Uw pensioenbulletin juli Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds"

Transcriptie

1 Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Dat is een uitgebreide studie die het AMF eens in de vijf jaar laat uitvoeren naar het beheer van het vermogen van het fonds. Wordt dat goed gedaan en loopt het fonds niet te veel risico s? Het antwoord was geruststellend. In de ALM-studie stonden de volgende vragen centraal: Kan er elke maand voldoende geld vrij gemaakt worden voor het betalen van de lopende pensioenen? Wordt er bij de keuze van de beleggingen voldoende gelet op het resultaat dat verwacht kan worden? Wordt er niet te veel risico genomen? De uitkomst was dat de deskundigen vinden dat het AMF goed met haar beleggingen om gaat. Het beleid is voorzichtig en dat is ook goed. Het is beter iets minder op de beleggingen te verdienen dan het gevaar te lopen om veel geld te verliezen. Het advies was wel om de belangen in onroerend goed af te bouwen. Het bestuur volgt dit advies op. Het AMF wil vooral beleggen in zaken waarbij een vaste rente gegeven wordt. De kans op verliezen door koers dalingen wordt zo verder beperkt. Financieel gaat het beter Met name door het voorzichtige beleid op het gebied van vermogensbeheer is de dekkingsgraad opgelopen naar 111,2%, eind mei Dat betekent dat er op dit moment voor elke euro die nu en in de toekomst nodig is om alle pensioenen uit te betalen 1,11 in kas is. In het najaar van 2008 daalde de dekkingsgraad van het AMF sterk. Dat kwam door de wereldwijde financiële crisis. Aan het eind van dat jaar diende het AMF een herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. Hierin stond met welke maatregelen AMF de financiën weer wilde verbeteren. Doel is om eind 2013 een dekkingsgraad te hebben van minimaal 110,1%. Daar zit het fonds nu dus al boven. Uw pensioen stijgt niet in 2011 Net als veel andere pensioenfondsen heeft het AMF nog steeds last van de kredietcrisis. De dekkingsgraad van het AMF is nog steeds niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. De dekkingsgraad is wel stabiel gebleven. Deze schommelt rond 111%. Zoekt u meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad? Kijk dan op

2 Meer risico, lager rendement In 2010 is hard gewerkt aan het beleggingsbeleid van het AMF. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het fonds zocht naar veiligere beleggingen, met minder kans op verlies. Ook is opnieuw berekend hoeveel geld het AMF eigenlijk nodig heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De gestegen levensverwachting speelt hierin een grote rol. Van de risico s die een pensioenfonds loopt, is het risico van verliezen op het vermogen belangrijk. Omdat het pensioenfonds AMF geen premies meer ontvangt, is het resultaat op dat vermogen de enige bron van inkomsten. Eind 2008 hebben we allemaal gezien hoe snel beurskoersen kunnen dalen. Sinds die tijd heeft het AMF de pensioenen niet meer kunnen verhogen; een rechtstreeks gevolg daarvan. Beleggen met minder risico s Het fonds heeft in 2010 een zogenaamde ALMstudie laten doen. Hierin is met hulp van specialisten goed gekeken naar de manier waarop het vermogen belegd is en welke risico s dat met zich meebrengt. Om de risico s te beperken, is besloten minder in vastgoed te gaan beleggen. Dat was 15% van het totaal en gaat terug naar 8,5%. Helemaal zonder risico voldoende geld verdienen aan je vermogen, kan niet. Dan zou er op termijn te weinig geld zijn. Dat heeft onder andere te maken met de gestegen levensverwachting. In 2010 werd bekend dat mensen in Nederland beduidend langer leven dan werd gedacht. Dat betekent dat pensioenen langer uitbetaald moeten worden. Voor het AMF geldt dat helemaal. De gepensioneerden van dit fonds blijken, als zij de 90 eenmaal voorbij zijn, langer te leven dan het landelijk gemiddelde. Weetjes uit het jaarverslag 2010 Financieel gaat het beter De dekkingsgraad van het AMF is in 2010 gestegen. Eind 2009 was deze 108,4%; eind 2010 kwam deze uit op 109,2%. Toezichthouder De Nederlandsche Bank ziet het liefst een dekkingsgraad van 110,1%. Daar zat het AMF eind vorig jaar dus nog onder. Maar het fonds is goed op weg; het gaat beter dan op grond van het herstelplan van 2008 verwacht werd. Resultaat op beleggingen was prima In 2010 stegen de beleggingen van het AMF gemiddeld 6,28% in waarde. In 2009 was dat nog 10,1%, maar het resultaat van 2010 is niet om over te klagen. Vergelijkbare belegde vermogens stegen in 2010 bij andere fondsen maar iets meer dan 4% in waarde. Het resultaat van het AMF is dus aanmerkelijk hoger. Het vermogen neemt af Niemand betaalt nog premies aan het AMF; het AMF betaalt wel pensioenen uit. Logisch dat het vermogen kleiner wordt. Eind 2009 was er nog miljoen om te beleggen; eind 2010 was dat nog 972 miljoen onder andere door de uitkeringen die hebben plaatsgevonden. Minder vermogen nodig Er komen geen deelnemers bij, maar de deelnemers leven gemiddeld wel langer, en uiteraard vallen er mensen weg. Er wordt elk jaar uitgerekend hoeveel geld het AMF nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. Eind 2009 ging het om 937 miljoen; eind 2010 nog om 890 miljoen. 2

3 Voorzichtig, maar effectief beleggen Loek Radix: Beleggen hard nodig om pensioenen in stand te houden Bij een pensioenfonds met inkomende premies, is beleggen minder kritisch dan bij fondsen als het AMF, waar alleen wordt uitgekeerd. Logisch dat u als gepensioneerde wilt weten waarom en hoe zorgvuldig er belegd wordt met het pensioenvermogen. We vroegen het Loek Radix, onafhankelijk voorzitter van de gezamenlijke beleggingscommissie van AMF en BFM. 1. Waarom wordt geld van het AMF niet gewoon veilig gespaard in plaats van belegd? Gewoon sparen is een relatief veilige vorm van beleggen, maar levert ook de minste winst op. Daarom kijken we hoe we met een kleine toename van het risico een veel beter resultaat kunnen realiseren. We moeten trouwens beleggen, want het geld dat we nu in kas hebben, is onvoldoende om de toekomstige pensioenen uit te keren. Ons kapitaal moet groeien; de laatste premies die we van actieve deelnemers binnenkregen, dateren van enkele jaren geleden. 2. Waarin wordt belegd? Vooral in obligaties, onder andere in leningen aan de Nederlandse staat. Dat is heel veilig. Het ingelegde geld plus rente krijg je nagenoeg zeker terug. In de beleggingscommissie is afgesproken dat rond de 80% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden; waarden waarvan we exact weten welke rente we straks krijgen. Fondsen die nog premie innen, kunnen zonder problemen 50% in risicovollere categorieën beleggen. Omdat wij slechts beperkt de tijd hebben om tegenvallers te compenseren, belegt het fonds slechts 20% in aandelen en onroerend goed. 3. Wordt er belegd met oog voor mens en milieu? Absoluut. Wij hanteren een verantwoord beleggingsbeleid. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid of dwangarbeid. Ook zware vormen van milieu vervuiling en de productie van wapens die geen onderscheid maken tussen militaire- en burgerdoelen zijn uit den boze. 4. Hoeveel levert dit beleggen op en is dit voldoende? Eind 2010 had het AMF 972 miljoen in kas. Er is genoeg geld om nu de pensioenen uit te keren. Al is genoeg relatief. Bij de huidige rentestanden zijn we al blij met een resultaat van vier tot vijf procent. En dat deel is heel hard nodig, puur om de pensioenen in stand te houden. Hoe meer winst we uit beleggingen halen, hoe meer we de pensioenen kunnen laten stijgen. Vóór de crisis in 2008 konden we ze fors verhogen. Nu gaat dat voorlopig niet meer. 5. Hoe ziet het beleggen er voor het AMF in de toekomst uit? Beleggingen leveren, zoals het er nu naar uit ziet, genoeg op om het huidige uitkeringsniveau in stand te houden. Maar voor wat betreft het bijhouden van de inflatie zijn beleggingen nog steeds erg belangrijk omdat die op de langere termijn meer opleveren dan sparen. Loek Radix 3

4 Wat vindt u van de communicatie van het AMF? Het AMF houdt u op allerlei manieren op de hoogte over uw pensioen. Denk daarbij aan dit Pensioenbulletin, aan brieven van uw pensioenfonds, of aan de website Vindt u al deze informatie duidelijk en begrijpelijk? Dat zou het fonds graag willen weten. Klankbordgroep komt er aan Het AMF wil graag dat u weet hoe uw pensioen in elkaar steekt. En dat u op tijd op de hoogte bent van belangrijke zaken die spelen rond uw pensioen. Daarom zoekt het AMF gepensioneerden en ouddeelnemers voor een klankbordgroep. Samen met deze groep wil het AMF de communicatie doornemen en kijken wat goed is en wat beter kan. 21 november 2011 De klankbordgroep komt op 21 november bij elkaar. De locatie is nog niet bekend. Het zal in elk geval een plek zijn die gemakkelijk bereikbaar is. We vergoeden de reiskosten per openbaar vervoer. De bijeenkomst duurt maximaal drie uur. Vragen aan u Dit zijn vragen die zoal gesteld zullen worden: Begrijpt u de informatie die het AMF u stuurt? Hebt u nog vragen na het lezen? Wilt u misschien liever op een andere manier op de hoogte gehouden worden? Meedoen? Laat het ons weten via de antwoordkaart Geef het ons vóór 10 augustus door. Vul hiervoor de antwoordkaart in en stuur deze op. Een postzegel is niet nodig. Na 10 augustus nemen we contact met u op. Vergeet niet uw adres in te vullen. Wilt u niet meedoen aan deze klankbordgroep, dan hoeft u niets in te sturen. Meer informatie? Wilt u eerst meer informatie? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Helpdesk:

5 Vier slimme sites over uw pensioen Wie een vraag over pensioen heeft, zoekt het antwoord vaak online. Een flinke klus, want het wereldwijde web biedt zo veel informatie dat de meeste mensen door de bomen het bos niet zien. Een overzicht van handige pensioensites. Een compleet overzicht van alles rondom het pensioen dat u ontvangt van het AMF. De website bestaat uit twee delen: een voor gepensioneerden en een voor oud-deelnemers. De ingewikkelde materie is op deze website overzichtelijk weer gegeven. Zo kunt u er bijvoorbeeld duidelijk lezen wat de regels zijn voor het verhogen van het pensioen. Handig is ook de begrippenlijst met daarin letterlijk van A tot Z een uitleg over alle termen die in de pensioenwereld worden gebruikt. Gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Trouwen bijvoorbeeld of in het buitenland gaan wonen. Op deze onafhankelijke website leest u welke gevolgen uiteenlopende gebeurtenissen voor uw pensioen hebben. Hoe staat het met uw kennis over het pensioen? Doe de test op de site van AFM (Stichting Autoriteit Financiële Markten). Welke soorten van oudedagsvoorziening zijn er bijvoorbeeld en wanneer hebt u recht op uitkering van uw pensioen? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Op deze website vindt u onder andere voorbeeldzaken die u inzicht kunnen geven in uw eigen situatie. 5

6 Uw vraag, ons antwoord Vragen over pensioen? U vindt veel informatie op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van 8.30 tot uur) of mailen: Ik ga verhuizen. Moet ik het AMF mijn nieuwe adres doorgeven? Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft dat niet. De gemeente geeft ons uw nieuwe adres door. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat is voldoende. Krijgt u post van het AMF nog steeds op uw oude adres? Dan heeft uw nieuwe gemeente uw adres nog niet verwerkt in de administratie. Ook dan heeft het geen zin om ons uw nieuwe adres door te geven. Zolang de gemeente uw oude adres voert, kunnen wij niet anders dan dat ook gebruiken. Verhuist u naar of in het buitenland of keert u uit het buitenland terug naar Nederland? Geef ons dan wél uw nieuwe adres door. Stuur een of een brief en wij nemen uw nieuwe adres op in onze administratie. Ik wil mijn pensioen op een andere bankrekening ontvangen. Hoe geef ik dat door? Wij ontvangen uw nieuwe bankrekeningnummer graag schriftelijk. Telefonisch doorgeven kan niet, omdat daarbij vaak verkeerde nummers worden genoteerd. En dat willen we voorkomen. U kunt ons een brief sturen. Neemt u daarin de volgende gegevens op: uw oude en nieuwe bank rekeningnummer, uw naam en geboortedatum. U kunt ook uw klantnummer erbij vermelden en vergeet niet om uw handtekening te zetten. Dan kunnen wij u nog sneller van dienst zijn. U vindt uw klantnummer op alle brieven die u van het AMF krijgt. Tip: wacht met het opzeggen van de oude bankrekening, totdat u één keer uw pensioen op uw nieuwe rekening hebt ontvangen. Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald? Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening bijgeschreven. Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. De komende maanden is dat als volgt: 22 juli 21 oktober 23 augustus 23 november 23 september 20 december Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voordat uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling is: vóór het einde van de maand. 6 Colofon Het Pensioenbulletin is een uitgave van Pensioenfonds AMF. Het Pensioenbulletin verschijnt een keer per jaar. Aan de tekst van dit Pensioenbulletin kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioen reglement van Pensioenfonds AMF. Adres Pensioenfonds AMF, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 24 April 2010 In dit nummer van VG-Océ Nieuws kunt u lezen hoe ons pensioenfonds er voor staat. Dat is niet best en 30 juni, de datum waarop voor

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie