Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers"

Transcriptie

1 Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

2 Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort 4 Wat heeft Achmea in de cao geregeld? 7 Wat kan je zelf vrijwillig verzekeren 8 Rekenvoorbeeld 10 Premie 12 Wie kan deelnemen 13 Heb je vragen? 14 Belangrijke begrippen 15 2

3 Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. Je hebt leuk werk, een inkomen en toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je moet er niet aan denken dat je arbeidsongeschikt wordt. Toch kan het gebeuren. Daarom biedt Achmea jou de mogelijkheid deel te nemen aan de collectieve Werkgevers AOV/Hiaat of Hiaat Uitgebreid. Hiermee voorkom je dat jouw inkomen terugvalt naar een percentage van het minimumloon, als je ondanks alle inspanningen niet of in onvoldoende mate aan het werk blijft. Het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van Achmea richt zich onder andere op het zo veel mogelijk voorkomen dat je door langdurige ziekte niet kan werken. Maar soms lukt het ondanks alle inspanningen toch niet om aan het werk te blijven. Een vervelende situatie, die ook gevolgen heeft voor jouw inkomen. Ben je arbeidsongeschikt? Dan krijg je van Achmea op grond van de cao bovenop de wettelijke uitkering een inkomensaanvulling. Dit is de aanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Deze deelname is vrijwillig. Als je voor 1 juli 2015 het online deelnameformulier ingevuld terugstuurt, hoef je geen medische vragen te beantwoorden. Ook als je niet wilt deelnemen, vragen we je het online deelnameformulier terug te sturen. In deze brochure lees je meer over de wettelijke uitkering, de aanvulling hierop van Achmea en de Werkgevers AOV/Hiaat en Hiaat Uitgebreid. WGA-hiaat Maar als je na verloop van tijd niet of onvoldoende aan het werk bent, is de wettelijke uitkering slechts een percentage van het minimumloon. Dan ontstaat het zogenoemde WGA-hiaat. En het WGA-hiaat vult Achmea niet aan. INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 3

4 De WIA in het kort Bij de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ligt de nadruk op wat je nog wel kan. Daar draait alles om. En dat is ook bepalend voor je uitkering. De WIA kent 3 situaties: Situatie 1. Volledig (80% of meer) en blijvend arbeidsongeschikt Je krijgt een uitkering via de Inkomens voorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Je arbeidsongeschiktheid lijkt blijvend. Je uitkering is 75% van je laatstverdiende bruto jaarsalaris. Dat bruto jaarsalaris heeft als maximum de WIA-loongrens (75% van ca ). De WIA-loongrens en het minimumloon worden elk jaar opnieuw vastgesteld. De exacte bedragen vind je op: centraalbeheer.nl/loongrenzen Situatie 2a. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 35% en 80%) Situatie 2b. Of volledig (80% of meer) maar niet blijvend Je krijgt dan meestal eerst een loongerelateerde uitkering via de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Heb je in de laatste 36 weken voordat je ziek werd minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijg je geen loongerelateerde uitkering maar gelijk een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Loongerelateerde uitkering Deze uitkering is maximaal 70% van je laatstverdiende loon. De eerste 2 maanden is de uitkering 75%. Voor dat loon geldt een maximum, namelijk de WIA-loongrens. Je krijgt de uitkering maximaal 38 maanden (vanaf 2019 maximaal 24 maanden). Hoe lang jij deze uitkering krijgt is afhankelijk van je arbeidsverleden: 1 jaar gewerkt = 1 maand uitkering. Let op: Vanaf 1 januari 2016 geldt: Voor de eerste 10 gewerkte jaren: 1 maand per jaar uitkering Daarna voor elk gewerkt jaar: ½ maand uitkering. Er is een overgangsregeling voor de rechten die vóór 2016 zijn opgebouwd. Daarin wordt het maximum van 38 maanden teruggebracht naar 24 maanden. Deze overgangsregeling geldt tot Na de loongerelateerde uitkering, ontvang je de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering. 4

5 Loonaanvullingsuitkering Wanneer je in staat bent om minstens 50% van de door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vastgestelde restverdiencapaciteit te verdienen, krijg je de loonaanvullingsuitkering. Die is 70% van je laatstverdiende loon (tot maximaal de WIA-loongrens). Minus 70% van je restverdiencapaciteit. Vervolguitkering Als je niet in staat bent minstens 50% van de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit te verdienen, krijg je de vervolguitkering. Deze is gebaseerd op een percentage van het wettelijk minimumloon. Je inkomen kan hierdoor naar het bijstandsniveau zakken. Hier ontstaat het WGA-hiaat. Dit kan fors inkomensverlies veroorzaken. Situatie 3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Je krijgt geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Samen met je leidinggevende ga je op zoek naar passend werk. 1) Loongerelateerde periode 2) Vervolgperiode Werken _ 50% verdiencapaciteit Niet-werken of 50% verdiencapaciteit Loonaanvulling Vervolguitkering INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 5

6 Je hebt leuk werk, een goed inkomen. Dan sta je niet direct stil bij arbeidsongeschiktheid. Toch kan het ook jou overkomen. 6

7 Wat heeft Achmea in de cao geregeld? Als je ziek wordt De financiële gevolgen zijn de eerste 2 jaar nog beperkt. In die periode betaalt Achmea je bruto salaris door, als je meewerkt aan je re-integratie. In die eerste 2 jaar ga je samen met je leidinggevende aan de slag om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Als je langer dan 2 jaar ziek bent Lukt het niet om volledig aan het werk te gaan binnen 2 jaar? Dan kan je te maken krijgen met de WIA. Achmea biedt naast de wettelijke uitkering een extra inkomensgarantie. Dit zijn de aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid in de cao: Ben je ziek geworden na 1 januari 2015 en word je % arbeidsongeschikt? Dan krijg je een aanvulling op de wettelijke uitkering van 5% van je bruto salaris tot de WIA-loongrens. Heb je een bruto salaris dat hoger is dan de WIA loongrens? Dan krijg je ook een aanvulling van 80% van je bruto salaris boven de WIA-loongrens. De vergoeding verhogen wij jaarlijks met de WIA-index (maximaal 3%). Ben je ziek geworden na 1 januari 2015 en word je 35-80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een aanvulling op de wettelijke uitkering van 5% van je bruto salaris tot de WIA-loongrens maal het vergoedingspercentage. Het vergoedings percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Heb je een bruto salaris dat hoger is dan de WIA-loongrens? Dan krijg je ook een aanvulling van 75% van je bruto salaris boven de WIA loongrens maal het vergoedingspercentage. De vergoeding verhogen wij jaarlijks met de WIA index (maximaal 3%). Je krijgt deze aanvullingen tot je AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar), zolang je een WIA-uitkering krijgt. Ben je vóór 1 januari 2015 ziek geworden? Dan zijn de aanvullingen anders. Kijk dan in de cao welke regeling voor jou geldt. INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 7

8 Wat kan je zelf vrijwillig verzekeren Als je arbeidsongeschikt raakt, wil je toch zeker zijn van een inkomen waarmee je in jouw levensonderhoud kan blijven voorzien. Ook als je na verloop van tijd niet werkt. Je kan hiervoor deelnemen aan één van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Centraal Beheer die een dekking bieden voor het WGA-hiaat. Je kan kiezen voor een Werkgevers AOV/Hiaat of een Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering kies jij? Het verschil tussen beide verzekeringen is, dat de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid een bredere dekking heeft. En dus ook een andere premie. Bij de Werkgevers AOV/Hiaat is je restverdiencapaciteit niet meeverzekerd Dit is het salaris dat je volgens het UWV nog met werken kan verdienen. De Werkgevers AOV/Hiaat vergoedt 70% van je bruto salaris (met als maximum de WIA-loongrens ) maal het vergoedingspercentage, verminderd met de WGA-uitkering. Het vergoedingspercentage is afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid is je restverdiencapaciteit wel meeverzekerd Dus dat deel dat je volgens het UWV nog met werken kan verdienen is ook verzekerd. De Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid vult altijd tot minimaal 70% van je bruto salaris (met als maximum de WIA-loongrens) aan. Ook als je niet werkt. Het deel dat je niet werkt noemen we het zogenoemde WW-risico. Dit risico is bij de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid meeverzekerd. Daarnaast krijg je bij de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid nog 5% extra als je je restverdien capaciteit (het gedeelte dat je nog kan werken) voldoende benut. In het rekenvoorbeeld op pagina 10 en 11 kan je zien wat de financiële gevolgen zijn van beide verzekeringen. Ook kan je op centraalbeheer.nl/wiacalculator je inkomen berekenen als jij arbeidsongeschikt wordt. De kenmerken van een Werkgevers AOV/Hiaat en Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid van Centraal Beheer In de tabel op de volgende pagina zie je wat de verschillen én overeenkomsten zijn van beide verzekeringen. 8

9 Werkgevers AOV/Hiaat Is een beperkte inkomensaanvulling en wordt bepaald door (uitkerings percentage x bruto jaarsalaris). Het bruto jaarsalaris heeft als maximum de WIA-loongrens. Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid Inkomensgarantie van 70% van je laatstverdiende loon (met als maximum de WIAloongrens). Een extra vergoeding van 5% als je je restverdiencapaciteit voldoende benut. Een extra vergoeding van 5% als je volledig arbeidsongeschikt bent (80% tot 100%). De vergoeding gaat in als de WIA ingaat, dus na de eerste 2 jaar van ziekte. Die eerste 2 jaar betaalt je werkgever je salaris door. De vergoeding indexeert. Dat betekent een jaarlijkse verhoging op basis van de WIA-index, om inflatie te corrigeren. Maximum stijging is 3% per jaar. De vergoeding loopt door tot je AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar). Of stopt als je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt. Je betaalt premie tot 2 jaar voor je AOW-leeftijd. Je beslist zelf of je deelneemt aan één van de 2 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Als je voor 1 juli 2015 het online deelnameformulier ingevuld terugstuurt, hoef je geen medische vragen te beantwoorden. Ook als je niet wilt deelnemen ontvangen wij graag het antwoordformulier terug. INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 9

10 Rekenvoorbeeld Rob meldt zich ziek en herstelt niet. Na 2 ziektejaren beoordeelt het UWV dat Rob voor 60% arbeidsongeschikt is. Leeftijd Rob: 41 jaar Bruto jaarsalaris: ,- * Mate van arbeidsongeschiktheid: 60% Restverdiencapaciteit 40% ( ,-) Inkomen uit arbeid: 0,- Wettelijk minimumloon: ca ,-** Maximum WIA-loongrens: ca ,- ** * Dit is het loon conform wet uniformering loonbegrip. Dit is het loon waarover de loonheffing plaatsvindt. ** We hebben deze bedragen afgerond. De exacte bedragen vind je op centraalbeheer.nl/loongrenzen. Loongerelateerde uitkering (LGU) Tijdelijk (maximaal 38 maanden, in 2019 is dit maximum 24 maanden) krijgt Rob een loongerelateerde uitkering van het UWV. Die uitkering is ,- Dit is 70% x ( /- 0,-) omdat Rob geen inkomen uit arbeid heeft. De eerste 2 maanden krijgt hij 75% van ,-. Vervolguitkering Na maximaal 38 maanden moet Rob minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit met werken verdienen. Maar Rob werkt niet. Omdat Rob geen inkomen uit arbeid heeft, heeft hij na de loongerelateerde uitkering alleen recht op de wettelijke vervolguitkering. Deze is gebaseerd op het minimumloon en is 8.400,-. Dit is (70% x 60%) x ,-. De wettelijke uitkering is 70% van het minimum loon voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. In dit voorbeeld is Rob voor 60% arbeidsongeschikt. Inkomen van Rob zonder deelname aan deze arbeidsongeschiktheidsregeling Rob krijgt de wettelijke uitkering van 8.400,-. Dat is 24% van zijn oude inkomen. Daarnaast krijgt hij op grond van de cao, een aanvulling op de wettelijke uitkering van 5%. Dat betekent dat hij volgens de cao 5% van zijn bruto salaris 10

11 tot de WIA-loongrens maal het vergoedingspercentage krijgt. Zie hiervoor Wat heeft Achmea in de cao geregeld. Dit is in de situatie van Rob ,- x 5% x 60% = 1.050,-. Rob is namelijk 60% arbeidsongeschikt. Totaal krijgt Rob zonder deelname aan de Werkgevers AOV/Hiaat of Hiaat uitgebreid 9.450,-. Dit is 27% van zijn oude inkomen. 100% 85% 80% Bruto salaris van , medewerker is 60% AO en werkt niet 1.050, Aanvulling tot 100% bij actief meewerken aan re-integratie Inkomen van Rob bij deelname aan de Werkgevers AOV/Hiaat Bij deelname aan de Werkgevers AOV/Hiaat krijgt Rob: Wettelijke uitkering 8.400,- Hiaat vergoeding (dit is (70%x60%) x ( ,- -/ ,-) = ,- cao-aanvulling 5% 1.050,- 45% Periode Inkomen Huidig inkomen Voor ziekte 1e ziekte jaar 2e ziekte jaar Loongerelateerde uitkering (UWV) 12 mnd 12 mnd 3 tot 38 maanden afhankelijk van arbeidsverleden CAO-aanvulling 1.050, AOV/Hiaat 6.300, Vervolguitkering (UWV) 8.400, Tot AOW-leeftijd , Totaal ,- Dat is 45% van zijn inkomen. Werkgevers AOV/Hiaat Inkomen van Rob bij deelname aan de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid Bij deelname aan de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid krijgt Rob een inkomensaanvulling tot 70% x = ,- (inclusief de wettelijke vervolguitkering van 8.400,-) 100% 85% 80% 71,5% 70% Bruto salaris van , medewerker is 60% AO en werkt niet Aanvulling tot 100% bij actief meewerken aan re-integratie CAO-aanvulling 1.050, Wettelijke uitkering 8.400,- Hiaat Uitgebreid vergoeding (dit is )= ,- cao-aanvulling 5% 1.050,- AOV/Hiaat uitgebreid , , , Periode Inkomen Huidig inkomen Voor ziekte 1e 1e ziekte jaar 2e ziekte jaar Totaal ,- Dit is zelfs 71,5% van zijn inkomen. Door de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid krijgt Rob dus maar liefst ,- meer, dan zonder deze verzekering. Loongerelateerde uitkering (UWV) 12 mnd 12 mnd 3 tot 38 maanden afhankelijk van arbeidsverleden Vervolguitkering (UWV) 8.400, Tot AOW-leeftijd Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 11

12 Premie Het premiepercentage voor de Werkgevers AOV/Hiaat verzekering is 0,227% over het bruto salaris tot de WIA-loongrens. Het premiepercentage voor de Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid is 0,583% over het bruto salaris tot de WIA-loongrens. Belastingvoordeel Achmea houdt de premie in op je bruto salaris. Hierdoor wordt de premie geheven vóór aftrek van loonbelasting. De netto premie valt daardoor lager uit. Wat betekent dit voor Rob uit het rekenvoorbeeld Als we uitgaan van 42% belastingvoordeel gelden voor Rob de onderstaande premies. Arbeidsongeschiktheidsregeling Bruto premie per maand Netto premie per maand Werkgevers AOV/Hiaat 6,62 3,84 Werkgevers AOV/Hiaat Uitgebreid 17,- 9,86 12

13 Wie kan deelnemen? Je bent 16 jaar of ouder en je hebt een arbeidsovereenkomst met Achmea. Was je op 31 december 2014 arbeidsgeschikt en nam je op 31 december 2014 deel aan de WGA Hiaat - en Excedent verzekering? Dan kan je deelnemen aan 1 van de nieuwe verzekeringen per 1 januari Ook als je na 31 december 2014 ziek geworden bent. Vanaf 1 januari 2015 ga je ook premie betalen. Ben je op 1 juni 2015 en de 28 dagen daarvoor niet ziek geweest en nam je op 31 december 2014 niet deel aan de WGA Hiaat - en Excedent verzekering? Dan kan je deelnemen aan 1 van de nieuwe verzekeringen per 1 juli Vanaf 1 juli 2015 ga je ook premie betalen. Ben je op 1 juni 2015 ziek of nog geen 28 dagen volledig hersteld, heb je nog geen WIA-uitkering en nam je niet deel aan de oude WGA Hiaat- en Excedentverzekering? Dan kan je deelnemen aan 1 van de nieuwe verzekeringen, zodra je weer 28 dagen volledig bent hersteld. Let op! Je moet je dan nu wel aanmelden. Je gaat premie betalen vanaf de datum dat je 28 dagen hersteld bent. Krijg je op 1 juni 2015 al een WGA-uitkering (35%-80%) en nam je op 31 december 2014 niet deel aan de WGA Hiaat - en Excedent verzekering? Dan kan je per 1 juli deelnemen aan 1 van de nieuwe verzekeringen voor het deel dat je nog werkt. Per 1 juli 2015 ga je ook premie betalen. Wie kan niet deelnemen: Als je een WGA-uitkering (35%-80%) krijgt en op 31 december 2014 deelnam aan de WGA Hiaat - en Excedent verzekering. Je blijft dan onder de oude regeling vallen. Als je volledig arbeidsongeschikt bent (80%-100% met een WGA of IVA uitkering). Als je een WAO-uitkering krijgt. Je blijft dan onder de WAO vallen. Als je binnen 2 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Je loopt dan geen risico meer. INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 13

14 Heb je vragen? Bel dan naar de de P&O Infodesk (055) Of kijk op achmeanet/diensten/p&o/gezondheidsmanagement. 14

15 Belangrijke begrippen Restverdiencapaciteit Het percentage dat een arbeidsongeschikte werknemer nog kan werken en inkomen kan verdienen. Dit stelt het UWV vast. UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Het UWV zorgt onder andere voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals de WW, WIA en Ziektewet). Het UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid. WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Onder deze wet vallen de IVA en de WGA. IVA Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. WIA-loongrens Het Sociale Verzekeringsloon waarover premies voor sociale verzekeringen worden geheven. Voor het berekenen van de WGA en IVA uitkeringen is er een bovengrens. Deze grens heet de WIA-loongrens. De exacte loongrenzen vind je op: centraalbeheer.nl/loongrenzen Meer weten over de WIA? Of over begrippen in deze tekst? Kijk op: uwv.nl/particulieren Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. INKOMENSZEKERHEID BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 15

16

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering Uw voorbereiding op ons advies Alles over de WIA-verzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Bereid u goed voor 3 02 Dit doen wij 5 03 Dit doet u 6 04 Dit zijn de stappen 7 05 Het wettelijk kader 9 06

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket GIL pakket Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 11 september 2007 Achmea Sociale Zekerheid Theo van der Helm WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (werknemer) Compensatieverzekering (werknemer) WIA Excedentverzekering

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

WIA aanvullingsverzekeringen

WIA aanvullingsverzekeringen WIA aanvullingsverzekeringen Uitgave: november 2016 Uw werkgever heeft één of meerdere WIA aanvullingsverzekeringen voor u afgesloten. Deze verzekeringen bieden extra financiële zekerheid wanneer u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Collectieve AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco financieel adviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten.

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten. Haarlem, januari 2017 Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Beste nieuwe collega, Als u in dienst treedt bij de OSZG bent u automatisch via een collectieve verzekering verzekerd tegen

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA 0-tot-100 Plan Goed

Nadere informatie

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Inleiding In de productkaarten van de WIA aanvullingsmodules vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie