In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?"

Transcriptie

1 In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk Scheiden Nabestaandenpensioen Meer weten?

2 Samen zorgen wij voor een goede balans voor nu en later 2 Pensioenfonds voor de Accountancy

3 Welkom bij Pensioenfonds Accountancy U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Uw pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het geeft u, naast de AOW, de zekerheid van een inkomen voor later. Toch is het belangrijk dat u nu al goed geïnformeerd bent over uw pensioen en uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor later. Het is ook bedoeld voor uw nabestaanden mocht u komen te overlijden. In deze brochure leest u de belangrijkste punten uit uw pensioenregeling. Pensioen is best een lastig onderwerp en tegelijk ook een belangrijk onderwerp. Als u weet wat uw persoonlijke pensioensituatie is, weet u ook of het nodig is om zelf iets extra s te regelen voor later. Goed dat u daarom deze brochure leest! Handig om te weten Bouwt u voldoende op? Lees het Uniform Pensioenoverzicht! Elk jaar ontvangt u van ons het Uniform Pensioen overzicht (UPO). In dit overzicht vindt u allerlei informatie over uw pensioen. U leest hier bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u ontvangt als u doorwerkt tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Verder ziet u op het overzicht of uw werkgever de juiste gegevens aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld uw salaris. Lees het UPO daarom goed door! Vragen of meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement. Pensioen is niet alleen voor later U kunt ons ook bellen op (050) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Of mail uw vragen naar Pensioen in het kort 3

4 Wat is pensioen? Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie delen: 3 Beleggen, sparen en particuliere verzekering. Dit regelt u zelf. 2 Pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever. 1 AOW-uitkering. Deze ontvangt u van de overheid. AOW-uitkering Het eerste deel is uw basisinkomen dat u krijgt van de overheid. Dit is de AOW-uitkering. Iedereen die de AOWleeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op AOW. Dit basisinkomen is lager dan u gewend was. Kijk voor de hoogte en leeftijd op Pensioen Voor extra inkomen voor later, bouwt u vanaf 18 jaar of ouder via uw werkgever een pensioen op bij Pensioenfonds Accountancy. Hiervoor is elke maand een pensioenpremie verschuldigd. Wij beheren het geld en regelen voor u twee soorten pen sioen: 1. Ouderdomspensioen Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard is dat op 67 jaar, maar u kunt er ook voor kiezen eerder of later met pensioen te gaan. Wij zorgen ervoor dat u levenslang elke maand automatisch een vast bedrag op uw rekening ontvangt. 2. Nabestaandenpensioen Overlijdt u, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in dat geval tot hun 18 e recht op wezenpensioen. Als ze studeren zelfs tot hun 27 e. Beleggen, sparen of een particuliere verzekering Misschien geven uw AOW en pensioen u nog niet het inkomen waarmee u de rest van uw leven vooruit wilt. Dan kunt u kiezen voor een extra pensioenvoorziening. Dit is niet mogelijk via Pensioenfonds Accountancy, maar moet u zelf regelen door middel van beleggen, sparen of een particuliere verzekering. De waarde van uw pensioen Uw pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds moet beschikken over voldoende vermogen en voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van Pensioenfonds Accountancy draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden hier toezicht op. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Het bestuur heeft de mogelijkheid om pensioenrechten en -uitkeringen wanneer noodzakelijk te verlagen en wanneer mogelijk te verhogen. 4 Pensioenfonds voor de Accountancy

5 Een regeling met twee varianten De pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy kent twee varianten: 1. Bij variant één staat de jaarlijkse premie vast. De hoogte van uw pensioenopbouw kan jaarlijks wijzigen als blijkt dat de premie niet toereikend is. Deze variant noemen we de Collectief Beschikbare Premieregeling. Rekenvoorbeeld fulltime medewerker accountancykantoor 2. Bij variant twee staat het opbouwpercentage vast. De hoogte van de premie staat niet vast als blijkt dat deze ontoereikend is. Deze variant noemen we ook wel de middelloonregeling. Meer informatie over de twee varianten vindt u terug op onze website. Welke pensioenregeling voor u geldt, vindt u terug in uw startbrief en Uniform Pensioenoverzicht. Hoeveel pensioen bouwt u op? Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op over uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Omdat u later een AOW-uitkering krijgt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt en dat in mindering wordt gebracht, wordt franchise genoemd. De hoogte van de franchise wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld en kan dus wijzigen. Het deel waarover u pensioen opbouwt heet de pensioengrondslag. Dat is dus uw salaris verminderd met de franchise. Per jaar bouwt u een percentage van uw pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. De hoogte van de franchise, het opbouwpercentage en het maximum salaris waarover u pensioen kunt opbouwen, leest u ook in uw startbrief of Uniform Pensioenoverzicht. Werkt u parttime? Dan krijgt u minder loon. Als u minder loon krijgt, bouwt u minder pensioen op. Uw pensioengrondslag berekenen we op basis van het aantal gewerkte uren in verhouding tot een fulltime dienstverband. Naam: Marieke Leeftijd: 30 jaar Diensttijd tot pensioendatum: 37 jaar Salaris: ,00 Franchise: ,00 Pensioengrondslag: ,00 Opbouwpercentage: 1,75% Vraag: Hoeveel pensioen bouwt Marieke per jaar op bij Pensioenfonds Accountancy? Antwoord: ,00 x 1,75% = 393,87 Vraag: Hoeveel pensioen krijgt Marieke per jaar als zij 67 jaar wordt? Antwoord: 393,87 x 37 dienstjaren = ,19 per jaar. Dat is 1.214,43 per maand. Daarnaast krijgt zij nog een AOW-uitkering vanaf het moment dat zij haar AOW-leeftijd bereikt. Vraag: Hoeveel partnerpensioen heeft Marieke opgebouwd als zij 67 jaar wordt? Antwoord: ,19 x 70% = ,23 bruto per jaar. Alle bovengenoemde voorbeeldbedragen zijn bruto bedragen. Weten wat u heeft opgebouwd? Meer informatie? Weten op welke leeftijd u AOW-uitkering ontvangt? Dat kunt u eenvoudig berekenen op of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over uw pensioenaanspraken en pensioengrondslag. Pensioen in het kort 5

6 Nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw eventuele partner en kinderen. Mocht u overlijden, dan is het een geruststellende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven en grip houden op de nieuwe financiële situatie die ontstaat. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen, voor uw kinderen wezenpensioen. Partnerpensioen Stel: u komt te overlijden voordat u met pensioen gaat. Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67 e in dienst was gebleven. Deze uitkering gaat in op de eerste dag van de maand van uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner. Komt u te overlijden als u al met pensioen bent? Dan heeft uw partner recht op het tot de pensioendatum opgebouwde partnerpensioen. Het levenslang partnerpensioen is een pensioen op opbouwbasis. Dit betekent dat u ieder jaar partnerpensioen opbouwt. Het recht op levenslang partnerpensioen blijft bestaan, bijvoorbeeld bij beëindiging van deelname en op de pensioendatum. Dit geldt niet als u en uw partner op de pensioendatum in ruil voor een hoger ouderdomspensioen afstand hebben gedaan van het recht op partnerpensioen. Het is dus belangrijk om bij uw pensionering stil te staan bij de vraag of het partnerpensioen verzekerd moet zijn. Over de uitruil van partnerpensioen voor ouderdoms pensioen vindt u verderop in deze brochure meer informatie. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap heeft; een notarieel samenlevingscontract van tenminste een half jaar oud heeft, waarin ook enkele vermogensrechtelijke afspraken zijn gemaakt. Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing als u en uw partner tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en uit het bevolkingsregister blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Bovendien geldt dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan moet zijn voordat u met pensioen gaat. Dit geldt zowel voor een huwelijk, geregistreerd partnerschap als samenwonen. Wezenpensioen Voor uw eventuele kinderen is er tot hun 18 e wezenpensioen. Of tot hun 27 e als ze studeren. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen per kind. Overlijdt ook uw partner, dan krijgt elk kind 28% van het ouderdomspensioen. Deze regeling geldt ook voor geadopteerde kinderen, stief- en pleegkinderen. 6 Pensioenfonds voor de Accountancy

7 Rekenvoorbeeld Belangrijk dat Lucas, 41, is werkzaam als accountant als hij onver - wacht komt te overlijden. Hij heeft zijn hele leven bij een accountantskantoor gewerkt. Hij laat zijn vrouw Ellen (37) en de kinderen Eva (7), Bas (5) en Tom (2) achter. Zou Lucas tot zijn pensioen als accountant gewerkt hebben, dan zou hij een ouderdomspensioen van ,00 bruto per jaar hebben opgebouwd. Hoewel het verdriet van het overlijden van Lucas niet te vergoeden is, blijft zijn gezin niet zonder inkomsten achter. mijn gezin niet met lege handen achterblijft Ellen: bruto per jaar 70% van ,00 Dit ontvangt zij levenslang Eva: bruto per jaar 14% van ,00 Tot haar 18 e Gaat zij studeren: tot zij klaar is (maximaal tot haar 27 e ) Bas: bruto per jaar 14% van ,00 Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Tom: bruto per jaar 14% van ,00 Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Recht op een Anw-uitkering? In sommige gevallen hebben nabestaanden naast een partnerpensioen recht op een aanvullende uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Mocht u komen te overlijden, dan blijft uw gezin niet zonder inkomsten achter Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over het partner- en wezenpensioen. Gerelateerde onderwerpen Samenleven pag. 9 Scheiden pag. 10 Pensioen in het kort 7

8 Wanneer verandert uw pensioen? U staat er misschien niet direct bij stil, maar een verandering in uw persoonlijke situatie kan invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of arbeidsongeschikt raakt. Het is dus belangrijk dat u grip houdt op uw pensioen. We zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor u op een rij. 8 Pensioenfonds voor de Accountancy

9 Samenleven Zijn er gevolgen voor uw pensioen en dat van uw partner? U hoeft uw huwelijk of geregistreerd partner schap niet zelf aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u samen? Dan komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen als u een notarieel samenlevingscontract heeft. Daaruit moet blijken dat u met uw partner gedurende tenminste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert en in het samenlevingscontract enkele vermogensrechtelijke afspraken zijn gemaakt. Bovenstaande voorwaarden gelden niet als: u en uw partner gezamenlijk hebben verklaard dat u tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en wanneer u een uittreksel van het bevolkingsregister kunt overleggen waaruit blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Wilt u meer weten over de gevolgen van trouwen op uw pensioen? Als u samenwoont, hoeft u uw partner niet aan te melden. Het partnerschap moet wel kunnen worden aangetoond. Handig om te weten Uw partner wordt op het Uniform Pensioenoverzicht getoond als u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u samen? Dan wordt u partner niet geregistreerd en dus niet getoond op het Uniform Pensioenoverzicht. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over het partnerpensioen. Gerelateerde onderwerpen Scheiden pag. 10 Verhuizen pag. 11 Pensioen in het kort 9

10 Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen heet verevening. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schrif telijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidingsconvenant. Partnerpensioen voor uw ex-partner Naast het recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is (een deel van) het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft hier recht op, ongeacht of u samenwoonde, getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Woonde u samen? Dan hebben wij een akte van uw notaris nodig om ervoor te zorgen dat het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd kan worden. Ouderdomspensioen verdelen Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u uw ouderdomspensioen verdelen tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn twee manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt; afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of uw ex-partner nog in leven is. Wilt u meer weten over de gevolgen van scheiden op uw pensioen? Wij betalen het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. U moet dan zelf een deel van het pensioen aan uw ex-partner betalen. De scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over de gevolgen van scheiden voor het pensioen. Gerelateerde onderwerpen Verhuizen pag Pensioenfonds voor de Accountancy

11 Verhuizen Gaat u emigreren, geef het aan ons door Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeeft voor onze administratie. Pensioen in het kort 11

12 Nieuw werk Is waardeoverdracht verstandig? Een nieuwe baan en een nieuwe pensioenregeling? U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Accountancy. Dit heet waardeoverdracht. Meer informatie over waardeoverdracht en of dit verstandig is, leest u in de brochure waardeoverdracht. 12 Pensioenfonds voor de Accountancy

13 Arbeidsongeschikt Verzekerd van pensioen als u niet meer kunt werken Raakt u tijdens uw dienstverband (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeluk? Dan blijft u pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Accountancy. Wij nemen de (gedeeltelijke) pensioenopbouw dan voor onze rekening. Hoe groot dat deel is en hoelang wij dat doen, hangt af van de mate en duur van uw arbeidsongeschiktheid. Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u na twee jaar een WIA-uitkering van de overheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Meer informatie kunt u vinden op Wilt u meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Als u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt raakt en na twee jaar een WIA-uitkering krijgt, zet het Pensioenfonds Accountancy uw pensioen (gedeeltelijk) voort. Dat betekent dat u (gedeeltelijk) geen premie hoeft te betalen. De opbouw stopt als u met pensioen gaat of als u niet langer arbeidsongeschikt bent. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op uw pensioen. Dat geeft u een stukje vertrouwen in de toekomst Pensioen in het kort 13

14 Gaat u bijna met pensioen? De keuze is aan u Voordat u met pensioen gaat, mag u een aantal keuzes maken. Zo stemt u uw pensioen af op uw persoonlijke wensen. Wij bieden u een aantal keuzemogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor: Eerder met pensioen gaan Later met pensioen gaan Gedeeltelijk met pensioen gaan Uw pensioen uitruilen Een variabel pensioen Eerder met pensioen gaan De pensioenleeftijd in de pensioenregeling is standaard 67 jaar. Als u dat wilt, kunt u ook eerder met pensioen gaan. Stem dit vooraf wel af met uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Later met pensioen gaan Kiest u ervoor om later pensioen te gaan? Dan werkt u langer door, waardoor uw pensioen later in gaat. Uw ouderdomspensioen wordt dan hoger, omdat uw ouderdomspensioen later ingaat en dus over een kortere uitkeringsperiode wordt verdeeld. Stem de mogelijkheden van tevoren af met uw werkgever. Gedeeltelijk met pensioen gaan Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Dit moet u natuurlijk wel overeenkomen met uw werkgever. Bij deel tijdpensioen gaat u voor minimaal 25% met pensioen. Ieder jaar mag u dit percentage verhogen in stappen van 25%. Kiest u voor deeltijdpensioen, dan kunt u dit niet terugdraaien. Dat vergt dus een duidelijke afweging. Over de dagen dat u blijft werken, blijft u pensioen opbouwen. De opbouw is lager dan wanneer u volledig zou blijven werken tot uw 67 e. Uw pensioen uitruilen Vóór uw pensioen ingaat, mag u uw partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit heet uitruil en is zinvol als uw partner zelf een goed inkomen heeft. Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan zal uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen automatisch plaatsvinden. U kunt er voor kiezen het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen 14 Pensioenfonds voor de Accountancy

15 Als u een partner heeft, dan moet hij/zij toestemming geven voor uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen. U kunt er ook voor kiezen een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Een variabel pensioen Gaat u met pensioen, dan betalen wij u maandelijks een vast bedrag aan pensioen uit. U kunt bij volledige pensionering er voor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Pensioen aanvragen Vlak voor uw pensioendatum ontvangt u van ons het aanvraagformulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Wilt u eerder met pensioen gaan, neem dan uiterlijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum contact met ons op. Pensioenplanner Uw keuzes zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen. Benieuwd naar het effect? Gebruik, nadat u uw Uniform Pensioenoverzicht heeft ontvangen, de pensioenplanner op Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over uw keuzes bij pensionering. Pensioen in het kort 15

16 Meer weten? Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening Postbus CC Groningen Pensioendesk (050) Februari 2015 Disclaimer Er is aan de inhoud van deze brochure veel aandacht besteed, maar het kan zijn dat informatie ondertussen is veranderd of dat er onjuistheden in staan. Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale dienstverlening is niet aansprakelijk als iemand schade ondervindt, omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat of omdat de brochure onjuist is verspreid of onjuist is gebruikt. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement van Pensioenfonds Accountancy dat voor u geldt. U vindt het pensioenreglement dat voor u geldt op de website van het pensioenfonds.

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2019 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Februari 2019 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later Gaat u met pensioen? 18 Hoe bouwt u pensioen op? 6 Trouwen en samenwonen Houdt uw pensioen zijn waarde? En verder Een andere baan BPL, uw pensioenfonds 9 20 17 3 13 Arbeidsongeschikt Partner en kinderen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de grafimedia. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten?

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Houdt uw pensioen zijn waarde? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 29 oktober Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 29 oktober Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 29 oktober 2018 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 68 jaar wordt of als u eerder of later

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Uitgave maart 2015 Inhoud Inleiding 1. Wat is pensioen? 2. Ouderdomspensioen 3. Eerder met pensioen 4. Wat gebeurt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie