ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het Pensioenreglement 2008A en 2008B met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en in de cao s. De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Vanaf 2015 mag er over het salaris boven de ,- (op fulltime basis, inclusief eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling, dus tot ,-. In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Arbeidsongeschiktheid en pensioen ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen VERDER? Non-activiteit Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen T E facebook.com/klmcabinefonds facebook.com/groups/cabine.pensioenplein Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden JULI 2015 Arbeidsongeschiktheid en pensioen Wat betekent dit voor uw pensioen?

2 Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud INLEIDING 5 UW MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID & LEESWIJZER 8 U ONTVANGT EEN IVA-UITKERING 11 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen 11 Uw pensioenopbouw 13 U ONTVANGT EEN WGA-UITKERING 15 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen 15 Uw pensioenopbouw 17 U bent volledig (80-100%), niet duurzaam arbeidsongeschikt 18 U bent gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt 20 U BENT MINDER DAN 35% ARBEIDSONGESCHIKT 23 Geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen 23 Uw pensioenopbouw 23 WIJZIGING IN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 26 Aanpassing mate van arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds BEËINDIGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN 29 OPBOUW NETTO AANVULLEND PENSIOEN TIJDENS ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 31 Premievrije voortzetting Minder dan 35% arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid en pensioen WAT U NOG MEER MOET WETEN 32 Herplaatsing in grondfunctie De prijzen stijgen, stijgt uw arbeidsongeschiktheidspensioen ook? Verplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid Opzet of grove roekeloosheid Overlijdensrisicodekkingen tijdens arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en pensioen Doorwerken na 60-jarige leeftijd en arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en deeltijdpensioen OVERZICHT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 36 PENSIOENWOORDENBOEK 38 MEER INFORMATIE 42

3 INLEIDING Arbeidsongeschikt, wat gebeurt er met uw pensioen? Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u toch pensioen Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. In de pensioenregeling zijn voorzieningen getroffen voor het geval u door ziekte en arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. In deze brochure vindt u algemene informatie over uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid: uw WIA-uitkering van het UWV (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u van het pensioenfonds ontvangt. Daarnaast leest u wat er met uw pensioenopbouw gebeurt tijdens arbeidsongeschiktheid. Voor de leesbaarheid wordt in deze brochure niet ingegaan op specifieke situaties, bijvoorbeeld als u een WAO-uitkering hebt. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. Het telefoonnummer en adres vindt u op de achterzijde van deze brochure. Wat betekent het eigenlijk voor het hele financiële plaatje als je arbeidsongeschikt raakt? Op bladzijde 8 vindt u een leeswijzer voor deze brochure. In de hoofdstukken daarna is de informatie namelijk ingedeeld op basis van de mate van arbeids ongeschiktheid. Zo hoeft u niet de hele brochure te lezen, maar alleen het deel dat op u van toepassing is. Achterin deze brochure vindt u: algemene bepalingen in het kader van arbeidsongeschiktheid; een toelichting op de gebruikte begrippen en afkortingen; en een samenvattend overzicht met de mogelijkheden en bepalingen. Wat u eerst moet weten over ziekte en arbeidsongeschiktheid Gedurende de eerste twee ziektejaren is KLM wettelijk verplicht salaris aan u te blijven betalen. U blijft pensioen opbouwen op basis van uw salaris en parttime percentage die van toepassing waren op de dag voorafgaand aan uw eerste ziektedag. Voor de opbouw van het Netto Aanvullend Pensioen (NAP) gelden tijdens het tweede ziektejaar speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw van NAP tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid (pagina 31). 5

4 Bent u na uw eerste twee ziektejaren niet hersteld, dan vangt uw derde ziektejaar aan. Op dat moment legt het pensioenfonds de pensioengrondslag vast voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Deze pensioengrondslag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met eventuele algemene loonrondes volgens de cao voor het KLM-Cabinepersoneel, danwel de cao voor cabinepersoneel in algemene dienst bij KLM Cityhopper BV. U WORDT ARBEIDSONGESCHIKT. WAT GEBEURT ER PRECIES PER JAAR? JAAR 1 SALARIS Pensioenopbouw NAP Salarisdoorbetaling door KLM. U bouwt pensioen op, zoals u gewend was vóór u ziek werd. U bouwt NAP op, zoals u gewend was vóór u ziek werd. Rekenvoorbeelden Deze brochure is bestemd voor deelnemers in Pensioenreglement 2008A (voorwaardelijke eindloonregeling) en deelnemers in Pensioenreglement 2008B (middelloonregeling) van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinefonds. JAAR 2 Idem Idem U bouwt NAP op over het deel dat u eventueel nog werkzaam bent bij KLM. Over het arbeidsongeschikte deel bouwt u geen NAP op. NB: VOOR DE OVERZICHTELIJKHEID ZIJN DE REKENVOORBEELDEN IN DEZE BROCHURE GEBASEERD OP DEELNAME AAN PENSIOENREGLEMENT 2008A, WAARIN EEN OPBOUWPERCENTAGE VAN 1,20% GELDT. VOOR DEELNEMERS VAN REGLEMENT 2008B MOET IN DE REKENVOORBEELDEN EEN OPBOUWPERCENTAGE VAN 1,36% WORDEN TOEGEPAST. OM DE GEVOLGEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR UW PENSIOEN ZO EENVOUDIG MOGELIJK WEER TE GEVEN, WORDT, NAAST DE VERSCHILLENDE OPBOUWPERCENTAGES IN DIVERSE REKENVOORBEELDEN, OOK GEEN REKENING GEHOUDEN MET ALGEMENE LOONRONDEN. JAAR 3 E.V. Salaris, voorzover u nog werkzaam bent bij KLM. Het pensioenfonds bepaalt de pensioengrondslag voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw. Deze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de algemene loonronde volgens de cao, indien van toepassing. U bouwt NAP op over het deel dat u eventueel nog werkzaam bent bij KLM. Zodra u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, wordt over uw arbeidsongeschikte deel NAP opgebouwd, zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Zie pagina 31 voor meer informatie over de ingangsdatum. Wat zijn de effecten op uw persoonlijke situatie? Zoals u wellicht weet kunt u op de pensioenplanner (via de website van het pensioenfonds) uw pensioensituatie bekijken. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds, dan kunt u met de pensioenplanner geen toekomstscenario s meer doorrekenen. Neemt u daarom voor vragen over uw persoonlijke situatie contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer en kan ook: * In dit schema zijn alleen de gevolgen opgenomen voor uw salaris, pensioenopbouw en opbouw van NAP. 6 7

5 UW MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Leeswijzer Kijk op voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid Bij aanvang van het derde ziektejaar beoordeelt het Uitvoeringsinstituut Werk nemersverzekeringen (UWV) namens de overheid of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Voor meer informatie over de WIA kunt u terecht op U BENT U ONTVANGT LEES VERDER... volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt*... een IVA-uitkering Deze uitkering kan uiterlijk doorlopen tot de ingang van uw AOW-uitkering. pagina 11 Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid zijn er vier uitkeringsmogelijkheden. De informatie in deze brochure is ingedeeld op basis van deze vier mogelijkheden. In de tabel hiernaast ziet u de mogelijkheden, welke uitkering daar bij hoort en op welke bladzijde u de informatie vindt die voor u geldt. NB: ACHTERIN DEZE BROCHURE, OP BLADZIJDE 36/37, VINDT U EEN SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MOGELIJKE SOORTEN UITKERINGEN EN DE BIJBEHORENDE HOOGTE VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN volledig (80-100%) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt* óf gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%)... een WGA-uitkering UWV stelt voor u de periode vast waarover u een loongerelateerde uitkering ontvangt. Deze periode is - afhankelijk van uw arbeidsverleden - minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Bent u na afloop van deze periode nog arbeidsongeschikt, dan hebt u recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. pagina 15 EN DE PENSIOENOPBOUW. minder dan 35% arbeidsongeschikt geen WIA-uitkering. U blijft ook voor uw arbeidsongeschikte deel in dienst van KLM. pagina 23 * Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat u door ziekte of gebrek niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen en dat de kans op herstel op de lange termijn zeer klein is. Bij volledige, niet-duurzame arbeidsongeschiktheid is er een redelijke kans op herstel. 8 9

6 U ONTVANGT EEN IVA-UITKERING Hoeveel ontvang ik als ik volledig arbeidsongeschikt raak? Het arbeidsongeschiktheidspensioen start in uw derde ziektejaar Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen in bij aanvang van het derde ziektejaar als de wettelijke loondoorbetaling is geëindigd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds vormt een aanvulling op de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) die u vanaf dat moment ook van het UWV ontvangt. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere afhankelijk van uw pensioengrondslag. Werkte u bij aanvang van uw ziekte in deeltijd? Dan wordt uw pensioengrondslag voor de berekening vermenigvuldigd met uw deeltijdpercentage. Hebben jullie je wel eens werkelijk verdiept in de gevolgen van een eventuele arbeidsongeschiktheid? Bij de berekening van arbeidsongeschiktheidspensioen hanteert het pensioenfonds een drempelbedrag. Dit is de WIA-uitkeringsgrens, deze bedraagt ,- (niveau 2015). Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van uw pensioengrondslag tot ,- (de WIA-uitkeringsgrens, niveau 2015). Is uw pensioengrondslag hoger dan ,-, dan ontvangt u over het meerdere ook nog 80% arbeidsongeschiktheidspensioen. 11

7 Rekenvoorbeeld Xxxxxxxxxxxxxxxx John is 100% werkzaam als senior purser bij KLM. Met ingang van 1 april 2015 heeft hij wegens volledige Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en duurzame arbeidsongeschiktheid (80-100%) recht op een IVA-uitkering. Zijn pensioengrondslag bedraagt ,- Het arbeidsongeschiktheidspensioen van John bedraagt per 1 april 2015 per jaar bruto 10% van ,- = 5.198,- Daarnaast ontvangt hij 80% van het overige, te weten ,- -/ ,- = 8.022,- x 80% = 6.418,- Het totale arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt per jaar bruto 5.198, ,- = ,- Daar komt het bedrag van de IVA-uitkering nog bij. Stel dat John niet 100%, maar 80% werkzaam was voor aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, dan bedraagt zijn pensioengrondslag 80% van = ,- Zijn arbeidsongeschiktheidspensioen is dan per jaar bruto 10% van ,- = 4.800,- Uw pensioenopbouw gaat door als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent Uw pensioenopbouw Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen (en wezenpensioen) voor 100% voortgezet. U betaalt hiervoor geen deelnemersbijdrage. Deze opbouw start gelijktijdig met de ingang van het arbeidsongeschiktheidspensioen en eindigt uiterlijk op de normpensioendatum. De voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op uw pensioengrondslag, uw deeltijdpercentage bij aanvang van uw ziekte en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Audrey is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Audrey was bij KLM in deeltijd werkzaam voor 67%. De voortzetting van haar pensioenopbouw bedraagt tijdens arbeidsongeschiktheid dus 67%. Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Deeltijdpercentage 67% Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar ,- x 1,20% x 67% = 207,- Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling gelden tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw Netto Aanvullend Pensioen, tijdens ziekte en arbeidson geschiktheid op bladzijde

8 U ONTVANGT EEN WGA-UITKERING Hoe hoog wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? Hoeveel u krijgt hangt af van uw pensioengrondslag en deeltijdpercentage Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Uw arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op het moment dat de loongerelateerde WGA-periode eindigt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds vormt een aanvulling op de WGA-uitkering die u van UWV ontvangt. Is uw KLM dienstverband bij aanvang of tijdens de loongerelateerde periode geëindigd? Dan gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen direct na afloop van het dienstverband in. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw pensioengrondslag, het deeltijdpercentage op de dag voorafgaand aan uw eerste ziektedag en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de berekening van arbeidsongeschiktheidspensioen hanteert het pensioenfonds een drempelbedrag. Dit is de WIA-uitkeringsgrens. Deze bedraagt ,- (niveau 2015). Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bedraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van uw pensioengrondslag tot ,- (de WIA-uitkeringsgrens, niveau 2015). Is uw pensioengrondslag hoger dan ,-, dan ontvangt u over het meerdere ook nog 80% arbeidsongeschiktheidspensioen. Ik ben uiteindelijk iets eerder met pensioen dan ik verwachtte. Gelukkig is het goed geregeld. 15

9 Rekenvoorbeeld arbeidsongeschiktheidspensioen Annemieke is 100% werkzaam bij KLM. Zij heeft met ingang van 4 november 2012 recht op een loongerelateerde WGA-uitkering in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). Haar pensioengrondslag bedraagt ,- Haar loongerelateerde WGA-uitkeringsperiode eindigt op 4 februari Door algemene loonronden (fictieve verhogingen in dit voorbeeld) bedraagt haar pensioengrondslag dan ,- Volgens de opgave van UWV is Annemieke op dat moment 35-45% arbeidsongeschikt. Als Annemieke volledig arbeidsongeschikt zou zijn, wordt haar arbeidsongeschiktheidspensioen als volgt berekend: 10% van ,- = 5.198,- 80% van ( ,-) = 2.809,- Totaal 8.007,- Omdat Annemieke 35-45% arbeidsongeschikt is, bedraagt haar arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf 4 februari 2015 per jaar bruto: 40% van 8.007,- = 3.203,- Naast het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt Annemieke de WGA-uitkering van UWV. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen de 35% en 80%) bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen een percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid. Wij hebben de percentages voor u in een tabel gezet. ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN: % 100% 65-80% 72,5% 55-65% 60% 45-55% 50% 35-45% 40% PERCENTAGE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID: Uw pensioenopbouw Tijdens uw arbeidsongeschiktheid wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen (en wezenpensioen) voortgezet. Uw pensioenopbouw hangt af van uw pensioengrondslag, uw deeltijdpercentage bij aanvang van uw ziekte en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling gelden tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw Netto Aanvullend Pensioen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid op bladzijde

10 U bent volledig (80-100%), niet duurzaam arbeidsongeschikt Tijdens de loongerelateerde WGA-periode wordt uw pensioenopbouw voor 100% voortgezet. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen van uw mate van arbeidsongeschiktheid en wijzigingen van uw deeltijdpercentage tijdens deze periode. Na afloop van de loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Armando is volledig arbeidsongeschikt, maar er is zicht op herstel. Armando was bij KLM Xxxxxxxxx werkzaam voor 80%. De voortzetting van zijn pensioenopbouw bedraagt tijdens de Xxxxxxxx loongerelateerde xxxxxxxxxx WGA-periode xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 100%. xxxxxxxxxxx Opbouwpercentage per dienstjaar (pensioenreglement 2008A) 1.20% Deeltijdpercentage 80% Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voortgezet. U betaalt hiervoor geen deelnemersbijdrage (pensioenpremie). UWV geeft uw mate van arbeidsongeschiktheid aan het pensioenfonds op. Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum beëindiging loongerelateerde WGA-periode: ,- x 80% x 1,20% x 100% = 247,- Na de loongerelateerde periode is Armando niet meer werkzaam bij KLM. Omdat Armando volgens opgave van UWV nog 65-80% arbeidsongeschikt is, wordt zijn pensioen opbouw voor 72,5% voortgezet. De pensioenopbouw van Armando bedraagt dan: ,- x 80% x 1,20% x 72,5% = 179,

11 Uw pensioenopbouw wordt over het arbeidsongeschikte deel premievrij voortgezet MATE VAN ARBEIDS - ONGESCHIKTHEID: U bent gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt Tijdens de loongerelateerde WGA-periode wordt uw pensioenopbouw voor 100% voortgezet. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid en van wijzigingen in uw deeltijdpercentage tijdens genoemde periode. Eindigt uw KLM-dienstverband tijdens de loongerelateerde periode, dan eindigt op dat moment ook uw vaste pensioenopbouw. Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voortgezet. Na afloop van de loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Over uw arbeidsongeschikte deel (tussen de 35% en 80%) wordt uw pensioen opbouw premievrij voortgezet. U betaalt hiervoor dus geen deelnemersbijdrage (pensioenpremie). UWV geeft aan het pensioenfonds uw mate van arbeidsongeschiktheid op. Deze pensioenopbouw eindigt uiterlijk op de normpensioendatum. In het volgende schema leest u hoeveel pensioen u bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid opbouwt % 100% 65-80% 72,5% 55-65% 60% 45-55% 50% 35-45% 40% PERCENTAGE VOORTGEZETTE PENSIOENOPBOUW: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw De voortzetting van de pensioenopbouw van Annemieke bedraagt tijdens de Xxxxxxxxxxxxxxxx loongerelateerde WGA-periode Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Xxxxxxxxx Deeltijdpercentage 100% Xxxxxxxx Bruto pensioengrondslag xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx op basis van 100% xxxxxxxxxxx ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum beëindiging loongerelateerde WGA-periode: ,- x 100% x 1,20% x 100% = 495,- Na de loongerelateerde periode wordt de pensioenopbouw voor Annemieke gesplitst. Annemieke is voor 35-45% arbeidsongeschikt maar wel voor 50% werkzaam bij KLM. Met haar huidige werk ontvangt zij iets meer salaris, waardoor de pensioengrondslag over het arbeidsgeschikte deel op basis van 100% bedraagt. Bruto pensioengrondslag op basis van 100% ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Haar pensioenopbouw bedraagt dan over haar arbeidsgeschikte deel: ,- x 50% x 1,20% x 100% = 263,- Haar pensioenopbouw bedraagt dan over haar arbeidsongeschikte deel: ,- x 1,20% x 40%= 198,- Totale jaarlijkse pensioenopbouw 461,

12 U BENT MINDER DAN 35% ARBEIDSONGESCHIKT Geen arbeidsongeschiktheidspensioen, wat krijgt u wel? Geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt in deze situatie namelijk geen WIA-uitkering van UWV. U blijft voor uw arbeidsongeschikte deel (tussen de 0% en 35%) in dienst van KLM. De opbouw van uw ouderdomspensioen blijft doorgaan Uw pensioenopbouw Gedurende de periode dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen wel voortgezet.de voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op uw pensioengrondslag, rekening houdend met uw deeltijdpercentage vóór aanvang van uw ziekte. Voor de pensioenopbouw op grond van de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) gelden tijdens arbeidsongeschiktheid speciale regels. Daarover leest u meer in het hoofdstuk Opbouw van Netto Aanvullend Pensioen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid op bladzijde 31. Wel goed om te weten wat je kunt verwachten als je ineens minder móet gaan werken. Er zijn twee verschillende perioden van pensioenopbouw: de pensioenopbouw tijdens de (fictieve) loongerelateerde periode en de pensioenopbouw na afloop van de (fictieve) loongerelateerde periode. De (fictieve) loongerelateerde periode duurt minimaal drie en maximaal 38 maanden. De uitleg van het begrip (fictieve) loongerelateerde periode vindt u in het Pensioenwoordenboek achterin deze brochure. Tijdens de fictieve loongerelateerde periode hebt u een vaste pensioenopbouw van 100%. Dit percentage is niet afhankelijk van eventuele wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid en uw deeltijdpercentage in genoemde periode. Eindigt uw KLM-dienstverband tijdens de fictieve loongerelateerde periode, dan eindigt ook uw pensioenopbouw. 23

13 Over uw arbeidsongeschikte deel Na afloop van de fictieve loongerelateerde periode wordt uw pensioenopbouw hoeft u geen deelnemersbijdrage gesplitst. Voor het deel dat u bij KLM werkzaam bent (uw arbeidsgeschikte deel), te betalen bouwt u pensioen op over uw arbeidsinkomen (salaris). Hiervoor wordt op uw salaris een deelnemersbijdrage (pensioenpremie) ingehouden. Over uw arbeidsongeschikte deel wordt uw pensioenopbouw voor 100% premievrij voortgezet. U betaalt hiervoor dus geen deelnemersbijdrage. KLM geeft aan het pensioenfonds uw mate van arbeidsongeschiktheid op. Deze pensioenopbouw eindigt uiterlijk op de normpensioendatum of op de eerdere datum van: bëeindiging van het KLM-dienstverband; revalidatie; of overlijden. In het volgende schema leest u hoeveel pensioen u bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid opbouwt. MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID PERCENTAGE VOORTGEZETTE PENSIOENOPBOUW 25-35% 30% 15-25% 20% 0-15% 10% Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld pensioenopbouw Robin is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Voordat Robin ziek werd, werkte hij als tweebander bij KLM in deeltijd voor 80%. De voortzetting van zijn pensioenopbouw bedraagt tijdens de fictieve loongerelateerde WGA-periode 100%. Xxxxxxxxxxxxxxxx Opbouwpercentage per dienstjaar 1,20% Xxxxxxxxx Deeltijdpercentage 80% Xxxxxxxx Bruto pensioengrondslag xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obv 100% xxxxxxxxxxx ,- Franchise ,- Netto pensioengrondslag ,- Opbouw ouderdomspensioen per jaar tot uiterlijk datum einde fictieve loongerelateerde WGA-periode: ,- x 80% x 1,20% x 100% = 281,- Na de fictieve loongerelateerde periode wordt de pensioenopbouw voor Robin gesplitst. Robin is volgens opgave van KLM nog 0-15% arbeidsongeschikt en heeft zijn oude functie hervat voor 67% in plaats van 80%. Hierdoor wordt zijn pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte deel voor 10% voortgezet en over het arbeidsgeschikte deel volledig voortgezet. De pensioenopbouw van Robin bedraagt dan over zijn arbeidsgeschikte deel ,- x 67% x 1,20% x 100% = 236,- De pensioenopbouw van Robin bedraagt dan over zijn arbeidsongeschikte deel ,- x 80% x 1,20% x 10% = 28,- Totale jaarlijkse pensioenopbouw 264,

14 WIJZIGING IN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Wat moet u weten? Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunnen UWV of KLM aangeven dat de mate van uw arbeidsongeschiktheid is gewijzigd: Bij verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen verlaagd of beëindigd. Bij verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd, maar alleen als de verhoging van uw arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde ziekteoorzaak en u na de toekenning van het arbeidsongeschiktheidspensioen geen nieuw inkomen uit arbeid of onderneming elders (buiten KLM) hebt verkregen. Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid zijn ook van invloed op uw voortgezette pensioenopbouw. Dit geldt niet over de periode dat u vaste pensioenopbouw hebt. Aanpassing mate van arbeidsongeschiktheid door het pensioenfonds Het kan zijn dat UWV - bijvoorbeeld in afwachting van de herkeuring voor uw WIA-uitkering - bij de opgave van de mate van uw arbeidsongeschiktheid nog geen rekening houdt met uw actuele inkomsten uit arbeid. De opgegeven mate van arbeidsongeschiktheid komt dan niet overeen met de werkelijkheid, waardoor de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en voortgezette pensioenopbouw te hoog kunnen zijn. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Rekenvoorbeeld verandering mate van arbeidsongeschiktheid Anna is volgens opgave van UWV % arbeidsongeschikt. Op basis van deze mate Xxxxxxxxxxxxxxxx van arbeidsongeschiktheid ontvangt zij een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen en heeft zij 100% premievrije voortzetting van haar pensioenopbouw. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Na haar xxxxxxxxxx uitdiensttreding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bij KLM is Anna xxxxxxxxxxx een internetwinkel begonnen en verdient daarmee op jaarbasis ,- Haar KLM-inkomen aan het einde van het tweede ziektejaar (inclusief algemene loonrondes) bedraagt ,- Op basis van deze gegevens wordt zij door het pensioenfonds 30% arbeidsongeschikt geacht ( ,- : ,-). Haar arbeidsongeschiktheid bedraagt dus 100% 30% = 70%. Daarmee valt zij in de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%. Dit betekent dat haar arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verlaagd naar 72,5% van het volledige bedrag en dat haar pensioenopbouw wordt verlaagd naar 72,5% (het percentage pensioenopbouw horend bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%). In deze situatie kan het pensioenfonds jaarlijks voor u een lager arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Het pensioenfonds bepaalt dit aangepaste arbeidsongeschiktheidspercentage op basis van: uw actuele inkomen uit arbeid of onderneming; uw KLM-inkomen aan het einde van uw tweede ziektejaar verhoogd met de algemene loonronde. Om het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage te kunnen vaststellen, kan het pensioenfonds u vragen uw inkomen uit arbeid of onderneming op te geven

15 BEËINDIGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN Wanneer stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw normpensioenleeftijd (60 jaar). Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan ook op een eerder moment stoppen, namelijk: als u geen recht meer hebt op een WIA-uitkering (bijvoorbeeld omdat u volledig bent gerevalideerd, omdat UWV van oordeel is dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent of door overlijden); of als het pensioenfonds heeft berekend dat u wegens inkomen uit arbeid of onderneming minder dan 35% arbeidsongeschikt bent (zie pagina 23 en verder). Bij beëindiging van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt de voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid verlaagd of beëindigd. Ik draai weer mee in alle facetten van het leven, dat geeft me zo n voldoening! 29

16 OPBOUW NETTO AANVULLEND PENSIOEN (NAP) TIJDENS ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Wat betekent uw arbeidsongeschiktheid voor het NAP? De opbouw van uw NAP verandert na een jaar arbeidsongeschiktheid Er wordt op uw netto loon premie ingehouden voor de inkoop van een aanvullend ouderdomspensioen: NAP (Netto Aanvullend Pensioen). Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verloopt de opbouw van uw NAP als volgt: Tijdens uw eerste ziektejaar verandert er niets: u bouwt NAP-aanspraken op en er wordt NAP-premie op uw netto loon ingehouden. Na afloop van het eerste ziektejaar hebt u alleen nog NAP-opbouw over het inkomen dat u eventueel verdient met uw werkzaamheden bij KLM. Alleen over dit deel betaalt u NAP-premie. U hebt dus geen NAP-opbouw over uw arbeidsongeschikte deel. Financiële zekerheid vind ik heel belangrijk. Tenslotte blijven bijna alle kosten gelijk, als je ziek bent. Premievrije voortzetting Zodra u recht hebt op een arbeidsongeschiktheidspensioen, wordt de NAP-opbouw over uw arbeidsongeschikte deel voortgezet zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Hebt u een IVA-uitkering, dan gaat uw premievrije voortzetting van de NAP-opbouw bij aanvang van uw derde ziektejaar in. Hebt u een WGA-uitkering, dan gaat de premievrije voortzetting van de NAP-opbouw na beëindiging van uw loongerelateerde periode in. De premievrije voortzetting van de NAP-opbouw loopt uiterlijk tot uw pensioendatum, of tot de eerdere datum van beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Bent u tussen de 0 en 35% arbeidsongeschikt, dan hebt u geen recht op premievrije voortzetting van uw NAP-opbouw. Over uw netto loon van KLM wordt wel NAP-premie ingehouden en bouwt u dus NAP op. 31

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT WAT NU?

ARBEIDS- ONGESCHIKT WAT NU? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor KLM-medewerkers in een grondfunctie. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Pensioenreglement 2006 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Pensioenreglement 2006 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Tekst per 1 januari 2017 Versie 26.0 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 Deelnemerschap 14 2 Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

ARBEIDS ONGESCHIKT...EN NU?

ARBEIDS ONGESCHIKT...EN NU? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

WELKOM WELCOME BIENVENUE

WELKOM WELCOME BIENVENUE Deze pensioenbrochure maakt onderdeel uit van de startbrief die u ontvangt als u als cabinemedewerker in dienst treedt bij KLM of KLC. De pensioenregeling die voor u van toepassing is, is op 1 januari

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START? KLAAR VOOR In dienst EEN VLIEGENDE START? Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds KLM Grondpersoneel

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

ALLE TIJD VOOR DE WERELD

ALLE TIJD VOOR DE WERELD Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat minder verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 3 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt minder ouderdomspensioen op 3 2.2

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie