Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6% Aantal deelnemers: Ontwikkeling financiële markten De voorspellingen voor wereldwijde economische groei werden in het laatste kwartaal van 2014 verlaagd. Dit leidde tot wisselvallige koersbewegingen voor aandelen, met per saldo gestegen koersen aan het einde van het kwartaal. De olieprijs bleef spectaculair verder dalen, maar de voordelen voor consumenten en de effecten op economische groei laten nog even op zich wachten. Politieke onrust Rusland en Griekenland zorgden in de eurozone voor een verdere vlucht in obligaties. De verwachting dat de Europese Centrale Bank stimuleringsmaatregelen zou nemen werd groter. Deze ontwikkelingen betekenden dat de rente in het vierde kwartaal elke maand verder is gedaald naar nieuwe historische laagtepunten. Omgekeerd betekent dit dat staatsobligaties en bedrijfsobligaties sterk in waarde zijn gestegen in het vierde kwartaal. De verwachte stimuleringsmaatregelen zorgden er voor dat de euro in het vierde kwartaal minder waard is geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 1 Totaal actieve deelnemers ( ), gewezen deelnemers ( ) en uitkeringsgerechtigden (89.400).

2 Kerncijfers 31 dec sept dec Dekkingsgraad 109,0% 110,7% 111,5% Beschikbaar vermogen (x 1 miljoen) Rendement (jaar t/m peildatum) 3-1,6% 18,4% 27,6% Voorziening pensioenverplichtingen (x 1 miljoen) Gemiddelde interne rekenrente bij rentetermijn-structuur DNB (ultimo) 2,86% 2,24% 2,00% Financiële positie Pensioenfonds Vervoer Voor een goed pensioen is het nodig dat ons pensioenfonds op langere termijn een positief beleggingsrendement haalt. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was het pensioen nu veel lager en de premie veel hoger. Pensioenfonds Vervoer neemt weinig risico. Daarom hebben we ons verzekerd tegen dalende rentes. Dit heeft ons van 2009 tot en met 2012 en in het jaar 2014 hoge rendementen opgeleverd van tussen de 10 en 30%. In 2013 was het rendement echter negatief, namelijk -1,6%. Dat werd veroorzaakt door de in dat jaar gestegen rente. Dankzij dit voorzichtige beleid heeft de dekkingsgraad zich ondanks de per saldo in de afgelopen 6 jaar flink gedaalde rente, goed ontwikkeld. Daardoor heeft het pensioenfonds in het verleden niet hoeven korten op de pensioenuitkeringen of opgebouwde pensioenen. Tegenover de stijging van het vermogen van de afgelopen jaren staat dat, door de enorme rentedaling, de marktwaarde van de pensioenverplichtingen berekend met de door DNB voorgeschreven rente, ook zeer fors is gestegen. Hierdoor kon de dekkingsgraad niet genoeg stijgen om de pensioenuitkeringen of pensioenaanspraken te kunnen verhogen. Daar komt bij dat de regelgeving in 2015 verder wordt aangescherpt, waardoor pensioenfondsen nog hogere buffers moeten aanhouden. Door deze ontwikkelingen is het 2 Het beschikbaar vermogen bestaat uit het belegd vermogen plus/min vorderingen, schulden en overlopende posten. De dekkingsgraad is het beschikbaar vermogen gedeeld door de voorziening pensioenverplichtingen. 3 Inclusief resultaat op afdekking rente en valutarisico.

3 niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren wel zal plaatsvinden. Dekkingsgraad De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het financiële vermogen en het bedrag aan pensioenen dat tot de laatste nu bekende actieve of gewezen deelnemer of gepensioneerde is overleden moet worden uitgekeerd. Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is in 2014 gestegen van 109,0% per eind 2013 naar 111,5% per eind december De toename van de dekkingsgraad is, naast een positief resultaat op aandelen, in belangrijke mate te danken aan een waardestijging van de vastrentende waarden en van de financiële derivaten die Pensioenfonds Vervoer aanhoudt voor het afdekken van het renterisico. De rente is in 2014 fors gedaald, waardoor de vastrentende waarden en derivaten meer waard werden. De rentedaling werkt uiteindelijk ook door in de voorziening die moet worden aangehouden voor de pensioenverplichtingen. Dat laatste gaat echter met een vertraging, omdat de daarvoor te hanteren rekenrente moet worden gemiddeld over de afgelopen drie maanden. Hoe groot het effect is van die rentemiddeling is te zien aan de dekkingsgraad per 31 december 2014 zonder rentemiddeling: die bedraagt 106,1% in plaats van de officiële dekkingsgraad met rentemiddeling van 111,5%. Dit laat zien dat als de rente vanaf 31 december niet meer wijzigt, de officiële dekkingsgraad (los van nieuwe regelgeving) in de komende maanden 5,4%-punt lager zal worden. Beleidsdekkingsgraad Met ingang van december 2014 moeten pensioenfondsen ook de zogenaamde beleidsdekkingsgraad publiceren. Dit is het gemiddelde van de in de afgelopen twaalf maanden gepubliceerde dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad komt per 31 december 2014 uit op 112,6%. Als er vanaf nu niets meer wijzigt zou de beleidsdekkingsgraad geleidelijk dalen naar een niveau van 106,1% over twaalf maanden. Met ingang van 2015 vervalt de driemaands rentemiddeling. In de komende maanden wordt het jaarverslag 2014 van Pensioenfonds Vervoer opgesteld. Daarvoor worden alle voorzieningen opnieuw bepaald. De definitieve dekkingsgraad (en beleidsdekkingsgraad) die uiteindelijk in het jaarverslag 2014 wordt gepubliceerd zal

4 waarschijnlijk enigszins afwijken van de nu gepubliceerde, op ramingen gebaseerde voorlopige dekkingsgraad. Ontwikkeling dekkingsgraad ten opzichte van herstelpad Veel pensioenfondsen zijn door de financiële crisis in zwaar weer beland. Daarom besloot De Nederlandsche Bank als toezichthouder in 2008 dat alle fondsen met een te lage dekkingsgraad een herstelplan moesten opstellen. Ook Pensioenfonds Vervoer heeft herstelplannen gemaakt over de manier waarop het fonds weer naar een stabiele financiële situatie wil komen. De lichtblauwe lijn in de grafiek hieronder geeft aan hoe hoog de dekkingsgraad volgens het herstelplan zou moeten zijn. Op dit moment is de werkelijke dekkingsgraad hoger. Per 1 januari 2015 is het oude herstelplan vervallen. In de loop van 2015 zal een nieuw herstelplan worden gemaakt dat gebaseerd is op de nieuwe regelgeving.

5 Beleggingsportefeuille 30 sept In mln. 30 sept In % 31 dec In mln. 31 dec In % Vastrentende ,4% ,3% waarden Aandelen ,1% ,5% Vastgoed 411 2,3% 403 2,1% Infrastructuur 148 0,8% 127 0,6% Overige beleggingen, incl. afdekking renterisico en valutarisico ,4% ,5% Totaal % % Profiel Pensioenfonds Vervoer is sinds 1964 het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers in de sectoren beroepsgoederen-, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf en het kraanverhuurbedrijf. Pensioenfonds Vervoer heeft bijna aangesloten werkgevers en ruim actieve deelnemers (inclusief de arbeidsongeschikte deelnemers). Het fonds beschikt over 19.6 miljard aan belegd vermogen. Disclaimer De cijfers in dit document zijn deels gebaseerd op voorlopige schattingen. De cijfers zijn niet gecontroleerd door de certificerend accountant en actuaris.

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Samenvatting van het Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Cindu International

Samenvatting van het Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Cindu International Samenvatting van het Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International C I N D U I N T E R N ATIONAL Uitgave pensioenbureau d.d. augustus 2013 Geachte deelnemers en gepensioneerde deelnemers,

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Jaarbericht over 2008 van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Wie is Stichting Pensioenfonds DSM Nederland? Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur,

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 Aanwezig: Bestuursleden De heer D.J.H. de Bruijn De heer G.J. Mulders (m.k.a.) De heer J.H.E. Soepenberg De heer J.G.E. Visser (m.k.a.) De heer P.M Dekker

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie