Uw pensioenbulletin juli Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf"

Transcriptie

1 Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Dat is een uitgebreide studie die het BFM eens in de vijf jaar laat uitvoeren naar het beheer van het vermogen van het fonds. Wordt dat goed gedaan en loopt het fonds niet te veel risico s? Het antwoord was geruststellend. In de ALM-studie stonden de volgende vragen centraal: Kan er elke maand voldoende geld vrij gemaakt worden voor het betalen van de lopende pensioenen? Wordt er bij de keuze van de beleggingen voldoende gelet op het resultaat dat verwacht kan worden? Wordt er niet te veel risico genomen? De uitkomst was dat de deskundigen vinden dat het BFM goed met haar beleggingen om gaat. Het beleid is voorzichtig en dat is ook goed. Het is beter iets minder op de beleggingen te verdienen dan het gevaar te lopen om veel geld te verliezen. Het advies was wel om de belangen in onroerend goed af te bouwen. Het bestuur volgt dit advies op. Het BFM wil vooral beleggen in zaken waarbij een vaste rente gegeven wordt. De kans op verliezen door koers dalingen wordt zo verder beperkt. Financieel gaat het minder goed Sinds eind 2010 is de dekkingsgraad gestegen naar 100,4%. Dat betekent dat er voor elke euro die nu en in de toekomst nodig is om alle pensioenen uit te betalen, 1,004 in kas is. In het najaar van 2008 daalde de dekkingsgraad van het BFM sterk. Dat kwam door de wereldwijde financiële crisis. Aan het eind van dat jaar diende het BFM een herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. Hierin stond met welke maatregelen het BFM de financiën weer wilde verbeteren. Doel is om eind 2012 een dekkingsgraad te hebben van minimaal 104%. Daar zit het fonds dus nog steeds onder. Uw pensioen stijgt niet in 2011 Net als veel andere pensioenfondsen heeft het BFM nog steeds last van de kredietcrisis. De dekkingsgraad van het BFM is nog steeds niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. Dankzij inspanningen van het bestuur is de dekkingsgraad wel iets verbeterd tot ongeveer 100%. Zoekt u meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad? Kijk dan op

2 Meer risico, lager rendement In 2010 is hard gewerkt aan het beleggingsbeleid van het BFM. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het fonds zocht naar veiligere beleggingen, met minder kans op verlies. Ook is opnieuw berekend hoeveel geld het BFM eigenlijk nodig heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De gestegen levensverwachting speelt hierin een grote rol. Van de risico s die een pensioenfonds loopt, is het risico van verliezen op het vermogen belangrijk. Omdat het pensioenfonds BFM geen premies meer ontvangt, is het resultaat op dat vermogen de enige bron van inkomsten. Eind 2008 hebben we allemaal gezien hoe snel beurskoersen kunnen dalen. Sinds die tijd heeft het BFM de pensioenen niet meer kunnen verhogen; een rechtstreeks gevolg daarvan. Beleggen met minder risico s Het fonds heeft in 2010 een zogenaamde ALMstudie laten doen. Hierin is met hulp van specialisten goed gekeken naar de manier waarop het vermogen belegd is en welke risico s dat met zich meebrengt. Om de risico s te beperken, is besloten minder in vastgoed te beleggen. Dat was 15% van het totaal en gaat terug naar 6%. Helemaal zonder risico voldoende geld verdienen aan je vermogen, kan niet. Dan zou er op termijn te weinig geld zijn. Dat heeft onder andere te maken met de gestegen levensverwachting. In 2010 werd bekend dat mensen in Nederland beduidend langer leven dan werd gedacht. Dat betekent dat pensioenen langer uitbetaald moeten worden. Voor het BFM geldt dat helemaal. De gepensioneerden van dit fonds blijken langer te leven dan het landelijk gemiddelde. Weetjes uit het jaarverslag 2010 Financieel gaat het minder goed De dekkingsgraad van het BFM is in 2010 gedaald. Eind 2009 was deze 103,5%; eind 2010 kwam deze uit op 98,7%. Toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt een dekkingsgraad van 104% het minimum. Daar zit het BFM dus nog steeds onder. Resultaat op beleggingen was prima In 2010 stegen de beleggingen van het BFM gemiddeld 5,8% in waarde. In 2009 was dat nog 8,3%, maar het resultaat van 2010 is niet om over te klagen. Vergelijkbare belegde vermogens stegen in 2010 bij andere fondsen maar iets meer dan 4% in waarde. Het resultaat van het BFM is dus hoger. Het vermogen neemt af Niemand betaalt nog premies aan het BFM; het BFM betaalt wel pensioenen uit. Logisch dat het vermogen kleiner wordt. Eind 2009 was er nog 193,6 miljoen om te beleggen; eind 2010 was dat nog 179,6 miljoen. Minder vermogen nodig Er komen geen deelnemers bij, maar de deelnemers leven gemiddeld wel langer. En uiteraard vallen er mensen weg. Hierdoor is er in beginsel minder vermogen nodig. Er wordt elk jaar uitgerekend hoeveel geld het BFM nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. Eind 2009 ging het om 187,2 miljoen; eind 2010 nog om 181,9 miljoen. 2

3 Voorzichtig, maar effectief beleggen Loek Radix: Beleggen hard nodig om pensioenen in stand te houden Bij een pensioenfonds met inkomende premies, is beleggen minder kritisch dan bij fondsen als het BFM, waar alleen wordt uitgekeerd. Logisch dat u als gepensioneerde wilt weten waarom en hoe zorgvuldig er belegd wordt met het pensioenvermogen. We vroegen het Loek Radix, onafhankelijk voorzitter van de gezamenlijke beleggingscommissie van AMF en BFM. 1. Waarom wordt geld van het BFM niet gewoon veilig gespaard in plaats van belegd? Gewoon sparen is een relatief veilige vorm van beleggen, maar levert ook de minste winst op. Daarom kijken we hoe we met een kleine toename van het risico een veel beter resultaat kunnen realiseren. We moeten trouwens beleggen, want het geld dat we nu in kas hebben, is onvoldoende om de toekomstige pensioenen uit te keren. Ons kapitaal moet groeien; de laatste premies die we van actieve deelnemers binnenkregen, dateren van enkele jaren geleden. 2. Waarin wordt belegd? Vooral in obligaties, onder andere in leningen aan de Nederlandse staat. Dat is heel veilig. Het ingelegde geld plus rente krijg je nagenoeg zeker terug. In de beleggingscommissie is afgesproken dat rond de 85% van het vermogen wordt belegd in vast rentende waarden; waarden waarvan we exact weten welke rente we straks krijgen. Fondsen die nog premie innen, kunnen zonder problemen 50% in risicovollere categorieën beleggen. Omdat wij slechts beperkt de tijd hebben om tegenvallers te compenseren, belegt het fonds slechts 15% in aandelen en onroerend goed. 3. Wordt er belegd met oog voor mens en milieu? Absoluut. Wij hanteren een verantwoord beleggingsbeleid. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid of dwangarbeid. Ook zware vormen van milieuvervuiling en de productie van wapens die geen onderscheid maken tussen militaire- en burgerdoelen zijn uit den boze. 4. Hoeveel levert dit beleggen op en is dit voldoende? Eind 2010 had het BFM 179 miljoen in kas. Er is genoeg geld om uit te keren. Al is genoeg relatief. Bij de huidige rentestanden zijn we al blij met een resultaat van vier tot vijf procent. En dat deel is heel hard nodig, puur om de pensioenen in stand te houden. Hoe meer winst we uit beleggingen halen, hoe meer we de pensioenen kunnen laten stijgen. Vóór de crisis in 2008 konden we ze fors verhogen. Nu gaat dat voorlopig niet meer. 5. Hoe ziet het beleggen er voor het BFM in de toekomst uit? Beleggingen leveren, zoals het er nu naar uit ziet, genoeg op om het huidige uitkeringsniveau in stand te houden. Maar voor wat betreft het bijhouden van de inflatie zijn beleggingen nog steeds erg belangrijk omdat die op de langere termijn meer opleveren dan sparen. Loek Radix 3

4 Wat vindt u van de communicatie van het BFM? Het BFM houdt u op allerlei manieren op de hoogte over uw pensioen. Denk daarbij aan dit Pensioenbulletin, aan brieven van uw pensioenfonds, of aan de website Vindt u al deze informatie duidelijk en begrijpelijk? Dat zou het fonds graag willen weten. Klankbordgroep komt er aan Het BFM wil graag dat u weet hoe uw pensioen in elkaar steekt. En dat u op tijd op de hoogte bent van belangrijke zaken die spelen rond uw pensioen. Daarom zoekt het BFM gepensioneerden en ouddeelnemers voor een klankbordgroep. Samen met deze groep wil het BFM de communicatie doornemen en kijken wat goed is en wat beter kan. 21 november 2011 De klankbordgroep komt op 21 november bij elkaar. De locatie is nog niet bekend. Het zal in elk geval een plek zijn die gemakkelijk bereikbaar is. We vergoeden de reiskosten per openbaar vervoer. De bijeenkomst duurt maximaal drie uur. Meedoen? Laat het ons weten via de antwoordkaart Geef het ons vóór 10 augustus door. Vul hiervoor de antwoordkaart in en stuur deze op. Een postzegel is niet nodig. Na 10 augustus nemen we contact met u op. Vergeet niet uw adres in te vullen. Wilt u niet meedoen aan deze klankbordgroep, dan hoeft u niets in te sturen. Meer informatie? Wilt u eerst meer informatie? Neem dan tijdens kantoor uren contact op met de Helpdesk: Vragen aan u Dit zijn vragen die zoal gesteld zullen worden: Begrijpt u de informatie die het BFM u stuurt? Hebt u nog vragen na het lezen? Wilt u misschien liever op een andere manier op de hoogte gehouden worden? 4

5 Vier slimme sites over uw pensioen Wie een vraag over pensioen heeft, zoekt het antwoord vaak online. Een flinke klus, want het wereldwijde web biedt zo veel informatie dat de meeste mensen door de bomen het bos niet zien. Een overzicht van handige pensioensites. Een compleet overzicht van alles rondom het pensioen dat u ontvangt van het BFM. De website bestaat uit twee delen: een voor gepensioneerden en een voor oud-deelnemers. De ingewikkelde materie is op deze website overzichtelijk weer gegeven. Zo kunt u er bijvoorbeeld duidelijk lezen wat de regels zijn voor het verhogen van het pensioen. Handig is ook de begrippenlijst met daarin letterlijk van A tot Z een uitleg over alle termen die in de pensioenwereld worden gebruikt. Gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Trouwen bijvoorbeeld of in het buitenland gaan wonen. Op deze onafhankelijke website leest u welke gevolgen uiteenlopende gebeurtenissen voor uw pensioen hebben. Hoe staat het met uw kennis over het pensioen? Doe de test op de site van AFM (Stichting Autoriteit Financiële Markten). Welke soorten van oudedagsvoorziening zijn er bijvoorbeeld en wanneer hebt u recht op uitkering van uw pensioen? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Op deze website vindt u onder andere voorbeeldzaken die u inzicht kunnen geven in uw eigen situatie. 5

6 Uw vraag, ons antwoord Vragen over pensioen? U vindt veel informatie op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van 8.30 tot uur) of mailen: Ik ga verhuizen. Moet ik het BFM mijn nieuwe adres doorgeven? Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft u het nieuwe adres niet door te geven. De gemeente geeft ons uw nieuwe adres door. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat is voldoende. Krijgt u post van het BFM nog steeds op uw oude adres? Dan heeft uw nieuwe gemeente uw adres nog niet verwerkt in de administratie. Ook dan heeft het geen zin om ons uw nieuwe adres door te geven. Zolang de gemeente uw oude adres voert, kunnen wij niet anders dan dat ook gebruiken. Verhuist u naar of in het buitenlandof keert u uit het buitenland terug naar Nederland? Geef ons dan wél uw nieuwe adres door. Stuur een of een brief en wij nemen uw nieuwe adres op in onze administratie. Ik wil mijn pensioen op een andere bankrekening ontvangen. Hoe geef ik dat door? Wij ontvangen uw nieuwe bankrekeningnummer graag schriftelijk. Telefonisch doorgeven kan niet, omdat daarbij vaak verkeerde nummers worden genoteerd. En dat willen we voorkomen. U kunt ons een brief sturen. Neemt u daarin de volgende gegevens op: uw oude en nieuwe bankrekeningnummer, uw naam en geboortedatum. U kunt ook uw klantnummer erbij vermelden en vergeet niet om uw handtekening te zetten. Dan kunnen wij u nog sneller van dienst zijn. U vindt uw klantnummer op alle brieven die u van het BFM krijgt. Tip: wacht met het opzeggen van de oude bankrekening, totdat u één keer uw pensioen op uw nieuwe rekening hebt ontvangen. Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald? Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening bijgeschreven. Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. De komende maanden is dat als volgt: 22 juli 21 oktober 23 augustus 23 november 23 september 20 december Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voordat uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling is: vóór het einde van de maand. 6 Colofon Het Pensioenbulletin is een uitgave van Pensioenfonds BFM. Het Pensioenbulletin verschijnt een keer per jaar. Aan de tekst van dit Pensioenbulletin kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioen reglement van Pensioenfonds BFM. Adres Pensioenfonds BFM, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het AMF

Onderzoek naar de toekomst van het AMF Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het AMF Algemeen Mijnwerkersfonds Het bestuur van het AMF is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt een moment

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - -

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - - 2013 Jaarverslag De deelnemer dichtbij - - - Verslag van het bestuur 2 BPF Schoonmaak Jaarverslag 2013 3 Verslag van het bestuur 4 BPF Schoonmaak Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak-

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie