt voor 65% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WIA-bodemverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-bodemverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. Dit betekent dat Mariëlle geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Frans Verzekerd pensioenpercentage: 20% Frans raakt voor 40% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-bodemverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-bodemverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. Dit betekent dat Karel geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Linda Verzekerd pensioenpercentage: 20% Linda raakt voor 30% arbeidsongeschikt. Haar werkgever een WIA-bodemverzekering afgesloten voor zijn medewerkers met een uitkering voor 24 maanden. Dit betekent dat Linda een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 20% x Voorbeeld Jeroen Verzekerd pensioenpercentage: 20% Jeroen raakt voor 100% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-bodemverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-bodemverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid van 15% tot 35%. Dit betekent dat Jeroen geen aanvullende uitkering krijgt. WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

7 WIA-onderbouwverzekering Wordt u 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een WIA-uitkering van de overheid. Toch kunt u te maken krijgen met een daling in uw inkomen. Wat is er precies verzekerd? Met de WIA-onderbouwverzekering verzekert u een deel van de daling in uw inkomen. U verzekert uw inkomen tot de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is het maximumdagloon omgerekend naar een bedrag per jaar. Het bedrag verandert elk jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op Wanneer krijg ik een uitkering van deze verzekering? Als u na 104 weken ziekte voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een WIA-uitkering van de overheid. U krijgt de uitkering van onze verzekering zodra het UWV heeft vastgesteld voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. U stuurt ons de brief waarin de beslissing van het UWV staat. Hoe berekent Nedasco de uitkering? De rekensom hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit zijn de rekensommen bij de verschillende percentages: % van uw arbeidsongeschiktheid De rekensom voor de uitkering (per jaar) 35 tot 45% 40% x (pensioenpercentage x pensioensalaris) 45 tot 55% 50% x (pensioenpercentage x pensioensalaris) 55 tot 65% 60% x (pensioenpercentage x pensioensalaris) 65 tot 80% 72,5% x (pensioenpercentage x pensioensalaris) 80 of meer 100% x (pensioenpercentage x pensioensalaris) Meestal is dit de rekensom voor uw pensioensalaris: 12 x uw maandsalaris + 1 x vakantiegeld (maar maximaal de WIA-loongrens!) In het pensioenreglement leest u of dit ook de rekensom is voor uw pensioensalaris. U vindt in het pensioenreglement ook terug welk pensioenpercentage uw werkgever voor u heeft verzekerd. Het pensioenpercentage is meestal 10%. Wanneer stopt de verzekering? De uitkering stopt op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. In 3 situaties stopt de uitkering eerder: Op de dag dat u de eindleeftijd bereikt, die in het pensioenreglement staat Op de dag dat u overlijdt (vóór de AOW-leeftijd) Als het UWV de WIA-uitkering stopt WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

8 Voorbeelden WIA-onderbouwverzekering In deze voorbeelden rekenen we met een WIA-loongrens van per jaar. Voorbeeld Karel per jaar (WIA-loongrens) Pensioenpercentage 10% Karel raakt voor 50% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-onderbouwverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Karel een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 50% x 10% x Voorbeeld Mariëlle per jaar per jaar Pensioenpercentage 10% Mariëlle raakt voor 65% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WIA-onderbouwverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Mariëlle een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 72,5% x 10% x Voorbeeld Frans per jaar (WIA-loongrens) Pensioenpercentage 10% Frans raakt voor 40% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-onderbouwverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Frans een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 40% x 10% x Voorbeeld Linda per jaar (WIA-loongrens) Pensioenpercentage 10% Linda raakt voor 30% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WIA-onderbouwverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-onderbouwverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. Dit betekent dat Linda geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Jeroen per jaar (WIA-loongrens) Pensioenpercentage 10% Jeroen raakt voor 100% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-onderbouwverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Jeroen een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 100% x 10% x WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

9 WIA-excedentverzekering Wordt u 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een WIA-uitkering van de overheid. Maar verdient u meer dan de WIA-loongrens? Dan krijgt u alleen een uitkering voor het deel van uw salaris tot deze loongrens. Dit betekent een daling in uw inkomen. Wat is er precies verzekerd? Met de WIA-excedentverzekering verzekert u uw salaris boven de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is het maximumdagloon omgerekend naar een bedrag per jaar. Het bedrag verandert elk jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op Wanneer krijg ik een uitkering van deze verzekering? Als u na 104 weken ziekte nog voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een WIA-uitkering van de overheid. U krijgt een uitkering van onze verzekering zodra het UWV heeft vastgesteld voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. U stuurt ons de brief waarin de beslissing van het UWV staat. Hoe berekent Nedasco de uitkering? De rekensom hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit zijn de rekensommen bij de verschillende percentages: % van uw arbeidsongeschiktheid De rekensom voor de uitkering (per jaar) 35 tot 45% 40% x (pensioenpercentage x excedentsalaris) 45 tot 55% 50% x (pensioenpercentage x excedentsalaris) 55 tot 65% 60% x (pensioenpercentage x excedentsalaris) 65 tot 80% 72,5% x (pensioenpercentage x excedentsalaris) 80 of meer 100% x (pensioenpercentage x excedentsalaris) Dit is de rekensom voor uw excedentsalaris: Meestal is dit de rekensom voor uw pensioensalaris: pensioensalaris / WIA-loongrens 12 x uw maandsalaris + 1 x vakantiegeld In het pensioenreglement leest u of dit ook de rekensom is voor uw pensioensalaris. U vindt in het pensioenreglement ook terug welk pensioenpercentage uw werkgever voor u heeft verzekerd. Meestal is dit 70% of 80%. Uw werkgever kan een maximum hebben afgesproken voor het salaris boven de WIAloongrens. Wanneer stopt de verzekering? De uitkering stopt op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. In 3 situaties stopt de uitkering eerder: Op de dag dat u de eindleeftijd bereikt, die in het pensioenreglement staat Op de dag dat u overlijdt (vóór de AOW-leeftijd) Als het UWV de WIA-uitkering stopt WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

10 Voorbeelden WIA-excedentverzekering In deze voorbeelden rekenen we met een WIA-loongrens van per jaar. Voorbeeld Karel Verzekerd excedentsalaris: per jaar (pensioensalaris / WIA -loongrens) Verzekerd pensioenpercentage 70% Karel raakt voor 50% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Karel een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 50% x 70% x Voorbeeld Mariëlle per jaar Verzekerd excedentsalaris: - Verzekerd pensioenpercentage 70% Mariëlle raakt voor 65% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Maar het salaris van Mariëlle is minder dan de WIA-loongrens van Dit betekent dat Mariëlle geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Frans Verzekerd excedentsalaris: per jaar (pensioensalaris / WIA -loongrens) Verzekerd pensioenpercentage 80% Frans raakt voor 40% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Frans een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 40% x 80% x Voorbeeld Linda Verzekerd excedentsalaris: per jaar (pensioensalaris / WIA -loongrens) Verzekerd pensioenpercentage 80% Linda raakt voor 30% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WIA-excedentverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. Dit betekent dat Linda geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Jeroen Verzekerd excedentsalaris: per jaar (pensioensalaris / WIA -loongrens) Verzekerd pensioenpercentage 70% Jeroen raakt voor 100% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WIA-excedentverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Dit betekent dat Jeroen een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 100% x 70% x WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

11 WGA-vervolghiaatverzekering Wordt u 35% of meer arbeidsongeschikt? En bestaat de kans dat u genoeg herstelt om weer te werken? Dan krijgt u van de overheid na 104 ziekte een WGA-uitkering. Daarbij kunt u te maken krijgen met een daling in uw inkomen. Dit komt doordat de overheid er in de wet van uitgaat dat u nog voor een deel kunt werken. Lukt dit u niet? Dan daalt uw inkomen behoorlijk. Wat is er precies verzekerd? Met de WGA-vervolghiaatverzekering verzekert u een deel van de daling in uw inkomen als u een WGAvervolguitkering krijgt. De WGA-vervolguitkering is namelijk gebaseerd op het minimumloon. U verzekert een aanvulling op uw inkomen tot de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is het maximumdagloon omgerekend naar een bedrag per jaar. Het bedrag verandert elk jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op Wanneer krijg ik een uitkering van deze verzekering? Als u een WGA-vervolguitkering van de overheid krijgt. U krijgt de uitkering van onze verzekering zodra het UWV heeft vastgesteld voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. U stuurt ons de brief waarin de beslissing van het UWV staat. Hoe berekent Nedasco de uitkering? De rekensom hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit zijn de rekensommen bij de verschillende percentages: % van uw arbeidsongeschiktheid De rekensom voor de uitkering (per jaar) 35 tot 45% 28% x ( pensioensalaris minimumloon) 45 tot 55% 35% x ( pensioensalaris - minimumloon) 55 tot 65% 42% x ( pensioensalaris - minimumloon) 65 tot 80% 50,75% x ( pensioensalaris - minimumloon) Meestal is dit de rekensom voor uw pensioensalaris: 12 x uw maandsalaris + 1 x vakantiegeld (maar maximaal de WIA-loongrens!) In het pensioenreglement leest u of dit ook de rekensom is voor uw pensioensalaris. Wanneer stopt de verzekering? De uitkering stopt op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. In 3 situaties stopt de uitkering eerder: Op de dag dat u 68 jaar wordt, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft Op de dag dat u overlijdt (vóór de AOW-leeftijd) Als het UWV de WGA-uitkering stopt WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

12 Voorbeelden WGA-vervolghiaatverzekering In deze voorbeelden rekenen we met een WIA-loongrens van per jaar en een minimumloon van per jaar. Voorbeeld Karel per jaar (WIA-loongrens / minimumloon) Karel raakt voor 50% arbeidsongeschikt. Voor het deel dat Karel kan werken, slaagt hij er niet in om minimaal 50% aan inkomen te verdienen dat hij volgens het UWV kán verdienen. Hierdoor krijgt hij een lagere WGA vervolguitkering van de overheid. Zijn werkgever heeft een WGA-vervolghiaatverzekering afgesloten voor zijn medewerkers die een deel van de daling in inkomen opvangt. Dit betekent dat Karel een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 35% x Voorbeeld Mariëlle per jaar per jaar (pensioensalaris minimumloon) Mariëlle raakt voor 65% arbeidsongeschikt. Voor het deel dat Mariëlle kan werken, slaagt zij er niet in om minimaal 50% aan inkomen te verdienen dat hij volgens het UWV kán verdienen. Hierdoor krijgt zij een verlaagde WIA-uitkering van de overheid. Haar werkgever heeft een WGA-vervolghiaatverzekering afgesloten voor zijn medewerkers die een deel van die daling verzacht. Dit betekent dat Mariëlle een aanvullende uitkering krijgt van per jaar. Dit is de rekensom van de uitkering: 50,75% x Voorbeeld Frans per jaar (WIA-loongrens / minimumloon) Frans raakt voor 40% arbeidsongeschikt. Voor het deel dat Frans kan werken, lukt het hem om minimaal 50% aan inkomen te verdienen dat hij volgens het UWV kán verdienen. Hierdoor blijft zijn WGA-uitkering ongeveer gelijk. Zijn werkgever heeft een WGA-vervolghiaatverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. Maar Frans krijgt geen aanvullende uitkering, omdat hij geen verlaagde WIA-uitkering van de overheid krijgt. Voorbeeld Linda per jaar (WIA-loongrens / minimumloon) Linda raakt voor 30% arbeidsongeschikt. Haar werkgever heeft een WGA-vervolghiaatverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WGA-vervolghiaatverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. Dit betekent dat Linda geen aanvullende uitkering krijgt. Voorbeeld Jeroen per jaar (WIA-loongrens / minimumloon) Jeroen raakt voor 100% arbeidsongeschikt. Zijn werkgever heeft een WGA-vervolghiaatverzekering afgesloten voor zijn medewerkers. De WGA-vervolghiaatverzekering keert alleen uit bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. Dit betekent dat Jeroen geen aanvullende uitkering krijgt. WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

13 Nedasco adres: Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort Disclaimer In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie over de WIA aanvullingsverzekeringen. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze vragen kunt u stellen aan uw werkgever of aan ons. Wilt u alle informatie over de WIA aanvullingsverzekeringen van uw werkgever lezen? Dan kunt u het pensioenreglement lezen. U kunt dit pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of bij ons. Als er in het pensioenreglement iets anders staat dan in deze brochure, gaat het pensioenreglement voor. Deze brochure gaat alleen over onze uitkeringen, niet over de uitkeringen van de overheid. Informatie over de uitkeringen van de overheid biedt geen garantie dat u bij arbeidsongeschiktheid de uitkeringen ook echt krijgt van de overheid. U kunt geen rechten ontlenen aan deze brochure. WIA Aanvullingsverzekeringen, uitgave september

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 2 Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor WIA-aanvullingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor WIA-aanvullingen september 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor WIA-aanvullingen. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Aanvulling van partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari 2015 gelden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen Pensioenstartbrief Tauw Anw-hiaatpensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat is vrijwillig pensioen? c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Nabestaandenoverbruggingspensioen Over de vrijwillige aanvulling op uw nabestaandenpensioen. Avebe Pensioen : wel of niet meedoen? : extra financiële zekerheid voor nabestaanden Bij het wel of niet meedoen met het van Avebe staat één vraag

Nadere informatie