Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten"

Transcriptie

1 De heer/mevrouw A. START STRAAT AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht Geachte heer/mevrouw START, U werkt momenteel bij naamwerkgever. U gaat daarom pensioen opbouwen in onze Plusregeling. Welkom! In deze brief leest u alles over uw pensioen in de nieuwe pensioenregeling. Hoe u pensioen opbouwt. Welke soorten pensioen er zijn. En welke keuzes u zelf kunt maken voor later. Uw pensioenregeling U bouwt vanaf startdatumpensioenopbouw pensioenkapitaal op via de Plusregeling van StiPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Vanaf die datum zet u en uw werkgever samen geld opzij voor een goed pensioen voor u en uw nabestaanden. Wat bouwt u op? U bouwt pensioenkapitaal op voor later. U hebt straks recht op: - pensioenkapitaal: dit pensioenkapitaal is beschikbaar vanaf uw 65 ste jaar. Hiervoor kunt u een pensioen aankopen. We informeren u hierover vlak voordat u met pensioen gaat. Dit is dus inkomen voor later. - partner- en wezenpensioen: dit is inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

2 Hoe bouwt u op? We regelen dat in de Plusregeling. Dit is een premieovereenkomst. Dit is de Plusregeling in het kort: - U betaalt samen met uw werkgever elke maand een premie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. Uw werkgever betaalt 2/3 deel, zelf betaalt u 1/3 deel. - De premie is in ,0% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt 8,00%, zelf betaalt u 4,00%. - Uw pensioengrondslag is uw brutoloon verminderd met de franchise. De franchise is in ,88 per uur. - Uw brutoloon vind u op uw loonstrookje. In ons pensioenreglement op leggen we het begrip uit. - Uw franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U betaalt over dat deel ook geen premie. - Hoeveel pensioenkapitaal u opbouwt, hangt af van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe meer pensioenkapitaal u opbouwt. - We noemen het bedrag dat u opbouwt het pensioenkapitaal. - Het bestuur beslist elk jaar opnieuw hoe er belegd wordt. U hebt daar geen invloed op. Gaat uw pensioenkapitaal omhoog? Dat hangt af van de beurs. Misschien halen we voordeel uit de beleggingen. Maar uw pensioenkapitaal kan in slechte tijden ook omlaag gaan. - Met het pensioenkapitaal koopt u een eigen pensioen zodra u met pensioen gaat. - U krijgt dat pensioen elke maand. Hoeveel bouwt u op? Per leeftijdscategorie bouwt u een ander bedrag aan pensioen op: jaar 4,51 % jaar 5,45 % jaar 6,67 % jaar 8,08 % jaar 9,87 % jaar 12,13 % jaar 14,85 % jaar 18,33 % jaar 22,84 % We vermenigvuldigen dit percentage met uw pensioengrondslag. Dit is wat u per jaar aan pensioenkapitaal opbouwt. Wilt u een voorbeeld zien van een berekening van uw pensioen? Kijk dan op

3 pagina datum ons kenmerk 3 50 maand Hoeveel krijgt u straks? Van ons pensioenfonds krijgt u elk jaar een Uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierop leest u uw pensioenkapitaal. En de datum waarop u pensioenkapitaal vrijkomt. De bedragen kunnen veranderen Uw pensioen kan veranderen. Op uw pensioenoverzicht staat een rekenvoorbeeld van het pensioen dat u per jaar kunt krijgen. Maar we kopen uw pensioen pas in zodra u met pensioen gaat. En de tarieven en de rente kunnen veranderen. Uw pensioen gaat in als u 65 jaar wordt. Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering. De AOW is een basisinkomen als u met pensioen gaat. Daarbovenop krijgt u een pensioen van uw pensioenfonds. Kijk voor meer informatie over de AOW op Kan uw pensioen veranderen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: - U raakt arbeidsongeschikt. - U overlijdt. - U gaat trouwen of samenwonen. - U gaat scheiden. - U verandert van baan. - U gaat minder werken. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen of het pensioen voor uw nabestaanden. Alle informatie vindt u in ons pensioenreglement op Op onze website vindt u ook handige brochures over elk onderwerp. Verandert uw situatie? Dan is het belangrijk dat wij dat weten. Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie daarom aan uw werkgever door. Uw werkgever geeft de wijzigingen namelijk door aan StiPP. Kijk hiervoor op U raakt arbeidsongeschikt Raakt u arbeidsongeschikt? Dan bouwt u geen pensioen meer op via uw werkgever. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien toch pensioen blijven opbouwen. Voor dat deel dat u arbeidsongeschikt bent, betalen wij uw pensioenpremie. U moet dit wel bij ons aanvragen. Ons telefoonnummer is (088) Alle voorwaarden vindt u in ons pensioenreglement op

4 U overlijdt v r uw pensionering. Dan hebben uw eventuele partner en kinderen recht op een pensioen. Wij betalen dit pensioen uit het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd. Bent u op het moment dat u overlijdt nog in dienst bij uw werkgever? Dan geeft het pensioenfonds een extra bedrag aan uw nabestaanden. Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement of op næ uw pensionering. Dan hebben uw eventuele partner en kinderen misschien recht op een pensioen. Namelijk als u dit bij uw pensionering met ons hebt afgesproken. U gaat uit elkaar Gaat u scheiden? Of eindigt uw geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Geef dit binnen twee jaar aan ons door. Uw ex-partner krijgt dan namelijk recht op een deel van uw pensioen. Dit staat in de wet. U kunt samen wel andere afspraken maken. Op vindt u een brochure over dit onderwerp. U verandert van baan Gaat u uit dienst bij uw werkgever? Of werkt u niet meer als flexkracht? Dan bouwt u geen pensioenkapitaal meer op. De opbouw van uw pensioenkapitaal stopt. Uw opgebouwde pensioenkapitaal blijft bij ons pensioenfonds staan. Wij beleggen dat voor u. U krijgt dan elke vijf jaar een pensioenoverzicht van ons. Hierop staat hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd. En hoeveel pensioen u hiervan later kunt verwachten. U kunt uw pensioenkapitaal ook overdragen naar een nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Gaat u werken bij een andere werkgever in de flexbranche? Geef dan bij uw nieuwe werkgever aan dat u al bij StiPP pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Dit is belangrijk omdat uw werkgever u dan misschien eerder moet aanmelden in de pensioenregeling. Heeft u maar een klein kapitaal bij opgebouwd? En kunt u daarmee minder dan 458,06 bruto per jaar aan pensioen aankopen? Dan mogen wij uw pensioen afkopen. U krijgt uw pensioen dan in ØØn keer. U hebt bij pensionering geen recht meer op pensioen van ons pensioenfonds. Kopen wij uw pensioen af? Dan krijgt u apart bericht van ons. U gaat minder werken Als u minder gaat werken bouwt u ook minder pensioenkapitaal op. En dus is uw pensioen straks waarschijnlijk lager. Wilt u vrijwillig pensioen opbouwen? Raakt u arbeidsongeschikt? Of gaat u uit dienst bij uw werkgever? Dan kunt u misschien vrijwillig pensioen blijven opbouwen. U betaalt dan zelf de premie. U moet dit wel zelf regelen. In ons pensioenreglement op leest u er meer over.

5 pagina datum ons kenmerk 5 50 maand Waardeoverdracht van uw pensioen U bouwt nu pensioen op bij StiPP. Heeft u in uw oude baan ook al pensioen opgebouwd? En deed u dit bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar? Dan kunt u dat oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Met waardeoverdracht houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar waardeoverdracht is financieel niet altijd voordelig. Wordt uw pensioen bij uw oude pensioenfonds in de toekomst verhoogd? En bij StiPP niet? Dan kan waardeoverdracht ongunstig zijn. Wilt u uw pensioen overdragen naar StiPP? Dien dan een verzoek bij ons in. Doe dit binnen zes maanden nadat u pensioen bij ons bent gaan opbouwen. U krijgt dan een offerte. Met die offerte beslist u of u uw oude pensioen wilt overdragen. Wat zijn de risicos? Omdat wij voor u beleggen Ons pensioenfonds belegt uw pensioen. En dus loopt u risico. Gaat het slecht op de beurs? Dan groeit uw pensioenkapitaal minder snel dan we willen of uw pensioenkapitaal gaat zelfs omlaag, maar beleggen levert op langere termijn meer op dan sparen. En ons pensioenfonds probeert de risicos die u loopt zoveel mogelijk te beperken. of omdat u overlijdt Overlijdt u v r uw pensionering? Dan krijgen uw eventuele partner en kinderen een pensioen. Hoeveel pensioen krijgt uw partner? Dat hangt af van het pensioenkapitaal dat u tijdens uw leven hebt opgebouwd. Overlijdt u næ uw pensionering? Dan krijgen uw eventuele partner en kinderen een pensioen, maar alløøn als u dit met ons hebt afgesproken. Die keuze kunt u maken tegen de tijd dat u met pensioen gaat. of u straks later met pensioen kunt De overheid heeft de leeftijd waarop u AOW krijgt verhoogd. Misschien gaat uw pensioenleeftijd straks ook omhoog. De werkgevers en werknemers in onze branche moeten hierover samen afspraken maken. We houden u op de hoogte. Wat zijn de kosten? Ons pensioenfonds rekent kosten voor uw pensioen. Namelijk: - 8% van de premie voor administratiekosten; - 12,8% van de premie als reserve. Die gebruiken we voor verzekeringen. En om voldoende geld te hebben voor later. - kosten voor het beheer van uw beleggingen. De beleggingskosten worden van het beleggingsrendement afgehaald.

6 Deze kosten worden door alle deelnemers in het fonds gezamenlijk gedeeld uit de premie die u en uw werkgever betalen. Hoeveel premie er wordt belegd voor de opbouw van uw pensioenkapitaal is afhankelijk van uw leeftijd en staat vast. Het premiepercentage wat voor u geldt is te vinden onder het kopje hoeveel bouwt u op. Houdt uw pensioen zijn waarde? Dat weten we niet zeker. Wij weten nu nog niet hoe hoog uw pensioen straks is. Dit komt door de aard van deze Plusregeling. De hoogte van uw pensioen hangt af van een aantal dingen. Namelijk: - hoeveel pensioenpremie spaart u in totaal; - hoeveel pensioenkapitaal bouwt u op met het beleggen van de premies; en - hoeveel pensioen kunt u straks met het pensioenkapitaal kopen. Uw pensioenfonds verhoogt uw op pensioendatum ingekochte pensioenen normaal niet. Eventuele verhogingen na pensioendatum geven niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Hoe gaat het met ons pensioenfonds? StiPP is financieel gezond. Het fonds heeft geen herstelplan hoeven maken. Veel fondsen moesten door de financiºle crisis een herstelplan maken. In het herstelplan staan maatregelen die een pensioenfonds neemt om financieel weer gezond te worden. Kies uw eigen pensioen U kunt uw pensioen straks afstemmen op uw eigen situatie. In de Plusregeling heeft u deze keuzes: - U koopt met ue pensioenkapitaal alleen een ouderdomspensioen. U krijgt dan straks zelf een goed pensioen. - U koopt een ouderdomspensioen møt een partnerpensioen. Uw partner krijgt dan ook een pensioen als u overlijdt. Wilt u meer weten over de keuzes die u hebt? En wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen? Laat u pensioen dan berekenen. Kijk hiervoor op U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer is (088) Uw gegevens In deze brief zijn wij uitgegaan van de gegevens die wij van u hebben. En van uw pensioenreglement. Het pensioenreglement bepaalt uw uiteindelijke pensioenrechten. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons dan weten. Klachten? Heeft u klachten over uw pensioen? Of over de manier waarop wij de pensioenregeling uitvoeren? Daarvoor hebben wij een klachtenregeling. Die ligt vast in onze statuten. U kunt beide downloaden op

7 pagina datum ons kenmerk 7 50 maand Vragen? Wilt u meer weten over uw pensioen? Dan kunt u: - uw Uniform Pensioenoverzicht bekijken. Dat krijgt u vanaf nu elk jaar, zolang u bij ons fonds pensioenkapitaal opbouwt. Daarop staat precies hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u straks kunt verwachten. - op kijken. Hierop vindt u een totaaloverzicht van Æl uw pensioen en AOW-aanspraken. Dat is handig als u meerdere oude werkgevers hebt. En dus ook verschillende pensioenregelingen. - op kijken. Bijvoorbeeld voor de pensioenregeling of antwoorden op veelgestelde vragen. - een vraag stellen via het reactieformulier op Klik vervolgens op Contact. - onze Servicedesk bellen. Het telefoonnummer is (088) Bewaar deze brief wel goed. U krijgt hem namelijk maar ØØn keer. Met vriendelijke groet, Namens E.H.W. Bosman Voorzitter P. Citroen Vice-voorzitter

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie