Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering"

Transcriptie

1 Uw voorbereiding op ons advies Alles over de WIA-verzekering

2 Wat leest u in deze brochure? 01 Bereid u goed voor 3 02 Dit doen wij 5 03 Dit doet u 6 04 Dit zijn de stappen 7 05 Het wettelijk kader 9 06 Onze WIA-producten op een rij Wat verder nog goed is om te weten Belangrijke begrippen Rekenvoorbeelden Goed om te weten 24 2

3 01 Bereid u goed voor

4 U wilt graag advies over een WIA-verzekering. Wat doet u eerst? 1. Lees deze brochure. Hierin leest u algemene informatie over WIA-verzekeringen. Het is belangrijk dat u deze informatie begrijpt. Daarna praten wij graag met u over uw arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. 2. Vul het inventarisatieformulier in. Zodat wij goed weten wat uw situatie is. En wat uw arbeidsvoorwaarden zijn. Dit formulier krijgt u van ons, samen met deze brochure. U kunt dan na ons advies de juiste beslissing nemen. Let op: u krijgt van ons advies, maar wij beslissen niet voor uw organisatie. Dat is uw verantwoordelijkheid. Stel ons uw vragen gerust Belangrijke informatie over de WIA leggen wij helder uit in deze brochure. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat niet. Heeft u hierover nog vragen? Stel ze ons gerust. Wij helpen u graag. 4

5 02 Dit doen wij Wij baseren ons advies op het inventarisatieformulier en medewerkersbestand dat wij van u krijgen Wij gaan ervan uit dat u deze formulieren helemaal en juist heeft ingevuld. Dit controleren wij niet. Vaak kunnen wij dat ook niet. Dit is uw verantwoordelijkheid. Ons advies sluit aan op de informatie die wij van u krijgen Wij adviseren wat wij verstandig vinden. Dat kunt u van ons verwachten. Dat hoeft niet de goedkoopste of duurste verzekering te zijn. Of de verzekering die u zelf wilt afsluiten. Wij adviseren alleen over WIA-verzekeringen van Centraal Beheer Dus niet over verzekeringen van andere verzekeraars. Wij vergelijken dus niet voor u of er ergens anders een verzekering is die beter bij u past. Wij adviseren niet over andere financiële vragen die u misschien heeft Ook geven wij geen advies dat te maken heeft met belastingen. Wij kijken goed naar de situatie van uw organisatie. We kijken naar uw gegevens en het inkomen van uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. Daarna krijgt u een helder advies om het inkomen van uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid extra te verzekeren. Daarin leest u wat het beste bij uw organisatie past. En waar u wel of niet voor verzekerd bent. Wij geven alleen advies aan u als werkgever Wij geven geen advies aan medewerkers. Wel geven we u informatie die u kunt gebruiken om uw medewerkers informatie te geven. Tijdens de verzekering houden wij u op de hoogte van veranderingen in de wet en producten Verandert uw situatie? Neem dan zelf contact met ons op. Dan houden we rekening met deze nieuwe situatie. Want dat kan gevolgen hebben voor uw WIAverzekering. Soms is een nieuw adviesgesprek nodig. 5

6 03 Dit doet u U krijgt van ons advies. Maar u neemt zelf de beslissing. Daarom is het belangrijk dat u ons advies goed begrijpt. Wat doet u? U leest deze brochure en het inventarisatieformulier goed door Zodat u een goede beslissing kunt nemen. U vult het inventarisatieformulier en medewerkersbestand in U laat ons ook weten of wij nog andere informatie nodig hebben om u een goed advies te geven. U vraagt ons om uitleg als u iets niet begrijpt Die uitleg geven wij u graag. 6

7 04 Dit zijn de stappen Gemiddeld duurt het afsluiten van de verzekering 8 tot 12 weken. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee u ons informatie geeft en besluiten neemt. 1. Kennismaken en voorbereiden 2. Inventarisatieformulier en extra informatie 3. Ons advies 4. Uw besluit 5. Onze offerte 6. Uw besluit en aanvraag 7. Goedkeuren aanvraag 8. Uw polis 9. Nazorg 7

8 Stap 1: Wij maken kennis en u bereidt zich voor U heeft interesse in een WIA-verzekering voor uw medewerkers. Het is belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. En wat wij van u verwachten. Daarom krijgt u deze brochure. Stap 2: U stuurt ons het inventarisatieformulier en extra informatie Wij krijgen graag een goed beeld van uw organisatie. Alleen dan kunnen wij u een goed advies geven. Daarom stellen we u voor het adviesgesprek een aantal vragen. Bijvoorbeeld: In welke sector werkt u? Staan in uw cao afspraken over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid? Hoeveel risico wilt u lopen? Onze vragen leest u in het inventarisatieformulier. Dit krijgt u samen met deze brochure. Vul het formulier helemaal in. Controleer de informatie en stuur het formulier aan ons terug. Vul ook het medewerkersbestand in. Mail de documenten vervolgens naar: Daarna kunnen wij ons advies voorbereiden. Vragen Heeft u vragen over het inventarisatieformulier? Bel ons gerust. U bereikt ons op (055) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Stap 3: We maken een afspraak voor een adviesgesprek Vooraf spreken we af waarover u advies krijgt. Onze adviseur bereidt het gesprek voor. Daarvoor kijkt hij naar uw inventarisatieformulier en de andere informatie die u ons stuurt. Een paar dagen na het gesprek krijgt u van ons een adviesrapport. Hierin leest u ons advies om een aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers te verzekeren. Belangrijk! Pas als wij alle informatie van u hebben gekregen, kunnen wij ons advies voorbereiden. Stap 4: U besluit over het advies Meestal zijn er 4 mogelijkheden: 1. U bent het eens met ons advies. U geeft aan of u een offerte wilt krijgen die aansluit op het advies. 2. U bent het niet (helemaal) eens met ons advies. U volgt ons advies niet (helemaal) op. Dat mag en dat kan. Laat ons gerust weten wat u graag anders wilt. U krijgt dan een aangepaste offerte. 3. U besluit geen offerte bij ons aan te vragen. 4. U heeft nog vragen over het advies. Neem dan contact met ons op voordat u een beslissing neemt. Stap 5: U krijgt een offerte Lees de offerte en de rechten en plichten goed door. De rechten en plichten vindt u op centraalbeheer.nl/zakelijk. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op. Stap 6: U besluit over de offerte en de aanvraag Gaat u akkoord met de offerte? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat krijgt u samen met de offerte. Stuur het formulier binnen 60 dagen naar ons terug. Stap 7: Wij beoordelen uw aanvraag Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft juist en volledig is. Blijkt dat we nog informatie nodig hebben? Dan nemen wij contact met u op. Soms kunnen wij een aanvraag niet accepteren. Bijvoorbeeld als de informatie die wij kregen niet volledig of niet juist is. Stap 8: U krijgt uw polis Accepteren wij uw aanvraag? Dan krijgt u van ons uw polis. Accepteren wij uw aanvraag niet? Dan hoort u dit van ons. U hoort ook wat de reden is. Stap 9: U krijgt nazorg U krijgt informatie over belangrijke ontwikkelingen. Zoals een verandering in de wet. U hoort dan van ons wat de gevolgen en de mogelijkheden zijn. Zodat wij samen met u kunnen kijken of het nodig is om u een nieuw advies te geven. 8

9 05 Het wettelijk kader De WIA in het kort Wat is de WIA? Hoe werkt de WIA? De WIA regelt de uitkering van arbeidsongeschikte medewerkers De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat uit van wat mensen nog kunnen. De overheid motiveert mensen om te blijven werken. Meer hierover leest u op uwv.nl en rijksoverheid.nl. Als de medewerker langer dan 2 jaar ziek is, krijgt hij te maken met de WIA Tot die tijd betaalt zijn werkgever een deel van het loon door. Na 2 jaar keurt het UWV de medewerker. Het UWV beoordeelt in hoeverre hij arbeidsongeschikt is. En welk inkomen de medewerker nog wel kan verdienen. Dat noemt het UWV de restverdiencapaciteit. De werkgever betaalt premie voor de WIA aan de Belastingdienst De medewerker krijgt een uitkering van het UWV gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt hiervoor premie aan de Belastingdienst. De WIA verdeelt arbeidsongeschikte medewerkers in 3 groepen 1. Uw medewerker is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hij krijgt geen uitkering. Deze medewerkers krijgen geen WIA-uitkering. Werkgever en medewerker moeten samen een oplossing zoeken. Zoals passend werk en een passend inkomen. Dit is niet wettelijk verplicht. 2. Uw medewerker is 35% tot 80% arbeidsongeschikt. Of hij is 80% of meer arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam. Niet duurzaam betekent: niet blijvend, hij heeft een redelijke kans om beter te worden. Deze medewerkers vallen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor het deel dat zij nog kunnen werken, moeten zij werken. Voor het deel dat zij niet kunnen werken, krijgen zij een aanvullende uitkering. Die uitkering regelt de WGA. 3. Uw medewerker is volledig (80% tot 100%) en duurzaam arbeidsongeschikt. Deze medewerkers hebben (bijna) geen kans meer om beter te worden. Zij vallen onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Zij krijgen van het UWV tot hun pensioenleeftijd een uitkering. Deze uitkering is 75% van het oude loon, of maximaal de WIAloongrens (kijk op centraalbeheer.nl/loongrenzen voor de loongrens die nu geldt). 9

10 Volledig ( 80%) & duurzaam IVA Inkomensvoorzieningen Volledig Arbeidsongeschikten Loondoorbetaling 2 jaar 35-80% & volledig, maar niet duurzaam WGA Werkhervattingsregling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten < 35% Geen regeling Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Jaar Werkzaam Verzuim 35% of meer arbeidsongeschikt Pensioen Loonbetaling werkgever Keuring UWV WIA-uitkering vanuit UWV Let op! Wij baseren ons advies op de WIA. Wilt u meer informatie over andere fases van ziekte en arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u natuurlijk meer informatie aanvragen. De WGA kent 2 fases 1. Loongerelateerde periode De medewerker krijgt minimaal 70% van het oude loon (tot maximaal de WIA-loongrens). De eerste 2 maanden is de uitkering 75%. Hoe lang de loongerelateerde periode duurt hangt af van hoeveel iemand heeft gewerkt. Algemeen geldt: 1 jaar gewerkt = 1 maand uitkering. De loongerelateerde WGAuitkering duurt maximaal 38 maanden. Dit maximum brengt de overheid in stappen terug. Vanaf 2019 duurt een WGA-uitkering nog maximaal 24 maanden. 2. Vervolgperiode Na de loongerelateerde periode komt de vervolgperiode. De uitkering in de vervolgperiode hangt af van hoeveel iemand werkt. De medewerker krijgt een loonaanvulling Gebruikt de medewerker minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een loonaanvulling. Hierbij gaat het UWV uit van wat de medewerker nog kan verdienen. De loonaanvulling is 70% van het verschil tussen het oude loon en wat de medewerker nu nog kan verdienen. Ook hier geldt maximaal de WIA-loongrens. of een vervolguitkering Werkt de medewerker niet? Of werkt hij wel, maar minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een vervolguitkering. Hierbij gaat het UWV ook uit van wat de medewerker nog kan verdienen. De vervolguitkering is 70% van het minimumloon keer het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het inkomen van de medewerker kan daardoor dalen tot onder bijstandsniveau. 10

11 Wat betekent de WIA voor u en uw medewerkers? De WIA zorgt niet altijd voor voldoende inkomen Alle medewerkers zijn voor de WIA verzekerd bij het UWV. Dat staat in de wet. Als werkgever moet u hiervoor premie betalen aan de Belastingdienst. Is iemand arbeidsongeschikt? Dan zorgt de WIA niet altijd voor voldoende inkomen. De kans bestaat dat hij zijn vaste lasten niet meer kan betalen. En meestal kan hij niet meer zo leven zoals hij gewend is. U kunt dit risico op een lager inkomen voor uw medewerkers beperken Als werkgever kunt u een verzekering sluiten om dit risico voor uw medewerkers te beperken. Af en toe bent u ook verplicht om het inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld als dit is afgesproken met de vakbonden of ondernemingsraad. Meestal staan die afspraken in een cao-regeling. Wat betekent de WIA voor u? U betaalt premie voor de WAO en/of WIA Dit doen alle werkgevers. De premie betaalt u aan de Belastingdienst. U betaalt premie voor de WGA De premie voor de WGA betaalt u ook aan de Belastingdienst. Dit noemen we de gedifferentieerde premie WGA. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de WGA. U betaalt de WGA-premie dan niet meer aan de Belastingdienst. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw medewerkers. En voor hun re-integratie. Voor dit risico kunt u een aparte verzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor de medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, regelt de wet niets U zoekt voor deze medewerker samen een oplossing. Blijft uw medewerker in dienst? Dan loopt u als werkgever een financieel risico. Bijvoorbeeld voor de kosten van begeleiding. Of omdat u uw medewerker een aanvulling wilt geven op het loon. U kunt dit financiële risico verzekeren. Wat betekent de WIA voor uw medewerkers? U kunt het inkomen van arbeidsongeschikte medewerkers aanvullen Raakt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En krijgt hij een uitkering uit de WGA of de IVA? Dan gaat zijn inkomen toch omlaag. U kunt dit risico dat zijn inkomen omlaag gaat, beperken. Een aantal werkgevers moeten dit zelfs doen. Bijvoorbeeld omdat dit in de cao staat. Let op: u mag het inkomen van uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid niet zelf aanvullen. U brengt dit onder bij een verzekeraar of pensioenfonds. Dat staat in de wet. Waar moet u als werkgever op letten? Bij het sluiten van de verzekering Sluit u een verzekering af? En welke? Stel uzelf eerst de volgende vragen: Wilt u uw medewerkers beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid? Bent u verplicht dit te doen? Bijvoorbeeld omdat het in de cao staat? Dan moet u hieraan voldoen. Is er een Ondernemingsraad (OR)? Vraag dan na of er afspraken zijn gemaakt met de OR over arbeidsongeschiktheid. Deze afspraken moet u nakomen. Heeft u al verzekeringen voor de WIA? Dan is het belangrijk uit te zoeken wat hierin al is geregeld. Vervolgens neemt u een aantal beslissingen. Bijvoorbeeld: Wilt u een regeling waaraan al uw medewerkers meedoen (collectieve regeling)? Of wilt u de medewerker zelf keuzes geven in de regeling (individuele regeling)? Bij een collectieve regeling krijgt u vaak een lager tarief. Wij bieden alleen collectieve regelingen. Wie betaalt de regeling? Alleen u? Of betaalt de medewerker een bijdrage? 11

12 Na het sluiten van de verzekering U heeft als werkgever zorgplicht voor uw medewerkers. U moet uw medewerkers bijvoorbeeld op de hoogte brengen van belangrijke zaken. Dus over het risico dat zij lopen bij arbeidsongeschiktheid. En over de manier waarop u hen daartegen wel of niet verzekert. Uw medewerkers hoeven uw verzekering niet te gebruiken. Zij kunnen ook besluiten om zelf een arbeids-ongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wij geven hierover geen advies aan uw medewerkers. Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt In de folder Claimproces WIA leest u wat u dan moet doen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat uw medewerker een uitkering krijgt. U vindt de folder op centraalbeheer.nl/zakelijk. WIA-verzekeringen en de belasting Premies kunt u aftrekken van de belasting De premies die u betaalt, zijn loonkosten. En kunt u dus aftrekken van de belasting. Betaalt uw medewerker premies voor de WIA-verzekeringen? Dan zijn deze aftrekbaar van de loon- en/of inkomstenbelasting. Uw medewerker betaalt belasting over de vergoedingen. Vraag meer informatie aan uw belastingadviseur Wij geven hierover geen advies. Wel kunnen wij uitleggen wat meestal de fiscale gevolgen zijn van een mogelijke WIA-verzekering. 12

13 06 Onze WIA-producten op een rij

14 Wij bieden verschillende verzekeringen voor de WIA. We zetten graag de belangrijkste voor u op een rij. AOV voor uw Personeel Komt een medewerker in de WGA of in de IVA? Dan biedt de AOV voor uw Personeel een aanvulling op het inkomen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Minimaal 25% van de medewerkers doet mee De AOV voor uw Personeel is een collectieve WIA-verzekering. Het is de bedoeling dat al uw medewerkers deelnemen. Maar minimaal 25% van de medewerkers moet deelnemen. Doet een medewerker niet mee? Dan kan hij een afstandsverklaring tekenen. Uw medewerker is zeker van een inkomen De medewerker houdt minimaal 70% van het oude loon. U kunt ook verzekeren tot 75% of 80%. We betalen dus ook als een medewerker zijn restverdiencapaciteit niet voor de helft gebruikt. En we keren uit tot maximaal het door u verzekerd loon. Ook als dit boven de WIA-loongrens ligt. U kiest een maximum verzekerd loon U kunt kiezen voor een maximum verzekerd loon tot ,- per medewerker. Of tot de WIA-loongrens (kijk op centraalbeheer.nl/loongrenzen voor de loongrens die nu geldt). U kiest zelf hoe lang uw medewerker een vergoeding krijgt Uw medewerker krijgt een vergoeding tot de AOWleeftijd (maximaal 67 jaar). U kunt ook kiezen voor een tijdelijke vergoeding van maximaal 5 of 10 jaar. U beschermt de koopkracht van uw medewerker De vergoeding kan ieder jaar stijgen. Zo beschermt u de koopkracht van uw medewerker. U kiest zelf de hoogte van de stijging: 0%, 2%, 3% of de WIA-index (maximaal 3%). Bij de WIA-index groeit de vergoeding mee met de groei van de wettelijke WIA-uitkeringen, maar maximaal 3% per jaar. Goed om te weten! Tijdens de looptijd van de verzekering kan het aantal deelnemers afnemen. Komt het percentage deelnemers onder 70%? Dan betaalt u een opslag van 15% van de premie. Voor welke medewerkers geldt deze verzekering? Voor uw medewerkers die: bij u in dienst zijn; 16 jaar of ouder zijn; een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd hebben. Directeur-grootaandeelhouders kunnen niet deelnemen. Willen zij het inkomen beschermen via een verzekering? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder. Tot wanneer betaalt u premie? U betaalt bij ons premie tot 2 jaar voor de AOWleeftijd. Voor wie is deze verzekering niet bedoeld? U kunt deze verzekering niet afsluiten als u hiervoor al bent verzekerd via een pensioenfonds of een andere verzekeraar. Wilt u uw medewerkers zelf laten bepalen hoe ze zich willen verzekeren? Dan is deze verzekering niet geschikt. 14

15 Wanneer keert deze verzekering niet uit? Deze verzekering keert alleen uit als het UWV een WIA-uitkering heeft toegekend. Het UWV beoordeelt in welke mate uw medewerker nog ander werk kan doen. Het werk moet passen bij de opleiding en ervaring van de medewerker. Kan uw medewerker nog werk in een ander passend beroep doen? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering. En dus ook geen vergoeding vanuit deze verzekering. AOV Excedent Deze verzekering biedt een aanvulling op het inkomen voor arbeidsongeschikte medewerkers. Het is een uitbreiding op de AOV voor uw Personeel. Met deze verzekering beschermt u ook medewerkers met een loon boven het maximum dat u afspreekt in de AOV voor uw Personeel. De keuzes die u maakt in de AOV voor uw Personeel gelden ook voor de AOV Excedent. Deze verzekering kunt u ook afsluiten als u tot de WIA-loongrens ergens anders een verzekering heeft afgesloten. Wat zijn de belangrijkste kenmerken? U kiest zelf de verzekerde vergoeding De vergoeding is 70% keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het deel van het oude loon dat boven de WIA-loongrens ligt. Of boven ,- als u deze grens heeft gekozen bij de AOV voor uw Personeel. U kunt ook 75% of 80% verzekeren. Uw medewerker krijgt een vergoeding tot zijn AOW-leeftijd De AOW-leeftijd is maximaal 67 jaar. U beschermt de koopkracht van uw medewerker De vergoeding kan ieder jaar stijgen. Zo beschermt u de koopkracht van uw medewerker. U kunt kiezen hoe hoog deze stijging is: 0%, 2%, 3% of de WIA-index (maximaal 3%). Bij de WIA-index groeit de vergoeding mee met de groei van de wettelijke WIA-uitkeringen, maar maximaal 3% per jaar. Minimaal 25% van de medewerkers doet mee De AOV Excedent is een collectieve WIA-verzekering. Het is de bedoeling dat al uw medewerkers die recht hebben op dit product, ook deelnemen. Maar minimaal 25% van de medewerkers moet deelnemen. Doet een medewerker niet mee? Dan kan hij een afstandsverklaring tekenen. Goed om te weten! Tijdens de looptijd van de verzekering kan het aantal deelnemers afnemen. Komt het percentage deelnemers onder 70%? Dan betaalt u een opslag van 15% van de premie. Voor wie is deze verzekering niet bedoeld? Wilt u uw medewerkers zelf laten bepalen hoe ze zich willen verzekeren? Dan is deze verzekering niet geschikt. Wanneer keert deze verzekering niet uit? Deze verzekering keert alleen uit als het UWV een WIA-uitkering heeft toegekend. Het UWV beoordeelt in welke mate uw medewerker nog werk in een ander beroep kan doen. Het werk moet passen bij de opleiding en ervaring van de medewerker. Kan uw medewerker nog werk in een ander passend beroep doen? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering. En dus ook geen vergoeding vanuit deze verzekering. 15

16 Andere kenmerken van onze producten Een medische keuring is niet nodig Wij accepteren alle medewerkers die volledig arbeidsgeschikt zijn. We stellen geen medische vragen. Ook rekenen we geen opslagen voor medewerkers met gezondheidsproblemen. Heeft u nieuwe medewerkers? Meld deze aan binnen 3 maanden nadat ze bij u in dienst komen. Arbeidsongeschikte medewerkers zijn na 28 dagen verzekerd Heeft u medewerkers die niet volledig arbeidsgeschikt zijn? Deze meldt u voor de verzekering aan zodra zij 28 dagen hun werk weer volledig hebben hervat. Tot die tijd nemen wij deze medewerkers niet op in de verzekering. Heeft u medewerkers die nu al een WIA-uitkering krijgen? Neem dan contact met ons op. Zo berekenen wij uw premie De premie is een percentage over de totale verzekerde loonsom. De hoogte van dit percentage hangt af van: de sector waarin het UWV uw organisatie indeelt. Het risico op arbeidsongeschiktheid verschilt namelijk per sector; het aantal medewerkers; de loonsom per medewerker; de keuzes die u maakt. Bijvoorbeeld of u een tijdelijke vergoeding kiest. Of een maximum verzekerd loon tot de WIA-loongrens of tot ,- de branches waar we afspraken mee hebben. Zoals een korting. Of een product dat speciaal voor die branche is. Wij kijken of dit voor u geldt. Lees onze productbrochures voor meer informatie U kunt deze downloaden via onze website centraalbeheer.nl/zakelijk. 16

17 07 Wat verder nog goed is om te weten Centraal Beheer biedt u een re-integratieservicepakket Hoe eerder uw medewerkers weer aan het werk zijn, hoe beter. Onze re-integratieservice is een vast onderdeel van ons productaanbod. U krijgt advies en hulp bij het re-integratieproces. Wij helpen u vanaf de 42e week Wij nemen geen verantwoordelijkheden over van u of uw medewerker om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken. Wij helpen u hier wel bij. Dat doen we vanaf de 42e week dat een medewerker ziek is door arbeidsongeschiktheid. U moet dit aan ons melden. Vanaf dat moment krijgt u hulp en advies van onze specialisten. Uw medewerkers krijgen gratis wachtlijstbemiddeling Wij hebben contact met veel specialisten. Dankzij onze jarenlange ervaring in de gezondheidssector. Uw medewerkers zijn daardoor sneller aan de beurt voor een medische behandeling. Zij kunnen dus ook sneller weer aan het werk. 17

18 08 Belangrijke begrippen WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. UWV Uitvoeringsinstituut Medewerkersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. WGA Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. IVA Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Jaarloon Het bruto jaarloon dat de overheid vaststelt in de Wet uniformering loonbegrip. Dit is het bruto jaarloon dat de Belastingdienst gebruikt om loonbelasting of premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te heffen. Loonsom De som van de jaarlonen van alle medewerkers die u in dienst heeft. WIA-loongrens Het Sociale Verzekeringsloon waarover premies voor sociale verzekeringen worden geheven. Om sociale verzekeringsuitkeringen te berekenen is er een bovengrens. Deze grens heet de WIA-loongrens. De WIA-loongrens vindt u op centraalbeheer.nl/loongrenzen. Restverdiencapaciteit Het percentage dat een arbeidsongeschikte medewerker nog kan werken (en verdienen). Dit stelt het UWV vast. Voldoende werken Voor de WGA werkt iemand voldoende als hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit verdient. 18

19 09 Rekenvoorbeelden 19

20 Rekenvoorbeeld 1 Voorbeeld 1: Gijs houdt 70% van zijn inkomen Bruto jaarinkomen: ,- Mate van arbeidsongeschiktheid: 60% Restverdiencapaciteit: ,- 40% x ,- Wettelijk minimumloon (per januari 2017): ,-* Gebruikte restverdiencapaciteit: 0,- Wettelijke vervolguitkering: 8.300,- 70% van 60% arbeidsongeschiktheid x ,- AOV voor uw Personeel-uitkering: ,- 70% x ,- min 8.300,- Totaal: ,- * Het wettelijk minimumloon dat op dit moment geldt, vindt u op centraalbeheer.nl/loongrenzen. Tijdens het schilderen van zijn huis valt Gijs (33 jaar, getrouwd, 3 kinderen, technisch tekenaar) van de trap. Gijs blijft 2 jaar ziek. In die 2 jaar betaalt zijn werkgever zijn loon door. Na 2 jaar verklaart het UWV Gijs voor 60% arbeidsongeschikt. Dit betekent dat zijn restverdiencapaciteit 40% is. Door zijn arbeidsverleden heeft hij nog 12 maanden recht op 70% van zijn oude inkomen. Daarna lukt het Gijs niet weer aan het werk te gaan. Hij kan zijn restverdiencapaciteit niet gebruiken. Daarom krijgt hij een vervolguitkering. Deze is 70% van het minimumloon ( ,-) x het arbeidsongeschiktheidspercentage (60%). Hij moet nu ineens rond zien te komen van slechts 8.300,- per jaar. De werkgever van Gijs heeft de AOV voor uw Personeel gesloten. Hij heeft afgesproken dat het inkomen tot 70% van het oude loon wordt aangevuld. Het inkomen van Gijs is daardoor geen 8.300,- maar ,-. 100% ,- 70% ,- Cao Cao Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Loon- Personeel ,- 1e 2e gerelateerde Huidig Inkomen ziekte jaar ziekte jaar uitkering (UWV) Vervolguitkering (UWV) 8.300,- Voorgaande periode Afhankelijk van cao-afspraken Duur afhankelijk van arbeidsverleden AOW leeftijd (maximaal 67 jaar) 20

21 Zo ging het verder met Gijs Gebruikte restverdiencapaciteit: ,- Wettelijke loonaanvulling: ,- 70% x ( ,- min ,-) AOV voor uw Personeel-uitkering: 4.000,- 75% x ( ,- min ,-) min ,- Totaal: ,- Hoe ging het verder met Gijs? Gijs kreeg hulp van de re-integratieservice. Daardoor kon hij na 4 jaar zelf toch weer ,- verdienen. Gijs gebruikt hiermee zijn restverdiencapaciteit voor minstens de helft. Daardoor: stijgt zijn wettelijke uitkering naar ,-; verhogen wij als bonus het dekkingspercentage met 5%; stijgt het totale inkomen naar 82%. Voor re-integratie 70% behoud Na re-integratie 82% inkomensbehoud Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel ,- Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel 4.000,- Loonaanvulling (UWV) ,- Vervolguitkering (UWV) 8.300,- Benutte restverdiencapaciteit ,- In het schema ziet u het verschil in het inkomen van Gijs vóór en ná zijn re-integratie. Door te werken naast de uitkering heeft hij meer te besteden dan met een uitkering alleen. Werken loont! 21

22 Rekenvoorbeeld 2 Voorbeeld 2: een uitkomst voor Diane Bruto jaarinkomen: ,- Mate van arbeidsongeschiktheid: 50% Restverdiencapaciteit: ,- 50% x ,- Wettelijk minimumloon (per 1 januari 2017): ,-* Gebruikte restverdiencapaciteit: 0,- Wettelijke vervolguitkering: 6.900,- 70% van 50% arbeidsongeschiktheid x ,- AOV voor uw Personeel-uitkering: ,- 70% x ( ,- min 0,-) min 6.900,- Totaal ,- * Het wettelijk minimumloon dat op dit moment geldt, vindt u op centraalbeheer.nl/loongrenzen. Na een verkeersongeval komt Diane (37 jaar, vriend, pasgeboren zoon, carrière bij een financiële dienstverlener) thuis te zitten. Na 2 jaar verklaart het UWV Diane voor 50% arbeidsongeschikt. Diane gebruikt haar restverdiencapaciteit niet. Daarom krijgt ze een vervolguitkering. Deze is 70% van het minimumloon ( ,-) x het arbeidsongeschiktheidspercentage (50%). Haar loon daalt daardoor tot 6.900,- per jaar. De werkgever van Diane heeft de AOV voor uw Personeel gesloten. Hij heeft afgesproken dat het inkomen tot 70% van het oude loon wordt aangevuld. Het inkomen van Diane is daardoor geen 6.900,- maar 70% van haar oude loon. Zij verdient ,-. 100% ,- 70% ,- 50% Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel Cao Cao , ,- 1e 2e Loongerelateerde Huidig ziekte ziekte uitkering (UWV) Inkomen jaar jaar ,- Vervolguitkering (UWV) 6.900,- Voorgaande periode Afhankelijk van cao-afspraken Duur afhankelijk van arbeidsverleden AOW leeftijd (maximaal 67 jaar) 22

23 Rekenvoorbeeld 3 Voorbeeld 3: een oplossing voor Hans en zijn gezin Bruto jaarinkomen: ,- Mate van arbeidsongeschiktheid: 50% Restverdiencapaciteit: ,- 50% x ,- Wettelijk minimumloon (per 1 januari 2017): ,-* Gebruikte restverdiencapaciteit: 0,- Wettelijke vervolguitkering: 6.900,- 70% van 50% arbeidsongeschiktheid x ,- AOV voor uw Personeel-uitkering: ,- 70% x ( ,- min 0,-) min 6.900,- AOV Excedent: 7.000,- 70% x 50% x ( ,- min ,-) Totaal ,- * Het wettelijk minimumloon dat op dit moment geldt, vindt u op centraalbeheer.nl/loongrenzen. Na een hartaanval komt Hans (52 jaar, getrouwd, 2 studerende kinderen, sales manager) thuis te zitten. Na 2 jaar verklaart het UWV Hans voor 50% arbeidsongeschikt. Hans gebruikt zijn restverdiencapaciteit niet. Daarom krijgt hij een vervolguitkering. Deze is 70% van het minimumloon ( ,-) x het arbeidsongeschiktheidspercentage (50%). Zijn loon daalt daardoor tot 6.900,- per jaar. De werkgever van Hans heeft de AOV voor uw Personeel gesloten. Daarbij heeft hij de AOV Excedent afgesloten voor inkomens boven ,-. Hij heeft afgesproken dat het inkomen tot ,- tot 70% van het oude loon wordt aangevuld. Daarboven wordt het inkomen aangevuld met 70% x het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het inkomen van Hans is daardoor geen 6.900,- maar ,-. 100% ,- 70% , , ,- AOV Excedent 7.000,- AOV Excedent 7.000,- Huidig Inkomen Cao 1e ziekte jaar Cao 2e ziekte jaar AOV voor uw personeel ,- AOV voor uw personeel ,- Loongerelateerde uitkering (UWV) ,- Vervolguitkering (UWV) 6.900,- Voorgaande periode Afhankelijk van cao-afspraken Duur afhankelijk van arbeidsverleden AOW leeftijd (maximaal 67 jaar) 23

24 10 Goed om te weten Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. Rechtstreeks en ook via adviseurs die met ons samenwerken. Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd in Apeldoorn, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Achmea Schadeverzekeringen N.V. is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het kantooradres van Centraal Beheer is: Laan van Malkenschoten NP Apeldoorn centraalbeheer.nl Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief naar: Centraal Beheer Postbus HZ Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site in: centraalbeheer.nl/webformulier Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekerings maatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. 24

25 Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden over bent. Stuur ons een . Dat kan op centraalbeheer.nl (klacht doorgeven) Stuur ons een brief. Ons adres is: Centraal Beheer t.a.v. Klachtenbureau Postbus HZ Apeldoorn Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Alles over de pensioenregeling staat in het pensioenreglement en in de uitvoeringsovereenkomst. Staat daar wat anders dan hier in deze brochure? Dan geldt het pensioenreglement en de uitkeringsovereenkomst. Bent u niet tevreden over onze oplossing? Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf. KiFiD Postbus AG Den Haag telefoonnummer: (070) KiFiD.nl Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht. 25

26 Contact met Apeldoorn? Stuur een Stuur een brief Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn Bel Even Apeldoorn (055) Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. Wij helpen u graag verder. centraalbeheer.nl/zakelijk

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft

Ziektewetmanagement. Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Ziektewetmanagement Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Inhoud U wordt eigenrisicodragervoor de Ziektewet 3 Wij bieden hulp bij Ziektewetmanagement 4 Ziektewetmanagement

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Arbeidsongeschiktheidverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekering Aanmeldingsformulier Het UWV heeft u voor tenminste 35% arbeidsongeschikt verklaard. Daarom ontvangt u een wettelijke WIA-uitkering. Uw werkgever heeft voor u een aanvullende

Nadere informatie

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval Inhoud Een inkomen als er iets gebeurt. 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Goed om even te weten. 6 2 Een inkomen

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Inhoud Bestuurders AOV. 3 Goed om even te weten. 8 De Bestuurders AOV is een gerichte en collectieve verzekeringsoplossing van VNG Verzekeringen

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Ziektewetmanagement

Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Ziektewetmanagement Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet Ziektewetmanagement Ziektewetmanagement helpt u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Heeft u een WGA Uitstapverzekering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u Verzuimverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u 3 02 Altijd een Verzuimverzekering die bij u past 4 03 Verzekerd in onverwachte

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen).

Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen). Garantie Inkomen Aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen). Let op: we kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure Samen werken aan re-integratie Informatiebrochure Wat leest u in deze brochure? 01 Inleiding 3 02 Wat kunt u van ons verwachten? 4 03 Wat verwachten wij van u? 8 04 WIA re-integratietraject 9 05 Goed om

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Inhoud Voor elke pensioenwens een oplossing 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Even de voordelen voor uw medewerker op een rij! 6 U

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42812 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker WIA re-integratieproces Ondersteuning bij e zieke medewerker Wij help u bij e zieke medewerker Natuurlijk houdt u het verzuim binn uw bedrijf zo laag mogelijk. En u houdt zich daarbij aan de Wet verbetering

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Uw cyberrisico s in beeld. Voorkom schade met de CyberPreventieDienst van Centraal Beheer

Uw cyberrisico s in beeld. Voorkom schade met de CyberPreventieDienst van Centraal Beheer Uw cyberrisico s in beeld. Voorkom schade met de CyberPreventieDienst van Centraal Beheer Inhoud. Uw cyberrisico s in beeld. 3 CyberPreventieDienst. 4 Preventietips. 5 Even uw voordelen op een rij. 6 Goed

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie