Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever"

Transcriptie

1 Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever

2 Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4 Welke uitkering krijgen mijn werknemers? 5 Welke keuzes kan ik maken? 6 Wat is de premie en looptijd van de verzekering? 10 Hoe worden mijn werknemers geïnformeerd? 12 Delta Lloyd helpt u 13

3 Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven U bent werkgever van een MKB bedrijf. U wilt ondernemen. Uw werknemers zijn hiervoor belangrijk. Maar zij kunnen ziek of arbeidsongeschikt worden. En dit kan een grote financiële impact hebben op uw bedrijf. Maar ook op het inkomen van uw werknemer. Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan kan zijn inkomen na het tweede ziektejaar fors dalen. De uitkering die hij dan krijgt van de overheid of vanuit zijn pensioenfonds is niet altijd genoeg om zijn uitgaven te kunnen blijven doen. De kans bestaat dat hij terugvalt tot bijstandsniveau. In deze brochure leggen wij uit: hoe u het inkomen van werknemers kan aanvullen bij arbeidsongeschiktheid; wat de voordelen zijn van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering; welke uitkering werknemers krijgen; welke keuzes er zijn; wat de premie en looptijd is van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering; hoe wij werknemers informeren; en tot slot gaan wij in op hoe wij u en uw werknemer ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. U kiest zelf welke verzekering of combinatie van verzekeringen u afsluit. De verzekeringen en de communicatie naar uw werknemers zijn eenvoudig in te regelen. Zo hebt u minimale inspanning en houden wij het begrijpelijk en vooral betaalbaar. En ook belangrijk, wij kunnen u helpen als er een grote kans is dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Welke werknemers zijn verzekerd? Al uw werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Maar u kunt uw werknemers ook laten kiezen of ze meeverzekerd willen worden. Om verzekerd te kunnen worden moeten de werknemers verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Werknemers die al arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat zijn niet verzekerd. Waarvoor is deze verzekering? Met een Delta Lloyd collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer aanvullen. U biedt uw werknemers daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde en u kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw CAO. 3

4 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? Voordelen voor uw bedrijf Goed werkgeverschap U verzekert uw werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. U kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw CAO. Premiestabiliteit Kiest u voor een contracttermijn van drie of twee jaar in plaats van een jaar? Dan staat uw premiepercentage voor deze periode vast. Wij passen uw premiepercentage pas aan op het moment dat uw contracttermijn afloopt. Ondersteuning bij re-integratie U krijgt ondersteuning en advies bij re-integratie als er een grote kans is op arbeidsongeschiktheid. Wordt een werknemer arbeidsongeschikt.? Dan blijven wij hem volgen. Ook kunnen wij financieel bijdragen aan de kosten van re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld. Persoonlijk communicatie naar uw werknemers Wij zorgen voor persoonlijke communicatie naar uw werknemers zodat zij begrijpen wat er voor ze verzekerd is. 12,5 procent korting bij volledige deelname Doen al uw werknemers mee aan de verzekering? Dan ontvangt u 12,5 procent korting op de premie. Aangekondigd premiepercentage Wij laten u voor 1 oktober weten wat uw premiepercentage voor de volgende contractperiode wordt. U weet dus altijd vooraf hoeveel procent u op het loon van uw werknemers kunt inhouden. Voordelen voor uw werknemers Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Werknemers hebben meer financiële zekerheid als ze arbeidsongeschikt worden. Ze hoeven zich dan minder zorgen te maken over hoe ze hun uitgaven kunnen blijven doen. Collectief voordeel Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Maar dit is vaak veel duurder dan collectief verzekeren. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie. Geen medische selectie Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Maar ze mogen niet arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat. Werknemers met een hoog salaris ook verzekerd Wij verzekeren ook werknemers met hogere salarissen. Vooral bij deze werknemers kan de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid zeer fors zijn. Wij verzekeren een maximale uitkering (verzekerd bedrag) van euro per jaar. Maar ook hogere bedragen zijn soms mogelijk. Als u daarom vraagt bekijken wij de mogelijkheden. Ondersteuning bij re-integratie De werknemer krijgt ondersteuning en advies bij re-integratie als er een grote kans is dat hij arbeidsongeschiktheid raakt. Wordt hij arbeidsongeschikt? Ook dan blijven wij hem ondersteunen. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is. 4

5 Welke uitkering krijgen mijn werknemers? WIA-uitkering Is een werknemer twee jaar ziek? Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). UWV beoordeelt volgens deze wet of een zieke werknemer een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is. Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering? Dan is de hoogte afhankelijk van hoeveel hij nog kan verdienen met werken. Zo krijgt een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die niet werkt of onvoldoende werkt een zeer lage uitkering. Daarnaast is een WIA-uitkering gemaximeerd. Dat wil zeggen dat er een maximumgrens zit aan het loon waarover een WIA-uitkering wordt berekend (het maximum dagloon). Verdient een werknemer veel meer dan dit maximum ( euro bruto op jaarbasis in 2015)? Dan krijgt hij geen hogere WIA-uitkering. Pensioen/CAO regelingen In sommige gevallen vult de pensioenregeling voor uw werknemers het inkomensverlies gedeeltelijk aan. En in sommige gevallen zijn hierover in de CAO afspraken gemaakt. Wij adviseren u de pensioenregeling voor uw werknemers en/of uw CAO hierover te raadplegen. Delta Lloyd uitkering Is uw werknemer arbeidsongeschikt? En heeft hij recht op een uitkering? Dan vullen wij zijn inkomen aan. Wanneer hij een uitkering van ons krijgt en de precieze hoogte van de uitkering is afhankelijk van de keuzes die u maakt. Ook het loon van uw werknemer en zijn percentage arbeidsongeschiktheid bepalen de uitkering. Hoe betaalt Delta Lloyd de uitkering? Heeft uw werknemer recht op een uitkering uit de verzekering? Dan vragen wij hem aan wie wij de uitkering moeten overmaken. Er zijn twee mogelijkheden: Betalen wij de uitkering rechtstreeks aan de werknemer? Dan betalen wij maandelijks een netto bedrag achteraf. Wij zorgen voor de afdracht aan de belastingdienst. Betalen wij de uitkering aan u (de werkgever)? Dan betalen wij maandelijks een bruto bedrag achteraf. U draagt dan zelf zorg voor de afdracht aan de belastingdienst. Wanneer krijgen mijn werknemers geen uitkering? Een werknemer krijgt geen uitkering als: hij een afstandsverklaring heeft getekend; zijn arbeidsongeschiktheidssituatie is veranderd waardoor hij geen recht meer heeft op een uitkering; hij al arbeidsongeschikt is op het moment dat de verzekering ingaat; hij de eindleeftijd of maximale duur van de uitkering heeft bereikt. Ook krijgt uw werknemer geen uitkering als u de premie niet hebt betaald of fraudeert. Verder gelden er een aantal algemene uitsluitingen, bijvoorbeeld bij schade door oorlog, gewelddadige demonstraties en atoomkernreacties. Lees hierover meer in de polisvoorwaarden. Wat als een werknemer in of uit dienst gaat? Neemt u een nieuwe werknemer aan? Of gaat een werknemer uit dienst? Dan moet u dat binnen dertig dagen aan ons doorgeven. Nieuwe werknemers kunnen alleen deelnemen als ze volledig arbeidsgeschikt zijn. 5

6 Welke keuzes kan ik maken? Kies uw verzekering(en) U kiest zelf welke verzekering of combinatie van verzekeringen u afsluit. Hieronder lichten wij elke verzekering toe. Collectieve WGA Gat verzekering: aanvulling tot 70 procent van het verzekerd inkomen Is uw werknemer tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt en verdient hij minder dan 50 procent van wat hij volgens UWV nog kan verdienen (zijn restverdiencapaciteit)? Dan krijgt hij vanuit de WIA de lage WGA-vervolguitkering. Deze uitkering is slechts een percentage van het minimum loon. Met de collectieve WGA Gat verzekering vult u de WGA-vervolguitkering aan. Wij vullen aan tot maximaal 70 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Maar alleen voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Er is wel een maximum aan de hoogte van het inkomen waarover we de uitkering berekenen. Dit is euro bruto op jaarbasis in Dit is het maximum dagloon op jaarbasis. Collectieve WGA Gat Plus verzekering: aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerd inkomen Is uw werknemer tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt? Dan vult de Collectieve WGA Gat Plus verzekering het inkomen aan tot 70 procent van het inkomen dat een werknemer verdiende voordat hij ziek in de WIA kwam. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer nog inkomen verdient met zijn restverdiencapaciteit. We houden dus geen rekening met het percentage arbeidsongeschiktheid zoals bij de collectieve WGA Gat verzekering. Wel geldt er net als bij de collectieve WGA Gat verzekering dat het inkomen waarover de uitkering wordt berekend is gemaximeerd op het maximum dagloon ( euro bruto op jaarbasis in 2015). Prikkel tot werken De verzekering biedt een extra prikkel tot werken. Verdient de werknemer 50 procent of meer van zijn restverdiencapaciteit? Dan ontvangt hij een uitkering met een aanvulling tot 75 procent van zijn laatstverdiende loon tot het maximum dagloon. U kunt de collectieve WGA Gat Plus verzekering niet in combinatie met de collectieve WGA Gat verzekering aanvragen omdat de dekkingen overlappen. Collectieve WIA Excedentverzekering: uitkering boven het maximum dagloon Werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon krijgen geen uitkering over het deel dat zij meer verdienen. Zij kunnen daardoor fors minder gaan verdienen. Met de collectieve WIA Excedent verzekering verzekert u ook het inkomen boven het maximum dagloon tot een maximum uitkering van euro per jaar. De Excedentverzekering kent verschillende dekkingen. Standaard verzekeren wij IVA- en WGA-Excedent. Hebt u een afwijkende pensioenovereenkomst of CAO-verplichting? Dan kunt u deze dekkingen ook afzonderlijk verzekeren. 1 IVA-Excedent Met deze dekking vult u het inkomen aan van werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en vanuit de WIA een IVA-uitkering krijgen. U kunt kiezen voor een aanvulling tot 70, 75, 80 of 85 procent van het ongemaximeerde loon. De uitkering vult aan op de wettelijke IVA-uitkering. Deze bedraagt 75% van het maximum dagloon. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een werknemer krijgt een IVA-uitkering als hij meer dan 80 procent duurzaam arbeids- 6

7 ongeschikt is. Duurzaam betekent dat er geen kans is op herstel binnen vijf jaar. 2 WGA-Excedent Met deze dekking vult u het inkomen aan van werknemers die voor een deel of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn en vanuit de WIA een WGA-uitkering krijgen. U kunt kiezen voor een aanvulling tot 70, 75, 80 of 85 procent van het loon. De uitkering vult aan op de wettelijke WGA-uitkering. Deze bedraagt 70% van het maximum dagloon. De uitkering vult aan voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Een werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij 35 procent of meer en niet duurzaam arbeidsongeschikt is. 3 Dekking voor inkomens onder het maximumdagloon Deze verzekering is ook interessant voor werknemers die minder verdienen dan het maximum dagloon. U kunt met deze verzekering een aanvulling van 5 of 10 procent van het loon verzekeren. Deze dekking is alleen mogelijk in combinatie met een IVA-Excedent en/of WGA-Excedent dekking. WIA Basis Werknemersverzekering: uitkering bij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt Is uw werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering. Omdat de werknemer zijn oude werk vaak niet volledig kan hervatten, krijgt hij te maken met een lager inkomen of zelfs ontslag. Hij kan er dan flink in inkomen op achteruitgaan. De WIA Basis Werknemersverzekering vult zijn inkomen dan tijdelijk aan zodat de werknemer zich kan aanpassen aan zijn nieuwe situatie. Deze verzekering vult het inkomen aan tot een afgesproken percentage van het salaris. Maar alleen voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De verzekerde moet minimaal voor 15 procent arbeidsongeschikt zijn om een uitkering uit deze verzekering te krijgen. 7

8 U kiest zelf de hoogte van het verzekerd bedrag. U kunt kiezen voor een dekking van 70, 80, 90 of 100 procent van het loon tot een maximum bedrag van euro. De uitkering is dit percentage van het inkomen maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Kies hoe lang de uitkering duurt U kiest tot welke leeftijd uw werknemers een uitkering ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. De standaard eindleeftijd is 67. U kunt ook kiezen voor 60, 62 en 65 jaar. Bij een lagere eindleeftijd betaalt u een lagere premie. Hebt u een WIA Basis Werknemersverzekering? Dan kiest u zelf hoe lang de uitkering duurt: 3 jaar, 5 7,5 jaar of 10 jaar. Bij een duur van 10 jaar geldt dat de werknemer minimaal 50 procent van zijn restverdiencapaciteit moet benutten. Kies tussen een gelijkblijvende of stijgende uitkering U kunt ervoor kiezen om de uitkering wel of niet te laten stijgen. Dit kan nuttig zijn om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Gelijkblijvende uitkering Kiest u voor een gelijkblijvende uitkering? Dan baseren wij de uitkering op het verzekerd bedrag bij de start van de WIA-uitkering. Tijdens de arbeidsongeschiktheid verandert het bedrag niet. De uitkering blijft dan gelijk als de arbeidsongeschiktheid niet wijzigt. Stijgende uitkering Kiest u voor een stijgende uitkering? Dan stijgt de uitkering jaarlijks (afhankelijk van uw keuze) met 2 of 3 procent. Dat gebeurt voor het eerst op 1 januari volgend op de ingangsdatum van de WIA uitkering. En vervolgens elk jaar op 1 januari. Geïndexeerde uitkering collectieve WGA Gat Plus verzekering Kiest u voor een geïndexeerde uitkering? Dan stijgt het loon waarop de uitkering wordt gebaseerd jaarlijks met het percentage waarmee de overheid de WGA-uitkeringen verhoogt. De verhoging bedraagt maximaal 7 procent per jaar. Wij verhogen voor het eerst op 1 januari volgend op de ingangsdatum van de WIA uitkering. En vervolgens elk jaar op 1 januari. Kies tussen verplichte of vrijwillige (facultatieve) deelname U kunt kiezen tussen verplichte of vrijwillige (facultatieve) deelname van uw werknemers. Verplichte deelname: 12,5 procent korting op de premie Kiest u voor verplichte deelname? Dan ontvangt u een korting van 12,5 procent op de premie. Bij verplichte deelname worden alle werknemers verzekerd. Zij kunnen er niet voor kiezen om wel of niet deel te nemen. Dit geldt ook voor werknemers die gedurende de looptijd van de verzekering in dienst komen. Vrijwillige (facultatieve) deelname Vrijwillige deelname is mogelijk bij minimaal vijf deelnemers. Wel moet minimaal 70 procent van uw personeel deelnemen. Jaarlijks per 1 januari controleren wij of de minimum deelnamegraad nog steeds wordt gehaald. Als dit niet langer het geval is, hebben wij het recht om geen nieuwe deelnemers meer te accepteren. Wij kunnen de verzekering dan beëindigen nadat we de verzekerde werknemers hebben geïnformeerd. Afstandsverklaring Wil een werknemer niet deelnemen? Dan moet u binnen 30 dagen van eventuele toetreding een afstandsverklaring van de werknemer aan ons sturen. Hij kan hier eenmaal tijdens de looptijd van de verzekering op terugkomen. Wij beschouwen hem dan als spijtoptant. We beoordelen hem op basis van een gezondheidsverklaring of wij hem op dat moment alsnog kunnen meeverzekeren. 8

9 Overzicht collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dekkingen WGA Gat WGA Gat Plus WIA Excedent WIA Basis Welke werknemers zijn verzekerd? Wat verzekeren we? Welke uitkering ontvangt uw werknemer? Formule Maximaal verzekerd bedrag Hoe lang loopt de uitkering? Stijgende uitkering Loongrondslag voor berekening uitkering Arbeidsongeschiktheidspensioen Te combineren met Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Aanvulling op de wettelijke WGAvervolguitkering. Aanvulling tot 70% van het laatst verdiende loon tot maximaal het maximum dagloon. De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. 70% x (oud (gemaximeerd) loon minimumloon) x arbeidsongeschiktheidspercentage Maximum dagloon ( euro bruto op jaarbasis in 2015) Standaard tot 67 jaar. Optioneel 65 jaar. 2 of 3 procent of gelijkblijvend. Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Aanvulling op de wettelijke WGAvervolguitkering of WGA loonaanvullingsuitkering. Aanvulling minimaal 70% van het laatstverdiende loon tot maximaal het maximum dagloon. Hogere uitkering van 75% bij voldoende benutting restverdiencapaciteit. 70% x (oud (gemaximeerd) loon nieuw loon) WGA-uitkering Maximum dagloon ( euro bruto op jaarbasis in 2015) Standaard tot 67 jaar. Optioneel 65 jaar. Volgt WIA index. Werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon. Werknemers die minder verdienen kunnen ook verzekerd worden. Aanvulling inkomen boven het maximum dagloon. Optioneel aanvulling inkomen onder het maximum dagloon. Aanvulling tot 70, 75, 80 of 85 procent van het loon boven het maximum dagloon. En/of Aanvulling van 5 of 10 procent voor werknemers met een loon onder het maximum dagloon. IVA dekking Verzekerd percentage loon 75% x maximum dagloon WGA-dekking (Verzekerd percentage x oudloon 70% x maximum dagloon) x arbeidsongeschiktheidspercentage Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Aanvulling inkomen tot een gekozen verzekerd bedrag. Aanvulling tot 70, 80, 90 of 100 procent van het loon voor het percentage arbeidsongeschiktheid. Verzekerd percentage x loon x arbeidsongeschiktheidspercentage euro euro Standaard tot 67 jaar. Optioneel 65 jaar. 2 of 3 procent of gelijkblijvend. 3, 5, 7,5 of 10 jaar 2 of 3 procent of gelijkblijvend. SV-loon. SV-loon. SV-loon. SV-loon. Ja Nee Ja Ja WIA Excedent en/of WIA Basis werknemersverzekering. WIA Excedent en/of WIA Basis werknemersverzekering. WGA Gat of WGA Gat Plus verzekering en/of WIA Basis werknemersverzekering. WGA Gat of WGA Gat Plus verzekering en/of WIA Excedent verzekering. 9

10 Wat is de premie en looptijd van de verzekering? Hoe berekenen wij de premie? De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de verzekerde loonsom of het verzekerde bedrag. Wij berekenen de premie op basis van onder andere de sector van uw bedrijf en de samenstelling van uw personeelsbestand. Wanneer hoef ik geen premie meer te betalen? Krijgt uw werknemer een uitkering uit de verzekering? Dan hoeft u voor hem soms geen premie meer te betalen. Bij de collectieve WGA Gat en collectieve WIA Excedent verzekering hoeft u geen premie te betalen voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is en een uitkering ontvangt. Bij de WIA Basis Werknemersverzekering hoeft u geen premie meer te betalen als de werknemer een uitkering ontvangt. Ook hoeft u twee jaar voor het bereiken van de gekozen eindleeftijd geen premie meer te betalen. Voor de collectieve WGA Gat en collectieve WGA Gat plus verzekering is dat vier jaar. Bij de collectieve WGA Gat Plus verzekering moet u wel premie betalen als de werknemer een uitkering ontvangt. Kan mijn werknemer de premie geheel of gedeeltelijk zelf betalen? U kunt met uw werknemers afspreken dat zij de premie geheel of gedeeltelijk zelf betalen. U trekt dan de premie af van het brutoloon. Wilt u dat ook voor de collectieve WGA Gat Plus verzekering? Dan is verplichte deelname niet mogelijk. Is de premie fiscaal aftrekbaar? Neemt u de premie als werkgever geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt uw werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast. Betalingstermijn De normale betalingstermijn is twaalf maanden. Bij andere betalingstermijnen betaalt u een hogere premie: 2 procent bij 6 maanden; 3 procent bij 3 maanden; 5 procent bij 1 maand. Looptijd De eerste periode van deze verzekering is standaard drie jaar. U kunt ook kiezen voor een eerste periode van één jaar of twee jaar. Kiest u voor één jaar? Dan krijgt u een korting op de premie van 10 procent. Kiest u voor twee jaar? Dan krijgt u een korting van 5 procent. U kunt de verzekering opzeggen twee maanden voor het einde van deze eerste periode. Zegt u niet op? Dan verlengen wij uw verzekering na de eerste periode steeds voor een periode van een jaar. U kunt de verzekering vanaf dat moment op ieder tijdstip opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand. 10

11 Wanneer past Delta Lloyd de premie aan? Kiest u voor een contracttermijn van drie of twee jaar? Dan staat uw premiepercentage voor deze periode vast. Wij passen uw premiepercentage pas aan op het moment dat uw contracttermijn afloopt. Wel passen wij jaarlijks per 1 januari de verzekerde bedragen aan. Dat doen wij op basis van het werknemersbestand en de salarissen per 1 januari. Hierdoor kan de premie die u ons in euro s betaalt wel wijzigen. Wij noemen dit proces jaarlijkse aanpassing. Kiest u voor een contracttermijn van één jaar? Dan passen wij het premiepercentage en de verzekerde bedragen elk jaar aan met ingang van 1 januari. Dit percentage wordt één jaar later in rekening gebracht. Zo weet u altijd vooraf welk percentage op het loon van uw werknemers kan worden ingehouden. Stijgt het nieuwe premiepercentage met meer dan 15 procent? Dan kunt u de verzekering beëindigen. 11

12 Hoe worden mijn werknemers geïnformeerd? Pensioenwet De collectieve WGA Gat, collectieve WIA Excedent en WIA Basis Werknemers verzekeringen worden aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarmee vallen ze onder de Pensioenwet. Deze wet verplicht Delta Lloyd om werknemers te informeren over hun arbeidsongeschiktheidspensioen. Sluit u één of meerdere van deze verzekeringen? Dan sturen wij uw werknemer voor elke verzekering de volgende documenten: Startbrief. Hierin staat wat de werknemer over de verzekering moet weten. Deze brief sturen wij uiterlijk drie maanden na de ingang van de verzekering. Maar ook na indiensttreding van een nieuwe werknemer. Een jaarlijks overzicht met daarin de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wijzigingsbrief. Wijzigt de pensioenregeling? Dan sturen wij een nieuwe pensioenopgave. Beëindigingsbrief. Stopt de deelname van een werknemer aan de verzekering? Bijvoorbeeld omdat hij uit dienst gaat. Dan sturen wij hem een schriftelijke bevestiging en leggen hem uit wat er gebeurt als hij daarna arbeidsongeschikt wordt. Wat zijn uw verplichtingen? Ook als werkgever moet u zich volgens de Pensioenwet aan een aantal regels houden. U moet een nieuwe werknemer op tijd informeren of u hem wel of niet een aanbod voor deelname aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet. Wil hij deelnemen of heeft hij geen keus? Dan moet u hem binnen 30 dagen na indiensttreding aanmelden bij Delta Lloyd. Anders kunnen wij de uitkering en eventuele boetes van toezichthouders op u verhalen. Wil hij niet deelnemen en is er geen sprake van verplichte deelname? Dan moet u ons binnen 30 dagen een afstandsverkaring sturen. WGA Gat Plus verzekering De collectieve WGA Gat Plus verzekering valt niet onder de Pensioenwet. Uw verzekerde werknemers krijgen daarom geen Startbrief en een jaarlijks overzicht. Om uw werknemers te informeren kunt u gebruik maken van aanvullende communicatiemiddelen. Aanvullende communicatiemiddelen om uw werknemers te informeren Wij vinden het belangrijk dat uw werknemers weten dat ze verzekerd zijn bij arbeidsongeschiktheid. Maar ook dat ze begrijpen wat de gevolgen zijn voor hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat het dan in hun financieel belang is om nog zoveel mogelijk te werken. Daarom bieden wij uw aanvullende communicatiemiddelen zodat u dit nog meer onder de aandacht kunt brengen. Deze middelen kunt u bijvoorbeeld gebruiken in uw personeelsgids, nieuwsbrief, op uw intranet of voor een interne mailing. De communicatiemiddelen kunt u downloaden op deltalloyd.nl/zakelijk/inkomen. Informatie op deltalloyd.nl Daarnaast geven wij op deltalloyd.nl/wia werknemers uitleg over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen. 12

13 Delta Lloyd helpt u Ondersteuning bij het voorkomen van WIA instroom Vast aanspreekpunt Toegang tot extern en specialistisch casemanagement Heldere spelregels over medefinanciering re-integratiekosten Beroep en bezwaar bij onterechte WIA instroom Verhalen WIA-uitkering op derde aansprakelijke Wij helpen u om WIA instroom te voorkomen Arbeidsongeschiktheid kunnen we niet voorspellen. Maar het is belangrijk om te beoordelen of er een grote kans is dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt. Dat willen wij graag uiterlijk na 42 weken ziekte weten. Is uw werknemer 42 weken ziek? Dan moet u dit verplicht bij UWV en bij ons melden. Na deze melding kunnen wij een vast contactpersoon aanwijzen. Wilt u dit? Neem dan contact op met het team Claims WIA. Begeleiding door een externe en gekwalificeerde casemanager Via Delta Lloyd kunt u een externe en gekwalificeerde casemanager inschakelen om uw zieke werknemer optimaal te begeleiden. Dit kunt u vanaf 42 weken ziekte doen. Maar de ervaring leert dat het loont om hem al eerder in het begeleidingstraject in te schakelen. Voordeel hiervan is dat hij u dan vroegtijdig kan helpen om kosten te besparen. Schakelt u de casemanager in na 42 weken ziekte? Dan helpt hij u bij het bekijken of re-integratiemogelijkheden onbenut zijn en of er extra begeleiding nodig is. En ook kijkt hij of uw werknemer weer in uw bedrijf kan werken of bij een ander bedrijf. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Vervolgens zet hij met u, uw werknemer en uw arbodienst of re-integratiebedrijf de begeleiding en acties in gang. Gekwalificeerde specialisten Delta Lloyd werkt met gekwalificeerde specialisten. Vanuit hun specialisme zorgen zij ervoor dat alle verbonden partijen doen wat zij moeten doen. Denk aan uzelf, uw werknemer, arbodienst, re-integratiebedrijf, zorgverleners en verzekeraar(s). Heeft uw bedrijf of verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager in dienst? Of hebt u of uw verzekeringsadviseur een samenwerking met een gekwalificeerd casemanagement bureau? Vraag ons dan of u deze kunt inschakelen. Wat verstaat Delta Lloyd onder een gekwalificeerde casemanager? Iedereen met een afgeronde Crov (Casemanager regie op verzuim) of Rccm (Register case- en care manager) opleiding en ingeschreven bij RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Care managers). Wij belonen uw re-integratieinspanningen Vergoeding casemanagement Kiest u ervoor om een gekwalificeerde casemanager in te schakelen via Delta Lloyd? En heeft de ziekte 42 weken geduurd? Dan vergoeden wij 2 uur casemanagement per dossier met een maximum van 200 euro. Kunt u via uw eigen bedrijf of via uw verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager inschakelen? En kiest u hiervoor? Dan vergoeden wij 200 euro casemanagement per dossier. Vergoeding re-integratiekosten Daarnaast vergoeden wij tot 50 procent van de re-integratiekosten. De maximale vergoeding voor re-integratiekosten is euro per dossier. Hebt u recht op een vergoeding uit een andere verzekering? Bijvoorbeeld een zorg- of verzuimverzekering of een WGA Eigenrisicodrager verzekering? Dan ontvangt u geen of minder vergoeding voor re-integratiekosten vanuit de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vergoeding voor werknemers van 58 jaar of ouder beoordelen we 13

14 individueel. Alle eventuele vergoedingen betalen we na ontvangst van een originele nota rechtstreeks aan u. Hoe aanvragen? Uw casemanager moet de vergoeding vooraf aanvragen bij het Team Claims WIA. Vul hiervoor het formulier Medefinanciering re-integratie WIA in en stuur dit naar Wij kunnen u helpen om bezwaar te maken tegen een UWV WIA-beschikking Kan uw werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet of minder werken? Dan wordt hij door UWV gekeurd voor de WIA. UWV kijkt dan eerst hoeveel uw werknemer nog kan verdienen met werken. Dit wordt uitgedrukt in een arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage bepaalt in welke arbeidsongeschiktheidsklasse hij valt en welke WIA-uitkering hij krijgt. U vindt dit terug op de WIA-beschikking die u ontvangt van UWV. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunnen wij op uw verzoek bekijken of er mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Uw werknemer moet hier wel goedkeuring voor geven. Zijn er mogelijkheden? Dan kunnen wij namens u bezwaar maken. Maar dit kunnen wij alleen doen als u direct na ontvangst de beschikking naar ons toestuurt. Wij blijven uw werknemer volgens tijdens de WIA Komt uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na twee jaar ziekte in de WIA? Ook dan blijven wij hem volgen. Dit doen wij door geregeld de re-integratiekansen en de mogelijkheden op schadelastbeheersing te beoordelen. Verandert de situatie van uw werknemer? Dan kan UWV opnieuw beoordelen voor hoeveel procent hij arbeidsongeschiktheid is. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is. Wij verhalen kosten als een derde aansprakelijk is Is een derde aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? Dan verhalen wij de uitkering, die door ons wordt uitgekeerd op deze derde partij. Hierdoor wordt uw verzekeringspremie niet beïnvloedt. Overzicht dienstverlening Dienstverlening Beoordelen en signaleren kans op WIA instroom. Organiseren begeleidingstraject door Casemanager. Vergoeding casemanagement en re-integratiekosten (op aanvraag). Met inzet van een externe en gekwalificeerde casemanager Extern Casemanagement - Via Delta Lloyd 2 uur per dossier - Via eigen bedrijf of verzekeringsadviseur: dossier met een maximum van 200 euro Re-integratiekosten - Tot 50% - Maximale vergoeding euro per dossier inclusief BTW. Periodiek volgen (ex) werknemers na WIA instroom. Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WIA-beschikking van UWV. Beoordelen kans op herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie. Uitzetten en coördineren bezwaar of herbeoordeling. Op verzoek van werkgever en met goedkeuring van werknemer. Op verzoek van werkgever. Bij herbeoordeling moet de werknemer goedkeuring geven. Op verzoek van werkgever. Bij herbeoordeling moet de werknemer goedkeuring geven. 14

15 Meer informatie? Wilt u meer weten over de Delta Lloyd Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. O Delta Lloyd Schadeverzekering NV Spaklerweg BA Amsterdam KvK

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn

WIA verzekering Zorg & Welzijn WIA verzekering Zorg & Welzijn Inhoud Kenmerken WIA verzekering Zorg & Welzijn 4 Welke uitkering krijgen mijn werknemers bij arbeidsongeschiktheid? 5 Welke keuzes kan ik maken? 6 Wat is de premie en looptijd

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn

WIA verzekering Zorg & Welzijn WIA verzekering Zorg & Welzijn Inhoud Kenmerken WIA verzekering Zorg & Welzijn 4 Welke uitkering krijgen mijn werknemers bij arbeidsongeschiktheid? 5 Welke keuzes kan ik maken? 6 Wat is de premie en looptijd

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie