Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?"

Transcriptie

1 Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt Verhuizen Partner en kinderen 20 10

2 2 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

3 Wegwijs in het fonds Laten we ons contact warm houden Handig om te weten! Elk jaar krijgt u van het Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf een Uniform Pensioenoverzicht. In dit overzicht vindt u allerlei informatie over uw pensioen. U leest hier bijvoorbeeld hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt. Verder ziet u op het overzicht of uw werkgever de juiste gegevens aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld uw salaris. Pensioenregeling De pensioenregeling van het Bakkers Pensioenfonds is een middelloonregeling en kent een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Dit laatste deel bestaat uit een partner- en een wezenpensioen. Hoeveel u aan pensioen opbouwt, hangt af van uw salaris en de zogenaamde opbouwpercentages. Uw ouderdomspensioen wordt standaard uitgekeerd vanaf 67 jaar. U mag ook al eerder met pensioen gaan. Pensioendashboard Deze brochure legt u uit wat pensioen is en hoe veranderingen in uw persoonlijke situatie van invloed kunnen zijn op uw pensioen. Gaat u met pensioen, dan heeft u keuzevrijheid. Wat de consequenties zijn van uw keuzes, kunt u eenvoudig berekenen met het pensioendashboard op Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website Of neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via: (050) of met een naar Als u belt of mailt, houd dan uw pensioennummer bij de hand. Postadres Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Postbus CJ Groningen Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website Wij houden het warm 3

4 Antwoorden op veelgestelde vragen Eigen pensioen Wat is de pensioenleeftijd bij het Bakkers Pensioenfonds? De huidige pensioendatum is 67 jaar. U kunt de pensioenleeftijd vervroegen. U kunt op z n vroegst met pensioen als u 55 jaar bent, en uiterlijk op uw 67 e. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe zit het met waardeoverdracht bij indiensttreding? Wat gebeurt er als ik eerder met pensioen ga? Gaat u vóór uw 67 e met pensioen? Dan krijgt u minder pensioen dan wanneer u tot uw 67 e pensioen zou hebben opgebouwd. Het opgebouwde pensioen moet dan namelijk over een langere periode worden uitbetaald en er wordt over een laatste periode, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, geen pensioen meer opgebouwd. Meer weten? Uw bakkers pensioen, pagina 8 of kijk op het pensioendashboard. Hoe vraag ik mijn pensioen aan? U moet uw pensioen van te voren schriftelijk aanvragen. U ontvangt daarvoor een brief. Deze krijgt u ongeveer zes maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Meer weten? Hoe kan ik een hoger pensioen opbouwen? Na uw pensionering ontvangt u aow en een pensioen van het Bakkers Pensioenfonds. U kunt uw inkomen verhogen door nu al zelf extra te gaan sparen. Uw financieel adviseur kan u helpen met een passende oplossing. Meer weten? Gezin Hoe zit het met pensioenverdeling bij echtscheiding? Bij een scheiding moet het pensioen dat u samen heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook verdeeld worden. U heeft recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner, en andersom. Dit staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (wet VPS). Het Bakkers Pensioenfonds betaalt het ouderdomspensioen uit aan beide ex-partners. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. Uw ex-partner moet dan zelf zijn of haar deel bij u opeisen. Uw pensioen afkopen Gaat u uit dienst en is uw pensioen lager dan 462,88 (bedrag 2015)? Dan krijgt u twee jaar na uitdiensttreding bericht van ons. Wij mogen uw pensioen dan namelijk in één keer aan u uitbetalen. Dit heet afkopen. Dit geldt niet als u uw pensioen tijdig meeneemt naar een nieuw pensioenfonds of een nieuwe pensioenverzekeraar. Wat als er afwijkende afspraken worden gemaakt? Als u afwijkende afspraken wilt maken, neem dan voor de zekerheid altijd vooraf contact met het Bakkers Pensioenfonds op. Wij kunnen dan, voor die situaties waarin goedkeuring vereist is, beoordelen of al dan niet met de afwijkende afspraken ingestemd kan worden. Meer weten? Uit elkaar, pagina 18 4 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

5 Werk Overlijden Wat gebeurt er als mijn dienstbetrekking wordt beëindigd? Eindigt uw dienstbetrekking bij een bij ons fonds aangesloten bedrijf, dan heeft dat meestal tot gevolg dat uw deelneming in het fonds eindigt. Niet altijd. Als uw nieuwe werkgever ook bij het Bakkers Pensioenfonds is aangesloten, wordt de deelneming voortgezet. Uw opgebouwde ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en de daarbij behorende aanspraken blijven, als uw pensioen niet wordt afgekocht of overgedragen, gewoon staan. Hoe zit het met waardeoverdracht bij indiensttreding? Als u van baan verandert, kan dit een breuk in de pensioenopbouw tot gevolg hebben. Om de nadelige gevolgen van een pensioenbreuk zoveel mogelijk te beperken, werken wij bij indiensttreding mee aan waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht wordt de waarde van de pensioenen van de werknemer die opgebouwd zijn bij het vorige pensioenfonds of de vorige verzekeringsmaatschappij, overgedragen aan ons fonds. We kunnen de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder, maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan bent veranderd. Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden tijdens het actieve dienstverband? Overlijdt u, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden na pensionering? Overlijdt u na pensionering, dan krijgt uw partner het opgebouwde partnerpensioen. Dit geldt alleen als u op uw pensioendatum al elkaars partner was. Als u op uw pensioendatum heeft gekozen een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen, dan wordt dat erbij geteld. En andersom. Wat is er voor mijn kinderen geregeld als ik kom te overlijden? Mocht u als deelnemer aan de pensioenregeling komen te overlijden, dan hebben uw kinderen tot de 18-jarige leeftijd recht op een wezenpensioen. Kinderen die studeren en voldoen aan de eisen die zijn vermeld in het pensioenreglement, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27 e verjaardag. Meer weten? Partner en kinderen, pagina 10 We kunnen de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen Moet ik een verhuizing doorgeven? Meer weten? Nieuw werk, pagina 14 Wonen Moet ik een verhuizing doorgeven? Alleen als u naar het buitenland verhuist, moet u uw nieuwe adres aan ons doorgeven. Verhuist u binnen Nederland? Dan is dat niet nodig. Wij krijgen hierover namelijk een melding van de Basisregistratie Personen. Meer weten? Wij houden het warm 5

6 Wat is pensioen? Er warmpjes bij zitten Iedereen die in Nederland woont en werkt krijgt na zijn 65 e een AOWuitkering van de Nederlandse overheid*. Dat basisinkomen is lager dan u gewend was. Voor wat extra brood op de plank, spaart u via uw werkgever voor een pensioen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van uw salaris en de lengte van de periode waarin u pensioen op kunt bouwen. Daarop heeft u geringe invloed. *Meer weten? Toch is het belangrijk uw pensioen warm te houden. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen namelijk wel zorgen voor veranderingen in uw pensioen. Misschien geven uw AOW en pensioen u nog niet het inkomen waarmee u de rest van uw leven vooruit wilt. En kiest u voor een beter belegde boterham en dus een extra pensioenvoorziening. Gaat u bijna met pensioen, dan zijn er ook verschillende keuzemogelijkheden. Warmhouden dus! En komt u er zelf niet uit, neem dan contact met ons op. Uw werkgever betaalt mee aan uw pensioen. Elke maand stort hij een bedrag en zelf betaalt u ook een deel. Hoeveel? Dat ziet u maandelijks op uw loonstrook. Uw werkgever betaalt mee aan uw pensioen Moeilijke begrippen in deze brochure? De uitleg daarvan kunt u vinden in het Pensioen ABC op onze site 6 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

7 Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen zorgen voor veranderingen in uw pensioen Wij houden het warm 7

8 Uw bakkers pensioen Uitgewerkt? Voor de bakker! Bent u 20 jaar of ouder en werkt u in de bakkersbranche, dan bouwt u pensioen op bij het Bakkers Pensioenfonds. Elke maand stort u met uw werkgever een deel van uw salaris in dit pensioenfonds. Het Bakkers Pensioenfonds beheert het geld en regelt voor u twee soorten pensioen: een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Pensioensoorten Het Bakkers Pensioenfonds kent twee soorten pensioen: 1. Ouderdomspensioen Dit is inkomen voor u als u met pensioen gaat op uw 67 e. Gaat u met pensioen, dan zorgen wij ervoor dat u de rest van uw leven elke maand automatisch een vast bedrag op uw rekening krijgt. Hoeveel pensioen bouwt u op? Hoeveel u opbouwt, hangt af van uw pensioengevend salaris en het opbouwpercentage: 1. Pensioengevend salaris Dit is het deel van het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Iedere maand dat u werkt, bouwt u over dit bedrag een stukje pensioen op. 2. Nabestaandenpensioen Overlijdt u, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw kinderen hebben tot hun 18 e recht op wezenpensioen. Als ze studeren zelfs tot hun 27 e. 2. Grensbedrag en maximum pensioengevend salaris Voor het pensioengevend salaris geldt een grensbedrag ( bruto, 2015) en een maximum pensioengevend salaris ( bruto, 2015). Middelloonregeling Het pensioen dat u opbouwt, wordt opgebouwd op basis van een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat uw ouderdomspensioen gebaseerd is op het gemiddelde salaris dat u verdient in de periode dat u deelneemt aan de bakkerspensioenregeling. 3. Opbouwpercentage U bouwt jaarlijks 0,3% pensioen op over uw salaris tot het grensbedrag. Verdient u meer dan ? Dan bouwt u per jaar 1,8% pensioen op over het bedrag van tot Als u meer verdient dan dan bouwt u geen pensioen op over het salaris boven dit bedrag. 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

9 Rekenvoorbeeld Naam Leeftijd Pensioengevend salaris Opbouwpercentage (tot grenssalaris) Opbouwpercentage (grenssalaris tot maximum pensioengevend salaris) Aantal dienstjaren tot pensioendatum Sandra, werkt fulltime 30 jaar per jaar 0,3% x = 45 per jaar 1,8% x ( ) = 382,23 per jaar 37 jaar (67 jaar - 30 jaar) Vraag Hoeveel pensioen bouwt Sandra in totaal op bij het Bakkers Pensioenfonds? Antwoord 427,23 ( ,23) per jaar X 37 dienstjaren = ,51 Vraag Hoeveel pensioen krijgt Sandra als zij 67 jaar wordt? Antwoord 1.317,30 ( ,51 / 12) bruto per maand. Daarnaast krijgt zij nog een AOW-uitkering. Sandra, 30 jaar Het Bakkers Pensioenfonds beheert uw pensioengeld Werkt u parttime? Dan krijgt u minder loon. Als u minder loon krijgt, bouwt u minder pensioen op. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Zelf weten wat u heeft opgebouwd? Ga naar het pensioendashboard. Hier kunt u ook uw opgebouwde pensioen van andere uitvoerders uploaden. Gerelateerde onderwerpen Wat is pensioen? pag 6 Zelf kiezen pag 20 Meer informatie Wij houden het warm 9

10 Partner en kinderen Pensioen voor partner en kinderen als u overlijdt Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen. Mocht u komen te overlijden, dan is het een troostende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen, voor uw kinderen een wezenpensioen. Als u kinderen krijgt, verandert er niets aan uw pensioensopbouw. De gemeente laat het ons weten als u een kind krijgt. Als u overlijdt Als u overlijdt hebben uw nabestaanden recht op pensioen. Dit nabestaandenpensioen bestaat uit partner- en wezenpensioen: 1. Partnerpensioen Komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67 e in dienst was gebleven. Dit noemen we partnerpensioen. Komt u te overlijden als u al met pensioen bent? Dan krijgt uw partner het opgebouwde partnerpensioen. In beide gevallen verstaan we onder partner: uw echtgenoot of echtgenote; of degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft; 10 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf of degene met wie u minimaal zes maanden samenwoont én met wie u een notarieel samenlevingscontract heeft. Bovendien geldt dat u al samen was met uw partner voordat u met pensioen ging. Dit geldt zowel voor een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen. 2. Wezenpensioen Voor uw kinderen is er tot hun 18 e wezenpensioen. Of tot hun 27 e als ze studeren. Dit is 14% van het ouderdomspensioen. Overlijdt ook uw partner, dan krijgt elk kind 28% van het ouderdomspensioen. Deze regeling geldt eveneens voor geadopteerde kinderen en pleegkinderen. Als u overlijdt, hebben uw nabestaanden recht op pensioen

11 Rekenvoorbeeld Bert, 52, is werkzaam in een bakkerij als hij onverwacht komt te overlijden. Hij heeft zijn hele leven in de bakkersbranche gewerkt. Hij laat zijn vrouw Elly (50) en de kinderen Rob (20), Tom (17) en Eva (15) achter. Rob is een slimme jongen en studeert. Bert, 52 jaar Zou Bert tot zijn pensioen als bakker gewerkt hebben, dan zou hij een ouderdomspensioen van bruto per jaar hebben opgebouwd. Hoewel het verdriet van het overlijden van Bert niet te vergoeden is, blijft zijn gezin niet zonder inkomsten achter. Elly: bruto per jaar 70% van Totdat zij zelf komt te overlijden Rob: bruto per jaar 14% van Totdat hij klaar is met zijn studie maximaal tot zijn 27 e Tom: bruto per jaar 14% van Tot zijn 18 e Gaat hij studeren: tot hij klaar is (maximaal tot zijn 27 e ) Eva: bruto per jaar 14% van Tot haar 18 e Gaat zij studeren: tot zij klaar is (maximaal tot haar 27 e ) Totaal gezinsinkomen na overlijden: bruto per jaar Partner- en wezenpensioen: een troostende gedachte voor als u er niet meer bent Gerelateerde onderwerpen Samenleven pag 16 Uit elkaar pag 18 Meer informatie Wij houden het warm 11

12 Arbeidsongeschikt Verzekerd van pensioen als u niet meer kunt werken Raakt u arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeluk? Dan blijft u pensioen opbouwen bij het Bakkers Pensioenfonds. Wij betalen na twee jaar namelijk een deel van uw pensioenopbouw. Hoe groot dat deel is, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Premievrijstelling Als u arbeidsongeschikt raakt en na twee jaar een WIA-uitkering krijgt, zet het Bakkers Pensioenfonds uw pensioen (gedeeltelijk) voort. Dat betekent dat u (gedeeltelijk) geen premie hoeft te betalen. De opbouw stopt als u met pensioen gaat of als u niet langer arbeidsongeschikt bent. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Door m n ongeluk ben ik nu deels arbeidsongeschikt. Gelukkig wordt alles goed geregeld Wij zijn u ook van dienst als u niet meer kunt werken. Uw pensioen blijft (gedeeltelijk) rijzen Gerelateerd onderwerp Nieuw werk of geen werk pag 14 Meer informatie 12 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

13 Verhuizen Gaat u emigreren, geef het door aan het Bakkers Pensioenfonds Gaat u verhuizen in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan het Bakkers Pensioenfonds. Gaat u verhuizen in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven Gerelateerde onderwerpen Nieuw werk of geen werk pag 14 Samenleven pag 16 Uit elkaar pag 18 Meer informatie Wij houden het warm 13

14 Nieuw werk of geen werk Is waardeoverdracht verstandig? Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Uw deelname aan het Bakkers Pensioenfonds stopt als u de bakkersbranche verlaat. Wij bieden u wel de mogelijkheid uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Komt u juist in dienst bij een werkgever in de bakkersbranche, dan is waardeoverdracht ook mogelijk. Of waardeoverdracht wel of niet verstandig is, hangt af van de verschillen tussen de regeling van het Bakkers Pensioenfonds en die van uw oude of juist nieuwe werkgever. Laat u daarover goed informeren. Als u werkloos wordt, stopt de opbouw van uw pensioen. U kunt via het Bakkers Pensioenfonds nog maximaal drie jaar vrijwillig pensioen opbouwen. Dit moet u wel zelf betalen. Wie van baan wisselt, mag zijn tot dan toe opgebouwde pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever. Dat noemen we waardeoverdracht. Het is natuurlijk praktisch om alle pensioenen bij één pensioenfonds of pensioenverzekeraar onder te brengen. Maar of dat ook zorgt voor het koekje bij de koffie, met andere woorden financieel verstandig is, valt te bezien. Uw deelname aan het Bakkers Pensioenfonds stopt als u de bakkersbranche verlaat 14 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Is waardeoverdracht voor u aantrekkelijk? Doorloop de volgende stappen: Vergelijk de regelingen: check de websites van de pensioenfondsen vraag uw leidinggevende of een collega van personeelszaken om hulp neem contact met ons op Check de sterkte: Is uw opgebouwde pensioen straks evenveel waard als nu? Anders gezegd: als de prijzen en lonen stijgen, wordt uw pensioen dan ook meer waard? Ook zou het kunnen dat er een verlaging van de pensioenen op stapel staat. Dit is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Bekijk in hoeverre het pensioenfonds het pensioen ieder jaar verhoogt met een toeslag (toeslagenbeleid/indexatie). En ga na of er een herstelplan van toepassing is. Bepaal wat u belangrijker vindt: Financieel en/of praktisch nut

15 Of waardeoverdracht wel of niet verstandig is, hangt af van de verschillen tussen de regelingen van het Bakkers Pensioenfonds en die van uw werkgever buiten de bakkersbranche Waardeoverdracht is een recht dat sinds 1994 bij wet geregeld is. Heeft u pensioen opgebouwd vóór 1994? Dan zijn pensioenfondsen niet verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Het Bakkers Pensioenfonds werkt hier wél aan mee. Maar het andere pensioenfonds moet ook akkoord gaan. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier Waardeoverdracht aanvragen. Dit formulier heeft u bij het welkomstbericht van ons ontvangen. Heeft u het formulier niet meer? Download het op Gerelateerde onderwerpen Arbeidsongeschikt pag 12 Verhuizen pag 13 Meer informatie Voor waardeoverdracht moet u op tijd actie ondernemen Wij houden het warm 15

16 Samenleven Tot de dood ons scheidt Als u gaat trouwen, u als partners laat registreren of gaat samenwonen, verandert er voor uw pensioen niet zoveel. Voor het pensioen van uw partner wel. Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw partner namelijk recht op levenslang partnerpensioen. Dat is een pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt. U hoeft uw huwelijk of partnerschap niet zelf aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Woont u samen? Dan komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen als: u een notarieel vastgelegd samenlevingscontract heeft u tenminste een half jaar aantoonbaar samenwoont Zorg goed voor elkaar met een partnerpensioen van het Bakkers Pensioenfonds 16 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

17 Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw partner namelijk recht op levenslang partnerpensioen Mocht ik gaan, dan wil ik Anja graag Gerelateerde onderwerpen Partner en kinderen pag 10 Verhuizen pag 13 Uit elkaar pag 18 zo goed mogelijk achterlaten Meer informatie Wij houden het warm 17

18 Uit elkaar Nazorg voor uw ex-partner Na een scheiding, heeft uw ex-partner wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Een scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Binnen twee jaar moet u wel aan het Bakkers Pensioenfonds doorgeven of u dit pensioen wilt verdelen. Anders kunnen wij er niet aan meewerken en moet uw partner zijn of haar deel direct bij u opeisen. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidingsconvenant. Uit elkaar bij huwelijk of geregistreerd partnerschap Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet uw ouderdomspensioen verdeeld worden tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn 2 manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Uit elkaar gaan is vervelend genoeg. Het Bakkers Pensioenfonds helpt u bij het maken van een eerlijke verdeling Woont u samen? Dan is er niets wettelijk geregeld. U maakt dan samen afspraken over het verdelen van het pensioen. Deze afspraken legt u vast bij de notaris. De verklaring mag u aan ons overleggen, dan voeren wij de gemaakte afspraken uit. 18 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

19 Pensioen voor uw ex-partner Naast het recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is (een deel van) het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft hier recht op, ongeacht of u samenwoonde, getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Woonde u samen? Dan hebben wij een akte van uw notaris nodig om ervoor te zorgen dat het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd kan worden. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of de ex-partner nog in leven is. Rekenvoorbeeld Op z n 25 e trouwt Henk zijn José. Hun huwelijk strandt na 30 jaar. Op zijn 67 e gaat Henk met pensioen. In de 42 jaar dat hij gewerkt heeft, heeft Henk elk jaar 300 bruto pensioen opgebouwd waardoor hij recht heeft op een jaarlijkse uitkering van bruto na zijn pensionering. Echter, ex José heeft recht op de helft van het pensioen dat Henk opbouwde tijdens hun huwelijk. Dat betekent dat José bruto (30 jaar x 300:2) per jaar ontvangt als Henk met pensioen gaat. Henk houdt van zijn ouderdomspensioen jaarlijks nog bruto over. Henk, 67 jaar José, 64 jaar Gerelateerd onderwerp Verhuizen pag 13 Ex José heeft recht op de helft van het pensioen dat Henk opbouwde tijdens hun huwelijk Meer informatie Wij houden het warm 19

20 Zelf kiezen Bijna met pensioen, de keuze is aan u Bent u bijna klaar voor uw pensioen, dan sturen wij u automatisch het aanvraagformulier thuis. Voordat het zover is, mag u een aantal keuzes maken. Zo stemt u uw pensioen af op uw persoonlijke wensen. U kunt eerder met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, uw pensioen uitruilen en kiezen voor een variabel pensioen. Het Bakkers Pensioenfonds biedt u op een aantal vlakken keuzevrijheid. Zo kunt u kiezen voor: Eerder met pensioen gaan Gedeeltelijk met pensioen gaan Uw pensioen uitruilen Een variabel pensioen Eerder met pensioen gaan Wilt u eerder stoppen met werken? Dit kan vanaf 55 jaar. Stem dit vooraf wel af met uw werkgever. Eerder met pensioen gaan, betekent dat u een aantal jaren inkomen mist. En dus ook pensioenopbouw. Bovendien wordt uw pensioen over een langere periode uitbetaald. Dit betekent dat u een lager pensioen krijgt. Variabel pensioen Gaat u met pensioen, dan betaalt het Bakkers Pensioenfonds u maandelijks een vast bedrag aan pensioen uit. Nu kunt u er bij volledige pensionering voor kiezen om de eerste periode van een hoger pensioen rond te komen en zodoende later minder pensioen te ontvangen, of andersom natuurlijk. Het pensioendashboard Uw keuzes zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen. Benieuwd naar het effect? Check dan het pensioendashboard op Daarmee rekent u eenvoudig uit welke gevolgen de verschillende keuzes hebben. Gedeeltelijk met pensioen gaan U kunt ervoor kiezen om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld voor één dag per week. Over de dagen dat u blijft werken, bouwt u pensioen op. Bij deeltijdpensioen gaat u voor minimaal 20% met pensioen. Elk jaar mag u dit percentage verhogen in stappen van 20%. Kiest u voor deeltijdpensioen, dan kunt u dit niet terugdraaien. Uw pensioen uitruilen Vóór uw pensioen ingaat, mag u uw partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit heet uitruil en is zinvol als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed inkomen heeft. Uw partner moet vooraf toestemming geven voor uitruil. U kunt er overigens ook voor kiezen een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. 20 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

21 Ik wil de eerste periode graag een hoger pensioen ontvangen, om meer weekendjes weg te kunnen, nu het nog kan De keuze van Annemarie Houd uw pensioen warm, u heeft er meer invloed op dan u misschien denkt Gerelateerde onderwerpen Wat is pensioen? pag 6 Uw bakkers pensioen pag 8 Meer informatie Wij houden het warm 21

22 22 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

23 Zoek en vind AOW-uitkering 6 Arbeidsongeschikt 12 Bijzonder partnerpensioen 18, 19 Deeltijdpensioen 20 Eerder met pensioen 20 Grensbedrag 8 Geregistreerd partnerschap 16, 18 Levenslang partnerpensioen 16, 17 Middelloonregeling 8 Nabestaandenpensioen 8, 10 Nieuwe baan 14 Nieuwe partner 19 Ongehuwd samenwonend 16 Opbouwpercentage 8 Ouderdomspensioen 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20 Overlijden 10 Partnerpensioen 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20 Pensioenregeling 14 Pensioengevend salaris 8 Pensioenverdeling 18 Samenwonen 16 Scheiding 18, 19 Trouwen/Huwelijk 16, 19 Uitruil 20 Verevening 18 Verhuizing 13 Waardeoverdracht 14, 15 Wezenpensioen 8, 10, 11, 12 WIA-uitkering 12 Wij houden het warm 23

24 Meer weten? Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Postbus CJ Groningen Pensioendesk (050) Januari 2015 Disclaimer Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend.

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Inhoud Voorwoord 3 Uw pensioen 4 Hoeveel pensioen? 6 Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 8 Veranderingen in uw

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie