Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

2 Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt thuis zit en uw werk (deels) niet meer kunt doen? Uw inkomen kan er fors op achteruitgaan, soms zelfs tot onder het bijstandsniveau. Lees erover in deze brochure en bekijk de mogelijkheden om u aanvullend te verzekeren tegen het verlies van inkomen. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben speciaal voor u aantrekkelijke aanvullende verzekeringen ontwikkeld voor arbeidsongeschiktheid. In hun opdracht biedt NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken via uw brancheloket deze verzekeringen aan. Elk met een zeer scherpe premie en een opvallend ruime dekking. Verzeker uw inkomen Stelt u zich voor: u wordt ziek of krijgt een ongeluk en u kunt langere tijd niet werken. Een vervelende situatie, die ook financiële gevolgen heeft. Gelukkig betaalt uw werkgever uw loon de eerste twee jaar gewoon door. Dit is in de cao geregeld: in de eerste zes maanden van uw ziekte ontvangt u 100% van uw loon; in de anderhalf jaar daarna krijgt u tenminste 90% van uw loon. In de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid gaat u samen met uw werkgever aan de slag om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat bent u volgens de wet verplicht. 2

3 Arbeidsongeschiktheid Na twee jaar nog arbeidsongeschikt? Lukt het u niet om binnen twee jaar weer (helemaal) aan de slag te gaan? Dan kunt u te maken krijgen met de wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Er zijn vier mogelijkheden. 1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U kunt grotendeels verder werken. U hebt geen recht op een wettelijke WIA-uitkering en blijft bij voorkeur gewoon in dienst van uw werkgever. Samen zoekt u eventueel naar een aangepaste functie of werkplek. 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%). U kunt gedeeltelijk verder werken. U valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en ontvangt daarom een wettelijke WGA-uitkering. De eerste maanden (minimaal 3, maximaal 38) ontvangt u een loongerelateerde uitkering, mits u voor uw eerste ziektedag voldoende heeft gewerkt. Daarna ontvangt u een beperkte WGA-uitkering. Hoe hoog die is, hangt ook af van de vraag of u voldoende werkt. Als u te weinig werkt, ontvangt u een lagere uitkering. In het slechtste geval komt u uit op bijstandsniveau. 3. U bent volledig (80% of meer) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. U kunt voorlopig helemaal niet meer werken, maar de verwachting is dat u herstelt. U valt dan onder de WGA-regeling, zoals in situatie 2. U ontvangt 70% van uw oude loon. 4. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (meer dan 80%). U kunt helemaal niet meer werken. U valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en u ontvangt daarom een wettelijke uitkering van 75% van uw oude (gemaximeerde) loon. Wat is wet WIA? Wet WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de opvolger van de WAO. In de WIA beoordeelt UWV wat u nog wel kan. U hebt recht op een WIA-uitkering als u door arbeidsongeschiktheid na twee jaar niet meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Wilt u meer weten over de WIA en wat de wet voor u kan betekenen? Kijk dan op of of neem contact op met uw werkgever. 3

4 Nu niet verzekerd? Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan vervelende gevolgen voor u hebben. Een rekenvoorbeeld. Van naar 475 Hans is 37 jaar en verdient per maand. Hij wordt ziek en krijgt het eerste halfjaar zijn volledige loon. Het volgende anderhalf jaar ontvangt hij 90% daarvan: Na deze periode is Hans nog steeds niet in staat om volledig te werken. Hij wordt daarom gekeurd door UWV. Het blijkt dat hij voor 50% arbeidsongeschikt is. Hij werkt al 17 jaar en krijgt hierdoor 17 maanden een wettelijke loongerelateerde WGA-uitkering. Die is 70% van zijn oude loon: Helaas kan Hans er niet voldoende bij werken. Hij valt daardoor na de loongerelateerde periode van 17 maanden terug op een vervolguitkering. Die bedraagt 70% van het minimumloon maal zijn arbeidsongeschiktheidspercentage. Als Hans helemaal niet werkt, heeft hij daardoor tot zijn aow-gerechtigde leeftijd (nu 65) een totaal inkomen van slechts 475 per maand Inkomsten % % % % % Loondoorbetaling door werkgever WGA loongerelateerde uitkering WGA vervolguitkering 0,5 jr 1,5 jaar 17 maanden Na 17 maanden tot en met 65 jaar looptijd 4

5 Verzeker uw inkomen Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt u het risico uw inkomen gedeelte lijk te verliezen. De sociale partners in de Metaal en Techniek hebben daarom het initiatief genomen voor een pakket van twee verzekeringen tegen dit risico: de WIA-Bodem- en WGA-Hiaatverzekering. In de cao is geregeld dat u als werknemer in de sector Metaal en Techniek automatisch verzekerd bent tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid. Tenzij u hebt aan gegeven hier geen gebruik van te willen maken (ook aan uw werkgever). Dankzij afspraken tussen vakbonden en brancheorganisaties bieden de WIA-verzekeringen u precies de goede dekking. Geen wonder dat al 85% van de medewerkers in de sector de verzekeringen hebben afgesloten. Beide verzekeringen worden aangeboden door NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken via uw brancheloket. Uw voordeel bij NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken De werkgevers- en werknemersorganisaties staan achter de WIA-verzekeringen die NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken aanbiedt. Ze zijn speciaal ontwikkeld om de medewerkers in de Metaal en Techniek een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te doen. En van dat voordeel profiteert u. u betaalt een eerlijke dus zeer lage premie; uw werkgever betaalt volgens de cao de helft van de te betalen premie voor u; u behoudt uw uitkering, ook als u buiten de bedrijfstak aan het werk gaat. Bovendien profiteert u van fiscaal voordeel omdat uw premie wordt betaald via uw brutoloon. Twee verzekeringen naar keuze Bij NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken kunt u kiezen voor twee verzekeringen: de WIA-Bodemverzekering, die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35%; de WGA-Hiaatverzekering, die u een zeer ruime dekking biedt bij arbeidsongeschiktheid van 35-80%. De verzekering garandeert dat uw inkomen 70% van uw oude salaris bedraagt. Of meer naarmate u er meer bij werkt. Voordeel van beide verzekeringen is dat ze op elkaar aansluiten. Hierdoor is er geen sprake van oververzekering. Wie kunnen zich niet verzekeren De twee WIA-verzekeringen van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken biedt niet voor iedereen een oplossing. U kunt de verzekeringen niet afsluiten als u: al ziek of arbeidsongeschikt bent. Maar er zijn uitzonderingen. Laat uw werkgever contact hierover opnemen met uw brancheloket; niet in loondienst bent, bijvoorbeeld als stagiaire; 63 jaar of ouder bent. Dan heeft de WIA-Bodemverzekering geen zin. U kunt nooit een uitkering krijgen vanwege uw leeftijd. Tot uw aow-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan; 59 jaar of ouder bent. Afhankelijk van uw arbeidsverleden heeft afsluiten van de WGA-Hiaatverzekering geen zin. Uw arbeidsverleden bepaalt hoe lang u een loongerelateerde uitkering kunt ontvangen. Let op: u bent verzekerd tot het maximumdagloon dat geldt op 1 januari 2009 Uw inkomen is verzekerd tot een maximumdagloon dat geldt op 1 januari 2009 (per 1 juli 2008 is dit op jaarbasis bruto ). Verdient u meer dan dit bedrag, dan hebt u ondanks de WIA-Bodem- en WGA-Hiaatverzekering toch een terugval in inkomen. Wellicht is het dan verstandig om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten: de zogenaamde excedentverzekering. Voor meer informatie hierover kan uw werkgever contact opnemen met uw brancheloket. 5

6 WIA-Bodemverzekering in het kort WIA-Bodemverzekering De WIA-Bodemverzekering zorgt voor behoud van uw oude loon als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent geworden. volgens cao-afspraken; lange periode van uitkering: met 7,5 jaar is de duur van de uitkering ruim vergeleken met andere vergelijkbare WIA-verzekeringen; zeer aantrekkelijke premie: slechts 0,065% van uw jaarsalaris voor Uw werkgever betaalt volgens de cao namelijk 50% van de totale premie van 0,13%; uitkering: ook als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt, maar niet bij werkloosheid: mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari 2007; ingangsdatum: 2 jaar na de eerste ziektedag (de wettelijke wachttijd); maximale inkomensaanvulling: de uitkering vult het inkomen in veel gevallen aan tot 100% van het oude loon (tot een maximumdagloon van 1 januari 2009). De laagste premie in de markt, hoe kan dat? Deze scherpe premie is mede mogelijk door het zeer goede schadeverloop in uw branche gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt de WGAaanvulling tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon, waarvan de premie geheel ten laste komt van de werknemer, voor het jaar 2009 gefinancierd uit de reserves van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor de jaren 2010 en 2011 streeft deze verzekeraar ernaar dit eveneens te kunnen doen. 6

7 De bodemverzekering van Ronald Wat betekent de WIA-Bodemverzekering voor een medewerker als hij: een oud maandinkomen heeft van 2.100; arbeidsongeschikt is voor 30%? Ronald verdient en raakt 30% arbeidsongeschikt Ronald is 50 jaar en verdient per maand. Door een ongeluk wordt hij voor 30% arbeidsongeschikt. Het eerste halfjaar krijgt hij zijn volledige loon en in het anderhalve jaar daarna ontvangt hij 90% daarvan. Ronald is na twee jaar nog steeds 30% arbeidsongeschikt en krijgt hierdoor geen wettelijke uitkering. Ronald heeft bij zijn werkgever een andere functie gekregen. Hiermee verdient hij De WIA-Bodemverzekering vult zijn inkomen voor 7,5 jaar aan met 600 tot Hiermee ontvangt hij 100% van zijn oorspronkelijke loon WIA-Bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) Inkomsten % % % 1500 Inkomsten uit arbeid % Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jaar Na 2 jaar tot 59,5 jaar Van 59,5 tot en met 65 jaar looptijd Uw premie U betaalt een premie van 0,065% van uw jaarinkomen en uw werkgever betaalt de andere helft. Bij een jaarinkomen van is uw brutopremie 1,47 per maand (0,065%). Netto betaalt u 0,86 per maand, na het belastingvoordeel. 7

8 WGA-Hiaatverzekering in het kort WGA-Hiaatverzekering De WGA-Hiaatverzekering zorgt voor gedeeltelijk behoud van uw oude inkomen bij een mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80%. U krijgt een uitkering die de wettelijke WGA-uitkeringen aanvult. ruime dekking: conform cao; uitkering: de WGA-Hiaatverzekering vult de wettelijke WGA-uitkeringen en de eventuele verdiensten uit arbeid aan tot minimaal 70% van het oude loon mits uw eerste ziektedag na 1 januari 2007 lag (tot een maximumdagloon van 1 januari 2009); arbeid loont: van elke euro die u nog verdient houdt u 0,30 over, zodat uw inkomen meer dan 70% van uw oude salaris bedraagt; zeer aantrekkelijke premie van 0,13% voor 2009; premiebetaling: u hoeft niet meer de hele premie voor de WGA-Hiaatverzekering te betalen. Voor beide WIA-verzekeringen geldt dat in 2009 slechts 50% van de te betalen premie voor uw rekening komt. Hierdoor betaalt u slechts 0,13% voor beide verzekeringen in plaats van 0,26%! de aanvulling tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon, waarvan de premie normaal gesproken ten laste komt van u, wordt voor het jaar 2009 gefinancierd uit de reserves van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor 2010 en 2011 streeft deze verzekeraar ernaar dit eveneens te doen. uitkering: ook als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt en bij werkloosheid: mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari 2007; duur van de uitkering: tot 65-jarige leeftijd. Momenteel ziek of arbeidsongeschikt? Als u een WIA-Bodemverzekering of WGA-Hiaatverzekering hebt afgesloten, is uw werkgever verplicht om aan Mn Services door te geven wanneer u 52 weken ziek bent. Als u daarna herstelt dient uw werkgever dit ook door te geven. Indien u niet binnen twee jaar voor 100% aan het werk kunt, ontvangt u van Mn Services een brief met aanvraagformulier voor een uitkering. Deze vult u in en stuurt u samen met de arbeidsongeschiktheidsbeschikking en het arbeidsdeskundige rapport, die u beiden van UWV heeft gekregen, op naar Mn Services. Zij informeren u vervolgens over uw uitkering. 8

9 Marjan werkt nog wel en heeft een WGA-Hiaatverzekering Wat betekent de WGA-Hiaatverzekering voor haar als zij: een oud maandinkomen heeft van 2.100; arbeidsongeschikt is voor 50%; nog wel werkt en 400 per maand verdient? Marjan verdient en raakt 50% arbeidsongeschikt Marjan is 29 jaar en verdient per maand. Door een ongeluk wordt ze voor 50% arbeidsongeschikt. Haar eerste ziektedag ligt na 1 januari Het eerste halfjaar krijgt ze haar volledige loon en in het anderhalve jaar daarna 90% daarvan. Na twee jaar arbeidsongeschikt komt ze in de WGA. Ze heeft 11 jaar gewerkt en krijgt daarom 11 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van: Daarnaast werkt Marjan nog en verdient ze 400. Haar maandinkomen komt daarmee op Volgens UWV zou Marjan nog voor 50% van haar oude loon moeten kunnen verdienen, nu ze arbeidsongeschikt is. Helaas lukt haar dit niet. Ze ontvangt daarom na die 11 maanden een WGA-vervolguitkering van 475. Haar WGA-Hiaat verzekering vult dit tot haar 65e aan tot per maand. Marjan werkt nog en mag 30% van haar verdiensten houden Inkomsten % % WGA-loongerelateerde uitkering % 715 WGA-Hiaatverzekering % 475 WGA-vervolg uitkering 400 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jr tot en met 65 jaar 11 maanden looptijd 9

10 WGA-Hiaatverzekering algemeen Vanaf wanneer bent u verzekerd? In de cao is geregeld dat werknemers, van werkgevers die verplicht vallen onder de Metaal en Techniek, automatisch voor de WIA-bodemverzekering en WGA- Hiaatverzekering zijn verzekerd, tenzij u zelf aangeeft hier geen prijs op te stellen. Een werknemer die in dienst treedt is dan ook verzekerd vanaf de datum indiensttreding. Hij heeft vervolgens drie maanden de gelegenheid om zich af te melden voor de verzekeringen. De bedrijfstak verlaten Als u de bedrijfstak verlaat stopt de verzekering en kunt u zich ook niet meer verzekeren bij NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische Bedrijfstakken. Uiteraard betaalt u dan ook geen premie meer. Een lopende uitkering voor zowel de WIA-Bodemverzekering als de WGA-Hiaatverzekering wordt niet beëindigd als u werkzaam blijft buiten de bedrijfstak, mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari Werkloos Heeft u een WGA-Hiaatverzekering afgesloten, dan wordt uw uitkering niet beëindigd als u werkloos raakt. Ook kunt u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering als uw eerste ziektedag nog tijdens uw dienstverband in de Metaal en Techniek was. Voor de WIA-Bodemverzekering geldt dat uw uitkering wel wordt beëindigd als u werkloos raakt. Zodra u weer aan het werk gaat ontvangt u weer een uitkering, mits hiermee de 7,5 jaar niet wordt overschreden (de WW-periode telt hierin mee). Geen uitkering Wanneer uw verzekering eindigt en u niet ziek bent, vervalt de dekking van deze verzekeringen. De verzekeringen zijn risicoverzekeringen. U zult in dat geval na beëindiging van de verzekering dan ook geen uitkering uit deze verzekeringen kunnen ontvangen. Als u ziek bent op het moment dat u de sector Metaal en Techiek verlaat en aansluitend aan het werk gaat buiten de bedrijfstak, behoudt u eveneens uw recht op een eventuele uitkering in de toekomst. 10

11 Uw uitkering De hoogte van uw uitkering die u vanuit uw verzekering ontvangt is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het inkomen dat u nog weet te verdienen. Om uw persoonlijke uitkering te kunnen berekenen dient u de verzekeraar op de hoogte te stellen van de beslissingen die UWV heeft genomen over uw arbeidsongeschiktheid nadat u de wachttijd heeft doorlopen. Vanaf dan informeert u de verzekeraar ook wanneer u van baan wisselt en als uw inkomen verandert. Premie Als u een wettelijke WIA-uitkering ontvangt, hoeft u geen premie te betalen voor het gedeelte waarover u die uitkering ontvangt. Met andere woorden: u wordt premievrij gesteld voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Arbeidsongeschiktheidspensioen De WIA-Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering zijn arbeidsongeschiktheidspensioenen. Dat wil zeggen dat u een vastgestelde aanvullende uitkering ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid na afloop van de wachtperiode. De ingangsdatum is niet gerelateerd aan de dag dat u met pensioen gaat. Arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt uiterlijk op 65-jarige leeftijd en voor wat betreft de WIA-Bodemverzekering maximaal 7,5 jaar nadat de uitkering is ingegaan. Uitkeringsovereenkomst De verzekeringen zijn zogenaamde uitkeringsovereenkomsten. Dit houdt in dat u een vastgestelde uitkering ontvangt. Beleggingsresultaten hebben geen invloed op de hoogte van de vastgestelde uitkering. Toeslagverlening (indexatie) De verzekeraar probeert ieder jaar uw uitkering te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet ook meteen recht op verhogingen in de toekomst. 11

12 Informatie Wilt u meer weten over de verzekeringen of wilt u een uitkering aanvragen? Vraag het uw werkgever of laat hem contact opnemen met uw brancheloket. Hier kan hij ook de polisvoorwaarden van de verzekering voor u opvragen. Wie is NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken De NV Schade is opgericht door werkgeverorganisaties en vakbonden binnen de Metaal en Techniek. De NV Schade voert arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit die in de CAO geregeld zijn. In tegenstelling tot commerciële verzekeraars kent de NV Schade geen winstoogmerk. Dat betekent dat eventuele winsten door middel van premiekortingen terugvloeien naar werkgevers en werknemers in de bedrijfstak (de premiebetalers). Geschillen of klachten? Geschillen en/of klachten kunnen worden voorgelegd aan de verzekeraar. Deze zullen zoveel mogelijk in overleg met betrokkene(n) worden opgelost. De verzekeraar hanteert het reglement inzake taak en werkwijze van de Stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: NV Schadeverzekering Metaal & Technische Bedrijfstakken T.a.v. Klachtencoördinatie Antwoordnummer VB Rijswijk NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische Bedrijfstakken, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registratienummer Achmea Schadeverzekeringen N.V., Kv.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer Bovemij Verzekeringen, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer

13 Contact Bovemij Inkomensverzekeringen voor Motorbedrijven en tweewielersbedrijven (BOVAG) (070) Focwa Verzekeringsdienst voor Carosseriebedrijven (FOCWA) (070) Juwon voor Goud-, zilver- en nijverheidsbedrijven (Federatie Goud en Zilver) (070) Mevas voor Metaalbewerkingsbedrijven (Koninklijke Metaalunie), isolatiebedrijven (VIB), galvaniseerbedrijven (NGO-SGB), rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijven (RoMaZo) (070) NVKL Verzekeringsdienst voor Koel- en vriesinstallatie-bedrijven (NVKL) (070) UNETO-VNI Verzekerings Service voor Technische installatiebedrijven (UNETO VNI) (070) Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 13

14

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie