ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het Pensioenreglement 2008A en 2008B met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en in de cao s. De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Vanaf 2015 mag er over het salaris boven de ,- (op fulltime basis, inclusief eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling, dus tot ,-. In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Arbeidsongeschiktheid en pensioen ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen VERDER? Non-activiteit Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden JULI 2015 Arbeidsongeschiktheid en pensioen Wat betekent dit voor uw pensioen?

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud INLEIDING 5 UW MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID & LEESWIJZER 8 U ONTVANGT EEN IVA-UITKERING 11 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen 11 Uw pensioenopbouw 13 U ONTVANGT EEN WGA-UITKERING 15 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen 15 Uw pensioenopbouw 17 U bent volledig (80-100%), niet duurzaam arbeidsongeschikt 18 U bent gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt 20 U BENT MINDER DAN 35% ARBEIDSONGESCHIKT 23 Geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen 23 Uw pensioenopbouw 23 WIJZIGING IN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 26 Aanpassing mate van arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds BEËINDIGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN 29 OPBOUW NETTO AANVULLEND PENSIOEN TIJDENS ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 31 Premievrije voortzetting Minder dan 35% arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid en pensioen WAT U NOG MEER MOET WETEN 32 Herplaatsing in grondfunctie De prijzen stijgen, stijgt uw arbeidsongeschiktheidspensioen ook? Verplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid Opzet of grove roekeloosheid Overlijdensrisicodekkingen tijdens arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en pensioen Doorwerken na 60-jarige leeftijd en arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en deeltijdpensioen OVERZICHT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 36 PENSIOENWOORDENBOEK 38 MEER INFORMATIE 42

3 INLEIDING Arbeidsongeschikt, wat gebeurt er met uw pensioen? Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u toch pensioen Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. In de pensioenregeling zijn voorzieningen getroffen voor het geval u door ziekte en arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. In deze brochure vindt u algemene informatie over uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid: uw WIA-uitkering van het UWV (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u van het pensioenfonds ontvangt. Daarnaast leest u wat er met uw pensioenopbouw gebeurt tijdens arbeidsongeschiktheid. Voor de leesbaarheid wordt in deze brochure niet ingegaan op specifieke situaties, bijvoorbeeld als u een WAO-uitkering hebt. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. Het telefoonnummer en adres vindt u op de achterzijde van deze brochure. Wat betekent het eigenlijk voor het hele financiële plaatje als je arbeidsongeschikt raakt? Op bladzijde 8 vindt u een leeswijzer voor deze brochure. In de hoofdstukken daarna is de informatie namelijk ingedeeld op basis van de mate van arbeids ongeschiktheid. Zo hoeft u niet de hele brochure te lezen, maar alleen het deel dat op u van toepassing is. Achterin deze brochure vindt u: algemene bepalingen in het kader van arbeidsongeschiktheid; een toelichting op de gebruikte begrippen en afkortingen; en een samenvattend overzicht met de mogelijkheden en bepalingen. Wat u eerst moet weten over ziekte en arbeidsongeschiktheid Gedurende de eerste twee ziektejaren is KLM wettelijk verplicht salaris aan u te blijven betalen. U blijft pensioen opbouwen op basis van uw salaris en parttime percentage die van toepassing waren op de dag voorafgaand aan uw eerste ziektedag. Voor de opbouw van het Netto Aanvullend Pensioen (NAP) gelden tijdens het tweede ziektejaar speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw van NAP tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid (pagina 31). 5

4 Bent u na uw eerste twee ziektejaren niet hersteld, dan vangt uw derde ziektejaar aan. Op dat moment legt het pensioenfonds de pensioengrondslag vast voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Deze pensioengrondslag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met eventuele algemene loonrondes volgens de cao voor het KLM-Cabinepersoneel, danwel de cao voor cabinepersoneel in algemene dienst bij KLM Cityhopper BV. U WORDT ARBEIDSONGESCHIKT. WAT GEBEURT ER PRECIES PER JAAR? JAAR 1 SALARIS Pensioenopbouw NAP Salarisdoorbetaling door KLM. U bouwt pensioen op, zoals u gewend was vóór u ziek werd. U bouwt NAP op, zoals u gewend was vóór u ziek werd. Rekenvoorbeelden Deze brochure is bestemd voor deelnemers in Pensioenreglement 2008A (voorwaardelijke eindloonregeling) en deelnemers in Pensioenreglement 2008B (middelloonregeling) van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinefonds. JAAR 2 Idem Idem U bouwt NAP op over het deel dat u eventueel nog werkzaam bent bij KLM. Over het arbeidsongeschikte deel bouwt u geen NAP op. NB: VOOR DE OVERZICHTELIJKHEID ZIJN DE REKENVOORBEELDEN IN DEZE BROCHURE GEBASEERD OP DEELNAME AAN PENSIOENREGLEMENT 2008A, WAARIN EEN OPBOUWPERCENTAGE VAN 1,20% GELDT. VOOR DEELNEMERS VAN REGLEMENT 2008B MOET IN DE REKENVOORBEELDEN EEN OPBOUWPERCENTAGE VAN 1,36% WORDEN TOEGEPAST. OM DE GEVOLGEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR UW PENSIOEN ZO EENVOUDIG MOGELIJK WEER TE GEVEN, WORDT, NAAST DE VERSCHILLENDE OPBOUWPERCENTAGES IN DIVERSE REKENVOORBEELDEN, OOK GEEN REKENING GEHOUDEN MET ALGEMENE LOONRONDEN. JAAR 3 E.V. Salaris, voorzover u nog werkzaam bent bij KLM. Het pensioenfonds bepaalt de pensioengrondslag voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw. Deze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de algemene loonronde volgens de cao, indien van toepassing. U bouwt NAP op over het deel dat u eventueel nog werkzaam bent bij KLM. Zodra u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, wordt over uw arbeidsongeschikte deel NAP opgebouwd, zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Zie pagina 31 voor meer informatie over de ingangsdatum. Wat zijn de effecten op uw persoonlijke situatie? Zoals u wellicht weet kunt u op de pensioenplanner (via de website van het pensioenfonds) uw pensioensituatie bekijken. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds, dan kunt u met de pensioenplanner geen toekomstscenario s meer doorrekenen. Neemt u daarom voor vragen over uw persoonlijke situatie contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer en kan ook: * In dit schema zijn alleen de gevolgen opgenomen voor uw salaris, pensioenopbouw en opbouw van NAP. 6 7

5 UW MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Leeswijzer Kijk op voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid Bij aanvang van het derde ziektejaar beoordeelt het Uitvoeringsinstituut Werk nemersverzekeringen (UWV) namens de overheid of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Voor meer informatie over de WIA kunt u terecht op U BENT U ONTVANGT LEES VERDER... volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt*... een IVA-uitkering Deze uitkering kan uiterlijk doorlopen tot de ingang van uw AOW-uitkering. pagina 11 Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid zijn er vier uitkeringsmogelijkheden. De informatie in deze brochure is ingedeeld op basis van deze vier mogelijkheden. In de tabel hiernaast ziet u de mogelijkheden, welke uitkering daar bij hoort en op welke bladzijde u de informatie vindt die voor u geldt. NB: ACHTERIN DEZE BROCHURE, OP BLADZIJDE 36/37, VINDT U EEN SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MOGELIJKE SOORTEN UITKERINGEN EN DE BIJBEHORENDE HOOGTE VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN volledig (80-100%) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt* óf gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%)... een WGA-uitkering UWV stelt voor u de periode vast waarover u een loongerelateerde uitkering ontvangt. Deze periode is - afhankelijk van uw arbeidsverleden - minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Bent u na afloop van deze periode nog arbeidsongeschikt, dan hebt u recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. pagina 15 EN DE PENSIOENOPBOUW. minder dan 35% arbeidsongeschikt geen WIA-uitkering. U blijft ook voor uw arbeidsongeschikte deel in dienst van KLM. pagina 23 * Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat u door ziekte of gebrek niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen en dat de kans op herstel op de lange termijn zeer klein is. Bij volledige, niet-duurzame arbeidsongeschiktheid is er een redelijke kans op herstel. 8 9

6 U ONTVANGT EEN IVA-UITKERING Hoeveel ontvang ik als ik volledig arbeidsongeschikt raak? Het arbeidsongeschiktheidspensioen start in uw derde ziektejaar Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen in bij aanvang van het derde ziektejaar als de wettelijke loondoorbetaling is geëindigd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds vormt een aanvulling op de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) die u vanaf dat moment ook van het UWV ontvangt. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere afhankelijk van uw pensioengrondslag. Werkte u bij aanvang van uw ziekte in deeltijd? Dan wordt uw pensioengrondslag voor de berekening vermenigvuldigd met uw deeltijdpercentage. Hebben jullie je wel eens werkelijk verdiept in de gevolgen van een eventuele arbeidsongeschiktheid? Bij de berekening van arbeidsongeschiktheidspensioen hanteert het pensioenfonds een drempelbedrag. Dit is de WIA-uitkeringsgrens, deze bedraagt ,- (niveau 2015). Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van uw pensioengrondslag tot ,- (de WIA-uitkeringsgrens, niveau 2015). Is uw pensioengrondslag hoger dan ,-, dan ontvangt u over het meerdere ook nog 80% arbeidsongeschiktheidspensioen. 11

7 Rekenvoorbeeld Xxxxxxxxxxxxxxxx John is 100% werkzaam als senior purser bij KLM. Met ingang van 1 april 2015 heeft hij wegens volledige Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en duurzame arbeidsongeschiktheid (80-100%) recht op een IVA-uitkering. Zijn pensioengrondslag bedraagt ,- Het arbeidsongeschiktheidspensioen van John bedraagt per 1 april 2015 per jaar bruto 10% van ,- = 5.198,- Daarnaast ontvangt hij 80% van het overige, te weten ,- -/ ,- = 8.022,- x 80% = 6.418,- Het totale arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt per jaar bruto 5.198, ,- = ,- Daar komt het bedrag van de IVA-uitkering nog bij. Stel dat John niet 100%, maar 80% werkzaam was voor aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, dan bedraagt zijn pensioengrondslag 80% van = ,- Zijn arbeidsongeschiktheidspensioen is dan per jaar bruto 10% van ,- = 4.800,- Uw pensioenopbouw gaat door als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent Uw pensioenopbouw Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen (en wezenpensioen) voor 100% voortgezet. U betaalt hiervoor geen deelnemersbijdrage. Deze opbouw start gelijktijdig met de ingang van het arbeidsongeschiktheidspensioen en eindigt uiterlijk op de normpensioendatum. De voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op uw pensioengrondslag, uw deeltijdpercentage bij aanvang van uw ziekte en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Audrey is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Audrey was bij KLM in deeltijd werkzaam voor 67%. De voortzetting van haar pensioenopbouw bedraagt tijdens arbeidsongeschiktheid dus 67%. Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Deeltijdpercentage 67% Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar ,- x 1,20% x 67% = 207,- Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling gelden tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw Netto Aanvullend Pensioen, tijdens ziekte en arbeidson geschiktheid op bladzijde

8 U ONTVANGT EEN WGA-UITKERING Hoe hoog wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? Hoeveel u krijgt hangt af van uw pensioengrondslag en deeltijdpercentage Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Uw arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op het moment dat de loongerelateerde WGA-periode eindigt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds vormt een aanvulling op de WGA-uitkering die u van UWV ontvangt. Is uw KLM dienstverband bij aanvang of tijdens de loongerelateerde periode geëindigd? Dan gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen direct na afloop van het dienstverband in. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw pensioengrondslag, het deeltijdpercentage op de dag voorafgaand aan uw eerste ziektedag en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de berekening van arbeidsongeschiktheidspensioen hanteert het pensioenfonds een drempelbedrag. Dit is de WIA-uitkeringsgrens. Deze bedraagt ,- (niveau 2015). Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van uw pensioengrondslag tot ,- (de WIA-uitkeringsgrens, niveau 2015). Is uw pensioengrondslag hoger dan ,-, dan ontvangt u over het meerdere ook nog 80% arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik ben uiteindelijk iets eerder met pensioen dan ik verwachtte. Gelukkig is het goed geregeld. 15

9 Rekenvoorbeeld arbeidsongeschiktheidspensioen Annemieke is 100% werkzaam bij KLM. Zij heeft met ingang van 4 november 2012 recht op een loongerelateerde WGA-uitkering in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). Haar pensioengrondslag bedraagt ,- Haar loongerelateerde WGA-uitkeringsperiode eindigt op 4 februari Door algemene loonronden (fictieve verhogingen in dit voorbeeld) bedraagt haar pensioengrondslag dan ,- Volgens de opgave van UWV is Annemieke op dat moment 35-45% arbeidsongeschikt. Als Annemieke volledig arbeidsongeschikt zou zijn, wordt haar arbeidsongeschiktheidspensioen als volgt berekend: 10% van ,- = 5.198,- 80% van ( ,-) = 2.809,- Totaal 8.007,- Omdat Annemieke 35-45% arbeidsongeschikt is, bedraagt haar arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf 4 februari 2015 per jaar bruto: 40% van 8.007,- = 3.203,- Naast het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt Annemieke de WGA-uitkering van UWV. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen de 35% en 80%) bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen een percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid. Wij hebben de percentages voor u in een tabel gezet. ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN: % 100% 65-80% 72,5% 55-65% 60% 45-55% 50% 35-45% 40% PERCENTAGE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID: Uw pensioenopbouw Tijdens uw arbeidsongeschiktheid wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen (en wezenpensioen) voortgezet. Uw pensioenopbouw hangt af van uw pensioengrondslag, uw deeltijdpercentage bij aanvang van uw ziekte en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling gelden tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw Netto Aanvullend Pensioen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid op bladzijde

10 U bent volledig (80-100%), niet duurzaam arbeidsongeschikt Tijdens de loongerelateerde WGA-periode wordt uw pensioenopbouw voor 100% voortgezet. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen van uw mate van arbeidsongeschiktheid en wijzigingen van uw deeltijdpercentage tijdens deze periode. Na afloop van de loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Armando is volledig arbeidsongeschikt, maar er is zicht op herstel. Armando was bij KLM Xxxxxxxxx werkzaam voor 80%. De voortzetting van zijn pensioenopbouw bedraagt tijdens de Xxxxxxxx loongerelateerde xxxxxxxxxx WGA-periode xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100%. xxxxxxxxxxx Opbouwpercentage per dienstjaar (pensioenreglement 2008A) 1.20% Deeltijdpercentage 80% Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voortgezet. U betaalt hiervoor geen deelnemersbijdrage (pensioenpremie). UWV geeft uw mate van arbeidsongeschiktheid aan het pensioenfonds op. Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum beëindiging loongerelateerde WGA-periode: ,- x 80% x 1,20% x 100% = 247,- Na de loongerelateerde periode is Armando niet meer werkzaam bij KLM. Omdat Armando volgens opgave van UWV nog 65-80% arbeidsongeschikt is, wordt zijn pensioen opbouw voor 72,5% voortgezet. De pensioenopbouw van Armando bedraagt dan: ,- x 80% x 1,20% x 72,5% = 179,

11 Uw pensioenopbouw wordt over het arbeidsongeschikte deel premievrij voortgezet MATE VAN ARBEIDS - ONGESCHIKTHEID: U bent gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt Tijdens de loongerelateerde WGA-periode wordt uw pensioenopbouw voor 100% voortgezet. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid en van wijzigingen in uw deeltijdpercentage tijdens genoemde periode. Eindigt uw KLM-dienstverband tijdens de loongerelateerde periode, dan eindigt op dat moment ook uw vaste pensioenopbouw. Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voortgezet. Na afloop van de loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Over uw arbeidsongeschikte deel (tussen de 35% en 80%) wordt uw pensioen opbouw premievrij voortgezet. U betaalt hiervoor dus geen deelnemersbijdrage (pensioenpremie). UWV geeft aan het pensioenfonds uw mate van arbeidsongeschiktheid op. Deze pensioenopbouw eindigt uiterlijk op de normpensioendatum. In het volgende schema leest u hoeveel pensioen u bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid opbouwt % 100% 65-80% 72,5% 55-65% 60% 45-55% 50% 35-45% 40% PERCENTAGE VOORTGEZETTE PENSIOENOPBOUW: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw De voortzetting van de pensioenopbouw van Annemieke bedraagt tijdens de Xxxxxxxxxxxxxxxx loongerelateerde WGA-periode Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Xxxxxxxxx Deeltijdpercentage 100% Xxxxxxxx Bruto pensioengrondslag xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx op basis van 100% xxxxxxxxxxx ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum beëindiging loongerelateerde WGA-periode: ,- x 100% x 1,20% x 100% = 495,- Na de loongerelateerde periode wordt de pensioenopbouw voor Annemieke gesplitst. Annemieke is voor 35-45% arbeidsongeschikt maar wel voor 50% werkzaam bij KLM. Met haar huidige werk ontvangt zij iets meer salaris, waardoor de pensioengrondslag over het arbeidsgeschikte deel op basis van 100% bedraagt. Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Haar pensioenopbouw bedraagt dan over haar arbeidsgeschikte deel: ,- x 50% x 1,20% x 100% = 263,- Haar pensioenopbouw bedraagt dan over haar arbeidsongeschikte deel: ,- x 1,20% x 40%= 198,- Totale jaarlijkse pensioenopbouw 461,

12 U BENT MINDER DAN 35% ARBEIDSONGESCHIKT Geen arbeidsongeschiktheidspensioen, wat krijgt u wel? Geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt in deze situatie namelijk geen WIA-uitkering van UWV. U blijft voor uw arbeidsongeschikte deel (tussen de 0% en 35%) in dienst van KLM. De opbouw van uw ouderdomspensioen blijft doorgaan Uw pensioenopbouw Gedurende de periode dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen wel voortgezet.de voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op uw pensioengrondslag, rekening houdend met uw deeltijdpercentage vóór aanvang van uw ziekte. Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) gelden tijdens arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw van Netto Aanvullend Pensioen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid op bladzijde 31. Wel goed om te weten wat je kunt verwachten als je ineens minder móet gaan werken. Er zijn twee verschillende perioden van pensioenopbouw: de pensioenopbouw tijdens de (fictieve) loongerelateerde periode en de pensioenopbouw na afloop van de (fictieve) loongerelateerde periode. De (fictieve) loongerelateerde periode duurt minimaal drie en maximaal 38 maanden. De uitleg van het begrip (fictieve) loongerelateerde periode vindt u in het Pensioenwoordenboek achterin deze brochure. Tijdens de fictieve loongerelateerde periode hebt u een vaste pensioenopbouw van 100%. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid en uw deeltijdpercentage in genoemde periode. Eindigt uw KLM-dienstverband tijdens de fictieve loongerelateerde periode, dan eindigt ook uw pensioenopbouw. 23

13 Over uw arbeidsongeschikte deel Na afloop van de fictieve loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw hoeft u geen deelnemersbijdrage gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), te betalen bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voor 100% premievrij voortgezet. U betaalt hiervoor dus geen deelnemersbijdrage. KLM geeft aan het pensioenfonds uw mate van arbeidsongeschiktheid op. Deze pensioenopbouw eindigt uiterlijk op de normpensioendatum of op de eerdere datum van: bëeindiging van het KLM-dienstverband; revalidatie; of overlijden. In het volgende schema leest u hoeveel pensioen u bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid opbouwt. MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID PERCENTAGE VOORTGEZETTE PENSIOENOPBOUW 25-35% 30% 15-25% 20% 0-15% 10% Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Robin is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Voordat Robin ziek werd, werkte hij als tweebander bij KLM in deeltijd voor 80%. De voortzetting van zijn pensioenopbouw bedraagt tijdens de fictieve loongerelateerde WGA-periode 100%. Xxxxxxxxxxxxxxxx Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Xxxxxxxxx Deeltijdpercentage 80% Xxxxxxxx Bruto pensioengrondslag xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obv 100% xxxxxxxxxxx ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum einde fictieve loongerelateerde WGA-periode: ,- x 80% x 1,20% x 100% = 281,- Na de fictieve loongerelateerde periode wordt de pensioenopbouw voor Robin gesplitst. Robin is volgens opgave van KLM nog 0-15% arbeidsongeschikt en heeft zijn oude functie hervat voor 67% in plaats van 80%. Hierdoor wordt zijn pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte deel voor 10% voortgezet en over het arbeidsgeschikte deel volledig voortgezet. De pensioenopbouw van Robin bedraagt dan over zijn arbeidsgeschikte deel ,- x 67% x 1,20% x 100% = 236,- De pensioenopbouw van Robin bedraagt dan over zijn arbeidsongeschikte deel ,- x 80% x 1,20% x 10% = 28,- Totale jaarlijkse pensioenopbouw 264,

14 WIJZIGING IN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Wat moet u weten? Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunnen UWV of KLM aangeven dat de mate van uw arbeidsongeschiktheid is gewijzigd: Bij verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen verlaagd of beëindigd. Bij verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd, maar alleen als de verhoging van uw arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde ziekteoorzaak en u na de toekenning van het arbeidsongeschiktheidspensioen geen nieuw inkomen uit arbeid of onderneming elders (buiten KLM) hebt verkregen. Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid zijn ook van invloed op uw voortgezette pensioenopbouw. Dit geldt niet over de periode dat u vaste pensioenopbouw hebt. Aanpassing mate van arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds Het kan zijn dat UWV - bijvoorbeeld in afwachting van de herkeuring voor uw WIA-uitkering - bij de opgave van de mate van uw arbeidsongeschiktheid nog geen rekening houdt met uw actuele inkomsten uit arbeid. De opgegeven mate van arbeidsongeschiktheid komt dan niet overeen met de werkelijkheid, waardoor de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en voortgezette pensioenopbouw te hoog kunnen zijn. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld verandering mate van arbeidsongeschiktheid Anna is volgens opgave van UWV % arbeidsongeschikt. Op basis van deze mate Xxxxxxxxxxxxxxxx van arbeidsongeschiktheid ontvangt zij een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen en heeft zij 100% premievrije voortzetting van haar pensioenopbouw. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Na haar xxxxxxxxxx uitdiensttreding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bij KLM is Anna xxxxxxxxxxx een internetwinkel begonnen en verdient daarmee op jaarbasis ,- Haar KLM-inkomen aan het einde van het tweede ziektejaar (inclusief algemene loonrondes) bedraagt ,- Op basis van deze gegevens wordt zij door het pensioenfonds 30% arbeidsongeschikt geacht ( ,- : ,-). Haar arbeidsongeschiktheid bedraagt dus 100% 30% = 70%. Daarmee valt zij in de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%. Dit betekent dat haar arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verlaagd naar 72,5% van het volledige bedrag en dat haar pensioenopbouw wordt verlaagd naar 72,5% (het percentage pensioenopbouw horend bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%). In deze situatie kan het pensioenfonds jaarlijks voor u een lager arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Het pensioenfonds bepaalt dit aangepaste arbeidsongeschiktheidspercentage op basis van: uw actuele inkomen uit arbeid of onderneming; uw KLM-inkomen aan het einde van uw tweede ziektejaar verhoogd met de algemene loonronde. Om het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage te kunnen vaststellen, kan het pensioenfonds u vragen uw inkomen uit arbeid of onderneming op te geven

15 BEËINDIGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN Wanneer stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw normpensioenleeftijd (60 jaar). Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan ook op een eerder moment stoppen, namelijk: als u geen recht meer hebt op een WIA-uitkering (bijvoorbeeld omdat u volledig bent gerevalideerd, omdat UWV van oordeel is dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent of door overlijden); of als het pensioenfonds heeft berekend dat u wegens inkomen uit arbeid of onderneming minder dan 35% arbeidsongeschikt bent (zie pagina 23 en verder). Bij beëindiging van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt de voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid verlaagd of beëindigd. Ik draai weer mee in alle facetten van het leven, dat geeft me zo n voldoening! 29

16 OPBOUW NETTO AANVULLEND PENSIOEN (NAP) TIJDENS ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Wat betekent uw arbeidsongeschiktheid voor het NAP? De opbouw van uw NAP verandert na een jaar arbeidsongeschiktheid Er wordt op uw netto loon premie ingehouden voor de inkoop van een aanvullend ouderdomspensioen: NAP (Netto Aanvullend Pensioen). Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verloopt de opbouw van uw NAP als volgt: Tijdens uw eerste ziektejaar verandert er niets: u bouwt NAP-aanspraken op en er wordt NAP-premie op uw netto loon ingehouden. Na afloop van het eerste ziektejaar hebt u alleen nog NAP-opbouw over het inkomen dat u eventueel verdient met uw werkzaamheden bij KLM. Alleen over dit deel betaalt u NAP-premie. U hebt dus geen NAP-opbouw over uw arbeidsongeschikte deel. Financiële zekerheid vind ik heel belangrijk. Tenslotte blijven bijna alle kosten gelijk, als je ziek bent. Premievrije voortzetting Zodra u recht hebt op een arbeidsongeschiktheidspensioen, wordt de NAP-opbouw over uw arbeidsongeschikte deel voortgezet zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Hebt u een IVA-uitkering, dan gaat uw premievrije voortzetting van de NAP-opbouw bij aanvang van uw derde ziektejaar in. Hebt u een WGA-uitkering, dan gaat de premievrije voortzetting van de NAP-opbouw na beëindiging van uw loongerelateerde periode in. De premievrije voortzetting van de NAP-opbouw loopt uiterlijk tot uw pensioendatum, of tot de eerdere datum van beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Bent u tussen de 0 en 35% arbeidsongeschikt, dan hebt u geen recht op premievrije voortzetting van uw NAP-opbouw. Over uw netto loon van KLM wordt wel NAP-premie ingehouden en bouwt u dus NAP op. 31

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie