Beleggen. voor uw pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. voor uw pensioen"

Transcriptie

1 Beleggen voor uw pensioen

2 In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de inhoud ervan, maar het kan zijn dat informatie ondertussen is veranderd, verouderd of dat er onjuistheden in staan. Pensioenfonds KPN is niet aansprakelijk als iemand schade ondervindt omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat, de brochure onjuist is verspreid of onjuist is gebruikt. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement dat voor u geldt. U vindt het pensioenreglement op klik op Ik werk bij KPN Contact.

3 Inleiding Uw pensioen is er voor uw oude dag, voor als u arbeidsongeschikt zou worden, of voor uw nabestaanden als u overlijdt. Daarom is het zo belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw pensioen. In deze brochure leggen we uit hoe uw pensioen bij KPN Contact geregeld is en wat uw mogelijkheden zijn om uw pensioen te beleggen. Karakter van de pensioenregeling KPN Contact De pensioenregeling van KPN Contact is een beschikbarepremieregeling (premieovereenkomst). Dit is een pensioenregeling waarbij de premie van te voren vaststaat. Hoe hoog uw pensioen wordt, is nog onbekend. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering, tegen de dan geldende inkooptarieven. Hoe hoog uw pensioen wordt, hangt onder andere af van het rendement op uw beleggingen. Hoe dit precies werkt, leggen we in deze brochure uit. De informatie in deze brochure over beleggen heeft ook betrekking op de vrijwillige regeling Aanvullende regeling partnerpensioen. Deze regeling heeft ook het karakter van een premieovereenkomst. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag van uur contact opnemen met de Pensioendesk van KPN Contact op telefoonnummer (050) Of stel uw vraag per via 3

4 Inhoudsopgave 1. Uw pensioen bij KPN Contact 5 2. Beleggen Aandelen Obligaties Geldmarkt 2.4 Hoe werkt beleggen? Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 3. De Life Cycle en Vrij Beleggen De Life Cycle Vrij Beleggen Kosten Het maken van een beleggingskeuze Zo geeft u uw keuze door De profielwijzer Samengevat Vragen? 13 4

5 1 Uw pensioen bij KPN Contact 1. Uw pensioen bij KPN Contact In dit hoofdstuk leggen we uit hoe uw pensioen bij KPN Contact is geregeld en wat dat voor u betekent. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de beleggingskeuzes die u in deze pensioenregeling heeft. De pensioenregeling van KPN Contact De pensioenregeling van KPN Contact is een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). In het kort betekent een beschikbare-premieregeling dat u een pensioenkapitaal opbouwt dat op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de behaalde rendementen op de beleggingen en de inkooptarieven die op uw pensioendatum gelden. Hieronder zetten we deze regeling voor u op een rij. De beschikbare-premieregeling kenmerkt zich door een aantal aspecten: De werkgever stelt aan de medewerker (de deelnemer) een percentage van de pensioengrondslag als premie beschikbaar. De hoogte van het percentage is leeftijdsafhankelijk. De premie belegt u, als deelnemer, in één van de beleggingskeuzes die het pensioenfonds u biedt. U kunt hierbij kiezen uit de Life Cycle of één van de zeven beleggingsdepots van Vrij Beleggen. Als u geen keuze maakt, belegt u automatisch in de Life Cycle. Op de pensioendatum wordt er met het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering voor u ingekocht bij het pensioenfonds. Dat gebeurt tegen de inkooptarieven die op dat moment gelden. Het bestuur is bevoegd om deze tarieven periodiek (jaarlijks) aan te passen. 5

6 De hoogte van het pensioen hangt onder meer af van de premie die wordt ingelegd, de behaalde rendementen daarop en de inkooptarieven op de pensioendatum. Bij een beschikbare-premieregeling zijn de risico s volledig voor rekening van de deelnemer. Het pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het pensioen. U kunt maandelijks uw beleggingskeuze aanpassen op klik op Ik werk bij KPN Contact. 6

7 2 Beleggen U belegt uw pensioenpremie in aandelen, obligaties of geldmarktbeleggingen. Daarbij zijn er verschillen in rendementen en risico s die deze beleggingsvormen met zich meebrengen. Eerst leggen we uit wat aandelen, obligaties en geldmarktbeleggingen zijn. Daarna gaan we in op hoe beleggen werkt en wat de risico s zijn. In hoofdstuk drie komen de beleggingsvormen Life Cycle en Vrij Beleggen uitgebreid aan bod. 2.1 Aandelen Een aandeel is het bewijs van een financiële deelneming in het kapitaal van een bedrijf. Als u een aandeel heeft, vormt u samen met de andere mensen die aandelen hebben van een bepaald bedrijf, de aandeelhouders. Samen bent u dan eigenaar van het bedrijf. De waarde van een bedrijf is direct terug te zien in de waarde van het aandeel. Wil de eigenaar van de aandelen zijn geld terug, dan moet hij zijn aandelen verkopen tegen de dan geldende koers. Deze koers wordt op de beurs bepaald. De koersschommelingen kunnen bij aandelen heftig zijn, zowel positief als negatief. 2.2 Obligaties Een obligatie is een schuldbewijs voor een (langlopende) lening aan een overheidsinstelling of een bedrijf. Een bedrijf kan obligaties uitschrijven en zo een financiering regelen. Iemand die een obligatie koopt, ontvangt van de uitgever van de obligaties een rentevergoeding. De waarde van de obligatie schommelt gedurende de looptijd van de obligatie, afhankelijk van de rentestand op de rentemarkt. In het algemeen zijn schommelingen op de rentemarkt minder heftig dan schommelingen op de aandelenmarkten. 2.3 Geldmarkt Beleggingen in de geldmarkt kennen een relatief laag risico. Het vermogen wordt goed gespreid belegd in kortlopende termijndeposito s. 7

8 8

9 2.4 Hoe werkt beleggen? Het pensioenfonds koopt (namens u) voor het pensioenkapitaal dat u heeft, aandelen, obligaties en/of geldmarktbeleggingen. De verhouding hierbij is afhankelijk van de Life Cycle of het beleggingsdepot waarin u belegt. Aandelen en obligaties hebben een verschillend risicoprofiel. Een vuistregel is dat beleggen in aandelen de hoogste risico s kent. Maar de kans om over een lange termijn een hoog rendement te behalen, is bij beleggen in aandelen ook het hoogst. Beleggen in obligaties is minder risicovol dan beleggen in aandelen over een lange termijn. De verwachte rendementen zijn ook lager. Maar ook beleggen in obligaties is, net als beleggen in aandelen, sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en brengt dus risico s met zich mee. 2.5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? Het pensioenfonds biedt u verschillende beleggingsmogelijkheden, zo kunt u kiezen uit de Life Cycle of één van de zeven beleggingsdepots van Vrij Beleggen. Als u kiest voor Vrij Beleggen, moet u een keuze maken in welke beleggingsmix u wilt beleggen. Om deze keuze te kunnen maken is het belangrijk om inzicht te hebben in uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Risicoprofiel Om te beleggen op een manier die past bij uw wensen en risicobereidheid, is een profielwijzer ontwikkeld. Deze vindt u op Op deze profielwijzer beantwoordt u een aantal vragen. Vervolgens krijgt u een advies over welke beleggingskeuze het beste bij u past. U moet de profielwijzer invullen voordat u een beleggingskeuze maakt. Beleggingshorizon De beleggingshorizon is het aantal jaren dat u nog deelneemt aan de pensioenregeling tot u met pensioen gaat. 9

10 Pensioenfonds KPN is verantwoordelijk voor de inrichting van de Life Cycle en handelt daarbij volgens de prudent-person regel. Dit betekent dat het pensioenfonds voldoet aan de algemene beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicoverschil bij beleggingen, zoals bepaald in de Pensioenwet. Samengevat betekent dit dat naarmate de pensioendatum dichterbij komt, de beleggingsmix minder risicovol moet zijn. Dit wordt aangeduid met de term Life Cycle. U mag volgens de Pensioenwet zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen. Dit doet u door te kiezen voor Vrij Beleggen. Pensioenfonds KPN moet hierbij voldoen aan de zorgplicht zoals vastgesteld in de Pensioenwet. Dit betekent dat u een risicoprofiel kunt bepalen op (klik op Ik werk bij KPN Contact ) en dat dit profiel wordt vastgelegd. Op basis van dit belegginsprofiel kunt u uw keuze maken voor een beleggingsdepot. 10

11 3 De Life Cycle en Vrij Beleggen Er zijn twee vormen van beleggen mogelijk in de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds KPN: de Life Cycle en Vrij Beleggen. Als u geen keuze maakt, belegt u automatisch in de Life Cycle. Het bestuur van Pensioenfonds KPN mag de samenstelling van de Life Cycle en de depots van Vrij Beleggen aanpassen. Als zij besluiten een aanpassing te doen, dan leest u hierover op (klik op Ik werk bij KPN Contact ). 3.1 De Life Cycle Deze vorm van beleggen is ontwikkeld vanuit de zorgplicht die een pensioenfonds heeft. Deze zorgplicht wordt voorgeschreven door de Pensioenwet. Typerend voor de Life Cycle is de indeling in leeftijdsgroepen. Naarmate u ouder wordt, gaat het risico van de beleggingen naar beneden. Immers, als u jong bent, heeft u tot uw pensioenleeftijd meer tijd om pensioenkapitaal op te bouwen. Schommelingen op de beleggingsmarkt hebben voor jongere deelnemers niet direct effect op het uiteindelijke pensioen. Dit komt doordat zij genoeg tijd hebben om deze schommelingen op te vangen. Bovendien hebben jongere deelnemers een relatief klein pensioenkapitaal waarover zij risico lopen. Voor oudere deelnemers kan een neerwaartse schommeling wél direct een negatief effect hebben op hun pensioen. Oudere deelnemers hebben al meer pensioenkapitaal opgebouwd, dus lopen zij over een groter bedrag risico. Bovendien hebben zij minder tijd om een negatieve schommeling te compenseren. De Life Cycle is zo samengesteld dat het aantal aandelen waarin wordt belegd, automatisch wordt afgebouwd naarmate u ouder wordt. Op deze manier maakt de Life Cycle voor u een leeftijdsgebonden 11

12 afweging tussen een (maximaal) rendement en een beheerst risico. U hoeft niet zelf te kiezen voor een ander beleggingsdepot met een lager risico als u ouder wordt, want u schuift automatisch door. In de volgende tabel ziet u hoe de Life Cycle is samengesteld. Tabel 3.1: de Life Cycle Leeftijd Beleggingsmix Aandelen Obligaties Geldmarkt < 43 90% 10% 0% % 25% 0% % 50% 0% % 75% 0% % 0% 90% 3.2 Vrij Beleggen Bij het Vrij Beleggen heeft u keuze uit zeven verschillende beleggingsdepots, elk met een eigen risicoprofiel. In de onderstaande tabel vindt u de samenstelling van deze beleggingsdepots. Tabel 3.2: verdeling beleggingsdepots Vrij Beleggen Depot Percentage aandelen Percentage aandelen (duurzaam beleggen) Percentage obligatie Geldmarkt A 100% 0% 0% 0% B 75% 0% 25% 0% C 50% 0% 50% 0% D 25% 0% 75% 0% E 0% 0% 100% 0% F 0% 50% 50% 0% G 0% 0% 0% 100% 12

13 De depots variëren van een depot met 100% aandelen tot een depot met 100% obligaties en een depot geldmarkt dat de marktrente volgt. Elk depot heeft een eigen risicoprofiel. Een depot dat uit meer aandelen bestaat, kan u een hoger rendement opleveren, maar u loopt ook een groter risico om meer verlies te maken dan bij beleggen in obligaties. Toch brengen beleggingen in obligaties ook een risico met zich mee, vanwege de schommelingen op de rentemarkt. Als u meer wilt weten over de samenstelling van de beleggingen kijkt u op (klik op Ik werk bij KPN Contact ). Toelichting beleggingsdepot F: maatschappelijk verantwoord beleggen Bij beleggingsdepot F wordt 50% van de premie belegd in duurzame aandelen en 50% in obligaties. Bij duurzaam beleggen wordt bij de aandelenkeuze rekening gehouden met bepaalde normen en waarden ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het risicoprofiel ligt wel wat hoger dan dat van beleggingsdepot C, dat ook uit 50% aandelen en 50% obligaties bestaat. Dit komt doordat beleggingsdepot F in minder verschillende aandelen belegt dan beleggingsdepot C. Toelichting beleggingsdepot G Bij dit depot loopt u een laag risico, omdat er volledig in de geldmarkt wordt belegd. Dit depot is daarom bijzonder geschikt voor mensen die over een paar jaar met pensioen gaan en weinig risico willen lopen over hun beleggingen. Tegenover dit lage risico staat ook een laag verwacht rendement. 13

14 3.3 Kosten Het beleggen van de pensioenpremie kost geld. Aankoopkosten en verkoopkosten Per storting berekent het pensioenfonds 0,25% aankoopkosten. Als u van depot verwisselt, betaalt u naast de 0,25% aankoopkosten ook 0,25% verkoopkosten. Als u geld stort of weghaalt uit depot G, kost dat geen geld. Beleggingskosten Voor het beleggen worden ook kosten berekend. Deze kosten worden altijd direct verrekend in het rendement. De kosten zijn afhankelijk van het depot waarin u belegt. Ter indicatie variëren deze kosten tussen 0,4% voor de beleggingen in aandelen tot 0,1% voor de beleggingen in de geldmarkt en 0,4% voor de variant duurzaam beleggen. Deze kosten zijn op jaarbasis en gebaseerd op de samenstelling van de beleggingsdepots per eind De kosten zijn een indicatie voor de beleggingskosten voor het huidige beleggingsjaar. Meer informatie over de kosten per depot en over voorgaande jaren, vindt u op (klik op Ik werk bij KPN Contact ). 14

15 4 Het maken van een beleggingskeuze Voor het maken van een juiste beleggingskeuze moet u het beleggingsrisico afwegen tegen het verwachte rendement. De keuze hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren. Als u geen keuze maakt, beleggen we uw saldo standaard in de Life Cycle. 4.1 Zo geeft u uw keuze door Om uw beleggingskeuze door te geven, gaat u naar en klikt u op Ik werk bij KPN Contact. 15

16 Stap 1: Klik op Werknemers, Inloggen. U logt in op het onderdeel Mijn Pensioen. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze heeft u per post ontvangen. Stap 2: Als u bent ingelogd, kiest u voor Mijn gegevens. Onderaan deze pagina vindt u de knop waarmee u uw beleggingskeuze kunt doorgeven. Zo verandert u een beleggingskeuze Als u eenmaal een beleggingskeuze heeft gemaakt, kunt u maandelijks uw keuze veranderen. Dit doet u ook weer op Als u uw beleggingskeuze vóór de 25e van de maand doorgeeft, gaat deze verandering in op de eerste werkdag van de volgende maand. Deze keuze heeft betrekking op het saldo en de toekomstige premies. Zodra uw verandering is verwerkt, krijgt u van ons daarover een brief. 4.2 De profielwijzer Op Ik werk bij KPN Contact, vindt u de profielwijzer. Bij Vrij Beleggen is het verplicht om de profielwijzer in te vullen. Op deze profielwijzer beantwoordt u een aantal vragen. Vervolgens krijgt u een advies over welke beleggingskeuze het beste bij u past. Nadat u bent ingelogd, vindt u de profielwijzer aan de rechterkant. 16

17 5 Samengevat In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste punten nog even voor u op een rij. U bouwt pensioen op in de beschikbare-premieregeling (premieovereenkomst). Bij deze regeling belegt u zelf uw pensioenpremie voor uw pensioen. U kunt kiezen uit twee beleggingsvormen: de Life Cycle en Vrij Beleggen. - De Life Cycle is een vorm van beleggen die met uw leeftijd meegroeit. U loopt minder risico naarmate u dichter bij uw pensioen komt. - Bij Vrij Beleggen kunt u kiezen uit zeven beleggingsdepots met ieder hun eigen risicoprofiel. Als u geen keuze maakt, wordt uw saldo automatisch belegd in de Life Cycle. Als u kiest voor Vrij Beleggen moet u de profielwijzer gebruiken. U geeft uw keuze door op ( Ik werk bij KPN Contact ). U kunt uw keuze iedere maand veranderen op ( Ik werk bij KPN Contact ). Wilt u meer informatie over de beleggingsdepots? Ga dan naar ( Ik werk bij KPN Contact ). Ook vindt u op deze website de maandelijkse overzichten van de behaalde rendementen. 17

18 6 Vragen? Heeft uw na het lezen van deze brochure nog vragen over beleggen voor uw pensioen? Of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? Kijk dan op de website ( Ik werk bij KPN Contact ). Of neem contact met ons op. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van uur bereiken via: (050) of stuur een naar Vermeld altijd uw pensioennummer. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. 18

19

20 KPN Contact Postbus AM Groningen (050) ( Ik werk bij KPN Contact ) April 2014

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie