Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

2 Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op of scan de code met uw mobiele telefoon. Deze brochure kunt u op onze website in andere talen lezen. Ga naar en kijk onder downloads. Deze brochure geldt als uw eerste ziektedag op of na 1 januari 2007 ligt.

3 Speciaal voor werknemers in de Metaal en Techniek: een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? 4 Hoe zit het met mijn deelname bij NV Schade? 5 Wat doet de WIA-bodemverzekering voor mij? 6 Wat regelt de WGA-hiaatverzekering? 7 Hoeveel is mijn premie? 8 Wanneer krijg ik een uitkering? 9 Wat moet ik nog meer weten van mijn verzekeringen? 10 Wat is mijn loon als ik ziek word? 11 Wat regelt de overheid als ik langere tijd niet kan werken? 12 Wie is NV Schade? 14 Begrippenlijst 15 3

4 Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Automatisch verzekerd: wel zo handig Een langere tijd niet kunnen werken en de gevolgen voor uw inkomen. Daar denkt u waarschijnlijk niet dagelijks aan. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek voor de werknemers iets geregeld: de MT WIA-verzekeringen. Deze verzekeringen vullen het inkomen aan, soms wel tot 100%. U werkt in de Metaal en Techniek en bent daarom automatisch verzekerd voor de MT WIA-verzekeringen. Welkom bij NV Schade De MT WIA-verzekeringen staan in de CAO Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Technische Bedrijfstakken (CAO AvIM) en worden uitgevoerd door NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken (NV Schade). Bij de brief vindt u uw deelnamebewijs van NV Schade. Mijn verzekeringen in het kort Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. De MT WIA-verzekeringen van NV Schade staan in de CAO. Lage premies: NV Schade heeft geen winstoogmerk. Een ruime dekking: mogelijk tot 100% van het oude loon. De verzekeringen sluiten op elkaar aan: u bent niet oververzekerd. Ook als u buiten de bedrijfstak gaat werken loopt uw uitkering door. 4

5 Hoe zit het met mijn deelname bij NV Schade? Is iedereen verzekerd die werkt in de Metaal en Techniek? De verzekeringen worden automatisch afgesloten voor iedereen die in de Metaal en Techniek komt werken. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouders (dga), arbeidsongeschikten en stagiaires niet deelnemen aan de verzekeringen. Kijk voor alle uitzonderingen op onze website Ik wil niet deelnemen aan de verzekeringen van NV Schade. Wat moet ik doen? Stuur ons binnen drie maanden na indiensttreding of, als u de welkomstbrief ontvangt, binnen 30 dagen na ontvangst van uw eerste deelnamebewijs een aangetekende brief. Vermeld in deze brief uw naam en persoonsnummer bij NV Schade en aan welke verzekeringen u niet wilt deelnemen. De verzekeringen zijn dan niet tot stand gekomen. Kan ik mij op een later moment nog afmelden? Ja, u kan dagelijks de verzekeringen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Voorwaarde is dat u 12 maanden hebt deelgenomen. U stuurt een aangetekende brief met uw naam en persoonsnummer en geeft aan welke verzekeringen u wilt stopzetten. Let op: als u overstapt naar een andere verzekeraar, stop dan pas onze verzekeringen als uw nieuwe verzekering is afgesloten. Op deze manier voorkomt u dat u onverzekerd bent. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik de bedrijfstak verlaat? Uw verzekeringen stoppen automatisch als u niet meer werkt in de Metaal en Techniek. U betaalt dan ook geen premie meer. Waar vind ik de polisvoorwaarden? Op onze website vindt u de polisvoorwaarden van de MT WIA-verzekeringen. 5

6 Wat doet de WIA-bodemverzekering voor mij? Een aanvulling op uw inkomen als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent De WIA-bodemverzekering zorgt voor een aanvulling op uw loon als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt raakt. Meestal tot het volledige inkomen dat u gewend was. Hoe hoog is de WIA-bodemuitkering? uw arbeidsongeschiktheidspercentage uw loon vóór arbeidsongeschiktheid x WIA-bodemuitkering Wanneer ontvang ik een uitkering? De WIA-bodemuitkering gaat twee jaar na de eerste ziektedag in. En duurt maximaal 7,5 jaar tot uw wettelijke AOW-leeftijd. Gaat u in de uitkeringsperiode buiten de Metaal en Techniek werken, dan loopt de uitkering gewoon door. Bij werkloosheid stoppen wij de uitkering. Gaat u weer aan het werk, dan ontvangt u ook weer een WIA-bodemuitkering. De WW-periode telt mee voor de maximale uitkeringsperiode. Een voorbeeld: de WIA-bodemverzekering van Ronald Ronald is 50 jaar en verdient bruto per maand. Door een ongeluk wordt hij na twee jaar ziekte 30% arbeidsongeschikt verklaard door UWV. Van UWV krijgt hij géén wettelijke uitkering, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Ronald heeft intussen bij zijn werkgever een andere functie gekregen en verdient bruto per maand. De WIA-bodemverzekering vult zijn loon voor 7,5 jaar aan met 630. Hij ontvangt dus 100% van zijn loon vóór arbeidsongeschiktheid WIA-bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) bruto inkomen % % % 1470 Inkomen uit werk % inkomen uit werk wettelijke UWV-uitkering bruto inkomen % WIA-bodemverzekering (maximaal 7,5 jaar) % % uitkering van NV Schade Loondoorbetaling 1470 Inkomen uit werk door werkgever 0,5 jr 1,5 jaar Na 2 jaar tot 59,5 jaar % Van 59,5 tot de wettelijke AOW-leeftijd looptijd Loondoorbetaling

7 Wat regelt de WGA-hiaatverzekering? Een aanvulling op uw inkomen als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent De WGA-hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling op uw loon als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt raakt. De WGA-hiaatverzekering vult uw inkomen aan tot minimaal 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WGA-uitkering wordt hierop in mindering gebracht. Kijk op bladzijde 12 wat UWV vanuit de wet uitkeert. Hoe hoog is de WGA-hiaatuitkering? 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid 70% van uw loon tijdens arbeidsongeschiktheid -/- Verschil Wettelijke WGA-uitkering van UWV -/- WGA-hiaatuitkering NV Schade brengt niet uw hele loon tijdens arbeidsongeschiktheid in mindering voor de berekening van de WGA-hiaatuitkering. Dit betekent dat 30% van uw loon niet wordt gekort op uw WGA-hiaatuitkering. Dus hoe meer u werkt, hoe groter de mogelijkheid dat jouw inkomen meer dan 70% van uw loon vóór arbeidsongeschiktheid bedraagt. Wanneer ontvang ik een uitkering? De WGA-hiaatuitkering gaat in als u een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV ontvangt. De WGA-hiaatverzekering keert uit tot uw wettelijke AOW-leeftijd. Ook als u buiten de Metaal en Techniek gaat werken of werkloos wordt, loopt de uitkering door. Een voorbeeld: Marjan heeft de WGA-hiaatverzekering Marjan is 29 jaar en verdient bruto per maand. Door een ongeluk raakt zij 50% arbeidsongeschikt. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid krijgt Marjan een wettelijke WGA-uitkering van UWV. Ze heeft 11 jaar gewerkt en krijgt 11 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering van: Daarnaast werkt Marjan gedeeltelijk en verdient daarmee 400 bruto per maand. Haar maandinkomen komt daarmee op bruto. Volgens UWV zou Marjan nog voor 50% van haar loon vóór arbeidsongeschiktheid moeten kunnen verdienen. Helaas lukt haar dit niet. Ze ontvangt na 11 maanden een WGA-vervolguitkering van 490. Haar WGA-hiaatverzekering vult dit tot de wettelijke AOW-leeftijd aan tot per maand bruto inkomen % % WGA-loongerelateerde uitkering % 700 WGA-hiaatverzekering % 490 WGA-vervolguitkering 400 Inkomen uit werk Loondoorbetaling door werkgever 0,5 jr 1,5 jr tot de wettelijke AOW-leeftijd 11 maanden looptijd 7

8 Hoeveel is mijn premie? Winst ontvang u terug De premies voor de MT WIA-verzekeringen zijn zeer laag. De premie voor de WIA-bodemverzekering is 0,13%. Voor de WGA-hiaatverzekering is de premie 0,545%. De premies van beide verzekeringen worden op het bruto jaarloon ingehouden. Het bruto jaarloon zijn alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever heeft afgesproken. Het bruto jaarloon is niet meer dan het maximum SV-loon per 1 januari ( ,- per 1 januari 2014) en is dat deel van het salaris waarvoor u arbeidsgeschikt bent. Als NV Schade winst maakt, dan geven wij dit terug door de premie te verlagen. In welke situaties betaal ik geen premie? Voor de WIA-bodemverzekering betaalt u geen premie meer twee jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Voor de WGA-hiaatverzekering is dit tot 62 maanden voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Raakt u beperkt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u geen premie meer voor de WIA-bodemverzekering. Wanneer u een wettelijke WGA-uitkering van UWV ontvangt, betaalt u ook geen premie meer voor de WGA-hiaatverzekering. Uw werkgever betaalt mee en belastingvoordeel Uw werkgever betaald de helft van de premie van beide verzekeringen. U betaald dus slechts 0,065% voor de WIA-bodemverzekering en 0,2725% voor de WGAhiaatverzekering. De premie houdt uw werkgever in op uw bruto loon. U betaalt dus minder belasting. Dit is in de CAO geregeld. Voorbeeld: de premie van Henk Bij een bruto jaarloon inclusief vakantiegeld van betaalt Henk een bruto maandpremie van slechts 1,63 voor de WIA-bodemverzekering en 6,81 voor de WGA-hiaatverzekering. Het resterende gedeelte betaalt zijn werkgever. Bovendien zijn de premies aftrekbaar van zijn belastbare loon. Dit regelt zijn werkgever bij de inhouding van de premie op zijn bruto loon. Bij een belastingpercentage van 42% betaalt Henk netto 4,90 per maand voor beide verzekeringen. Hoe bereken ik mijn eigen premie? Bereken uw premie met de WIA-calculator op de website van NV Schade. Hier kunt u ook kijken welke loonaanvulling NV Schade betaalt. 8

9 Wanneer krijg ik een uitkering? Wanneer heb ik recht op een uitkering? De WIA-bodemuitkering gaat twee jaar na uw eerste ziektedag in. De WGA-hiaatuitkering gaat in na afloop van de loongerelateerde periode. Om tot uitkering te komen hebben wij van u nodig: De beschikking van UWV waarop uw mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. Wanneer verandert mijn uitkering? Bij beëindiging van uw werkzaamheden. Bij het aangaan van een nieuw dienstverband. Bij wijziging van het recht op een WGA-vervolguitkering en WGA-loonaanvullingsuitkering. Tijdens uw uitkeringsperiode houdt u ons schriftelijk op de hoogte van bovenstaande situaties. Ziek en gaan werken buiten Metaal en Techniek Als u ziek bent op het moment dat u de Metaal en Techniek verlaat en aansluitend aan het werk gaat buiten de bedrijfstak, dan behoudt u uw recht op een eventuele uitkering van NV Schade in de toekomst. Arbeidsongeschikt en gaan werken buiten Metaal en Techniek Bent u arbeidongeschikt op het moment dat u de Metaal en Techniek verlaat en neemt de mate van arbeidsongeschiktheid toe? Dan is deze toename meeverzekerd ongeacht de oorzaak van de toename. Voorwaarde is wel dat de eerste ziektedag binnen de verzekerde periode bij NV Schade ligt. Ik krijg een uitkering en raak werkloos. Wat nu? Voor de WIA-bodemuitkering geldt dat deze niet door loopt als u werkloos raakt. Zodra u weer aan het werk gaat, ontvangt u weer een uitkering als hiermee de 7,5 jaar niet wordt overschreden. Een WW-periode telt hierin mee. Heeft u een lopende WGA-hiaatuitkering, dan loopt deze door als u werkloos raakt. Is uw eerste ziektedag nog tijdens u dienstverband in de Metaal en Techniek en raakt u werkloos voordat uw uitkering is ingegaan? Ook dan kunt u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-hiaatverzekering. 9

10 Wat moet ik nog meer weten over mijn verzekering? U bent verzekerd tot het maximum SV-loon Het verzekerd salaris bestaat uit alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever heeft afgesproken. Het verzekerd salaris is niet meer dan het maximum SV-jaarloon per 1 januari of 1 juli. Dit is per 1 januari Bij de berekening van uw uitkering wordt ook rekening gehouden met maximum SV-loon. Ik verdien meer dan het maximum SV-loon. Wat nu? Dan heeft u ondanks de WIA-bodemverzekering en WGA-hiaatverzekering toch een terugval in uw inkomen. U kunt hiervoor de WIA-excedentverzekering afsluiten bij NV Schade. Informeer bij uw werkgever voor meer informatie. De MT WIA-verzekeringen zijn risicoverzekeringen... De MT WIA-verzekeringen zijn risicoverzekeringen. U bouwt geen aanspraken op. Wanneer uw verzekering eindigt en u niet ziek bent, vervalt de dekking en een mogelijke uitkering van NV Schade. en gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst De MT WIA-verzekeringen zijn een zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat u een vastgestelde uitkering ontvangt. Beleggingsresultaten hebben geen invloed op de hoogte van uw vastgestelde uitkering. Uw werkgever heeft een polis van NV Schade dat het bewijs is voor de overeenkomst. Als u dat wilt, kunt u de polis bij uw werkgever inzien. Uw uitkering is een arbeidsongeschiktheidspensioen Onze verzekeringen volgen de Pensioenwet. Uw eventuele uitkering is namelijk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn onze uitkeringen een arbeidsongeschiktheidspensioen. Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht waarop uw eventuele toekomstige uitkeringsrechten staan. Wordt mijn uitkering jaarlijks verhoogd? NV Schade probeert ieder jaar de uitkeringen te verhogen met de loonontwikkeling in de bedrijfstak Metaal en Techniek. 10

11 Wat is mijn loon als ik ziek word? Uw werkgever helpt de eerste twee jaar Als u een langere tijd niet kunt werken heeft dat nare gevolgen voor uw dagelijkse leven, maar mogelijk ook voor uw inkomen. Uw werkgever betaalt in de eerste twee jaar vanaf de eerste ziektedag uw inkomen door. Dit is de wettelijke wachttijd. In de CAO Metaal en Techniek staat dat u het eerste halfjaar van uw ziekte 100% van uw loon ontvangt. De anderhalf jaar daarna krijgt u minimaal 90% van uw loon. Ik ben bijna twee jaar ziek. Wat nu? Als uw ziekteperiode langer duurt, dan krijgt u te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Samen met uw werkgever naar de mogelijkheden kijken Als u ziek bent, kijkt u samen met uw werkgever hoe u zo snel mogelijk weer aan de slag kan. De overheid heeft hiervoor een stappenplan gemaakt, dat u en uw werkgever verplicht zijn te volgen. Dit is het stappenplan volgens de Wet verbetering poortwachter. U vindt het stappenplan op onze website 11

12 Wat regelt de overheid als ik langere tijd niet kan werken? Wat kunt u nog wél Bent u niet binnen twee jaar weer (volledig) aan de slag? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit is een wettelijke regeling die UWV in opdracht van de overheid uitvoert. De wet WIA geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2006 langer dan twee jaar ziek zijn en keert tot uiterlijk de AOW-leeftijd uit. De wet WIA richt zich zoveel mogelijk op het werk dat u nog wél kunt doen. Hoeveel is de wettelijke uitkering? Deze wettelijke uitkering is maximaal 75% van uw inkomen. De wet WIA zorgt er dus niet vanzelfsprekend voor dat u het inkomen hebt dat u gewend was. In het schema op de volgende bladzijde ziet u de vier situaties weergegeven waarin u een uitkering van UWV ontvangt. Wilt u meer weten over de WIA en wat de wet voor u kan betekenen? Kijk dan op of neem contact op met uw werkgever. Bereken uw uitkering met de WIA-calculator Op de website van NV Schade staat de WIA-calculator. Met deze calculator kunt u bekijken wat er met uw inkomen gebeurt in de verschillende situaties. De WIAcalculator laat ook zien hoe onze verzekeringen uw inkomen aanvullen als u arbeidsongeschikt raakt. 12

13 De wettelijke uitkering van UWV als u arbeidsongeschikt bent 104 weken loondoorbetaling door uw werkgever. Dit staat in de CAO. situatie 1: Minder dan 35% arbeidsongeschikt. situatie 2 en 3: 35% tot 80% arbeidsongeschikt of 80% of meer maar niet duurzaam arbeidsongeschikt situatie 4: volledig (80% of meer ) en duurzaam arbeidsongeschikt Geen uitkering van UWV U blijft bij voorkeur in dienst bij uw huidige werkgever. Samen met uw werkgever zoekt u als dat nodig is naar een aangepaste functie of werkplek. Als het niet anders kan, dan bij een andere werkgever. WGA-uitkering van UWV U kunt gedeeltelijk werken. U valt onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De wettelijke WGA-uitkering van UWV bestaat uit twee fases: IVA-uitkering van UWV U kunt niet meer werken. U valt onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U ontvangt een wettelijke IVA-uitkering van 75% van uw loon voor arbeidsongeschiktheid. Eerste fase De eerste maanden geldt een loongerelateerde WGA-uitkering. De duur is afhankelijk van het arbeidsverleden 3 tot 38 maanden. De uitkering is de eerste twee maanden 75% van het oude (gemaximeerde) loon min 75% van het loon dat de werknemer bij arbeidsongeschiktheid nog verdient. Daarna wordt deze verlaagd naar 70%. Tweede fase Afhankelijk van het loon dat u nog verdient zijn twee situaties mogelijk: Uw loon is minder dan 50% van de restverdiencapaciteit die UWV vaststelt U ontvangt een lage uitkering: de WGA-vervolguitkering. Dit is uw UWV-uitkeringspercentage maal het minimumloon. Dit betekent meestal een forse inkomensachteruitgang. Uw loon is 50% of meer van de restverdiencapaciteit die UWV vaststelt U ontvangt de WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering vult het verschil tussen uw loon vóór arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen aan tot maximaal 70%. 13

14 Wie is NV Schade? Speciaal voor de Metaal en Techniek NV Schade voert speciaal voor de Metaal en Techniek de MT WIA-verzekeringen uit. De belangen van werkgevers en werknemers tellen gelijk mee. De directie van NV Schade bestaat daarom uit een directeur voor werkgevers en een directeur voor werknemers. Ruim werknemers zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen en voor ruim werkgevers regelen wij de werkgeversrisico s. Sociale verzekeraar zonder winstoogmerk NV Schade is een betrouwbare en transparante verzekeraar: een goede dekking zonder kleine lettertjes met een soepel uitkeringsbeleid. NV Schade heeft geen winstdoelstelling. Alle winst geven we werkgevers en werknemers terug door premiekortingen en extra uitkeringen. Onze premies zijn dan ook zeer gunstig ten opzichte van andere verzekeraars. De premie is voor de hele bedrijfstak gelijk en wordt bij schade niet individueel verhoogd. De mens centraal We werken doorlopend aan het afstemmen van onze dienstverlening op de veranderende wensen en behoeften. Wij onderhouden daarom regelmatig contact met werkgevers en werknemers. Heeft u een idee hoe wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren? Dat horen wij graag. Stuur een naar Wilt u meer weten over NV Schade? Bekijk dan het jaarverslag en de jaarrekening op onze website Geschillen of klachten? Geschillen of klachten kunt u voorleggen aan NV Schade. Deze zullen wij zoveel mogelijk in overleg met u en uw werkgever oplossen. Wij hanteren het reglement Taak en werkwijze van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt uw klacht richten aan: NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken T.a.v. Klachtencoördinatie Antwoordnummer VE Den Haag Privacy De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden door NV Schade verwerkt: ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Nadere informatie daarover verstrekken wij op aanvraag door of namens de verzekeraar. Meer informatie vindt u ook op de website van het Verbond van Verzekeraars: 14

15 Begrippenlijst IVA IVA staat voor Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. De IVA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De IVA is een wettelijke uitkering voor werknemers die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV en binnen vijf jaar geen uitzicht op herstel hebben. Maximum SV-jaarloon Voor de werknemersverzekeringen geldt een maximum SV-loon. UWV stelt dit bedrag jaarlijks per 1 januari en 1 juli vast. Het maximum SV-jaarloon bedraagt per 1 januari 2014 bruto ,-. Restverdiencapaciteit De restverdiencapaciteit is het loon dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (35% tot 80%) volgens UWV nog kan verdienen. SV-loon SV-loon staat voor loon Sociale Verzekeringen. Dit loon wordt gebruikt voor het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, WW, Ziektewet) en voor een eventuele uitkering. Verzekerd loon Het verzekerd loon is het loon waarover de premies en uitkering worden berekend. Voor de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering bestaat het verzekerd loon uit alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werkgever afspreekt. Het verzekerd loon is niet meer dan het maximum SV-jaarloon. WGA WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA is een wettelijke regeling voor werknemers die 35% tot 80% of 80% tot 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV. De WGA bestaat uit: WGA-loongerelateerde uitkering WGA-vervolguitkering WGA-loonaanvullingsuitkering Op bladzijde 13 leest u wanneer welke uitkering geldt. De wet WIA De wet WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid voor werknemers die op of na 1 januari 2006 langer dan twee jaar ziek zijn. UWV UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en het uitkeringspercentage voor de wettelijke WIA- en WAO-uitkeringen. Maar bijvoorbeeld ook het recht op een WW-uitkering. WW-periode Tijdens de WW-periode ontvangt u een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van NV Schade, tenzij een en ander dient ter informatie van werknemers van bedrijven en organisaties bij de uitvoering van de MT WIA-verzekeringen van NV Schade. 15

16 Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op of scan de code met uw mobiele telefoon. NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Postbus BW Den Haag T: (070) W: E: Klanteninformatie is op werkdagen van 8.00 tot uur telefonisch bereikbaar. NV Schadeverzekeringen Metaal en Technische bedrijfstakken, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registratienummer Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer Bovemij Verzekeringen, K.v.K is ingeschreven bij de AFM, registernummer NVS 205 PD wn

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie