Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

2 Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan 8 Basis Aanvullend Extra Dekking minder dan 35% arbeidsongeschiktheid Voordelen voor uw werknemer 13 Offerte-/aanvraagproces 14 Overige informatie 15 2

3 De kracht van OHRA Bij OHRA draait alles om de klant. De klant die zijn financiële zaken voor zijn werknemers direct regelt. De tevreden klant. Want tevreden klanten leiden tot goede resultaten. Zo simpel is het. Aan ons dus de taak om u vandaag nog beter te helpen dan gisteren. Waarmee? Niet met toeters en bellen, maar met eenvoud en duidelijkheid. Duidelijke taal, begrijpelijke producten, efficiënte processen en supersnelle service. Zodat u niet te veel betaalt en direct wordt geholpen. Bij OHRA weet u waar u aan toe bent. Wanneer? Altijd natuurlijk! Maar vooral op de momenten dat u ons het hardst nodig heeft, zijn wij er als geen ander. Hoe doen we dat? We zijn nuchter in taalgebruik, attent in onze dienstverlening en zijn gedreven om het steeds beter te doen. Dat maakt ons merk al meer dan 85 jaar sterk en betrouwbaar. Dat is de kracht van OHRA! 3

4 Waarom verzekeren bij OHRA? U hebt als werkgever het beste voor met uw werknemers. Ook op het gebied van werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden wordt van u als werkgever veel verwacht. Werk en privé in balans, zelfontplooiing en ontwikkeling van uw werknemers zijn zeer belangrijk. Toch lopen uw werknemers nog een flink financieel risico bij arbeidsongeschiktheid. Het OHRA Inkomensgarantieplan helpt uw werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor uw werknemers een geruststellende gedachte. Om de financiële risico s inzichtelijk te maken vindt u in deze brochure naast het wettelijke kader ook de impact die ziekte en arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers kan hebben. De toegevoegde waarde van het OHRA Inkomensgarantieplan op de wettelijke regelingen en een aanvulling vanuit het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). 4

5 Wettelijke regelingen Als werkgever bent u de eerste twee jaren van ziekte of arbeidsongeschiktheid wettelijk verplicht om het loon van uw werknemers door te betalen. Na deze twee jaren kan uw werknemer bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terugvallen op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit twee regelingen: Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) IVA Bij volledige (80-100% arbeidsongeschiktheid) en duurzame (geen kans op herstel binnen 5 jaar) arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer een IVA uitkering van 75%. Deze uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende gemaximeerde salaris voor sociale verzekeringen * (in 2014: ,-). * het door de overheid gemaximeerde salaris als grondslag voor premieheffing en sociale uitkeringen. 5

6 WGA Uw werknemer komt in aanmerking voor een WGA-uitkering als deze niet duurzaam of niet volledig arbeidsongeschikt is. Uw werknemer moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Eerst wordt een WGA Loongerelateerde uitkering verstrekt op basis van het verschil tussen het laatstverdiende inkomen (voordat uw werknemer arbeidsongeschikt werd) en het nieuwe inkomen (dat uw werknemer nog verdient bij arbeidsongeschiktheid). De WGA Loongerelateerde uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70%. Deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De uitkering is maximaal 38 maanden. Uw werknemer moet ook de laatste 36 weken voor ziek worden minimaal 26 weken hebben gewerkt. Na de WGA Loongerelateerde uitkering beoordeelt het UWV of de werknemer minimaal de helft verdient van wat hij nog kan verdienen. Uw werknemer krijgt een WGA Loonaanvullinguitkering van 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon minus het bedrag van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit (wat uw werknemer nog zou kunnen verdienen) als minimaal voor de helft van de resterende verdiencapaciteit inkomen wordt verdiend. 6

7 Voorbeeld Stel: u verdiende voordat u 50% arbeidsongeschikt werd ,- per jaar. U weet ondanks uw beperkingen ,- te verdienen. Het UWV verstrekt u een WGA Loonaanvullingsuitkering van: , ,- x 70% = ,-. Uw totale inkomen is dan: salaris ,- + WGA Loonaanvullingsuitkering ,- = ,-. Dat is 85% van uw oude inkomen. In de WGA wordt werken beloond. Maar werk is niet altijd beschikbaar. Als uw werknemer na de loongerelateerde periode niet de helft verdient van het salaris dat volgens het UWV kan worden verdiend dan volgt er geen WGA loonaanvullinguitkering. In dit geval zal een WGA vervolguitkering worden verstrekt. Deze vervolguitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon (in ,-). Hieronder kunt u zien wat de WGA Vervolguitkering is bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage van het minimumloon 35-45% 28% 5.391, % 35% 6.739, % 42% 8.086, % 50,75% 9.771,- Jaarbedrag 2014 WGA-vervolguitkering 7

8 Het OHRA Inkomensgarantieplan OHRA biedt het inkomensgarantieplan om het inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen. Bovenop de WIA uitkering ontvangt uw werknemer in bepaalde gevallen een aanvulling vanuit het AAOP (ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen). Het OHRA Inkomensgarantieplan biedt vier dekkingsvarianten. U bepaalt zelf welke variant het beste bij uw werknemers past. Uiteraard informeert OHRA u graag over de verschillende mogelijkheden. Kies het OHRA Inkomensgarantieplan dat bij u past Basis (35% 80%). Aanvullend (80% 100%). Extra (35% - 100%). Dekking minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Het inkomensgarantieplan Basis en Aanvullend zijn afzonderlijk af te sluiten. Bij combinatie van deze twee dekkingen vormen zij samen het inkomensgarantieplan Extra. Samen met deze dekkingen kunt u ook de dekking minder dan 35% arbeidsongeschiktheid afsluiten. U kunt dus het Inkomensgarantieplan kiezen dat het beste bij uw werknemers past. 8 OHRA Inkomensgarantieplan Basis Vooral bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het risico op inkomensverlies groot. In het ergste geval ontvangt uw werknemer een uitkering die onder het minimumloon ligt. Het OHRA Inkomensgarantieplan Basis biedt uw werknemer de zekerheid dat het inkomen minimaal 70% van het laatstverdiende inkomen is.

9 Uw werknemer ontvangt minimaal 80% van het laatstverdiende inkomen als minimaal 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut. De uitkering bedraagt nooit meer dan ,- per werknemer per jaar. De uitkering loopt door tot de overeengekomen eindleeftijd of AOW-leeftijd met een maximum van 67 jaar en sluit aan op de WGA en de aanvulling vanuit het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). Voorbeeld Stel: u bent 38 jaar en heeft 15 jaar als onderwijzeres op een school gewerkt. Als gevolg van een auto-ongeval in 2013 raakt u gedeeltelijk (voor 70%) arbeidsongeschikt en komt u in de WGA. U verdiende ,- per jaar. Voor het gedeelte dat u nog kan werken, kunt u geen werk vinden. Hieronder ziet u welke gevolgen dat heeft voor uw inkomen zonder het OHRA Inkomensgarantieplan en de zekerheid die u heeft met het OHRA Inkomensgarantieplan Basis. 100% 70% 1 e ziektejaar* 2 e ziektejaar* WGA Loongerelateerde uitkering OHRA Inkomensgarantie Plan Basis ,- Aanvulling AAOP OHRA Inkomensgarantieplan Basis , , , , ,- WGA vervolguitkering 9.771,- 0 tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 22 maanden 10 jaar Tot eindleeftijd** * Dit kan per CAO verschillen ** Of tot AOW-leeftijd met een maximum van 67 jaar 9

10 OHRA Inkomensgarantieplan Aanvullend Het OHRA Inkomensgarantieplan Aanvullend keert bij volledige arbeidsongeschiktheid 10% van het jaarsalaris uit. Deze uitkering komt bovenop de uitkering die uw werknemer van het UWV ontvangt en de uitkering van het AAOP. Hiermee heeft uw werknemer extra financiële zekerheid. 100% 80% 70% OHRA InkomensgarantiePlan Aanvullend 5.000,- 1 e ziektejaar* ,- 2 e ziektejaar* ,- IVA uitkering ,- 0 tot 1 jaar 1 tot 2 jaar tot eindleeftijd** * Dit kan per CAO verschillen ** of tot AOW-leeftijd met een maximum van 67 jaar OHRA Inkomensgarantieplan Extra Dit is de meest uitgebreide dekking, die de voordelen combineert van het OHRA Inkomensgarantieplan Basis en het OHRA Inkomensgarantieplan Aanvullend. De uitkering bedraagt nooit meer dan ,- per werknemer per jaar. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft uw werknemer de zekerheid van minimaal 70% van het laatstverdiende inkomen. De werknemer ontvangt minimaal 80% van het laatstverdiende inkomen wanneer tenminste 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer een extra aanvulling van 10% van het laatstverdiende 10 jaarsalaris.

11 Voorbeeld Stel: U bent directeur van een school, 54 jaar en u raakt volledig arbeidsongeschikt (80-100%). U komt na de keuring door UWV in de IVA terecht. U verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd ,-. Hieronder ziet u welke gevolgen dat heeft voor uw inkomen zonder het OHRA Inkomensgarantieplan en de zekerheid die u heeft met het OHRA Inkomensgarantieplan Aanvullend. 100% 80% 70% 1 e ziektejaar* ,- 2 e ziektejaar* ,- OHRA 1.250,- WGA Loongerelateerde uitkering ,- OHRA Inkomensgarantieplan ,- WGA Loonaanvullingsuitkering ,- Werken ,- 0 tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 34 maanden Tot eindleeftijd** * Dit kan per CAO verschillen ** Of tot AOW-leeftijd met een maximum van 67 jaar 11

12 Dekking minder dan 35% arbeidsongeschiktheid U kunt bij de dekking Basis of Aanvullend of de combinatie hiervan (Extra) kiezen voor een dekking die een uitkering biedt als het UWV uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt beoordeelt. Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, komt uw werknemer niet in de WIA en krijgt hij/zij vanuit de WIA geen uitkering. Uw werknemer kan te maken krijgen met inkomensverlies. Bij inkomensverlies ontvangt uw werknemer van OHRA gedurende maximaal 10 jaar een aanvulling van maximaal 80% van het inkomensverlies. Voorwaarde is wel dat uw werknemer werkt voor het gedeelte dat men nog kan werken. Voorbeeld Stel: u bent 40 jaar en parttime onderwijsassistent. U verdient ,- per jaar. U wordt ziek. Na twee jaar ziekte volgt de WIA keuring door het UWV en wordt u 25% arbeidsongeschikt bevonden. U heeft hierdoor geen recht op een WIA-uitkering. Uw werkgever past het arbeidscontract in uren aan waardoor u niet uw oorspronkelijke salaris van ,- kunt verdienen. U verdient maar ,-. U heeft een inkomensverlies van 5.000,- per jaar. Met de dekking van minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt 80% van het inkomensverlies gecompenseerd. U ontvangt voor maximaal 10 jaar een uitkering van 4.000,- per jaar. 12

13 Voordelen voor uw werknemer Hulp bij revalidatie en woonhuisaanpassing / verhuizing (maximaal 2.500,-) Recht op een eenmalige bonus als uw werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid werk vindt (minimaal 2.500,- en maximaal 5.000,-) Als uw werknemer overlijdt als gevolg van een ongeval ontvangen de nabestaande een uitkering van ,- Premievrijstelling bij recht op een WIA-uitkering Aantrekkelijke en fiscaal aftrekbare premies. De uitkering wordt belast als inkomen. 13

14 Offerte-/aanvraagproces Offerteverzoeken Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt een offerte van ons ontvangen? Of heeft u vragen over wat dit nu concreet voor u en uw werknemers betekent? Neem dan contact op met een accountcoördinator Inkomen van OHRA. Telefoonnummer (020) of stuur een naar: Klachten Wij doen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Bent u toch niet helemaal tevreden? Laat het ons weten! Wilt u een klacht indienen? Leg uw klacht dan voor aan uw contactpersoon. Komt u met de contactpersoon of zijn leidinggevende niet uit, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie van OHRA. Als uw klacht niet naar tevredenheid door OHRA is afgehandeld, dan kunt u uw klacht natuurlijk ook voorleggen aan de rechter. Heeft uw werknemer een klacht die niet naar tevredenheid door OHRA is afgehandeld dan kan hij die kosteloos voorleggen aan het klachteninstituut: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag 14

15 Overige informatie Registratie OHRA Inkomensverzekeringen is een handelsnaam van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. en gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD, Postbus 40000, 6803GA te Arnhem. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. is gevestigd aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam (KvK Amsterdam nummer ) en staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer en heeft een vergunning van De Nederlandse Bank N.V. om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. Meer informatie? Een accountcoördinator van OHRA helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer (020) (van maandag t/m vrijdag van tot uur). Of stuur een naar Aan deze brochure alleen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige dekking verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en OHRA Inkomensverzekeringen, handelsnaam van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., KvK Amsterdam

16 IV Voor meer informatie bel (020)

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers Generali Pensioen Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin Generali Pensioen P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers I n h o u ds o p g av e Waarom pensioen? Waarom pensioen

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering De Amersfoortse De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland Toon goed werkgeverschap Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering Toon goed werkgeverschap Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie