In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?"

Transcriptie

1 In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk Scheiden Nabestaandenpensioen Meer weten?

2 Samen zorgen wij voor een goede balans voor nu en later 2 Pensioenfonds voor de Accountancy

3 Welkom bij Pensioenfonds Accountancy U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Uw pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het geeft u, naast de AOW, de zekerheid van een inkomen voor later. Toch is het belangrijk dat u nu al goed geïnformeerd bent over uw pensioen en uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor later. Het is ook bedoeld voor uw nabestaanden mocht u komen te overlijden. In deze brochure leest u de belangrijkste punten uit uw pensioenregeling. Pensioen is best een lastig onderwerp en tegelijk ook een belangrijk onderwerp. Als u weet wat uw persoonlijke pensioensituatie is, weet u ook of het nodig is om zelf iets extra s te regelen voor later. Goed dat u daarom deze brochure leest! Handig om te weten Bouwt u voldoende op? Lees het Uniform Pensioenoverzicht! Elk jaar ontvangt u van ons het Uniform Pensioen overzicht (UPO). In dit overzicht vindt u allerlei informatie over uw pensioen. U leest hier bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u ontvangt als u doorwerkt tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Verder ziet u op het overzicht of uw werkgever de juiste gegevens aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld uw salaris. Lees het UPO daarom goed door! Vragen of meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement. Pensioen is niet alleen voor later U kunt ons ook bellen op (050) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Of mail uw vragen naar Pensioen in het kort 3

4 Wat is pensioen? Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie delen: 3 Beleggen, sparen en particuliere verzekering. Dit regelt u zelf. 2 Pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever. 1 AOW-uitkering. Deze ontvangt u van de overheid. AOW-uitkering Het eerste deel is uw basisinkomen dat u krijgt van de overheid. Dit is de AOW-uitkering. Iedereen die de AOWleeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op AOW. Dit basisinkomen is lager dan u gewend was. Kijk voor de hoogte en leeftijd op Pensioen Voor extra inkomen voor later, bouwt u vanaf 18 jaar of ouder via uw werkgever een pensioen op bij Pensioenfonds Accountancy. Hiervoor is elke maand een pensioenpremie verschuldigd. Wij beheren het geld en regelen voor u twee soorten pen sioen: 1. Ouderdomspensioen Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard is dat op 67 jaar, maar u kunt er ook voor kiezen eerder of later met pensioen te gaan. Wij zorgen ervoor dat u levenslang elke maand automatisch een vast bedrag op uw rekening ontvangt. 2. Nabestaandenpensioen Overlijdt u, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in dat geval tot hun 18 e recht op wezenpensioen. Als ze studeren zelfs tot hun 27 e. Beleggen, sparen of een particuliere verzekering Misschien geven uw AOW en pensioen u nog niet het inkomen waarmee u de rest van uw leven vooruit wilt. Dan kunt u kiezen voor een extra pensioenvoorziening. Dit is niet mogelijk via Pensioenfonds Accountancy, maar moet u zelf regelen door middel van beleggen, sparen of een particuliere verzekering. De waarde van uw pensioen Uw pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds moet beschikken over voldoende vermogen en voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van Pensioenfonds Accountancy draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden hier toezicht op. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Het bestuur heeft de mogelijkheid om pensioenrechten en -uitkeringen wanneer noodzakelijk te verlagen en wanneer mogelijk te verhogen. 4 Pensioenfonds voor de Accountancy

5 Een regeling met twee varianten De pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy kent twee varianten: 1. Bij variant één staat de jaarlijkse premie vast. De hoogte van uw pensioenopbouw kan jaarlijks wijzigen als blijkt dat de premie niet toereikend is. Deze variant noemen we de Collectief Beschikbare Premieregeling. Rekenvoorbeeld fulltime medewerker accountancykantoor 2. Bij variant twee staat het opbouwpercentage vast. De hoogte van de premie staat niet vast als blijkt dat deze ontoereikend is. Deze variant noemen we ook wel de middelloonregeling. Meer informatie over de twee varianten vindt u terug op onze website. Welke pensioenregeling voor u geldt, vindt u terug in uw startbrief en Uniform Pensioenoverzicht. Hoeveel pensioen bouwt u op? Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op over uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Omdat u later een AOW-uitkering krijgt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt en dat in mindering wordt gebracht, wordt franchise genoemd. De hoogte van de franchise wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld en kan dus wijzigen. Het deel waarover u pensioen opbouwt heet de pensioengrondslag. Dat is dus uw salaris verminderd met de franchise. Per jaar bouwt u een percentage van uw pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. De hoogte van de franchise, het opbouwpercentage en het maximum salaris waarover u pensioen kunt opbouwen, leest u ook in uw startbrief of Uniform Pensioenoverzicht. Werkt u parttime? Dan krijgt u minder loon. Als u minder loon krijgt, bouwt u minder pensioen op. Uw pensioengrondslag berekenen we op basis van het aantal gewerkte uren in verhouding tot een fulltime dienstverband. Naam: Marieke Leeftijd: 30 jaar Diensttijd tot pensioendatum: 37 jaar Salaris: ,00 Franchise: ,00 Pensioengrondslag: ,00 Opbouwpercentage: 1,75% Vraag: Hoeveel pensioen bouwt Marieke per jaar op bij Pensioenfonds Accountancy? Antwoord: ,00 x 1,75% = 393,87 Vraag: Hoeveel pensioen krijgt Marieke per jaar als zij 67 jaar wordt? Antwoord: 393,87 x 37 dienstjaren = ,19 per jaar. Dat is 1.214,43 per maand. Daarnaast krijgt zij nog een AOW-uitkering vanaf het moment dat zij haar AOW-leeftijd bereikt. Vraag: Hoeveel partnerpensioen heeft Marieke opgebouwd als zij 67 jaar wordt? Antwoord: ,19 x 70% = ,23 bruto per jaar. Alle bovengenoemde voorbeeldbedragen zijn bruto bedragen. Weten wat u heeft opgebouwd? Meer informatie? Weten op welke leeftijd u AOW-uitkering ontvangt? Dat kunt u eenvoudig berekenen op of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over uw pensioenaanspraken en pensioengrondslag. Pensioen in het kort 5

6 Nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw eventuele partner en kinderen. Mocht u overlijden, dan is het een geruststellende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven en grip houden op de nieuwe financiële situatie die ontstaat. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen, voor uw kinderen wezenpensioen. Partnerpensioen Stel: u komt te overlijden voordat u met pensioen gaat. Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67 e in dienst was gebleven. Deze uitkering gaat in op de eerste dag van de maand van uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner. Komt u te overlijden als u al met pensioen bent? Dan heeft uw partner recht op het tot de pensioendatum opgebouwde partnerpensioen. Het levenslang partnerpensioen is een pensioen op opbouwbasis. Dit betekent dat u ieder jaar partnerpensioen opbouwt. Het recht op levenslang partnerpensioen blijft bestaan, bijvoorbeeld bij beëindiging van deelname en op de pensioendatum. Dit geldt niet als u en uw partner op de pensioendatum in ruil voor een hoger ouderdomspensioen afstand hebben gedaan van het recht op partnerpensioen. Het is dus belangrijk om bij uw pensionering stil te staan bij de vraag of het partnerpensioen verzekerd moet zijn. Over de uitruil van partnerpensioen voor ouderdoms pensioen vindt u verderop in deze brochure meer informatie. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap heeft; een notarieel samenlevingscontract van tenminste een half jaar oud heeft, waarin ook enkele vermogensrechtelijke afspraken zijn gemaakt. Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing als u en uw partner tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en uit het bevolkingsregister blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Bovendien geldt dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan moet zijn voordat u met pensioen gaat. Dit geldt zowel voor een huwelijk, geregistreerd partnerschap als samenwonen. Wezenpensioen Voor uw eventuele kinderen is er tot hun 18 e wezenpensioen. Of tot hun 27 e als ze studeren. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen per kind. Overlijdt ook uw partner, dan krijgt elk kind 28% van het ouderdomspensioen. Deze regeling geldt ook voor geadopteerde kinderen, stief- en pleegkinderen. 6 Pensioenfonds voor de Accountancy

7 Rekenvoorbeeld Belangrijk dat Lucas, 41, is werkzaam als accountant als hij onver - wacht komt te overlijden. Hij heeft zijn hele leven bij een accountantskantoor gewerkt. Hij laat zijn vrouw Ellen (37) en de kinderen Eva (7), Bas (5) en Tom (2) achter. Zou Lucas tot zijn pensioen als accountant gewerkt hebben, dan zou hij een ouderdomspensioen van ,00 bruto per jaar hebben opgebouwd. Hoewel het verdriet van het overlijden van Lucas niet te vergoeden is, blijft zijn gezin niet zonder inkomsten achter. mijn gezin niet met lege handen achterblijft Ellen: bruto per jaar 70% van ,00 Dit ontvangt zij levenslang Eva: bruto per jaar 14% van ,00 Tot haar 18 e Gaat zij studeren: tot zij klaar is (maximaal tot haar 27 e ) Bas: bruto per jaar 14% van ,00 Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Tom: bruto per jaar 14% van ,00 Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Recht op een Anw-uitkering? In sommige gevallen hebben nabestaanden naast een partnerpensioen recht op een aanvullende uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Mocht u komen te overlijden, dan blijft uw gezin niet zonder inkomsten achter Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over het partner- en wezenpensioen. Gerelateerde onderwerpen Samenleven pag. 9 Scheiden pag. 10 Pensioen in het kort 7

8 Wanneer verandert uw pensioen? U staat er misschien niet direct bij stil, maar een verandering in uw persoonlijke situatie kan invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of arbeidsongeschikt raakt. Het is dus belangrijk dat u grip houdt op uw pensioen. We zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor u op een rij. 8 Pensioenfonds voor de Accountancy

9 Samenleven Zijn er gevolgen voor uw pensioen en dat van uw partner? U hoeft uw huwelijk of geregistreerd partner schap niet zelf aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u samen? Dan komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen als u een notarieel samenlevingscontract heeft. Daaruit moet blijken dat u met uw partner gedurende tenminste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert en in het samenlevingscontract enkele vermogensrechtelijke afspraken zijn gemaakt. Bovenstaande voorwaarden gelden niet als: u en uw partner gezamenlijk hebben verklaard dat u tenminste vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en wanneer u een uittreksel van het bevolkingsregister kunt overleggen waaruit blijkt dat u minimaal vijf jaar op hetzelfde adres woont. Wilt u meer weten over de gevolgen van trouwen op uw pensioen? Als u samenwoont, hoeft u uw partner niet aan te melden. Het partnerschap moet wel kunnen worden aangetoond. Handig om te weten Uw partner wordt op het Uniform Pensioenoverzicht getoond als u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u samen? Dan wordt u partner niet geregistreerd en dus niet getoond op het Uniform Pensioenoverzicht. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over het partnerpensioen. Gerelateerde onderwerpen Scheiden pag. 10 Verhuizen pag. 11 Pensioen in het kort 9

10 Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen heet verevening. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schrif telijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidingsconvenant. Partnerpensioen voor uw ex-partner Naast het recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is (een deel van) het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft hier recht op, ongeacht of u samenwoonde, getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Woonde u samen? Dan hebben wij een akte van uw notaris nodig om ervoor te zorgen dat het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd kan worden. Ouderdomspensioen verdelen Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u uw ouderdomspensioen verdelen tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn twee manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt; afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of uw ex-partner nog in leven is. Wilt u meer weten over de gevolgen van scheiden op uw pensioen? Wij betalen het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. U moet dan zelf een deel van het pensioen aan uw ex-partner betalen. De scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over de gevolgen van scheiden voor het pensioen. Gerelateerde onderwerpen Verhuizen pag Pensioenfonds voor de Accountancy

11 Verhuizen Gaat u emigreren, geef het aan ons door Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeeft voor onze administratie. Pensioen in het kort 11

12 Nieuw werk Is waardeoverdracht verstandig? Een nieuwe baan en een nieuwe pensioenregeling? U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Accountancy. Dit heet waardeoverdracht. Meer informatie over waardeoverdracht en of dit verstandig is, leest u in de brochure waardeoverdracht. 12 Pensioenfonds voor de Accountancy

13 Arbeidsongeschikt Verzekerd van pensioen als u niet meer kunt werken Raakt u tijdens uw dienstverband (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeluk? Dan blijft u pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Accountancy. Wij nemen de (gedeeltelijke) pensioenopbouw dan voor onze rekening. Hoe groot dat deel is en hoelang wij dat doen, hangt af van de mate en duur van uw arbeidsongeschiktheid. Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u na twee jaar een WIA-uitkering van de overheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Meer informatie kunt u vinden op Wilt u meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Als u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt raakt en na twee jaar een WIA-uitkering krijgt, zet het Pensioenfonds Accountancy uw pensioen (gedeeltelijk) voort. Dat betekent dat u (gedeeltelijk) geen premie hoeft te betalen. De opbouw stopt als u met pensioen gaat of als u niet langer arbeidsongeschikt bent. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op uw pensioen. Dat geeft u een stukje vertrouwen in de toekomst Pensioen in het kort 13

14 Gaat u bijna met pensioen? De keuze is aan u Voordat u met pensioen gaat, mag u een aantal keuzes maken. Zo stemt u uw pensioen af op uw persoonlijke wensen. Wij bieden u een aantal keuzemogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor: Eerder met pensioen gaan Later met pensioen gaan Gedeeltelijk met pensioen gaan Uw pensioen uitruilen Een variabel pensioen Eerder met pensioen gaan De pensioenleeftijd in de pensioenregeling is standaard 67 jaar. Als u dat wilt, kunt u ook eerder met pensioen gaan. Stem dit vooraf wel af met uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Later met pensioen gaan Kiest u ervoor om later pensioen te gaan? Dan werkt u langer door, waardoor uw pensioen later in gaat. Uw ouderdomspensioen wordt dan hoger, omdat uw ouderdomspensioen later ingaat en dus over een kortere uitkeringsperiode wordt verdeeld. Stem de mogelijkheden van tevoren af met uw werkgever. Gedeeltelijk met pensioen gaan Het is mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. Dit moet u natuurlijk wel overeenkomen met uw werkgever. Bij deel tijdpensioen gaat u voor minimaal 25% met pensioen. Ieder jaar mag u dit percentage verhogen in stappen van 25%. Kiest u voor deeltijdpensioen, dan kunt u dit niet terugdraaien. Dat vergt dus een duidelijke afweging. Over de dagen dat u blijft werken, blijft u pensioen opbouwen. De opbouw is lager dan wanneer u volledig zou blijven werken tot uw 67 e. Uw pensioen uitruilen Vóór uw pensioen ingaat, mag u uw partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit heet uitruil en is zinvol als uw partner zelf een goed inkomen heeft. Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan zal uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen automatisch plaatsvinden. U kunt er voor kiezen het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen 14 Pensioenfonds voor de Accountancy

15 Als u een partner heeft, dan moet hij/zij toestemming geven voor uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen. U kunt er ook voor kiezen een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Een variabel pensioen Gaat u met pensioen, dan betalen wij u maandelijks een vast bedrag aan pensioen uit. U kunt bij volledige pensionering er voor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Pensioen aanvragen Vlak voor uw pensioendatum ontvangt u van ons het aanvraagformulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Wilt u eerder met pensioen gaan, neem dan uiterlijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum contact met ons op. Pensioenplanner Uw keuzes zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen. Benieuwd naar het effect? Gebruik, nadat u uw Uniform Pensioenoverzicht heeft ontvangen, de pensioenplanner op Meer informatie? of raadpleeg uw pensioenreglement voor meer informatie over uw keuzes bij pensionering. Pensioen in het kort 15

16 Meer weten? Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening Postbus CC Groningen Pensioendesk (050) Februari 2015 Disclaimer Er is aan de inhoud van deze brochure veel aandacht besteed, maar het kan zijn dat informatie ondertussen is veranderd of dat er onjuistheden in staan. Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale dienstverlening is niet aansprakelijk als iemand schade ondervindt, omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat of omdat de brochure onjuist is verspreid of onjuist is gebruikt. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement van Pensioenfonds Accountancy dat voor u geldt. U vindt het pensioenreglement dat voor u geldt op de website van het pensioenfonds.

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie