Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen"

Transcriptie

1 Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid bij... inhoudt. U bent verzekerd op een: - WGA Gat verzekering met polisnummer... - WIA Excedent verzekering met polisnummer... 1/14 Spaklerweg BA Amsterdam Postbus BA AMSTERDAM T T +31 (0) KvK Amsterdam

2 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit? 4 a. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 4 b. Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen? 4 c. Hoe brengen wij de premie in rekening? 5 d. Wat mag uw werkgever wijzigen? 5 e. Mag Delta Lloyd wijzigen? 5 2. Rekenvoorbeeld 6 3. Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? 8 a. Huwelijkse staat en familierechtelijke relaties 8 b. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? 8 c. Wat gebeurt er als u met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd? 8 d. Wat gebeurt er als u eerder of later met pensioen wilt? 9 e. Wat gebeurt er als u overlijdt? 9 4. Wat gebeurt er als er iets verandert in uw werksituatie? 10 a. Wat gebeurt er met de arbeidsongeschiktheidsverzekering als u met verlof gaat? 10 b. Wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als u meer of minder gaat verdienen? 10 c. Wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt? 11 d. Wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als u uit dienst gaat? Hoe regelt u wat? 12 a. Wanneer hoeft u niets te doen? 12 b. Wanneer moet u actie ondernemen? Wilt u meer weten? 13 a. Willt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? 13 b. Wilt u algemene verzekeringsinformatie of advies? 13 c. Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder? 13 Uw pensioenovereenkomst in het kort 14 2/14

3 Vervolg Uw Pensioenstartbrief LEESWIJZER Uw werkgever... heeft met u afgesproken dat er een uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor u wordt verzekerd. Dat is volgens de wet een pensioenovereenkomst. Delta Lloyd voert deze overeenkomst uit. In deze startbrief staat alles wat u over deze pensioenovereenkomst moet weten. In 'gewone' taal, want Delta Lloyd vindt het belangrijk u goed en duidelijk te informeren. Het gaat tenslotte om uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Inhoud In hoofdstuk 1 leest u wat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering inhoudt en wat uw werkgever voor u heeft geregeld. Ook leggen we begrippen uit die u verderop in deze startbrief vaker tegenkomt. In hoofdstuk 2 geven we een rekenvoorbeeld van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uw persoonlijke situatie of uw werksituatie kan veranderen. U kunt bijvoorbeeld met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In hoofdstuk 3 en 4 leest u wat de gevolgen hiervan zijn voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat u precies moet doen als er iets verandert in uw situatie, leest u in hoofdstuk 5. Hebt u een vraag of een klacht? Of wilt u advies? In hoofdstuk 6 leest u waar u hiervoor terecht kunt. De laatste bladzijde van deze startbrief bevat een samenvatting van uw pensioenovereenkomst voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Leesadvies Wij adviseren u hoofdstuk 1 en 2 direct te lezen. Deze hoofdstukken bevatten de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. In hoofdstuk 3, 4 en 5 leest u wat er met uw verzekering gebeurt als er iets verandert in uw situatie. En of u dan wat moet doen. Zo bent u in korte tijd op de hoogte van uw pensioenovereenkomst voor het verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u alleen de hoofdlijnen van uw verzekering weten? Lees dan de samenvatting op de laatste twee bladzijdes. Als u alleen deze samenvatting leest, mist u wel belangrijke informatie. Pensioenreglement In deze Pensioenstartbrief staat de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naast de startbrief is er nog een pensioenreglement. Voor uw verzekering is dat hetzelfde als de algemene voorwaarden (polisvoorwaarden) van de verzekering. Hierin staat aanvullende informatie in meer 'juridische taal'. Deze algemene voorwaarden kunt u opvragen bij Delta Lloyd. Persoonlijke opgave Eén keer per jaar krijgt u van Delta Lloyd ook een persoonlijke opgave. Dat is wettelijk verplicht. Deze opgave heet een Uniform Pensioen Overzicht. Hierin staat ook weergegeven hoeveel er voor u verzekerd is. 3/14

4 1. HOE ZIET UW PENSIOENOVEREENKOMST OVER DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ERUIT? In dit hoofdstuk geven we uitleg over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering? En, kunt u zelf iets regelen of staat alles vast? a. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? Arbeidsongeschiktheid kan nadelige gevolgen hebben voor uw inkomen. Daarom heeft uw werkgever met u per 1 januari 2016 een pensioenovereenkomst afgesloten over het verzekeren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is alleen van toepassing tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Wat de verzekering inhoudt, leest u hieronder. Uw werkgever heeft deze arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Delta Lloyd Schadeverzekering NV gesloten. De verzekering heeft de vorm van een WIA Excedent verzekering en een WGA Gat verzekering. Rekenvoorbeeld Een rekenvoorbeeld van het arbeidsongeschiktheidspensioen staat in hoofdstuk 2. b. Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen? zoals dat nu voor u wordt verzekerd is inkomen dat u krijgt als u tijdens uw arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar arbeidsongeschikt wordt. Die uitkering krijgt u naast een eventuele WIA-uitkering. Een WIA-uitkering krijgt u als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. WIA-UITKERING De WIA-uitkering is gebaseerd op het loon tot het maximumloon voor premieheffing Sociale Verzekeringen. Daarmee rekent het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen). In 2016 is dit per jaar. Als u arbeidsongeschikt wordt, dan kunt u recht krijgen op een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hoe hoog uw WIA-uitkering is, hangt af van hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt hiervoor hoeveel u kunt verdienen en hoeveel u daadwerkelijk verdient. De hoogste uitkering is voor werknemers die blijvend meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn. Die uitkering bedraagt dan 75% van het maximale loon (in 2016 is dat per jaar). Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig maar niet blijvend arbeidsongeschikt. Dan krijgt u 70% van het gemaximeerde loon (in 2016 is dat ). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u een deel daarvan. Wordt u minder dan 35% arbeidsongeschikt dan krijgt u geen uitkering uit de WIA. Meer informatie over de WIA-uitkering vindt u op Loon Uw jaarloon, dat uw werkgever heeft doorgegeven en waarmee Delta Lloyd rekent is... Dit is het loon voor sociale verzekeringen. 4/14

5 Vervolg Uw Pensioenstartbrief Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een risicoverzekering. - Uw werkgever betaalt voor elk jaar dat u hiervoor verzekerd bent een premie. - Delta Lloyd keert alleen arbeidsongeschiktheidspensioen uit als u tijdens de verzekering arbeidsongeschikt wordt. Dus tijdens uw dienstverband met uw werkgever en binnen de looptijd van de verzekering. - Wordt u na uw dienstverband met... arbeidsongeschikt? Dan keert Delta Lloyd niets uit. Ook al is dit vóór uw pensioendatum. De verzekeringen stoppen namelijk op het moment dat u uit dienst gaat bij... Delta Lloyd keert minder of niet uit Er zijn situaties waarbij Delta Lloyd niet of minder uitkeert. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid door terrorisme of een oorlog. Alle gevallen waarbij Delta Lloyd niet uitkeert, staan in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u bij Delta Lloyd opvragen. c. Hoe brengen wij de premie in rekening? Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering vraagt Delta Lloyd premie. Uw werkgever betaalt deze premie aan Delta Lloyd. Het kan ook zijn dat u premie, of een deel daarvan, zelf moet betalen. Uit uw arbeidsvoorwaarden of uit uw loonstrook blijkt of u bijdraagt in de premie. Uw werkgever houdt dit bedrag dan in op uw loon. Uw werkgever kan u hierover verder informeren. d. Wat mag uw werkgever wijzigen? Uw werkgever kan de pensioenovereenkomst wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. Hij kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Wijzigt uw werkgever uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en bent u het niet eens met de reden? Dan kunt u aan een rechter verzoeken om een uitspraak te doen. De rechter beslist dan of er sprake is van een zwaarwegend belang of niet. Een wijziging in de pensioenovereenkomst kan dus gevolgen hebben voor uw verzekering. Als uw werkgever uw pensioenovereenkomst wijzigt en een wijziging van de verzekering nodig is, dan informeert Delta Lloyd u hierover. e. Mag Delta Lloyd wijzigen? Delta Lloyd mag de voorwaarden en de premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen. Maar natuurlijk niet zo maar. Bijvoorbeeld niet bij slechte bedrijfsvoering door Delta Lloyd. Alleen bij ingrijpend gewijzigde omstandigheden waardoor Delta Lloyd de verzekerde risico's niet meer kan dekken. In de algemene voorwaarden staat hier meer over. U kunt deze opvragen bij Delta Lloyd. 5/14

6 2. REKENVOORBEELD In dit hoofdstuk geven we u een rekenvoorbeeld van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die voor u is verzekerd. Algemene gegevens Loon - Uw loon is... - Het minimumloon is Het gemaximeerde loon voor sociale verzekeringen (het WIA maximum) is (Het gemaximeerde loon voor sociale verzekeringen is het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden geheven en de WIA-uitkering, WGA of IVA wordt berekend.) - Het maximumloon voor deze verzekering wordt genoemd in het rekenvoorbeeld. Voor het gemak zijn de bedragen afgerond op hele Euro's. Hoeveel arbeidsongeschiktheidsuitkering is er bijverzekerd op de WIA Excedent polis? Voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt Delta Lloyd het met uw werkgever afgesproken dekkingspercentage van het jaarloon. Dit percentage staat in de voorbeelden. Berekening Voor de WIA Excedent verzekering met polisnummer:... In het geval van een IVA uitkering wordt het verzekerde bedrag als volgt berekend: Het dekkingspercentage is 70% van het loon. Daarvan wordt een bedrag afgetrokken. Dat is de maximale wettelijke uitkering. In het geval van een IVA uitkering is de aftrek 75% van het gemaximeerde loon voor sociale verzekeringen op jaarbasis. - 70% van... = % van het gemaximeerde loon (in ) = De verzekerde uitkering is min = per jaar. Er is geen aanvulling verzekerd in het geval van een WGA uitkering. De wijze van uitbetalen van het arbeidsongeschiktheidspensioen kunt u lezen in de algemene voorwaarden. De WIA Excedent uitkering van de verzekering met polisnummer... is gebaseerd op een verzekerd bedrag van maximaal per jaar. Voor de vaststelling van de uitkering wordt uitgegaan van de hoogte van het verzekerde bedrag zoals die geldt op 1 januari van het jaar waarin de WIA uitkering in gaat. Hoeveel arbeidsongeschiktheidsuitkering is er bijverzekerd op de WGA Gat polis? U hebt een WGA Gat als u minder dan 50% van uw resterende verdiencapaciteit benut en een WGA vervolguitkering ontvangt. Voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt Delta Lloyd 70% van het jaarloon (tot het gemaximeerde jaarloon voor sociale verzekeringen) en trekt daar 70% van het wettelijk minimumloon op jaarbasis van af. Van dit bedrag krijgt u het percentage dat overeenkomt met de uitkeringsklasse waarin u door het UWV bent ingedeeld. 6/14

7 Vervolg Uw Pensioenstartbrief Berekening Het verzekerde bedrag wordt als volgt berekend; - Het loon bedraagt meer dan het gemaximeerde loon en wordt daarom tot het maximum meegenomen (in ). - 70% van het (gemaximeerde) loon = % van het minimumloon ( ) = minus = De verzekerde arbeidsongeschiktheidsuitkering is dan bij een mate van arbeidsongeschiktheid van; 65 tot 80% : 72,5% van = per jaar; 55 tot 65% : 60% van = per jaar; 45 tot 55% : 50% van = per jaar; 35 tot 45% : 40% van = per jaar. Bij 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen uitkering uit deze polis omdat uw wettelijke uitkering minimaal 70% van het (gemaximeerde) loon bedraagt. De wijze van uitbetalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u lezen in de algemene voorwaarden. 7/14

8 3. WAT GEBEURT ER ALS ER IETS VERANDERT IN UW PERSOONLIJKE SITUATIE? Ieders levensloop is verschillend. De een trouwt, krijgt kinderen en werkt tot zijn pensioen. De ander gaat scheiden of raakt arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er in zo'n geval met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende dingen die in uw leven kunnen gebeuren en wat daarvan de gevolgen zijn voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. In hoofdstuk 5 leest u in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. a. Huwelijkse staat en familierechtelijke relaties Het hebben of krijgen van een partner, het hebben of krijgen van kinderen, maar ook echtscheiding of het beëindigen van een relatie of het overlijden van een partner hebben allemaal geen gevolg voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierin verschilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering van bijvoorbeeld een ouderdomspensioen. b. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? Het kan zijn dat u tijdens de arbeidsovereenkomst met uw werkgever langdurig ziek wordt. Volgens de wet krijgt u de eerste twee jaar uw loon geheel of gedeeltelijk doorbetaald zolang de arbeidsovereenkomst bestaat. Daarna komt u eventueel in aanmerking voor een WIA uitkering. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Is er voor u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid verzekerd? En wordt u tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever arbeidsongeschikt? Dan keert Delta Lloyd arbeidsongeschiktheidspensioen uit als u daar volgend de voorwaarden recht op hebt. Delta Lloyd moet dan wel gemeld zijn dat u voor de WIA bent gekeurd en hoe het UWV uw arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld. De uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA-keuring. Daalt uw WIA-arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan daalt de uitkering die Delta Lloyd betaalt. Stijgt uw WIA-arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan stijgt ook de uitkering die Delta Lloyd betaalt. Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? Dan blijft Delta Lloyd de uitkering of een deel daarvan betalen zolang u daar recht op hebt. Hierover leest u meer in paragraaf 4d. Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt u in de algemene voorwaarden. Delta Lloyd keert niet uit bij arbeidsongeschiktheid In bepaalde gevallen keert Delta Lloyd niet uit. Ook geeft zij dan geen vrijstelling van premiebetaling. Bijvoorbeeld als u al arbeidsongeschikt was op het moment dat de pensioenovereenkomst inging. Of als u arbeidsongeschikt was toen u werd verzekerd. Of als u arbeidsongeschikt wordt door een atoomramp of oorlog. Meer informatie hierover vindt u in de algemene voorwaarden. c. Wat gebeurt er als u met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd? In uw pensioenovereenkomst is de AOW-leeftijd met een maximum van 67 jaar de vaste pensioenleeftijd. Als u met pensioen gaat vervalt de arbeidsongeschiktheidsuitkering. 8/14

9 Vervolg Uw Pensioenstartbrief d. Wat gebeurt er als u eerder of later met pensioen wilt? Gaat u eerder dan op de eindleeftijd met pensioen? Dan vervalt uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Gaat u minder werken? Of gaat u gedeeltelijk eerder met pensioen? U leeft dan van uw deeltijdloon en een deel van uw ouderdomspensioen. Dan vervalt de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering gedeeltelijk. Is de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingegaan? Dan kunt u een uitkering krijgen zolang u een WIA-uitkering ontvangt. Gaat u later met pensioen? Dan vervalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als u de eindleeftijd heeft bereikt. e. Wat gebeurt er als u overlijdt? Dan vervalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. 9/14

10 4. WAT GEBEURT ER ALS ER IETS VERANDERT IN UW WERKSITUATIE? Tijdens uw dienstverband kan uw werksituatie veranderen. U kunt bijvoorbeeld meer of minder gaan werken, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In dit hoofdstuk leest u wat hiervan de gevolgen zijn voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. In hoofdstuk 5 staat in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. Wat gebeurt er met het door u verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen als: a. u met verlof gaat? b. u meer of minder gaat verdienen? c. uw werkgever stopt met zijn onderneming of (bijna) failliet gaat? d. u uit dienst gaat? a. Wat gebeurt er met de arbeidsongeschiktheidverzekering als u met verlof gaat? Als u met langdurig verlof gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat hangt af van het soort verlof. Zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof Als u met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof gaat, dan betaalt uw werkgever de premie gewoon door. Als uw loon wordt doorbetaald dan wordt ook gewoon de eventuele werknemersbijdrage ingehouden. Dan blijft het arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Andere vormen van verlof Bij andere vormen van langdurig verlof, zoals een sabbatical is er geen dekking voor arbeidsongeschiktheid in de periode dat u verlof neemt. b. Wat gebeurt er met de arbeidsongeschiktheidverzekering als u meer of minder gaat verdienen? Gaat u meer verdienen? Omdat u een hoger loon krijgt of omdat u meer gaat werken? Dan verzekert uw werkgever voor u meer arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt dan een hogere premie betaald. De premie hangt namelijk af van uw loon. De loonsverhoging en de hieraan gekoppelde verhoging van de premie worden niet direct verwerkt. Dit doet Delta Lloyd jaarlijks op 1 januari van het jaar dat erop volgt. Als uw loonstijging per 1 januari ingaat, dan wordt deze direct verwerkt. Minder werken of verdienen Gaat u minder werken of verdienen? Dan geldt hetzelfde als wanneer u meer gaat werken (zie hiervoor). Alleen dan tegenovergesteld. Uw werkgever verzekert minder uitkering. Er wordt dan een lagere premie betaald. 10/14

11 Vervolg Uw Pensioenstartbrief c. Wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidverzekering als uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt? Gaat het financieel slecht met uw werkgever? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Betalingsvoorbehoud Uw werkgever mag de betaling van de premie stoppen als deze betaling kan leiden tot faillissement van het bedrijf. Uw werkgever kan de premiebetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten. Tijdelijk of permanent. Betaalt uw werkgever uw loon wel gewoon door? Dan gaat de inhouding van uw eventuele werknemersbijdrage ook door. Uw werkgever moet uw bijdrage betalen aan Delta Lloyd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft een tijd verzekerd. Zie daarvoor 'Permanente stopzetting premiebetaling'. Zet uw werkgever de premiebetaling geheel of gedeeltelijk stop? Dan brengt Delta Lloyd u direct schriftelijk op de hoogte. Als het nodig is, krijgt u een aangepaste startbrief. Permanente stopzetting premiebetaling Betaalt uw werkgever u geen loon meer? Dan stopt de premiebetaling en hiermee uw verzekering van arbeidsongeschiktheidsverzekering. d. Wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidverzekering als u uit dienst gaat? Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? Dan wordt er geen premie meer betaald. Het is niet mogelijk om deze premie zelfstandig te gaan betalen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt dus op. Is het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingegaan voor de uitdiensttreding? Dan wordt er uitgekeerd zolang u daar volgens de voorwaarden recht op hebt. Wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid na uitdiensttreding kan gevolgen hebben voor uw uitkering. De arbeidsongeschiktheidsuitkering van de WIA Excedent verzekering zal stijgen als de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA stijgt. De arbeidsongeschiktheidsuitkering van de WGA Gat verzekering zal stijgen als de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA stijgt. De uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering daalt als de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA daalt. 11/14

12 5. HOE REGELT U WAT? In dit hoofdstuk gaan we in op wat u moet doen als er dingen veranderen in uw persoonlijke situatie of werksituatie. a. Wanneer hoeft u niets te doen? U hoeft niets te doen als u door een loonstijging in aanmerking komt voor verzekering. Uw werkgever verzekert het arbeidsongeschiktheidspensioen zodra uw loon hiervoor hoog genoeg is. Hij meldt u hiervoor aan bij Delta Lloyd. Als gevolg daarvan hebt u deze startbrief ontvangen. b. Wanneer moet u actie ondernemen? U moet actie ondernemen als: - uw loon hoog genoeg is en u geen (volledige) opgave van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt van Delta Lloyd. - uw werkgever een toezegging heeft gedaan en u geen (volledige) opgave van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt van Delta Lloyd. U kunt dan het beste contact opnemen met uw werkgever. - voor u een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verzekerd en u tijdens de arbeidsovereenkomst met uw werkgever tussen 35% of meer arbeidsongeschikt bent geworden en geen uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt. U kunt dan het beste contact opnemen met Delta Lloyd. 12/14

13 Vervolg Uw Pensioenstartbrief 6. WILT U MEER WETEN? Hebt u na het lezen van deze startbrief vragen? Wilt u meer informatie? Of hebt u een klacht over uw pensioenuitvoerder? Hieronder leest u bij wie u terecht kunt. a. Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder: Delta Lloyd Schadeverzekering NV Postbus BA AMSTERDAM Telefoon: Fax: U kunt bij Delta Lloyd bijvoorbeeld de volgende informatie opvragen: - het pensioenreglement (de algemene voorwaarden); - berekeningen van het arbeidsongeschiktheidspensioen; - het jaarverslag en de jaarrekening van Delta Lloyd. b. Wilt u algemene verzekeringsinformatie of advies? Wilt u informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het algemeen? Dan kunt u hierover het beste contact opnemen met uw financieel adviseur. c. Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder? Hebt u een klacht over uw pensioenuitvoerder Delta Lloyd? Dan kunt u deze voorleggen aan: De directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV Postbus BA AMSTERDAM Komt u er met Delta Lloyd niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Daaronder vallen de Ombudsman Verzekeringen en de Geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op: Behandelen Delta Lloyd en het Klachteninstituut uw klacht niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u natuurlijk altijd naar de rechter. 13/14

14 UW PENSIOENOVEREENKOMST IN HET KORT - Op grond van de pensioenovereenkomst met uw werkgever is een arbeidsongeschiktheidsuitkering verzekerd. - Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is een uitkeringsovereenkomst. - Delta Lloyd voert de pensioenovereenkomst uit. Wat wordt er verzekerd? Uw pensioenovereenkomst regelt een aanvullend inkomen voor u voor het geval u arbeidsongeschikt wordt. Uitdiensttreding of pensionering Bij uitdiensttreding of pensionering vervalt de verzekering. Premie Voor de verzekering betaalt uw werkgever premie. Hij kan een deel van deze premie of de hele premie inhouden op uw loon. Koopkracht Uw werkgever heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering verzekerd met een klimmende uitkering. Dit betekent dat voor de volgende verzekering(en) een ingegane uitkering jaarlijks zal stijgen met: - WIA Excedent verzekering met polisnummer met polisnummer... 2% - WGA Gat verzekering met polisnummer... 2% Voorbehouden werkgever Uw werkgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig de pensioenovereenkomst te wijzigen. Dat kan alleen als het belang bij de wijziging groter is dan uw belang bij niet wijzigen. 14/14

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen Pensioenstartbrief Tauw Anw-hiaatpensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat is vrijwillig pensioen? c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen?

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a Wat is pensioen? 5 b Wat heeft uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Pensioenstartbrief 2015

Pensioenstartbrief 2015 Pensioenstartbrief 2015 1 Inhoudsopgave p. Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw

Pensioenstartbrief. Tauw Pensioenstartbrief Tauw Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? d. Hoe wordt

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2 Pensioenbrochure Blad Inhoud 1 0 Aanvulling op de startbrief. 2 1. Aanvullende informatie op Pensioenregeling 2005. 3 a. Wie worden er in de pensioenregeling opgenomen. 3 b. Welke pensioenen zijn onderdeel

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent ALGEMENE VOORWAARDEN Individuele WIA Werknemerverszekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.36 D INHOUD ARTIKEL 1 WAT VOOR VERZEKERING IS DIT? 1 Over de verzekering 2 Uw bedenktijd

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 2015 Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Aanvulling van partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari 2015 gelden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie