Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen"

Transcriptie

1 Pensioenstartbrief Tauw Anw-hiaatpensioen

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat is vrijwillig pensioen? c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? d. Hoeveel pensioen krijgt uw partner? e. Wat kost het pensioen u? f. Kan uw partner met het pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? g. Wat kan uw partner wel en niet doen met het pensioen? h. Wat mag uw werkgever wijzigen? i. Wat mag Delta Lloyd wijzigen? 2 Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? Wat gebeurt er als u: a. (nog) geen partner hebt? b. een partner hebt of krijgt? c. gaat scheiden? d. uw geregistreerd partnerschap beëindigt? e. gaat scheiden van tafel en bed? f. uw huwelijk ontbindt na een scheiding van tafel en bed? g. uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? h. arbeidsongeschikt wordt? i. met pensioen gaat? j. alleen achterblijft? k. overlijdt? 3 Wat gebeurt er met het pensioen als er iets verandert in uw werksituatie? Wat gebeurt er met het pensioen als: a. u met verlof gaat? b. u meer gaat verdienen? c. u meer of minder gaat werken? d. uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt? e. u uit dienst gaat? 4 Hoe regelt u wat? Hoe regelt u uw pensioenzaken als u uit elkaar gaat en een samenlevingsovereenkomst hebt? 5 Wilt u meer weten? Wilt u: a. meer informatie over uw pensioenovereenkomst? b. algemene pensioeninformatie of advies? c. een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder? Uw pensioenovereenkomst in het kort

3 Leeswijzer Tauw Group bv of Tauw bv (hierna uw werkgever genoemd) heeft met u een pensioenovereenkomst voor vrijwillig pensioen gesloten. Delta Lloyd voert deze overeenkomst uit. In deze Pensioenstartbrief staat alles wat u over uw pensioenovereenkomst voor vrijwillig pensioen moet weten. In gewone taal', want Delta Lloyd vindt het belangrijk u goed en duidelijk te informeren. Inhoud In hoofdstuk 1 leest u wat uw pensioenovereenkomst inhoudt. Wat uw werkgever voor u heeft geregeld. En wat u zelf moet regelen. Ook leggen we begrippen uit die u verderop in deze Pensioenstartbrief vaker tegenkomt. Uw persoonlijke situatie of uw werksituatie kan veranderen. U kunt bijvoorbeeld scheiden, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In hoofdstuk 2 en 3 leest u wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen. Wat u precies moet doen als er iets verandert in uw situatie, leest u in hoofdstuk 4. Hebt u een vraag of een klacht? Of wilt u advies? In hoofdstuk 5 leest u waar u hiervoor terecht kunt. Aan het eind van deze Pensioenstartbrief vindt u een samenvatting van uw pensioenovereenkomst. Leesadvies Wij adviseren u hoofdstuk 1 direct te lezen. Dit hoofdstuk bevat de basisinformatie over uw pensioenovereenkomst. In hoofdstuk 2, 3 en 4 leest u wat er met het vrijwillig pensioen gebeurt als er iets verandert in uw situatie. En wat u dan moet doen. Hiervan hoeft u niet direct alles te lezen. U hoeft alleen de onderwerpen te lezen die voor u van belang zijn. Zo bent u in een kwartier tijd op de hoogte van uw pensioenovereenkomst. Wilt u alleen de hoofdlijnen van uw pensioenovereenkomst weten? Lees dan de samenvatting aan het eind. Als u alleen deze samenvatting leest, mist u wel belangrijke informatie. Pensioenreglement In deze Pensioenstartbrief staat de belangrijkste informatie over uw pensioenovereenkomst. Naast de Pensioenstartbrief is er nog een pensioenreglement. Hierin staat aanvullende informatie in meer juridische taal. Dit reglement kunt u opvragen bij Delta Lloyd. Het pensioenreglement kunt u ook vinden op de website tauw.enmijnpensioen.nl. Uniform Pensioenoverzicht Eén keer per jaar krijgt u van Delta Lloyd ook een Uniform Pensioenoverzicht. Hierin staat precies weergegeven hoeveel vrijwillig pensioen voor u is verzekerd. Doorgeven van wijzigingen Het is belangrijk dat uw pensioenovereenkomst aansluit op uw persoonlijke situatie. Daarom vragen wij u om alle belangrijke wijzigingen direct door te geven aan uw werkgever. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of gaat scheiden. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw

4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? In dit hoofdstuk geven we uitleg over uw pensioenovereenkomst voor vrijwillig pensioen. Wat is pensioen eigenlijk en hoe ziet uw pensioenovereenkomst er precies uit? En, wat kunt u zelf regelen en wat staat vast? Op deze pensioenen is het pensioenreglement van toepassing. a. Wat is pensioen? Pensioen is inkomen. Inkomen dat u krijgt. Of inkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. b. Wat is vrijwillig pensioen? Vrijwillig pensioen is inkomen waarmee u uw basis pensioenovereenkomst kunt uitbreiden. Vrijwillig pensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden voordat u met pensioen gaat. c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? Uw werkgever heeft met u een pensioenovereenkomst gesloten voor vrijwillig pensioen. Deze overeenkomst voor vrijwillig pensioen loopt naast uw basis pensioenovereenkomst. Met de basis pensioenovereenkomst bent u verzekerd van ouderdomspensioen en partnerpensioen. Wilt u zeker weten dat uw partner niets tekort komt als u overlijdt voordat u met pensioen gaat? Dan kunt u uw basis pensioenovereenkomst uitbreiden met Anw-hiaatpensioen. Als u het vrijwillige pensioen wenst, dan zal uw werkgever hiervoor een verzekering afsluiten bij Delta Lloyd. Wat dit pensioen inhoudt, leest u hieronder. Anw-hiaatpensioen Anw-hiaatpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Voordat u met pensioen bent gegaan dus. Anw-hiaatpensioen is een vast bedrag. De uitkering van Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner 65 wordt of eerder overlijdt. Dit pensioen is bedoeld als aanvulling op een eventueel partnerpensioen of een eventuele Anw-uitkering. Het is ook interessant als uw partner géén partnerpensioen of Anw-uitkering zal krijgen. Of geen volledige Anw-uitkering. Het Anw-hiaatpensioen staat los van de Anw-uitkering. Uw partner krijgt het Anw-hiaatpensioen van Delta Lloyd ook als hij of zij een Anw-uitkering van de overheid krijgt. En uw partner krijgt de Anw-uitkering van de overheid ook als hij of zij een Anw-hiaatpensioen van Delta Lloyd krijgt. Anw-uitkering Als u overlijdt en uw partner is jonger dan 65 jaar, dan kan hij of zij recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet geboren zijn vóór 1 januari 1950 op het moment dat u overlijdt óf voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn óf kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. De Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Of uw partner de maximale uitkering krijgt, hangt ook af van zijn of haar inkomen. Een eventueel partnerpensioen heeft geen invloed op de hoogte van een Anw-uitkering. Voor meer informatie over de Anw kunt u terecht op Partner Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Is dat niet het geval? Dan moet u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. Dat moet u aantonen met een samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld én met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit dit uittreksel moet blijken dat u tenminste zes maanden samenwoont op één adres. Verder mag u allebei niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met iemand anders hebben. Uw (groot)vader, (groot)moeder, broer, zus of kind kan niet uw partner zijn. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

5 Let op! Het Anw-hiaatpensioen is een risicoverzekering. - Uw partner kan Anw-hiaatpensioen krijgen als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. - Overlijdt u na uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan keert Delta Lloyd niets uit. Ook al is dit voordat u met pensioen bent gegaan. De verzekering stopt namelijk op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever. Delta Lloyd keert soms geen of minder pensioen uit Er zijn situaties waarbij Delta Lloyd niet of minder Anw-hiaatpensioen uitkeert. Bijvoorbeeld in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid door terrorisme of een oorlog. Of in geval van overlijden in het eerste jaar van uw huwelijk door een ziekte waarvan te verwachten viel dat u zou overlijden. Of bij overlijden binnen het eerste jaar van de verzekering als u al ziek was of arbeidsongeschikt en ten gevolge daarvan overlijdt. Alle gevallen waarbij Delta Lloyd niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij Delta Lloyd. d. Hoeveel pensioen krijgt uw partner? De pensioenovereenkomst heeft als karakter een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de hoogte van het pensioen vaststaat voordat het ingaat. Het verzekerde Anw-hiaatpensioen is gelijk aan de maximale Anw-uitkering zonder kinderen, inclusief vakantietoeslag. Voor het jaar 2010 bedraagt het verzekerd bedrag ,-. e. Wat kost het pensioen u? U betaalt de volledige premie. De premie wordt ingehouden op uw salaris en door Tauw afgedragen aan Delta Lloyd. f. Kan uw partner met het Anw-hiaatpensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Uw werkgever verleent geen toeslagen op het ingegane Anw-hiaatpensioen om prijsstijgingen te compenseren, ook al wordt door de inflatie alles wel duurder. g. Wat kunt u wel en niet doen met het pensioen? U kunt niet vrij beschikken over het pensioen dat u binnen uw pensioenovereenkomst opbouwt. U kunt het niet afkopen, als onderpand gebruiken (behalve aan de Belastingdienst bij emigratie) of aan een ander geven. Ook uw partner kan dat niet. Uw nabestaande kan wel aan Delta Lloyd toestemming geven om het pensioen aan iemand anders uit te keren. Die toestemming kan uw nabestaande ook weer intrekken. h. Wat mag uw werkgever wijzigen? Uw werkgever kan de pensioenovereenkomst wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. Uw werkgever kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Wijzigt uw werkgever het Anw-hiaatpensioen en bent u het niet eens met de reden? Dan kunt u aan een rechter verzoeken om een uitspraak te doen. De rechter beslist dan of er sprake is van een zwaarwegend belang of niet. Een wijziging in de pensioenovereenkomst kan gevolgen hebben voor het vrijwillige Anw-hiaatpensioen. Als uw werkgever uw pensioenovereenkomst wijzigt, dan informeert Delta Lloyd u hierover. Het kan zijn dat de belastingdienst of de belastingrechter vindt dat de pensioenovereenkomst niet aan de belastingwet voldoet. Als daar niets meer tegen gedaan kan worden, dan kan uw werkgever de Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

6 pensioenovereenkomst aanpassen, zodat die wel aan de belastingwet voldoet. Dat kan met terugwerkende kracht. i. Wat mag Delta Lloyd wijzigen? Delta Lloyd mag de voorwaarden van de pensioenen aanpassen. Dit mag Delta Lloyd niet zomaar doen, maar alleen bij rampen waardoor Delta Lloyd geen risico s meer kan dekken. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

7 2 Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? Ieders levensloop is verschillend. De een trouwt, krijgt kinderen en werkt tot z n 65 e. De ander gaat scheiden of raakt arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er in zo n geval met het Anw-hiaatpensioen? In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende dingen die in uw leven kunnen gebeuren en wat daarvan de gevolgen zijn voor het Anwhiaatpensioen. In hoofdstuk 4 leest u in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. Wat gebeurt er als u: a. (nog) geen partner hebt? b. een partner hebt of krijgt? c. gaat scheiden? d. uw geregistreerd partnerschap beëindigt? e. gaat scheiden van tafel en bed? f. uw huwelijk ontbindt na een scheiding van tafel en bed? g. uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? h. arbeidsongeschikt wordt? i.. met pensioen gaat? j.. alleen achterblijft? k. overlijdt? a. Wat gebeurt er als u (nog) geen partner hebt? Als u geen partner hebt, kunt u geen Anw-hiaatpensioen verzekeren. Dat is ook niet nodig. b. Wat gebeurt er als u een partner hebt of krijgt? Als u een partner hebt, kunt u zich tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever aanmelden voor Anwhiaatpensioen. Kijk hiervoor in hoofdstuk 4. Let op! Het Anw-hiaatpensioen is een risico-verzekering. Dit houdt in dat Delta Lloyd alleen pensioen uitkeert aan uw partner als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever stopt de verzekering namelijk. c. Wat gebeurt er als u gaat scheiden? Gaan u en uw partner scheiden? En heeft u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Dan vervalt het verzekerde Anw-hiaatpensioen. Delta Lloyd stuurt u hiervan een aangepaste opgave. Krijgt u een nieuwe partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan kunt u zich weer aanmelden voor vrijwillig Anwhiaatpensioen. d. Wat gebeurt er als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt? Beëindigen u en uw partner uw geregistreerd partnerschap? En hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Dan geldt hetzelfde als bij echtscheiding: het verzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt. Kijk voor de uitleg hiervoor bij Wat gebeurt er als u gaat scheiden?. Beëindigen u en uw partner het geregistreerd partnerschap om met elkaar te trouwen? Dan heeft de beëindiging van het geregistreerd partnerschap de hiervoor genoemde gevolgen niet. e. Wat gebeurt er als u gaat scheiden van tafel en bed? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Scheiding van tafel en bed heeft geen gevolgen voor het verzekerde Anw-hiaatpensioen. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

8 f. Wat gebeurt er als u uw huwelijk ontbindt na scheiding van tafel en bed? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? En ontbindt u uw huwelijk na een scheiding van tafel en bed, dan geldt hetzelfde als bij echtscheiding: het verzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt. Kijk voor de uitleg hiervoor bij Wat gebeurt er als u gaat scheiden?. g. Wat gebeurt er als u uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? En beëindigen u en uw partner uw samenlevingsovereenkomst, dan geldt hetzelfde als bij echtscheiding: het verzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt. Kijk voor de uitleg hiervoor bij Wat gebeurt er als u gaat scheiden?. h. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? En wordt u tijdens de arbeidsovereenkomst met uw werkgever langdurig ziek? Dan gebeuren er twee dingen: - De verzekering van het Anw-hiaatpensioen blijft de eerste twee jaar gewoon in stand. - Daarna kan Delta Lloyd op grond van vrijstelling van premiebetaling de premiebetaling (deels) overnemen. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen gaat door Volgens de wet krijgt u meestal de eerste twee jaar uw salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald zolang de arbeidsovereenkomst bestaat. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen blijft dan in stand. Uw inkomenssituatie en uw pensioensituatie veranderen pas als u van het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIAuitkering) krijgt. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Wordt u tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever arbeidsongeschikt? En krijgt u tijdens deze arbeidsovereenkomst recht op een WIA-uitkering? En is het een WIA-uitkering die hoort bij een arbeidsongeschiktheid van tenminste 35%? Dan geeft Delta Lloyd (deels) vrijstelling van premiebetaling. Delta Lloyd neemt de premiebetaling dan (deels) van uw werkgever over. En de verzekering van het Anwhiaatpensioen blijft (deels) in stand. Deze voorziening zit standaard in uw pensioenovereenkomst en treedt automatisch in werking als u arbeidsongeschikt wordt. Delta Lloyd moet dan wel weten dat u tijdens de arbeidsovereenkomst recht hebt gekregen op een WIA-uitkering. De vrijstelling is deels afhankelijk van uw WIA-uitkering. Daalt uw WIA-uitkering? Dan daalt de premie die Delta Lloyd betaalt Stijgt uw WIA-uitkering? Dan stijgt ook de premie die Delta Lloyd betaalt Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? Dan blijft Delta Lloyd de premie of een deel daarvan betalen zolang u een WIA-uitkering krijgt. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen blijft dan geheel of deels in stand. De premie of het deel daarvan zal alleen niet meer stijgen als de WIA-uitkering stijgt. Meer informatie over vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid vindt u in het pensioenreglement. Delta Lloyd geeft geen vrijstelling van premiebetaling In bepaalde gevallen geeft Delta Lloyd geen vrijstelling van premiebetaling. Bijvoorbeeld als u al arbeidsongeschikt was op het moment dat deze pensioenovereenkomst inging. Of als u arbeidsongeschikt wordt door oorlog of terrorisme. Meer informatie hierover staat in het pensioenreglement. Let op! - Vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit houdt in dat Delta Lloyd alleen premie vrijstelt als u tijdens de verzekering arbeidsongeschikt wordt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Op het moment dat u uit dienst gaat stopt de risicoverzekering namelijk. i. Wat gebeurt er als u met pensioen gaat? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? 65 jaar is uw vaste pensioenleeftijd. Als u met pensioen gaat, dan Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

9 vervalt het Anw-hiaatpensioen. j. Wat gebeurt er als u alleen achterblijft? Hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? En overlijdt uw partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan gebeurt het volgende: Het verzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt. Delta Lloyd stuurt u hiervan een aangepaste opgave. Krijgt u een nieuwe partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan kunt u zich weer aanmelden voor vrijwillig Anw-hiaatpensioen. k. Wat gebeurt er als u overlijdt? Overlijdt u tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan gebeurt het volgende: - Uw werkgever stopt met premie betalen. - Is er op dat moment nog steeds Anw-hiaatpensioen verzekerd? Dan krijgt uw partner Anw-hiaatpensioen tot zijn of haar 65 e. Bij eerder overlijden van uw partner stopt het Anw-hiaatpensioen. Delta Lloyd keert geen of minder pensioen uit Er zijn situaties waarin Delta Lloyd geen of minder of Anw-hiaatpensioen uitkeert. Bijvoorbeeld als u overlijdt in het eerste jaar na uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ingang van uw samenlevingsovereenkomst. Of als u overlijdt door terrorisme of oorlog. Alle gevallen waarbij Delta Lloyd niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij Delta Lloyd opvragen. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

10 3 Wat gebeurt er met het pensioen als er iets verandert in uw werksituatie? Tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever kan uw werksituatie veranderen. U kunt bijvoorbeeld meer of minder gaan werken, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In dit hoofdstuk leest u wat hiervan de gevolgen zijn voor het Anw-hiaatpensioen voor uw partner. In hoofdstuk 4 staat in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. Wat gebeurt er met het Anw-hiaatpensioen als: a. u met verlof gaat? b. u meer gaat verdienen? c. u meer of minder gaat werken? d. uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt? e. u uit dienst gaat? a. Wat gebeurt er met het pensioen als u met verlof gaat? Gaat u met verlof? En hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Dan kan dit gevolgen hebben voor de verzekering van het Anw-pensioen. Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof Gaat u met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof? Dan betaalt uw werkgever de premie voor het pensioen gewoon door. Uw verlof heeft dus geen invloed op het Anw-hiaatpensioen. Andere vormen van verlof Bij langdurig verlof van maximaal 18 maanden houdt Delta Lloyd het Anw-hiaatpensioen in stand. De premie hiervoor kan Delta Lloyd bij uw werkgever in rekening brengen. b. Wat gebeurt er met het pensioen als u meer gaat verdienen? Gaat u meer verdienen? Dan heeft dit geen invloed op het verzekerde Anw-hiaatpensioen. Er wordt namelijk een vast bedrag verzekerd. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw salaris. c. Wat gebeurt er met het pensioen als u meer of minder gaat werken? Meer of minder werken heeft geen gevolgen voor het Anw-hiaatpensioen. Er wordt namelijk een vast bedrag verzekerd. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw salaris. d. Wat gebeurt er met het pensioen als uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt? Gaat het financieel slecht met uw werkgever? En hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Dan kan dit gevolgen hebben voor de verzekering van het Anw-hiaatpensioen. Betaalt uw werkgever uw salaris gewoon door? Dan gaat de inhouding van uw werknemersbijdrage ook door. Uw werkgever moet uw bijdrage betalen aan Delta Lloyd. Het Anw-hiaatpensioen blijft dan verzekerd. Voorzover dat kan met uw bijdrage. Zet uw werkgever de premiebetaling geheel of gedeeltelijk stop? Dan brengt Delta Lloyd u direct schriftelijk op de hoogte. Als het nodig is, krijgt u een aangepaste startbrief. Betaalt uw werkgever uw eigen bijdrage niet? Dan stopt de premiebetaling. Delta Lloyd houdt het Anwhiaatpensioen nog een aantal maanden in stand. Delta Lloyd informeert u hier natuurlijk over. Na deze maanden handelt Delta Lloyd net zoals wanneer u uit dienst bent getreden. De gevolgen hiervan leest u hieronder. e. Wat gebeurt er met het pensioen als u uit dienst gaat? Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? En hebt u Anw-hiaatpensioen laten verzekeren? Dan betaalt uw werkgever vanaf dat moment geen premie meer. Het is niet mogelijk om deze premie zelfstandig te gaan betalen. Het Anw-hiaatpensioen komt te vervallen als u uit dienst gaat. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

11 Aansluitend WW-uitkering Krijgt u aansluitend op het einde van uw arbeidsovereenkomst in 2008 of later een WW-uitkering? Delta Lloyd berekent het Anw-hiaatpensioen dan op basis van de dienstjaren die u hebt doorgebracht bij uw werkgever. De premies voor het Anw-hiaatpensioen kan Delta Lloyd bij u in rekening brengen. Het Anw-hiaatpensioen vervalt als uw WW-uitkering vervalt. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

12 4 Hoe regelt u wat? In dit hoofdstuk gaan we in op wat u moet doen als er dingen veranderen in uw persoonlijke situatie. Wanneer moet u actie ondernemen? U moet actie ondernemen als u Anw-hiaatpensioen hebt laten verzekeren en u en uw partner een samenlevingsovereenkomst hebben en uit elkaar gaan. Hoe regelt u uw pensioenzaken als u uit elkaar gaat en een samenlevingsovereenkomst hebt? Is er Anw-hiaatpensioen verzekerd en beëindigen u en uw partner uw samenlevingsovereenkomst? Geef dit dan door aan Delta Lloyd via het wijzigingsformulier. Dit kunt u bij uw werkgever krijgen. Delta Lloyd krijgt deze informatie namelijk niet automatisch door. Beëindiging van uw samenlevingsovereenkomst heeft dezelfde gevolgen voor het Anw-hiaatpensioen als echtscheiding. U kunt dit lezen in hoofdstuk 2. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

13 5 Wilt u meer weten? Hebt u na het lezen van deze Pensioenstartbrief vragen? Wilt u meer informatie? Of hebt u een klacht over Delta Lloyd? Hieronder leest u bij wie u terecht kunt. a. Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? Neem dan contact op met: Delta Lloyd Levensverzekering NV Postbus BA Amsterdam Telefoon: Fax: Website: U kunt bij Delta Lloyd bijvoorbeeld de volgende informatie opvragen: - het pensioenreglement - jaarverslag en -rekening b. Wilt u algemene pensioeninformatie of advies? Wilt u informatie over pensioen in het algemeen? Dan kunt u hierover het beste contact opnemen met uw financieel adviseur. c. Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder? Hebt u een klacht over Delta Lloyd? Dan kunt u deze voorleggen aan: De directie van Delta Lloyd Levensverzekering NV Postbus BA Amsterdam Komt u er met Delta Lloyd niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag telefoon: , (niet voor indiening van klachten) internet: Behandelen Delta Lloyd en de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening uw klacht niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de Rechtbank Amsterdam, sectie kanton. Kijk voor meer informatie op: Wilt u een klacht indienen bij de Rechtbank? Dan kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw advocaat, uw rechtsbijstandverzekeraar of de griffier van de Rechtbank. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

14 Uw overeenkomst voor vrijwillig pensioen in het kort Uw overeenkomst voor vrijwillig pensioen is een uitkeringsovereenkomst. Delta Lloyd voert uw overeenkomst voor vrijwillig pensioen uit. In uw overeenkomst voor vrijwillig pensioen kunt u vrijwillig pensioen laten verzekeren. Pensioenverzekering U kunt uw basis pensioenovereenkomst aanvullen met Anw-hiaatpensioen. Als u dit wenst, zal uw werkgever hiervoor een verzekering afsluiten bij Delta Lloyd. Werknemersbijdrage U betaalt de volledige premie. De premie wordt ingehouden op uw salaris en door Tauw afgedragen aan Delta Lloyd. Hoeveel pensioen krijgt uw partner? Als u overlijdt, krijgt uw partner het voor u verzekerde pensioen. Hoeveel dit is, ziet u op uw uniform pensioenoverzicht. Het Anw-hiaatpensioen is gelijk aan de maximale Anw-uitkering zonder kinderen, inclusief vakantietoeslag. Uitdiensttreding of pensionering Gaat u uit dienst bij uw werkgever of gaat u met pensioen? Dan vervalt het Anw-hiaatpensioen. Kan uw partner met het pensioen in de toekomst nog evenveel kopen Uw werkgever verleent geen toeslagen op het ingegane Anw-hiaatpensioen om prijsstijgingen te compenseren, ook al wordt door de inflatie alles wel duurder. Voorbehoud werkgever Uw werkgever kan de overeenkomst voor vrijwillig pensioen wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. Uw werkgever kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de overeenkomst voor vrijwillig pensioen. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Startbrief Anw-hiaat facultatief Tauw Group bv

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen?

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Syngenta Crop Protection B.V.

Pensioenstartbrief. Syngenta Crop Protection B.V. Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen? 4 b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 4 c Hoe wordt uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a Wat is pensioen? 5 b Wat heeft uw

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Bayer B.V.

Pensioenstartbrief Bayer B.V. Pensioenstartbrief Bayer B.V. Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? d. Wat

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw

Pensioenstartbrief. Tauw Pensioenstartbrief Tauw Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? d. Hoe wordt

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Syngenta Treasury N.V. Basisregeling

Pensioenstartbrief. Syngenta Treasury N.V. Basisregeling Pensioenstartbrief Syngenta Treasury N.V. Basisregeling Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a Wat is pensioen? 5 b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c Hoe wordt

Nadere informatie

Pensioenstartbrief 2015

Pensioenstartbrief 2015 Pensioenstartbrief 2015 1 Inhoudsopgave p. Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2 Pensioenbrochure Blad Inhoud 1 0 Aanvulling op de startbrief. 2 1. Aanvullende informatie op Pensioenregeling 2005. 3 a. Wie worden er in de pensioenregeling opgenomen. 3 b. Welke pensioenen zijn onderdeel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 2015 Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Collectieve Anw-Hiaatverzekering Een nabestaandenpensioenverzekering voor uw partner Uitgave: mei 2017

Collectieve Anw-Hiaatverzekering Een nabestaandenpensioenverzekering voor uw partner Uitgave: mei 2017 Collectieve Anw-Hiaatverzekering Een nabestaandenpensioenverzekering voor uw partner Uitgave: mei 2017 Elips Life AG, kantoor Amstelveen, Startbaan 8, 1185 XR Amstelveen; KvK: 51782987; Hoofdkantoor Elips

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

DATUM Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling

DATUM Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling 15.04.2015 Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a Wat is pensioen? b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief

Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief Inhoud 1 DE VRIJWILLIGE ANW-HIAATPENSIOENREGELING BIJ UW WERKGEVER... 2 Wijziging van de pensioenregeling... 2 Reglement... 2 2 OPNAME IN DE ANW-HIAAT

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V. Pensioenreglement AEGON DB Abonnement Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft en hoe de hoogte

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt 5 U gaat met pensioen 6

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Voorlopige versie. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw. Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015.

Voorlopige versie. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw. Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015. Voorlopige versie Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015.1 (RSC opbouw) Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2014.2 (RSC risico) Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief

Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief Omschrijving van het ANW-hiaatpensioen Startbrief Inhoud 1 DE VRIJWILLIGE ANW-HIAATPENSIOENREGELING BIJ UW WERKGEVER... 2 Wijziging van de pensioenregeling... 2 Reglement... 2 2 OPNAME IN DE ANW-HIAAT

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de chemie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6 Uw pensioenregeling Uw pensioenregeling Deze brochure is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze brochure is bedoeld om uw pensioen uit te leggen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Nabestaandenoverbruggingspensioen Over de vrijwillige aanvulling op uw nabestaandenpensioen. Avebe Pensioen : wel of niet meedoen? : extra financiële zekerheid voor nabestaanden Bij het wel of niet meedoen met het van Avebe staat één vraag

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie