Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

2 Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt thuis zit en uw werk (deels) niet meer kunt doen? Uw inkomen kan er fors op achteruitgaan, soms zelfs tot onder het bijstandsniveau. Lees erover in deze brochure en bekijk de mogelijkheden om u aanvullend te verzekeren tegen het verlies van inkomen. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben speciaal voor u aantrekkelijke aanvullende verzekeringen ontwikkeld voor arbeidsongeschiktheid. In hun opdracht biedt NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken via uw brancheloket deze verzekeringen aan. Elk met een zeer scherpe premie en een opvallend ruime dekking. Verzeker uw inkomen Stelt u zich voor: u wordt ziek of krijgt een ongeluk en u kunt langere tijd niet werken. Een vervelende situatie, die ook financiële gevolgen heeft. Gelukkig betaalt uw werkgever uw loon de eerste twee jaar gewoon door. Dit is in de cao geregeld: in de eerste zes maanden van uw ziekte ontvangt u 100% van uw loon; in de anderhalf jaar daarna krijgt u tenminste 90% van uw loon. In de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid gaat u samen met uw werkgever aan de slag om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat bent u volgens de wet verplicht. 2

3 Arbeidsongeschiktheid Na twee jaar nog arbeidsongeschikt? Lukt het u niet om binnen twee jaar weer (helemaal) aan de slag te gaan? Dan kunt u te maken krijgen met de wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Er zijn vier mogelijkheden. 1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U kunt grotendeels verder werken. U hebt geen recht op een wettelijke WIA-uitkering en blijft bij voorkeur gewoon in dienst van uw werkgever. Samen zoekt u eventueel naar een aangepaste functie of werkplek. 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%). U kunt gedeeltelijk verder werken. U valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en ontvangt daarom een wettelijke WGA-uitkering. De eerste maanden (minimaal 3, maximaal 38) ontvangt u een loongerelateerde uitkering, mits u voor uw eerste ziektedag voldoende heeft gewerkt. Daarna ontvangt u een beperkte WGA-uitkering. Hoe hoog die is, hangt ook af van de vraag of u voldoende werkt. Als u te weinig werkt, ontvangt u een lagere uitkering. In het slechtste geval komt u uit op bijstandsniveau. 3. U bent volledig (80% of meer) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. U kunt voorlopig helemaal niet meer werken, maar de verwachting is dat u herstelt. U valt dan onder de WGA-regeling, zoals in situatie 2. U ontvangt 70% van uw oude loon. 4. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (meer dan 80%). U kunt helemaal niet meer werken. U valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en u ontvangt daarom een wettelijke uitkering van 75% van uw oude (gemaximeerde) loon. Wat is wet WIA? Wet WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de opvolger van de WAO. In de WIA beoordeelt UWV wat u nog wel kan. U hebt recht op een WIA-uitkering als u door arbeidsongeschiktheid na twee jaar niet meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Wilt u meer weten over de WIA en wat de wet voor u kan betekenen? Kijk dan op of of neem contact op met uw werkgever. 3

4 Nu niet verzekerd? Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan vervelende gevolgen voor u hebben. Een rekenvoorbeeld. Van naar 475 Hans is 37 jaar en verdient per maand. Hij wordt ziek en krijgt het eerste halfjaar zijn volledige loon. Het volgende anderhalf jaar ontvangt hij 90% daarvan: Na deze periode is Hans nog steeds niet in staat om volledig te werken. Hij wordt daarom gekeurd door UWV. Het blijkt dat hij voor 50% arbeidsongeschikt is. Hij werkt al 17 jaar en krijgt hierdoor 17 maanden een wettelijke loongerelateerde WGA-uitkering. Die is 70% van zijn oude loon: Helaas kan Hans er niet voldoende bij werken. Hij valt daardoor na de loongerelateerde periode van 17 maanden terug op een vervolguitkering. Die bedraagt 70% van het minimumloon maal zijn arbeidsongeschiktheidspercentage. Als Hans helemaal niet werkt, heeft hij daardoor tot zijn aow-gerechtigde leeftijd (nu 65) een totaal inkomen van slechts 475 per maand Inkomsten % % % % % Loondoorbetaling door werkgever WGA loongerelateerde uitkering WGA vervolguitkering 0,5 jr 1,5 jaar 17 maanden Na 17 maanden tot en met 65 jaar looptijd 4

5 Verzeker uw inkomen Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt u het risico uw inkomen gedeelte lijk te verliezen. De sociale partners in de Metaal en Techniek hebben daarom het initiatief genomen voor een pakket van twee verzekeringen tegen dit risico: de WIA-Bodem- en WGA-Hiaatverzekering. In de cao is geregeld dat u als werknemer in de sector Metaal en Techniek automatisch verzekerd bent tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid. Tenzij u hebt aan gegeven hier geen gebruik van te willen maken (ook aan uw werkgever). Dankzij afspraken tussen vakbonden en brancheorganisaties bieden de WIA-verzekeringen u precies de goede dekking. Geen wonder dat al 85% van de medewerkers in de sector de verzekeringen hebben afgesloten. Beide verzekeringen worden aangeboden door NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken via uw brancheloket. Uw voordeel bij NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken De werkgevers- en werknemersorganisaties staan achter de WIA-verzekeringen die NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken aanbiedt. Ze zijn speciaal ontwikkeld om de medewerkers in de Metaal en Techniek een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te doen. En van dat voordeel profiteert u. u betaalt een eerlijke dus zeer lage premie; uw werkgever betaalt volgens de cao de helft van de te betalen premie voor u; u behoudt uw uitkering, ook als u buiten de bedrijfstak aan het werk gaat. Bovendien profiteert u van fiscaal voordeel omdat uw premie wordt betaald via uw brutoloon. Twee verzekeringen naar keuze Bij NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken kunt u kiezen voor twee verzekeringen: de WIA-Bodemverzekering, die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35%; de WGA-Hiaatverzekering, die u een zeer ruime dekking biedt bij arbeidsongeschiktheid van 35-80%. De verzekering garandeert dat uw inkomen 70% van uw oude salaris bedraagt. Of meer naarmate u er meer bij werkt. Voordeel van beide verzekeringen is dat ze op elkaar aansluiten. Hierdoor is er geen sprake van oververzekering. Wie kunnen zich niet verzekeren De twee WIA-verzekeringen van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken biedt niet voor iedereen een oplossing. U kunt de verzekeringen niet afsluiten als u: al ziek of arbeidsongeschikt bent. Maar er zijn uitzonderingen. Laat uw werkgever contact hierover opnemen met uw brancheloket; niet in loondienst bent, bijvoorbeeld als stagiaire; 63 jaar of ouder bent. Dan heeft de WIA-Bodemverzekering geen zin. U kunt nooit een uitkering krijgen vanwege uw leeftijd. Tot uw aow-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan; 59 jaar of ouder bent. Afhankelijk van uw arbeidsverleden heeft afsluiten van de WGA-Hiaatverzekering geen zin. Uw arbeidsverleden bepaalt hoe lang u een loongerelateerde uitkering kunt ontvangen. Let op: u bent verzekerd tot het maximumdagloon dat geldt op 1 januari 2009 Uw inkomen is verzekerd tot een maximumdagloon dat geldt op 1 januari 2009 (per 1 juli 2008 is dit op jaarbasis bruto ). Verdient u meer dan dit bedrag, dan hebt u ondanks de WIA-Bodem- en WGA-Hiaatverzekering toch een terugval in inkomen. Wellicht is het dan verstandig om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten: de zogenaamde excedentverzekering. Voor meer informatie hierover kan uw werkgever contact opnemen met uw brancheloket. 5

6 WIA-Bodemverzekering in het kort WIA-Bodemverzekering De WIA-Bodemverzekering zorgt voor behoud van uw oude loon als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent geworden. volgens cao-afspraken; lange periode van uitkering: met 7,5 jaar is de duur van de uitkering ruim vergeleken met andere vergelijkbare WIA-verzekeringen; zeer aantrekkelijke premie: slechts 0,065% van uw jaarsalaris voor Uw werkgever betaalt volgens de cao namelijk 50% van de totale premie van 0,13%; uitkering: ook als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt, maar niet bij werkloosheid: mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari 2007; ingangsdatum: 2 jaar na de eerste ziektedag (de wettelijke wachttijd); maximale inkomensaanvulling: de uitkering vult het inkomen in veel gevallen aan tot 100% van het oude loon (tot een maximumdagloon van 1 januari 2009). De laagste premie in de markt, hoe kan dat? Deze scherpe premie is mede mogelijk door het zeer goede schadeverloop in uw branche gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt de WGAaanvulling tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon, waarvan de premie geheel ten laste komt van de werknemer, voor het jaar 2009 gefinancierd uit de reserves van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor de jaren 2010 en 2011 streeft deze verzekeraar ernaar dit eveneens te kunnen doen. 6

7 De bodemverzekering van Ronald Wat betekent de WIA-Bodemverzekering voor een medewerker als hij: een oud maandinkomen heeft van 2.100; arbeidsongeschikt is voor 30%? Ronald verdient en raakt 30% arbeidsongeschikt Ronald is 50 jaar en verdient per maand. Door een ongeluk wordt hij voor 30% arbeidsongeschikt. Het eerste halfjaar krijgt hij zijn volledige loon en in het anderhalve jaar daarna ontvangt hij 90% daarvan. Ronald is na twee jaar nog steeds 30% arbeidsongeschikt en krijgt hierdoor geen wettelijke uitkering. Ronald heeft bij zijn werkgever een andere functie gekregen. Hiermee verdient hij De WIA-Bodemverzekering vult zijn inkomen voor 7,5 jaar aan met 600 tot Hiermee ontvangt hij 100% van zijn oorspronkelijke loon WIA-Bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) Inkomsten % % % 1500 Inkomsten uit arbeid % Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jaar Na 2 jaar tot 59,5 jaar Van 59,5 tot en met 65 jaar looptijd Uw premie U betaalt een premie van 0,065% van uw jaarinkomen en uw werkgever betaalt de andere helft. Bij een jaarinkomen van is uw brutopremie 1,47 per maand (0,065%). Netto betaalt u 0,86 per maand, na het belastingvoordeel. 7

8 WGA-Hiaatverzekering in het kort WGA-Hiaatverzekering De WGA-Hiaatverzekering zorgt voor gedeeltelijk behoud van uw oude inkomen bij een mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80%. U krijgt een uitkering die de wettelijke WGA-uitkeringen aanvult. ruime dekking: conform cao; uitkering: de WGA-Hiaatverzekering vult de wettelijke WGA-uitkeringen en de eventuele verdiensten uit arbeid aan tot minimaal 70% van het oude loon mits uw eerste ziektedag na 1 januari 2007 lag (tot een maximumdagloon van 1 januari 2009); arbeid loont: van elke euro die u nog verdient houdt u 0,30 over, zodat uw inkomen meer dan 70% van uw oude salaris bedraagt; zeer aantrekkelijke premie van 0,13% voor 2009; premiebetaling: u hoeft niet meer de hele premie voor de WGA-Hiaatverzekering te betalen. Voor beide WIA-verzekeringen geldt dat in 2009 slechts 50% van de te betalen premie voor uw rekening komt. Hierdoor betaalt u slechts 0,13% voor beide verzekeringen in plaats van 0,26%! de aanvulling tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon, waarvan de premie normaal gesproken ten laste komt van u, wordt voor het jaar 2009 gefinancierd uit de reserves van NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor 2010 en 2011 streeft deze verzekeraar ernaar dit eveneens te doen. uitkering: ook als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt en bij werkloosheid: mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari 2007; duur van de uitkering: tot 65-jarige leeftijd. Momenteel ziek of arbeidsongeschikt? Als u een WIA-Bodemverzekering of WGA-Hiaatverzekering hebt afgesloten, is uw werkgever verplicht om aan Mn Services door te geven wanneer u 52 weken ziek bent. Als u daarna herstelt dient uw werkgever dit ook door te geven. Indien u niet binnen twee jaar voor 100% aan het werk kunt, ontvangt u van Mn Services een brief met aanvraagformulier voor een uitkering. Deze vult u in en stuurt u samen met de arbeidsongeschiktheidsbeschikking en het arbeidsdeskundige rapport, die u beiden van UWV heeft gekregen, op naar Mn Services. Zij informeren u vervolgens over uw uitkering. 8

9 Marjan werkt nog wel en heeft een WGA-Hiaatverzekering Wat betekent de WGA-Hiaatverzekering voor haar als zij: een oud maandinkomen heeft van 2.100; arbeidsongeschikt is voor 50%; nog wel werkt en 400 per maand verdient? Marjan verdient en raakt 50% arbeidsongeschikt Marjan is 29 jaar en verdient per maand. Door een ongeluk wordt ze voor 50% arbeidsongeschikt. Haar eerste ziektedag ligt na 1 januari Het eerste halfjaar krijgt ze haar volledige loon en in het anderhalve jaar daarna 90% daarvan. Na twee jaar arbeidsongeschikt komt ze in de WGA. Ze heeft 11 jaar gewerkt en krijgt daarom 11 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van: Daarnaast werkt Marjan nog en verdient ze 400. Haar maandinkomen komt daarmee op Volgens UWV zou Marjan nog voor 50% van haar oude loon moeten kunnen verdienen, nu ze arbeidsongeschikt is. Helaas lukt haar dit niet. Ze ontvangt daarom na die 11 maanden een WGA-vervolguitkering van 475. Haar WGA-Hiaat verzekering vult dit tot haar 65e aan tot per maand. Marjan werkt nog en mag 30% van haar verdiensten houden Inkomsten % % WGA-loongerelateerde uitkering % 715 WGA-Hiaatverzekering % 475 WGA-vervolg uitkering 400 Inkomsten uit arbeid Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jr tot en met 65 jaar 11 maanden looptijd 9

10 WGA-Hiaatverzekering algemeen Vanaf wanneer bent u verzekerd? In de cao is geregeld dat werknemers, van werkgevers die verplicht vallen onder de Metaal en Techniek, automatisch voor de WIA-bodemverzekering en WGA- Hiaatverzekering zijn verzekerd, tenzij u zelf aangeeft hier geen prijs op te stellen. Een werknemer die in dienst treedt is dan ook verzekerd vanaf de datum indiensttreding. Hij heeft vervolgens drie maanden de gelegenheid om zich af te melden voor de verzekeringen. De bedrijfstak verlaten Als u de bedrijfstak verlaat stopt de verzekering en kunt u zich ook niet meer verzekeren bij NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische Bedrijfstakken. Uiteraard betaalt u dan ook geen premie meer. Een lopende uitkering voor zowel de WIA-Bodemverzekering als de WGA-Hiaatverzekering wordt niet beëindigd als u werkzaam blijft buiten de bedrijfstak, mits uw eerste ziektedag ligt na 1 januari Werkloos Heeft u een WGA-Hiaatverzekering afgesloten, dan wordt uw uitkering niet beëindigd als u werkloos raakt. Ook kunt u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering als uw eerste ziektedag nog tijdens uw dienstverband in de Metaal en Techniek was. Voor de WIA-Bodemverzekering geldt dat uw uitkering wel wordt beëindigd als u werkloos raakt. Zodra u weer aan het werk gaat ontvangt u weer een uitkering, mits hiermee de 7,5 jaar niet wordt overschreden (de WW-periode telt hierin mee). Geen uitkering Wanneer uw verzekering eindigt en u niet ziek bent, vervalt de dekking van deze verzekeringen. De verzekeringen zijn risicoverzekeringen. U zult in dat geval na beëindiging van de verzekering dan ook geen uitkering uit deze verzekeringen kunnen ontvangen. Als u ziek bent op het moment dat u de sector Metaal en Techiek verlaat en aansluitend aan het werk gaat buiten de bedrijfstak, behoudt u eveneens uw recht op een eventuele uitkering in de toekomst. 10

11 Uw uitkering De hoogte van uw uitkering die u vanuit uw verzekering ontvangt is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het inkomen dat u nog weet te verdienen. Om uw persoonlijke uitkering te kunnen berekenen dient u de verzekeraar op de hoogte te stellen van de beslissingen die UWV heeft genomen over uw arbeidsongeschiktheid nadat u de wachttijd heeft doorlopen. Vanaf dan informeert u de verzekeraar ook wanneer u van baan wisselt en als uw inkomen verandert. Premie Als u een wettelijke WIA-uitkering ontvangt, hoeft u geen premie te betalen voor het gedeelte waarover u die uitkering ontvangt. Met andere woorden: u wordt premievrij gesteld voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Arbeidsongeschiktheidspensioen De WIA-Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering zijn arbeidsongeschiktheidspensioenen. Dat wil zeggen dat u een vastgestelde aanvullende uitkering ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid na afloop van de wachtperiode. De ingangsdatum is niet gerelateerd aan de dag dat u met pensioen gaat. Arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt uiterlijk op 65-jarige leeftijd en voor wat betreft de WIA-Bodemverzekering maximaal 7,5 jaar nadat de uitkering is ingegaan. Uitkeringsovereenkomst De verzekeringen zijn zogenaamde uitkeringsovereenkomsten. Dit houdt in dat u een vastgestelde uitkering ontvangt. Beleggingsresultaten hebben geen invloed op de hoogte van de vastgestelde uitkering. Toeslagverlening (indexatie) De verzekeraar probeert ieder jaar uw uitkering te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet ook meteen recht op verhogingen in de toekomst. 11

12 Informatie Wilt u meer weten over de verzekeringen of wilt u een uitkering aanvragen? Vraag het uw werkgever of laat hem contact opnemen met uw brancheloket. Hier kan hij ook de polisvoorwaarden van de verzekering voor u opvragen. Wie is NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken De NV Schade is opgericht door werkgeverorganisaties en vakbonden binnen de Metaal en Techniek. De NV Schade voert arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit die in de CAO geregeld zijn. In tegenstelling tot commerciële verzekeraars kent de NV Schade geen winstoogmerk. Dat betekent dat eventuele winsten door middel van premiekortingen terugvloeien naar werkgevers en werknemers in de bedrijfstak (de premiebetalers). Geschillen of klachten? Geschillen en/of klachten kunnen worden voorgelegd aan de verzekeraar. Deze zullen zoveel mogelijk in overleg met betrokkene(n) worden opgelost. De verzekeraar hanteert het reglement inzake taak en werkwijze van de Stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: NV Schadeverzekering Metaal & Technische Bedrijfstakken T.a.v. Klachtencoördinatie Antwoordnummer VB Rijswijk NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische Bedrijfstakken, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registratienummer Achmea Schadeverzekeringen N.V., Kv.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer Bovemij Verzekeringen, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer

13 Contact Bovemij Inkomensverzekeringen voor Motorbedrijven en tweewielersbedrijven (BOVAG) (070) Focwa Verzekeringsdienst voor Carosseriebedrijven (FOCWA) (070) Juwon voor Goud-, zilver- en nijverheidsbedrijven (Federatie Goud en Zilver) (070) Mevas voor Metaalbewerkingsbedrijven (Koninklijke Metaalunie), isolatiebedrijven (VIB), galvaniseerbedrijven (NGO-SGB), rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijven (RoMaZo) (070) NVKL Verzekeringsdienst voor Koel- en vriesinstallatie-bedrijven (NVKL) (070) UNETO-VNI Verzekerings Service voor Technische installatiebedrijven (UNETO VNI) (070) Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 13

14

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie