Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)"

Transcriptie

1 Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan hebben CAO-partijen afgesproken dat iedere werknemer in de sector 5,25% van de loonsom (met een maximum van het SV-loon) vanaf 1 januari 2006 kan gebruiken voor: a. of een aanvullende pensioenregeling bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (bpf dranken); b. of een levensloopregeling; c. of als loon uitbetaald kan worden; d. of een combinatie van de onder a, b en c genoemde mogelijkheden. Om het opbouwen van een aanvullend pensioen mogelijk te maken heeft bpf dranken het Individueel Aanvullend Pensioen in het leven geroepen. Wat is het IAP? Met het IAP kunt u een aanvullend pensioen opbouwen. De IAP-regeling is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Met de ingelegde premies bouwt u een kapitaal op, waarmee u op uw pensioendatum een ouderdomspensioen en, als u een partner heeft, een nabestaandenpensioen aankoopt. Let wel, uw bouwt dus een kapitaal op en niet een vooraf vaststaand pensioen zoals in de basisregeling. De hoogte van het uiteindelijk aan te kopen pensioen is afhankelijk van: de totaal ingelegde premie, het over de inleg gerealiseerde rendement en de dan geldende tarieven en marktrente voor een direct ingaand pensioen. Hoeveel pensioen u uiteindelijk aan kunt kopen met uw kapitaal weet u pas als u met pensioen gaat. Deelname aan het IAP is vrijwillig. Wilt u deelnemen, dan is uw werkgever verplicht daaraan mee te werken. Uw werkgever houdt dan de premie in op uw loon en draagt die af aan bpf dranken. U bepaalt zelf hoeveel u in wilt leggen en of u dit in maandelijkse termijnen wilt doen of in de vorm van een jaarlijkse bijdrage. Daarbij is wel van belang dat u genoeg fiscale ruimte heeft op extra pensioen op te mogen bouwen. Hoeveel kan ik inleggen? De hierboven vermelde 5,25% van uw loonsom (over maximaal het SV-loon) is door CAOpartijen beschikbaar gesteld voor het IAP. Gebruikt u de 5,25 daarvoor, dan betaalt u 1,31% en uw werkgever 3,94%. U betaalt dus een kwart van de inleg zelf en uw werkgever driekwart. Daarbij geldt dat uw eigen bijdrage en de bijdrage van de werkgever nooit meer dan 5,25% van uw loonsom kunnen bedragen. 1

2 Los daarvan kunt u een aanvullende inleg doen. U krijgt geen werkgeversbijdrage over de inleg die boven de beschikbaar gestelde 5,25% ligt. Voor het opbouwen van pensioen gelden fiscale regels. Hoeveel u kunt inleggen is afhankelijk van uw leeftijd, uw loon en het verschil tussen de franchise van de pensioenregeling en de fiscaal minimaal te hanteren franchise. Eerst trekken we de fiscaal minimaal te hanteren franchise af van de franchise in de pensioenregeling. Het verschil vermenigvuldigen we met het bij uw leeftijdscategorie horende percentage in staffel A. U vindt deze staffel in de bijlage. Vervolgens trekken we de franchise van de pensioenregeling af van uw loon. Het resultaat vermenigvuldigen we met het bij uw leeftijdscategorie horende percentage in staffel B. U vindt deze staffel in de bijlage. Beide bedragen vormen samen uw maximaal in te leggen premie. Voorbeeld: Leeftijd 35 jaar Salaris Franchise bpf dranken Fiscaal minimale franchise Franchise bpf dranken Fiscaal minimale franchise Percentage staffel A x 12,20% Beschikbare premie 691,37 Loon Franchise bpf dranken Percentage staffel B x 2,70% Beschikbare premie 314,82 Maximaal in te leggen premie 1006,19 Uw eigen bijdrage is dan 25% van 1006,19 is 251,55. Het restant, 75% van 1006,19 = 754,64, betaalt uw werkgever. Uw inleg wordt in mindering gebracht op uw brutoloon. Hierdoor bespaart u loonbelasting en premieheffing. Stijgen uw salaris en/of uw leeftijd, dan neemt ook de fiscale ruimte toe. Ook de werkgeversbijdrage stijgt, maar deze kan nooit meer bedragen dan 3,94% van het maximale SV-loon (voor ,94% van ,65 = 1919,41). Uiteraard is de werkgeversbijdrage lager als u een gedeelte van de 5,25% laat uitbetalen of spaart in de levensloopregeling. Naast een maximum inleg geldt er ook een minimum inlegbedrag. U kunt minimaal 600 per jaar of 50 per maand inleggen. 2

3 Hoeveel rendement krijg ik op mijn kapitaal? Uw gestorte bedragen worden door bpf dranken solide belegd in o.a. aandelen, obligaties en onroerend goed. U profiteert van het rendement dat bpf dranken realiseert. Het rendement dat u ontvangt is gebaseerd op het 5-jaars voortschrijdend fondsrendement. Voor het 5-jaars voortschrijdend fondsrendement wordt uitgegaan van het gemiddelde fondsrendement van de 5 jaren voorafgaand aan het betreffende jaar. Indien het 5-jaars voortschrijdend fondsrendement negatief is, wordt het rendement op nul gesteld. U ontvangt jaarlijks een overzicht van het voor u opgebouwde saldo. Het rendement over de voorgaande kalenderjaren bedraagt: ,40% ,80% ,10% ,00% ,20% ,14% ,20% ,8% ,2% Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoeveel kosten worden er in rekening gebracht? Van iedere inleg wordt éénmalig 8% van de inleg aan kosten ingehouden voor administratie en incasso. Daarnaast wordt jaarlijks 0,5% van het rendement ingehouden over het opgebouwde kapitaal. Er vinden geen inhoudingen meer plaats als u definitief of tijdelijk stopt met premiebetaling of bij omzetting van uw opgebouwde kapitaal in pensioen bij bpf dranken. Indien u echter besluit op de einddatum van het opgebouwde kapitaal een pensioen bij een verzekeraar naar keuze aan te kopen, brengt de verzekeraar waarschijnlijk wel kosten in rekening. Wat gebeurt er als u uw dienstverband beëindigd? Eindigt uw dienstverband en gaat u bij een werkgever binnen de drankensector aan de slag? Dan kan uw deelname aan het IAP onder dezelfde voorwaarden worden voortgezet. Gaat u werken bij een werkgever buiten de bedrijfstak? Dan heeft u twee mogelijkheden: a. U laat het opgebouwde kapitaal overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. b. Het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken bij bpf dranken. Op dit pensioen is het toeslagbeleid van bpf dranken van toepassing.. u met pensioen gaat? Van het opgebouwde kapitaal wordt op uw pensioendatum een ouderdomspensioen en, indien van toepassing, een nabestaandenpensioen aangekocht. Hierbij heeft u een aantal 3

4 keuzemogelijkheden. Uiterlijk op uw pensioendatum dient u een keuze te maken hoe u uw aanvullend pensioen wilt laten uitkeren. U kunt bij bpf dranken kiezen om: uw pensioeningangsdatum te vervroegen naar minimaal de 60-jarige leeftijd; of uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een hoger nabestaandenpensioen; of uw nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen; of gedurende de eerste 5 of 10 jaar een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere uitkering. U bent op de pensioeningangsdatum vrij uw pensioen aan te kopen bij uw pensioenfonds of bij een levensverzekeraar. u voor pensioendatum komt te overlijden? Indien u vóór uw pensioendatum komt te overlijden en een partner en/of kinderen tot 27 jaar nalaat, wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een nabestaandenpensioen. Wanneer u komt te overlijden vóór de pensioendatum en geen partner en/of kinderen tot 27 jaar nalaat, vervalt het opgebouwde kapitaal aan het pensioenfonds. Wilt u deelnemen aan het IAP? Vul dan het bijgevoegde formulier in en lever dit in bij uw werkgever. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de pensioenregeling: Servicekantoor AGH Laan van Zuid Hoorn 165 Postbus DD Rijswijk ZH 2280 GC Rijswijk ZH Telefoon Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot uur. 4

5 Bijlage: staffels Leeftijdklasse Staffel A Staffel B ,00% 1,50% ,40% 1,90% ,10% 2,20% ,20% 2,70% ,70% 3,30% ,70% 3,90% ,40% 4,80% ,90% 5,80% ,70% 7,10% Staffel A en B zijn van toepassing voor de inleg van 2008 en daarna. 5

6 Deelnameformulier Individueel Aanvullend Pensioen S.v.p. het ingevulde formulier inleveren bij uw werkgever Personalia Naam : M/V Burgerservicenummer : Deelnamegegevens Gewenste ingangsdatum : Maandinleg* : extra storting eind van het kalenderjaar* : * Als het door u ingevulde spaarbedrag boven het fiscaal toegestane maximum ligt, dan verlagen wij het bedrag automatisch naar het fiscale maximum. De bedragen worden door uw werkgever ingehouden op uw brutoloon. Ondertekening werknemer Plaats en datum : 20 Handtekening : In te vullen door de werkgever Naam werkgever : Contactpersoon werkgever : Telefoonnummer : Aansluitnummer : Huidig bruto jaarloon : Opmerking: Het bruto loon zoals u dat verstrekt is het totale bruto loon zowel vaste als variabele bestanddelen. Bruto jaarloon voorgaand jaar : Pensioenpremie overig** : **Het is mogelijk dat u al een aanvullende pensioenregeling bij bpf dranken en/of een verzekeraar heeft afgesloten. Uitdrukkelijk merken wij op dat bij het bepalen van de te investeren premie / koopsom conform het IAP, met deze aanvullende regeling rekening moet worden gehouden. 6

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB 2013 INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Welk

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Netto Pensioenregeling

Netto Pensioenregeling Netto Pensioenregeling Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie