De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De WGA-verzekering voor AGF Groothandel"

Transcriptie

1 De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als zij arbeidsongeschikt worden. In deze brochure vindt u daarom uitgebreide informatie over de Wet WIA en onze verzekeringsoplossingen.

2 Wat staat in deze brochure? Wat is het wettelijk kader? 3 Verzekeringsoplossingen van Zilveren Kruis 6 Belangrijke WIA begrippen 7 2

3 Wat is het wettelijk kader? In dit hoofdstuk leest u alles over de Wet WIA. De WIA in het kort Wat is de WIA? De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet regelt de uitkering van arbeidsongeschikte medewerkers. De WIA gaat uit van wat mensen nog kunnen. De overheid motiveert mensen om te blijven werken. Meer hierover leest u op en Is een medewerker langer dan 2 jaar ziek? Dan krijgt hij te maken met de WIA. Tot die tijd moet zijn werkgever een deel van het loon doorbetalen. Na 2 jaar wordt een medewerker door UWV gekeurd. UWV beoordeelt wat de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker is. En welk inkomen de medewerker nog wel kan verdienen. Dat noemt UWV de restverdiencapaciteit. De medewerker krijgt een uitkering van UWV op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid. Werkgevers betalen hiervoor premie aan de Belastingdienst. Hoe werkt de WIA? De WIA verdeelt arbeidsongeschikte medewerkers in 3 groepen: 1. Uw medewerker is minder dan 35% arbeidsongeschikt Deze medewerkers krijgen geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor is niets geregeld in de WIA. Werkgever en medewerker moeten samen een oplossing zoeken. Zoals passend werk en een passend inkomen. Een wettelijke verplichting om samen een oplossing te zoeken bestaat niet. 2. Uw medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Of volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt Dit zijn medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of medewerkers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. Niet duurzaam betekent: niet blijvend. Dat betekent dat deze medewerkers nog een redelijke kans op herstel hebben. Deze medewerkers vallen onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Voor het deel dat deze mensen nog arbeidsgeschikt zijn, wordt verwacht dat zij werken. Voor het deel dat zij niet kunnen werken, ontvangen zij een aanvullende uitkering. Die uitkering wordt geregeld in de WGA. 3. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Dit zijn medewerkers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (80% tot 100%). Zij hebben nauwelijks of geen mogelijkheid meer op herstel. Deze medewerkers vallen onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). UWV betaalt hen altijd een uitkering tot hun pensioenleeftijd. Deze uitkering is 75% van het oude loon, met een maximum van de WIA-loongrens (per 1 januari 2014 is deze vastgesteld op ,- per jaar). Loondoorbetaling 2 jaar Volledig ( 80%) en duurzaam 35-80% en volledig, maar niet duurzaam < 35% IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Geen regeling Verantwoordelijkheid werkgever en medewerker Na 2 jaar tot AOW leeftijd Werkzaam Verzuim 35% of meer arbeidsongeschikt AOW Loondoorbetaling Keuring WIA-uitkering vanuit UWV vanuit werkgever UWV 3

4 4

5 Let op! We geven alleen advies op basis van de WIA. Wilt u meer informatie over andere fasen van ziekte en arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u natuurlijk meer informatie aanvragen. De WGA kent 2 fases De WGA is er dus voor medewerkers die na 2 jaar 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of medewerkers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. De WGA kent 2 fases: 1. Loongerelateerde periode De medewerker ontvangt minimaal 70% van het oude loon (tot maximaal de WIA-loongrens). De eerste 2 maanden is de uitkering 75%. De lengte van de loongerelateerde periode is afhankelijk van hoeveel iemand heeft gewerkt. Algemeen geldt: een jaar gewerkt = een maand uitkering. De WGA-uitkering duurt maximaal 38 maanden. 2. Vervolgperiode Na de loongerelateerde periode komt de vervolgperiode. De uitkering in de vervolgperiode hangt af van hoeveel iemand werkt. Benut de medewerker minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een uitkering. Deze noemt UWV de loonaanvulling. Hierbij gaat UWV uit van wat de medewerker nog kan verdienen. De loonaanvulling is 70% van het verschil tussen het oude loon en wat de medewerker nu nog kan verdienen. Ook hier geldt maximaal de WIA-loongrens. Werkt de medewerker niet? Of werkt hij wel, maar minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een vervolguitkering. Hierbij gaat UWV ook uit van wat de medewerker nog kan verdienen. De vervolguitkering is 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het inkomen van de medewerker kan daardoor dalen tot onder bijstandsniveau. Voor welke medewerkers geldt deze verzekering? Onze WIA-verzekeringen zijn er voor uw medewerkers: - Zij zijn bij u in dienst. - Zij zijn 16 jaar of ouder. - Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. - Directeur-grootaandeelhouders kunnen niet deelnemen aan deze collectieve WIA-verzekering. Willen zij het inkomen beschermen via een verzekering? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder. U betaalt premie tot 2 jaar voor de AOW-leeftijd. Waar moet u als werkgever op letten? Bij het sluiten van de verzekering Sluit u een verzekering af? En welke? Stel uzelf de volgende vragen: Wilt u uw medewerkers beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid? Bent u verplicht dit te doen? Bijvoorbeeld omdat het in de CAO of pensioenregeling staat? Dan moet u hieraan voldoen. Is er een Ondernemingsraad (OR)? Vraag dan na of er afspraken zijn gemaakt met de OR over arbeidsongeschiktheid. Deze afspraken moet u nakomen. Heeft u al verzekeringen voor de WIA? Dan is het belangrijk uit te zoeken wat hierin al is geregeld. Sluit u een verzekering af? Dan moet u een aantal beslissingen nemen. Een paar voorbeelden: Wilt u een regeling waaraan al uw medewerkers meedoen (collectieve regeling)? Of wilt u de medewerker zelf keuzes geven in de regeling (individuele regeling)? Bij een collectieve regeling krijgt u vaak een lager tarief. Wij bieden alleen collectieve regelingen. Wie betaalt de regeling? Alleen u? Of betaalt de medewerker een bijdrage? Na het sluiten van de verzekering U heeft als werkgever zorgplicht voor uw medewerkers. U moet uw medewerkers bijvoorbeeld informeren over belangrijke zaken. Dus over het risico dat zij lopen bij arbeidsongeschiktheid. En over de manier waarop u hen daartegen wel of niet verzekert. Misschien besluiten uw medewerkers om de verzekering die u voor hen afsluit niet te gebruiken. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wij adviseren hen niet of zij wel of geen gebruik moeten maken van de verzekering die u voor hen sluit. Wordt uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan moet u een aantal zaken regelen. Lees hierover meer in de folder Claimproces WIA. Bijvoorbeeld wat u moet doen om te zorgen dat uw medewerker een uitkering ontvangt. U vindt de folder op WIA-verzekeringen en de belasting Uw medewerker betaalt premies voor de WIA-verzekeringen. Deze zijn aftrekbaar van de loon- en/of inkomstenbelasting. De premies die u betaalt zijn loonkosten, die u dus kunt aftrekken van de belasting. Over de uitkeringen betaalt uw medewerker belasting. Wilt u hierover meer weten? Vraag het aan uw belastingadviseur. Wij geven hierover geen advies. Wel kunnen wij uitleggen wat meestal de fiscale gevolgen zijn van een eventuele WIA-verzekering. 5

6 De verzekeringsoplossingen van Zilveren Kruis Automatisch via de CAO geregeld CAO-partijen hebben besloten voor de medewerkers uit de AGF Groothandelssector dit inkomensverlies deels te verzekeren. Dit onder de voorwaarde dat er financiële prikkels overblijven die medewerkers stimuleren om aan het werk te blijven, net als de wet WIA. Werken loont! Het WGA-hiaat is vanaf 1 januari 2014 tot de AOW-leeftijd (gemaximeerd op 67 jaar) verzekerd door middel van een via de CAO verplichte collectieve verzekering. De uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2014 ziek geworden zijn, loopt tot maximaal 65 jarige leeftijd. De WGA-hiaat verzekering is afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. De administratieve uitvoering is in belangrijke mate uitbesteed aan Administratie Groep Holland (AGH). Handige WIA calculator Wilt u weten hoe groot het financiële risico van het WGA hiaat voor u precies is? Maak dan eens gebruik van onze handige WIA calculator. U vindt deze calculator op de site van AGH: WGA-Toeslagverzekering uitgebreid Speciaal voor medewerkers in de branche AGF Groothandel is er de WGA Toeslagverzekering Uitgebreid. Deze verzekering vult het inkomen van de arbeidsongeschikte medewerker aan tot 70%. En lukt het de medewerker nog om minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit te benutten? Dan vult Zilveren Kruis Achmea de uitkering aan met 5%! Voorbeeld: Jan heeft een jaarinkomen van ,- en heeft vijf jaar gewerkt voordat hij in de WGA terechtkomt. Het UWV heeft Jan voor 40% arbeidsongeschikt bevonden. Dat wil zeggen dat Jan met werken in totaal nog 60% van zijn oude jaarinkomen zou kunnen verdienen ( ,- op jaarbasis). Dit is zijn restverdiencapaciteit. Situatie a Jan verdient met ander werk ,- op jaarbasis. Hij benut daarmee 75% van zijn restverdiencapaciteit. Daardoor ontvangt Jan: zijn nieuwe inkomen. Dit is 1.500,- per maand; de wettelijke loonaanvulling tot maximaal 70% van zijn oorspronkelijke loon. Dit is 933,- per maand (70% x ( )/12)=11.200; een aanvulling van de WGA-Toeslagverzekering Uitgebreid tot 75% x ( , ,-) ,- = 5.300,- : 12 = 442,- per maand. Jan ontvangt totaal 2.875,- per maand. Situatie b Er is geen passend werk voor Jan binnen of buiten het bedrijf. Hij benut dus zijn restverdiencapaciteit niet voor 50% of meer. In dat geval ontvangt Jan het volgende inkomen: zijn nieuwe inkomen: 0,00; de wettelijke vervolguitkering van 70% x 40% arbeidsongeschiktheid x het minimumloon. Dit is 449 per maand (28% x ,38)/12; Jan ontvangt totaal 449,- per maand. Dit is een achteruitgang van zijn inkomen van meer dan 80%! De WGA-Toeslagverzekering Uitgebreid biedt een aanvulling op zijn inkomen. Dit betekent een verzekeringsuitkering van 70% x ( ,- 0,-) 5.388,- = ,-; Jan ontvangt door de verzekeringsaanvullingen altijd 70% van zijn oude inkomen. WIA-Excedentverzekering De wettelijke WIA-uitkeringen en een eventuele aanvulling uit de WGA-Toeslagverzekering gaan uit van een maximum loon ter hoogte van de WIA-loongrens ( per 1 januari 2014). Het loon boven deze WIA-loongrens is niet verzekerd in geval van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor biedt de WIA-Excedentenverzekering de oplossing. Deze verzekering dekt 70% van het inkomen boven de WIAloongrens en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De WIA Excedentverzekering is geen onderdeel van de CAO afspraken. Wilt u gebruik maken van deze WIA Excedentverzekering dan kan uw werkgever ervoor kiezen een collectieve verzekering hiervoor af te sluiten bij Zilveren Kruis Achmea. Uiteraard heeft de brancheorganisatie hiervoor een aantal voordelige afspraken gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer: (071)

7 Belangrijke WIA-begrippen WIA UWV WGA IVA Jaarloon Loonsom WIA-loongrens Restverdiencapaciteit Voldoende werken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten Het bruto jaarloon zoals de overheid dit vaststelt in de Wet uniformering loonbegrip. Dit betekent het bruto jaarloon dat de Belastingdienst gebruikt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De som van de jaarlonen van alle medewerkers die u in dienst heeft. Het Sociale Verzekeringsloon waarover premies voor sociale verzekeringen worden geheven. Voor het berekenen van sociale verzekeringsuitkeringen is er een bovengrens. Deze grens heet de WIA-loongrens. De WIA-loongrens was op 1 januari ,-. Is het inkomen dat iemand naast de arbeidsongeschiktheid nog kan verdienen. Dit stelt UWV vast. Volgens het UWV werkt iemand voldoende als hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit verdient. Privacy Heeft u een klacht? Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis Achmea, afdeling Wbp, Postbus 444, 2300 AK Leiden. Dan kunt u deze altijd indienen bij Zilveren Kruis Achmea, Postbus 444, 2300 AK Leiden. Blijft er een verschil van mening? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt uw zaak in behandeling als u er met de verzekeraar niet uitkomt. Meer informatie vindt u op Of bel met (070) We hebben deze brochure met veel zorg gemaakt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. 7

8 Voor meer informatie zoekt u contact met Administratie Groep Holland (AGH) T F Schrijf naar Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk ZH Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis Achmea is Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. (KvK /AFM ) de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis Achmea is Achmea Zorgverzekeringen N.V. (KvK /AFM ) de verzekeraar. Voor de verzuim- en inkomenszekeringen van Zilveren Kruis Achmea is Achmea Schadeverzekeringen N.V. (KvK /AFM ) de verzekeraar Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Zilveren Kruis Achmea daarvoor geen aansprakelijkheid. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Zilveren Kruis Achmea, Postbus 444, 2300 AK Leiden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Inhoud Voorwoord 3 Uw pensioen 4 Hoeveel pensioen? 6 Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 8 Veranderingen in uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie