Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer"

Transcriptie

1 Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer

2 Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde verzekeraars. Nedasco heeft volmachten van meer dan 30 verzekeraars. Dat betekent acceptatie van verzekeringen en schadeafwikkeling op één plek. Vriendelijk en snel. Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland. Heeft u interesse in het Gezond Werken Pakket of in een van onze andere producten, neem dan contact op met uw adviseur.

3 Een compleet pakket inkomensverzekeringen Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit complete inkomenspakket bevat alle belangrijke verzekeringen om de risico s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van u en uw werknemers op te vangen. U beschermt daarmee zowel uzelf als uw werknemers tegen inkomensverlies bij ziekte. Maatwerk en keuzevrijheid Het Gezond Werken Pakket bestaat uit losse onderdelen (modules). U kiest zelf welke verzekeringen u op dit moment nodig heeft. Door de modulaire opbouw groeit het verzekeringspakket mee met uw bedrijf. Zo weet u zeker dat u niet te veel maar ook niet te weinig heeft verzekerd. Het lukt Nedasco een lastig adviestraject met veel losse verzekeringen en verschillende belanghebbenden in één pakket onder te brengen dat meer is dan een stapeltje polissen met een strik. Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar Nedasco Gezond Werken Pakket 3

4 Ruime pakketkeuze én aanvullende diensten Modules Nedasco Gezond Werken Pakket Module Verzuim - Ziekteverzuimverzekering Conventioneel - Ziekteverzuimverzekering Stop Loss - Arbodienstverlening (aanvullende dienst) - Verhaalsrechtsbijstand (aanvullende verzekering) - Grip & Regie (gratis aanvullende dienst) - Online verzuimregistratie (gratis aanvullende dienst) Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Module WGA Eigen Risicodragerverzekering Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon Module WIA Bodemverzekering Module Collectieve Ongevallenverzekering Module Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer Module Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat In deze brochure vindt u vanaf pagina 9 een uitgebreide toelichting op deze modules.

5 Tot 10% pakketkorting Sluit u de module Verzuim af in combinatie met andere modules uit het Gezond Werken Pakket, dan krijgt u een pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Ook zonder module Verzuim profiteert u al van een aantrekkelijke korting bij afname van twee of meer modules uit het pakket. Pakketkorting Kortingen mét module Verzuim: Module Verzuim + 1 andere module = 5% pakketkorting Module Verzuim + 2 andere modules = 7,5% pakketkorting Module Verzuim + 3 andere modules = 10% pakketkorting Kortingen zonder module Verzuim: 2 modules = 2,5% pakketkorting (WIA, WGA, Collectieve Ongevallen of AOV) 3 modules = 5% pakketkorting (WIA, WGA, Collectieve Ongevallen of AOV) 4 modules = 7,5% pakketkorting (WIA, WGA, Collectieve Ongevallen of AOV) 5 modules = 10% pakketkorting (WIA, WGA, Collectieve Ongevallen of AOV) Alles wat een werkgever nodig heeft zit in één pakket. In het Gezond Werken Pakket van Nedasco zit het beste uit alle werelden voor het mkb, bijvoorbeeld de verzuimverzekering van de ene verzekeraar en de re-integratiedienst van de andere. Het is gebruiksvriendelijk en je regelt alles met één partij. Mr. Hendrik Jan van Pelt, directeur ENgage Werkgeversadvies en columnist voor de Financiële Telegraaf Gerenommeerde risicodragers Nedasco heeft de modules in het Gezond Werken Pakket ontwikkeld met een aantal gerenommeerde partijen: Nedasco Gezond Werken Pakket 5

6 Praktijkvoorbeeld Christian (32) heeft als bouwmarktmedewerker een salaris van Hij heeft na een ongeval chronische schouderklachten. Het UWV stelt zijn restverdiencapaciteit (het loon dat hij volgens het UWV nog kan verdienen) vast op De mate van arbeidsongeschiktheid is daarmee 60%. Het lukt Christian echter niet om werk te vinden in een passende functie. Hij voldoet daardoor niet aan de inkomenseis van ten minste 50% benutting van zijn restverdiencapaciteit. Hij krijgt een WGA-uitkering die in twee delen uiteenvalt. WGA-loongerelateerde uitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = Deze uitkering is tijdelijk, afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt hij 75%. WGA-vervolguitkering: Minimumloon x uitkeringspercentage (zie tabel hieronder) = ,42 x 42% = 7.998,24 100% 80% 60% 40% 20% 0% Cao aanvulling Twee jaar loondoorbetaling tot 70% WGA-loongerelateerde uitkering ( ) WGA Hiaat Uitgebreid ( 9.501,76) Jaren WGA-vervolguitkering ( 7.998,24) 67 jaar Totaal 70% van het oude inkomen Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage Jaarbedrag WGA-vervolguitkering* 35-45% 28% 5.332, % 35% 6.665, % 42% 7.998, % 50,75% 9.664,53 *Op basis van het brutominimumloon per 1 januari 2013 Zo dekt Nedasco het inkomensverlies van Christian: Met een WGA Hiaatverzekering krijgt Christian een aanvulling op zijn WGA-vervolguitkering. Die wordt als volgt berekend: 70% x (oud loon minus nieuw loon) minus wettelijke uitkeringen = 70% x ( ) ,24 = 9.501,76

7 Overzichtelijke offerte met alle risico s en premies Via uw verzekeringsadviseur ontvangt u een gedetailleerde offerte met een overzicht van alle risico s en bijbehorende premies. Heeft u een loonsom groter dan of meer dan 50 werknemers in dienst? Dan maakt uw adviseur graag een maatwerkofferte. Omzetten lopende verzekeringen is eenvoudig Bent u al verzekerd? Dan is omzetting van losse verzekeringen naar het Gezond Werken Pakket in veel gevallen mogelijk bij aanvraag van een nieuwe module. Alle verzekeringen krijgen dan één hoofdvervaldatum op 1 januari. Eén loket: de Inkomendesk van Nedasco Eén loket is ook echt één loket. De Inkomendesk van Nedasco is een vast team specialisten dat u van a tot z adviseert. Van acceptatie van een verzekering tot uitkering bij een claim. U kunt bij de Inkomendesk terecht voor alle inhoudelijke, juridische en administratieve vragen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, zoals: Hoe meld ik een nieuwe werknemer aan in de verzuimregistratie van Nedasco? Hoe kan ik de terugkeer van mijn zieke werknemer bespoedigen? Welke kosten van interventies vergoedt Nedasco? Kan ik een werknemer van 67 jaar of ouder mee laten verzekeren? Wanneer keert mijn WIA Excedentverzekering uit? Nedasco Gezond Werken Pakket 7

8 Praktijkvoorbeeld Antoinette (28) werkt als salesmanager en heeft een inkomen van Zij wordt echter arbeidsongeschikt. Het UWV stelt haar restverdiencapaciteit vast op Haar mate van arbeidsongeschiktheid is daarmee 60%. Antoinette gaat in een passende functie werken voor en zal zo blijvend een lager inkomen ontvangen ( in plaats van ). Zij voldoet aan de inkomenseis van ten minste 50% benutting van haar restverdiencapaciteit, in dit geval dus 100%. WGA-loongerelateerde uitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = Deze uitkering is tijdelijk, afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt ze 75%. WGA-loonaanvullingsuitkering: 70% x (oud loon minus nieuw loon) = 70% x ( ) = % 80% 60% 40% 20% 0% Cao aanvulling Twee jaar loondoorbetaling tot 70% e WGAloongerelateerde uitkering (16.800) WIA Excedent (2.400) WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (1.200) Jaren WGA-loonaanvulling (16.800) Loon na arbeidsongeschiktheid (16.000) 67 jaar Totaal 91% van het oude inkomen Zo dekt Nedasco het inkomensverlies van Antoinette: Compensatie door WGA Hiaatverzekering Uitgebreid: (75% x (oud loon minus nieuw loon)) minus wettelijke uitkeringen = (75% x ( )) = Compensatie door de WIA Excedent tot maximum SV-loon (tot 80% van het salaris): 10% x x 60% = Het totale inkomen van Antoinette bij langdurige arbeidsongeschiktheid bedraagt dan: - Nieuw loon: WGA-loonaanvulling: WGA Hiaat Uitgebreid: WIA Excedent: Totaal:

9 De modules van het Nedasco Gezond Werken Pakket Module Verzuim > Ziekteverzuimverzekering Conventioneel Bij ziekte van een werknemer bent u wettelijk verplicht de eerste twee jaar ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen. De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vergoedt dit loon. U kunt de dekkingspercentages aanpassen aan de afspraken in de cao. Ook kunt u kiezen voor een eigen risico in de vorm van wachtdagen. > Ziekteverzuimverzekering Stop Loss In de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss is het eigen risico uitgedrukt in een geldbedrag. Als uw loondoorbetalingsverplichting dit eigen risico overstijgt, vult de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss het verschil aan. Hoe groter het verzuimrisico dat u zelf draagt, hoe lager uw premie. Zo wordt u beloond voor het voorkomen van verzuim en het bespoedigen van herstel. > Arbodienstverlening U bent vrij in uw keuze voor een arbodienst. U kunt de afspraken met uw huidige arbodienst gewoon voortzetten. Nedasco heeft speciale pakketten en tarieven afgesproken met de volgende dienstverleners: ArboNed Perspectief MaetisArdyn ArboAnders Kiest u via Nedasco voor een van deze arbodiensten, dan verlopen de schade-uitkeringen maandelijks automatisch. > Verhaalsrechtsbijstand U kunt tegen een geringe premie verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren. Nedasco verleent dan rechtsbijstand bij het verhalen van loonschade op de aansprakelijke derde. Succesvol verhaal beperkt de schadelast enorm en houdt uw premie laag. Gratis diensten > Grip & Regie Ondersteuning bij verzuimbegeleiding, poortwachtertoetsing, informatie over sociale wetgeving en advies over re-integratiekosten; het zit allemaal in de gratis aanvullende dienst Grip & Regie. > Online verzuimregistratie Met de online verzuimregistratie van I-signaal heeft u uw verzuimadministratie altijd bij de hand en up-to-date. U kunt vanaf iedere pc met internetverbinding uw ziek- en herstelmeldingen en de personeelsmutaties doorgeven. Nedasco functioneert als centraal loket: alle meldingen die u bij ons invoert, komen automatisch bij uw verzuimbegeleider terecht. Nedasco Gezond Werken Pakket 9

10 Rekenvoorbeeld Als uw werknemer na twee jaar ziekte deels of geheel arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. De WIA bestaat uit twee delen: de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten); de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Is uw werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt, dan kan hij op grond van de WIA in aanmerking komen voor een van de volgende uitkeringen. WGA - loongerelateerde uitkering - tijdelijke uitkering (maximaal 3 jaar en 2 maanden); - duur afhankelijk van arbeidsverleden; - eerste twee maanden 75%, daarna 70%. WGA -loonaanvullingsuitkering - geldt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering; - als de werknemer voldoende werkt (ten minste 50% van wat hij nog kan verdienen, de restverdiencapaciteit); - langdurige uitkering tot maximaal de leeftijd van 67 jaar. WGA -vervolguitkering - geldt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering; - als de werknemer onvoldoende werkt (minder dan 50% van wat hij nog kan verdienen); - langdurige uitkering tot maximaal de leeftijd van 67 jaar; - percentage van het minimumloon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 28% en maximaal 50,75% van het minimumloon). IVA-uitkering - bij volledige (ten minste 80%) en duurzame arbeidsongeschiktheid; - 75% van het loon, tot aan het maximum SV-loon (loon waarop de sociale premies worden ingehouden). Bij alle WIA-uitkeringen wordt rekening gehouden met een maximaal uit te keren dagloon of met het geldende wettelijke minimumloon, afhankelijk van het type uitkering. Het maximum SV-loon bedraagt in 2013 op jaarbasis Het inkomensdeel boven dit loon is niet via sociale verzekeringen verzekerd. In het Nedasco Gezond Werken Pakket zitten verschillende modules om het inkomen bij bovengenoemde uitkeringen aan te vullen. Die worden hiernaast toegelicht.

11 Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Met deze module krijgt uw werknemer een aanvulling op de WGAvervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering (zie kader). De werknemer krijgt een aanvulling op zijn wettelijke uitkeringen tot 75% van het verschil tussen zijn inkomen vóór en na arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer zijn restverdiencapaciteit voor minder dan 50% benut, is de aanvulling tot 70%. Module WGA Eigen Risicodragerverzekering Als werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, ontvangen zij een wettelijke uitkering die door u als werkgever moet worden betaald. Met de WGA Eigen Risicodragerverzekering nemen wij uw uitkeringsverplichting volledig over. Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon Deze module verzekert een extra aanvulling van 5% of 10% op het loon, gemaximeerd tot het SV-loon. De uitkeringsperiode is tot de pensioendatum (maximaal 67 jaar) en zolang er recht bestaat op een WIA-uitkering. De uitkering wordt waardevast gehouden door een jaarlijkse indexatie van het oude loon. Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon Deze module vult de wettelijke WIA-uitkering aan, afhankelijk van het verzekerde aanvullingspercentage en het arbeidsongeschiktheidspercentage. De aanvulling bedraagt 70%, 75% of 80% van het inkomen boven het maximale SV-loon vóór arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is, krijgt deze een extra aanvulling op zijn wettelijke uitkering van 5%. De uitkeringsperiode is tot de pensioendatum (maximaal 67 jaar) en zolang er recht bestaat op een WIA-uitkering. De uitkering wordt waardevast gehouden door een jaarlijkse indexatie van het oude loon. Module WIA Bodemverzekering Deze module geeft een aanvulling op het inkomen (3 jaar, 5 jaar of tot de pensioendatum) van uw werknemers die tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt zijn. De aanvulling bedraagt 70%, 75% of 80% van het inkomen vóór arbeidsongeschiktheid. Met deze collectieve verzekeringsoplossing kunt u als werkgever invulling geven aan een toezegging, bijvoorbeeld uit de cao. Module Collectieve Ongevallenverzekering Met deze module hebben uw werknemers recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. U kunt kiezen uit twee soorten dekkingen: ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het werk en terug; alle ongevallen. De werknemer is dus 24 uur per dag verzekerd. Module Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer Een zelfstandig ondernemer valt niet onder de dekking van een reguliere ziekteverzuimverzekering. Daarom sluit deze vaak een arbeidsongeschikt heids verzekering. Bij Nedasco kunt u dit risico in het eerste en tweede ziektejaar afdekken door een Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer voor het verzekerde bedrag van , of Deze module is alleen af te sluiten met de module Verzuim. Module Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat U selecteert als ondernemer welke arbeidsongeschiktheidsoorzaken u voor uzelf wilt verzekeren. Ook kiest u zelf het verzekerde bedrag, eigen risico, uitkeringsduur en indexering. Daardoor bepaalt u zelf de hoogte van de premie. Maximaal 80% van uw inkomen kunt u veiligstellen. Het verzekerde bedrag is áltijd de basis voor de uitkering. Nedasco Gezond Werken Pakket 11

12 Nedasco Gezond Werken Pakket De pluspunten De belangrijkste inkomensverzekeringen in één pakket Modulaire opbouw en keuzevrijheid Pakketkorting tot 10% Gratis aanvullende diensten Eén loket voor acceptatie, schadebehandeling en al uw vragen Verkozen tot het beste Zorg- & Inkomenproduct van het jaar 2010 Andere Nedasco huismerkproducten Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco collectieve zorgverzekering Uw verzekeringsadviseur helpt u graag Nedasco is aanbieder van financiële producten en verkoopt zijn producten via adviseurs. Neem voor een advies op maat contact op met de hiernaast vermelde adviseur. De administratieve eenvoud is de kracht van het Nedasco Gezond Werken Pakket Uit: Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar 2010 Meer informatie over de producten van Nedasco bij: Berkenweg LA Amersfoort Postbus AB Amersfoort Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel. Zo werkt Nedasco.

Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel. Zo werkt Nedasco. Dé serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Persoonlijk, eenvoudig en professioneel Zo werkt Nedasco. Inhoud Nedasco maakt het u gemakkelijk Nedasco in het kort 3 Particuliere pakketten 6 Nedasco Voordeelpakket

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering De Amersfoortse De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland Toon goed werkgeverschap Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering Toon goed werkgeverschap Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie