Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro

2

3 Exclusief voor de Metalektro 35% of meer arbeidsongeschikt? Na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan bestaat de kans dat uw inkomen fors achteruit gaat. In sommige gevallen zelfs tot onder het bijstandsniveau. Wilt u meer weten over die risico s en over uw rechten en plichten als u onverhoopt thuis zit en niet uw oude loon kunt verdienen? Lees dan deze brochure. Bekijk de mogelijkheden om u aanvullend te verzekeren tegen verlies van inkomen. Op verzoek van vakbonden en werkgevers in de Metalektro, vertegenwoordigd in de ROM, de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro, krijgt u het volgende aanbod voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een aanbod van Achmea Schadeverzekeringen N.V. (hierna te noemen Achmea). Exclusief voor de Metalektro. WGA-Hiaatverzekering Standaard: voor inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid vanaf 35%. De uitkering is een beperkte aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. WGA-Hiaatverzekering Aanvullend: dit is een aanvullende verzekering op de WGA-Hiaatverzekering Standaard. U kunt deze dan ook alleen samen met deze verzekering afnemen. Hiermee verzekert u zich van een aanvulling op uw inkomen tot tenminste 70% van uw verzekerde salaris bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. Wat is WIA? WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de opvolger van de WAO. Wanneer kunt u een WIA-uitkering krijgen? Als u door ziekte of een ongeval na twee jaar slechts 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen. Het loon waarop de wettelijke WIA-uitkeringen en de uitkeringen van de verzekeringen die hier worden aangeboden zijn gebaseerd, is gemaximeerd op de SV-loongrens (per 1 januari ,00). 3

4 Arbeidsongeschikt en dan? Stelt u zich voor. U wordt ziek of krijgt een ongeluk en u kunt langere tijd niet meer uw oude salaris verdienen. Een vervelende situatie, met ook financiële gevolgen. Gelukkig betaalt uw werkgever uw loon de eerste twee jaar door als u meewerkt aan uw herstel: in het eerste jaar van uw ziekte ontvangt u 100% van uw loon; in het jaar daarna krijgt u tenminste 80% van uw loon. In de eerste twee jaar van uw ziekte gaat u samen met uw werkgever aan de slag om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat bent u volgens de wet verplicht. Lukt het u niet om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan vanwege arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u te maken met de WIA. Er zijn vier mogelijkheden: 1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) 3. U bent volledig (80% of meer) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt 4. U bent volledig (80% of meer) en duurzaam arbeidsongeschikt 4

5 1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt U kunt grotendeels verder werken. U heeft geen recht op een uitkering en blijft bij voorkeur gewoon in dienst van uw werkgever. Samen zoekt u eventueel naar een aangepaste functie of werkplek. 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) U kunt gedeeltelijk verder werken. U valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en ontvangt een beperkte wettelijke uitkering. Eerste fase De eerste maanden ontvangt u een WGA-loongerelateerde uitkering, mits u voor uw eerste ziektedag voldoende heeft gewerkt. De duur van de uitkering is gekoppeld aan de duur van uw arbeidsverleden. Die uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van uw oude loon tot een bepaald maximum 1 minus 70% van het nieuwe inkomen uit arbeid. Tweede fase Na de eerste fase ontvangt u een beperkte uitkering. Hoeveel dat is, hangt af van de vraag of u inderdaad verdient wat u volgens UWV zou kunnen verdienen, uw zogenaamde restverdiencapaciteit. Er zijn twee mogelijkheden: a) U verdient minder dan de helft van uw restverdiencapaciteit Dan ontvangt u een lage uitkering: de WGA-vervolguitkering. Die is slechts een percentage van het minimumloon 2 en betekent dus meestal een forse inkomensachteruitgang. b) U verdient tenminste 50% van uw restverdiencapaciteit Dan ontvangt u de hogere WGA-loonaanvullingsuitkering. Die uitkering vult het verschil tussen uw oude inkomen en het inkomen dat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen gedeeltelijk aan (70%). Als u er niet in slaagt om uw restverdiencapaciteit volledig te benutten is uw inkomensteruggang nog groter. Ook dit betekent dus een forse inkomensteruggang, al is die minder dan bij de WGA-vervolguitkering. De WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering lopen beide uiterlijk tot maximaal de AOW-leeftijd. Gaat het na verloop van tijd zo goed met u, dat u 65% of meer verdient van het loon voordat u ziek werd? Dan eindigt uw uitkering. 3. U bent volledig (80% of meer) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt U kunt voorlopig helemaal niet meer werken. De verwachting is wel dat u gedeeltelijk herstelt. U valt dan onder de WGA-regeling, zoals in situatie 2. U ontvangt een uitkering van 70% van uw oude (gemaximeerde) loon. 4. U bent volledig (80% of meer) en duurzaam arbeidsongeschikt U kunt helemaal niet meer werken. U valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening voor Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en ontvangt een uitkering van 75% van uw oude (gemaximeerde) loon. Verzeker uw inkomen Iedereen wil graag zoveel mogelijk houden wat hij heeft. Ook bij arbeidsongeschiktheid. Om ook in zo n geval uw inkomen zo goed mogelijk te beschermen, zijn er de WGA-Hiaatverzekeringen van WIA Metalektro. Op de volgende pagina s leest u hier meer over. 1. Het loon waarop de wettelijke WIA-uitkeringen en de uitkeringen van de verzekeringen die hier worden aangeboden zijn gebaseerd, is gemaximeerd op de SV-loongrens(per 1 januari ,00). 2. Het minimumloon is ,82 bruto per jaar (1 januari 2016). 5

6 WGA-Hiaatverzekering Standaard Voor inkomensbescherming als gevolg van arbeidsongeschiktheid vanaf 35% sluit u de WGA-Hiaatverzekering Standaard af. De uitkering is een beperkte aanvulling op de wettelijke WGA-uitkering. De kenmerken 100% cao-proof: u krijgt een uitkering zoals is afgesproken in de Cao Metalektro; uitkering: de uitkering loopt door als u buiten de Metalektro gaat werken of als u werkloos raakt; duur van de uitkering: tot uiterlijk de AOW-leeftijd zoals die geldt voor u, tot maximaal 67 jaar; Premie wordt voor de helft door u betaald. De andere helft betaalt uw werkgever. Uitkering bij 35 tot 80% arbeidsongeschiktheid ingangsdatum: vanaf het moment dat u een WGAvervolguitkering ontvangt. Dat is na de WGA-loongerelateerde periode of later als u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de WGA-loonaanvullingsuitkering; hoogte van de uitkering: uw uitkerinspercentage (volgens onderstaande tabel) vermenigvuldigd met het laatst verdiende verzekerd salaris, minus de WGA-vervolguitkering; Extra uitkering bij volledige (80-100%) maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid Valt uw eerste ziektedag op of na 1 januari 2012 dan geldt een extra dekking. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot minimaal 75% van uw laatst verdiende verzekerde salaris: voorwaarde: u ontvangt een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering en u bent % arbeidsongeschikt; hoogte van de uitkering: 75% van het verschil tussen het laatst verdiende verzekerde salaris en het nieuwe loon minus de wettelijke WGA-uitkering; ingangsdatum: bij ingang van de WGA-loongerelateerde periode. arbeidsongeschiktheidspercentage uitkeringspercentage 35 tot 45% 28% 45 tot 55% 35% 55 tot 65% 42% 65 tot 80% 50,75% Premievoorbeeld 2016 De premie van de de WGA-Hiaatverzekering Standaard is 0,13% van uw verzekerd salaris. U en uw werkgever betalen ieder de helft van de premie. Bij een verzekerd salaris van betaalt u bruto 1,63 per maand. Netto is dat ongeveer 0,97. In het voorbeeld is rekening gehouden met een belastingpercentage van 40,4%. 6

7 WGA-Hiaatverzekering Aanvullend Aanvullend verzekeren met een garantie tot minimaal 70% van uw oude inkomen? Misschien vindt u dat de WGA-Hiaatverzekering Standaard niet genoeg dekking biedt. Met de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend kunt u zich extra verzekeren voor arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. Uitgebreidere dekking De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend biedt een aanvullende dekking bovenop de WGA-Hiaatverzekering Standaard. De verzekering garandeert een aanvulling tot minimaal 70% van uw verzekerd salaris. De voordelen op een rij: extra zekerheid: u bent beschermd tot minimaal 70% van uw verzekerd salaris (gemaximeerd,1 januari ,00 bruto), bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%; arbeid loont: elke euro die u nog verdient, verhoogt uw totale inkomen van 70% van uw verzekerd salaris (gemaximeerd) met 30 eurocent; hoogte van de uitkering: 70% van uw verzekerd salaris (gemaximeerd) minus de WGA-vervolguitkering dan wel WGA-loonaanvullingsuitkering minus 70% van uw nieuwe inkomen uit arbeid minus de WGA-Hiaat Standaarduitkering; ingangsdatum uitkering: na afloop van de WGA-loongerelateerde periode; ook aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering: de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend vult ook aan indien u uw restverdiencapaciteit voor meer dan de helft benut; duur van de uitkering: tot uiterlijk de AOW-leeftijd zoals die geldt voor u, tot maximaal 67 jaar; de uitkering loopt door als u buiten de Metalektro gaat werken of als u werkloos raakt; de premie van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend wordt volledig door u betaald. Extra uitkering als u voldoende verdient Valt uw eerste ziektedag op of na 1 januari 2012 dan krijgt u een extra uitkering. U bent dan beschermd tot minimaal 75% van uw verzekerd salaris (gemaximeerd). U moet dan aan deze voorwaarden voldoen: 1. u ontvangt een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering; 2. u verdient tenminste de helft van het bedrag dat u volgens UWV nog kunt verdienen. Hoogte van deze extra uitkering is: 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris minus de wettelijke WGA-uitkering en minus 75% van het nieuwe loon. Premievoorbeeld 2016 De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend kunt u alleen afsluiten in combinatie met de WGA-Hiaatverzekering Standaard. Naast de helft van de premie die u betaalt voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard (0,13%), betaalt u 0,11% van uw verzekerd salaris voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Bij een verzekerd salaris van is dat bruto 2,75 per maand voor de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Netto is dat ongeveer 1,64. Voor de WGA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend bent u in totaal netto ongeveer 2,61 per maand kwijt. In het voorbeeld is rekening gehouden met een belastingpercentage van 40,4%. 7

8 Hans, 47 jaar verzekerd salaris van bruto per maand 50% arbeidsongeschikt restverdiencapaciteit bruto bij een nieuw inkomen uit arbeid van 0 en later 500 bruto Met de WGA-Hiaatverzekering Standaard Hans is 47 jaar. Zijn verzekerd salaris was UWV verklaarde hem voor 50% arbeidsongeschikt. Volgens UWV moet hij nog kunnen verdienen, zijn zogenoemde restverdiencapaciteit. Eerst lukt het hem niet om opnieuw aan het werk te komen. Hij verdient dan ook niets. Hij krijgt een WGA-vervolguitkering van 576. Daarbij krijgt hij een WGA-Hiaatstandaarduitkering van 229 (70% x arbeidsongeschiktheidspercentage x verzekerd salaris -/- WGAvervolguitkering). Zijn totale bruto inkomen is dan: 576 WGA-vervolguitkering 229 WGA-Hiaatuitkering Standaard totaal 805. Twee jaar na de WGA-loongerelateerde periode (17 maanden) lukt het Hans wel om weer aan het werk te gaan. Hij verdient 500 per maand. Dit is minder dan de helft van wat hij zou kunnen verdienen. Hij ontvangt dus nog steeds dezelfde WGA-vervolguitkering en heeft ook nog recht op een uitkering van de WGA- Hiaatverzekering Standaard. Zijn totale bruto inkomen bestaat dan uit: 576 WGA-vervolguitkering 500 inkomen uit arbeid 229 uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Standaard totaal Hans 2300 Inkomsten 2300 % 100% % 1610 WGAloongerelateerde uitkering 229 WGA-Hiaatverzekering Standaard % 57% 500 Inkomsten uit arbeid % 229 WGA- Hiaatverzekering Standaard 576 WGA-vervolg uitkering % 25% Loondoorbetaling door werkgever 1e jaar 2e jaar 17 maanden 24 maanden (24 jaar gewerkt) tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) looptijd 8

9 Met WGA-Hiaatverzekering Aanvullend De WGA-Hiaatverzekering Aanvullend geeft Hans een betere inkomensbescherming dan de WGA-Hiaat Standaardverzekering. Met de aanvullende verzekering is Hans gegarandeerd van een aanvulling van zijn inkomen tot minimaal 70% van zijn verzekerde salaris. De uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend gaat in na de WGA-loongerelateerde periode. De uitkering is: 70% van (verzekerd salaris) minus 70% van 0 (nieuw inkomen uit arbeid) minus 576 (WGA-vervolguitkering) = Zijn totale bruto inkomen is dan: 576 WGA-vervolguitkering WGA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend totaal Dit is 70% van zijn verzekerd salaris. Zodra Hans weer werkt, 500 verdient en daarbij een WGA-vervolguitkering van 576 ontvangt, heeft hij recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend van: (70% van het verzekerd salaris van 2.300) minus 576 (WGA-vervolguitkering) minus 350 (70% van 500, zijn salaris omdat hij werkt) = 684 Zijn totale bruto inkomen is nu: 576 WGA-vervolguitkering 500 inkomen uit arbeid 684 uitkering uit WGA-Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend totaal Zijn inkomen is er op vooruitgegaan doordat hij weer werkt en salaris ontvangt. Zijn totale inkomen is nu 77% van zijn verzekerd salaris. Hans 2300 Inkomsten 2300 % 100% WGA-Hiaatverzekering Aanvullend % 77% 1610 WGAloongerelateerde uitkering WGA- Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend 229 WGA-Hiaatverzekering Standaard % 57% 500 Inkomsten uit arbeid % 576 WGA- vervolg uitkering % Loondoorbetaling door werkgever 1e jaar 2e jaar 17 maanden (24 jaar gewerkt) 24 maanden tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) looptijd 9

10 Femke, 30 jaar verzekerd salaris van bruto per maand 60% arbeidsongeschikt restverdiencapaciteit 840 bruto nieuw salaris 600 bruto Met WGA-Hiaatverzekering Standaard Het verzekerd salaris van Femke voor arbeidsongeschiktheid bedraagt per maand. In de eerste twee jaren na de werkhervatting vult haar werkgever haar inkomen aan tot 100% in het eerste jaar en 90% ( 1.890) in het tweede jaar. Femke is 60% arbeidsongeschikt. Volgens UWV kan zij 840 verdienen, haar zogenoemde restverdiencapaciteit. Femke krijgt geen uitkering uit de WGA- Hiaatverzekering Standaard, omdat zij een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt. De WGA-Hiaatverzekering Standaard geeft bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80% alleen aanvulling op de WGA-vervolguitkering. Na de WGA-loongerelateerde periode is Femke s totale bruto inkomen: 882 WGA-loonaanvullingsuitkering 600 salaris totaal Femke WGA loongerelateerde uitkering Inkomsten 2100 % 100% % % 882 WGA-loonaanvullingsuitkering % 600 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na werkhervatting 6 maanden voor werkhervatting 2 e jaar na werkhervatting tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) 4 maanden (4 jaar gewerkt) looptijd 10

11 Met WGA-Hiaatverzekering Aanvullend Femke heeft wel recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend. Die geeft namelijk ook een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. Omdat Femke voldoende verdient vult de uitkering aan tot minimaal 75% van haar oude salaris, zelfs tijdens de WGA-loongerelateerde periode. De Hiaatuitkering is tijdens de WGA-loongerelateerde periode: (75% van 2.100) minus (WGA-loongerelateerde aanvullingsuitkering), minus 450 (75% van haar nieuwe loon van 600), is 75 bruto. De Hiaatuitkering is tijdens de periode van WGA-loonaanvullingsuitkering: (75% van 2.100) minus 882 (loonaanvullingsuitkering) minus 450 (75% van haar nieuwe salaris van 600) = 243 bruto. Haar totale bruto inkomen is vanaf de WGA-loongerelateerde periode. Dit is 82% van haar verzekerd salaris. Femke WGA loongerelateerde uitkering Inkomsten 2100 % 100% % WGA-Hiaatverzekering Aanvullend 882 WGA-loonaanvullingsuitkering % 71% 600 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 1 e jaar na werkhervatting 6 maanden voor werkhervatting 2 e jaar na werkhervatting tot AOW-leeftijd (max. 67 jaar) 4 maanden (4 jaar gewerkt) looptijd 11

12 WGA-Hiaatverzekering Algemeen Niet voor u? De WGA-Hiaatverzekeringen van de Metalektro bieden niet voor iedereen een oplossing. Vanaf 48 maanden voor uw AOW-leeftijd, heeft het weinig zin om u te verzekeren. Afhankelijk van uw arbeidsverleden ontvangt u namelijk een WGA-loongerelateerde uitkering tot AOW-leeftijd. In dat geval biedt de WGA-Hiaatverzekering geen of slechts een beperkte aanvulling. Als u niet onder de werkingssfeer van de Cao Metalektro valt (zoals bestuurders van de onderneming en de functionarissen, die rechtstreeks bij het bepalen van het ondernemingsbeleid zijn betrokken) kunt u zich niet verzekeren bij WIA Metalektro. Bent u momenteel ziek? Dan kunt u deelnemen vanaf de datum dat u, voor een periode van tenminste vier aaneengesloten weken, weer geschikt bent voor uw werk. Let op: bent u ziek geworden binnen drie maanden: na het begin van uw dienstverband bij uw nieuwe werkgever? Of nadat uw vorige arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw werkgever is beëindigd? Misschien kunt u zich dan toch verzekeren. Neem in dat geval contact met ons op. Als u een WAO-uitkering ontvangt dan kunt u zich niet verzekeren. Ontvangt u een WIA-uitkering dan kunt u zich verzekeren voor het gedeelte dat u wel arbeidsgeschikt bent. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 1. Bij een nieuw dienstverband: als u zich binnen drie maanden na de start van uw dienstverband bij een werkgever in de Metalektro aanmeldt voor de verzekering, bent u verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw dienstverband. 2. Als uw werkgever naar WIA Metalektro overstapt: bij tijdige aanmelding geldt als ingangsdatum van uw verzekering de dag volgend op de dag dat het collectieve verzekeringscontract van uw werkgever vervalt. Was u via uw werkgever verzekerd, dan is die datum gelijk aan de datum dat uw verzekering is beëindigd. 3. In overige gevallen bent u - na acceptatie - verzekerd vanaf de datum dat uw aanmelding voor de verzekering bij WIA Metalektro is ontvangen. Opzeggen Als u langer dan een jaar verzekerd bent geweest, dan kunt u uw verzekering daarna op ieder moment opzeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand. Uw verzekering stopt automatisch zodra u niet meer werkzaam bent in de bedrijfstak Metalektro. Verzekerd salaris Uw verzekerd salaris is uw SV-loon (loon sociale verzekeringen) waarvan de premie(s) voor de WIA Metalektro verzekeringen niet zijn afgetrokken. Uw werkgever kan u hierover informeren. Een uitleg van het verzekerd salaris staat op onze website Uw verzekerde salaris vindt u ook terug op uw deelnamebewijs en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wilt u weten wanneer verzekeren voor u zin heeft? Neemt u dan contact op met WIA Metalektro Klantinformatie, telefoon

13 Salaris boven wettelijk begrensd SV-loon Het loon waarop de wettelijke WIA-uitkeringen en de uitkeringen van de verzekeringen die hier worden aangeboden zijn gebaseerd, is gemaximeerd op de SV-loongrens (1 januari ,00). Verdient u meer dan de SV-loongrens en wilt u ook verzekeren wat u daarboven verdient? Dan moet u daar op een andere manier voor zorgen. Veranderen van baan Als u de bedrijfstak Metalektro verlaat, eindigen de verzekeringen. U kunt de WIA Metalektroverzekeringen dan niet meer afsluiten. Uiteraard betaalt u dan ook geen premie meer; Gaat u bij een andere werkgever binnen de bedrijfstak aan de slag? Dan kunt u de WIA Metalektroverzekeringen in overleg met uw nieuwe werkgever weer opnieuw afsluiten via uw nieuwe werkgever; Als u ziek bent op het moment dat u de Metalektro verlaat, houdt u uw recht op een eventuele uitkering in de toekomst; Wordt u ziek na het verlaten van de bedrijfstak? Dan heeft u geen recht op een uitkering op basis van deze verzekeringen. Werkloos Voor zowel de WGA-Hiaatverzekering Standaard als de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend geldt: Een lopende uitkering stopt niet als u werkloos raakt; Als uw eerste ziektedag nog tijdens uw dienstverband in de Metalektro was, maar u raakt werkloos voordat uw uitkering is ingegaan, kunt u wel aanspraak maken op een toekomstige uitkering van WIA Metalektro. Geen uitkering Stopt de verzekering en bent u niet ziek? Dan heeft u geen recht op een uitkering van WIA Metalektro. De WGA-Hiaatverzekeringen zijn namelijk risicoverzekeringen. Uw uitkering Uw recht op een uitkering en de hoogte daarvan is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het inkomen dat u nog kunt verdienen. Om uw persoonlijke uitkering te kunnen bepalen moet u ons binnen een maand schriftelijk informeren over: uw mate van arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld door UWV; stoppen van uw werkzaamheden; het aangaan van een nieuw dienstverband; (wijziging van) het recht op een wettelijke WGA-uitkering. Uw uitkering kan van hoogte veranderen bij wijziging van uw: mate van arbeidsongeschiktheid; inkomen uit arbeid; wettelijke WGA-uitkering. Uw persoonlijke situatie kunt u eenvoudig berekenen met de WIA calculator op onze website. Geen premie Ontvangt u een wettelijke WIA-uitkering? Dan hoeft u geen premie te betalen voor de WGA-Hiaatverzekeringen. Let op: werkloosheid alleen is geen reden voor een uitkering uit de verzekeringen. Voorwaarde voor uitkering blijft dat u ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. 13

14 WGA-Hiaatverzekering Algemeen Arbeidsongeschiktheidspensioen Volgens de wet is de WGA-Hiaatverzekering Standaard een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat wil zeggen dat u een vastgestelde uitkering ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid. De ingangsdatum van de uitkering hangt niet samen met de dag dat u met pensioen gaat. De WGA-Hiaatuitkeringen Standaard en Aanvullend stoppen uiterlijk op de AOW-leeftijd zoals die geldt voor u, tot maximaal 67 jaar. De verzekeringen van WIA Metalektro zijn vrijwillige regelingen. U bepaalt zelf of u hieraan meedoet. Uitkeringsovereenkomst De verzekeringen zijn zogenaamde uitkeringsovereenkomsten. Dit houdt in dat u een vastgestelde uitkering ontvangt. Beleggingsresultaten hebben geen invloed op de hoogte van uw vastgestelde uitkering. Toeslagverlening (indexatie) Achmea probeert ieder jaar de grondslag van uw uitkering te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak Metalektro. Dit noemen wij onze ambitie. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet ook meteen recht op verhogingen in de toekomst. Achmea Schadeverzekeringen N.V. betaalt de toekomstige verhogingen van de uitkeringen uit een opslag op de premie en geld dat zij daarvoor gereserveerd heeft. Meer informatie? Wilt u meer weten over WIA Metalektro? Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of de WIA? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op of bel met WIA Metalektro Klantinformatie, telefoon U kunt uw vraag ook mailen naar Bij Klantinformatie kunt u ook opvragen: de polisvoorwaarden van de verzekeringen; het jaarverslag en de jaarrekening van Achmea; de polis van uw werkgever voor de WIA-Metalektroverzekeringen. Contactgegevens WIA Metalektro Postbus BZ Den Haag T + 31 (0) W E 14

15 Geschillen of klachten? Geschillen en klachten kunnen worden voorgelegd aan de verzekeraar. Deze zullen zoveel mogelijk in overleg met betrokkene(n) worden opgelost. De verzekeraar hanteert het reglement inzake taak en werkwijze van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: WIA Metalektro t.a.v. Klachtencoördinator Postbus BZ Den Haag Bij de WIA Metalektro verzekeringen zijn betrokken: Achmea Schadeverzekeringen N.V., als schadeverzekeraar geregistreerd bij de AFM, onder nummer , KvK-nr Mn Services N.V., als gevolmachtigde agent geregistreerd bij de AFM onder nummer , KvK-nr Privacy De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Nadere informatie daarover wordt op aanvraag door of namens de Verzekeraar verstrekt. Meer informatie is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars: Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van MN, tenzij een en ander dient ter informatie van medewerkers van bedrijven en organisaties bij de uitvoering van WIA Metalektro-verzekeringen. 15

16 WME018 PD 01.16

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de cao Metaal en Techniek of cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en de WIA-uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 9 1.

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Daarnaast sloot uw werkgever voor u de volgende verzekering(en) bij Bovemij Inkomensverzekeringen:

Daarnaast sloot uw werkgever voor u de volgende verzekering(en) bij Bovemij Inkomensverzekeringen: Welkom bij Bovemij Inkomensverzekeringen. Uw werkgever biedt u de mogelijkheid te kiezen voor een . Bovemij Inkomensverzekeringen voert

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA-bodemverzekering WGA-aanvullingsverzekering WIA-excedentverzekering Meer bestedingsruimte bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidspensioen. voor huisartsen in dienstverband

Arbeidsongeschiktheidspensioen. voor huisartsen in dienstverband Arbeidsongeschiktheidspensioen voor huisartsen in dienstverband Inleiding Huisartsen in dienstverband nemen sinds 1 januari 2007 deel aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Werking van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Werking van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Werking van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Hierna geven wij voor u als werkgever - uitleg over de WIA. Een WIA-uitkering wordt aangevraagd tegen het einde van de periode van de loondoorbetalingsverplichting.

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Uw WIA-verzekering zelf samenstellen. De WIA-Keuzewijzer

Uw WIA-verzekering zelf samenstellen. De WIA-Keuzewijzer Uw WIA-verzekering zelf samenstellen De WIA-Keuzewijzer Wat leest u in deze brochure? 01 De hoofdlijnen van een WIA-verzekering 3 02 De WIA kent 3 situaties die de uitkering bepalen 4 03 Welke keuzes kunt

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Zoja, start de uitkering dan: Direct na het overlijden van de werknemer of, Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van het jongste kind

Zoja, start de uitkering dan: Direct na het overlijden van de werknemer of, Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van het jongste kind Aanvullende Voorzieningen Werkgever Aan de werkgever van: Overlijden Heeft uw bedrijf een collectieve overlijdensverzekering afgesloten? Deze verzekering zorgt voor een extra jaarlijkse uitkering (aan

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Formulier: Aanvullende Voorzieningen Werkgever

Formulier: Aanvullende Voorzieningen Werkgever Formulier: Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Gegevens werknemer Naam Werkgever: Adres Werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Naam Werknemer: Adres Werknemer:

Nadere informatie

WIA verzekering Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Overheid & Onderwijs WIA verzekering Overheid & Onderwijs Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie