Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544"

Transcriptie

1 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een van de veranderingen in de Ahold pensioenregeling is de beperking van het bruto pensioengevend salaris tot (2015). Om die reden kunt u geen bruto pensioen meer opbouwen over het salarisdeel boven dit bedrag. Ahold vindt het belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om binnen de nieuwe fiscale regels pensioen op te bouwen over uw pensioengevend salaris boven Ahold heeft daarom besloten dit te faciliteren door een vrijwillige netto pensioenregeling aan te bieden. Deze vrijwillige pensioenregeling wordt uitgevoerd door ABN AMRO Pensioenen. Inhoudsopgave 1. Waarom biedt uw werkgever een netto pensioenregeling aan? 2. Wat is een netto pensioenregeling? 3. Beleggingsinformatie 4. Hoe kiest u in de netto pensioenregeling? 5. Samenvattend 6. Over ABN AMRO Pensioenen 7. Voorbeeldberekeningen Datum 2015

2 1. Waarom biedt uw werkgever een netto pensioenregeling aan? U bouwt minder pensioen op door nieuwe wetgeving Door veranderingen in de wetgeving kunt u vanaf 1 januari 2015 in reguliere pensioenregelingen niet langer fiscaal vrijgesteld pensioen opbouwen over het pensioengevende salaris boven Dit betekent dat u in de pensioenregeling van Ahold vanaf 1 januari 2015 minder pensioen opbouwt. Dit betekent ook dat als u komt te overlijden, uw nabestaanden minder nabestaandenpensioen zullen ontvangen. U kunt uw pensioen op verschillende manieren aanvullen Er zijn verschillende manieren om deze teruggang in pensioenopbouw zelf aan te vullen. U kunt zich hierover laten adviseren door een financieel adviseur. Eén van de mogelijkheden is de netto pensioenregeling. Dit is een vrijwillige pensioenregeling waarbij u via uw werkgever netto pensioenkapitaal opbouwt over het pensioengevende salaris boven Een netto pensioenregeling biedt een aantal voordelen Een netto pensioenregeling via uw werkgever heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere manieren om uw pensioen aan te vullen: Tijdens de opbouwfase betaalt u geen vermogensrendementsheffing (belasting in box 3) over het netto pensioenkapitaal en het netto pensioenkapitaal is vrijgesteld van erfbelasting. Ook de toekomstige pensioenuitkeringen uit de netto pensioenregeling zijn fiscaal vrijgesteld. Onderdeel van de netto pensioenregeling is een nabestaandenpensioenverzekering. Daarmee verzekert u nabestaandenpensioen over het pensioengevende salaris boven Als u vanaf de start van de regeling meedoet, of zodra u voor de regeling in aanmerking komt, hoeft u geen medische keuringen te ondergaan om een nabestaandenpensioenverzekering af te sluiten. Let op: als u gaat samenwonen dient u ons binnen drie maanden de partnergegevens te verstrekken. U profiteert van lagere kosten van een collectieve regeling voor vermogensbeheer en risicoverzekeringen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. 2 van 10

3 2. Wat is een netto pensioenregeling? Met de netto pensioenregeling legt u geld opzij uit uw netto pensioengevende salaris voor de opbouw van netto pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal wordt belegd. De netto pensioenregeling biedt tevens nabestaandenpensioen in geval u overlijdt en geeft dekking voor de voortzetting van uw inleg mocht u arbeidsongeschikt worden. Bij pensionering wendt u het opgebouwde kapitaal aan om een levenslange periodieke pensioenuitkering aan te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Er is geen mogelijkheid tot afkoop; eenmaal ingelegde bedragen moeten aangewend worden voor aankoop van pensioen via deze netto regeling. Over de periodieke pensioenuitkeringen hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. De netto pensioenregeling bestaat uit de volgende onderdelen: Ouderdomspensioen: U legt premie in waarmee u pensioenkapitaal opbouwt voor de aankoop van een ouderdomspensioen. Deze premie noemen we beschikbare premie. Nabestaandenpensioenverzekering: Een vast onderdeel van de netto pensioenregeling is de nabestaandenpensioenverzekering. Deze verzekering keert een verzekerd nabestaandenpensioen uit als u voor de pensioendatum komt te overlijden. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar de betaling van de netto pensioenpremie voor de nabestaandenpensioenverzekering en beschikbare premie ten behoeve van ouderdomspensioen van u over. Hieronder lichten we de verschillende onderdelen toe. Ouderdomspensioen Via de netto pensioenregeling kunt u pensioenkapitaal opbouwen waarmee u op de door u gekozen pensioendatum een ouderdomspensioen kunt aankopen. U kunt zelf beslissen hoeveel u aan netto pensioengevend salaris wilt inleggen, tot aan het wettelijk maximum. 3 van 10

4 De maximale netto pensioenpremie die u kunt inleggen, wordt bepaald door uw pensioengevende salaris boven de te vermenigvuldigen met het leeftijdsafhankelijke percentage uit de netto premiestaffel (zie links). De premie voor het nabestaandenpensioen wordt van deze netto pensioenpremieruimte afgetrokken. De resterende ruimte kunt u inleggen voor de opbouw van netto ouderdomspensioen. Heeft u geen nabestaandenpensioenverzekering omdat u geen partner heeft? Dan kunt u dus meer beschikbare premie inleggen. De door u gekozen inleg houdt uw werkgever in op uw netto salaris. Uw werkgever maakt het bedrag over naar ABN AMRO Pensioenen. Dit bedrag komt terecht op uw individuele beleggingsrekening. ABN AMRO Pensioenen belegt uw premie standaard volgens het lifecycle principe. Wilt u op een andere wijze beleggen? Dan kunt u kiezen uit een ruime selectie van beleggingsfondsen. U leest meer over de beleggingen in hoofdstuk 3 Beleggingsinformatie. Berekening aanspraak Nabestaandenpensioen bij overlijden tijdens uw dienstverband Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen voor kinderen tot 21 jaar (in sommige gevallen tot 27 jaar). Als u komt te overlijden voor pensionering dan kopen uw nabestaanden met het opgebouwde netto pensioenkapitaal een nabestaandenpensioen. Komt u tijdens uw dienstverband te overlijden? Dan ontvangen uw nabestaanden ook een verzekerd nabestaandenpensioen. De hoogte van het verzekerde partnerpensioen = de hoogte van uw pensioengevende salaris boven (uw pensioengrondslag) x afgesproken netto opbouwpercentage x uw bereikbaar aantal dienstjaren. Het bereikbare aantal dienstjaren is het aantal deelnemersjaren tot aan uw pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. De kosten voor de nabestaandenpensioenverzekering komen in mindering op de maximale fiscale ruimte die u heeft om netto pensioenkapitaal op te bouwen. Wilt u deelnemen aan de netto pensioenregeling en heeft u geen partner? Dan wordt er geen partnerpensioen voor u verzekerd. De nabestaandenpensioenverzekering is een risicoverzekering. Dit betekent dat als u geen premie meer betaalt, bijvoorbeeld omdat u uit dienst gaat, dat deze verzekering zonder waarde komt te vervallen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Verklaart het UWV u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan neemt de verzekeraar de betaling van netto pensioenpremie voor de 4 van 10

5 nabestaandenpensioenverzekering en beschikbare premie ten behoeve van ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk van u over na de wettelijke termijn van 104 weken. Daarmee voorkomt u dat u bij arbeidsongeschiktheid minder pensioen opbouwt. Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard, dan keert de verzekering uit voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. 3. Beleggingsinformatie In de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenen kunt u op twee verschillende manieren pensioenkapitaal opbouwen. 1) U laat ABN AMRO Pensioenen voor u beleggen volgens het lifecycle principe. 2) U gaat zelf beleggen, waarbij u kiest uit een uitgebreide selectie van beleggingsfondsen. Vanaf de start van de regeling wordt uw opbouwpremie standaard belegd volgens het lifecycle principe. Als u daarvan wilt afwijken, moet u daar expliciet voor kiezen. Lifecycle beleggen ABN AMRO Pensioenen belegt uw pensioenpremie standaard in een combinatie van beleggingsfondsen die is afgestemd op uw pensioendatum. Bij het lifecycle beleggen wordt het beleggingsrisico en het renterisico afgebouwd naarmate uw pensioendatum nadert. Vanaf 20 jaar voor uw pensioendatum worden aandelen stapsgewijs ingeruild voor obligaties. Vanaf 10 jaar voor pensioendatum wordt de portefeuille stapsgewijs omgezet in langlopende obligaties. De verschuivende samenstelling van de beleggingsportefeuille ziet u in de volgende figuur. 5 van 10

6 Percentage van het pensioenkapitaal Standaard verdeling van de beleggingscategorieën 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaren voor beoogde pensioendatum Aandelen Vastgoed Obligaties Langlopende obligaties De onderliggende beleggingen bij het lifecycle beleggen bestaan uit indexfondsen. Dit zijn fondsen die een brede portefeuille aan beleggingen passief volgen. Daarmee beperken we het risico en de kosten binnen iedere beleggingscategorie. De kosten die u voor de beleggingen betaalt, zijn gemiddeld 0,3% per jaar van het belegd vermogen. De figuur hieronder ziet u de verschillende index fondsen die ABN AMRO Pensioenen op dit moment gebruikt: Zelf beleggen U kunt ervoor kiezen om af te wijken van het lifecycle beleggen. In dat geval neemt u de beleggingsverantwoordelijkheid over van ABN AMRO Pensioenen. Bij start van de regeling kunt voor het eerst uw beleggingskeuze veranderen van de standaard (lifecycle beleggen) naar zelf beleggen. Geeft u geen keuze door? Dan blijven wij voor u beleggen volgens het lifecycle principe. Bij zelf beleggen kunt u kiezen uit een selectie van circa 35 beleggingsfondsen in verschillende asset categorieën. Deze fondsen kunt u vinden op uw pensioenportaal. U leest meer over het pensioenportaal in hoofdstuk 4 Hoe kies ik voor de netto pensioenregeling? 6 van 10

7 Als u zelf wilt beleggen, dan geeft ABN AMRO Pensioenen de zorgplicht voor uw beleggingsbeleid uit handen. Daarom vragen wij u via het pensioenportaal eerst een risicoprofiel in te vullen. Op het portaal monitoren wij of uw beleggingsportefeuille binnen uw risicoprofiel past. 4. Hoe kiest u in de netto pensioenregeling? U krijgt toegang tot een persoonlijk pensioenportaal Met de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenen krijgt u toegang tot uw eigen pensioenportaal. In het portaal kunt u zien wat u aan netto pensioenkapitaal opbouwt, wat uw verzekeringsaanspraken zijn en u kunt beleggingskeuzes doorgeven. In het netto pensioen portaal kunt u het gewenste bedrag aanpassen wat u wilt inleggen in de netto pensioenregeling. Uw werkgever houdt deze premie in op uw netto salaris. U kunt zich laten adviseren U kunt financieel advies inwinnen. Indien u advies mocht willen over uw pensioen en het in te leggen bedrag in de netto pensioenregeling, dan kunt u zich - op eigen kosten - laten adviseren door een financieel adviseur. De financieel planners van ABN AMRO Bank kunnen voorzien in een dergelijk financieel advies. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Service Desk van ABN AMRO Pensioenen. Overige pensioencommunicatie Indien u gebruik maakt van ABN AMRO internet bankieren, dan kunt u hierin ook uw pensioenrekening inzichtelijk maken. Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. ABN AMRO Pensioenen beschikt over een eigen Service Desk waar u terecht kunt met uw vragen. De Service Desk is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer of per 7 van 10

8 5. Samenvattend Uw werkgever meldt u automatisch aan voor deelname aan de netto pensioenregeling. De keuzes: Ik wil niet meedoen met de netto pensioenregeling: Gevolg: Voor uw salarisdeel boven kunt niet meer netto pensioenkapitaal opbouwen en bent u niet meer verzekerd voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Actie: Op ieder moment kunt u indien gewenst het afmeldformulier ingevuld en ondertekend insturen naar ABN AMRO Pensioenen. Vanaf ontvangstmoment wordt u afgemeld. Het afmeldformulier kunt u downloaden van uw deelnemersportaal. Ik wil minder (of niet) sparen voor mijn eigen ouderdomspensioen maar wel nabestaandenpensioen: Gevolg: Voor uw salarisdeel boven bouwt u een lager (of geen) netto pensioenkapitaal op. U blijft wel verzekerd voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Actie: Op ieder moment kunt u op uw deelnemersportaal inloggen en het gewenst spaarbedrag verhogen of verlagen (naar nul) 6. Over ABN AMRO Pensioenen ABN AMRO Pensioenen is de uitvoerder van de netto pensioenregeling. ABN AMRO Pensioenen is een premiepensioeninstelling (PPI) en is daarmee bevoegd om beschikbare premieregelingen uit te voeren. ABN AMRO Pensioenen is een joint venture van ABN AMRO en APG, en maakt voor de beleggingsadministratie gebruik van systemen van ABN AMRO en voor de pensioen- en verzekeringsadministratie van de systemen van APG. APG is de grootste pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland. ABN AMRO Pensioenen is operationeel sinds januari 2012, kort na de wettelijke introductie van de PPI. 8 van 10

9 7. Voorbeelden De voorbeelden zijn gebaseerd een pensioengevend salaris van ,-. Het pensioengevend salaris boven de ,- bedraagt dus ,-. Aan de voorbeeldberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn gebaseerd op: voorbeeld salaris en de maximale inleg volgens de huidige premiestaffel. De wetgever kan het maximum wijzigen en u kunt minder inleggen dan het maximum; de huidige leeftijdsafhankelijke risicopremies voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze tarieven kunnen wijzigen; in dienst op het partnerpensioen wordt berekend op basis van 0,56% per dienstjaar na jarige (geboren ) De maandelijkse maximale inleg in de netto pensioenregeling voor een 40- jarige bedraagt 1/12e van (8,0% x ,-) = 166,67. Als u een partner heeft, wordt uit de inleg de maandelijkse risicopremie voor nabestaandenpensioen betaald: 4,75. Per saldo wordt dus maximaal 161,92 toegevoegd aan uw individuele beleggingsrekening. Aanvullend bedraagt de maandelijkse premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 3,94. Totaal wordt derhalve maandelijks 170,61 onttrokken aan uw netto salaris. Mocht u tijdens uw dienstverband overlijden dan ontvangt uw partner vanaf dat moment een levenslang gelijkblijvend pensioen van maandelijks 1/12 x 0,56% x x (67-40) = 315. In dit pensioen is het eventueel opgebouwde pensioenkapitaal verwerkt. Het pensioen wordt netto uitgekeerd. Naast dit pensioen krijgt uw partner ook een bruto nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd bij Ahold Pensioenfonds. 50-jarige (geboren ) De maandelijkse maximale inleg in de netto pensioenregeling voor een 50- jarige bedraagt 1/12e van (10,6% x ) = 220,83. Als u een partner heeft, wordt uit de inleg de maandelijkse risicopremie voor nabestaandenpensioen betaald: 7,65. Per saldo wordt dus maximaal 213,18 toegevoegd aan uw individuele beleggingsrekening. Aanvullend bedraagt de maandelijkse premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 3,99. 9 van 10

10 Totaal wordt derhalve maandelijks 224,82 onttrokken aan uw netto salaris. Mocht u tijdens uw dienstverband overlijden dan ontvangt uw partner vanaf dat moment een levenslang gelijkblijvend pensioen van maandelijks 1/12 x 0,56% x x (67-50) = 198, In dit pensioen is het eventueel opgebouwde pensioenkapitaal verwerkt. Het pensioen wordt netto uitgekeerd. Naast dit pensioen krijgt uw partner ook een bruto nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd bij Ahold Pensioenfonds. 60-jarige (geboren ) De maandelijkse maximale inleg in de netto pensioenregeling voor een 60- jarige bedraagt 1/12e van (14,0% x ) = 291,67. Als u een partner heeft, wordt uit de inleg de maandelijkse risicopremie voor nabestaandenpensioen betaald: 7,26. Per saldo wordt dus maximaal 284,41 toegevoegd aan uw individuele beleggingsrekening. Aanvullend bedraagt de maandelijkse premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2,70. Totaal wordt derhalve maandelijks 294,37 onttrokken aan uw netto salaris. Mocht u tijdens uw dienstverband overlijden dan ontvangt uw partner vanaf dat moment een levenslang gelijkblijvend pensioen van maandelijks 1/12 x 0,56 x x (67-60) = 82, In dit pensioen is het eventueel opgebouwde pensioenkapitaal verwerkt. Het pensioen wordt netto uitgekeerd. Naast dit pensioen krijgt uw partner ook een bruto nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd bij Ahold Pensioenfonds. 10 van 10

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting WELKOM bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welkom! U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS. Dit is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING Vanaf 2015 bouwt u minder pensioen op in de basispensioenregeling. Daarom kunt u extra pensioen opbouwen. Hiervoor biedt het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

NETTO PENSIOEN REGELING

NETTO PENSIOEN REGELING NETTO PENSIOEN REGELING TOTALE PENSIOENOPBOUW AOW NIEUW! NETTO REGELING PAG.03 1. WAT IS DE NETTO PENSIOENREGELING? PAG.04 Bruto vergoeding van KLM gebruiken voor deelname aan de netto pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Aanvulling van partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari 2015 gelden

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen?

Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen? Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen? 2 Waar staan wij? Introductie netto pensioen per 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. Oktober 2016 TrueBlue Beschikbare premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers?

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers? Dit is

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie