Als u 65 jaar of ouder bent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u 65 jaar of ouder bent"

Transcriptie

1 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen, uw buitengewone uitgaven en uw inkomen in box 3. Meer informatie hierover leest u in deze brochure. 1 Waarom deze brochure? Als u 65 jaar of t, hebt u recht op een aow-uitkering. U hoeft dan geen aowpremie meer te betalen. Daarnaast verandert de hoogte van de heffingskortingen en krijgt u mogelijk recht op andere heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Waarschijnlijk kunt u diverse kosten, zoals de premies voor uw zorgverzekering, als buitengewone uitgaven aftrekken. Misschien komt u ook in aanmerking voor ouderentoeslag, waardoor uw heffingvrije vermogen in box 3 hoger wordt. Kortom, er kan veel veranderen als u 65 jaar wordt. In deze brochure leest u wat er in uw situatie van toepassing is.. 2 Gevolgen voor uw belastingtarief in box 1 Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belastingtarief in box 1. Het belastingtarief in de eerste twee schijven bestaat namelijk uit een belastingdeel en een premiedeel. Als u 65 jaar bent, hoeft u geen aow-premie (17,9%) meer te betalen. U betaalt over uw inkomen alleen nog premies Anw (Algemene nabestaandenwet) en awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Uw tarief in de eerste twee schijven wordt daardoor 17,9% lager. PA 970-1Z71FD 1 Tabel belastingtarief Belastbaar inkomen in box 1 meer dan niet meer dan percentage jonger percentage 65 jaar dan 65 jaar en ouder ,65% 15,75% ,40% 23,50%

2 t Het belastingtarief in de derde schijf (42%) en in de vierde schijf (52%) bestaat alleen uit een belastingdeel. Het tarief over uw inkomen boven E verandert daarom niet. Omdat het tarief pas wijzigt in de maand waarin u 65 jaar wordt, krijgt u het eerste jaar waarschijnlijk te maken met verschillende tarieven. Verschillende tarieven in het jaar waarin u 65 wordt In het jaar waarin u 65 wordt, krijgt u te maken met verschillende tarieven. U betaalt namelijk geen aow-premie meer met ingang van de maand waarin u 65 jaar wordt. In de maanden voor uw verjaardag betaalt u nog wel aow-premie. Als u bijvoorbeeld op 5 maart jaar wordt, dan betaalt u over de maanden januari en februari aowpremie, maar over de maanden maart tot en met december niet meer. Als u loon of een uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt, rekening met het lagere tarief. Belastingtarief voor de inkomstenbelasting De inkomstenbelasting wordt na afloop van het jaar berekend. Voor het berekenen van de inkomstenbelasting over het jaar waarin u 65 wordt, worden uw inkomsten niet gesplitst in inkomsten voor en na uw 65ste verjaardag. Voor het totaal van uw jaarinkomsten geldt een gemengd percentage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de maand waarin u 65 jaar wordt. In de tabel hierna kunt u lezen welk percentage op u van toepassing is voor het jaar Tabel belastingtarief in het jaar waarin u 65 wordt U wordt 65 jaar Belastingtarief inkomstenbelasting/ in 2007 in de maand premie volksverzekeringen in de eerste schijf de tweede schijf Januari 15,75% 23,50% Februari 17,24% 24,99% Maart 18,73% 26,48% April 20,22% 27,97% Mei 21,71% 29,46% Juni 23,20% 30,95% Juli 24,70% 32,45% Augustus 26,19% 33,94% September 27,68% 35,43% Oktober 29,17% 36,92% November 30,66% 38,41% December 32,15% 39,90% Voorbeeld Als u op 5 maart jaar wordt, ontvangt u vanaf dat moment een AOW-uitkering en een anvullend pensioen. Deze worden belast in box 1. Uw inkomen in box 1 is Over (eerste schijf) is het tarief 18,73%. De belasting en premie over dit inkomen is 18,73% van = Over het restant van uw inkomen, 2.681, is het tarief 26,48% (tweede schijf). De belasting en premie over dit resterende bedrag is 26,48% van = 709. Over uw inkomen in box 1 betaalt u dus in totaal = Belasting als u naast AOW ook pensioen ontvangt Als u 65 jaar bent geworden en u ontvangt naast uw aow-uitkering een pensioen, dan houdt zowel de Sociale Verzekeringsbank als de pensioenuitkerende instantie maandelijks loonheffing in volgens het tarief voor de eerste schijf. 2 De inkomstenbelasting wordt echter over een jaar berekend. Als het gezamenlijke jaarinkomen van de aow- en pensioenuitkering gedeeltelijk in de tweede, derde of vierde

3 2007 Als u 65 jaar of t schijf moet worden belast, kan er te weinig loonheffing zijn ingehouden. U krijgt dan na afloop van het jaar een aanslag inkomstenbelasting. Dit betekent dat u moet bijbetalen. Als u daar niet op wilt wachten, kunt u de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag. Een voorlopige aanslag kunt u gedurende het jaar in termijnen betalen. Wilt u een voorlopige aanslag ontvangen, neem dan contact op met de BelastingTelefoon: Gevolgen voor uw heffingskortingen Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, hebt u recht op een of meer heffingskortingen. Als u 65 jaar bent, betaalt u geen aow-premie meer. Daardoor zijn uw heffingskortingen vaak lager. Als u stopt met werken, krijgt u geen arbeidskorting meer. Bovendien vervallen dan de (aanvullende) combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Wanneer hebt u recht op extra heffingskortingen? Als u 65 jaar wordt, krijgt u mogelijk recht op de ouderenkorting en de alleenstaandeouderenkorting. Ouderenkorting Met ingang van het jaar waarin u 65 wordt, hebt u mogelijk recht op de ouderenkorting. U krijgt deze korting als uw totale inkomen uit box 1, 2 en 3 niet hoger is dan E Als uw inkomen hoger is, hebt u geen recht op de ouderenkorting. Alleenstaande-ouderenkorting Mogelijk krijgt u ook de alleenstaande-ouderenkorting. U hebt recht op de alleenstaandeouderenkorting als u in 2007 een aow-uitkering voor alleenstaanden of alleenstaande ouders ontvangt. Of als u hier recht op hebt, maar deze uitkering niet ontvangt omdat u bijvoorbeeld erkend gemoedsbezwaarde bent. In de Tabel heffingskortingen 2007 leest u per korting welke bedragen u maximaal op jaarbasis kunt ontvangen. Tabel heffingskortingen 2007 Heffingskorting 65 jaar en jonger dan ouder 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar , 63 of 64 jaar jaar en ouder Kinderkorting Combinatiekorting Aanvullende combinatiekorting Alleenstaande-ouderkorting Aanvullende alleenstaande-ouderkorting Ouderenkorting Alleenstaande-ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Ouderschapsverlofkorting maximaal per verlofuur 3,76 Levensloopverlofkorting Korting voor maatschappelijke 1,3% van de gemiddelde vrijstelling beleggingen in box 3 Korting voor directe beleggingen 1,3% van de gemiddelde vrijstelling 3 in durfkapitaal en culturele beleggingen in box 3

4 Heffingskortingen in het jaar waarin u 65 wordt Als u 65 jaar wordt, betaald u vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt geen aow-premie meer. Daardoor zijn vanaf die maand uw heffingskortingen lager. Tot de maand dat u 65 jaar wordt zijn de heffingskortingen dus hoger dan daarna. Voorbeeld U wordt 65 jaar op 5 maart Uw inkomen in box 1 is Voor de maanden januari en februari hebt u nog recht op de algemene heffingskorting van Met ingang van maart, de maand waarin u 65 jaar wordt, hebt u recht op de algemene heffingskorting van 957. De hoogte van de algemene heffingskorting over 2007 kunt u als volgt berekenen: 2/12 x = /12 x 957 = Totaal Heffingskortingen als u naast uw AOW ook pensioen ontvangt Als u 65 jaar bent geworden, houdt de Sociale Verzekeringsbank (svb) bij het uitbetalen van uw aow al rekening met de heffingskortingen. Dat zijn de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en eventueel de alleenstaande-ouderenkorting. Hebt u naast uw aow-uitkering een pensioen of loon, dan mag slechts één instantie of werkgever rekening houden met deze kortingen. Als er meerdere keren rekening wordt gehouden met de heffingskortingen, moet u deze later terugbetalen. U moet zelf aan de instantie of werkgever doorgeven met welke heffingskortingen rekening gehouden moet worden. Inkomen hoger dan E Als u naast aow een pensioen of loon ontvangt, dan is uw inkomen misschien hoger dan E In dat geval hebt u geen recht op de ouderenkorting. Wordt bij het uitbetalen van uw aow wel rekening gehouden met deze heffingskorting, dan moet u de ouderenkorting na afloop van het jaar aan de Belastingdienst terugbetalen. U ontvangt hiervoor dan een aanslag inkomstenbelasting. U kunt deze aanslag voorkomen door het pensioenfonds, in plaats van de svb, rekening te laten houden met de heffingskorting. U moet dit zelf aan het pensioenfonds en de svb doorgeven. Aangifte doen om geen kortingen te missen Het is echter ook mogelijk dat de heffingskorting op een te laag bedrag wordt toegepast, waardoor de korting niet volledig wordt benut. Dat kan bijvoorbeeld als de heffingskorting wordt toegepast op de aow-uitkering en deze korting hoger is dan de loonheffing zelf en u, naast uw aow-uitkering, nog een ander pensioen ontvangt. Ook kunt u eventueel de alleenstaande-ouderenkorting mislopen. Dit is mogelijk als u na uw 65ste blijft werken en de heffingskortingen toepast op uw arbeidsinkomen. Als u daarentegen de heffingskortingen toepast op uw aow-uitkering, mist u de arbeidskorting. In al deze gevallen kunt u het beste na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting doen. Hiervoor kunt u het aangifteprogramma downloaden van of een aangiftebiljet aanvragen bij de BelastingTelefoon:

5 Voorlopige teruggaaf algemene heffingskorting Als u getrouwd bent of samenwoont en u had voor uw 65ste geen inkomen, ontvangt u misschien een voorlopige teruggaaf algemeen heffingskorting. Vanaf uw 65ste ontvangt u een aow-uitkering. Daarom wordt de voorlopige terugaaf vanaf die maand stopgezet. Hoe zit het met mijn andere voorlopige teruggaven? Behalve de algemene heffingskorting die soms als voorlopige teruggaaf wordt uitgekeerd, ontvangen sommige mensen nog andere voorlopige teruggaven van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat zij hypotheekrente betalen of ziektekosten hebben. Ook dan kan er iets veranderen. Vanaf uw 65ste wordt uw inkomen vaak lager en betaalt u minder belasting. Dat kan betekenen dat het bedrag van uw voorlopige teruggaaf ook lager moet worden. Het is daarom verstandig om te berekenen of u uw voorlopige teruggaaf moet wijzigen. Dat kan met het programma Voorlopige teruggaaf dat u kunt downloaden van of vraag het verzoek- of wijzigingsformulier voor voorlopige teruggaaf aan bij de BelastingTelefoon: Aanvullende bijstand Als u geen of maar gedeeltelijk recht hebt op aow, dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvullende bijstand. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Sociale Dienst. 4 Gevolgen voor uw ziektekosten of andere buitengewone uitgaven U kunt in uw aangifte diverse kosten als buitengewone uitgaven aftrekken. Als u alleen een aow-uitkering hebt, of een aow-uitkering met een klein pensioen, zult u al snel voor aftrek van buitengewone uitgaven in aanmerking komen. Onder buitengewone uitgaven vallen bijvoorbeeld de uitgaven voor ziekte, zoals: vaste aftrek 65-plussers; een vast bedrag van E voor premie zorgverzekering (basis pakket). Hierop moet u in mindering brengen het saldo van de ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag; een vast bedrag van E 23 per persoon voor uw huisappotheek (zoals asprines, pleisters en verband; medicijnen; de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die de uitkerende instantie inhoudt op uw aow of pensioen, ook als u daarvoor een vergoeding ontvangt; premie voor de aanvullende zorgverzekering; uitgaven voor bepaalde diëten; uitgaven voor invaliditeit en overlijden. U mag deze uitgaven echter alleen aftrekken als zij hoger zijn dan een bepaald bedrag, de drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw inkomen en ook van het inkomen van uw eventuele fiscale partner. Meer informatie over de drempel kunt u lezen in de brochure Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt. Vast bedrag meetellen bij uw buitengewone uitgaven Als u op 31 december jaar of ouder was, mag u een vast bedrag van E 808 wegens ouderdom meetellen bij uw buitengewone uitgaven. Hierdoor komt u eerder voor aftrek van buitengewone uitgaven in aanmerking. Als u en uw fiscale partner op 31 december 2006 beiden 65 jaar of ouder waren, mag u het dubbele bedrag meetellen. Als u in de loop van jaar wordt, mag u pas in 2008 het vaste bedrag wegens ouderdom meetellen bij uw buitengewone uitgaven. 5

6 Voorbeeld U en uw fiscale partner waren op 31 december 2006 allebei ouder dan 65 jaar. Naast uw AOWuitkering hebt u een klein pensioen. Samen hebben u en uw fiscale partner een inkomen van In 2007 betaalde u samen premie zorgverzekering voor het basispakket en 340 premie voor een aanvullende zorgverzekering. Door de SVB en het pensioenfonds werd inkomens-afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden op uw AOW-uitkering en pensioen. Voor de kosten van een huisapotheek mag u altijd een vast bedrag van 23 per persoon meetellen. Daarnaast hebben u en uw fiscale partner allebei recht op de vaste aftrek van 808 wegens ouderdom. Uw buitengewone uitgaven voor toepassing van de drempel zijn in totaal dus: Vast bedrag premie zorgverzekering (2 x 1.059) Premie aanvullende zorgverzekering 340 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Vast bedrag huisapotheek (2 x 23) 46 + Vast bedrag ouderdomsaftrek (2 x 808) Totaal Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven Het kan zijn dat u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag aftrekken. Betaalt u weinig of geen belasting, dan hebt u weinig of geen voordeel van deze aftrekpost. Via de tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven kunt u toch voordeel hebben van deze aftrekposten. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting over het jaar daarvoor. Het kan dus zijn dat u belastinggeld terugkrijgt en daarnaast een tegemoetkoming. Wilt u in 2007 in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling, dan moet u dus wel aangifte hebben gedaan over het belastingjaar U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen. Meer informatie over ziektekosten of andere buitengewone uitgaven met een overzicht van kosten die u kunt aftrekken, vindt u in de brochure Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt. Deze brochure kunt u downloaden van of bestellen bij de BelastingTelefoon: Gevolgen voor uw inkomen in box 3 Als u 65 jaar wordt, heeft dit misschien gevolgen voor uw inkomen in box 3. U kunt namelijk recht hebben op een hoger heffingvrij vermogen in box 3. Hierdoor hoeft u minder of geen belasting te betalen. Hoger heffingvrij vermogen Met ingang van het jaar waarin u 65 jaar wordt, komt u misschien in aanmerking voor de zogenoemde ouderentoeslag. De ouderentoeslag verhoogt uw heffingvrije vermogen, waardoor u minder of geen belasting hoeft te betalen. U kunt uw ouderentoeslag onder voorwaarden overdragen aan uw fiscale partner. U hebt dan zelf geen recht meer op de ouderentoeslag. Het is ook mogelijk dat uw fiscale partner zijn ouderentoeslag aan u overdraagt. Tel dan de bedragen van u en uw fiscale partner bij elkaar. U en uw fiscale partner moeten hiervoor wel een verzoek doen in uw Aangifte inkomstenbelasting. U hebt recht op verhoging van het heffingvrije vermogen met de ouderentoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent op 31 december jaar of ouder. Uw saldogrondslag is niet hoger dan E Als u heel 2007 een fiscale partner hebt, mag de saldogrondslag van u en uw fiscale partner samen niet hoger zijn dan 6

7 E Uw saldogrondslag is uw rende-mentsgrondslag na aftrek van uw heffingvrije vermogen en voor toe-passing van de ouderentoeslag. Een uitleg van het begrip rendements-grondslag en een voorbeeld van de berekening van de belasting over uw inkomen in box 3, vindt u hierna onder Rendementsgrondslag. Met de tabel hierna bepaalt u het bedrag voor de ouderentoeslag. Tabel ouderentoeslag Inkomen uit werk en woning (voor vermindering met de persoonsgebonden aftrek) meer dan niet meer dan Ouderentoeslag nihil Rendementsgrondslag Uw rendementsgrondslag wordt gevormd door de waarde van uw bezittingen min uw schulden in een kalenderjaar. Bezittingen zijn onder meer spaargeld, een 2e woning en aandelen. Tot uw bezittingen behoren niet uw eigen woning en spullen die u persoonlijk gebruikt, zoals meubelen, een auto of caravan. Schulden zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening voor een auto of een hypotheek voor een tweede woning. Schulden kunt u in mindering brengen op uw bezittingen. De eerste E van uw totale schulden mag u echter niet in mindering brengen. Deze drempel geldt per persoon. Als u het hele jaar 2007 een fiscale partner hebt, is dit bedrag voor u samen E Rendement Een deel van de rendementsgrondslag is vrijgesteld, namelijk het heffingvrije vermogen. Voor iedereen geldt een vrijstelling van E Uw fiscale partner kan zijn heffingvrije vermogen aan u overdragen. In bepaalde situaties wordt het heffingvrije vermogen verhoogd met de ouderentoeslag. Over het bedrag dat overblijft na aftrek van de vrijstelling, berekent u vervolgens een vast rendement van 4%. Over dit rendement betaalt u 30% belasting. Voorbeeld U bent 65 jaar en alleenstaand en uw inkomen in box 1 is Uw rendementsgrondslag is U hebt net als iedereen recht op het heffingvrije vermogen van Uw rendementsgrondslag na aftrek van het heffingvrije vermogen is dus: = Dit is uw saldogrondslag. Omdat uw inkomen in box 1 niet hoger is dan en de saldogrondslag niet hoger is dan , komt u in aanmerking voor de ouderentoeslag. In de Tabel ouderentoeslag ziet u dat u dan recht hebt op een ouderentoeslag van Uw rendementsgrondslag na aftrek van de vrijstellingen is hierdoor: Rendementsgrondslag Heffingvrije vermogen Ouderentoeslag s Rendementsgrondslag na aftrek vrijstellingen Over dit resterende bedrag wordt 4% rendement berekend. Dat is 469. U betaalt hierover 30% belasting. Uw belasting over het inkomen in box 3 is dan

8 6 Hebt u nog vragen? Deze brochure geeft globale informatie over de gevolgen voor de belasting als u 65 jaar of t. Het kan zijn dat u na het lezen hiervan nog vragen hebt. Meer informatie over buitengewone uitgaven vindt u in de brochure Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt. Folders, brochures, het aangifteprogramma en het programma Voorlopige teruggaaf 2007 kunt u downloaden van Het aangiftebiljet en een formulier Verzoek voorlopige teruggaaf 2007 kunt u bestellen bij de BelastingTelefoon: Voor vragen kunt u bellen naar de BelastingTelefoon, op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Dit is een uitgave van: Belastingdienst augustus

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017 Overzicht tarieven box 1 Belastingjaar 2017 1 Belastingjaar 2017 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 21-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Blanco Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Wonen in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl CAK

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs

Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Aanmelding oproepkracht leraar basisonderwijs Voorletters: Roepnaam*: Achternaam: Meisjesnaam**: Geboorte datum: Burgerservicenummer: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mail adres: Datum:

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Werkstuk Economie Belastingstelsel 2001

Werkstuk Economie Belastingstelsel 2001 Werkstuk Economie Belastingstelsel 2001 Werkstuk door een scholier 1702 woorden 21 maart 2001 6,3 131 keer beoordeeld Vak Economie VOORAF. Deze brochure is geschreven voor een modaal gezin en een gezin

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Wonen in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl Inhoud

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Laatste update: 1-03-2019 HI! Wanneer je als freelancer aan de slag gaat, ben je verplicht om één keer per jaar je inkomstenbelasting aan te geven bij de Belastingdienst.

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Blanco Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Nog niet verstuurd. Eigen kopie, niet opsturen. Aangifte Inkomstenbelasting Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV. Afgedrukt op

Nog niet verstuurd. Eigen kopie, niet opsturen. Aangifte Inkomstenbelasting Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV. Afgedrukt op Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2017 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 30-3-2018 Nog niet verstuurd Burgerservicenummer 144314514 Persoonlijke gegevens van Persoonlijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie