Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Onze verzekeringen en diensten"

Transcriptie

1 Welkom Onze verzekeringen en diensten

2

3 Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade automatisch verzekerd. In deze brochure leest u hier meer over. Als uw werknemer langere tijd niet kan werken, heeft dat niet alleen gevolgen voor uw werknemer, maar ook voor u en uw bedrijf. Gelukkig staat u er niet alleen voor. NV schade helpt u graag. Met onze verzekeringen willen we de (soms) ingrijpende financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk beperken. Wij vinden het belangrijk dat arbeidsongeschikte werknemers, indien mogelijk, weer aan de slag kunnen. Daarom helpen we u en uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid met persoonlijke begeleiding en re-integratiediensten. Ook werken wij samen met de andere brancheverzekeraars en de branchetussenpersonen om een sluitende keten van preventie- en re-integratiedienstverlening te organiseren. Meer informatie vindt u op bij over nv schade. Bekijk ook de film NV schade op bij publicaties NV schade: is opgericht door sociale partners, speciaal voor de bedrijfstak Metaal en Techniek en de Automotive branche; voert de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit zoals deze zijn vastgelegd in de CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven; verzekert circa werkgevers en werknemers en keert ruim uitkeringen per maand uit; is dé toonaangevende arbeidsongeschiktheidsverzekeraar in de bedrijfstak Metaal en Techniek en de Automotive branche; is een daadkrachtige verzekeraar met hart voor de klant; wil haar dienstverlening continu verbeteren, gemakkelijker en goedkoper maken, daarom vragen wij via ons klanttevredenheidsonderzoek voortdurend feedback op onze dienstverlening; biedt persoonlijke begeleiding en hulp bij re-integratie; biedt een uitstekende dekking met een soepel uitkeringsbeleid; heeft geen winstoogmerk: eventuele winst geven we terug in de vorm van premiekorting en/of een betere dekking; heeft films op de website die een duidelijke uitleg geven over de verzekeringen en diensten; steunt sociale partners bij initiatieven die zich richten op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Op onze website leggen wij onze producten en diensten uit in een aantal korte films. Ziet u in deze brochure dit icoon staan? Dan vindt u de film op bij publicaties. Film: NV schade 3

4 4

5 Inhoud 1 De WIA-werknemersverzekering voor mijn werknemers Wat is verzekerd? Uw werknemers aanvullend verzekeren Wanneer stopt de verzekering van mijn werknemers? Hoe kan mijn werknemer de verzekering opzeggen? WGA-basisverzekering voor mijn bedrijf? Welke premies betaal ik? Hulp bij uw administratie Vragen en klachten In goede handen Privacy Waardevaste uitkering

6 1. De WIA-werknemersverzekering voor mijn werknemers Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. In de CAO is geregeld dat uw werknemers automatisch verzekerd zijn. NV schade regelt dit voor u en uw werknemers. 1.1 Wat is verzekerd? Nieuwe werknemers meldt u aan via Zij zijn bij arbeidsongeschiktheid via de WIA-werknemersverzekering automatisch verzekerd als zij tussen de 15% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Wij sturen uw werknemers hierover een brief. Mocht één van uw werknemers onverhoopt arbeidsongeschikt worden dan kijkt onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid naar de mogelijkheden om uw werknemer weer aan de slag te helpen. 1.2 Uw werknemers aanvullend verzekeren Heeft u één of meer werknemers in dienst die per jaar tussen en verdienen? Dan doet u er verstandig aan de WIA-excedentverzekering en wellicht ook de WIA-excedentverzekering Top af te sluiten. Een aanvraagformulier vindt u op bij publicaties of vraagt u op bij Klanteninformatie In het overzicht hieronder ziet u de verzekeringen die NV schade aanbiedt voor uw werknemers. Verzekering Voor wie? Het verzekerd jaarloon in 2015 WIA-werknemersverzekering WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Top Voor alle werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek of Automotive branche. Vrijwillige verzekering in de bedrijfstak voor werknemers met een inkomen tussen en U kan deze verzekering voor uw werknemer(s) afsluiten. Vrijwillige verzekering voor werknemers met een inkomen tussen en U kan deze verzekering voor uw werknemer(s) afsluiten. Maximaal (maximum SV-loon in 2015), bij arbeidsongeschiktheid van 15% tot 80%. Tussen (maximum SV-loon in 2015) en , bij arbeidsongeschiktheid van 15% tot 100%. Tussen en , bij arbeidsongeschiktheid van 15% tot 100%. Meer informatie over de verzekeringen vindt u op bij verzekeringen en diensten of neem contact op met Klanteninformatie via of per mail: Liever persoonlijk contact? Maak via Klanteninformatie een vrijblijvende afspraak met de Adviseur Arbeidsongeschiktheid. Bekijk ook de film WIA-werknemersverzekering en WIA-excedentverzekering op bij publicaties. 6 Film: WIA-werknemersverzekering Film: WIA-excedentverzekering

7 1.3 Wanneer stopt de verzekering van mijn werknemers? De verzekering van uw werknemer stopt als: u via doorgeeft dat uw werknemer niet langer bij u in dienst is; uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Uw werknemer is dan niet meer verzekerd van een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid via NV schade. Is uw werknemer ziek op het moment van uit dienst gaan? Adviseer uw werknemer contact op te nemen met NV schade. Mogelijk heeft uw werknemer (in de toekomst) recht op een uitkering. 1.4 Hoe kan mijn werknemer de verzekering opzeggen? Heeft u een werknemer in dienst die niet bij NV schade verzekerd wil zijn? Uw werknemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen: binnen drie maanden na indiensttreding, of maandelijks, als uw werknemer al 12 maanden of langer verzekerd is bij NV schade (er geldt een opzegtermijn van één maand). Uw werknemer kan een aangetekende brief sturen naar NV schade met de volgende gegevens: naam; persoonsnummer; de verzekering(en) die uw werknemer wilt opzeggen; de datum van opzeggen; handtekening. Uw werknemer stuurt een aangetekende brief naar: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Postbus 16862, 2500 BW Den Haag Binnen tien werkdagen na ontvangst van de opzegging stuurt NV schade hiervan een schriftelijke bevestiging naar u en uw werknemer. 7

8 8

9 2. WGA-basisverzekering voor mijn bedrijf? Uw WGA-risico 1 is standaard verzekerd bij het UWV. U kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dat betekent dat u de wettelijke WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning bij re-integratie. De voordelen van eigenrisicodragerschap zijn dat u een lagere premie aan UWV betaalt en dat uw premie niet stijgt als u een arbeidsongeschikte werknemer heeft. NV schade ondersteunt u bij uw verplichtingen als WGA-eigenrisicodrager Als u ervoor kiest eigenrisicodrager te worden (of u bent dit al) dan kan u de WGA-basisverzekering van NV schade afsluiten. Wat biedt de WGA-basisverzekering van NV schade mij? De wettelijke WGA-uitkering die u aan uw arbeidsongeschikte werknemer moet betalen, betaalt NV schade aan u terug. Persoonlijke begeleiding: voor uw werknemers en uzelf bij re-integratie. Onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid komt kosteloos bij u langs om uw vragen te beantwoorden. Scherpe premie: wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan heeft dat geen effect op uw premie bij NV schade. Jaarlijks stelt NV schade de premie vast voor alle werkgevers in de branche. Betrokkenheid: NV schade is dé verzekeraar van de bedrijfstak Metaal en Techniek en Automotive branche, met hart voor de klant. Wij begrijpen hoe belangrijk gezonde werknemers zijn voor uw bedrijf. Overzicht: één loket en één factuur voor al uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De voorwaarden voor het afsluiten van de WGA-basisverzekering zijn: uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven, én de totale loonsom in 2013 is lager dan , én u heeft geen werknemers in dienst (gehad) of zijn in dienst (geweest) bij het bedrijf dat u heeft overgenomen, die sinds 1 januari 2007 in de WGA zijn gekomen, én u heeft geen werknemers in dienst (gehad) die ziek zijn geworden, een halfjaar voordat u eigenrisicodrager WGA wordt. Meer informatie over de WGA-basisverzekering vindt u op bij verzekeringen en diensten. Liever persoonlijk contact? Maak via Klanteninformatie een vrijblijvende afspraak met de Adviseur Arbeidsongeschiktheid. Bekijk ook de film Eigenrisicodrager op bij publicaties. Op vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap en het aanvragen daarvan bij de Belastingdienst. 1 WGA-risico bij UWV: de WIA-uitkering van uw (ex)werknemer wordt betaald door UWV. Film: Eigenrisicodrager 9

10 3. Welke premies betaal ik? Premies per verzekering Verzekering Deel werknemer Deel werkgever Totale premie WIA-werknemersverzekering * 0,414% 0,414% 0,828% WIA-excedentverzekering** 2,3% - 2,3% WIA-excedentverzekering Top*** premie op maat premie op maat premie op maat WGA-basisverzekering * 0,22% 0,22% 0,44% * De premie wordt berekend over het verzekerd loon. Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken. ** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt in 2015 berekend over het loon boven *** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het loon tussen en In de CAO staat dat u maximaal de helft van de premie mag inhouden op het loon van uw werknemer De helft van de premie voor de WIA-werknemersverzekering houdt u in op het bruto jaarloon. De helft van de premie voor de WGA-basisverzekering houdt u in op het netto jaarloon. Het bruto jaarloon is: bij uitbetaling per maand: 12,96 maal het salaris over de maand januari; bij uitbetaling per vier weken: 14,09 maal het salaris over de tweede 4-wekenperiode in het betreffende jaar. Premiebetaling Halverwege ieder kwartaal sturen wij u per post een factuur met een premiespecificatie. De betalingstermijn van deze factuur is 21 dagen. De factuur kunt u online inzien op Goed om te weten U betaalt een lagere premie voor een werknemer die: binnen 62 maanden de AOW-leeftijd bereikt (0,099% voor de WIA-werknemersverzekering); 15%-35% arbeidsongeschikt is (0,729% voor de WIA-werknemersverzekering en 2,263% voor de WIA-excedentverzekering). U betaalt geen premie voor een werknemer die: binnen 24 maanden de AOW-leeftijd bereikt; een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt. 10

11 4. Hulp bij uw administratie Nieuwe werknemers in dienst Nieuwe werknemers meldt u aan via Zij zijn dan automatisch verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Uw werknemer krijgt hierover van ons een brief. Heeft u een WIA-excedentverzekering of een WIA-excedentverzekering Top afgesloten? Nieuwe werknemers die hiervoor in aanmerking komen zijn automatisch verzekerd. Ze krijgen hierover een brief. Activatiecode inzenportaal.nl en mnverzekeringenonline.nl Om gebruik te kunnen maken van inzendportaal.nl vraagt u eenmalig een activatiecode aan op bij ik wil een activatiecode aanvragen. Uw toegang tot inzendportaal geeft u ook direct toegang tot Wijzigingen in werknemergegevens De volgende wijzigingen geeft u door via salariswijzigingen; aantal uren dat een werknemer werkt; een werknemer die uit dienst gaat; verandering van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Gegevens van uw werknemers en facturen vindt u op Directeur-bestuurders Directeur-bestuurders zijn gewoon voor de WIA-werknemersverzekering verzekerd, als zij premies voor de volksverzekeringen afdragen. Draagt een directeur-bestuurder geen premies voor de volksverzekeringen af? Dan ontvangen wij graag een jaaropgave waaruit dat blijkt. Op basis daarvan kunnen we een directeur-bestuurder uitsluiten voor de WIA-werknemersverzekering. Uw werknemer is ziek De eerste zes maanden dat uw werknemer ziek is betaalt u 100% van het laatste loon van uw werknemer door. In de anderhalf jaar daarna betaalt u 90%. Dat is geregeld in de CAO. Is uw werknemer na 42 weken nog ziek? Stuur een mail naar: of een brief. Hierin zet u de datum van de eerste ziektedag, de naam van uw werknemer en het persoonsnummer. Na twee jaar kan uw werknemer, met uw hulp, een uitkering aanvragen bij UWV en bij NV schade. Onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid helpt u en uw werknemer graag. Maak een vrijblijvende afspraak via Klanteninformatie. Bekijk ook de film Adviseur Arbeidsongeschiktheid op bij publicaties. Meer informatie over het aanvragen van een uitkering bij UWV vindt u op Uitkering aanvragen bij NV schade Is uw werknemer door UWV gekeurd? Dan is het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. Dit percentage bepaalt of uw werknemer een uitkering van NV schade krijgt en hoe hoog deze is. Onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid helpt u graag bij het aanvragen van de uitkering. Maak een afspraak via Klanteninformatie of Werknemer met een uitkering Heeft u een werknemer in dienst die een uitkering krijgt van NV schade? Dan keert NV schade de uitkering direct aan u uit, maandelijks rond de 25e. Deze uitkering betaalt u samen met het loon aan uw werknemer. In de uitkering die u van NV schade ontvangt zit een bijdrage voor de werkgeverslasten. Meer informatie vindt u op bij administratief. Film: Adviseur Arbeidsongeschiktheid 11

12 Wat doe ik als... Ik een nieuwe werknemer in dienst neem Vraag een activatiecode aan op Er iets wijzigt in de gegevens van mijn werknemer: - loon - uren - uit dienst - arbeidsongeschiktheidspercentage Mijn werknemer ziek wordt Mijn werknemer een uitkering krijgt Meld uw werknemer aan op Geef wijzigingen door op U betaalt het loon van uw werknemer door: - 0,5 jaar: 100% - 1,5 jaar: 90% NV schade betaalt de uitkering aan u uit. Deze uitkering betaalt u samen met het loon aan uw werknemer Uw werknemer is automatisch verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering bij NV schade Een overzicht van uw (re-integratie)verplichtingen in de eerste ziektejaren vindt u op de website van UVW Heeft u een werknemer die meer dan verdient? U kan een WIA-excedentverzekering (Top) bij NV schade afsluiten voor het loon tussen en Lees hierover meer in hoofdstuk 1.2 In de uitkering die u van NV schade ontvangt zit een bijdrage voor de werkgeverslasten Ieder kwartaal stuurt NV schade een factuur - Betaal deze binnen 21 dagen. - U mag de helft van de premie inhouden: voor WIA-werknemersverzekering op het brutoloon; voor de WGA-basisverzekering op het nettloon. Werknemers kunnen zelf schriftelijk hun verzekering beëindigen. - Binnen 3 maanden na indiensttreding. of - Na deelname van minimaal 12 maanden, opzegging per gewenste datum met opzegtermijn. Uitkering aanvragen Als uw werknemer twee jaar ziek is kan hij/zij een uitkering aanvragen bij UWV. En daarna bij NV schade. Wij helpen uw werknemer en u graag bij de aanvragen. 42 weken ziek? Stuur een mail naar: met de datum van de eerste ziektedag, persoonsnummer en naam van uw werknemer. 12

13 5. Vragen en klachten Vraag? Wij vinden klantgerichte en persoonlijke dienstverlening belangrijk. Heeft u vragen? Stuur een mail naar Of neem op werkdagen tussen 8.00 en uur telefonisch contact op met Klanteninformatie via Liever persoonlijk contact? Maak via Klanteninformatie een afspraak met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. Klacht? Elke uiting van ongenoegen : dat is onze definitie van een klacht. Wij zien elke klacht als een belangrijk signaal over onze dienstverlening. Daarom hebben wij een klachtencoördinator die toeziet op een correcte afhandeling. Uiteraard doen wij ons uiterste best om tot een goede oplossing te komen. Bekijk ook de film klachten op bij publicaties. Heeft u een klacht, dan kan u deze indienen bij NV schade door: te bellen naar ; een mail te sturen naar of een brief te sturen naar: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 16862, 2500 BW Den Haag Binnen drie werkdagen sturen wij u een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen. Binnen tien werkdagen sturen wij u onze inhoudelijke reactie. Meer informatie vindt u op bij contact. Film: Klachten 13

14 6. In goede handen 6.1 Privacy NV schade verwerkt de persoonsgegevens van uw werknemers, zodat wij: de werknemersverzekeringen kunnen uitvoeren; fraude kunnen voorkomen en bestrijden; statistische analyse(s) kunnen uitvoeren; aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen; de gegevens van uw werknemers kunnen doorgeven aan uw brancheloket. Het brancheloket houdt uw werknemers op de hoogte van producten en diensten op het gebied van zorg en inkomen. Wilt uw werknemer geen informatie van het brancheloket ontvangen? Uw werknemer kan een mail sturen naar Uw werknemer ontvangt dan alleen nog informatie van NV schade. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op de website Waardevaste uitkering NV schade heeft de ambitie om ieder jaar de uitkeringen te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak Metaal en Techniek. Stijgen de lonen in de bedrijfstak Metaal en Techniek of Automotive in een jaar 2% of minder? Dan verhoogt NV schade ook de uitkeringsgrondslag. De uitkeringsgrondslag is het loon dat een werknemer verdiende op zijn eerste ziektedag vermeerderd met een indexatie. Stijgen de lonen meer dan 2%, dan beslist NV schade met hoeveel procent zij de uitkeringsgrondslag verhoogt. De stijging is minimaal 2%. NV schade bekijkt ieder jaar opnieuw of de uitkeringen kunnen worden verhoogd. Tot nu toe heeft NV schade nog ieder jaar de uitkeringen kunnen verhogen. De verzekeringen van NV schade zijn schadeverzekeringen. Uw werknemer bouwt geen aanspraken op. Eindigt de verzekering en is uw werknemer niet ziek, dan vervalt de dekking en een mogelijke uitkering van NV schade; hebben de vorm van een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage en het loon dat uw werknemer nog verdient. De polisvoorwaarden van de WIA-werknemersverzekerking en de WGA-basisverzekering, ons jaarverslag en onze jaarrekening kan u downloaden van bij publicaties of opvragen bij Klanteninformatie via

15 Aan de teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 15

16 Wilt u meer informatie? Ga naar onze website NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Postbus I 2500 BW Den Haag t I w. nvschade-mt.nl e. Klanteninformatie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur. NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registratienummer NVS wg

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

WGA-basisverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

WGA-basisverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden WGA-basisverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Checklist WGA-basisverzekering Belangrijk! In de voorwaarden bij deze WGA-basisverzekering

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie