Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?"

Transcriptie

1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet er niet aan denken dat je arbeidsongeschikt wordt. Stel je voor dat je toch ziek wordt en voor langere tijd niet kunt werken. Een vervelende situatie, die ook financiële gevolgen heeft. Als je ziek wordt Gelukkig betaalt je werkgever je loon de eerste 2 jaar grotendeels door als je meewerkt aan je herstel. In de eerste 2 jaar van je ziekte ga je samen met je werkgever aan de slag om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Lukt het niet om volledig aan het werk te gaan binnen 2 jaar, dan krijg je te maken met een arts en arbeidsdeskundige van UWV. Als je langer dan 2 jaar ziek bent Je kunt dan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) te maken krijgen. Deze wet heeft vooral forse financiële gevolgen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. En daarbij geen werk hebt voor het gedeelte dat je zou kunnen werken (restverdiencapaciteit). Ben je bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt en niet in staat om voor de overige 50% salaris te verdienen? Zonder een aanvullende verzekering zakt je inkomen dan naar het bijstandsniveau. Bij WIA staat werken naar vermogen centraal. Het gaat erom wat je nog wel kunt. De WIA kent drie situaties: Inhoud: - Als je ziek wordt - Als je langer dan 2 jaar ziek bent - De Grafimedia aanvullingsverzekeringen - Rekenvoorbeeld 1 + grafische weergave - Rekenvoorbeeld 2 + grafische weergave - Voor wie geldt de regeling? Voor wie niet? - Premie - Automatische deelname - Veelgestelde vragen - Belangrijke begrippen Situatie 1. Volledig (80% of meer) en blijvend (duurzaam) arbeidsongeschikt Je ontvangt een uitkering via de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze situatie lijkt blijvend. Je uitkering is 75% van je laatstverdiende bruto jaarsalaris. Dat bruto jaarsalaris heeft als maximum de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is in ,- De WIA-loongrens en het minimumloon worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Je vindt ze op: Situatie 2a. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 35% en 80%). Situatie 2b. Of volledig (80% of meer) maar niet blijvend (duurzaam) Je ontvangt dan eerst een loongerelateerde uitkering via de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Loongerelateerde uitkering Deze uitkering is maximaal 70% van je laatstverdiende loon. Voor dat loon geldt wel een maximum, namelijk de WIA-loongrens. Je ontvangt deze uitkering minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Hoe lang je deze uitkering krijgt is afhankelijk van je arbeidsverleden. Na de loongerelateerde uitkering, ontvang je de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering. 1/7

2 Loonaanvullingsuitkering Wanneer je in staat bent om minstens 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit te verdienen, ontvang je de loonaanvullinguitkering. Deze is gemaximeerd op 70% van de WIAloongrens. Vervolguitkering Als je niet in staat bent minstens 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit te verdienen, ontvang je de vervolguitkering. Deze is gebaseerd op een percentage van het wettelijk minimumloon. Je inkomen zakt hierdoor naar het bijstandsniveau. Situatie 3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Je ontvangt geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Samen met je werkgever ga je op zoek naar een passende functie, binnen of buiten je organisatie. De Grafimedia WIA aanvullingsverzekeringen bij Centraal Beheer Binnen de grafische sector bestaan aanvullende verzekeringen, om het verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Deze verzekeringen zijn zo opgezet, dat werken loont. Dat betekent dat je een extra hoge vergoeding ontvangt, als het je lukt om je restverdiencapaciteit te benutten. Het gaat om de volgende verzekeringen: De Grafimedia WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Biedt de 1e 10 jaar van arbeidsongeschiktheid: Een aanvulling op het inkomen tot 65% van het laatstverdiende loon. Een aanvulling tot 75% als je je restverdiencapaciteit voldoende benut. Een extra uitkering van 5% als je volledig (80% - 100%) maar niet blijvend arbeidsongeschikt bent. De Grafimedia WGA Hiaatverzekering Biedt na 10 jaar van arbeidsongeschiktheid: Een aanvulling op de vervolguitkering van UWV. Dit tot je AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar). Deze aanvulling is afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid. De Grafimedia Werkgevers Compensatieverzekering Biedt je werkgever maximaal 5 jaar een vergoeding als je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt. Hij ontvangt de vergoeding elke maand. Dit geld kan hij gebruiken voor bijvoorbeeld jouw re-integratie, (om)scholing of een aanvulling op je inkomen. Rekenvoorbeeld 1: Hans Hans wordt ziek en na 2 jaar arbeidsongeschikt. Het lukt hem niet om 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit te benutten. Hieronder zie je wat dit betekent voor zijn inkomen in de eerste periode, en in de jaren daarna. 2/7

3 Leeftijd Hans: 42 jaar Bruto jaarsalaris: ,- Mate van arbeidsongeschiktheid: 50% Restverdiencapaciteit ,- Benutte restverdiencapaciteit: 5.000,- (= 33,3%) Inkomen uit arbeid: 0,- Wettelijk minimumloon: ,- De wettelijke Loongerelateerde uitkering duurt voor Hans 24 maanden en is: De eerste 2 maanden ( / ) x 75% ,- Daarna 22 maanden ( / ) x 70% ,- Zijn totale inkomen is: De eerste 2 maanden ( ) ,- Daarna 22 maanden ( ) ,- Dit is 75% van het laatstverdiende loon Na 24 maanden krijgt hij de wettelijke Vervolguitkering: Dat is het minimumloon ( x 50%) x 70% 7.000,- Zonder aanvulling uit de verzekering is zijn totale inkomen ( ) ,- Dit is 40% van het laatstverdiende loon Aanvulling via de Grafimedia WGA Hiaatverzekering Uitgebreid: Deze verzekering vult het inkomen van Hans aan tot 65% van het laatstverdiende loon (het maximale loon is de WIA-loongrens). Dit geldt nog 8 jaar, namelijk maximaal 10 jaar min de eerste 24 maanden loongerelateerde uitkering. De vervolguitkering van UWV 7.000,- Centraal Beheer keert uit ( / ) x 65% = / ,- Hans verdient zelf nog 5.000,- + Het totale inkomen van Hans is dan ,- Dit is ca. 71% van het laatstverdiende loon Aanvulling via de Grafimedia WGA Hiaatverzekering: Na 10 jaar vult deze verzekering van Centraal Beheer aan tot 70% van het laatstverdiende loon (tot maximaal de WIA-loongrens). En dat vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage: De vervolguitkering van UWV 7.000,- Centraal Beheer keert uit ( x 50%) x 70% = / ,- Hans verdient zelf nog 5.000,- + Het totale inkomen van Hans is dan ,- Dit is ca. 52% van het laatstverdiende loon 3/7

4 Rekenvoorbeeld 1: Grafische weergave Rekenvoorbeeld 2: Yvonne Yvonne wordt ziek en na 2 jaar arbeidsongeschikt. Het lukt haar om 50% of meer van haar restverdiencapaciteit te benutten. Hieronder zie je wat dit betekent voor haar inkomen in de eerste periode, en in de jaren daarna. Leeftijd Yvonne: 42 jaar Bruto jaarsalaris: ,- Mate van arbeidsongeschiktheid: 50% Restverdiencapaciteit: ,- Benutte restcapaciteit (50% of meer): ,- (dit is 100%) Inkomen uit arbeid: 0,- Wettelijk minimumloon: ,- De wettelijke Loongerelateerde uitkering duurt voor Yvonne 24 maanden en is: De eerste 2 maanden ( / ) x 75% ,- Daarna 22 maanden ( / ) x 70% ,- Zonder aanvulling vanuit de verzekering is haar totale inkomen: De eerste 2 maanden ( ) ,- Daarna 22 maanden ( ) ,- Dit is 85% van het laatstverdiende loon 4/7

5 Na 24 maanden krijgt zij de wettelijke loonaanvullingsuitkering: Dat is ( / ) x 70% ,- Zonder aanvulling uit de verzekering is haar totale inkomen ( ) ,- Dit is 85% van het laatstverdiende loon Aanvulling via de Grafimedia WGA Hiaatverzekering Uitgebreid: Deze verzekering vult het inkomen van Yvonne de eerste 10 jaar aan tot 75% van het laatstverdiende loon (met als maximum de WIA-loongrens). 75% van het laatstverdiende maximale loon ,- De 70% WGA-uitkering van UWV ,- -/- Centraal Beheer keert uit 750,- Het totale inkomen van Yvonne is ( ) ,- Dit is 87,5% van het laatstverdiende loon. Aanvulling via de Grafimedia WGA Hiaatverzekering: Na 10 jaar ontvangt Yvonne geen aanvullende vergoeding. Het totale inkomen van Yvonne is dan ,- Dit is 85% van het laatstverdiende loon. Rekenvoorbeeld 2. Grafische weergave 5/7

6 Voor wie geldt de regeling? Voor wie niet? Je bent in dienst bij een werkgever in de Grafimedia branche. Je bent op of vanaf 1 januari 2015 volledig arbeidsgeschikt. Je bent 16 jaar of ouder. Je hebt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op het moment dat je ziek wordt, heeft je werkgever heeft deze Grafimedia WIA aanvullende verzekeringen gesloten bij Centraal Beheer. De verzekering geldt niet voor jou als je nu: Volledig arbeidsongeschikt bent (80-100% met een WGA of IVA uitkering). Een WAO uitkering ontvangt. Nog 2 jaar moeten werken voordat je de AOW-leeftijd bereikt. Premie De premie voor deze verzekeringen worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de vakbonden, de werkgeversvertegenwoordiging en Centraal Beheer. Het premiepercentage mag je werkgever inhouden op je bruto inkomen tot de WIA loongrens. Door inhouding op je bruto inkomen wordt de premie geheven vóór aftrek van loonbelasting. De netto premie valt daardoor lager uit. Informeer bij je werkgever wat jouw premie is voor de verzekeringen. Automatische deelname Voor deelname aan deze verzekering hoef je niets te doen: je bent automatisch verzekerd. Veelgestelde vragen 1. Wat verstaan we onder jouw bruto jaarsalaris? Jouw bruto jaarsalaris is het loon waarover loonheffing wordt ingehouden door de Belastingdienst (uniform loonbegrip) 2. Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben? Een arts in dienst bij UWV stelt na 2 jaar ziekte de beperkingen vast. Daarna stelt de arbeidsdeskundige van UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. De aanvullingen uit de Grafimedia WGA Hiaatverzekeringen zijn altijd gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid die UWV vaststelt. 3. Word ik medisch beoordeeld bij aanmelding voor de regeling? Wanneer je meedoet bij de start van de regeling hoef je geen medische vragen te beantwoorden. Je wordt door je werkgever automatisch aangemeld. 4. Ik ben nu ziek, en dan? Ben je op dit moment ziek, dan moet je eerst 28 dagen weer volledig gewerkt hebben. Daarna meldt je werkgever je alsnog aan voor deze verzekering. 6/7

7 5. Ik ben al gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Kan ik mij nu verzekeren voor deze verzekeringen? Ja, je kunt je verzekeren voor het deel dat je arbeidsgeschikt bent. Je werkgever neemt hierover contact op met Centraal Beheer. Het kan namelijk zijn dat je al verzekerd bent op een eerdere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo voorkom je dat je dubbel verzekerd bent. 6. Is deelname zinvol als ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heb? Ja, ook als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, loop je hetzelfde risico om arbeidsongeschikt te worden en daardoor inkomen te verliezen. Ga je ziek uit dienst, en krijg je binnen 2 jaar een wettelijke WIA uitkering? Dan ben je voor deze arbeidsongeschiktheid nog wel verzekerd via deze verzekering. 7. Als ik nu niet wil deelnemen en later wel, kan dat? Teken je een afstandsverklaring en wil je later alsnog deelnemen? Dat kan. Dan krijg je het verzoek om een medische vragenlijst in te vullen. Bij de beoordeling hiervan kan deelname geweigerd worden op medische gronden. 8. Ik ga uit dienst. Kan ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voortzetten? Nee, deze verzekering is een collectieve afspraak tussen je werkgever en Centraal Beheer. Na beëindiging van het dienstverband vervalt het recht op deze verzekering(en). Ga je ziek uit dienst, en krijg je binnen 2 jaar een wettelijke WIA uitkering? Dan ben je voor deze arbeidsongeschiktheid nog wel verzekerd via deze verzekering. Belangrijke begrippen Restverdiencapaciteit Het percentage dat een arbeidsongeschikte werknemer nog kan werken en inkomen kan verdienen. Dit stelt UWV vast. Meer weten over de WIA? Of over begrippen in deze tekst? Kijk op: UWV WIA IVA WGA WIA-loongrens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt onder andere voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals de WW, WIA en Ziektewet). UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Onder deze wet vallen de IVA en de WGA. Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het Sociale Verzekeringsloon waarover premies voor sociale verzekeringen worden geheven. Voor het berekenen van de WGA en IVA uitkeringen is er een bovengrens. Deze grens heet de WIA-loongrens. Deze is in 2015: ,- Disclaimer De tekst is met veel zorg gemaakt. Echter, aan de inhoud kun je geen rechten ontlenen. Neem bij onduidelijkheid contact op met je werkgever. 7/7

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen We zorgen ervoor dat u goed zit Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie