Allianz Productinformatie voor de adviseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Productinformatie voor de adviseur"

Transcriptie

1 Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement

2 Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor verzuim en andere risico s. Daarbij gaan wij uit van een integrale aanpak: het voorkomen van verzuim, het bevorderen van de re-integratie en het afdekken van risico s voor zowel de werkgever als de werknemer. Als het gaat om de kosten van zieke werknemers krijgt de werkgever te maken met wettelijke regelingen zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de Wet verbetering poortwachter en de WIA. In de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Als een werknemer na twee jaar niet is hersteld, dan wordt hij gekeurd voor de WIA. In de praktijk blijkt dat slechts weinig mensen volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Veel vaker gebeurt het dat een werknemer volledig of gedeeltelijk, niet-duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard. Hij ontvangt dan een uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) die onderdeel uitmaakt van de WIA. Met de verzekeringen voor verzuim en WIA van Allianz Inkomensverzekeringen kunnen de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle worden gehouden. Welke verzekeringen biedt Allianz? Doelgroep Werkgevers ten behoeve van de organisatie en haar werknemers Soorten verzekering Verzuim Allianz Verzuimverzekering Conventioneel Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss WIA-aanvullingverzekeringen Allianz WIA-Compact Allianz WGA-Aanvulling Allianz WGA-Aanvulling Plus Allianz WIA-Excedent Allianz InkomensCombinatie De verzekeringen voor Verzuim en WIA kunnen ook in pakketvorm worden gesloten. Het pakket, de Allianz InkomensCombinatie, kan worden samengesteld uit een combinatie van de Verzuimverzekering Conventioneel en 1 of meerdere WIA verzekeringen. De Verzuimverzekering Stop-Loss maakt geen onderdeel uit van de Allianz InkomensCombinatie. Preventie en Re-integratie ContinuïteitCare

3 Verzuim Allianz Verzuimverzekering Conventioneel Complete, conventionele verzuimverzekering tegen de financiële risico s van verzuim. Keuze uit aantrekkelijke pakketten voor arbodienstverlening. Voor preventie en re-integratiedienstverlening gratis ContinuïteitCare. Werknemers zijn tot 67-jarige leeftijd meeverzekerd. Maandelijkse uitkering. Opties Werkgeverslasten mee te verzekeren van 10%, 15%, 20% of 25%. Rechtsbijstand dekking. Dekking 1e jaar van ziekte. 1e en 2e jaar van ziekte. Dekkingspercentage 1e jaar 70, 80, 90, of 100% Dekkingspercentage 2e jaar 70, 80, 90, of 100% Wachttijd/Eigen risico 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. Type loonsom Totale loonsom (maximaal per werknemer). Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss Dekking voor bedrijven vanaf 25 medewerkers en met een minimale loonsom van ,- tegen de uitschieters in de kosten van verzuim. Excessen in verzuim zijn gedekt. Werknemers zijn tot 67-jarige leeftijd meeverzekerd. Keuzemogelijkheden in eigen behoud. Opties Werkgeverslasten mee te verzekeren van 10%, 15%, 20% of 25%. Rechtsbijstand dekking. Dekking 1e jaar van ziekte. 1e en 2e jaar van ziekte. Dekkingspercentage 1e jaar * 70, 80, 90, of 100% Dekkingspercentage 2e jaar * 70, 80, 90, of 100% Type loonsom Totale loonsom (maximaal per werknemer). Eigen behoud Minimaal het gewogen gemiddelde van de verzuimkosten over de afgelopen drie jaar. Naar keuze te verhogen tot een factor 1.5. * U Kunt alleen de dekking afsluiten die past bij de voor u geldende loondoorbetalingsverplichting.

4

5 WIA Allianz WIA-Compact verzekering Biedt een uitkering als aanvulling op het inkomen wanneer werknemers tussen 15% en 35% arbeidsongeschiktheid zijn. Doelgroep Werknemers waarvan de werkgever het inkomen bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid wil aanvullen met 20% van het oude loon. Dekking Biedt een aanvulling op het loon van 20% van het oude inkomen. De uitkering wordt gedaan voor de gekozen uitkeringsduur zolang de werknemer tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is. De uitkering stopt als de werknemer inkomen minder dan 15% loonverlies heeft door arbeidsongeschiktheid. Maximum verzekerd bedrag per werknemer. Deelnamegraad Alle werknemers. (Afhankelijk van de omvang van het bedrijf is een afwijking mogelijk) Wachttijd/Eigen risico Wachttijd van de WIA. Uitkeringsduur Keuze 1 t/m 10 jaar. Indexering van de uitkering Geen. Contractduur 1 jaar. Premievrijstelling bij AO Geen. Aanvulling van 20% van het oude loon gedurende de gekozen uitkeringsduur. Naadloze aansluiting op de Allianz Verzuimverzekeringen. Rekenvoorbeeld WIA Compact Uw klant heeft een werknemer van 45 jaar met een inkomen van ,- per jaar. Hij wordt ziek. Wat gebeurt er nu met zijn inkomen? De eerste 2 jaar De werkgever heeft de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting. Het is gebruikelijk bij volledige arbeidsongeschiktheid, om minimaal 170% van het loon door te betalen verdeeld over deze twee jaren. De meeste werkgevers betalen het eerste jaar 100% van het inkomen door en het tweede jaar 70%. Dit betekent dat hij het eerste jaar ,- ontvangt en het tweede jaar ,-. Na 2 jaar Als de werknemer twee jaar ziek is, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer en hoeft hij niet meer door te betalen. Voordat de eerste 104 weken verstrijken, krijgt de werknemer een WIA-beoordeling: het UWV beslist of hij recht heeft op een WIA-uitkering. Stel dat hij bij de keuring 20% arbeidsongeschikt wordt bevonden met als gevolg dat hij geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dit betekent dat het UWV heeft beoordeeld dat hij nog 80% van het oude inkomen ( ,-) kan verdienen. Wat nu? Bij niet werken na 2 jaar Inkomen 0 + WGA-uitkering van het UWV 0 + WIA Compact uitkering Allianz 20% x , Totaal inkomen Bij wel werken na 2 jaar Stel dat hij een baan vindt waarbij hij 45% van zijn oude inkomen kan verdienen. Inkomen WGA-uitkering van het UWV 0 + WIA Compact uitkering Allianz 20% x , Totaal inkomen De duur van de WIA Compact uitkering is afhankelijk van de duur waarvoor de werkgever heeft gekozen tijdens het sluiten van de polis. Dit kan variëren van 1 tot 10 jaar. Het uitkeringspercentage van de WIA Compact uitkering is altijd 20%. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de mate van arbeidsongeschiktheid mits deze hoger is dan 15% maar minder dan 35%.

6 Allianz WGA-Aanvulling verzekering Biedt dekking tegen inkomensachteruitgang als gevolg van het niet voldoende benutten van de restverdiencapaciteit. Doelgroep Werknemers die na de loongerelateerde uitkering hun restverdiencapaciteit onvoldoende benutten (<50%) en een vervolguitkering ontvangen. Dekking Inkomensaanvulling op de vervolguitkering tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon. De hoogte van de uitkering wordt als volgt bepaald: Uitkeringspercentage x (gemaximeerde oude loon -/- minimumloon) Maximum verzekerd bedrag Wettelijk maximum premieloon. Deelnamegraad Alle werknemers. (Afhankelijk van de omvang van het bedrijf is een afwijking mogelijk) Wachttijd Wachttijd WIA en vervolgens loongerelateerde fase. Het is mogelijk dat direct na wachttijd WIA recht op vervolguitkering kan ontstaan en dus recht op deze aanvulling. Uitkeringsduur Zolang recht bestaat op een WGA-vervolguitkering. Tot het bereiken van de AOW-leeftijd, tot maximaal 67 jaar Indexering van de uitkering Gelijkblijvend. Klimmend (2 of 3%). Contractduur 1 jaar. Uitkeringsklassen AO% Uitkerings % ,75 Premievrijstelling bij AO Niet van toepassing Opties De dekking is verder uit te breiden met de Allianz WIA- Excedentverzekering en de Allianz WIA-Compact Rekenvoorbeeld WGA Aanvulling Uw klant heeft een werknemer van 43 jaar met een inkomen van ,- per jaar. Hij wordt ziek. Wat gebeurt er nu met zijn inkomen? De eerste 2 jaar De werkgever heeft de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting. Het is gebruikelijk, bij volledige arbeidsongeschiktheid, om minimaal 170% van het loon door te betalen verdeeld over deze twee jaren. De meeste werkgevers betalen daarom het eerste jaar 100% van het inkomen door en het tweede jaar 70%. Dit betekent dat hij het eerste jaar ,- ontvangt en het tweede jaar ,-. Na 2 jaar Als de werknemer twee jaar ziek is, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer en hoeft hij niet meer door te betalen. Voordat de eerste 104 weken verstrijken, krijgt de werknemer een WIA-beoordeling: het UWV beslist of hij recht heeft op een WIA-uitkering. Stel dat hij bij de keuring 50% arbeidsongeschikt wordt bevonden met als gevolg dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Dit betekent dat het UWV heeft beoordeeld dat hij nog 50% van het oude inkomen ( ,-) kan verdienen. Wat nu? Welk inkomen krijgt hij vanuit de WIA van het UWV? WGA-loongerelateerde uitkering: het UWV heeft beoordeeld dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Hij ontvangt daarom een WGA-loongerelateerde uitkering. De eerste 2 maanden ontvangt hij 75% van zijn oude inkomen, na 2 maanden ontvangt hij 70% van zijn oude inkomen. Als hij inkomen heeft, wordt 70% van dit inkomen afgetrokken van zijn WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van de WGA-loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Als hij werkt sinds zijn 18e heeft hij een arbeidsverleden van 27 jaar (45-18). Dit betekent dat hij minimaal 24 maanden recht heeft op een WGAloongerelateerde uitkering. WGA-vervolguitkering: omdat hij minder dan 80% ziek is en 50% van zijn restverdiencapaciteit niet benut, ontvangt hij na de WGA-loongerelateerde uitkering een WGAvervolguitkering. De hoogte van de WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. Dit percentage is gebaseerd op zijn arbeidsongeschiktheid. Het UWV gebruikt hiervoor de volgende tabel: Collectieve regeling voor alle werknemers. Werknemers worden geprikkeld om hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te gebruiken. Extra korting en geen termijntoeslag wanneer onderdeel van de Allianz InkomensCombinatie.

7 Arbeidsongeschiktheid % Uitkering % ,75 Het minimum jaarloon per is ,- (afgerond) op jaarbasis. Welk aanvulling krijgt hij vanuit de WGAaanvullingsverzekering? Hij kan pas een WGA-aanvullingsuitkering ontvangen nadat de WGA-loongerelateerde uitkering is beëindigd en hij recht heeft op een WGA-vervolguitkering. Dit betekent dat hij pas na 24 maanden een aanvulling kan ontvangen. Bij niet werken na 2 jaar Inkomen 0 + WGA-vervolguitkering van het UWV (35% x ) WGA-aanvullingsuitkering Allianz ( ) x 35% Totaal inkomen Uitkeringsduur Zolang recht bestaat op een WIA-uitkering. Tot het bereiken van de AOW-leeftijd, tot maximaal 67 jaar Indexering van de uitkering Gelijkblijvend. Klimmend (2 of 3%). Contractduur 1 jaar. Premievrijstelling bij AO Niet van toepassing. Aanvulling tot een vast percentage van het oude gemaximeerde loon. Werknemer is niet afhankelijk van de beschikbaarheid van passend werk. Collectieve regeling voor alle werknemers. Extra korting en geen termijntoeslag wanneer onderdeel van de Allianz InkomensCombinatie. Opties De dekking is verder uit te breiden met de Allianz WIA- Excedentverzekering en de Allianz WIA-Compact verzekering Allianz WGA-Aanvulling Plus verzekering Vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan tot een percentage van het oude gemaximeerde loon onafhankelijk van de mate waarin de restverdiencapaciteit wordt benut. Doelgroep Werknemers waarvan de werkgever het inkomen na arbeidsongeschiktheid wil aanvullen tot een percentage van het oude gemaximeerde loon. Dekking Aanvulling tot 70, 75 of 80% van het gemaximeerde loon voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering wordt als volgt bepaald: (Dekkingspercentage x oude gemaximeerde inkomen) - (dekkingspercentage x overige inkomsten uit arbeid) - WGA vervolg- of loonaanvullinguitkering. Maximum verzekerd bedrag Wettelijk maximum premieloon. Deelnamegraad Alle werknemers. (Afhankelijk van de omvang van het bedrijf is een afwijking mogelijk) Wachttijd/Eigen risico Wachttijd WIA en vervolgens loongerelateerde fase. Er kan ook direct na wachttijd WIA recht op loonaanvulling of vervolguitkering ontstaan en dus recht op deze aanvulling. Rekenvoorbeeld WGA Aanvulling Plus verzekering Uw klant heeft een werknemer van 43 jaar met een inkomen van ,- per jaar. Hij wordt ziek. Wat gebeurt er nu met zijn inkomen? De eerste 2 jaar De werkgever heeft de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting. Het is gebruikelijk, bij volledige arbeidsongeschiktheid, om minimaal 170% van het loon door te betalen verdeeld over deze twee jaren. De meeste werkgevers betalen het eerste jaar 100% van het inkomen door en het tweede jaar 70%. Dit betekent dat hij het eerste jaar ,- ontvangt en het tweede jaar ,-. Na 2 jaar Als de werknemer twee jaar ziek is, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer en hoeft hij niet meer door te betalen. Voordat de eerste 104 weken verstrijken, krijgt de werknemer een WIA-beoordeling: het UWV beslist of hij recht heeft op een WIA-uitkering. Stel dat hij bij de keuring 50% arbeidsongeschikt wordt bevonden met als gevolg dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Dit betekent dat het UWV heeft beoordeeld dat hij nog 50% van het oude inkomen ( ,-) kan verdienen. Wat nu?

8 Welk inkomen krijgt hij vanuit de WIA van het UWV? WGA-loongerelateerde uitkering: het UWV heeft beoordeeld dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Hij ontvangt daarom een WGA-loongerelateerde uitkering. De eerste 2 maanden ontvangt hij 75% van zijn oude inkomen, na 2 maanden ontvangt hij 70% van zijn oude inkomen. Als hij inkomen heeft, wordt 70% van dit inkomen afgetrokken van zijn WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van de WGA-loongerelateerde uitkering is afhankelijk van zijn arbeidsverleden. Als hij werkt sinds zijn 18e heeft hij een arbeidsverleden van 27 jaar (45-18). Dit betekent dat hij minimaal 24 maanden recht heeft op een WGAloongerelateerde uitkering. Welke aanvulling krijgt hij vanuit de WGA-aanvulling Plus verzekering? Hij kan pas een WGA-aanvulling Plus uitkering ontvangen nadat de WGA-loongerelateerde uitkering is beëindigd en hij recht heeft op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. Dit betekent dat hij pas na 24 maanden een aanvulling kan ontvangen. Stel dat zijn werkgever heeft gekozen voor een dekkingspercentage van 75% van zijn oude gemaximeerde inkomen. Bij niet werken na 24 maanden Oude loon Nieuw inkomen 0 Mate van arbeidsongeschiktheid 50% (klasse 45-55%) Restverdiencapaciteit 50% dat is 50% x % Restverdiencapaciteit % x Na de WGA-loongerelateerde uitkering ontvangt hij een WGA-vervolguitkering omdat hij minder dan 80% ziek is en hij 50% van zijn restverdiencapaciteit niet benut. De hoogte van de WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. Dit percentage is gebaseerd op zijn arbeidsongeschiktheid. Het UWV gebruikt hiervoor de volgende tabel: Arbeidsongeschiktheid % Uitkering % ,75 Berekening Nieuwe inkomen 0 + WGA-vervolguitkering van het UWV 35% x Totaal De WIA Aanvulling Plus verzekering van Allianz biedt een inkomensgarantie tot 75% van uw oude loon: dat is 75% x % x (nieuwe inkomen WGA-uitkering UWV) Allianz keert uit Bij wel werken na 24 maanden Stel dat hij een baan vindt waarbij hij 30% van zijn oude inkomen kan verdienen. Zijn situatie wordt dan als volgt. Nieuwe inkomen 30% x Mate van arbeidsongeschiktheid 50% Restverdiencapaciteit 50% dat is 50% x % Restverdiencapaciteit % x Het nieuwe inkomen van is hoger dan , hij ontvangt dus van het UWV een loonaanvullingsuitkering. Nieuwe inkomen WGA-loonaanvullingsuitkering van het UWV 70% x ( ) WGA-Aanvulling Plus-uitkering van Allianz biedt een inkomensgarantie tot 75% van zijn oude (gemaximeerde) loon. Hij verdient 50% van zijn restverdiencapaciteit daardoor wordt het dekkingspercentage met 5% verhoogd. dat is 80% x (80% x oud loon) - (80% x nieuw loon) (80% x ) - (80% x ) WGA-uitkering UWV Allianz keert uit Totaal inkomen Het minimum jaarloon per is (afgerond) op jaarbasis.

9 Allianz WIA-Excedent verzekering Biedt een extra aanvulling bovenop de WIA uitkering of een eventueel afgesloten WGA-Aanvulling (Plus) verzekering. Deze aanvulling is het gekozen percentage van het ongemaximeerde loon minus het gemaximeerde premieloon. Doelgroep Werknemers waarvan de werkgever het inkomen na arbeidsongeschiktheid wil aanvullen tot 70%, 75% of 80% van het oude ongemaximeerde loon. Dekking Inkomensaanvulling op WGA- of IVA-uitkering waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen IVA- of WGA-Excedent. Aanvulling op het inkomen van 70%, 75% of 80% van verschil tussen het gemaximeerde premieloon en het oude, ongemaximeerde inkomen. Maximum verzekerd loon per werknemer. Deelnamegraad Alle werknemers (of een groep van werknemers met dezelfde kenmerken). Wachttijd/Eigen risico Wachttijd WIA Uitkeringsduur Zolang recht bestaat op een WIA-uitkering. Tot het bereiken van de AOW-leeftijd, tot maximaal 67 jaar Indexering van de uitkering Gelijkblijvend. Klimmend (2 of 3%). Contractduur 1 jaar. Uitkeringsklassen Arbeidsongeschiktheid % Uitkering % Premievrijstelling bij AO Naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Aanvulling op het inkomen van 70%, 75% of 80% van verschil tussen het gemaximeerde premieloon en het oude ongemaximeerde inkomen. Extra korting en geen termijntoeslag wanneer onderdeel van de Allianz Inkomens Combinatie. Rekenvoorbeeld WIA Excedent verzekering Uw klant heeft een werknemer van 45 jaar met een inkomen van ,- per jaar. Hij wordt ziek. Wat gebeurt er nu met zijn inkomen? De eerste 2 jaar De werkgever heeft de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting. Het is gebruikelijk, bij volledige arbeidsongeschiktheid, om minimaal 170% van het loon door te betalen verdeeld over deze twee jaren. De meeste werkgevers betalen het eerste jaar 100% van het inkomen door en het tweede jaar 70%. Dit betekent dat hij het eerste jaar ,- ontvangt en het tweede jaar ,-. Na 2 jaar Als de werknemer twee jaar ziek is, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer en hoeft hij niet meer door te betalen. Voordat de eerste 104 weken verstrijken, krijgt de werknemer een WIA-beoordeling: het UWV beslist of hij recht heeft op een WIA-uitkering. Stel dat hij bij de keuring 75% arbeidsongeschikt wordt bevonden met als gevolg dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Dit betekent dat het UWV heeft beoordeeld dat hij nog 25% van het oude inkomen ( ,-) kan verdienen. Wat nu? Welk inkomen krijgt hij vanuit de WIA van het UWV? IVA-uitkering: het UWV heeft beoordeeld dat hij recht heeft op een WIA-uitkering omdat hij meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt is. De hoogte van de IVAuitkering is 75% van zijn laatst verdiende inkomen. Hij ontvangt deze uitkering bij ongewijzigde omstandigheden tot hij de AOW-leeftijd bereikt. OF WGA-loongerelateerde uitkering: het UWV heeft beoordeeld dat hij recht heeft op een WIA-uitkering. Hij ontvangt daarom een WGA-loongerelateerde uitkering. De eerste 2 maanden ontvangt hij 75% van zijn oude inkomen, na 2 maanden ontvangt hij 70% van uw oude inkomen. Als hij inkomen heeft, wordt dit inkomen afgetrokken van uw WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van de WGA-loongerelateerde uitkering is afhankelijk van zijn arbeidsverleden. Als hij werkt sinds zijn 18e heeft hij een arbeidsverleden van 27 jaar (45-18). Dit betekent dat hij minimaal 24 maanden recht heeft op een WGAloongerelateerde uitkering. WGA-loonaanvullingsuitkering: deze uitkering ontvangt hij na de loongerelateerde uitkering als hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. Het nieuwe inkomen wordt voor 70% afgetrokken van zijn uitkering. WGA-vervolguitkering: deze uitkering ontvangt hij vaak naar de loongerelateerde uitkering als hij zijn restverdiencapaciteit onvoldoende benut. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en is gebaseerd op het minimumloon.

10 Welke aanvulling krijgt hij vanuit de WIA Excedent verzekering? Hij kan een WIA Excedent uitkering ontvangen zodra hij recht heeft op een WIA-uitkering van het UWV. Bovenwettelijk Stel dat de werkgever heeft gekozen voor een dekkingspercentage van 75% van het bovenwettelijke gedeelte van het oude inkomen. Hij is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Hij ontvangt van het UWV een IVA-uitkering Het maximum jaarloon per is (afgerond) op jaarbasis. Nieuw inkomen 0 + IVA-uitkering (75% x ) WIA-Excedent Allianz 75% x ( ) x 100% Totaal inkomen Hij is niet duurzaam arbeidsongeschikt en werkt Het maximum jaarloon per is (afgerond) op jaarbasis. Oude loon Mate arbeidsongeschiktheid 50% + Restverdiencapaciteit 50% = % van de restverdiencapaciteit is Nieuw inkomen 30% x Hij benut minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit en zal na de loongerelateerde fase een WGAloonaanvullingsuitkering van het UWV ontvangen. Nieuw inkomen WGA-loonaanvulllingsuitkering van het UWV 70% x ( ) WIA-Excedent uitkering Allianz 75% x ( ) x 50% Totaal inkomen Hij is niet duurzaam arbeidsongeschikt en werkt niet Hij ontvangt van het UWV een WGA-loongerelateerde uitkering Arbeidsongeschiktheidsklasse: 65-80% Nieuw inkomen: 0 Het maximum jaarloon per is (afgerond) op jaarbasis. Tijdens de WGA-loongerelateerde fase ziet zijn inkomen er als volgt uit: Nieuw inkomen 0 + WGA-loongerelateerde uitkering van het UWV (70% x ) WIA-Excedent Allianz 75% x ( ) x 72,5% Totaal inkomen Tijdens de WGA-vervolguitkering ziet zijn inkomen er als volgt uit: Nieuw inkomen 0 + WGA-vervolguitkering van het UWV (50,75% x ) WIA-Excedent Allianz 75% x ( ) x 72,5% Totaal inkomen

11 Allianz Inkomenscombinatie De verzekeringen voor Verzuim en WIA kunnen ook in pakketvorm worden gesloten. Het pakket, de Allianz InkomensCombinatie, kan worden samengesteld uit een combinatie van de Verzuimverzekering Conventioneel en 1 of meerdere WIA verzekeringen. De Verzuimverzekering Stop-Loss maakt geen onderdeel uit van de Allianz InkomensCombinatie. De Allianz InkomensCombinatie kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen: Verzuimverzekering (Conventioneel) Allianz Verzuimverzekering + 1 andere van de onderstaande verzekeringsoplossingen ContinuïteitCare Ondersteunt werkgevers die bij Allianz Inkomensverzekeringen in ieder geval een conventionele verzuimverzekering hebben afgesloten. Hierbij wordt ondersteuning geboden bij het beperken van de verzuimduur en het re-integreren van zieke werknemers door het geven van: advies over de te nemen acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter; advies over uit te voeren interventies; advies over subsidiemogelijkheden en financiering van interventies. Adviseert ContinuïteitCare interventie, dan vergoedt Allianz Inkomensverzekeringen (een deel van) de kosten. Allianz WGA-Aanvulling (Plus) Allianz WIA-Excedent Allianz WIA-Compact : - 2% pakketkorting - Vervallen termijntoeslag - Gratis ContinuïteitCare Verzuimverzekering (Conventioneel) Allianz Verzuimverzekering + 2 andere of alle van de onderstaande verzekeringsoplossingen Allianz WGA-Aanvulling (Plus) Allianz WIA-Excedent Allianz WIA-Compact : - 3% pakketkorting - Vervallen termijntoeslag - Gratis ContinuïteitCare Door meerdere verzekeringen in de Allianz InkomensCombinatie af te sluiten profiteert uw klant van extra kortingen of meer: 2% pakketkorting bij 2 verzekeringen en 3% bij 3 verzekeringen. Geen termijntoeslag bij maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling. Vanaf de eerste ziektedag gratis dienstverlening en interventiemogelijkheden van ContinuïteitCare.

12 Allianz Inkomensverzekeringen is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. Coolsingel 139 Postbus AC Rotterdam Tel AFM nummer Inschrijfnummer KvK

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket GIL pakket Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 11 september 2007 Achmea Sociale Zekerheid Theo van der Helm WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (werknemer) Compensatieverzekering (werknemer) WIA Excedentverzekering

Nadere informatie

Allianz InkomensCombinatie

Allianz InkomensCombinatie Allianz InkomensCombinatie Allianz Inkomensverzekeringen Net even meer controle Beheersing van uw kosten U wilt controle houden over de kosten die uw organisatie maakt. De loonkosten van uw medewerkers

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco financieel adviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Hewitt Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Inkomensverzekeringen Werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA 0-tot-100 Plan Goed

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket 1. Module Verzuim Via Nedasco ServiceNet Via een maatwerkofferte Ziekteverzuimverzekering Conventioneel 1e jaar Standaard 100% Tussen de 70% en 100% 2e jaar Standaard

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Inleiding In de productkaarten van de WIA aanvullingsmodules vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 1 Naam en adres werkgever (de verzekeringnemer) Naam* Contactpersoon Adres Postcode en Vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer Rechtsvorm * De

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie