Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel"

Transcriptie

1 Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

2 Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco assurantietussenpersonen gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde verzekeraars. Nedasco heeft volmachten van 25 verzekeraars. Dat betekent acceptatie van verzekeringen en schadeafwikkeling op één plek. Vriendelijk en snel. Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland. Heeft u interesse in het Gezond Werken Pakket Personeel of in een van onze andere producten, neem dan contact op met uw tussenpersoon.

3 Een compleet pakket inkomensverzekeringen voor het mkb Speciaal voor werkgevers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit complete inkomenspakket bevat alle belangrijke verzekeringen om de risico s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van u en uw werknemers op te vangen. U beschermt daarmee zowel uzelf als uw werknemers tegen inkomensverlies bij ziekte. De Inkomendesk van Nedasco biedt u daarbij deskundige ondersteuning. Maatwerk en keuzevrijheid Het Gezond Werken Pakket Personeel bestaat uit losse onderdelen (modules). U kiest zelf welke verzekeringen u op dit moment nodig heeft. Door de modulaire opbouw groeit het verzekeringspakket mee met uw bedrijf. Zo weet u zeker dat u niet te veel maar ook niet te weinig heeft verzekerd. Het lukt Nedasco een lastig adviestraject met veel losse verzekeringen en verschillende belanghebbenden in één pakket onder te brengen dat meer is dan een stapeltje polissen met een strik. Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel 3

4 Ruime pakketkeuze én aanvullende diensten Modules Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Module Verzuim - Ziekteverzuimverzekering Conventioneel - Ziekteverzuimverzekering Stop-loss - Arbodienstverlening (aanvullende dienst) - Verhaalsrechtsbijstand (aanvullende verzekering) - Grip & Regie (gratis aanvullende dienst) - Online verzuimregistratie (gratis aanvullende dienst) Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Module WGA Eigen Risicodragerverzekering Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon Module WIA Bodemverzekering Module Collectieve Ongevallenverzekering Module Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer In deze brochure vindt u vanaf pagina 9 een uitgebreide toelichting op deze modules.

5 Tot 10% pakketkorting Sluit u de module Verzuim af in combinatie met andere modules uit het Gezond Werken Pakket Personeel, dan krijgt u een pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Ook zonder module Verzuim profiteert u al van een aantrekkelijke korting bij afname van twee of meer modules uit het pakket. Pakketkorting Kortingen mét module Verzuim: Module Verzuim + 1 andere module = 5% pakketkorting Module Verzuim + 2 andere modules = 7,5% pakketkorting Module Verzuim + 3 andere modules = 10% pakketkorting Kortingen zonder module Verzuim: 2 modules = 2,5% pakketkorting (WIA, WGA of Collectieve Ongevallen) 3 modules = 5% pakketkorting (WIA, WGA of Collectieve Ongevallen) 4 modules = 7,5% pakketkorting (WIA, WGA of Collectieve Ongevallen) 5 modules = 10% pakketkorting (WIA, WGA of Collectieve Ongevallen) Gerenommeerde risicodragers Nedasco heeft de modules in het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld met een aantal gerenommeerde partijen: Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel 5

6 Praktijkvoorbeeld Christian (32) heeft als officemanager een salaris van Hij heeft na een ongeval chronische schouderklachten. Het UWV stelt zijn restverdiencapaciteit (het loon dat hij volgens het UWV nog kan verdienen) vast op De mate van arbeidsongeschiktheid is daarmee 60%. Het lukt Christian echter niet om werk te vinden in een passende functie. Hij voldoet daardoor niet aan de inkomenseis van ten minste 50% benutting van zijn restverdiencapaciteit. Hij krijgt een WGA-uitkering die in twee delen uiteenvalt. WGA-loongerelateerde uitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = Deze uitkering is tijdelijk, afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt hij 75%. WGA-vervolguitkering: Minimumloon x uitkeringspercentage (zie tabel hieronder) = ,50 x 42% = 7.661,85 100% 80% 60% 40% 20% 0% Cao aanvulling Twee jaar loondoorbetaling tot 70% WGA-loongerelateerde uitkering ( ) WGA Hiaat Uitgebreid ( ,15) WGA-vervolguitkering ( 7.661,85) Jaren 65 jaar Totaal 70% van het oude inkomen Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage Jaarbedrag WGA-vervolguitkering* 35-45% 28% 5.107, % 35% 6.384, % 42% 7.661, % 50,75% 9.258,07 *Op basis van het brutominimumloon per 1 januari 2010 Zo dekt Nedasco het inkomensverlies van Christian: Met een WGA Hiaatverzekering krijgt Christian een aanvulling op zijn WGA-vervolguitkering. Die wordt als volgt berekend: 70% x (oud loon minus nieuw loon) minus wettelijke uitkeringen = 70% x ( ) ,85 = ,15

7 Overzichtelijke offerte met alle risico s en premies Via uw assurantietussenpersoon ontvangt u een gedetailleerde offerte met een overzicht van alle risico s en bijbehorende premies. U kunt ook zelf de online offertetool Inkomen raadplegen op de website van Nedasco (www.nedasco.nl > U bent werkgever). Door slechts tien vragen in te vullen, ziet u voor alle verzekeringen direct een premie en krijgt u inzicht in de mogelijkheden. De offertetool Inkomen is bedoeld voor bedrijven met een loonsom tot of maximaal 30 werknemers. Is uw bedrijf groter, dan wordt er een maatwerkofferte gemaakt. Omzetten lopende verzekeringen is eenvoudig Bent u al verzekerd? Dan is omzetting van losse verzekeringen naar het Gezond Werken Pakket Personeel in veel gevallen mogelijk bij aanvraag van een nieuwe module. Alle verzekeringen krijgen dan één hoofdvervaldatum op 1 januari. Eén loket: de Inkomendesk van Nedasco Eén loket is ook echt één loket. De Inkomendesk van Nedasco is een vast team specialisten dat u van a tot z adviseert. Van acceptatie van een verzekering tot uitkering bij een claim. U kunt bij de Inkomendesk terecht voor alle inhoudelijke, juridische en administratieve vragen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, zoals: Hoe meld ik een nieuwe werknemer aan in de verzuimregistratie van Nedasco? Hoe kan ik de terugkeer van mijn zieke werknemer bespoedigen? Welke kosten van interventies vergoedt Nedasco? Kan ik een werknemer van 65 jaar of ouder mee laten verzekeren? Wanneer keert mijn WIA Excedentverzekering uit? Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel 7

8 Praktijkvoorbeeld Antoinette (28) werkt als salesmanager en heeft een inkomen van Zij wordt echter arbeidsongeschikt. Het UWV stelt haar restverdiencapaciteit vast op Haar mate van arbeidsongeschiktheid is daarmee 60%. Antoinette gaat in een passende functie werken voor en zal zo blijvend een lager inkomen ontvangen ( in plaats van ). Zij voldoet aan de inkomenseis van ten minste 50% benutting van haar restverdiencapaciteit, in dit geval dus 100%. WGA-loongerelateerde uitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = Deze uitkering is tijdelijk, afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt ze 75%. WGA-loonaanvullingsuitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = % 80% 60% 40% 20% 0% Cao aanvulling Twee jaar loondoorbetaling tot 70% WIA Excedent ( 2.400) WGA Hiaatverzekering Uitgebreid ( 1.200) WGAloongerelateerde uitkering ( ) Jaren WGA-loonaanvulling ( ) Loon na arbeidsongeschiktheid ( ) 65 jaar Totaal 91% van het oude inkomen Zo dekt Nedasco het inkomensverlies van Antoinette: Compensatie door WGA Hiaatverzekering Uitgebreid: (75% x (oud loon minus nieuw loon)) minus wettelijke uitkeringen = (75% x ( )) = Compensatie door de WIA Excedent tot maximum SV-loon (tot 80% van het salaris): 10% x x 60% = Het totale inkomen van Antoinette bij langdurige arbeidsongeschiktheid bedraagt dan: - Nieuw loon: WGA-loonaanvulling: WGA Hiaat Uitgebreid: WIA Excedent: Totaal:

9 De modules van het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Module Verzuim > Ziekteverzuimverzekering Conventioneel Bij ziekte van een werknemer bent u wettelijk verplicht de eerste twee jaar ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen. De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vergoedt dit loon. U kunt de dekkingspercentages aanpassen aan de afspraken in de cao. Ook kunt u kiezen voor een eigen risico in de vorm van wachtdagen. > Ziekteverzuimverzekering Stop-loss In de Ziekteverzuimverzekering Stop-loss is het eigen risico uitgedrukt in een geldbedrag. Als uw loondoorbetalingsverplichting dit eigen risico overstijgt, vult de Ziekteverzuimverzekering Stop-loss het verschil aan. Hoe groter het verzuimrisico dat u zelf draagt, hoe lager uw premie. Zo wordt u beloond voor het voorkomen van verzuim en het bespoedigen van herstel. > Arbodienstverlening U bent vrij in uw keuze voor een arbodienst. U kunt de afspraken met uw huidige arbodienst gewoon voortzetten. Nedasco heeft speciale pakketten en tarieven afgesproken met de volgende dienstverleners: ArboNed Perspectief Maetis VerzuimVitaal Kiest u via Nedasco voor een van deze arbodiensten, dan verlopen de schade-uitkeringen maandelijks automatisch. > Verhaalsrechtsbijstand U kunt tegen een geringe premie verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren. Nedasco verleent dan rechtsbijstand bij het verhalen van loonschade op de aansprakelijke derde. Succesvol verhaal beperkt de schadelast enorm en houdt uw premie laag. Gratis diensten > Grip & Regie Ondersteuning bij verzuimbegeleiding, poortwachtertoetsing, informatie over sociale wetgeving en advies over re-integratiekosten; het zit allemaal in de gratis aanvullende dienst Grip & Regie. > Online verzuimregistratie Met de Nedasco online verzuimregistratie heeft u uw verzuimadministratie altijd bij de hand en up-to-date. U kunt vanaf iedere pc met internetverbinding uw ziek- en herstelmeldingen en de personeelsmutaties doorgeven. Nedasco functioneert als centraal loket: alle meldingen die u bij ons invoert, komen automatisch bij uw verzuimbegeleider terecht. Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel 9

10 De WIA in het kort Als uw werknemer na twee jaar ziekte deels of geheel arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. De WIA bestaat uit twee delen: de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten); de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Is uw werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt, dan kan hij op grond van de WIA in aanmerking komen voor een van de volgende uitkeringen. WGA - loongerelateerde uitkering - tijdelijke uitkering (maximaal 3 jaar en 2 maanden); - duur afhankelijk van arbeidsverleden; - eerste twee maanden 75%, daarna 70%. WGA -loonaanvullingsuitkering - geldt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering; - als de werknemer voldoende werkt (ten minste 50% van wat hij nog kan verdienen, de restverdiencapaciteit); - langdurige uitkering tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. WGA -vervolguitkering - geldt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering; - als de werknemer onvoldoende werkt (minder dan 50% van wat hij nog kan verdienen); - langdurige uitkering tot maximaal de leeftijd van 65 jaar; - percentage van het minimumloon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 28% en maximaal 50,75% van het minimumloon). IVA-uitkering - bij volledige (ten minste 80%) en duurzame arbeidsongeschiktheid; - 75% van het loon, tot aan het maximum SV-loon (loon waarop de sociale premies worden ingehouden). Bij alle WIA-uitkeringen wordt rekening gehouden met een maximaal uit te keren dagloon of met het geldende wettelijke minimumloon, afhankelijk van het type uitkering. Het maximum SV-loon bedraagt in 2010 op jaarbasis Het inkomensdeel boven dit loon is niet via sociale verzekeringen verzekerd. In het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel zitten verschillende modules om het inkomen bij bovengenoemde uitkeringen aan te vullen. Die worden hiernaast toegelicht.

11 Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Met deze module krijgt uw werknemer een aanvulling op de WGAvervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering (zie kader). De werknemer krijgt een aanvulling op zijn wettelijke uitkeringen tot 75% van het verschil tussen zijn inkomen vóór en na arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer zijn restverdiencapaciteit voor minder dan 50% benut, is de aanvulling tot 70%. Module WGA Eigen Risicodragerverzekering U bent als werkgever standaard bij het UWV verzekerd voor de WGA. De WGA-premie is de afgelopen periode jaarlijks gestegen. Het ziet ernaar uit dat deze tendens de komende tijd doorzet. Het is daarom meestal gunstiger om het risico van toekomstige WGA-instroom bij een private verzekeraar onder te brengen. Met deze WGA-module krijgt u dezelfde vergoedingen voor uw werknemers, maar eventuele schommelingen door uw instroom van arbeidsongeschikten worden niet een op een doorberekend, zoals bij het UWV. Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon Deze module verzekert een extra aanvulling van 5% of 10% op het loon, gemaximeerd tot het SV-loon. De uitkeringsperiode is tot de pensioendatum (maximaal 65 jaar) en zolang er recht bestaat op een WIA-uitkering. De uitkering wordt waardevast gehouden door een jaarlijkse indexatie van het oude loon. Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon Deze module vult de wettelijke WIA-uitkering aan, afhankelijk van het verzekerde aanvullingspercentage en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De aanvulling bedraagt 70%, 75% of 80% van het inkomen boven het maximale SV-loon vóór arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is, krijgt deze een extra aanvulling op zijn wettelijke uitkering van 5%. De uitkeringsperiode is tot de pensioendatum (maximaal 65 jaar) en zolang er recht bestaat op een WIA-uitkering. De uitkering wordt waardevast gehouden door een jaarlijkse indexatie van het oude loon. Module WIA Bodemverzekering Deze module geeft een aanvulling op het inkomen (3 jaar, 5 jaar of tot de pensioendatum) van uw werknemers die tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt zijn. De aanvulling bedraagt 70%, 75% of 80% van het inkomen vóór arbeidsongeschiktheid. Met deze collectieve verzekeringsoplossing kunt u als werkgever invulling geven aan een toezegging, bijvoorbeeld uit de cao. Module Collectieve Ongevallenverzekering Met deze module hebben uw werknemers recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. U kunt kiezen uit twee soorten dekkingen: ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het werk en terug; alle ongevallen. De werknemer is dus 24 uur per dag verzekerd. Module Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer Een zelfstandig ondernemer valt niet onder de dekking van een reguliere ziekteverzuimverzekering. Daarom sluit deze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij Nedasco kunt u dit risico in het eerste en tweede ziektejaar afdekken door een Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer voor het verzekerde bedrag van , of Deze module is alleen af te sluiten met de module Verzuim. Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel 11

12 Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel De pluspunten de belangrijkste inkomensverzekeringen in één pakket modulaire opbouw en keuzevrijheid pakketkorting tot 10% gratis aanvullende diensten één loket voor acceptatie, schadebehandeling en al uw vragen verkozen tot het beste Zorg- & Inkomenproduct van het jaar 2010 Andere Nedasco huismerkproducten Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco collectieve zorgverzekering Meer informatie Heeft u nog vragen over het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon of met een van de specialisten van de Inkomendesk. Nedasco De administratieve eenvoud is de kracht van het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Uit: Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar 2010 Meer informatie over de producten van Nedasco bij: Stationsplein LE Amersfoort Postbus AB Amersfoort Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachter Zuidwest: de financiële pijnstillers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel. Zo werkt Nedasco.

Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel. Zo werkt Nedasco. Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel Zo werkt Nedasco. Inhoud Nedasco maakt het u gemakkelijk Nedasco in het kort 3 Particuliere pakketten 6 Nedasco Voordeelpakket

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie