Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers."

Transcriptie

1 Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering

2 Inhoud 1. Inleiding Het wettelijk kader en uw mogelijkheden Verzuim De WIA De WGA De verschillende mogelijkheden om het financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken Onze dienstverlening Welke stappen volgt u? Wat u moet weten over onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers Voor wie gelden onze verzekeringen? Keuzes die u moet maken Verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en de belasting Onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers Verzuim Verzuimverzekering Arbeidsongeschiktheid Werkgevers Uitstapverzekering AOV voor uw Personeel AOV Excedent Werkgevers Compensatieverzekering Overige kenmerken van onze verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid Belangrijke begrippen Rekenvoorbeeld 1: Verzuim Rekenvoorbeeld 2: WIA. 37 2

3 10. Rekenvoorbeeld 3: WIA Rekenvoorbeeld 4: WIA Goed om even te weten. 44 3

4 1. Inleiding. U wilt advies over een of meer verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Hartelijk dank voor uw interesse in Centraal Beheer. In deze brochure leest u alles over deze verzekeringen en de producten die wij bieden. Als één van uw werknemers ziek wordt, heeft dat gevolgen voor u en voor uw werknemer De eerste 2 jaar moet u het loon van uw zieke werknemer doorbetalen. Is de werknemer daarna nog niet in staat te werken? Dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Waarschijnlijk daalt zijn inkomen dan wel flink. U kunt de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers verzekeren Wij bieden 3 mogelijke verzekeringen: U kunt het risico van loondoorbetaling in de eerste 2 jaar verzekeren met een Verzuimverzekering. Ook kunt u de kosten van re-integratie meeverzekeren. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U kunt uw werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid met een WIA-aanvullingsverzekering. Deze verzekering vult het inkomen aan van werknemers die arbeidsongeschikt worden. Wij adviseren u graag Het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is een belangrijke beslissing. Onze adviseurs helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing die zo goed mogelijk bij uw situatie past. Hoe leest u deze brochure? Sommige onderdelen van deze brochure zijn alleen van toepassing op specifieke verzekeringen: Verzuimverzekering WGA-eigenrisicodragersverzekering WIA-aanvullingsverzekering Als dat zo is, staat dit in de titel duidelijk aangegeven. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Wij beantwoorden uw vragen graag. U bereikt ons op (055) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. 4

5 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. Volledig (>=80%) & duurzaam IVA Inkomensvoorzieningen Volledig Arbeidsongeschikten Loondoorbetaling 2 jaar 35-80% & volledig, maar niet duurzaam WGA Werkhervattingsregling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten < 35% Geen regeling Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Jaar Na 2 jaar tot AOW-leeftijd Werkzaam Verzuim 35% of meer arbeidsongeschikt AOW Loondoorbetaling vanuit werkgever Keuring UWV WIA-uitkering vanuit UWV Fasen die een werknemer doorloopt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 2.1 Verzuim Eerste 2 jaar ziekte: loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever Wat regelt de wet? Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever het loon 2 jaar doorbetalen (104 weken). Soms krijgt een werknemer (een deel van) zijn loon via de Ziektewet. De Ziektewet bestaat alleen nog als vangnetvoorziening. De wet regelt verder het volgende: De werkgever moet minimaal 70% van het loon van de werknemer doorbetalen. In de eerste 52 weken mag het doorbetaalde loon niet lager zijn dan het minimumloon. Het loon dat de werkgever moet doorbetalen, is maximaal het loon voor de werknemersverzekeringen. Dit is het SV-loon en dat is ,- (afgerond). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt elk jaar de loongrenzen en de hoogte van het minimumloon. Kijk voor het meest recente SV-loon op: centraalbeheer.nl/loongrenzen 5

6 De meeste cao s en/of arbeidsovereenkomsten regelen dat de werkgever bij ziekte meer dan 70% doorbetaalt, ook boven het wettelijke maximum. Meestal betaalt de werkgever in het 1e ziektejaar het volledige loon door. In het 2e ziektejaar wordt het loon vaak wel gekort. U bent als werkgever verantwoordelijk voor begeleiding bij ziekte en voor re-integratie. De werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Dit staat zo in de Wet verbetering poortwachter. De werkgever mag niet van de wet afwijken als dit nadelig is voor de werknemer. Er zijn een paar gevallen waar dit wel mag. Deze staan in de wet benoemd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 2.2 De WIA De WIA begint na 2 jaar ziekte Is een werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan krijgt hij te maken met de WIA. Tot die tijd moet zijn werkgever een deel van het loon doorbetalen. Wat is de WIA? De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt de uitkering van arbeidsongeschikte werknemers. De WIA gaat uit van wat mensen nog kunnen. De overheid motiveert mensen om te blijven werken. Meer hierover leest u op en De WIA verving in 2006 de WAO. Na 2 jaar wordt een werknemer door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. UWV stelt vast voor hoeveel procent de werknemer arbeidsongeschikt is. Hierbij kijkt UWV ook hoeveel inkomen hij nog zelf kan verdienen. Dit noemt UWV de restverdiencapaciteit. De uitkering van de werknemer hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid. En van de mate waarin hij zijn restverdiencapaciteit benut. Hoe werkt de WIA? De WIA verdeelt arbeidsongeschikte werknemers in 3 groepen: 1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Deze werknemers krijgen geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor is niets geregeld in de WIA. 6

7 2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Of volledig, maar niet blijvend, arbeidsongeschikt Dit zijn werknemers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet blijvend. Dat betekent dat deze werknemers nog een redelijke kans hebben om te herstellen. Deze werknemers vallen onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor het deel dat deze mensen nog arbeidsgeschikt zijn, wordt verwacht dat zij werken. Voor het deel dat zij niet kunnen werken, ontvangen zij een aanvullende uitkering. Die uitkering wordt geregeld in de WGA. 3 Volledig en blijvend arbeidsongeschikt Dit zijn werknemers die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn (80% tot 100%). Iemand is blijvend arbeidsongeschikt als er bijna geen kans meer is om te herstellen. Deze werknemers vallen onder de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). UWV betaalt hen altijd een uitkering tot hun AOW-leeftijd. Deze uitkering is in principe 75% van het verzekerd loon. Er geldt wel een maximaal loon. Dat is de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is ,- (afgerond). Kijk voor de exacte loongrens op: centraalbeheer.nl/loongrenzen 2.3 De WGA De WGA kent 2 fases De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de WIA. De WGA is er voor werknemers die na 2 jaar 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet blijvend. De WGA kent 2 fases: 1. Loongerelateerde periode De werknemer ontvangt minimaal 70% van het verzekerd loon (tot maximaal de WIA-loongrens). De eerste 2 maanden is de uitkering 75%. De lengte van de loongerelateerde periode hangt af van het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. Algemeen geldt: een jaar gewerkt = een maand uitkering. De loongerelateerde uitkering duurt maximaal 38 maanden. 2. Vervolgperiode Na de loongerelateerde periode komt de vervolgperiode. De uitkering in de vervolgperiode hangt af van hoeveel iemand werkt. Daarbij kijkt UWV 7

8 naar de restverdiencapaciteit. Dat is wat de werknemer volgens UWV nog kan verdienen. Verdient de werknemer minimaal 50% zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een loonaanvullingsuitkering. De loonaanvullingsuitkering is 70% van het verzekerd loon (tot maximaal de WIA-loongrens) min 70% van wat de werknemer volgens UWV nu nog kan verdienen (70% van zijn restverdiencapaciteit). Verdient de werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een vervolguitkering. De vervolguitkering is 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het inkomen van de werknemer kan daardoor dalen tot onder bijstandsniveau. Hoe wordt de WIA betaald? Alle werknemers zijn voor de WIA verzekerd bij UWV. Dat staat in de wet. Als werkgever moet u hiervoor premies betalen aan de Belastingdienst. WIA-basispremie Met deze premies worden betaald: de IVA-uitkeringen; de WGA-uitkeringen na de eerste 10 jaar; de WGA-loonaanvulling; de nog lopende WAO-uitkeringen. Gedifferentieerde premies Hiermee worden betaald: de Ziektewet; de eerste 10 uitkeringsjaren van de WGA voor werknemers met een vast dienstverband; de eerste 10 uitkeringsjaren van de WGA voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Kleine werkgevers betalen een gedifferentieerde premie per sector Dit geldt voor werkgevers met een maximum loonsom van ,- (afgerond). Kijk voor de exacte maximale loonsom op: centraalbeheer.nl/loongrenzen UWV stelt deze premie jaarlijks vast. Er zijn 67 verschillende sectoren. De premie is afhankelijk van de uitkeringen die UWV heeft betaald voor alle kleine werkgevers in die sector. 8

9 Grote werkgevers betalen een gedifferentieerde premie per werkgever Dit geldt voor werkgevers met een maximum loonsom vanaf ,- (afgerond). Kijk voor de exacte maximale loonsom op: centraalbeheer.nl/loongrenzen Deze premie is afhankelijk van de uitkeringen die UWV voor deze werkgever heeft betaald. De premie kent een minimum en een maximum. Middelgrote werkgevers betalen voor een deel een gedifferentieerde sectorpremie en voor een deel een gedifferentieerde werkgeverspremie Hoe groter deze werkgever, hoe groter het deel van de gedifferentieerde werkgeverspremie wordt. U kunt eigenrisicodrager worden U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan voor: de Ziektewet; de WGA voor werknemers met een vast dienstverband; en per de WGA voor flexwerkers. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en freelancers die de werkgever inhuurt. Een werkgever kan alleen eigenrisicodrager worden voor de WGA voor flexwerkers als hij dit ook is voor de vaste werknemers. Als eigenrisicodrager betaalt u geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst U bent dan zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw werknemers en voor hun re-integratie. Voor dit risico kunt u een aparte verzekering afsluiten bij een verzekeraar. Deze WGA-eigenrisicodragersverzekering wordt ook WGA-Uitstapverzekering genoemd. U kunt bij Centraal Beheer op dit moment nog geen eigenrisicodragersverzekering voor flexwerkers afsluiten. U heeft een garantieverklaring nodig van een financiële instelling Deze moet u aan de Belastingdienst geven bij uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden. In de praktijk geven voornamelijk verzekeraars deze garantieverklaring af. Zij doen dat als de werkgever een WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluit. Gaat de werkgever failliet? Dan kan UWV de uitkeringen verhalen op de verzekeraar. 9

10 2.4 De verschillende mogelijkheden om het financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken Als werkgever loopt u een financieel risico als uw werknemers ziek worden. Ook uw werknemers lopen een financieel risico. We zetten ze graag voor u op een rij. En we geven weer welke mogelijkheden er zijn om deze risico s te beperken. U moet de eerste 2 jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen U kunt dit risico verzekeren met een verzuimverzekering, zoals de Verzuimverzekering van Centraal Beheer. Daarin kunt u ook de kosten van re-integratie meeverzekeren. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA Hiervoor kunt u een WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten, zoals de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer. Na 2 jaar ziekte loopt u een financieel risico als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is Voor deze werknemer is wettelijk niets geregeld. U zoekt samen met uw werknemer een oplossing. Blijft uw werknemer in dienst? Dan loopt u als werkgever een financieel risico. Bijvoorbeeld voor de kosten van begeleiding. Of omdat u uw werknemer een aanvulling wilt geven op het loon. U kunt dit financiële risico verzekeren. Centraal Beheer biedt hiervoor de Werkgevers Compensatieverzekering aan. U leest meer over de Werkgevers Compensatieverzekering in hoofdstuk De WIA zorgt niet altijd voor voldoende inkomen Wordt een werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En krijgt hij een uitkering uit de WGA of de IVA? Dan bestaat de kans dat hij zijn vaste lasten niet meer kan betalen. En meestal kan de werknemer niet meer leven zoals hij gewend is. Als werkgever kunt u uw werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Soms bent u dat ook verplicht. Bijvoorbeeld als dit is afgesproken met de vakbonden en/of ondernemingsraad. Meestal staan die afspraken in een cao of een pensioenregeling. U kunt hiervoor een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten. Zoals de AOV voor uw Personeel van Centraal Beheer. Let op: u kunt het inkomen van uw werknemers die in de WIA terechtkomen niet zelf aanvullen. De wet staat dat niet toe. U brengt dit onder bij een verzekeraar of een pensioenfonds. 10

11 3. Onze dienstverlening. Bij het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid maakt u belangrijke keuzes. Wij adviseren u daarbij graag. Het is een proces dat we samen met u doorlopen. We laten u graag weten wat u daarbij van ons kunt verwachten. En ook wat wij van u verwachten. Wij vragen u eerst een inventarisatieformulier in te vullen Daarin kijken wij onder andere naar: de structuur van uw bedrijf; de samenstelling van uw werknemers; uw kennis en ervaring met verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voor werknemers; uw doelstellingen; uw verwachtingen. Op basis van dit formulier stellen wij ons advies op. Houdt u bij het lezen van ons advies met het volgende rekening. Wij baseren ons advies op de informatie die wij van u ontvangen Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben voor ons advies. Zo kunnen wij u een oplossing bieden die zo goed mogelijk bij uw bedrijf past. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is. Wij geven u een duidelijk advies over welk soort product het beste bij u past. En welk product van Centraal Beheer dit biedt. Wij adviseren wat wij verstandig vinden Dat hoeft niet noodzakelijk de goedkoopste of duurste verzekering te zijn. Of de verzekering die u wilt. U mag natuurlijk wel zelf besluiten wat u met ons advies wilt doen. Wij adviseren alleen over verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Centraal Beheer Ook geven wij geen fiscaal advies. Wij helpen u graag bij het informeren van uw werknemers Wij geven alleen advies aan u als werkgever. Wij geven geen advies aan werknemers. 11

12 Wel geven we u informatie die u zelf kunt gebruiken om uw werknemers te informeren. In overleg kunnen we u daarbij ook ondersteunen. Bijvoorbeeld met een presentatie. Tijdens de looptijd van de verzekering houden wij u op de hoogte van wettelijke veranderingen en productontwikkelingen Ook kan het zijn dat de situatie binnen uw bedrijf tijdens de looptijd van de verzekering(en) verandert. Dat kan gevolgen hebben voor uw verzekering(en). Neemt u zelf contact met ons op om de veranderde situatie door te spreken. We bekijken dan samen wat de gevolgen daarvan zijn. Dit kan leiden tot een nieuw (deel)adviesgesprek. 12

13 4. Welke stappen volgt u? Gemiddeld duurt het traject 8-12 weken. Dit kan per situatie verschillen. 1 U bereidt zich voor 2 U vult een inventarisatieformulier in 3 Advies 4 Uw besluit over het advies 5 Offerte 6 Uw besluit over de offerte 7 Wij beoordelen uw aanvraag 8 Polis 9 U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen Stap 1: U bereidt zich voor Het is belangrijk dat u begrijpt hoe verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemers werken en welke producten wij bieden. Alleen dan kunt u ons advies goed begrijpen. Daarom vragen we u deze brochure goed door te lezen. Stap 2: U vult een inventarisatieformulier in Hiermee krijgen we een goed beeld van de omstandigheden van uw bedrijf. Dit formulier ontvangt u van ons, samen met deze brochure. In het formulier stellen we u een aantal vragen. Bijvoorbeeld: In welke sector werkt u? Hoeveel werknemers heeft u en wat is de bruto loonsom? Staan in uw cao afspraken over verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoeveel risico wilt u lopen? Wij vragen u ook het werknemersbestand in te vullen. Mail de documenten naar: 13

14 Stap 3: U krijgt advies Onze adviseur bereidt het adviesgesprek voor. Hij doet dat op basis van de formulieren die u ons stuurt. Een paar dagen na het gesprek ontvangt u van ons het adviesrapport. In het adviesrapport staat een passend advies voor een of meer verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Stap 4: U besluit over het advies Wij adviseren u, maar wij kunnen niet voor uw bedrijf beslissen. Wilt u afwijken van ons advies? Dat mag en dat kan. Wij wijzen u dan wel op de risico s die dat met zich meebrengt. Zo kunt u een goede beslissing nemen. Er zijn 4 mogelijkheden: 1. U bent het eens met ons advies. U geeft aan of u een offerte wilt ontvangen die aansluit op het advies. 2. U bent het niet (helemaal) eens met ons advies. U besluit af te wijken van ons advies. Als u aangeeft wat uw beslissing is, dan sturen wij u een offerte die meer past bij uw wensen. 3. U besluit geen offerte bij ons aan te vragen. 4. U heeft nog vragen over het advies. Neemt u dan contact met ons op. Stap 5: U krijgt een offerte Bij de offerte sturen wij u de Voorwaarden en het Verzekeringsaanvraagformulier. Lees de offerte en de voorwaarden goed door. Heeft u daarna nog vragen over de offerte of de voorwaarden? Neemt u dan contact met op met uw adviseur. Stap 6: U besluit over de offerte en vraagt een of meerdere verzekeringen aan Gaat u akkoord met de offerte? Vul dan het Verzekeringsaanvraagformulier in. Dat krijgt u samen met de offerte. Stuur het formulier binnen 60 dagen naar ons terug. Wilt u een andere offerte? Neem dan contact met ons op. Stap 7: Wij beoordelen uw aanvraag Daarbij gaan wij ervan uit dat de informatie die u ons geeft juist en volledig is. Blijkt dat we nog informatie nodig hebben? Dan nemen wij contact met u op. Het komt soms voor dat we een aanvraag moeten aanpassen. Of niet kunnen accepteren. Bijvoorbeeld als de informatie die wij kregen niet volledig of niet juist is. 14

15 Stap 8: U krijgt uw polis Na acceptatie sturen wij u uw polis en de Voorwaarden. Accepteren wij uw aanvraag niet? Dan laten wij u dat weten. Wij vertellen u ook de reden. Stap 9: U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen Tijdens de looptijd van de verzekering(en) informeren we u over belangrijke ontwikkelingen. Zoals een verandering in de wet. Wij vertellen u wat de gevolgen en de mogelijkheden zijn. Zodat wij samen met u kunnen nagaan of het nodig is om u een nieuw advies te geven. 15

16 5. Wat u moet weten over onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. 5.1 Voor wie gelden onze verzekeringen? Onze Verzuimverzekering is er voor u als werkgever. Deze verzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting van al uw werknemers. Onze Werkgevers Uitstapverzekering is er voor u als werkgever. Deze verzekering dekt alleen de WGA-uitkeringen van uw werknemers met een vast dienstverband, waar u als eigenrisicodrager wettelijk voor aansprakelijk bent. Onze WIA-aanvullingsverzekeringen zijn er voor al uw werknemers. Voor de werknemers die onder de verzekering vallen geldt: Zij zijn bij u in dienst. Zij zijn 16 jaar of ouder. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Directeur-grootaandeelhouders (DGA s) en andere niet-werknemers kunnen niet deelnemen aan deze collectieve verzekeringen. Willen zij het inkomen beschermen via een verzekering? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder. 5.2 Keuzes die u moet maken Het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers is een belangrijke beslissing. U moet daarbij veel keuzes maken. We geven u graag een indruk, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Bij de keuze voor een verzekering Wilt u zelf het risico dragen van loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers? Of wilt u hier een verzekering voor afsluiten? 16

17 Wilt u het risico van een WGA-uitkering voor uw arbeidsongeschikte werknemers verzekeren bij een verzekeraar? Of wilt u bij UWV verzekerd blijven? Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers? Of wilt u dit samen oppakken met een verzekeraar? Wilt u uw werknemers beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid? Bent u verplicht dit te doen? Bijvoorbeeld omdat het in de cao of pensioenregeling staat? Dan moet u hieraan voldoen. Is er een Ondernemingsraad (OR)? Vraag dan na of er afspraken zijn gemaakt met de OR over arbeidsongeschiktheid. Deze afspraken moet u nakomen. Heeft u al verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers? Dan is het belangrijk uit te zoeken wat hierin al is geregeld. En wat u met deze verzekeringen wilt doen. Sluit u een verzekering af? Dan moet u een aantal beslissingen nemen. Een paar voorbeelden: Wilt u een WIA-aanvullingsregeling waaraan al uw werknemers meedoen (collectieve regeling)? Of wilt u de werknemer zelf keuzes geven in de regeling (individuele regeling)? Bij een collectieve regeling krijgt u vaak een lager tarief. Wij bieden alleen collectieve regelingen. Wie betaalt de regeling? Alleen u? Of betaalt de werknemer een bijdrage? Na het afsluiten van de verzekering U heeft als werkgever zorgplicht voor uw werknemers. U moet uw werknemers bijvoorbeeld informeren over belangrijke zaken. Dus over het risico dat zij lopen bij arbeidsongeschiktheid. En over de manier waarop u hen daartegen wel of niet verzekert. Misschien besluiten uw werknemers om de verzekering die u voor hen afsluit niet te gebruiken. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wij adviseren hen niet of zij wel of geen gebruik moeten maken van de verzekering die u voor hen afsluit. Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan moet u een aantal zaken regelen. Lees hierover meer in de folder Claimproces WIA. Bijvoorbeeld wat u moet doen om te zorgen dat uw werknemer een uitkering ontvangt. U vindt de folder op 17

18 5.3 Verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en de belasting Betaalt uw werknemer premies voor de WIA-verzekeringen? Deze zijn aftrekbaar van de loon- en/of inkomstenbelasting. Betaalt uw werknemer een deel van de WGAeigenrisicodragerspremie? Deze premies zijn niet aftrekbaar. Over de uitkeringen betaalt uw werknemer belasting. De premies voor een verzuimverzekering mag u niet verrekenen met uw werknemers. De premies die u betaalt zijn loonkosten. En kunt u dus ook (deels) aftrekken van de belasting. Wilt u hierover meer weten? Vraag het aan uw belastingadviseur. Wij geven hierover geen advies. Wel kunnen wij uitleggen wat meestal de fiscale gevolgen zijn van een eventuele WIA-verzekering. 18

19 6. Onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Wij bieden verschillende verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werkgevers. In dit overzicht ziet u welke verzekeringen we hebben en waar u deze kunt vinden in onze brochure. 6.1 Verzuim 6.2 Arbeidsongeschiktheid WGA-eigenrisicodragen Verzuimverzekering Werkgevers Uitstapverzekering WIA-aanvulling AOV voor uw Personeel hogere inkomens: AOV Excedent tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt: Werkgevers Compensatieverzekering We zetten onze verschillende verzekeringen en hun mogelijkheden graag voor u op een rij. 6.1 Verzuim Verzuimverzekering De eerste 2 jaar moet u het loon van een zieke werknemer doorbetalen. Met onze Verzuimverzekering kunt u dit financiële risico beperken. En onze Verzuimservice kan voor u de diensten van de arbodienst overnemen. Met als doel: gezonde en gemotiveerde werknemers. Onze Verzuimverzekering biedt verschillende mogelijkheden Wij adviseren u daar graag over. Zo kunnen we een verzekering samenstellen die zo goed mogelijk past bij uw bedrijf. U bepaalt welke risico s u verzekert. En beïnvloedt daarmee ook zelf de hoogte van de premie. 19

20 De Verzuimverzekering biedt 3 modules: Tijd Geld Zekerheid Geld Calamiteiten Module Tijd De module Tijd kent verschillende eigenrisicoperiodes: 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. Tijdens de eigenrisicoperiode betaalt u zelf het loon van de zieke werknemer. Na de eigenrisicoperiode krijgt u van ons elke maand een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd jaarloon van de zieke werknemer. En van de dekking die u neemt. Wilt u een langere eigenrisicoperiode? Dan betaalt u minder premie. Maar moet u ook meer loon zelf uitbetalen. Module Geld Zekerheid Deze module bieden wij aan voor bedrijven met 10 of meer werknemers. Deze module kent geen eigenrisicoperiode per ziektegeval. Maar wel een eigenrisicobedrag per jaar voor alle ziektegevallen samen. Hoe dat werkt? We kijken hoeveel elke werknemer in een jaar ziek is. We tellen het loon bij ziekte van alle zieke werknemers bij elkaar op. En we betalen alles wat boven uw eigenrisicobedrag uitkomt. U weet precies hoeveel u moet betalen Het eigenrisicobedrag wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal verzekerde jaarloon. Dit noemen we het eigenrisicopercentage. We bepalen het eigenrisicopercentage als volgt: Eigenrisicopercentage = verwacht verzuim x eigenbehoudfactor. Eigenbehoudfactor: U bepaalt de eigenbehoudfactor zelf. Hoe groter de eigenbehoudfactor, hoe hoger uw eigenrisicopercentage. En hoe hoger het bedrag dat u zelf in een jaar betaalt aan schade door verzuim (eigenrisicobedrag). Verwacht verzuim: Voor het te verwachten verzuim kijken we naar het verzuim van de laatste 3 jaar binnen uw bedrijf. En naar het gemiddelde verzuim in uw branche. Het eigen risico is lager dan het te verwachten ziekteverzuim. U betaalt bij deze module dus altijd het eigenrisicobedrag. Wij vergoeden de kosten daarboven. Daardoor weet u precies hoe hoog uw verzuimkosten zijn. Module Geld Calamiteiten Deze module bieden wij aan voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Ook bij deze module geldt een eigenrisicobedrag per jaar voor alle ziektegevallen samen. Alleen is uw eigen risico bij deze module hoger dan het ziekteverzuim dat u normaal verwacht. Daar staat tegenover dat de premie voor deze module laag is. 20

21 De kosten voor ziekteverzuim betaalt u dus meestal zelf. Maar is uw totale verzuim in een jaar toch onverwacht hoger? Dan betalen we de verzuimkosten die boven uw eigenrisicobedrag uitkomen. U kunt werkgeverslasten meeverzekeren Werkgeverslasten zijn de kosten die u bovenop het loon moet doorbetalen als een werknemer ziek is. Bijvoorbeeld de premies werknemersverzekeringen. Het is mogelijk om een percentage voor werkgeverslasten mee te verzekeren. Verzuimservice U helpt zieke werknemers om te re-integreren. Dat is uw verantwoordelijkheid en het moet van de wet. Maar hoe zorgt u ervoor dat u zich precies houdt aan de Wet verbetering poortwachter? Daarvoor is onze Verzuimservice. Deze service neemt de taken van de arbodienst over. Het is makkelijk en kost u weinig tijd. Wij werken samen met ArboVitale Wij werken voor onze Verzuimservice samen met arbodienst ArboVitale. Het doel van deze samenwerking: gezond en gemotiveerd personeel. Worden uw werknemers toch ziek? Dan helpt ArboVitale ze zo snel mogelijk weer aan het werk. ArboVitale heeft veel producten en diensten die u hierbij helpen. En zij volgt de Wet verbetering poortwachter. Er zijn 3 mogelijkheden: Basis Extra Compleet Verzuimservice Basis De Verzuimservice Basis verzekert alle standaardhandelingen bij ziekteverzuim. Zoals verzuimregistratie en begeleiding. Is uw werknemer 6 dagen ziek? Dan bellen we u. We overleggen dan hoe de begeleiding voor deze werknemer het beste kan lopen. U betaalt ieder jaar slechts een klein bedrag voor een basisabonnement. Is iemand daadwerkelijk langer ziek? Pas dan krijgt u een aparte rekening van ArboVitale voor hun diensten. Verzuimservice Extra De Verzuimservice Extra is voor bedrijven vanaf 15 werknemers. U begeleidt uw zieke werknemer de eerste 4 weken zelf. Daarna helpen wij u om hem of haar weer snel aan het werk te krijgen. We betalen de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Met de Verzuimservice Extra staat u dus niet snel voor onverwachte kosten. 21

22 Verzuimservice Compleet Met de Verzuimservice Compleet bent u verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen en werknemers te laten re-integreren. Kunnen we met een extra actie zorgen dat iemand snel weer aan het werk kan? Dan betalen we de kosten hiervan ook. U kunt de Verzuimservice Compleet al vanaf de eerste verzuimdag inschakelen. De module Verzuimservice Compleet kunt u niet samen met de module Geld Calamiteiten afsluiten. U bent als werkgever verantwoordelijk voor begeleiding bij ziekte en voor re-integratie. Uw werknemers zijn verplicht mee te werken. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter. Met de Verzuimservice voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Zonder dat u er veel voor hoeft te doen. Re-integratieservice Bij de Verzuimverzekering modules Tijd en Geld Zekerheid is onze Re-integratieservice standaard meeverzekerd. Deze service draagt bij in de kosten om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer weer zo snel mogelijk kan werken (re-integreren). Verhaalschade is meeverzekerd bij de Verzuimverzekering Soms is iemand anders aansprakelijk voor uw zieke werknemer. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Dan stellen wij de schade voor u vast. Ook voeren we de juridische procedure. Als dat nodig is betalen we ook de advocaatkosten. Wij verhalen de netto loonschade, re-integratiekosten en betalen u ook de eigenrisicoperiode door. Dat noemen we verhaalschade. Wanneer keert deze verzekering niet uit? In enkele gevallen keert de Verzuimverzekering niet uit. Bijvoorbeeld als het verzuim niet door ziekte is veroorzaakt. U leest hierover meer in onze Voorwaarden. U vindt de Voorwaarden op Arbeidsongeschiktheid Werkgevers Uitstapverzekering Eigenrisicodrager worden: uitstappen uit het publieke bestel Een werkgever die WGA-eigenrisicodrager is, betaalt de WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers in de eerste 10 jaar zelf. Meestal brengt hij dit risico onder bij een verzekeraar. Daarvoor betaalt hij aan de verzekeraar een premie. Uit het publieke bestel stappen en eigenrisicodrager worden, noemen we ook wel uitstappen. 22

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering

Uw voorbereiding op ons advies. Alles over de WIA-verzekering Uw voorbereiding op ons advies Alles over de WIA-verzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Bereid u goed voor 3 02 Dit doen wij 5 03 Dit doet u 6 04 Dit zijn de stappen 7 05 Het wettelijk kader 9 06

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie