Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen Overzicht [p.3] Vermogensbeheer [p.4] Nieuwe maatregelen voor pensioenen [p.5] Robeco Flexioen [p.6] Waar moet ik zijn? [p.6] < > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag Het Pensioenfonds vertelt u regelmatig hoe het er financieel voor staat. Bijvoorbeeld door de maandelijkse publicatie van de dekkingsgraad (zie kader) op onze website: Via deze nieuwsbrief krijgt u meer achtergrondinformatie.. > Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is een percentage. Dat percentage geeft de verhouding aan tussen de waarde van de bezittingen van het Pensioenfonds en de omvang van de verplichtingen. De verplichtingen van het Pensioenfonds zijn alle toekomstige uitbetalingen van de tot nu toe opgebouwde pensioenen. Het Pensioenfonds moet minimaal een dekkingsgraad hebben van 104,2%. Bij een dekkingsgraad van 104,2% heeft het Pensioenfonds voor elke euro die het op termijn aan pensioen moet uitkeren ruim 1,04 in kas. Wat gebeurde er in 2012? De rendementen op de beleggingen waren de eerste 10 maanden van 2012 goed. Hierdoor steeg het vermogen van het Pensioenfonds; we hebben nu - dankzij de rendementen op onze beleggingen - meer geld dan 10 maanden geleden. Helaas gooide de lage rentestand roet in het eten. Een lage rente is ongunstig voor pensioenfondsen. Het Pensioenfonds moet dan namelijk meer geld opzij zetten voor het uitkeren van alle (toekomstige) pensioenen; dat zijn onze verplichtingen. We hebben dus meer vermogen, maar door de lage rentestand hebben we ook meer geld nodig. Onze dekkingsgraad is door de lage rente dus gedaald. In de grafiek op pagina 2 ziet u hoe de dekkingsgraad van het Pensioenfonds zich in 2012 heeft ontwikkeld.

2 Smurfit Kappa Nederland Pensioenfonds dekkingsgraden Dekkingsgraad % 94,5 94,7 95,9 95,7 95,5 97,5 91,3 91,5 92,7 95,3 95,2 Datum Huidige situatie Alleen goede rendementen zijn voor het Pensioenfonds dus niet voldoende. Hoewel het Pensioenfonds meer vermogen in kas heeft dan ooit, komt dat nu niet tot uitdrukking in de dekkingsgraad. Hieronder ziet u de belangrijkste cijfers per eind oktober 2012: Belegd vermogen 459 miljoen Voorziening pensioenverplichtingen 482 miljoen Dekkingsgraad 95,2% Uw pensioen omlaag? Omdat onze dekkingsgraad al enige tijd te laag is, hebben wij in 2008 een zogenaamd herstelplan ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan staat wat het Bestuur doet om de dekkingsgraad weer te laten stijgen, maar ook in welk tempo het herstel naar verwachting verloopt. In augustus kon u in ons Jaarbericht 2011 al lezen dat bij het Pensioenfonds eind 2011 geen aanvullende maatregelen nodig waren. Veel andere pensioenfondsen moesten wél maatregelen nemen, bijvoorbeeld het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen, het zogenaamde korten of afstempelen. Of deze situatie ook eind 2012 van toepassing zal zijn kan nu nog niet gezegd worden. De komende tijd kan er namelijk nog heel veel veranderen. Financiële, maar ook politieke ontwikkelingen kunnen nog een rol gaan spelen. In september heeft de regering bijvoorbeeld extra maatregelen genomen om de situatie van pensioenfondsen te verbeteren (zie pagina 5 voor informatie). De toepassing van de nieuwe rekenrente heeft onze dekkingsgraad met zo n 2% verhoogd. De nieuwe overlevingstafels daarentegen zorgen weer voor een daling van ongeveer 1%. Als de situatie blijft zoals nu, dan moet u er helaas rekening mee houden dat de pensioenen ook bij ons worden verlaagd; per eind 2012 moet onze dekkingsgraad bijna 99% zijn, zodat dan een voorwaardelijke korting van ongeveer 3,5% zou volgen. Deze korting moet dan per 31 december 2013 verwerkt worden, tenzij de situatie van het Pensioenfonds in 2013 aanzienlijk verbetert. Maar zoals gezegd: de situatie op 31 december is doorslaggevend! Het Pensioenfonds houdt u natuurlijk op de hoogte! > Bestuur / Verantwoordingsorgaan Het Pensioenfonds staat onder leiding van een Bestuur. Dat Bestuur bestaat uit 4 leden namens de werkgever, 3 leden namens de werknemers en 1 lid namens de gepensioneerden. Het huidige Bestuur is benoemd voor een periode van 4 jaar. Aan het einde van dit jaar loopt de zittingsperiode af. Op dat moment kunnen de leden gelijk opnieuw worden voorgedragen (of worden herkozen), en vervolgens worden herbenoemd. Zo zorgen we ervoor dat alles goed blijft doorlopen. Hetzelfde geldt voor het Verantwoordingsorgaan. Hierin worden werkgever, actieve deelnemers en gepensioneerden allen vertegenwoordigd door 1 lid. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Het gaat hier bij over het beleid en de uitvoering daarvan én over de naleving van de zogenaamde Principes voor goed pensioenfondsbestuur. SmurfitkappaNEDERLANDpensioennieuwsbrief> p. 2

3 De leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan zijn allen bereid ook de komende zittingsperiode hun rol te blijven vervullen, waardoor de deskundigheid en ervaring behouden kunnen blijven en de continuïteit is gewaarborgd. Een prettige situatie, aangezien de omgeving zeer complex is waarin pensioenfondsen zich momenteel bevinden door bijvoorbeeld de financiële ontwikkelingen en de ingrijpende wijzigingen in de wet- en regelgeving. Bent u geïnteresseerd in de samenstelling van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan, of de wijze van kandidaatstelling, neem dan contact op met Marco Kiewiet: of > Uniform Pensioen Overzicht U ontvangt elk jaar het UPO, het Uniform Pensioen Overzicht. Hierop staat het pensioen dat u tot 1 januari van dat jaar bij het Pensioenfonds hebt opgebouwd. Ook ziet u op het UPO het pensioen dat u kunt bereiken als u bij Smurfit Kappa blijft werken. Daarnaast ziet u het pensioen dat voor uw nabestaanden beschikbaar komt als u onverhoopt overlijdt. Eens per 5 jaar sturen wij ook een UPO naar oud-medewerkers die hun pensioen bij het Pensioenfonds lieten staan. Bent u een oud medewerker en hebt u pensioen opgebouwd via het Pensioenfonds? Dan heeft ook u dit jaar een UPO van het Pensioenfonds ontvangen. Waar moet u op letten? Het UPO biedt u veel informatie. Kijk allereerst goed of al uw persoonlijke gegevens (nog) kloppen. Daarnaast is het verstandig te kijken naar het pensioenbedrag dat u straks van het Pensioenfonds ontvangt. Is dat - samen met de pensioenen die u bij andere werkgever(s) hebt opgebouwd - voldoende om uw pensioenplannen uit te voeren? Of is het verstandig zelf bij te sparen voor uw pensioen? Tip: op de website ziet u precies welk(e) pensioen(en) u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. Denkt u dat dit niet voldoende is? Bespreek dit dan met een financieel adviseur.

4 > Vermogensbeheer Eerst was er de kredietcrisis (in 2008), nu hebben we te maken met de eurocrisis. Beide financiële crises leerden ons een wijze les: uw pensioen is niet 100% veilig, er zijn risico s. U kunt daarbij denken aan de dalende marktrente. Daarnaast zijn er de risico s die het Pensioenfonds met zijn beleggingen loopt. Dit beleggingsrisico nemen wij bewust. Zonder beleggen is een goed en betaalbaar pensioen namelijk echt onmogelijk! Liever niet beleggen? Uit onderzoek blijkt dat veel deelnemers het niet prettig vinden dat met hun pensioengeld wordt belegd. Zij denken dat het pensioengeld op een spaarrekening een stabieler rendement - in de vorm van rente - oplevert. Het rendement op een spaarrekening is inderdaad stabieler, en daardoor beter te voorspellen. Maar als we kijken naar de verschillen in rendement tussen sparen en beleggen over het verleden, dan zijn de rendementen op beleggingen een stuk hoger. Dat kunnen we aantonen. Een bedrag van 100 dat 25 jaar geleden werd belegd zou bij een gemiddeld pensioenfonds op dit moment met 400 zijn toegenomen. Die 100 is in 25 jaar tijd dus 500 geworden. Als een pensioenfonds diezelfde 100 op een spaarrekening had gezet, was dat bedrag door de bijgeschreven rente nu ongeveer 300. Beleggen leverde over 25 jaar dus 200 méér op. Dat is een behoorlijk bedrag over 25 jaar. Maar pensioenfondsen beleggen natuurlijk veel grotere bedragen. En dan worden de verschillen tussen beleggen en sparen in euro s óók veel groter. Risico s beheersen U las het al: het Pensioenfonds moet beleggen - en dus risico s nemen - voor een goed en betaalbaar pensioen. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat we zo weinig mogelijk risico lopen, en dat we niet onaangenaam worden verrast. We moeten het beleggingsrisico dus beheersen. Hoe wij dat doen staat in ons beleggingsbeleid. Zo hebben wij ervoor gekozen om alleen te beleggen in obligaties van landen die als financieel veilig worden beschouwd. Dat beleid werkt tot op heden goed. Van 2007 tot en met 2011 was ons gemiddelde rendement 3,9%. In 2012 gaat het tot nu toe nog beter: tot en met september is het rendement 7%. De kosten die gemaakt worden voor het vermogensbeheer zijn vergelijkbaar met andere pensioenfondsen van onze grootte. SmurfitkappaNEDERLANDpensioennieuwsbrief> p. 4

5 > Nieuwe maatregelen voor pensioenen Septemberpakket Nadat eerder al was besloten de AOW-leeftijd te verhogen, nam het kabinet in september nieuwe maatregelen voor pensioenfondsen. Doel is de matige financiële positie van veel pensioenfondsen te verbeteren. In het zogenoemde Septemberpakket staan de maatregelen die het kabinet wil nemen. Dit pakket moet voorkomen dat de pensioenpremies volgend jaar sterk moeten stijgen, maar moet er ook voor zorgen dat de pensioenen niet heel veel moeten worden verlaagd. Het gaat dan vooral om de manier waarop pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. Dat mag nu op een andere manier, waardoor onze dekkingsgraad een beetje gaat stijgen. Pensioenfondsen mogen nu de zogenaamde UFR rente gebruiken. Die rente is gemiddeld hoger dan de huidige rente; dat is dus gunstig. Hierdoor stijgt onze dekkingsgraad, met zo n 2%. Maar dit betekent helaas niet dat onze problemen opgelost zijn. De dekkingsgraad blijft namelijk nog steeds lager dan 99%. Als onze dekkingsgraad ook op 31 december nog lager is dan 99%, dan moeten ook wij waarschijnlijk aanvullende maatregelen nemen; bijvoorbeeld de pensioenen verlagen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar De AOW-leeftijd gaat nog iets sneller omhoog dan eerder was gepland. VVD en PvdA hebben in hun deelakkoord voor volgend jaar afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2018 naar 66 jaar gaat. Dat is een jaar eerder dan tot nu toe de bedoeling was. De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren; de eerste 3 jaar met 1 maand per jaar. In de nieuwe plannen komt de AOW-leeftijd in 2021 op 67 jaar uit. Pensioenregelingen moeten uiterlijk per 1 januari 2014 op de nieuwe situatie worden aangepast. Dat heeft dus ook gevolgen voor uw pensioenregeling bij het Pensioenfonds. Zodra daarover meer bekend is, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk van ons. AOW vanaf uw verjaardag Daarnaast ontvangt u straks niet langer AOW vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar vanaf de dag in de maand waarop u geboren bent. Dat is dus vooral ongunstig als u laat in de maand jarig bent. Als u bijvoorbeeld op de 22ste jarig bent, mist u 3 weken AOW. Overige ontwikkelingen In de eerstvolgende Nieuwsbrief zal verder aandacht besteed worden aan de actuele ontwikkelingen met betrekking tot pensioen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het Regeerakkoord én de wijzigingen van fiscale wet- en regelgeving. SmurfitkappaNEDERLANDpensioennieuwsbrief> p. 5

6 > Robeco Flexioen In onze vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat een deel van uw pensioenregeling bestaat uit beschikbare premieregelingen. Bij deze regelingen ontvangt u elke maand een premie die door het Pensioenfonds van uw werkgever op uw Flexioenrekening bij Robeco Pension Providers wordt gestort. Robeco kan ook onderscheid maken tussen de diverse modules die de pensioenregeling kent: de module Beleggingspakket, de module Extra Beleggingspakket en de (vrijwillige) module Pluspakket. U hebt nu dus nog meer inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie. Robeco is onlangs overgegaan op een nieuw en verbeterd online systeem via de website Robeco heeft u een brief gestuurd met inloggegevens, zodat u uw persoonlijke Flexioenpagina kunt bekijken. Op de website vindt u verder alle informatie die u voor uw beschikbare premieregelingen nodig hebt. Het gaat dan om: Het Pensioenfonds raadt u van harte aan eens naar uw Flexioenpagina te kijken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de meegestuurde brochure. Algemene informatie over pensioen; Online inzage in uw opgebouwde pensioensaldo; De Pensioenplanner die u laat zien of uw pensioen op koers ligt; Achtergrondinformatie over alle beleggingsfondsen en Actuele rendementscijfers van Robecofondsen. > Waar moet ik zijn? Als u vragen hebt naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, de meegestuurde brochure of de overige informatie over uw Smurfit Kappa Pensioen, kunt u contact opnemen met Marco Kiewiet. Zijn telefoonnummer is U kunt ook een sturen: colofon > Redactie: Marco Kiewiet (pensioenfonds) Liesbeth van Dasselaar (pensioenfonds) Martijn Leppink (Towers Watson) > Vormgeving: \BOVIL > Oplage: < Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie