KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een grondfunctie, geboren op of na 1 januari 1950 of die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, en medewerkers van KLM Flight Academy. De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Is uw pensioengevend salaris ,- of meer? Dan verwijzen wij u naar onze website klmgrondfonds.nl voor aanvullende regelingen. Vanaf 2015 mag er over het salaris boven de ,- (op fulltime basis, inclusief eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling, dus tot ,-. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement 2006 met bijlage(n) van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en in de cao. In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit KIJK OP NIEUWE Pensioen ontvangen TIJDEN Deeltijd werken Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen E T klmgrondfonds.nl Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden maart 2015 Met pensioen, hoe werkt dat?

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud INLEIDING 5 Uw persoonlijke situatie 5 UITKERING VAN UW PENSIOEN 7 Loonheffing 7 Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering 8 Anw-hiaatpensioen 9 Verhoging pensioenen 9 AOW 11 Aanvragen van AOW 12 Inhoudingen op de AOW 12 Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd 12 Pensioen ontvangen U WOONT IN HET BUITENLAND 15 Betaling pensioen in het buitenland 15 Nederlandse belastingen 15 Zorgverzekering 16 Attestatie de vita 16 WIJZIGINGEN IN UW SITUATIE 17 Informatie van uw pensioenfonds 17 PENSIOENWOORDENBOEK 18 MEER INFORMATIE 19

3 INLEIDING Waar kan ik terecht met mijn vragen over mijn pensioen? In deze brochure vindt u alles wat u moet weten over de uitkering van uw pensioen. Uw persoonlijke situatie Algemene informatie over uw pensioen vindt u op klmgrondfonds.nl. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw specifieke vragen terecht bij de afdeling Pensioen service van Blue Sky Group via telefoonnummer Mailen kan ook: Pensioen? Dat is het salaris dat we straks krijgen. Fijn dat we weten wat we kunnen verwachten. 5

4 UITKERING VAN UW PENSIOEN Hoeveel houd ik straks over? Elke soort pensioen, of dit nu (verevend) ouderdoms-, (bijzonder) nabestaanden of wezenpensioen betreft, wordt maandelijks aan het einde van de maand uitgekeerd. De uitkering van het vakantiegeld gebeurt jaarlijks in de maand mei. Op klmgrondfonds.nl vindt u een actuele lijst met betaaldata. Op uw pensioen worden loonbelasting en premies volksverzekeringen ingehouden Loonheffing Op uw bruto pensioen wordt loonheffing ingehouden. Deze bestaat uit twee onderdelen: loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Door de heffingskorting kan er een bedrag in mindering worden gebracht op de belasting die u betaalt. Hierdoor hoeft u dus minder belasting te betalen. Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd past de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de heffingskorting toe bij de uitbetaling van uw AOW en wordt de korting vanuit ons fonds beëindigd. Dit kunt u wijzigen door zowel het pensioenfonds als de SVB een loonbelastingverklaring toe te sturen. Hebt u meerdere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld AOW-pensioen en/of een pensioen van een andere pensioenuitvoerder? Of inkomen uit arbeid naast een deeltijd pensioen? Dan bent u verplicht om hierover belastingaangifte te doen bij de Belastingdienst. Fijn dat ik nu al weet waar ik aan toe ben, kan ik me alvast op alle leuke kanten van pensioen richten Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u naast het ouderdomspensioen een AOW-uitkering. Door gescheiden betalingen is de kans groot dat er te weinig loonheffing wordt ingehouden op uw pensioen. Als dit het geval is, moet u dit later terugbetalen via een aanslag inkomstenbelasting. Voor meer informatie over dit onderwerp kijkt u op belastingdienst.nl of svb.nl. 7

5 De hoogte van de verplichte premie voor de zorgverzekering is inkomensafhankelijk en het premiepercentage wordt ieder jaar vastgesteld Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering Het pensioenfonds is wettelijk verplicht de verplichte premie voor de zorgverzekering op uw pensioen in te houden. Iedereen betaalt voor de zorgverzekering een inkomensafhankelijke bijdrage die op het pensioen wordt ingehouden. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie aan uw zorgverzekeraar. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen kunt u ook na uw pensioen voortzetten, bijvoorbeeld als uw partner veel jonger is Anw-hiaatpensioen U kunt ervoor kiezen om tijdens uw pensioen de verzekering van het Anw-hiaatpensioen voort te zetten, bijvoorbeeld als uw partner veel jonger is. In dat geval wordt ook de premie ingehouden op uw pensioenuitkering. De verzekering eindigt automatisch op het moment dat uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Is uw partner meer dan tien jaar jonger? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op De hoogte van het premiepercentage kan variëren. Voor meer informatie hierover het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd plus 10 jaar bereikt. kunt u terecht bij Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Dit kan alleen als u direct na een dienstverband bij KLM met pensioen gaat. Het maximale inkomen waarover de premie wordt berekend, bedraagt ,- per jaar (in 2015). Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen? Dan is het mogelijk dat per saldo over een hoger inkomen dan genoemd maximum premie Verhoging pensioenen Het pensioenfonds heeft als ambitie om jaarlijks te indexeren. Indexatie is de wordt ingehouden. De belastingdienst betaalt de te veel ingehouden premie terug. aanpassing van uw pensioenaanspraken en/of pensioenuitkeringen aan de loon- of prijsstijging. Dit is belangrijk om uw koopkracht zoveel mogelijk te handhaven. Zijn de middelen van het pensioenfonds volgens het bestuur toereikend? Dan worden de ingegane pensioenen jaarlijks per 1 januari verhoogd met maximaal de prijsindex. Deze indexering is voorwaardelijk. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslag verlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het bestuur beslist jaarlijks of, en zo ja hoeveel er geïndexeerd wordt. 8 9

6 AOW Hoeveel AOW krijg ik eigenlijk van de overheid? De AOW, Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW-uitkering uit. Wonen in het buitenland beïnvloedt de hoogte van uw AOW NB: WOONDE U GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE IN HET BUITENLAND? DAN WORDT UW AOW-UITKERING VOOR IEDER VOL JAAR DAT U IN HET BUITENLAND WOONDE MET 2% GEKORT. BENT U DOOR KLM UITGEZONDEN NAAR HET BUITENLAND? DAN MAAKT U AANSPRAAK OP EEN AANVULLING OP UW AOW. LEES MEER HIEROVER OP ONZE WEBSITE KLMGRONDFONDS.NL/NAAR-HET-BUITENLAND Ik Van wil alleen graag een precies AOW-uitkering weten hoe zou mijn ik niet pensioen kunnen in leven, elkaar dus een zit, goed zó pensioen ingewikkeld vind kan ik belangrijk. het toch niet zijn? De hoogte van uw AOW-uitkering hangt samen met uw persoonlijke situatie: U bent alleenstaand en ontvangt AOW Per 1 januari 2015 ontvangt u 1.111,55 aan AOW en 69,32 aan vakantie-uitkering. U bent getrouwd of woont samen; u en uw partner of huisgenoot hebben beiden AOW Per 1 januari 2015 ontvangt u beiden 765,95 aan AOW en 49,51 aan vakantie-uitkering. U bent getrouwd of woont samen. Uw partner of huisgenoot krijgt geen AOW, u krijgt AOW zonder toeslag Per 1 januari 2015 ontvangt u 765,95 aan AOW en 49,51 aan vakantie-uitkering. U bent getrouwd of woont samen. Uw partner of huisgenoot krijgt geen AOW, u krijgt AOW met volledige toeslag Per 1 januari 2015 ontvangt u 1.506,55 aan AOW en 99,02 aan vakantie-uitkering. 11

7 Gaat uw pensioen in na 1 april 2015? Dan vervalt de toeslag voor uw jongere partner. Hierop geldt één uitzondering. Mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat moment ook voldoen aan de overige voorwaarden. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt uw AOW Aanvragen van AOW Woont u in Nederland? Dan ontvangt u een half jaar voor het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen. Inhoudingen op de AOW De SVB houdt loonheffing op de AOW-uitkering in. Bij de berekening van de loonheffing houdt de SVB rekening met de heffingskorting. Daarnaast wordt op de AOW een inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering ingehouden. Voor uitgebreide informatie bezoekt u de website svb.nl. Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd De AOW-leeftijd is vanaf 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna stijgt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes: in 2019 is deze 66 jaar en in 2023 is deze 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet Rutte II heeft het voornemen de AOW-leeftijd nog sneller te laten stijgen: naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over deze stapsgewijze verhoging. Ik kijk uit naar mijn pensioen maar ga het werk en vooral de collega s toch wel missen. 12

8 U WOONT IN HET BUITENLAND Waar moet ik op letten als ik buiten Nederland ga wonen? Als u zich in het buitenland vestigt, verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten. Buitenlandse banken kunnen transactiekosten in rekening brengen Betaling pensioen in het buitenland Betaling van het pensioen op een buitenlandse rekening brengt extra kosten met zich mee. De bank brengt deze kosten op de pensioenbetaling in mindering. Wordt het pensioen in euro s op een bankrekening binnen de Europese Unie* overgemaakt? Dan zijn de kosten van de Eurobetaling gelijk aan de kosten van een binnenlandse betaling. Voor u betekent dit dat de bank van het pensioenfonds op deze betaling geen kosten in rekening brengt. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening. Ik Nu wil we graag beiden precies met pensioen weten zijn, hoe denken mijn mijn pensioen vrouw in en elkaar ik erover zit, in Spanje zó ingewikkeld te gaan wonen. kan het toch niet zijn? Nederlandse belastingen U moet in Nederland belasting betalen over uw pensioen, ook als u in het buitenland woont. U kunt de Belastingdienst verzoeken het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting en sociale premies te verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl. * Dit geldt ook voor vier landen buiten de EU: Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 15

9 De hoogte van de zorgpremie is afhankelijk van het land waar u woont Zorgverzekering Bij vertrek uit Nederland eindigt uw zorgverzekering. Als u zich vestigt in een EU-land of een ander verdragsland, dan hebt u op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland, behalve als u een inkomen hebt uit het land waar u zich vestigt. U bent hiervoor een zorgbijdrage verschuldigd aan Zorginstituut Nederland. De zorgbijdrage bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW (Zorgverzekeringswet) en voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Na berichtgeving van het Zorginstituut Nederland wordt in dat geval op uw pensioen(-en) en AOW premie ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Meer informatie over uw zorgverzekering en wonen in het buitenland vindt u op de site zorginstituutnederland.nl Attestatie de vita Woont u in het buitenland en hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan vraagt het pensioenfonds jaarlijks om een bewijs van in leven zijn, de zogenaamde attestatie de vita. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een notaris of een Nederlandse ambassade. Op die manier beoordeelt het pensioenfonds of het pensioen nog altijd goed wordt uitgekeerd. Van de pensioengerechtigden die een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen, beoordeelt het pensioenfonds de gegevens in eerste instantie via gegevensuitwisseling met de SVB. Wanneer de gegevens van de SVB niet voldoende zijn, ontvangen ook deze pensioengerechtigden van ons het formulier Bewijs van in leven zijn. WIJZIGINGEN IN UW SITUATIE Hoe geef ik veranderingen door aan het pensioenfonds? Het pensioenfonds houdt u regelmatig op de hoogte Als u in Nederland woont ontvangen wij de meeste wijzigingen in uw persoonlijke situatie van de Basisregistratie personen (BRP). Als een wijziging gevolgen heeft voor uw pensioen ontvangt u automatisch bericht van ons. Alleen als u ongehuwd samenwoont en uw relatie eindigt moet u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Deze informatie staat namelijk niet in de BRP. Als u in het buitenland woont moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie schriftelijk aan ons doorgeven. Als u in het buitenland woont zijn uw gegevens niet in de BRP bekend. Informatie van uw pensioenfonds Wij informeren u over uw pensioen en uw pensioenfonds met behulp van de website (klmgrondfonds.nl) en persoonlijke correspondentie. Daarnaast sturen wij u omstreeks de eerste pensioenbetaling een pensioenafrekening waarop de samenstelling van het pensioen en het bedrag dat u netto ontvangt. De pensioenafrekening ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening. In het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave. Tot slot blijft u via het pensioenblad Focus op de hoogte van de ontwikkelingen in pensioenland. Focus verschijnt drie keer per jaar en kunt u ook downloaden op de website van het pensioenfonds

10 PENSIOENWOORDENBOEK Wat betekent dat ook al weer? Anw-hiaatpensioen Een vrijwillig af te sluiten aanvulling op het Nabestaanden pensioen tijdens uw dienstverband met KLM. Het Anw-hiaat is bedoeld als compensatie voor het mogelijk niet in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet. De uitkering gaat in bij uw overlijden en stopt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner (of eerder overlijden). AOW Algemene Ouderdomswet. Nabestaandenpensioen De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioen ingangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen. Partner Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregi s t reerd partnerschap bent aangegaan of degene met wie u een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan. Wezenpensioen De uitkering die uw kinderen ontvangen na uw overlijden. HEBT U NOG VRAGEN? Voor vragen over uw pensionering in relatie tot KLM kunt u terecht bij uw HR-afdeling. Voor vragen over uw pensioen en de gevolgen van uw persoonlijke keuzes voor de uitkering van uw pensioen kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. Telefoonnummer: Website: klmgrondfonds.nl Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design. 18

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie