INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen"

Transcriptie

1 PENSIOENBROCHURE

2 INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? 4.1 Partnerpensioen 4.2 Anw-hiaatpensioen 4.3 Wezenpensioen 4.4 Pensioenen voor aspirant-deelnemers 5 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? 5.1 Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? 5.2 Wat betekent een vaste pensioenpremie voor mij? 6 Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? 6.1 Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? 6.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? 6.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? 6.4 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? 6.5 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? 7 Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? 7.1 Eerder met pensioen gaan 7.2 Uw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen 7.3 Uw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen 7.4 Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg 8.1 Hoe krijg ik mijn pensioen? 8.2 Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? 9 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 10 Waardeoverdracht 10.1 Wat is waardeoverdracht? 10.2 Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? 10.3 Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? 10.4 Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? 11. Welke informatie moeten ik en het pensioenfonds geven? 11.1 Welke informatie moet ik geven? 11.2 Welke informatie moet het pensioenfonds mij geven? 12 Waar kan ik heen met mijn klachten? 13 Nuttige adressen 14 Begrippenlijst

3 Wat is pensioen? Er zijn vijf soorten pensioenen in uw pensioenregeling: - Ouderdomspensioen; - Partnerpensioen levenslang; - Anw-hiaatpensioen; - Wezenpensioen; - WIA-excedentpensioen. Het ouderdomspensioen is uw inkomen als u stopt met werken omdat u 65 jaar wordt. Als u vóór uw 65ste arbeidsongeschikt wordt, krijgt u mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. En uw nabestaanden kunnen pensioen krijgen als u overlijdt. Uw partner krijgt partnerpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw werkgever heeft een pensioenregeling bij de Stichting VVV-Pensioenfonds. Inleiding Deze brochure geeft antwoord op de vragen: wanneer kan ik met pensioen? hoeveel pensioen krijg ik? wat krijgen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie uit uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze vragen kunt u dan stellen aan uw pensioenfonds. De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. U kunt dit reglement raadplegen via de website van het fonds: U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. In het pensioenreglement van het pensioenfonds staat de pensioenregeling van uw werkgever. Als er in het pensioenreglement iets anders staat dan in deze brochure, gaat het pensioenreglement voor. Bewaar deze brochure goed! Misschien hebt u hem in de toekomst nog nodig.

4 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? U bouwt ouderdomspensioen op zodra u meedoet met de pensioenregeling. U bent dan deelnemer. U mag met de pensioenregeling meedoen vanaf de eerste dag dat u voor uw werkgever werkt. U blijft meedoen met de pensioenregeling tot u met pensioen gaat. Of tot de dag dat u weggaat bij uw werkgever. Om mee te doen met een pensioenregeling moet u wel 21 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 21 jaar, bent u eerst aspirant-deelnemer van de regeling. Onder 4.4 staat wat dat voor u betekent. 2 Wanneer kan ik met pensioen? U kunt met pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Voorbeeld: op 28 augustus in het jaar 2022 wordt u 65 jaar. U kunt vanaf 1 augustus 2022 met pensioen. U krijgt dit pensioen totdat u overlijdt. 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 65 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat uw pensioenregeling een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling' is. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen hangt af van: wat uw pensioengrondslag is in de tijd dat u meedoet met de pensioenregeling. de pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt; wat uw opbouwpercentage is. Dat betekent: hoeveel procent van uw pensioengrondslag u ieder jaar aan pensioen opbouwt. Voor u is dat 1,75 procent per jaar; hoeveel jaar u meedoet met de pensioenregeling; of u fulltime of in deeltijd werkt. U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die fulltime werkt en een pensioenopbouw heeft van 1,75 procent. Pensioengevend jaarsalaris franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Pensioengrondslag: = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 1,75% = 389,38

5 Wat is de franchise? En waarom gaat die van uw jaarsalaris af als we de pensioengrondslag berekenen? De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. Dat is ook niet nodig, want u krijgt op uw 65 ste een AOW-uitkering van de overheid. Hoe hoog die AOW-uitkering is, berekent de Sociale Verzekeringsbank. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoeft u geen pensioen op te bouwen. Daarom trekt het pensioenfonds een bedrag van uw jaarsalaris af als zij uw pensioengrondslag berekent. Het bedrag dat het pensioenfonds aftrekt, heet de franchise. Dit bedrag kan ieder jaar worden aangepast aan de stijging van de AOW-uitkering. Ieder jaar krijgt u een pensioenopgave van het pensioenfonds. Daar staat in hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen. Uw pensioengevend jaarsalaris staat ook op uw pensioenoverzicht. 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? In uw pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor u als u een partner en/of kinderen hebt en u overlijdt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: een huwelijk; een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; soms ook ongehuwd samenwonen. In het pensioenreglement staan de precieze voorwaarden. 4.1 Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt. Hoe berekenen we het partnerpensioen? Het levenslang partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Overlijdt u voor uw 65ste, dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 65ste had meegedaan met de pensioenregeling. Uw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf overlijdt. 4.2 Anw-hiaatpensioen Als u overlijdt krijgt uw eventuele partner een Anw-hiaatpensioen. Uw partner ontvangt dit Anw-hiaatpensioen tot hij of zij 65 wordt. Zolang er een kind jonger dan 18 jaar is wordt geen Anw-hiaatpensioen uitgekeerd. Het Anw-hiaatpensioen is gelijk aan de wettelijke Anw-uitkering voor een nabestaande zonder kinderen. 4.3 Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Hoe berekenen we het wezenpensioen? Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 65ste gewerkt zou hebben. Overlijdt u na uw pensionering, dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen.

6 Het pensioenfonds betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot en met de maand waarin het kind 21 jaar wordt. Oudere kinderen die nog studeren krijgen een wezenpensioen tot en met de maand waarin ze 27 jaar worden of tot ze klaar zijn met studeren. 4.4 Pensioenen voor aspirant-deelnemers Als u nog geen 21 bent, bent u aspirant-deelnemer. U bouwt dan nog geen ouderdomspensioen op. Maar stel dat u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen wel recht op een pensioen. Uw partner krijgt een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. En als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf uw 21e verjaardag doet u mee met de pensioenregeling en bouwt dus ouderdomspensioen op. 5 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? U en uw werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. U betaalt pensioenpremie: ten hoogste 1/3 deel van de pensioenpremie, dit is maximaal 8,33% van uw pensioengrondslag. In paragraaf 3 (Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?) staat hoe u de pensioengrondslag berekent. Uw werkgever houdt deze premie iedere maand in op uw bruto salaris. Uw werkgever betaalt de rest van de pensioenpremie. 5.1 Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie gaan betalen. Hij kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijgt u meteen bericht van het pensioenfonds. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, verandert. 6. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? 6.1 Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? Als u stopt bij uw werkgever, doet u ook niet meer mee met de pensioenregeling. U bouwt dan geen nieuw ouderdomspensioen meer op. Maar het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft staan. Het is niet mogelijk dat u blijft meedoen met deze pensioenregeling. Als u al arbeidsongeschikt bent wanneer u stopt bij uw werkgever, blijft u wel meedoen met de pensioenregeling. In paragraaf 6.3 staat hoe dat gaat. 6.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Als u bij een andere werkgever gaat werken, doet u niet meer mee met de pensioenregeling die u nu hebt. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, blijft staan. Maar u bouwt geen pensioen meer op in deze regeling. Bij uw nieuwe werkgever bouwt u waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dan de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe regeling uw pensioen beter wordt geïndexeerd. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling die u nu hebt aan de nieuwe pensioenregeling

7 over te dragen. Dat noemen we waardeoverdracht. In paragraaf 9 en 10 kunt u meer lezen over indexatie en waardeoverdracht. 6.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijft u meedoen met de pensioenregeling. U bent arbeidsongeschikt als u meer dan 2 jaar ziek bent. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, bouwt u ook volledig pensioen op. Maar u hoeft geen premie meer te betalen. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, bouwt u maar voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u geen premie meer. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WIAuitkering en als u voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WGA-uitkering. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt het pensioenfonds om te bepalen hoeveel pensioen u nog mag opbouwen. In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen u nog mag opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door? 80 tot 100% arbeidsongeschikt 100 % 65 tot 80% arbeidsongeschikt 72,5% 55 tot 65% arbeidsongeschikt 60 % 45 tot 55% arbeidsongeschikt 50 % 35 tot 45% arbeidsongeschikt 40 % 0 tot 35% arbeidsongeschikt 0 % Voorbeeld 1: als u voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent (dit betekent volledig arbeidsongeschikt), zal de pensioenopbouw volledig doorgaan zolang u volledig arbeidsongeschikt blijft. U zult waarschijnlijk na verloop van tijd uit dienst treden van de werkgever. Voorbeeld 2: als u voor 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent, zal de pensioenopbouw voor 60% doorgaan zolang u arbeidsongeschikt blijft. U betaalt er geen pensioenpremie meer voor. Voor 40% blijft u in dienst van de werkgever en bouwt u pensioen op over dat salaris. U betaalt dan wel pensioenpremie over dat salaris. U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer uw salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA of WGA). U krijgt deze wettelijke uitkering over maximaal 70% van (peildatum ) Als u langdurig arbeidsongeschikt wordt, een IVA-uitkering ontvangt en uw pensioengevend jaarsalaris is hoger dan deze grens? Dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. U hebt recht op dit pensioen zolang u een wettelijke uitkering krijgt. Maar uiterlijk tot aan uw 65ste. Met pensioengevend jaarsalaris bedoelen we het bruto jaarsalaris rekening houdend met uw eventuele parttimepercentage.

8 Hoeveel is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Hoeveel het arbeidsongeschiktheidspensioen is, is voor iedereen anders. U kunt berekenen wat u maximaal krijgt. Neem daarvoor uw pensioengevend jaarsalaris. Trek er de wettelijke WIAuitkeringsgrens vanaf. Neem 70% van dit laatste bedrag. Dat is uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Hieronder staat een voorbeeld. Pensioengevend jaarsalaris Uitkeringsgrens -/ Verschil % van dit verschil Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is dus per jaar. 6.4 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Namelijk het deel dat u hebt opgebouwd toen u samen was. Waar heeft mijn ex recht op? Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw ex recht op de helft van uw ouderdomspensioen nadat u gescheiden bent. Dit recht heeft uw ex ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. We noemen dit 'verevening'. Uw ex én u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds. U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Woonde u samen maar was u niet getrouwd? En had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Ook niet als u een samenlevingscontract hebt. Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? U kunt hierover afspraken maken door een formulier in te vullen. Dat formulier krijgt u bij een groot postkantoor, bij Postbus 51 of bij uw echtscheidingsadvocaat. Tot twee jaar na de dag dat u bent gescheiden, kunt u nog afspraken maken over de verdeling van uw pensioen. Uw pensioenfonds moet deze afspraak wel eerst goedkeuren. Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? U kunt ook afspreken dat u en uw ex allebei een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We noemen dat 'conversie'. Uw ex krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij 65 jaar wordt. Als uw ex overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van uw ex. U houdt dan alleen uw eigen deel van het ouderdomspensioen. En als u overlijdt, vervalt uw ouderdomspensioen.

9 Uw ex houdt dan zijn of haar eigen deel. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als u kiest voor conversie. Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex of ik overlijden? Als u overlijdt vóór uw ex, krijgt uw ex geen deel van uw ouderdomspensioen. Maar uw ex krijgt wel bijzonder partnerpensioen. U kunt daar meer over lezen in onderstaande alinea. Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele ouderdomspensioen Wat krijgt mijn ex als ik overlijd? Als u gaat scheiden heeft uw ex recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Uw ex krijgt dit bijzondere partnerpensioen als u overlijdt. U kunt hierover afspraken maken in huwelijke voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als u kiest voor conversie van het ouderdomspensioen, dan krijgt uw ex geen bijzonder partnerpensioen. Want dit pensioen is dan omgezet in een ouderdomspensioen voor uw ex. 6.5 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? U bouwt minder pensioen op als u in deeltijd werkt of gaat werken. We berekenen uw pensioenopbouw dan als volgt. we berekenen uw pensioengrondslag alsof u fulltime werkt; we berekenen de deeltijdfactor. Dat is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat bij uw werkgever geldt als fulltime. Bijvoorbeeld: u werkt 32 uur per week, en bij uw werkgever betekent een fulltime baan 40 uur werk per week. De deeltijdfactor is dan 32 / 40 = 0,8. de fulltime pensioengrondslag x 1,75% x de deeltijdfactor = uw pensioenopbouw per jaar. 7 Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? U kunt bij de pensioenregeling uit een aantal mogelijkheden kiezen: u kunt eerder met pensioen gaan; u kunt uw ouderdomspensioen deels veranderen in een partnerpensioen; u kunt het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen; u kunt eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen. Als u voor een van deze mogelijkheden kiest, dan verandert de hoogte van uw ouderdomspensioen. En misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. U kunt op twee manieren zien hoe uw pensioen verandert: u kunt het zelf uitrekenen. U gebruikt daarvoor de formules die u vindt in de bijlage van het pensioenreglement. u kunt het laten uitrekenen door uw pensioenfonds. 7.1 Eerder met pensioen gaan In principe gaat u met pensioen als u 65 jaar wordt. Wilt u eerder met pensioen, dan kunt u dit aanvragen bij het pensioenfonds. Op z n vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar bent. Als u eerder met pensioen gaat, moet u vanaf die datum ook daadwerkelijk stoppen met werken Uw pensioen wordt wel lager als u eerder met pensioen gaat. Maar als u een partnerpensioen hebt, blijft dat gelijk. In paragraaf 7.3 staat meer informatie over het partnerpensioen. 7.2 Uw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen Gaat u met pensioen? En hebt u een partner? Dan kunt u een deel van uw

10 ouderdomspensioen veranderen in partnerpensioen. Het pensioenfonds zal u van tevoren vragen of u dat wilt. Het pensioenfonds zal u ook vragen welk deel u wilt veranderen in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat u overhoudt. U kunt meer lezen over deze verandering in de bijlage bij uw pensioenreglement. 7.3 Uw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? En hebt u een partner? Dan kunt u uw pensioen fonds vragen om uw partnerpensioen te veranderen in een ouderdomspensioen. U houdt dan geen partnerpensioen over. Deze keuze kunt u alleen maken als uw partner het daarmee eens is. U kunt meer lezen over deze verandering in de bijlage bij het pensioenreglement. U heeft geen partner? Omdat u geen partner heeft, kunt u de waarde van het partnerpensioen gebruiken om extra ouderdomspensioen aan te kopen. Dat kan overigens alleen als u met pensioen gaat. Verder kunt u alleen het deel van het partnerpensioen inruilen dat betrekking heeft op de deelnemersjaren na 1 januari Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen. U kunt ervoor kiezen om in de eerste vijf jaar na uw pensioneren meer pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u in de eerste jaren meer geld nodig hebt dan daarna. Als u een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met uw ouderdomspensioen. U kunt meer lezen over deze keuze in de bijlage van het pensioenreglement. 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioen, het uniform pensioenoverzicht. Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 65 jaar bent. In de jaaropgave staat ook hoeveel ouderdomspensioen u al hebt opgebouwd. Als u niet meer meedoet, krijgt u niet meer ieder jaar een overzicht. 8.1 Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van uw pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen u per maand krijgt. Hebt u een partner? Dan staat er ook in hoeveel het partnerpensioen is als u overlijdt. In het overzicht van het pensioenfonds staan de bruto bedragen. Zodra u met pensioen bent, krijgt u iedere maand een bedrag op uw bankrekening. U krijgt het pensioen totdat u overlijdt. Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Zodra u met pensioen gaat, heeft uw ex recht op zijn of haar deel van het ouderdomspensioen dat door verdeling van het ouderdomspensioen is ontstaan. ( zie 6.4) Het pensioenfonds betaalt dit deel rechtstreeks aan uw ex. Overlijdt uw ex, dan krijgt u het hele ouderdomspensioen weer zelf. 8.2 Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? Het pensioenfonds houdt loonheffing in op uw pensioen. Bovendien houdt het pensioenfonds een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan van uw pensioen af voordat u het pensioen op uw rekening krijgt.

11 U krijgt ieder jaar een jaaropgave van uw pensioenfonds. Hierin staan de volgende bedragen: het bedrag dat u aan pensioen hebt gekregen; het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing; het bedrag dat is ingehouden aan premie Zorgverzekeringswet. U hebt deze jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar het dus goed! 9 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wat is Toeslagverlening? Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Uw opgebouwde pensioen is dit jaar met 0% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Over het jaar 2008 met 0,54%. De lonen gingen toen met x,xx% omhoog Over het jaar 2007 met 0,50%. De lonen gingen toen met x,xx% omhoog Over het jaar 2006 met 0,49%. De lonen gingen toen met x,xx% omhoog Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Wanneer verleent het pensioenfonds toeslagen op mijn pensioen? Het pensioenfonds probeert jaarlijks toeslagen op uw pensioen te verlenen, maar toeslag is geen recht. Het bestuur van het pensioenfonds besluit ieder jaar of zij toeslag op de pensioenen kan verlenen. Het pensioenfonds kan alleen toeslagen verlenen als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Het pensioenfonds noemt dit een 'voorwaardelijke toeslag'. Hoe wordt toeslag verleend op het ouderdomspensioen? Het pensioenfonds probeert het opgebouwde pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dat heet prijsindex. Hoe wordt toeslag verleend op het partnerpensioen? Op het partnerpensioen wordt op dezelfde manier toeslagen verleend als op het ouderdomspensioen. Hebt u een ex? Dan zal het op deel van zijn of haar pensioen op dezelfde manier toeslag worden verleend. Hoe wordt ik over de indexatie van mijn pensioen geïnformeerd? Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een brief waarin wordt verteld welke toeslag in dat jaar op de pensioenen is verleend. Daarnaast wordt in deze brief verteld welk toeslagen in de drie voorafgaande jaren op de pensioenen zijn verleend en welke toeslag u in de toekomst kunt verwachten/wat de toeslagambitie van het fonds is.

12 10 Waardeoverdracht 10.1 Wat is waardeoverdracht? Uw pensioenopbouw stopt als u weggaat bij uw werkgever en dus niet meer meedoet met de pensioenregeling. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, gaat u meedoen met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dan kunt u ervoor kiezen om het pensioen van uw huidige werkgever over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Het pensioen gaat dan mee in de pensioenregeling van de nieuwe pensioeninstelling. Dit noemen we waardeoverdracht. U hebt dan geen pensioen meer bij het pensioenfonds Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? Als u weggaat bij uw werkgever, kunt u waardeoverdracht aanvragen bij de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever. Het pensioenfonds moet hieraan meewerken. Er is een uitzondering: als u al niet meer meedoet aan de pensioenregeling vóór 8 juli 1994, hoeft het pensioenfonds niet aan waardeoverdracht van dat pensioen mee te werken Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? We kunnen niet zeggen of het in uw geval verstandig is om de waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de pensioenregelingen van uw huidige en nieuwe werkgever. Als u goed weet wat de verschillen zijn, kunt u een verstandige keuze maken. Is er bijvoorbeeld een verschil in hoe de pensioenen worden geïndexeerd? U krijgt hierover informatie van uw nieuwe pensioenfonds. Ook het pensioenvermogen voor de huidige en de nieuwe pensioenregeling kan een rol spelen bij het maken van die keuze. Als u het prettig vindt om van één pensioeninstelling pensioen te ontvangen, kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. U krijgt dan alleen pensioenopgaven van de pensioeninstelling van uw laatste werkgever Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? U kan waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u bij een nieuwe werkgever bent gestart. U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Een tijdje later krijgt u van die pensioeninstelling een opgave voor waardeoverdracht. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt de waarde uit uw huidige pensioenregeling overgedragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U krijgt van de nieuwe pensioeninstelling een opgave van uw pensioen na waardeoverdracht. 11. Welke informatie moeten ik en het pensioenfonds geven? 11.1 Welke informatie moet ik geven? U moet het pensioenfonds alle informatie geven die nodig is om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld als u verhuist een partner heeft, kinderen heeft of gaat scheiden In het pensioenreglement staat precies welke informatie u het pensioenfonds moet geven.

13 11.2 Welke informatie moet het pensioenfonds mij geven? Als u erom vraagt, moet het pensioenfonds u deze informatie geven: het pensioenreglement; startbrief; het jaarverslag; de jaarrekening; de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds; belangrijke informatie over beleggingen van het pensioenfonds; een overzicht waarin staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd; bij ingang van pensioen een overzicht van de opgebouwde aanspraken; een berekening van de gevolgen van uw keuzes. Bijvoorbeeld als u kiest voor uitruil of eerder stoppen met werken; de verklaring inzake beleggingsbeginselen. Dat is een verklaring over de risico s van de beleggingen van het pensioenfonds; informatie die speciaal voor u relevant is; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De dekkingsgraad zegt of het pensioenfonds genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het financieel gaat met het pensioenfonds. als de toezichthouder het pensioenfonds een aanwijzing heeft gegeven. Dat betekent dat de toezichthouder vindt dat het pensioenfonds iets niet goed doet en aangeeft wat er wel moet gebeuren; of er een bewindvoerder is aangewezen voor het pensioenfonds; hoe het pensioen omgaat met klachten; of er een herstelplan is voor de korte termijn of voor de lange termijn en wat dat plan dan is. Dit plan zorgt voor het verhogen van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. 12 Waar kan ik heen met mijn klachten? Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft een klachtenprocedure. Uw eventuele klacht kunt u sturen naar: Stichting VVV-pensioenfonds Postbus AH Almere 13 Nuttige adressen Hieronder vindt u nog een aantal nuttige adressen. Stichting VVV-Pensioenfonds Tine Spronk Postbus AH Almere Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag

14 Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op Internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op Internet Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag Begrippenlijst AOW Algemene Ouderdomswet. ANW Algemene Nabestaanden Wet Aspirant-deelnemer Een aspirant deelnemer is een werknemer van VVV Nederland die jonger is dan 21 jaar. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van VVV Nederland die 21 jaar of ouder is. Franchise De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Dat komt omdat u op uw 65ste al een basispensioen krijgt: een AOW-uitkering. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoeft u geen pensioen op te bouwen. Dit bedrag noemen we de franchise. Gewezen deelnemer U bent een gewezen deelnemer als u vroeger pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds, maar dat nu niet meer doet. U hebt dan nog wel dat pensioen staan bij dat pensioenfonds. Een gewezen deelnemer noemen we ook wel een slaper. Ouderdomspensioen De uitkering die u krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat u overlijdt. Partner De persoon met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt Of met wie u ongehuwd samenwoont zoals omschreven in het pensioenreglement.

15 Partnerpensioen De uitkering die uw partner krijgt als u overleden bent. Pensioenfonds Stichting VVV-Pensioenfonds Pensioengrondslag Het deel van uw jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is: pensioengevend jaarsalaris - franchise. Pensioengevend jaarsalaris 12 maal het maandsalaris per 1 januari van het kalenderjaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering tot een jaarlijks door de aangesloten instelling vast te stellen maximum. Prijsindex Het percentage waarmee de consumentenprijzen stijgen. Dit percentage is maximaal de ontwikkeling van het CBS- consumentenprijs indexcijfer over de periode van september tot en met augustus voorafgaande aan de peildatum. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit.

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie